Samsung SGH-X460C, SGH-X460 User Manual

* Neki dijelovi sadržaja u ovom priručniku mogu biti različiti kod vašeg

telefona, ovisno o instaliranom softveru ili o vašem davatelju usluga.

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea

Code No.: GH68-06004A

Croatian. 10/2004. Rev. 1.0

ELE

C

T

R

O

N

I

C

S

GPRS TELEFON

SGH-X460

3

Sadržaj

Važnesigurnosne mjere opreza …………………………. 7

Otvaranje paketa ………………………………………………. 9

Vaš telefon……………………………………………………….. 10

Dijelovi telefona………………………………………………………… 10

Zasloni…………………………………………………………………….. 13

Vanjski zaslon………………………………………………………….. 16

Ugrađena antena ……………………………………………………… 17

Priprema telefona za uporabu……………………………. 18

Umetanje/vađenje SIM-kartice……………………………………. 18

Umetanje/vađenje/punjenje baterije…………………………….. 19

Uključivanje ili isključivanje telefona…………………………….. 23

Odabir funkcija i opcija………………………………………………. 24

Funkcije poziva ………………………………………………… 26

Upućivanje poziva …………………………………………………….. 26

Prekidanje poziva……………………………………………………… 29

Odgovaranje na poziv ……………………………………………….. 29

Odbijanje poziva……………………………………………………….. 29

Ugađanje glasnoće …………………………………………………… 30

Pristup opcijama tijekom poziva………………………………….. 31

Uporaba slušalice-mikrofona………………………………………. 38

Unos teksta………………………………………………………. 39

Mijenjanje načina unosa teksta…………………………………… 40

Upotreba ABC načina unosa………………………………………. 41

Upotreba T9 načina…………………………………………………… 43

Korištenje simboličkog načina…………………………………….. 46

Korištenje brojčanog načina……………………………………….. 46

Uporaba izbornika…………………………………………….. 47

Pristup funkciji izbornika…………………………………………….. 47

Popis funkcija izbornika……………………………………………… 48

Sadržaj

4

Izbornik Imenika……………………………………………….. 54

Traži

(Imenik 1.1)

………………………………………………….. 54

Dodaj

(Imenik 1.2)

…………………………………………………. 57

Brzo biranje

(Imenik 1.3)

………………………………………… 58

Kopiraj sve na telefon

(Imenik 1.4)

…………………………… 60

Obriši sve

(Imenik 1.5)

…………………………………………… 61

Vlastiti broj.

(Imenik 2.1)

…………………………………………. 61

Postavke grupa

(Imenik 2.2)

…………………………………… 62

Status memorije

(Imenik 2.3)

…………………………………. 63

Mrežni imenik

(Imenik 3.1)

……………………………………… 63

Poruke……………………………………………………………… 64

SMS poruke

(Meni 1.1)

…………………………………………… 64

MMS poruke

(Meni 1.2)

…………………………………………… 70

Glasovna pošta

(Meni 1.3)

………………………………………. 81

Obrasci

(Meni 1.4)

………………………………………………….. 82

Info usluge

(Meni 1.5)

……………………………………………… 82

Postavke

(Meni 1.6)

………………………………………………… 84

Status memorije

(Meni 1.7)

……………………………………… 87

Popis poziva …………………………………………………….. 88

Propušteni pozivi

(Meni 2.1)

…………………………………….. 88

Primljeni pozivi

(Meni 2.2)

……………………………………….. 88

Birani pozivi

(Meni 2.3)

……………………………………………. 89

Obriši sve

(Meni 2.4)

………………………………………………. 89

Vrijeme poziva

(Meni 2.5)

………………………………………… 90

Troškovi poziva

(Meni 2.6)

………………………………………. 91

Postavke tona…………………………………………………… 92

Pozivi

(Meni 3.1)

……………………………………………………. 92

Poruke

(Meni 3.2)

…………………………………………………… 93

Ton uklj./isklj.

(Meni 3.3)

…………………………………………… 94

Ton priključenja

(Meni 3.4)

………………………………………. 94

Ton tipkovnice

(Meni 3.5)

………………………………………… 94

Podsjetnik svake minute

(Meni 3.6)

…………………………… 95

Bešumno

(Meni 3.7)

……………………………………………….. 95

Obavijesti u razgovoru

(Meni 3.8)

……………………………… 95

Sadržaj

5

Postavke telefona……………………………………………… 96

Pozdravna poruka

(Meni 4.1)

…………………………………… 96

Zaslon

(Meni 4.2)

……………………………………………………. 96

Jezik

(Meni 4.3)

……………………………………………………… 98

Sigurnost

(Meni 4.4)

……………………………………………….. 98

Auto. ponovno pozivanje

(Meni 4.5)

………………………….. 102

Aktivni poklopac

(Meni 4.6)

……………………………………… 102

Tipka sa strane

(Meni 4.7)

……………………………………….. 102

Odgovor bilo kojom tipkom

(Meni 4.8)

……………………….. 103

Tvorničke postavke

(Meni 4.9)

…………………………………. 103

Organizator………………………………………………………. 104

Nova bilješka

(Meni 5.1)

………………………………………….. 104

Kalendar

(Meni 5.2)

………………………………………………… 106

Popis obaveza

(Meni 5.3)

………………………………………… 109

Sat

(Meni 5.4)

………………………………………………………… 110

Alarm

(Meni 5.5)

…………………………………………………….. 112

Kalkulator

(Meni 5.6)

………………………………………………. 114

Preračunavanje

(Meni 5.7)

………………………………………. 115

Odbrojavanje

(Meni 5.8)

………………………………………….. 116

Štoperica

(Meni 5.9)

……………………………………………….. 117

Mrežne usluge ………………………………………………….. 118

Preusmjeravanje poziva

(Meni 6.1)

…………………………… 118

Zabrana poziva

(Meni 6.2)

……………………………………….. 120

Poziv na čekanju

(Meni 6.3)

…………………………………….. 122

Odabir mreže

(Meni 6.4)

………………………………………….. 123

Identifikacija pozivatelja

(Meni 6.5)

……………………………. 124

Aktivna linija

(Meni 6.6)

…………………………………………… 124

Zabava……………………………………………………………… 125

WWW usluge

(Meni 7.1)

………………………………………….. 125

Media box

(Meni 7.2)

………………………………………………. 132

JAVA svijet

(Meni 7.3)

……………………………………………. 134

Sadržaj

6

Korištenje ALS-a (Alternate Line Service) ………….. 138

Rješavanje problema ………………………………………… 140

Pristupni kodovi……………………………………………….. 143

Šifra telefona……………………………………………………………. 143

PIN-kod …………………………………………………………………… 143

PIN2 kod …………………………………………………………………. 144

PUK………………………………………………………………………… 144

PUK2………………………………………………………………………. 145

Šifra zabrane poziva …………………………………………………. 145

Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti…………….. 146

Obavijesti o SAR certifikaciji ………………………………………. 146

Mjere opreza pri korištenju baterija……………………………… 147

Sigurnost u prometu………………………………………………….. 149

Radna okolina ………………………………………………………….. 149

Elektronički uređaji……………………………………………………. 150

Potencijalno eksplozivna okruženja …………………………….. 151

Pozivi u nuždi …………………………………………………………… 152

Ostale važne sigurnosne obavijesti……………………………… 153

Briga i održavanje …………………………………………………….. 154

Popis pojmova………………………………………………….. 156

Indeks………………………………………………………………. 160

Kartica za brzo snalaženje ………………………………… 165

7

Važnesigurnosne mjere

opreza

Prije početka uporabe vašeg telefona pročitajte ove upute.

Postupanje protivno uputama može biti opasno ili nezakonito.

Sigurnost u prometu u svako doba

Dok vozite, nemojte upotrebljavati ručni telefon; najprije

parkirajte vozilo.

Isključivanje telefona na benzinskoj crpki

Nemojte koristiti telefon na benzinskoj crpki ili blizu goriva ili

kemikalija.

Isključivanje telefona u zrakoplovu

Mobilni telefon može prouzročiti radio-smetnje. Korištenje

telefona u zrakoplovu je protuzakonito i opasno.

Isključivanje telefona u bolnici

U blizini medicinske opreme isključite telefon. Poštujte propise

ili pravila koja su na snazi.

Smetnje

Svi mobilni telefoni podložni su smetnjama, koje mogu utjecati

na njihove značajke.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi na mjestu gdje

koristite telefon, te ga uvijek isključite kad je njegova uporaba

zabranjena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost (na

primjer, u bolnici).

Važnesigurnosne mjere opreza

8

Razumna uporaba

Telefon koristite samo u uobičajenom položaju (tako da bude

prislonjen uz uho). Izbjegavajte nepotrebno dodirivanje

antene dok je telefon uključen, posebno za vrijeme dok

telefon radi.

Poziv u nuždi

Provjerite je li telefon uključen i ima li signala. Unesite broj za

nuždu za mjesto gdje se nalazite, zatim pritisnite tipku .

Ako su uključene određene funkcije, isključite ih kako biste

mogli uputiti poziv u nuždi. Pružite sve potrebne obavijesti što

je točnije moguće. Ne prekidajte poziv dok za to niste dobili

dopuštenje.

Otpornost na vodu

Vaš telefon nije otporan na vodu. Nastojte da telefon uvijek

bude suh.

Pribor i baterije

Upotrebljavajte samo pribor koji je odobrio Samsung.

Upotreba bilo kojeg neodobrenog pribora može oštetiti

telefon i može biti opasna.

Koristite samo baterije koje je odobrio Samsung te ih punite

samo punjačima koje je također odobrio Samsung.

Ovlašteni servis

Instaliranje i popravak vašeg mobilnog telefona smiju

obavljati samo za to osposobljene osobe.

Detaljnije sigurnosne obavijesti naći ćete u „Obavijesti o

Vašem zdravlju i sigurnosti“ stranica 146.

OPREZ

OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE BATERIJA

ZAMIJENI POGREŠNIM TIPOM.

ISTROŠENE BATERIJE ODBACITE U SKLADU

S UPUTAMA.

9

Otvaranje paketa

U vašem paketu su sljedeći dijelovi.

Uz to, možete kod lokalnog Samsung prodavača nabaviti

sljedeći pribor za vaš mobilni telefon:

• Standardnu bateriju

• Putni punjač

• Jednostavni handsfree komplet za automobil

• PC podatkovni komplet

• Vrpca za nošenje na zaglavku/prstu

Napomene

:

• Dijelovi isporučeni uz vaš telefon i dostupni pribor mogu se

razlikovati, ovisno o državi.

• Za postizanje najbolje kvalitete zvuka, upotrijebite samo

naglavne slušalice koje je odobrio Samsung. Ako

upotrijebite druge proizvode, moguće je da će proizvoditi

više šumova nego Samsungove naglavne slušalice.

Te le fo n

Putni punjač

Baterija

Korisnički priručnik

10

Vaš telefon

Dijelovi telefona

Slijedeće slike prikazuju glavne dijelove vašeg telefona.

Slušalica

Glavni zaslon

Tipka funkcije

(desna)

Alfanumeričke

tipke

Tipka funkcije

(lijeva)

Tipka za potvrdu

biranja/izbornika

Tipka Otkaži/

Natrag/Ispravak

Poklopac

Tipke za

navigaciju

(Gore/Dolje/

Lijevo/Desno)

Tipke za glasnoću/

pretraživanje

izbornika

Tipke posebnih

funkcija

Pogled na otvoreni telefon

Priključnica za

punjač

Mikrofon

Utičnica za

slušalicu-mikrofon

Tipka za WAP

pretraživač

Uključeno/

isključeno /

Tipka za izlaz i

izbornika

Vaš telefon

11

Tipke

Tipka/

tipke

Opis

(tipke funkcije)

Obavljaju funkcije naznačene tekstom iznad

njih, u zadnjem redu zaslona.

U sustavu izbornika, listajte kroz opcije

izbornika i memoriju imenika.

Pri praznom zaslonu, tipkom za lijevo ulazi se

u zaslon za Pisanje nove SMS (

Meni 1.1.2

),

tipkom za desno u izbornik Postavljanje

melodije dolaznog poziva (

Meni 3.1

), a

tipkom za gore ulazi se u izbornik kalendara

(

Meni 5.2

). Tipkom za dolje ulazite u izbornik

Java svijet (

Meni 7.3

).

Pri praznom zaslonu, izravno pokreće WAP

(Wireless Application Protocol) pretraživač.

Upućuje ili prima poziv.

Pri praznom zaslonu pristupa popisu

memorije brojeva. U sustavu izbornika,

odabire funkciju iz izbornika ili sprema

informaciju koju ste unijeli, poput imena, u

telefon ili u memoriju SIM-a.

Briše znakove sa zaslona.

Kad tipku pritisnete i držite pri praznom

zaslonu, omogućava brzi pristup izborniku

Nova bilješka (

Meni 5.1

). U sustavu

izbornika, vraća vas na prethodni zaslon.

Vaš telefon

12

Završava poziv.

Kad tipku pritisnete i držite, uključuje i

isključuje telefon.

U sustavu izbornika, otkazuje vaš unos i

vraća na prazni zaslon.

Kad tipku pritisnete i držite pri praznom

zaslonu, omogućava brzi pristup vašem

poslužitelju glasovne pošte.

Unosi brojeve, slova i neke posebne

znakove. Ako želite uputiti međunarodni

poziv, pritisnite i držite tipku

0

ili dvaput

pritisnite tipku

0

.

Koristi se u različite svrhe kod različitih

funkcija.

Kad je pritisnete i držite tijekom unosa broja

telefona, tipka unosi razmak.

Kad je pritisnete i držite pri praznom

zaslonu, tipkom se ulazi ili izlazi iz tihog

načina rada.

(na lijevoj strani telefona)

Tijekom poziva, ugađa glasnoću u slušalici.

Pri praznom zaslonu, s otvorenim

poklopcem, ugađa glasnoću tipki.

Ako se pritisne i drži tijekom dolaznog

poziva, odbija poziv ili utišava ton zvona.

Pogledajte stranica 102.

Tipka/

tipke

Opis

(nastavak)

Vaš telefon

13

Zasloni

Glavni zaslon

Zaslon se sastoji od tri područja:

Područje Opis

Prvi red Prikazuje različite znakove.

Pogledajte stranica 14.

Sredina Prikazuje poruke, upute i sve

obavijesti koje unosite, primjerice broj

koji treba birati.

Posljednji red Pokazuje trenutačno značenje dviju

tipki funkcije.

Meni Imenik

Znakovi

Područje za tekst

i grafiku

Oznake tipki funkcija

Vaš telefon

14

Znakovi

Znak Opis

Pokazuje trenutačnu jakost signala mreže. Što

je veći broj štapića, to je jači signal.

Pojavljuje se tijekom poziva. Ako vaša

SIM-kartica podržava uslugu druge linije, ALS

(Alternate Line Service), ovaj znak može se

pojaviti s brojevima 1, 2, ili oboje.

Na primjer , , ili .

Pojavljuje se kad se nalazite izvan područja na

kojem je usluga dostupna. Kad se pojavi, ne

možete upućivati i primati pozive.

Pojavljuje se kad imate nove ili nepreslušane

glasovne poruke. Ako vaša SIM-kartica

podržava uslugu druge linije, ALS (Alternate

Line Service), ovaj znak može se pojaviti kao

, , ili .

(Može se pojaviti samo ako vaš davatelj usluge

podržava ovu funkciju).

Pojavljuje se kad imate nove ili nepročitane

poruke.

Pojavljuje se kad imate nove ili nepregledane

multimedijske poruke.

Pojavljuje se kad primate multimedijsku poruku.

Pojavljuje se kad šaljete multimedijsku poruku.

Vaš telefon

15

Pojavljuje se ako ste ugodili alarm da zvoni u

točno određeno vrijeme.

Pojavljuje se ako je uključena funkcija

preusmjeravanja poziva. Ako vaša SIM-kartica

podržava uslugu druge linije, ALS (Alternate

Line Service), ovaj znak može se pojaviti s

brojevima 1, 2, ili oboje. Na primjer , ,

ili .

(Može se pojaviti samo ako vaš davatelj usluge

podržava ovu funkciju).

Pojavljuje se kad ste spojeni na GPRS mrežu.

Pojavljuje se kad se nalazite u svom domaćem

području. (

Može se pojaviti samo ako vaš davatelj

usluge podržava ovu funkciju).

Pojavljuje se kad se nalazite u području svog

ureda. (

Može se pojaviti samo ako vaš davatelj

usluge podržava ovu funkciju).

Pojavljuje se ako ste vrstu dojave za dolazne

pozive ugodili na

Vibracija

ili

Vibracija zatim

melodija

. Za detaljnije obavijesti pogledajte

stranica 93.

Pojavljuje se kad je aktiviran prigušeni način

rada.

Pokazuje razinu napunjenosti baterije. Što je

više štapića, baterija je punija.

Znak Opis

(nastavak)

Vaš telefon

16

Način uključenog pozadinskog svjetla

Zasloni i tipkovnica su osvijetljeni pozadinskim svjetlom.

Kad pritisnete bilo koju tipku ili otvorite poklopac, uključuje

se pozadinsko svjetlo. Ono se isključuje ako u određenom

vremenskom razdoblju ne pritisnete niti jednu tipku, ovisno

o tome kako je postavljena opcija

Pozadinsko svjetlo

. Za

detaljnije obavijesti pogledajte stranica 97.

Način prigušivanja

Ako tijekom određenog danog vremena, koje možete

postaviti unutar opcije izbornika

Pozadinsko svjetlo

(

Meni 4.2.3

), ne pritisnete niti jednu tipku, osvjetljenje se

prigušuje kako bi telefon uštedio energiju. Pritisnite bilo koju

tipku za prekidanje načina prigušenog osvjetljenja.

Način Glavni zaslon isključen

Ako se tijekom jedne minute ne pritisne niti jedna tipka

nakon prigušenja pozadinskog svjetla, glavni zaslon se

isključuje. Pritisnite bilo koju tipku za ponovno aktiviranje

glavnog zaslona.

Vanjski zaslon

Vaš telefon ima na poklopcu vanjski zaslon.

On ukazuje da imate dolazni poziv ili poruku, i obavještava

vas u određeno vrijeme ako ste postavili alarm.

Vaš telefon

17

Ako pritisnete i držite bilo koju od tipki za glasnoću kada je

poklopac zatvoren, vanjski zaslon će se osvijetliti.

Ako je priključena slušalica-mikrofon, tu tipku možete

također upotrijebiti za uključivanje vanjskog zaslona.

Ugrađena antena

Vaš telefon ima ugrađenu antenu. Kao i kod druge mobilne

opreme za radio prijenos, ne dodirujte antenu bez potrebe,

kad je telefon uključen. Dodirivanje antene utječe na

kvalitetu telefoniranja i može prouzročiti da telefon radi na

višoj razini potrošnje snage nego je potrebno.

Ugrađena antena

18

Priprema telefona za

uporabu

Umetanje/vađenje SIM-kartice

Kad se pretplatite na mrežu mobilne telefonije, davatelj

usluga će vam uz vašu SIM-karticu dati i pretplatničke

podatke, poput vašeg PIN-a, dodatnih usluga i ostalog.

• Sve SIM-kartice držite izvan dosega male djece.

• SIM-kartica i podaci spremljeni na njoj lako se mogu

oštetiti grebanjem ili savijanjem; zato budite pažljivi pri

rukovanju, umetanju ili vađenju kartice.

• Pri umetanju SIM-kartice provjerite je li mobilni telefon

isključen jer ćete morati izvaditi bateriju.

Umetanje SIM-kartice

1. Ako je potrebno, izvadite bateriju; detaljnije upute

pogledajte stranica 20.

2. Umetnite i gurnite SIM-karticu između dva graničnika,

tako da zakošeni kut bude s gornje lijeve strane, te da

pozlaćeni kontakti kartice budu okrenuti prema telefonu.

Priprema telefona za uporabu

19

Vađenje SIM-kartice

Kako biste izvadili SIM karticu, gurnite karticu izvan držača,

kao što je prikazano.

Umetanje/vađenje/punjenje baterije

Vaš telefon napaja se litij-ionskom baterijom koju treba

puniti. Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio

proizvođač. Obratite se vašoj prodavaonici Samsung

uređaja za detaljnije upute.

Napomena

: Prije prvog korištenja telefona bateriju morate

napuniti u cijelosti. Potpuno ispražnjena baterija

do kraja će se napuniti za otprilike 130 minuta.

Umetanje baterije

1. Zupce na dnu baterije umetnite u odgovarajuće utore

na telefonu.

Priprema telefona za uporabu

20

2. Utiskujte bateriju u stražnji dio telefona, dok ne sjedne

na mjesto.

Vađenje baterije

1. Isključite telefon tako što ćete pritisnuti i držati

tipku .

2. Za vađenje baterije, povucite zatvarač baterije prema

vrhu telefona i držite ga u tom položaju. Odignite

bateriju s telefona.

Priprema telefona za uporabu

21

Punjenje baterije pomoću putnog punjača

Napomena

: Telefon možete koristiti i tijekom punjenja

baterije, no ono će tada biti sporije.

1. Priključite putni adapter u utičnicu za adapter na dnu

telefona.

Pazite da strelica na punjaču bude okrenuta prema

prednjem dijelu telefona.

2. Priključite putni adapter na standardnu zidnu utičnicu.

Dok se baterija puni, polako se puni i znak baterije u

gornjem desnom kutu zaslona.

Priprema telefona za uporabu

22

3. Kad je punjenje završeno i znak za bateriju postane

popunjen, te se prikaže poruka „Baterija puna“,

isključite punjač iz zidne utičnice i iz telefona tako što

ćete pritisnuti sive zatvarače s obje strane utikača i

izvući ga iz telefona.

Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Kad je baterija slaba i preostalo vam je samo nekoliko

minuta razgovora, senzor baterije upozorit će vas na sljedeći

način: treperit će znak prazne baterije ( ), čut ćete ton

upozorenja te će se na zaslonu u jednakim razmacima

pojavljivati poruka.

Kad se baterija toliko isprazni da više ne možete koristiti

telefon, on će se sam isključiti.

Priprema telefona za uporabu

23

Uključivanje ili isključivanje telefona

Uključivanje telefona:

1. Otklopite poklopac.

2. Pritisnite i držite tipku dok se telefon ne uključi.

3. Ako telefon od vas zatraži PIN kod, unesite ga i

pritisnite tipku funkcije

OK

. Za detaljnije obavijesti

pogledajte stranica 143.

Telefon traži vašu mrežu, a na zaslonu se pokazuje

trenutačni datum i vrijeme. Nakon što vaš telefon nađe

mrežu, možete upućivati i primati pozive.

Napomena

: Ako želite promijeniti jezik, koristite opciju

Jezik

(

Meni 4.3

). Za detaljnije obavijesti

pogledajte stranica 98.

Isključivanje telefona:

Pritisnite i držite tipku dok se ne pojavi animacija za

isključenje energije.

Meni Imenik

Davatelj usluga

Pet 17 Ruj 04

12:53

12:53

Pet 17 Ruj

Vanjski zaslon

Priprema telefona za uporabu

24

Odabir funkcija i opcija

Vaš telefon sadrži niz funkcija koje vam omogućavaju

prilagođavanje telefona. Ove su funkcije složene u

izbornicima i podizbornicima, a možete im pristupiti pomoću

dvije tipke funkcija s oznakom i . Svaki izbornik i

podizbornik omogućuje vam pregled i mijenjanje vrijednosti

pojedine funkcije.

Uloga tipki funkcija mijenja se prema trenutačnom okruženju;

naziv funkcije ili znakovi u posljednjem redu zaslona, odmah

iznad svake tipke, pokazuju njihovu trenutačnu ulogu.

Primjer

:

Meni Imenik

Davatelj usluga

Pet 17 Ruj 04

12:53

Pritisnite lijevu tipku

funkcije za pristup

funkcijama izbornika.

Pritisnite desnu tipku

funkcije za pristup

Imeniku.

Priprema telefona za uporabu

25

Za pregled različitih ponuđenih funkcija/opcija ili izbor željene:

1. Pritisnite odgovarajuću tipku funkcije.

Za pristup nekim funkcijama, telefon može od vas zatražiti šifru

ili PIN kod. Unesite zatraženi kod i pritisnite tipku funkcije

OK

.

2.

Da biste… Pritisnite…

odabrali:

• prikazanu funkciju

• osvijetljenu opciju

tipku funkcije

Odaberi

.

pregledali sljedeću funkciju

ili osvijetlili sljedeću opciju

na popisu

tipku za dolje.

se vratili prethodnoj funkciji

ili opciji na popisu

tipku za gore.

se vratili jednu razinu

unatrag u strukturi

tipku funkcije (ili

Natrag

) ili tipku

C

.

se vratili na prazan zaslon tipku .

26

Funkcije poziva

Upućivanje poziva

Korištenje brojčane tipkovnice

Pri praznom zaslonu, unesite broj mrežne skupine i broj

telefona, te pritisnite tipku .

Napomena

:

Ako ste opciju

Auto. ponovno pozivanje

(

Meni 4.5

) ugodili na

Uključeno

, telefon

automatski ponovno bira broj do deset puta ako

osoba koju zovete ne odgovara na poziv ili je

linija zauzeta. Za detaljnije obavijesti pogledajte

stranica 102.

Ispravljanje broja

Za brisanje… Pritisnite…

posljednje prikazane

znamenke

tipku

C

.

bilo koju tipku tipku za lijevo ili desno sve dok se

pokazivač (|) ne pojavi

neposredno desno od znaka koji

želite obrisati i pritisnite tipku

C

.

Ta ko đer možete umetnuti

znamenku koja nedostaje

pritiskom na odgovarajuću tipku.

svih prikazanih

znamenaka

i držite tipku

C

više od jedne

sekunde.

Funkcije poziva

27

Upućivanje međunarodnog poziva

1. Pritisnite i držite tipku

0

za međunarodni predbroj.

Pojavljuje se znak +.

2. Unesite pozivni broj zemlje, broj mrežne skupine i

telefonski broj i pritisnite tipku .

Upućivanje poziva korištenjem imenika

Imena i brojeve telefona koje često koristite možete spremiti

u memoriju SIM kartice i telefona, koje se zajedno nazivaju

imenik. Tada ne morate pamtiti sve telefonske broje;

jednostavno odaberite željeno ime da biste pozvali broj koji

mu je pridružen.

Detaljnije upute o imeniku naći ćete na stranica 54.

Uporaba zapisa poziva

Telefon kronološki sprema do 20 brojeva poziva koje ste

birali, primili ili propustili. Posljednji poziv spremljen je na

prvom mjestu. Ako se isti broj pojavljuje više nego jednom,

spremljen je samo posljednji poziv.

Za ponovno pozivanje bilo kojeg od tih brojeva:

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku za pristup

popisu spremljenih poziva.

2. Koristite tipke Gore i Dolje za kretanje kroz popis dok

se ne osvijetli traženi broj.

Zapisi poziva označeni su sljedećim znakovima:

• : Birani pozivi

• : Primljeni pozivi

• : Propušteni pozivi

Funkcije poziva

28

3. Za biranje broja pritisnite tipku .

O pregledu svakog od poziva zasebno, pogledajte „Popis

poziva“ na stranica 88.

Pregled propuštenih poziva

Ako imate pretplatu koja podržava funkciju identifikacije

pozivatelja (CLI), a niste, iz bilo kojeg razloga, mogli primiti

poziv, možete doznati tko vas je zvao tako da se možete

javiti toj osobi.

Na praznom zaslonu se odmah nakon što ste propustili

poziv pojavljuje broj propuštenih poziva.

Ako odmah želite pregledati propuštene pozive:

1. Ako je poklopac zatvoren, otvorite ga.

2. Pritisnite tipku funkcije

Propuš.

.

Prikazuje se popis propuštenih poziva.

3. Ako je potrebno, krećite se popisom do željenog broja

pomoću tipaka Gore ili Dolje.

4. Za biranje broja pritisnite tipku .

Za korištenje opcija propuštenih poziva, pogledajte

„Propušteni pozivi“ na stranica 88.

Napomena

: Za brisanje obavijesti o novim porukama na

zaslonu koristite tipku . Kad ujedno imate i

neodgovorene pozive, glasovne poruke ili

multimedijske poruke te multi info usluge (CB),

oznaka desne tipke funkcija mijenja se sljedećim

redom:

Propuš.

,

Spoji

,

Pogled

,

CB

i

Imenik

.

Funkcije poziva

29

Brzo biranje iz imenika

Kad jednom spremite brojeve u Imenik, možete ih

jednostavno birati pritiskom na jednu ili dvije tipke. Za

detaljnije obavijesti pogledajte stranica 58.

Prekidanje poziva

Kad želite završiti poziv, kratko pritisnite tipku ili kliznite

poklopac prema dolje.

Odgovaranje na poziv

Kad vas netko nazove, telefon zvoni i na zaslonu se

pojavljuje animacija dolaznog poziva.

Ako telefon može identificirati pozivatelja, na zaslonu se

ispisuje njegov broj telefona ili njegovo ime, ako je

spremljeno u telefonski imenik.

Za odgovor na poziv, otvorite poklopac. Ako je već otvoren,

pritisnite tipku ili tipku funkcije

Prihvati

.

Napomena

: Poziv možete primiti i dok koristite imenik ili

opcije izbornika. Operacija koju obavljate u tom

trenutku otkazuje se.

Odbijanje poziva

Ako želite odbiti dolazni poziv, pritisnite tipku ili tipku

funkcije

Odbaci

.

Ako je opcija

Tipka sa strane

postavljeno na

Odbaci

, za

odbacivanje poziva možete pritisnuti i držati bilo koju tipku za

glasnoću na lijevoj strani telefona, pogledajte stranica 102.

Funkcije poziva

30

Ugađanje glasnoće

Ako tijekom poziva želite ugoditi glasnoću u slušalici,

koristite se tipkama za ugađanje glasnoće na lijevoj strani

telefona.

Pritisnite tipku za pojačanje glasnoće i tipku za

smanjenje.

Pri praznom zaslonu s otvorenim poklopcem, možete

podesiti glasnoću tona tipkovnice tipkama i .

Napomena

: Kada dolazi poziv, možete ga odbaciti ili utišati

zvonjenje tako da pritisnete i držite jednu od

tipaka za glasnoću ovisno o postavki opcije

Tipka sa strane

(

Meni 4.7

). Za pojedinosti

pogledajte stranica 102.

Funkcije poziva

31

Pristup opcijama tijekom poziva

Vaš telefon sadrži niz upravljačkih funkcija koje možete

upotrebljavati tijekom poziva.

Isključivanje mikrofona (Bez zvuka)

Privremeno možete isključiti mikrofon telefona, tako da vas

osoba s kojom razgovarate ne može čuti.

Primjer

: Možda želite nešto reći drugoj osobi u prostoriji, ali

ne želite da vas čuje pozivatelj.

1. Pritisnite tipku funkcije

Opcije

.

2. Kad se osvijetli

Bez zvuka

, pritisnite tipku funkcije

Odaberi

.

U donjem redu zaslona pojavljuje se znak za isključeni

mikrofon ( ), a vaš vas sugovornik ne može čuti.

Kako biste ponovno uključili mikrofon:

1. Pritisnite tipku funkcije

Opcije

.

2. Kad se osvijetli

Sa zvukom

, pritisnite tipku

funkcije

Odaberi

.

Znak za isključeni mikrofon nestaje i vaš vas

sugovornik ponovo može čuti.

Traženje broja u imeniku

Tijekom poziva možete tražiti broj u imeniku.

1. Pritisnite tipku funkcije

Opcije

.

2. Ako je potrebno, pritisnite tipku za gore ili dolje kako

biste označili opciju

Imenik

. Pritisnite tipku

funkcije

Odaberi

.

Funkcije poziva

32

3. Odaberite opciju

Tra

ž

i

i pritisnite tipku funkcije

Odaberi

.

Pojavljuje se popis unosa u imeniku.

4. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite naći.

Ispisan je popis unosa u imenik, počevši s prvim

unosom koji odgovara onome što ste upisali.

Napomena

: Imenik možete pretraživati i od početka

pritiskom na

tipke za gore ili dolje

.

5. Za pregled osvijetljenog imena, pritisnite tipku

funkcije

OK

.

Daljnje pojedinosti o imeniku naći ćete na stranica 54.

Isključivanje tona/slanje tonova tipkovnice

Tijekom poziva možete isključivati ili uključivati tonove

tipkovnice. Kad je odabrana opcija

Bez tona tipkovnice

,

telefon ne šalje tonove tipkovnice. To vam omogućuje

pritiskanje tipki, a da tijekom poziva ne čujete tonove

tipkovnice.

Za komunikaciju s telefonskim sekretaricama ili

kompjutoriziranim telefonskim sustavima, morate odabrati

opciju

Slanje tona tipkovnice

.

Funkcije poziva

33

Slanje DTMF tonova

U toku poziva možete slati DTMF (Dual Tone Multi-

Frequency) tonove broja na zaslonu.

Ta je opcija pogodna za unos šifre ili broja računa kada

pozivate automatizirani sustav, kao što su bankarske usluge.

Za slanje DTMF tonova:

1. Kada ste spojeni na sustav telefonske usluge, pritisnite

tipku funkcije

Opcije

.

2. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste označili opciju

Šalji DTMS

. Pritisnite tipku funkcije

Odaberi

.

3. Zatim unesite broj koji želite poslati i pritisnite tipku

funkcije

OK

.

Tonovi prikazanog broja su poslani.

Korištenje SMS usluge

Tijekom poziva možete čitati primljenu poruku ili pisati novu.

1. Pritisnite tipku funkcije

Opcije

.

2. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste označili opciju

Poruke

. Pritisnite tipku funkcije

Odaberi

.

3. Ako želite pročitati primljenu poruku, odaberite opciju

Dolazne poruke

, a zatim potražite poruku koju želite

pročitati.

Ako želite napisati novu poruku, odaberite opciju

Nova

poruka

.

4. Pritisnite tipku funkcije

Odaberi

.

Za pojedinosti o SMS opciji pogledajte stranica 64.

Funkcije poziva

34

Upotreba SIM-AT (SIM paket za primjenu)

Ako upotrebljavate SAT karticu, koja omogućava dodatne

usluge, prikazuje se SAT izbornik. Za pojedinosti pogledajte

upute za vašu SIM karticu.

Zadržavanje poziva

U svakom trenutku možete zadržati poziv koji je u tijeku.

Novi poziv, dok je jedan već u tijeku, možete uputiti ako

vaša mreža podržava tu uslugu. Od ta dva poziva jedan je u

tijeku, a drugi zadržan, te se možete prebacivati s jednog

poziva na drugi.

Kako biste zadržali poziv, pritisnite tipku funkcije

Čekanje

.

Kad god želite, možete ponovno aktivirati poziv pritiskom na

tipku funkcije

Preuzmi

.

Upućivanje drugog poziva

Novi poziv, dok je jedan već u tijeku, možete uputiti ako

vaša mreža podržava tu uslugu.

Za upućivanje poziva dok je jedan poziv već u tijeku, učinite

sljedeće.

1. Unesite broj koji želite nazvati ili ga potražite u imeniku.

2. Pritisnite tipku kako biste uputili drugi poziv.

Prvi poziv automatski je zadržan.

Ili:

1. Zadržite poziv koji je u tijeku pritiskom na tipku

funkcije

Čekanje

.

2. Uputite drugi poziv na uobičajeni način.

Funkcije poziva

35

Za prebacivanje između dva poziva pritisnite tipku

funkcije

Zamjena

.

Poziv koji je bio u tijeku je zadržan, a poziv koji je bio zadržan

ponovno je aktiviran, te možete nastaviti razgovor sa

sugovornikom.

Za prekid zadržanog poziva pritisnite tipku funkcije

Opcije

i

odaberite opciju

Prekini poziv na čekanju

.

Kad završite razgovor, prekinite svaki od poziva uobičajenim

načinom, pritiskom na tipku .

Odgovaranje na drugi poziv

Dok je jedan poziv u tijeku, možete odgovoriti na drugi poziv

ako takvu mogućnost podržava vaša mreža i ako ste ugodili

opciju izbornika

Poziv na čekanju

(vidi stranica 122).

Te le f o n će vas tonom poziva na čekanju obavijestiti o

dolaznom pozivu.

Da biste odgovorili na poziv dok je jedan poziv već u tijeku,

učinite sljedeće:

1. Pritisnite tipku za odgovor na dolazni poziv.

Prvi poziv automatski je zadržan.

2. Ako se želite prebaciti na drugi poziv, pritisnite tipku

funkcije

Zamjena

.

3. Za prekid zadržanog poziva pritisnite tipku funkcije

Opcije

i odaberite opciju

Prekini poziv na čekanju

.

Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite

tipku . Zadržani poziv se automatski prespaja vama.

Funkcije poziva

36

Prijenos poziva

Poziv koji je u tijeku možete prenijeti na pozivatelja u

zadržanom pozivu, ako tu uslugu podržava vaša mreža,

tako da pozivatelji mogu međusobno razgovarati. Vaša veza

s oba pozivatelja je prekinuta.

1. Tijekom poziva, primite ili uputite poziv na uobičajeni

način i pritisnite tipku funkcije

Opcije

.

2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste odabrali opciju

Prijenos

i pritisnite tipku funkcije

Odaberi

.

Dvije osobe povezane su jedna s drugom.

Upućivanje konferencijskog poziva

Konferencijski poziv je usluga mreže koja omogućava da do

šest osoba u isto vrijeme sudjeluje u zajedničkom razgovoru

ili konferncijskom razgovoru. Za detaljnije obavijesti obratite

se svojem davatelju usluga.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

1. Uobičajenim načinom nazovite prvog sudionika.

2. Uobičajenim načinom nazovite drugog sudionika. Prvi

je poziv automatski zadržan.

3. Za pridruživanje prvog sudionika konferencijskom

pozivu pritisnite tipku funkcije

Opcije

i odaberite

opciju

Pridruži

. Pritisnite tipku funkcije

Odaberi

.

4. Da biste uključili još jednu osobu u zajednički razgovor,

nazovite osobu na uobičajeni način. Zatim pritisnite

tipku funkcije

Opcije

i odaberite opciju

Pridruži

.

Pritisnite tipku funkcije

Odaberi

.

Nove sudionike možete uključiti u razgovor tako da

odgovorite na poziv i pritisnete tipku funkcije

Pridruži

.

Ponovite koliko puta je potrebno.

Funkcije poziva

37

Drugi poziv tijekom konferencijskog poziva

Za upućivanje drugog poziva tijekom konferencijskog

poziva: Pogledajte „Upućivanje drugog poziva“ na

stranica 34.

Za odgovaranje na drugi poziv tijekom konferencijskog

poziva:

1. Pritisnite tipku za odgovor na dolazni poziv.

Konferencijski poziv automatski je zadržan. Ostali

sudionici poziva mogu nastaviti razgovor.

2. Ako se želite prebaciti na drugi poziv, pritisnite tipku

funkcije

Zamjena

.

3. Za prekid razgovora na čekanju pritisnite tipku funkcije

Opcije

i odaberite opciju

Prekini konf. na čekanju

ili

Prekini poziv na čekanju

.

Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite

tipku . Zadržan poziv se automatski ponovno

prespaja vama.

Vođenje zasebnog razgovora s jednim sudionikom

1. Pritisnite tipku funkcije

Opcije

i odaberite opciju

Dijeli

.

Pritisnite tipku funkcije

Odaberi

.

2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste osvijetlili

sudionika i pritisnite tipku funkcije

Odaberi

.

Sada možete s tom osobom zasebno razgovarati. Drugi

sudionici mogu nastaviti međusobni razgovor.

3. Za povratak na konferencijski poziv pritisnite tipku

funkcije

Opcije

i odaberite opciju

Pridruži

.

4. Pritisnite tipku funkcije

Odaberi

.

Svi sudionici zajedničkog razgovora sada se mogu

međusobno čuti.

Funkcije poziva

38

Isključivanje jednog sudionika

1. Pritisnite tipku funkcije

Opcije

i odaberite opciju

Ukloni

.

2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste osvijetlili

sudionika i pritisnite tipku funkcije

Odaberi

.

Prekidate poziv s tim sudionikom, ali možete nastaviti

razgovarati s ostalim sudionicima.

3. Konferencijski poziv možete završiti zaklapanjem

poklopca ili pritiskom na tipku .

Uporaba slušalice-mikrofona

Pomoću slušalice-mikrofona, možete uputiti ili primiti poziv,

a da pritom ne držite telefon u ruci.

Nakon što slušalicu-mikrofon ukopčate u utičnicu na vrhu

telefona, prekidač na slušalici-mikrofonu radi kako je dolje

objašnjeno:

Da biste… Pritisnite…

ponovno birali

posljednji poziv

gumb dva puta pri praznom

zaslonu.

odgovorili na poziv i držite tipku.

prekinuli poziv i držite tipku.

39

Unos teksta

U mnogim prilikama kad koristite telefon trebate unijeti tekst,

primjerice kad spremate ime u imenik, pišete novu poruku,

oblikujete vlastiti pozdrav ili unosite događaje u kalendar.

Na raspolaganju su vam sljedeći načini unosa teksta.

ABC način unosa

Ovaj način omogućava vam unos slova pritiskom na tipku

označenu željenim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta

dok se ne prikaže željeno slovo.

T9 način unosa

*

Ovaj način omogućava vam unos riječi samo jednim

pritiskom na tipku po slovu. Svaka tipka na tipkovnici sadrži

više od jednog slova – kad jednom pritisnete tipku

5

, mogu

se prikazati J, K ili L. T9 način rada automatski uspoređuje

vaš unos s ugrađenim rječnikom kako bi odredio točnu

riječ, te stoga zahtijeva mnogo manje tipkanja od

tradicionalnog načina koji uključuje velika i mala slova.

Način unosa simbola

Ovaj način omogućava vam unos posebnih znakova.

Brojčani način unosa

Ovaj način omogućava vam unos brojeva.

*

je registrirana trgovačka marka Tegic Communications, Inc. i

licencirana je pod U.S. Patent 5 818 437/ 5 953 541/ 6 011 554.

Unos teksta

40

Mijenjanje načina unosa teksta

Kad ste u polju koje omogućava da se unose znakovi, na dnu

zaslona vidjet ćete pokazivač načina unosa teksta.

Primjer

: Unos imena u imenik

Za mijenjanje u drugi način unosa teksta:

1. Pritisnite desnu tipku funkcije, koja označava trenutačni

način unosa teksta.

2. Pretražite željeni način pomoću tipki za gore i dolje.

Za unos novih riječi u T9 rječnik, možete koristiti

opciju

Dodaj riječ

. Pogledajte stranica 44.

Opcija

T9 jezik

omogućava vam promjenu jezika unosa.

Napomena

:

Ako želite izaći iz izbornika bez promjene

načina, pritisnite tipku funkcije ili tipku .

3. Pritisnite tipku funkcije

Odaberi

kako biste potvrdili

označeni način unosa teksta.

Pokazivač načina unosa teksta:

ABC način unosa

Unos teksta

41

Brzo mijenjanje načina unosa teksta

Upotreba ABC načina unosa

Kad pišete riječi u ABC načinu, pritisnite tipku koja nosi

oznaku željenog slova:

– Jednom za prvo slovo

– Dva puta za drugo slovo

– itd.

Primjer

: Za unos slova „C“ brzo pritisnite tipku

2

tri puta. Za

unos slova „K“ dva puta pritisnite tipku

5

. Ovaj

način naziva se Multi-tap typing.

Napomena

: Kad pritisnete tipku, pokazivač se pomiče

nadesno. Ako dva puta želite unijeti isto slovo ili

drugo slovo na istoj tipki, pritisnite tipku desno ili

pričekajte koju sekundu dok se pokazivač

automatski ne pomakne udesno, a zatim unesite

sljedeće slovo.

Za detaljnije obavijesti o tome koji su vam znakovi na

raspolaganju pogledajte donju tablicu. Znakovi se razlikuju,

ovisno o jeziku unosa teksta.

Jezik možete odabrati ugađanjem jedne od sljedećih opcija:

T9 jezik

: pogledajte stranica 40.

Jezik T9

(

Meni

4.3.2

): pogledajte stranica 98.

Za promjenu između… Pritisnite i držite…

brojčanog i prethodnog načina tipku .

simboličkog i prethodnog načina tipku .

ABC i T9 način unosa desnu tipku funkcije.

Unos teksta

42

Popis dostupnih znakova

(Način pisanja velikim slovima

)

Mijenjanje velika/mala slova

Za promjenu velikih slova u mala i obrnuto, pritisnite tipku .

Na raspolaganju su vam tri načina pisanja velikih i malih slova:

• Mala slova (nema pokazatelja)

• Veliko početno slovo ( )

• Sva velika slova ( )

Umetanje razmaka

Za umetanje razmaka između riječi pritisnite tipku .

Tipka Znakovi redom kojim se pojavljuju

1 . , – ? ! ‘ @ : 1

2A BCČĆÇÁÄĂ Â2

3D E FĐ ËÉ3

4 GH IÍÎ4

5JKL5

6MNOÓÖŐ Ô6

7P QRSŠŞ 7

8TU VÚÜŰŢ8

9 W XYZŽ9

00

Unos teksta

43

Pomicanje pokazivača

Ako unutar teksta želite pokazivač pomaknuti ulijevo ili

udesno, pritisnite tipku za lijevo ili desno.

Brisanje slova i riječi

Ako želite obrisati slovo lijevo od pokazivača, pritisnite

tipku

C

. Sva slova na zaslonu možete obrisati ako pritisnite i

držite tipku

C

.

Vra ćanje na prethodni ekran

Kad je polje za unos teksta prazno, možete se vratiti na

prethodni ekran ako pritisnite i držite tipku

C

.

Upotreba T9 načina

Kad želite unijeti riječ u T9 načinu:

1. Počnite s unosom riječi pritiskom na tipke

2

do

9

. Svaku

tipku pritisnite samo jednom za svako slovo.

Primjer

: Za unos riječi „hello“ u T9 načinu pritisnite

tipke

4

,

3

,

5

,

5

i

6

.

Riječ koju unosite pojavljuje se na zaslonu. Nju se

svakim pritiskom na tipku može promijeniti.

2. Prije uređivanja ili brisanja znaka unesite cijelu riječ.

3. Ako je riječ točna, počnite s unosom slijedeće riječi. U

protivnom, dok je riječ naglašena, više puta pritisnite

tipku

0

kako bi se prikazale ostale mogućnosti za tipke

koje ste pritiskali.

Primjer

: Obje riječi „of“ i „me“ imaju oblik

6

i

3

. Telefon

prvo prikazuje najčešću riječ.

Unos teksta

44

4. Ako između svake riječi želite umetnuti razmak,

pritisnite tipku .

5. Unesite sljedeću riječ.

Ako se dok unosite tekst iznad lijeve tipke funkcije pojavi

Slovkaj

, znači da ta riječ ne postoji u T9 rječniku. Za upis

riječi koje nisu pronađene u T9 rječniku, promijenite način

unosa teksta u ABC način ili učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku funkcije

Slovkaj

ili pritisnite desnu tipku

funkcije i odaberite opciju

Dodaj riječ

.

2. Unesite željenu riječ putem ABC načina (vidi

stranica 41) i pritisnite tipku funkcije

OK

.

Riječ je spremljena u T9 rječnik i umetnuta u polje za

unos.

3. Nastavite s unosom ostalih riječi u T9 načinu.

Pametni rečenični znakovi

Za unos točaka, crtica ili apostrofa pritisnite tipku

1

. T9

način primjenjuje gramatička pravila za umetanje točnih

rečeničnih znakova.

Mijenjanje velika/mala slova

Za promjenu velikih slova u mala i obrnuto, pritisnite tipku .

Na raspolaganju su vam tri načina pisanja velikih i malih

slova:

• Mala slova (nema pokazatelja)

• Veliko početno slovo ( )

• Sva velika slova ( )

Unos teksta

45

Umetanje razmaka

Za umetanje razmaka između riječi pritisnite tipku .

Izravni unos broja

Za unos broja pritisnite i držite željenu brojčanu tipku.

Pomicanje pokazivača

Ako unutar teksta želite pokazivač pomaknuti ulijevo ili

udesno, pritisnite tipku za lijevo ili desno.

Brisanje slova i riječi

Ako želite obrisati slovo lijevo od pokazivača, pritisnite

tipku

C

. Sva slova na zaslonu možete obrisati ako pritisnite i

držite tipku

C

.

Vra ćanje na prethodni ekran

Kad je polje za unos teksta prazno, možete se vratiti na

prethodni ekran ako pritisnite i držite tipku

C

.

Unos teksta

46

Korištenje simboličkog načina

Simbolički način omogućava vam umetanje simbola u tekst.

Korištenje brojčanog načina

Brojčani način omogućava vam unos brojeva u vaš tekst.

Pritisnite tipke koje odgovaraju znamenkama koje želite

unijeti.

Da biste… Pritisnite…

prikazali više simbola tipku za gore ili dolje.

unijeli simbol odgovarajuću brojčanu tipku.

se vratili na prethodni

način unosa teksta s

unesenim simbolima

tipku funkcije

OK

.

se vratili na prethodni

način unosa teksta

bez unesenih simbola

tipku funkcije .

47

Uporaba izbornika

Vaš telefon nudi vam niz funkcija koje vam omogućavaju da

ga prilagodite svojim potrebama. Ove su funkcije složene u

izbornicima i podizbornicima.

Pristup funkciji izbornika

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti pomoću tipke

funkcije

Meni

ili

Imenik

pri praznom zaslonu, te zatim

možete pretraživati pomoću tipki za navigaciju.

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije

Meni

za

pristup glavnom izborniku ili pritisnite tipku

funkcije

Imenik

za pristup izborniku Imenik.

2. Pretražujte kroz izbornike uporabom tipki za lijevo ili

desno.

3. Pronađite podizbornik koji želite koristiti pretražujući

tipkama za gore ili dolje.

4. Pritisnite tipku funkcije

Odaberi

za pristup podizborniku.

Ako podizbornik koji ste odabrali sadrži daljnje

podizbornike, ponovite korake 3 i 4.

5. Pomoću tipki za gore ili dolje pretražite popis dok ne

dođete do željene opcije.

6. Pritisnite tipku funkcije

Odaberi

za odabir postava.

Napomena

: Na prethodnu razinu izbornika možete se vratiti

pritiskom na tipku funkcije

.

Uporaba izbornika

48

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti i tako da

unesete odgovarajući broj izbornika.

Primjer

: Za pristup opciji izbornika

Glasovna pošta

, pri

praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije

Meni

,

1

,

3

.

Popis funkcija izbornika

Različiti izbornici omogućavaju vam da provjerite ili

promijenite postavke svog telefona. Sljedeća skica prikazuje

strukturu izbornika.

Brojevi koji su pridruženi pojedinoj opciji izbornika možda

neće odgovarati brojevima izbornika u telefonu. To ovisi o

uslugama koje podržava vaša SIM-kartica.

Izbornik Imenika

1. Imenik

(pogledajte stranica 54)

1.1 Traži

1.2 Dodaj

1.3 Brzo biranje

1.4 Kopiraj sve na telefon

1.5 Obriši sve

2. Upravljanje

(pogledajte stranica 61)

2.1 Vlastiti broj

2.2 Postavke grupa

2.3 Status memorije

3. Usluge

(pogledajte stranica 63)

3.1 Mrežni imenik

Uporaba izbornika

49

Glavni izbornik

1. Poruke

(vidi stranica 64)

1.1 SMS poruke

1.1.1 Dolazne poruke

1.1.2 Nova poruka

1.1.3 Odlazne poruke

1.1.4 Obriši sve

1.2 MMS poruke

1.2.1 Dolazne poruke

1.2.2 Nova poruka

1.2.3 Odlazne poruke

1.2.4 Skice

1.2.5 Moja mapa

1.2.6 Obriši sve

1.3 Glasovna pošta

1.3.1 Povezivanje s glasovnom poštom

1.3.2 Broj glasovnog posljužitelja

1.4 Obrasci

1.5 Info usluge

1.5.1 Info poruke

1.5.2 Primanje

1.5.3 Kanal

1.5.4 Jezik

1.6 Postavke

1.6.1 SMS poruke

1.6.2 MMS poruke

1.7 Status memorije

1.7.1 SMS poruke

1.7.2 MMS poruke

Source

Leave a Comment