POVEDITE RAČUNA Nikako ne pritiskajte ovo dugme na vašoj veš mašini, a evo i zašto

Sigurno se nekada desilo da ostavite novac ili nešto metalno u džepovima pantalona, pa ste morali da prinudno i hitno prekinete rad mašine.

Kako da prekinemo program za pranje na bezbedan način i ne pokvarimo mašinu?

Najlakši način da zaustavite uređaj je da pritisnete dugme za „start“ odnosno „pauzu“. Program će biti privremeno zaustavljen, a ako držite dugme nekoliko sekundi, isključiće se.

Mašina se može zaustaviti ako to dozvoljava njen dizajn. Ako ga zaustavite pritiskom na dugme „start/stop“, tada neće biti problema. Ali potpuno isključivanje mašine iz struje nije dobro, može uticati na to kako će ona raditi ne samo kada nastavite pranje, već i ubuduće.

A šta raditi ako je bubanj pun vode?

U ovom slučaju, prvo morate isprazniti vodu. To se može uraditi pomoću filtera koji se nalazi iza zglobnih vrata na donjem prednjem delu mašine za pranje veša. Da biste sprečili izlivanje vode na pod, ispod mašine postavite posudu. Voda se takođe može isprazniti pomoću programa „spin“ ili „drain“.


Source

Leave a Comment