Danas su Sveta Tri jerarha

Danas su Sveta Tri jerarha – Ozon Media Srpska pravoslavna crkva (SPC) i vernici u Vranju i Srbiji obeleu017eavaju praznik Sveta Tri jerarha kao uspomenu na Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog.nnnnFoto SPCnnnn

U nau0161em narodu ovaj dan je esnafska slava metalaca, dok je kod Grka to ne samo verski, nego i nacionalni i u0161kolski praznik.nnnn

Prema verovanju, u0161tite ljude i u017eivotinje od mrazeva i zlih vetrova.nnnn

Po vetrovima koji danas duvaju prognozira se kako u0107e biti vreme u toku godine.nnnn

U vreme cara Aleksija Komnena, dou0161lo je meu0111u uu010denim ljudima u Carigradu do nesuglasica i prepirki koji je od trojice svetitelja bio najveu0107i.nnnn

Po jednima, to je bio Vasilije Veliki, zbog njegove u010distote i hrabrosti, po drugima Jovan Zlatousti, zbog u010dudesne reu010ditosti i jasnou0107e u propovedanju hriu0161u0107anske vere, a po treu0107ima sveti Grigorije Bogoslov, zbog nedostiu017ene visine u bogoslovlju.nnnn

Tako dou0111e i do podele meu0111u pristalicama na Vasilijane, Grigorijane i Jovanite.nnnn

Meu0111utim, sva tri svetitelja javiu0161e se u snu episkopu Ehvatijskom, rekavu0161i mu da su oni jedno u Boga, da meu0111u njima nema niu0161ta protivureu010dno i da nema ni prvog ni drugog ni treu0107eg.nnnn

Pouu010diu0161e episkopa kako da ustanovi zajedniu010dki praznik, da prestane sa deobom onih koji se spore i prepiru oko njih.nnnn

Sastavljena je zajedniu010dka sluu017eba i praznik Sveta Tri jerarha, koji se praznuje danas, 12. februara po novom, odnosno 30. januara po Julijanskom kalendaru.nnnn

Svaki od svetitelja ima i svoj poseban dan.n“, „datePublished“: „2023-02-12“, „datemodified“: „2023-02-12“, „mainEntityOfPage“: „https://www.ozon.rs/vesti/2023/danas-su-sveta-tri-jerarha/“, „image“: { „@type“: „ImageObject“, „url“: „https://www.ozon.rs/wp-content/uploads/2022/02/Sveta-tri-jereha.jpg“, „width“: 663, „height“: 390 }, „publisher“: { „@type“: „Organization“, „name“: „Ozon Media“, „logo“: { „@type“: „ImageObject“, „url“: „https://www.ozon.rs/wp-content/uploads/2022/07/267898597_247211104216902_7895077344259120575_n.jpg“ } }, „author“: { „@type“: „Person“, „@id“: „#person-Ozon“, „name“: „Ozon“, „url“: „https://www.ozon.rs/author/admin/“ } }]]>

u0160ifra ne odgovara u0161ifri koju ste upisali.“,“login“:“Email adresa“,“password“:“u0160ifra“,“headerstyle“:“default“}; /* ]]]]> */ ]]>


Source

Leave a Comment