Републички Хидрометеоролошки завод Србије Кнеза Вишеслава 66 Београд::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

НАПОМЕНА:Месечна прогноза времена израђује се 1. и 15. у месецу.Ова прогноза је оријентациона и пожељно је користити је уз прогнозу за 5 дана унапред. Прогнозирана количина падавина:  60  mmРазвој времена биће сличан периоду: 03.11.2007. – 02.12.2007. Source