Philips 32PFT4100 priručnik

Stranica: 1

Sadržaj 1 Vaš novi televizor 3 1.1 Pauziranje i snimanje televizijskog programa 3 1.2 EasyLink 3 2 Postavljanje 4 2.1 Pročitajte sigurnosne upute 4 2.2 Postolje televizora i montaža na zid 4 2.3 Savjeti za postavljanje 4 2.4 Kabel za napajanje 4 2.5 Antenski kabel 5 3 Priključnice 6 3.1 Savjeti za povezivanje 6 3.2 EasyLink HDMI CEC 7 3.3 Common interface – CAM 8 3.4 Set-top box – STB 8 3.5 Satelitski prijemnik 9 3.6 Sustav kućnog kina – HTS 9 3.7 Blu-ray Disc reproduktor 11 3.8 DVD reproduktor 11 3.9 Igraća konzola 11 3.10 USB tvrdi disk 11 3.11 USB flash pogon 12 3.12 Kamkorder 12 3.13 Računalo 12 3.14 Slušalice (za modele televizora 4000, 4100, 4200, 6300) 13 4 Uključivanje 14 4.1 Uključivanje ili stanje pripravnosti (za modele televizora 4100) 14 5 Daljinski upravljač 15 5.1 Pregled tipki (za modele televizora 4000, 4100, 4200, 5210) 15 5.2 Infracrveni senzor 15 5.3 Baterije 16 5.4 Čišćenje 16 6 Televizijski kanali 17 6.1 Gledanje televizijskih kanala 17 6.2 Instalacija kanala 20 7 TV vodič 25 7.1 Uporaba TV vodiča 25 7.2 Snimke 25 7.3 Primanje podataka TV vodiča 25 8 Izvori 26 8.1 Popis izvora 26 8.2 Iz stanja pripravnosti 26 8.3 EasyLink 26 9 Automatsko isključivanje i sat 27 9.1 Automatsko isključivanje 27 9.2 Sat 27 9.3 Automatsko isključivanje 27 10 Vaše fotografije, videozapisi i glazba 28 10.1 S USB veze 28 11 Pause TV 30 11.1 Pause TV 30 12 Snimanje 31 12.1 Što vam je potrebno 31 12.2 Snimanje programa 31 12.3 Gledanje snimke 31 13 Postavke 32 13.1 Slika 32 13.2 Igra ili računalo 33 13.3 Format i rubovi 34 13.4 Zvuk 34 13.5 Ambilight (za modele televizora 6300) 36 14 Specifikacije 38 14.1 Zaštita okoliša 38 14.2 Prijem za PxH/PxT modele 38 14.3 Zaslon 39 14.4 Snaga 39 14.5 Dimenzije i težine 39 14.6 Mogućnosti povezivanja za Pxx4100, Pxx4200 40 14.7 Zvuk 40 14.8 Multimedija 41 15 Softver 42 15.1 Nadogradnja softvera 42 15.2 Verzija softvera 42 15.3 Softver otvorenog koda 42 16 Rješavanje problema i podrška 43 16.1 Rješavanje problema 43 16.2 Registracija 44 16.3 Pomoć 44 16.4 Pomoć na mreži 45 16.5 Korisnička služba / popravak 45 17 Sigurnost i održavanje 46 17.1 Sigurnost 46 17.2 Briga za zaslon 47 18 Odredbe uporabe, autorska prava i licence 48 18.1 Odredbe korištenja 48 18.2 Autorska prava i licence 48 Indeks 50 2

Stranica: 2

1 Vaš novi televizor 1.1 Pauziranje i snimanje televizijskog programa Ako povežete USB tvrdi disk, možete pauzirati i snimiti emitirani sadržaj digitalnog televizijskog kanala. Pauzirajte televizijski program kako biste odgovorili na hitni telefonski poziv ili jednostavno uzeli predah tijekom sportskog susreta, dok televizor sprema emitirani sadržaj na USB tvrdi disk. Poslije možete nastaviti gledati. 1.2 EasyLink Značajka EasyLink omogućava upravljanje povezanim uređajem, npr. Blu-ray Disc reproduktorom, pomoću daljinskog upravljača televizora. EasyLink koristi HDMI CEC za komunikaciju s povezanim uređajima. 3

Stranica: 3

2 Postavljanje 2.1 Pročitajte sigurnosne upute Prije uporabe televizora pročitajte sigurnosne upute. U odjeljku Pomoć odaberite Sigurnost i održavanje > Sigurnost. 2.2 Postolje televizora i montaža na zid Postolje televizora Upute za montažu postolja televizora pronaći ćete u Kratkim uputama priloženima uz televizor. Ako ste slučajno izgubili te upute, možete ih preuzeti na web- stranici www.philips.com. Pomoću serijskoj broja televizora pronađite odgovarajuće Kratke upute koje ćete preuzeti. Montaža na zid Vaš se televizor može montirati pomoću zidnog nosača sukladnog VESA standardu (prodaje se zasebno). Prilikom kupnje zidnog nosača upotrijebite sljedeći VESA kôd . . . Kako biste sigurno pričvrstili nosač, koristite vijak duljine naznačene na crtežu. – 22Pxx4000 – VESA MIS-F 75 x 75, M4 (najmanje 10, najviše 10,5 mm) – 24Pxx4000 – VESA MIS-F 75 x 75, M4 (najmanje 10, najviše 10,5 mm) – 24PHx5210 – VESA MIS-F 75 x 75, M4 (najmanje 10, najviše 10,5 mm) – 32PFx4100 – VESA MIS-F 100 x 100, M4 (najmanje 10, najviše 14 mm) – 32PHx4100/12 – VESA MIS-F 100 x 100, M4 (najmanje 10, najviše 14 mm) – 32PHx4100/88 – VESA MIS-F 100 x 100, M4 (najmanje 10, najviše 14 mm) – 32PHT4100/60 – VESA MIS-F 100 x 100, M4 (najmanje 12, najviše 16 mm) – 40Pxx4100 – VESA MIS-F 200 x 200, M4 (najmanje 12, najviše 16 mm) – 48Pxx4100 – VESA MIS-F 200 x 200, M6 (najmanje 12, najviše 16 mm) – 32Pxx4200 – VESA MIS-F 100 x 100, M4 (najmanje 10, najviše 14 mm) – 40Pxx4200 – VESA MIS-F 200 x 200, M4 (najmanje 12, najviše 16 mm) – 40Pxx6300 – VESA MIS-F 200 x 200, M6 (najmanje 14, najviše 24 mm) – 48Pxx6300 – VESA MIS-F 400 x 400, M6 (najmanje 14, najviše 24 mm) – 55Pxx6300 – VESA MIS-F 400 x 400, M6 (najmanje 14, najviše 24 mm) Pažnja Montaža televizora na zid zahtijeva posebne vještine i trebale bi ga izvoditi kvalificirane osobe. Montaža televizora na zid treba se provesti u skladu sa sigurnosnim standardima vezanima uz težinu televizora. Prije postavljanja televizora pročitajte i sigurnosne mjere. TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za nepravilnu montažu niti bilo kakvu montažu koja može dovesti do nezgode ili ozljede. 2.3 Savjeti za postavljanje Televizor postavite na mjesto gdje svjetlost ne pada izravno na zaslon. – Televizor smjestite do 15 cm od zida. – Idealna udaljenost za gledanje televizije jednaka je veličini dijagonale zaslona uvećanoj tri puta. Kada ste u sjedećem položaju, oči trebaju biti u ravnini sa sredinom zaslona. 2.4 Kabel za napajanje – Kabel za napajanje ukopčajte u priključnicu za napajanje POWER na stražnjoj strani televizora. – Kabel za napajanje mora biti čvrsto ukopčan u priključnicu. – Pazite da utikač u zidnoj električnoj utičnici uvijek bude dostupan. – Prilikom iskopčavanja kabela za napajanje uvijek vucite za utikač, nikada za kabel. 4

Stranica: 4

Iako je potrošnja energije ovog televizora kada je u stanju pripravnosti vrlo mala, kako biste uštedjeli energiju, iskopčajte kabel za napajanje ako televizor nećete koristiti duže vrijeme. 2.5 Antenski kabel Priključak za antenu čvrsto umetnite u priključnicu ANTENNA na stražnjoj strani televizora. Možete povezati svoju antenu ili antenske signale iz distribucijskog sustava. Koristite koaksijalni antenski kabel s IEC RF priključkom, 75 ohma. Antenski priključak koristite za DVB-T i DVB-C ulazne signale. 5

Stranica: 5

3 Priključnice 3.1 Savjeti za povezivanje Vodič za povezivanje Prilikom povezivanja uređaja s televizorom uvijek koristite najkvalitetniju vezu koja je dostupna. Osim toga, koristite kvalitetne kabele kako bi se osigurao dobar prijenos slike i zvuka. Ako vam je potrebna pomoć za povezivanje nekoliko uređaja s televizorom, možete otvoriti Vodič za povezivanje tvrtke Philips. Vodič pruža informacije o povezivanju i kabelima koje trebate koristiti. Posjetite www.connectivityguide.philips.com Antena Ako imate set-top box (digitalni prijemnik) ili snimač, kabele za antenu priključite tako da se prijenos signala antene odvija preko set-top box uređaja i/ili snimača do televizora. Na taj način antena i set-top box mogu slati moguće dodatne kanale snimaču. HDMI HDMI CEC HDMI veza omogućava sliku i zvuk najbolje kvalitete. Jedan HDMI kabel kombinira video i audio signale. Koristite HDMI kabel za televizijske signale visoke rezolucije (HD) ili Full HD rezolucije (FHD). Za najbolji prijenos kvalitete signala koristite HDMI kabel velike brzine prijenosa i nemojte koristiti HDMI kabel dulji od 5 m. EasyLink HDMI CEC Ako su vaši uređaji povezani HDMI kabelom i imaju EasyLink, njima možete upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora. Opcija EasyLink HDMI CEC mora biti postavljena na Uključeno i na televizoru i na povezanom uređaju. DVI na HDMI Koristite adapter DVI na HDMI ako uređaj ima samo DVI ulaz. Upotrijebite jednu od HDMI priključnica i priključite Audio L/R kabel (mini priključak od 3,5 mm) u Audio ulaz za zvuk, na stražnjoj strani televizora. Zaštita od kopiranja DVI i HDMI kabeli podržavaju HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je signal za zaštitu od kopiranja sadržaja s DVD ili Blu-ray Disc medija. Poznat je i pod nazivom DRM (Digital Rights Managament). HDMI ARC HDMI 1 priključnica na televizoru ima HDMI ARC (Audio Return Channel). Ako uređaj, obično sustav kućnog kina (HTS), ima i HDMI ARC priključnicu, povežite ga s HDMI 1 priključnicom na televizoru. Uz HDMI ARC ne morate priključivati dodatni audio kabel koji šalje zvuk televizijske slike sustavu kućnog kina. HDMI ARC kombinira oba signala. Ako želite isključiti ARC na HDMI priključnicama, pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. Odaberite TV postavke > Zvuk > Napredno > HDMI 1 – ARC. Scart SCART predstavlja vezu dobre kvalitete. SCART veza može se koristiti za CVBS i RGB video signale, ali ne za televizijske signale visoke rezolucije (HD). SCART kombinira video i audio signale. Koristite SCART adapterski kabel kako biste povezali uređaj. 6

Stranica: 6

Audio izlaz – optički Audio izlaz – optički predstavlja vrlo kvalitetnu vezu za zvuk. Ova optička veza može prenositi 5.1-kanalni zvuk. Ako uređaj, obično sustav kućnog kina (HTS), nema HDMI ARC priključnicu, ovu vezu možete koristiti uz audio ulaz – optički na kućnom kinu. Audio izlaz – optički šalje zvuk s televizora na sustav kućnog kina. Možete postaviti vrstu izlaznog audio signala sukladno mogućnostima sustava kućnog kina. Ako zvuk nije usklađen sa slikom na zaslonu, možete prilagoditi usklađivanje zvuka i slike. 3.2 EasyLink HDMI CEC EasyLink EasyLink omogućava upravljanje povezanim uređajem pomoću daljinskog upravljača televizora. EasyLink koristi HDMI CEC (Consumer Electronics Control) za komunikaciju s povezanim uređajima. Uređaji moraju podržavati HDMI CEC i moraju biti povezani HDMI vezom. Postavke za EasyLink Značajka EasyLink uključena je prema zadanoj opciji. Provjerite jesu li sve postavke za HDMI CEC ispravno postavljene na povezanim uređajima koji imaju EasyLink. EasyLink možda neće raditi s uređajima drugih robnih marki. HDMI CEC kod uređaja drugih robnih marki HDMI CEC funkcionalnost ima razne nazive, ovisno o proizvođaču. Primjeri naziva: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Ne podržavaju sve robne marke EasyLink. Nazivi HDMI CEC funkcije navedeni kao primjer vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upravljanje uređajima (za modele televizora 4000, 4100, 4200, 5210) Kako biste upravljali uređajem povezanim HDMI vezom i postavili EasyLink, odaberite uređaj ili njegovu aktivnost na popisu veza televizora. Pritisnite  SOURCES , odaberite uređaj povezan HDMI vezom i pritisnite OK. Nakon odabira uređaja njime se može upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora. Međutim, tipke  i  OPTIONS te neke druge tipke specifične za televizor ne mogu se koristiti za uređaj. Ako tipke koja vam treba nema na daljinskom upravljaču, možete je odabrati u izborniku Opcije. Pritisnite  OPTIONS i odaberite Kontrole u traci izbornika. Na zaslonu odaberite tipku uređaja koju trebate i pritisnite OK. Neke vrlo specifične tipke uređaja možda neće biti dostupne u izborniku Kontrole. Napomena: Samo uređaji koji podržavaju funkciju Daljinskog upravljača EasyLink reagirat će 7

Stranica: 7

na komande s daljinskog upravljača televizora. Postavke za EasyLink Sve postavke za EasyLink uključene su prema zadanoj opciji. Bilo koju postavku za EasyLink možete pojedinačno isključiti. EasyLink Potpuno isključenje značajke EasyLink . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > EasyLink. 3. Odaberite EasyLink. 4. Odaberite Isključeno i pritisnite OK. 5. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Daljinski upravljač EasyLink Ako želite da uređaji komuniciraju, ali ne želite njima upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora, daljinsku kontrolu EasyLink možete zasebno isključiti. Pomoću daljinskog upravljača svojeg televizora možete upravljati većim brojem uređaja koji podržavaju HDMI-CEC. U izborniku postavki za EasyLink odaberite Daljinski upravljač EasyLink i odaberite Isključeno. Reprodukcija jednim dodirom Kada se reproducira sadržaj s uređaja koji podržava HDMI-CEC, televizor se uključuje iz stanja pripravnosti i prelazi na odgovarajući izvor. Prebacivanje u stanje pripravnosti jednim dodirom Kad na daljinskom upravljaču televizora pritisnete , televizor i svi uređaji koji podržavaju HDMI-CEC prelaze u stanje pripravnosti. Kontrola zvuka sustava Priključite li uređaj koji podržava HDMI-CEC, a ima zvučnice povezane putem HDMI ARC priključka, možete odabrati da se zvuk s televizora emitira putem tih zvučnika, a ne putem zvučnika televizora. 3.3 Common interface – CAM CI+ Ovaj televizor podržava CI+ Conditional Access. CI+ omogućava gledanje premium HD programa, kao što su filmovi i sportski sadržaji televizijskih kuća koje emitiraju digitalnu televiziju u vašoj regiji. Televizijske kuće kodiraju te programe, a dekodirat će ih uz prethodno plaćeni CI+ modul. Televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe daju CI+ modul (Conditional Access Module – CAM) kada se pretplatite na njihove premium programe. Ti programi imaju visoku razinu zaštite od kopiranja. Više informacija o odredbama i uvjetima zatražite od televizijske kuće koja emitira digitalne programe. CAM Umetanje CAM modula Prije umetanja CAM modula isključite televizor. Pravilan način umetanja naznačen je na CAM modulu. Nepravilnim umetanjem mogu se oštetiti CAM modul i televizor. Za umetanje CAM kartice koristite Common Interface utor na televizoru. Pažljivo umetnite CAM karticu do kraja tako da njezin prednji dio bude okrenut prema vama. Karticu ostavite u utoru. Aktivacija CAM modula može potrajati nekoliko minuta. Vađenjem CAM modula deaktivirat će se usluga televizijske kuće na televizoru. Ako se CAM umetne i plati pretplata, (načini povezivanja mogu se razlikovati), možete gledati sadržaje koje emitira televizijska kuća. Umetnuti CAM može se koristiti isključivo u vašem televizoru. 3.4 Set-top box – STB Koristite 2 kabela za antenu kako biste povezali antenu sa set-top box uređajem (digitalni prijemnik) i televizorom. 8

Stranica: 8

Osim kabela za antenu, dodajte HDMI kabel kako biste set-top box povezali s televizorom. Umjesto toga, možete koristiti SCART kabel ako set- top box nema HDMI priključnicu. Automatsko isključivanje Isključite automatski mjerač vremena ako koristite samo daljinski upravljač set-top box uređaja. To učinite kako se televizor ne bi automatski isključivao nakon 4 sata bez pritiskanja tipke na daljinskom upravljaču televizora. Kako biste isključili Mjerač vremena za isključivanje, pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > Automatsko isključivanje i kliznu traku postavite na Isključeno. 3.5 Satelitski prijemnik Priključite kabel satelitske antene na satelitski prijemnik. Osim kabela za antenu, dodajte HDMI kabel kako biste uređaj povezali s televizorom. Umjesto toga, možete upotrijebiti SCART kabel ako uređaj nema HDMI priključnicu. Automatsko isključivanje Isključite automatski mjerač vremena ako koristite samo daljinski upravljač set-top box uređaja. To učinite kako se televizor ne bi automatski isključivao nakon 4 sata bez pritiskanja tipke na daljinskom upravljaču televizora. Kako biste isključili Mjerač vremena za isključivanje, pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > Automatsko isključivanje i kliznu traku postavite na Isključeno. 3.6 Sustav kućnog kina – HTS Povezivanje sustava kućnog kina Pomoću HDMI kabela povežite sustav kućnog kina (HTS) s televizorom. Možete povezati Soundbar tvrtke Philips ili sustav kućnog kina s ugrađenim reproduktorom diskova. Umjesto toga, možete upotrijebiti SCART kabel ako uređaj nema HDMI priključnicu. HDMI ARC HDMI 1 priključnica na televizoru ima HDMI ARC (Audio Return Channel). Ako uređaj, obično sustav kućnog kina (HTS), ima i HDMI ARC priključnicu, povežite ga s HDMI 1 priključnicom na televizoru. Uz HDMI ARC ne morate priključivati dodatni audio kabel koji šalje zvuk televizijske slike sustavu kućnog kina. HDMI ARC kombinira oba signala. Ako sustav kućnog kina nema HDMI ARC priključnicu, dodajte optički audio kabel (Toslink) za slanje zvuka televizijske slike sustavu kućnog kina. Usklađivanje zvuka i slike Ako zvuk ne odgovara slici na zaslonu, na većini sustava kućnog kina s reproduktorom diskova može se postaviti odgoda kako bi zvuk i slika uskladili. 9

Stranica: 9

Postavke audio izlaza Odgoda audio izlaza Kad je sustav kućnog kina (HTS) povezan s televizorom, slika na televizoru i zvuk iz sustava kućnog kina trebaju biti usklađeni. Automatsko usklađivanje zvuka i slike Kod novijih sustava kućnog kina tvrtke Philips, usklađivanje zvuka i slike izvršava se automatski i uvijek je ispravno. Usklađivanje kašnjenja zvuka Kod nekih sustava kućnog kina možda će se trebati prilagoditi usklađivanje kašnjenja zvuka radi usklađivanja zvuka i slike. Povećavajte vrijednost kašnjenja na sustavu kućnog kina dok ne uskladite sliku i zvuk. Možda će biti potrebna vrijednost kašnjenja 180 ms. Pročitajte korisnički priručnik za sustav kućnog kina. Nakon postavljanja vrijednosti kašnjenja na sustavu kućnog kina trebate isključiti odgodu audio izlaza na televizoru. Isključivanje odgode audio izlaza . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Zvuk > Napredno > Odgoda audioizlaza. 3. Odaberite Isključeno i pritisnite OK. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Pomak audio izlaza Ako ne možete postaviti odgodu na sustavu kućnog kina, možete postaviti televizor za usklađivanje zvuka. Možete postaviti pomak koji nadoknađuje vrijeme koje je sustavu kućnog kina potrebno za obradu zvuka televizijske slike. Možete postaviti vrijednost u koracima od 1 ms. Maksimalna postavka je 12 ms. Postavka odgode audio izlaza treba biti uključena. Usklađivanje zvuka na televizoru . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Zvuk > Napredno > Pomak audioizlaza. 3. Pomoću klizne trake postavite pomak zvuka i pritisnite OK. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Format audio izlaza Ako imate sustav kućnog kina (HTS) s mogućnošću obrade višekanalnog zvuka kao što je Dolby Digital, DTS® ili sličan, postavite Format audio izlaza na opciju Višekanalno. Opcija Višekanalno televizoru omogućava slanje komprimiranog višekanalnog zvučnog signala s televizijskog kanala ili povezanog reproduktora na sustav kućnog kina. Ako imate sustav kućnog kina bez mogućnosti obrade višekanalnog zvuka, odaberite Stereo. Postavljanje formata audio izlaza . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Zvuk > Napredno > Format audio izlaza. 3. Odaberite Višekanalno ili Stereo. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Izjednačavanje audio izlaza Postavku Izjednačavanje audio izlaza koristite za izjednačavanje glasnoće televizora i sustava kućnog kina prilikom prebacivanja s jednog na drugi. Razlike u glasnoći mogu uzrokovati razlike u obradi zvuka. Izjednačavanje razlike u glasnoći . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Zvuk > Napredno > Izjednačavanje audio izlaza. 3. Ako je razlika u glasnoći velika, odaberite Više. Ako je razlika u glasnoći mala, odaberite Manje. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Izjednačavanje audio izlaza utječe i na audio izlaz – optički i HDMI ARC signale zvuka. Problemi sa zvukom sustava kućnog kina Zvuk s mnogo šuma Ako gledate videozapis s priključenog USB flash pogona ili povezanog računala, zvuk sa sustava kućnog kina mogao bi biti izobličen. 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Zvuk > Napredno > Format audio izlaza. Nema zvuka 10

Stranica: 10

Ako zvuk s televizora ne čujete putem sustava kućnog kina, provjerite sljedeće . . . – Provjerite jeste li HDMI kabel priključili u HDMI ARC priključnicu na sustavu kućnog kina. Svi HDMI priključci na televizoru podržavaju HDMI ARC. – Provjerite je li postavka HDMI ARC na televizoru postavljena na Uključeno. Odaberite  > Podešavanje > TV postavke > Zvuk > Napredno > HDMI 1-ARC. 3.7 Blu-ray Disc reproduktor Koristite HDMI kabel velike brzine kako biste povezali Blu-ray Disc reproduktor i televizor. Ako Blu-ray Disc reproduktor ima EasyLink HDMI CEC, njime možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za televizor. 3.8 DVD reproduktor Za povezivanje DVD reproduktora s televizorom koristite HDMI kabel. Umjesto toga, možete upotrijebiti SCART kabel ako uređaj nema HDMI priključnicu. Ako je DVD reproduktor povezan HDMI kabelom i ima EasyLink CEC, njime možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za televizor. 3.9 Igraća konzola HDMI Kako biste dobili najbolju kvalitetu, za povezivanje igraće konzole s televizorom koristite HDMI kabel velike brzine 3.10 USB tvrdi disk Što vam je potrebno Ako povežete USB tvrdi disk, možete pauzirati ili snimati emitirani televizijski sadržaj. Emitirani sadržaj mora biti digitalni (DVB ili sl.). Pauziranje Kako biste pauzirali emitirani sadržaj, treba vam tvrdi disk koji podržava USB 2.0 s najmanje 32 GB prostora. Snimanje Kako biste pauzirali i snimili emitirani sadržaj, treba vam disk s najmanje 250 GB prostora. TV vodič Prije nego odlučite kupiti USB tvrdi disk za snimanje provjerite možete li snimati digitalne televizijske kanale u svojoj državi. Pritisnite  TV GUIDE na daljinskom upravljaču. Ako na stranici televizijskog vodiča postoji gumb za snimanje, možete snimati. 11

Stranica: 11

Instalacija Prije pauziranja ili snimanja televizijskog programa morate povezati i formatirati USB tvrdi disk. 1. Povežite USB tvrdi disk s jednom od USB priključnica na televizoru. Prilikom formatiranja nemojte povezivati drugi USB uređaj u drugu USB priključnicu. 2. Uključite USB tvrdi disk i televizor. 3. Dok se na televizoru prikazuje digitalni televizijski kanal, pritisnite  (Pauza). Pauzom će se pokrenuti formatiranje. Slijedite upute na zaslonu. Kada se USB tvrdi disk formatira, ostavite ga stalno povezanog. Upozorenje USB tvrdi disk formatiran je isključivo za ovaj televizor, što znači da spremljene snimke ne možete koristiti na drugom televizoru ili na računalu. Nemojte kopirati niti mijenjati datoteke snimki na USB tvrdom disku pomoću bilo koje računalne aplikacije. Time će se snimke oštetiti. Prilikom formatiranja drugog USB tvrdog diska, sadržaj na prethodnom će se izgubiti. USB tvrdi disk koji je instaliran na televizor morat ćete ponovo formatirati kako biste ga mogli koristiti na računalu. 3.11 USB flash pogon Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s povezanog USB flash pogona. Umetnite USB flash pogon u jednu od USB priključnica na televizoru dok je televizor uključen. Televizor će prepoznati flash pogon i otvoriti popis njegovih sadržaja. Ako se popis sadržaja ne prikaže automatski, pritisnite  SOURCE , odaberite USB i pritisnite OK. Kako biste prekinuli prikaz sadržaja USB flash pogona, pritisnite  EXIT ili odaberite drugu aktivnost. Kako biste prekinuli vezu s USB flash pogonom, možete ga izvući u bilo koje vrijeme. 3.12 Kamkorder HDMI Kako biste dobili najbolju kvalitetu, koristite HDMI kabel za povezivanje kamkordera s televizorom. 3.13 Računalo Povezivanje Računalo možete povezati s televizorom i televizor koristiti kao računalni monitor. Uz HDMI Pomoću HDMI kabela povežite računalo s televizorom. Uz DVI na HDMI Umjesto toga, možete koristiti adapter DVI na HDMI kako biste računalo priključili na HDMI priključnicu, a audio L/R kabel (mini priključak od 3,5 mm) za priključivanje u AUDIO IN L/R priključnicu na stražnjoj strani televizora. 12

Stranica: 12

Postavke Idealna postavka monitora Ako je računalo dodano kao vrsta uređaja Računalo u izborniku Izvor (popis priključnica), televizor će se automatski postaviti na idealnu postavku za Računalo. Ako računalo koristite za gledanje filmova ili igranje igara, bilo bi dobro da televizor vratite na postavke idealne za gledanje ili igranje. Ručno postavljanje televizora na idealne postavke . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Slika > Napredno > Igra ili računalo i pritisnite OK. 3. Odaberite Igra (za igranje) ili odaberite Računalo (za gledanje filma) i pritisnite OK. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Ne zaboravite postavku Igra ili postavku računala vratiti na Računalo kada završite s igranjem igre. 3.14 Slušalice (za modele televizora 4000, 4100, 4200, 6300) Možete priključiti slušalice u priključnicu  na televizoru. Priključak je mini priključak od 3,5 mm. Glasnoću slušalica možete zasebno prilagoditi. Prilagodba glasnoće . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Zvuk > Glasn. u slušal. i pritisnite OK. 3. Za podešavanje glasnoće pritisnite  (gore) ili  (dolje). 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. 13

Stranica: 13

4 Uključivanje 4.1 Uključivanje ili stanje pripravnosti (za modele televizora 4100) Prije uključivanja televizora provjerite je li kabel napajanja ukopčan na stražnjoj strani televizora. Ako je crveni indikator isključen, pritisnite Joystick na desnoj ili stražnjoj strani televizora kako bi televizor prešao u stanje pripravnosti – crveni indikator počet će svijetliti. Dok je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite  na daljinskom upravljaču kako biste uključili televizor. Prebacivanje u stanje pripravnosti Kako biste televizor prebacili u stanje pripravnosti, pritisnite  na daljinskom upravljaču. Isključivanje Kako biste isključili televizor, pritisnite Joystick na desnoj ili stražnjoj strani televizora. Crveni indikator je isključen. Televizor je još uvijek priključen na mrežno napajanje, ali troši minimalnu količinu energije. Kako biste televizor potpuno isključili, iskopčajte utikač. Prilikom iskopčavanja utikača uvijek vucite utikač, a ne kabel. Osigurajte potpun pristup utikaču, kabelu za napajanje i utičnici u svakom trenutku. 14

Stranica: 14

5 Daljinski upravljač 5.1 Pregled tipki (za modele televizora 4000, 4100, 4200, 5210) Gornja 1.  Stanje pripravnosti / Uključeno Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti. Tipke za 2. reprodukciju – Reprodukcija , za reprodukciju – Pauza , za pauziranje reprodukcije – Zaustavljanje , za zaustavljanje reprodukcije – Premotavanje unatrag , za premotavanje unatrag – Brzo premotavanje unaprijed , za brzo premotavanje unaprijed – Snimanje , za trenutno snimanje 3.  TV GUIDE Otvaranje ili zatvaranje televizijskog vodiča. 4.  SETUP Otvaranje izbornika Postavke. 5.  FORMAT Otvaranje ili zatvaranje izbornika Format slike. Tipke u sredini 1.  SOURCES Otvaranje ili zatvaranje izbornika Izvori – popis povezanih uređaja. 2. Tipke u boji Funkcije tipki prate upute na zaslonu. 3.  INFO Otvaranje ili zatvaranje informacija o programu. 4.  BACK Kako biste se vratili na prethodni kanal koji ste odabrali. Zatvaranje izbornika bez promjene postavke. 5.  HOME Otvaranje ili zatvaranje izbornika Početak. 6.  EXIT Vraćanje na gledanje televizije. 7.  OPTIONS Otvaranje ili zatvaranje izbornika Opcije. 8. Tipka OK Potvrda odabira ili postavke. 9. Tipke sa strelicama / navigacijske tipke Navigacije prema gore, dolje, ulijevo ili udesno. 10.  LIST Otvaranje ili zatvaranje popisa kanala. Donje tipke 1.  Glasnoća Podešavanje razine glasnoće. 2. Numeričke tipke i tipke sa slovima Izravni odabir televizijskog kanala ili unos teksta. 3. SUBTITLE Uključivanje/isključivanje titlova ili postavljanje na Automatski. 4.  Isključeni zvuk Isključivanje zvuka i njegovo ponovno uključivanje. 5.  Kanal Prelazak na sljedeći ili prethodni kanal na popisu kanala, otvaranje sljedeće ili prethodne stranice teleteksta, pokretanje sljedećeg ili prethodnog poglavlja na disku. 6. TEXT Otvaranje ili zatvaranje teleteksta. 15

Stranica: 15

5.2 Infracrveni senzor Televizor može primati naredbe s daljinskog upravljača koji koristi IR (infracrvenu vezu) za slanje naredbi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvijek usmjerite daljinski upravljač prema infracrvenom senzoru na prednjoj strani televizora. 5.3 Baterije 1. Gurnite poklopac odjeljka za baterije u smjeru koji naznačuje strelica. 2. Stare baterije zamijenite s 2 baterije AAA-LR03-1,5 V. Pazite da polovi + i – na baterijama budu ispravno poravnati. 3. Vratite poklopac odjeljka za baterije na odgovarajuće mjesto. 4. Gurajte ga natrag dok ne sjedne na mjesto. Ako daljinski upravljač ne koristite duže vrijeme, izvadite baterije. Stare baterije sigurno odložite u skladu s propisima o odlaganju starih baterija. 5.4 Čišćenje Vaš daljinski upravljač ima premaz otporan na ogrebotine. Daljinski upravljač čistite mekom, vlažnom krpom. Daljinski upravljač nikada nemojte čistiti tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje u kućanstvu. 16

Stranica: 16

6 Televizijski kanali 6.1 Gledanje televizijskih kanala Promjena kanala (za modele televizora 4000, 4100, 4200, 5210) Kako biste gledali televizijske kanale, pritisnite . Televizor će se uključiti na posljednjem kanalu koji ste gledali. Umjesto toga pritisnite  kako biste otvorili izbornik Početak i zatim odaberite TV te pritisnite OK. Kako biste promijenili kanale, pritisnite   or  . Ako znate broj kanala, unesite ga pomoću numeričkih tipki. Pritisnite OK nakon unosa broja kako biste promijenili kanal. Kako biste se vratili na prethodni kanal koji ste gledali, pritisnite . Odabir kanala s popisa kanala Dok gledate televizijski kanal, pritisnite  LIST kako biste otvorili popise kanala. Popis kanala može sadržavati nekoliko stranica s kanalima. Kako bi se prikazala sljedeća ili prethodna stranica, pritisnite  + ili  . Kako biste zatvorili popise kanala bez promjene kanala, ponovo pritisnite  LIST . Radijski kanali Ako je digitalno emitiranje dostupno, digitalni radijski kanali instaliraju se prilikom instalacije. Radijske kanale mijenjajte na isti način na koji mijenjate televizijske. Popis kanala Prikaz popisa svih kanala 1. Dok gledate televizijski kanal, pritisnite  LIST kako biste otvorili popis kanala. 2. Pritisnite  OPTIONS kako biste otvorili izbornik Opcije. 3. Odaberite Popis, zatim možete odabrati Sve, Omiljeni, Radio ili Novi kanali. Promjena naziva kanala Možete preimenovati kanale na popisu kanala. 1. Na jednom od popisa kanala odaberite kanal koji želite preimenovati. 2. Pritisnite  OPTIONS. 3. Odaberite Preim. i pritisnite OK. Zaključavanje kanala Kako biste djecu spriječili da gledaju određeni kanal ili program, možete blokirati kanale ili programe koji nisu prikladni za djecu. Zaključavanje kanala Kanal možete blokirati kako biste spriječili djecu da ga gledaju. Kako biste gledali blokirani program, morate unijeti kôd za blokadu. Ne možete blokirati programe s povezanih uređaja. Zaključavanje kanala . . . 1. Dok gledate televizijski kanal, pritisnite  LIST kako biste otvorili Popis kanala. 2. Na bilo kojem popisu odaberite kanal koji želite blokirati. 3. Pritisnite  OPTIONS i odaberite Zaključaj kanal. Na popisu kanala blokirani kanal označen je s . Kako biste deblokirali kanal, odaberite blokirani kanal na popisu kanala, pritisnite  OPTIONS , i odaberite Deblokiraj kanal. Morat ćete unijeti kod za blokadu. Roditeljski nadzor Kako biste djecu spriječili u gledanju programa koji nije prikladan njihovoj dobnoj skupini, možete upotrijebiti klasifikaciju prema dobnoj skupini. Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Ako je klasifikacija prema dobnoj skupini jednaka ili viša od one koju ste postavili za dob svojeg djeteta, 17

Stranica: 17

program će se blokirati. Kako biste gledali blokirani program, morate unijeti kod za blokadu uređaja. Roditeljski nadzor postavljen je za sve kanale. Postavljanje dobne skupine . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite Postavke kanala > Blokada uređaja > Rodit. kontrola i pritisnite OK. 3. Unesite 4-znamenkasti kod za blokadu. Unesite 4-znamenkasti kod za blokadu i potvrdite ga. Nakon toga možete postaviti klasifikaciju prema dobnoj skupini. 4. Postavite dob i pritisnite OK. 5. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. 6. Kako biste isključili klasifikaciju prema dobnoj skupini, odaberite Ništa za postavku dobne skupine. Televizor će zatražiti kôd za poništenje blokade programa. Kod nekih televizijskih kuća / dobavljača usluga televizor blokira samo programe za starije dobne skupine. Postavljanje ili promjena koda za blokadu Postavljanje koda za blokadu ili promjena trenutnog koda . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite Postavke kanala > Blokada uređaja > Promijeni kod i pritisnite OK. 3. Ako je kôd već postavljen, unesite trenutni kôd za blokadu i zatim dva puta unesite novi kôd. Novi kôd je postavljen. Zaboravili ste svoj kôd? Kako biste zamijenili kôd za blokadu i unijeli novi u slučaju da ga zaboravite, unesite 8888. Format slike Ako se crne trake prikazuju na vrhu, dnu ili s obje strane slike, možete prilagoditi format slike na onaj koji ispunjava zaslon. Promjena formata slike . . . 1. Dok gledate televizijski kanal, pritisnite  kako biste otvorili izbornik Format slike. 2. Odaberite format s popisa i pritisnite OK. Dostupni su sljedeći formati sukladno slici na zaslonu . . . – Automatski Prilagodba formata slike sukladno izvoru ulaza. – Super zum Uklanja crne trake na bočnim stranama slike emitirane u formatu 4:3. Slika se podešava kako bi odgovarala zaslonu. – Filmsko proširenje slike 16:9 Skaliranje formata 4:3 na 16:9. Ne preporučuje se za HD ili osobno računalo. – Široki zaslon Razvlačenje slike u format 16:9. – Nerazmjeran Profesionalni način rada za prikaz HD sadržaja ili slike s računala. Prikaz „piksel po piksel“. Mogu se vidjeti crne trake prilikom prikaza slike s računala. – 4:3 Prikaz klasičnog formata 4:3. Teletekst Stranice teleteksta (za modele televizora 4000, 4100, 4200, 5210) Kako biste otvorili teletekst, dok gledate televizijske kanale pritisnite TEXT. Kako biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite TEXT. Odabir stranice teleteksta Odabir stranice . . . 1. Unesite broj stranice pomoću numeričkih tipki. 2. Krećite se pomoću navigacijskih tipki. 3. Pritisnite tipku u boji za odabir neke od stavki označenih bojama na dnu zaslona. Podstranice teleteksta Pod brojem stranice teleteksta može biti nekoliko podstranica. Brojevi podstranica prikazuju se na traci pokraj broja glavne stranice. Kako biste odabrali podstranicu, pritisnite  ili . Stranice T.O.P. teleteksta Neke televizijske kuće nude T.O.P. teletekst. Kako biste otvorili T.O.P. teletekst unutar teleteksta, pritisnite  OPTIONS i odaberite T.O.P. pregled. Omiljene stranice Televizor sastavlja popis posljednjih 10 otvorenih 18

Stranica: 18

stranica teleteksta. Možete ih jednostavno ponovo otvoriti u stupcu Omiljene stranice teleteksta. 1. U prikazu teleteksta odaberite zvjezdicu u gornjem lijevom kutu zaslona kako bi se prikazao stupac omiljenih stranica. 2. Pritisnite  (dolje) ili  (gore) kako biste odabrali broj stranice i pritisnite OK za otvaranje stranice. Popis možete očistiti tako da odaberete Izbriši omiljene stranice. Pretraživanje teleteksta Možete odabrati riječ i zatim u tekstu pretražiti sva pojavljivanja te riječi. 1. Otvorite stranicu teleteksta i pritisnite OK. 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite riječ ili broj. 3. Ponovo pritisnite OK kako biste odmah prešli na sljedeće mjesto na kojem se pojavljuje određena riječ ili broj. 4. Ponovo pritisnite OK za prelazak na sljedeće mjesto. 5. Kako biste zaustavili pretraživanje, pritišćite  (gore) dok više ništa ne bude odabrano. Teletekst s povezanog uređaja Neki uređaji koji primaju televizijske kanale mogu nuditi i teletekst. Otvaranje teleteksta s povezanog uređaja . . . 1. Pritisnite , odaberite uređaj i pritisnite OK. 2. Dok gledate kanal na uređaju, pritisnite  OPTIONS , odaberite Prikaz tipki uređaja i odaberite tipku  te pritisnite OK. 3. Pritisnite  kako biste sakrili tipke uređaja. 4. Kako biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite . Digitalni tekst (samo u Ujedinjenom Kraljevstvu) Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude namjenske usluge digitalnog teksta ili interaktivne televizije na svojim digitalnim televizijskim kanalima. To obuhvaća uobičajeni teletekst za koji se upotrebljavaju numeričke tipke, tipke sa strelicama i tipke u boji za odabir i kretanje. Kako biste zatvorili digitalni tekst, pritisnite . Opcije teleteksta U teletekstu pritisnite  OPTIONS kako biste odabrali nešto od sljedećeg . . . – Zamrzavanje stranice / odmrzavanje stranice Zaustavljanje automatske rotacije podstranica. – Dvostruki prikaz na zaslonu / Pun zaslon Prikaz televizijskog kanala i teleteksta jednoga uz drugi. – T.O.P. pregled Otvaranje T.O.P. teleteksta. – Povećanje / normalan prikaz Povećanje stranice teleteksta radi ugodnijeg čitanja. – Otkrij Prikaz skrivenih informacija na stranici. – Listaj podstranice Listanje podstranica kada su one dostupne. – Jezik Promjena skupine znakova koje teletekst koristi za ispravan prikaz. – Teletekst 2.5 Aktivacija Teleteksta 2.5 koji nudi više boja i bolju grafiku. Postavljanje teleteksta Jezik teleteksta Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude više jezika teleteksta. Postavljanje primarnog i sekundarnog jezika teleteksta . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite Postavke kanala > Jezici. 3. Odaberite Primarni teletekst ili Sekundarni teletekst. 4. Odaberite željene jezike teleteksta. 5. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Teletekst 2.5 Ako je dostupan, Teletekst 2.5 pruža više boja i bolju grafiku. Teletekst 2.5 je aktiviran kao standardna tvornička postavka. Isključivanje Teleteksta 2.5 . . . 1. Pritisnite TEXT. 2. Dok gledate teletekst, pritisnite  OPTIONS. 3. Odaberite Teletekst 2.5 > Isključeno. 4.Pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik. Titlovi i jezici Titlovi (za modele televizora 4000, 4100, 5210) Uključivanje titlova Kako biste otvorili izbornik titlova, pritisnite SUBTITLE. Titlove možete postaviti na Titlovi isključeni, Titlovi uključeni ili Automatski. Kako bi se titlovi prikazivali kada emitirani program nije na vašem jeziku, tj. jeziku koji ste postavili na televizoru, odaberite Automatski. Osim toga, ova postavka omogućava prikaz titlova kada isključite 19

Stranica: 19

zvuk pomoću tipke . Kad su u pitanju analogni kanali, titlove treba omogućiti u opciji Teletekst. Titlovi za digitalne kanale Za digitalne kanale ne treba postavljati titlove u opciji Teletekst. Digitalni kanali mogu nuditi nekoliko jezika titlova za program. Možete postaviti željeni primarni i sekundarni jezik titlova. Ako su dostupni titlovi na jednom od tih jezika, televizor će ih prikazati. Ako nije dostupan nijedan od željenih jezika titlova, možete odabrati neki drugi jezik titlova koji je dostupan. Postavljanje primarnog i sekundarnog jezika titlova . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite Postavke kanala i zatim odaberite Jezici. 3. Odaberite Jezik primarnih titlova ili Jezik sekundarnih titlova i pritisnite OK. 4. Odaberite jezik i pritisnite OK. 5. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Odabir jezika titlova kada nijedan od željenih jezika nije dostupan . . . 1. Pritisnite  OPTIONS . 2. Odaberite Jezik titlova i odaberite jezik koji želite privremeno te pritisnite OK. Titlovi za analogne kanale Kad su u pitanju analogni kanali, titlove treba ručno omogućiti za svaki kanal. 1. Prijeđite na kanal i pritisnite TEXT kako biste otvorili teletekst. 2. Unesite broj stranice za titlove, obično 888. 3. Ponovo pritisnite TEXT kako biste zatvorili teletekst. Ako u izborniku Titlovi odaberete Uključeno dok gledate određeni analogni kanal, titlovi će se prikazati ako su dostupni. Kako biste provjerili je li kanal analogni ili digitalni, prijeđite na kanal i otvorite Status u izborniku Opcije. Audio jezici Digitalni televizijski kanali mogu emitirati nekoliko audio jezika za određeni program. Možete postaviti željeni primarni i sekundarni audio jezik. Ako je dostupan jedan od tih audio jezika, televizor će prijeći na njega. Ako nije dostupan nijedan od željenih audio jezika, možete odabrati neki drugi audio jezik koji je dostupan. Postavljanje primarnog i sekundarnog audio jezika . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite Postavke kanala i zatim odaberite Jezici. 3. Odaberite Primarni audio jezik ili Sekundarni audio jezik te pritisnite OK. 4. Odaberite jezik i pritisnite OK. 5. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Kako biste odabrali audio jezik kada nije dostupan nijedan od željenih audio jezika . . . 1. Pritisnite  OPTIONS . 2. Odaberite Audiojezik i zatim audio jezik koji želite privremeno te pritisnite OK. Audio jezici za osobe oštećenog sluha i osobe slabijeg vida Neki digitalni kanali emitiraju poseban zvuk i titlove prilagođene osobama oštećenog sluha i osobama slabijeg vida. Jezik izbornika Promjena jezika televizijskih izbornika i poruka . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > Jezik izbornika i pritisnite OK. 3. Odaberite željeni jezik i pritisnite OK. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. 6.2 Instalacija kanala Ažuriranje kanala Automatsko ažuriranje Ako primate digitalne kanale, televizor možete postaviti na automatsko ažuriranje popisa novim kanalima. Umjesto toga, možete i sami pokrenuti ažuriranje kanala. 20

Stranica: 20

Automatsko ažuriranje kanala Jednom dnevno, u 6:00, televizor ažurira kanale i pohranjuje nove kanale. Novi kanali pohranjuju se na popis Sve, ali i na popis kanala Novi. Prazni kanali se uklanjaju. Ako se pronađu novi kanali ili ako se kanali ažuriraju ili uklone, prikazat će se poruka prilikom pokretanja televizora. Televizor mora biti u stanju pripravnosti kako bi se kanali automatski ažurirali. Isključivanje poruke prilikom pokretanja . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite Postavke kanala i pritisnite OK. 3. Odaberite Instalacija kanala > Poruka o ažuriranju kanala > Isključeno. Isključivanje automatskog ažuriranja kanala . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite Postavke kanala i pritisnite OK. 3. Odaberite Instalacija kanala > Automatsko ažuriranje kanala > Isključeno. Pokretanje ažuriranja Samostalno pokretanje ažuriranja . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite Pretraži kanale i pritisnite OK. 3. Odaberite Ažuriraj kanale i slijedite upute na zaslonu. Ažuriranje može potrajati nekoliko minuta. U određenim državama automatsko ažuriranje kanala odvija se tijekom gledanja televizije ili kada je televizor u stanju pripravnosti. Novi kanali Nove kanale dodane automatskim ažuriranjem kanala lako ćete pronaći na popisu kanala Novi. Isti novi kanali pohranjeni su i na popisu Sve ili Radio. Novi kanali zadržat će se na popisu Novi sve dok ih ne označite kao omiljene ili dok ih prvi put ne pogledate. Ponovna instalacija kanala Kanale možete tražiti i ponovo instalirati bez potrebe za promjenom drugih postavki televizora. Umjesto toga, možete izvršiti potpunu novu instalaciju televizora. Ako je postavljen kod za blokadu, morat ćete ga unijeti prije ponovne instalacije kanala. Ponovna instalacija kanala Ponovna instalacija samo kanala . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite Pretraži kanale > Ponovo instaliraj kanale i pritisnite OK. 3. Odaberite državu u kojoj instalirate televizor. 4. Odaberite Antena (DVB-T) ili Kabelski (DVB-C) . Traženje kanala može potrajati nekoliko minuta. Slijedite upute na zaslonu. Puna instalacija Ponavljanje cijele instalacije televizora . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > Pon. inst. TV i pritisnite OK. Instalacija može potrajati nekoliko minuta. Slijedite upute na zaslonu. Tvorničke postavke Opcija Tvorničke postavke vraća televizor na originalne postavke slike i zvuka. Vraćanje originalnih tvorničkih postavki . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > Tvorničke postav. i pritisnite OK. 3. Pritisnite OK za potvrdu. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Kopiranje popisa kanala Uvod Kopiranje popisa kanala namijenjeno je distributerima ili naprednim korisnicima. U nekim državama opcija Kopiranje popisa kanala dostupna je samo za kopiranje satelitskih kanala. Opcija Kopiranje popisa kanala omogućava kopiranje kanala instaliranih na jednom televizoru na drugi televizor tvrtke Philips iz istog asortimana. Uz opciju kopiranja popisa kanala nećete morati gubiti vrijeme na traženje kanala tako da na televizor prenesete postojeći popis kanala. Upotrijebite USB flash pogon s najmanje 1 GB memorije. Uvjeti – Oba televizora pripadaju asortimanu iz iste godine. – Televizori imaju istu vrstu hardvera. Vrstu hardvera provjerite na pločici s oznakom televizora na njegovoj stražnjoj strani. Obično je oznaka Q . . . LA – Oba televizora imaju kompatibilne verzije softvera. Trenutna verzija Možete provjeriti koja je trenutna verzija softvera televizora tako da odaberete Podaci o trenutnom softveru pod  > Podešavanje > Postavke softvera. 21

Stranica: 21

Kopiranje popisa kanala Kopiranje popisa kanala . . . 1. Uključite televizor s instaliranim kanalima. Priključite USB memoriju. 2. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 3. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > Kopiraj popis kanala > Kopiraj na USB i pritisnite OK. Kako biste kopirali popis kanala s ovog televizora, možda ćete morati unijeti kod za blokadu koji ste unijeli prilikom instalacije. 4. Kada kopiranje završi, iskopčajte USB memoriju. Kopirani popis kanala sada možete prenijeti na drugi televizor tvrtke Philips. Prijenos popisa kanala Prijenos kopiranog popisa kanala Ovisno o tome je li televizor već instaliran ili ne, morate koristiti drukčiji način prijenosa popisa kanala. Prijenos na televizor koji još nije instaliran 1. Ukopčajte utikač kako bi se pokrenula instalacija te odaberite jezik i državu. Možete preskočiti traženje kanala. Dovršite instalaciju. 2. Priključite USB memoriju na kojoj se nalazi popis kanala drugog televizora. 3. Kako biste pokrenuli prijenos popisa kanala, pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 4. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > Kopiraj popis kanala > Kopiraj na televizor i pritisnite OK. Možda će se zatražiti unos koda za blokadu televizora. 5. Televizor će vas obavijestiti je li popis kanala uspješno kopiran na televizor. Iskopčajte USB memoriju. Prijenos na već instalirani televizor 1. Provjerite postavku države na televizoru. (Kako biste provjerili postavku, pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. Odaberite Pretraži kanale > Ponovo instaliraj kanale i pritisnite OK. Za prekid traženja kanala pritisnite  i zatim Odustani.) Ako je postavka države u redu, nastavite s korakom 2. Ako postavka države nije u redu, trebate pokrenuti ponovnu instalaciju. Kako biste pokrenuli ponovnu instalaciju, pritisnite , odaberite Podešavanje i pritisnite OK. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > Ponovna instalacija televizora > OK. Odaberite odgovarajuću državu i preskočite traženje kanala. Dovršite instalaciju. Kada završite, nastavite s korakom 2. 2. Priključite USB memoriju na kojoj se nalazi popis kanala drugog televizora. 3. Kako biste pokrenuli prijenos popisa kanala, pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 4. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > Kopiraj popis kanala > Kopiraj na televizor i pritisnite OK. Možda će se zatražiti unos koda za blokadu televizora. 5. Televizor će vas obavijestiti je li popis kanala uspješno kopiran na televizor. Iskopčajte USB memoriju. DVB-T ili DVB-C DVB-T ili DVB-C prijem Ako je u vašoj državi dostupan prijem i DVB-T i DVB- C kanala i ako ih ovaj televizor podržava u vašoj državi, to znači da ste odabrali jedan ili drugi prilikom instalacije kanala. Ako želite promijeniti DVB postavku radi pokretanja instalacije novog kanala . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite Postavke kanala i pritisnite OK. 3. Odaberite Instalacija kanala > Priključak za antenu > Antenna (DVB-T) ili Cable (DVB-C) i pritisnite OK. 4. Odaberite željenu DVB postavku. 5. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Instalacija kanala uz DVB-C prijem Radi lakšeg korištenja, sve postavke televizora za DVB- C prijem postavljene su na automatske vrijednosti. Ako vam je dobavljač usluge kabelske televizije dao specifične DVB-C vrijednosti, mrežni ID ili mrežnu frekvenciju, unesite te vrijednosti kada ih televizor zatraži tijekom instalacije. Možda će biti potrebno prilagoditi skeniranje (puno ili brzo skeniranje) ili unijeti specifični protok podataka u izborniku Postavke tijekom instalacije. Kako biste postavili Protok podataka, najprije protok podataka postavite na Ručno. Sukobi broja kanala U nekim državama različiti televizijski kanali (televizijske kuće) mogu imati jednak broj kanala. Tijekom instalacije televizor prikazuje popis brojeva kanala koji se podudaraju. Morate odabrati televizijski kanal koji želite instalirati na broju kanala koji koriste razni kanali. DVB-T + DVB-C Ako možete koristiti DVB-T antenski ulaz, ali i DVB-C ulaz, televizor možete postaviti i za DVB-T i DVB-C. Najprije instalirajte jedan sustav, a zatim drugi koristeći potrebne postavke. Nakon instalacije svakog sustava trebate promijeniti 22

Stranica: 22

antenski ulazni signal na priključnici Antena na stražnjoj strani televizora i postaviti televizor u odgovarajućem sustavu kako bi se instalirani kanali prikazivali na televizoru. Kako biste odabrali DVB-T ili DVB-C postavku, pogledajte iznad. Postavke za DVB Pristup postavkama za DVB 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite Pretraži kanale i pritisnite OK. 3. Odaberite Ponovo instaliraj kanale. 4. Odaberite državu u kojoj instalirate ovaj televizor. 5. Odaberite Kabelski (DVB-C). 6. Za pretraživanje kanala odaberite Pokreni, a za DVB-C postavke odaberite Postavke . 7. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Način rada za protok podataka Ako vam dobavljač usluga kabelske televizije nije dao određenu vrijednost protoka podataka za instalaciju televizijskih kanala, postavku Način za pr. pod. postavite na Automatski. Ako ste dobili specifičnu vrijednost protoka podataka, odaberite Ručno. Međutim, ta vrijednost mogla bi se već nalaziti na unaprijed definiranom popisu protoka podataka. Odaberite opciju Unaprijed definirani protok podataka i provjerite je li vrijednost automatski dostupna. Gustoća simbola Ako za opciju Način za pr. pod. odaberete Ručno, možete unijeti vrijednost za protok podataka koju ste dobili od svog dobavljača usluga kabelske televizije. Vrijednost unesite pomoću numeričkih tipki. Frekvencija mreže Ako za opciju Traženje frekven. odaberete Brzo ili Napredno, na ovom mjestu možete unijeti frekvenciju mreže koju ste dobili od svog dobavljača usluga kabelske televizije. Vrijednost unesite pomoću numeričkih tipki. Skeniranje frekvencija Odaberite metodu traženja kanala. Možete odabrati metodu Brzo i koristiti unaprijed definirane postavke koji koristi većina dobavljača usluga kabelske televizije u vašoj državi. Ako na taj način ne pronađete niti jedan kanal ili vam neki kanali nedostaju, pokušajte odabrati temeljitiju metodu Potpuno. Takvo traženje i instaliranje kanala vremenski je zahtjevnije. ID mreže Ako za opciju Traženje frekven. odaberete Brzo, na ovom mjestu možete unijeti ID mreže koji ste dobili od svog dobavljača usluga kabelske televizije. Vrijednost unesite pomoću numeričkih tipki. Digitalni kanali Ako znate da vaš dobavljač usluga kabelske televizije ne nudi digitalne kanale, možete preskočiti traženje digitalnih kanala. Odaberite Isključeno. Analogni kanali Ako znate da vaš dobavljač usluga kabelske televizije ne nudi analogne kanale, možete preskočiti traženje analognih kanala. Odaberite Isključeno. Besplatni/kodirani Ako imate pretplatu i CAM – modul uvjetnog pristupa (Conditional Access Module) za TV programe koji se plaćaju, odaberite opciju Besplatni + kodirani. Ako se niste pretplatili na kanale ili usluge koje se plaćaju, možete odabrati opciju Samo besplatni kanali. Ručna instalacija Analogni televizijski kanali mogu se ručno instalirati, kanal po kanal. Ručna instalacija analognih kanala . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite Postavke kanala > Instalacija kanala > Analogni: ručna instalacija i pritisnite OK. – Sustav Kako biste postavili televizijski sustav, odaberite Sustav i pritisnite OK. Odaberite svoju državu ili dio svijeta u kojem se trenutno nalazite. – Traženje kanala Kako biste pronašli kanal, odaberite Traži kanal i 23

Stranica: 23

pritisnite OK. Odaberite Traži i pritisnite OK. Možete i sami unijeti frekvenciju. Ako je prijem slab, ponovo pritisnite Traži. Ako želite pohraniti kanal, odaberite Gotovo i pritisnite OK. – Fino ugađanje Kako biste precizno ugodili kanal, odaberite Precizno ugađanje i pritisnite OK. Kanal možete precizno ugoditi pomoću  ili . Ako želite pohraniti pronađeni kanal, odaberite Gotovo i pritisnite OK. – Spremanje Kanal možete pohraniti na trenutnom broju kanala ili pod novim brojem kanala. Odaberite Spremi trenutni kanal ili Spremi kao novi kanal. Te korake možete ponavljati dok ne pronađete sve dostupne analogne televizijske kanale. 24

Stranica: 24

7 TV vodič 7.1 Uporaba TV vodiča Što vam je potrebno TV vodič omogućava prikaz popisa trenutnih i zakazanih televizijskih programa vaših kanala. Ovisno o tome odakle dolaze informacije (podaci) TV vodiča, prikazuju se analogni i digitalni kanali ili samo digitalni kanali. Ne pružaju svi kanali informacije TV vodiča. Televizor može prikupljati informacije TV vodiča za kanale instalirane na televizoru (npr. kanale koje gledate pomoću opcije Gledanje televizije). Televizor ne može prikupljati informacije TV vodiča za kanale koji se gledaju putem digitalnog prijemnika. Otvaranje TV vodiča Kako biste otvorili TV vodič, pritisnite  TV GUIDE . Ponovo pritisnite  TV GUIDE za zatvaranje. Kada prvi put otvorite TV vodič, televizor će skenirati sve kanale tražeći informacije o programu. To može potrajati nekoliko minuta. Podaci TV vodiča spremaju se na televizoru. Prelazak na program Prelazak na program Iz TV vodiča možete prijeći na trenutni program. Kako biste odabrali program, pomoću tipki sa strelicama istaknite naziv programa. Pomaknite se udesno kako bi se prikazali programi zakazani za kasnije taj dan. Kako biste prešli na program (kanal), odaberite program i pritisnite OK. Prikaz pojedinosti o programu Kako bi se prikazale pojedinosti o odabranom programu, pritisnite  INFO . Promjena dana TV vodič može prikazati zakazane programe za nadolazeće dane (maksimalno do 8 dana). Ako informacije TV vodiča omogućuje televizijska kuća, možete pritisnuti  + kako biste vidjeli raspored za jedan od sljedećih dana. Pritisnite   kako biste se vratili na prethodni dan. Umjesto toga, možete pritisnuti  OPTIONS i odabrati Promijeni dan. Odaberite Prethodni dan, Danas ili Sljedeći dan i pritisnite OK kako biste odabrali dan rasporeda. Pretraga po žanru Ako su informacije dostupne, zakazane programe možete potražiti po žanru, npr. filmovi, sport itd. Kako biste tražili programe po žanru, pritisnite  OPTIONS i odaberite Pretraga po žanru. Odaberite žanr i pritisnite OK. Prikazat će se popis pronađenih programa. 7.2 Snimke U TV vodiču možete odmah snimiti ili zakazati snimanje televizijskog programa. Kako biste spremili snimke, povežite USB tvrdi disk s televizorom. 7.3 Primanje podataka TV vodiča U nekim regijama i za neke kanale, informacije TV vodiča možda neće biti dostupne. Televizor može prikupljati informacije TV vodiča za kanale instalirane na televizoru (npr. kanale koje gledate pomoću opcije Gledanje televizije). Televizor ne može prikupljati informacije TV vodiča za kanale koji se gledaju putem digitalnog prijemnika ili dekodera. Televizor se isporučuje sa zadanom opcijom Od televizijske kuće. Postavljanje informacija TV vodiča Postavljanje informacija TV vodiča . . . 1. Pritisnite  i odaberite TV vodič. 2. Pritisnite tipku . 3. Odaberite Od televizijske kuće. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. 25

Stranica: 25

8 Izvori 8.1 Popis izvora Na popisu priključnica – izbornik Izvor – možete pronaći uređaje povezane s televizorom. Iz izbornika Izvor možete prijeći na uređaj. Izbornik Izvori Kako biste otvorili izbornik Izvori, pritisnite  SOURCES . Kako biste prešli na povezani uređaj, odaberite ga pomoću strelica  (lijeva) ili  (desna) i pritisnite OK. Kako biste zatvorili izbornik Izvor bez prelaska na uređaj, ponovo pritisnite  SOURCES. 8.2 Iz stanja pripravnosti Dok je televizor u stanju pripravnosti, možete prijeći na povezani uređaj pomoću daljinskog upravljača televizora. Reproduciraj Kako biste i reproduktor i televizor aktivirali iz stanja pripravnosti i odmah započeli reprodukciju diska ili programa, pritisnite  (reprodukcija) na daljinskom upravljaču televizora. Uređaj treba biti povezan pomoću HDMI kabela, a opcija HDMI CEC mora biti uključena i na televizoru i na uređaju. Sustav kućnog kina Možete uključiti sustav kućnog kina kako biste slušali disk s glazbom ili radijski kanal, a televizor ostaviti u stanju pripravnosti. Kako biste uključili samo sustav kućnog kina, dok je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite  SOURCES na daljinskom upravljaču televizora. 8.3 EasyLink EasyLink omogućava upravljanje povezanim uređajem pomoću daljinskog upravljača televizora. EasyLink koristi HDMI CEC za komunikaciju s povezanim uređajima. Uređaji moraju podržavati HDMI CEC i moraju biti povezani HDMI vezom. 26

Stranica: 26

9 Automatsko isključivanje i sat 9.1 Automatsko isključivanje Opcija automatskog isključivanja omogućava postavljanje televizora za automatski prelazak u stanje pripravnosti nakon zadanog vremena. Postavljanje mjerača vremena za automatsko isključivanje . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > Mjerač vremena. Pomoću klizne trake možete postaviti vrijeme do 180 minuta u povećanjima od 5 minuta. Ako je postavljeno na 0 minuta, automatsko isključivanje se isključuje. Tijekom odbrojavanja uvijek možete ranije isključiti televizor ili ponovo postaviti mjerač vremena. 3. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. 9.2 Sat Želite li provjeriti koliko je sati, pritisnite  TV GUIDE kako biste pronašli vrijeme u TV vodiču. U nekim se državama uz digitalne televizijske signale ne emitiraju informacije o koordiniranom univerzalnom vremenu – UTC. Stoga će se možda zanemariti promjene kod zimskog i ljetnog računanja vremena, a na televizoru će se možda prikazivati netočno vrijeme. Ispravljanje vremena na satu na televizoru . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > Sat > Način auto. sata i odaberite Ovisi o državi. 3. Odaberite Ljetno računanje vremena i odaberite odgovarajuću postavku. 9.3 Automatsko isključivanje Ako u razdoblju od 4 sata ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču ili ako televizor 10 minuta ne primi ulazni signal niti naredbe s daljinskog upravljača, automatski će se isključiti radi uštede energije. Ako televizor koristite kao monitor ili koristite digitalni prijemnik za gledanje televizije (set top box – STB) i ne koristite daljinski upravljač televizora, isključite funkciju automatskog isključivanja. Deaktivacija opcije Automatsko isključivanje . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > Automatsko isključivanje i kliznu traku postavite na 0 (Isključeno). 3. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. 27

Stranica: 27

10 Vaše fotografije, videozapisi i glazba 10.1 S USB veze Što vam je potrebno Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s povezane USB flash memorije ili USB tvrdog diska. S USB uređaja Dok je televizor uključen, priključite USB flash pogon ili USB tvrdi disk u jednu od USB priključnica. Televizor će prepoznati uređaj i prikazati popis datoteka. Ako se popis ne prikaže automatski, pritisnite  SOURCES , odaberite Pronađi USB i pritisnite OK. Traka izbornika Dok je povezan USB uređaj, televizor razvrstava datoteke prema vrsti. Pomaknite se do trake izbornika i odaberite vrstu datoteke koju tražite. Ako pretražujete datoteke s računala, datoteke i mape možete pretraživati samo onako kako su organizirane na računalu. Traka izbornika Pomaknite se do trake izbornika i odaberite vrstu datoteke koju želite gledati ili reproducirati. Odaberite Slika, Glazba ili Film. Umjesto toga možete otvoriti prikaz Mape i tražiti datoteku u mapama. Gledanje fotografija U pregledniku sadržaja na USB uređaju odaberite Slika i pritisnite OK. Opcije Pritisnite  OPTIONS . – Pokretanje prikaza slajdova, zaustavljanje prikaza slajdova Pokretanje ili zaustavljanje prikaza slajdova. – Prijelazi u prikazu slajdova Postavljanje prijelaza s jedne na drugu sliku. – Učestalost prikaza slajdova Odaberite vrijeme prikaza svake fotografije. – Ponavljanje, jedna reprodukcija Ponavljanje prikaza slika ili prikaz samo jednom. – Nasumična reprodukcija isključena, nasumična reprodukcija uključena Prikaz slika pravilnim redoslijedom ili nasumično. – Rotacija slike Rotacija fotografije. – Prikaz informacija Prikaz naziva slike, datuma, veličine i sljedeće slike u prikazu slajdova. Kako biste zaustavili Pronađi USB, pritisnite  i odaberite drugu aktivnost. Reprodukcija glazbe U pregledniku sadržaja na USB uređaju odaberite Glazba i pritisnite OK. Opcije Pritisnite  OPTIONS . – Zaustavljanje reprodukcije Zaustavljanje reprodukcije glazbe. – Ponavljanje, jedna reprodukcija Reprodukcija pjesama uz ponavljanje ili jednom. – Nasumična reprodukcija uključena, nasumična reprodukcija isključena Reproducirajte pjesme pravilnim redoslijedom ili nasumično. – Prikaz informacija Prikaz naziva datoteke. Kako biste zaustavili Pronađi USB, pritisnite  i odaberite drugu aktivnost. Reprodukcija videozapisa U pregledniku sadržaja na USB uređaju odaberite Film i pritisnite OK. Opcije Pritisnite  OPTIONS . – Titlovi Prikaz titlova ako su dostupni. – Audio jezik Reprodukcija audio jezika ako je dostupan. – Ponavljanje, jedna reprodukcija Reprodukcija videozapisa uz ponavljanje ili jednom. 28

Stranica: 28

– Nasumična reprodukcija uključena, nasumična reprodukcija isključena Reproducirajte videozapise pravilnim redoslijedom ili nasumično. – Prikaz informacija Prikaz naziva datoteke. Kako biste zaustavili Pronađi USB, pritisnite  i odaberite drugu aktivnost. 29

Stranica: 29

11 Pause TV 11.1 Pause TV Televizijski prijenos možete pauzirati kako biste ga mogli gledati poslije. Pauzirati možete samo digitalne televizijske kanale. Kako biste memorirali program, trebate prikopčati USB tvrdi disk. Izravan televizijski prijenos možete pauzirati najviše 90 minuta. Pauziranje ili nastavak emitiranja Kako biste pauzirali televizijski program, pritisnite  (pauza). Traka napretka kratko će se prikazati na zaslonu. Kako bi se traka napretka ponovo prikazala, ponovo pritisnite  (pauza). Kako biste nastavili gledati, pritisnite  (reprodukcija). Ikona na zaslonu naznačuje da je televizijski sadržaj koji gledate pauziran. Povratak na televizijski program u stvarnom vremenu Kako biste se vratili na televizijski program u stvarnom vremenu, pritisnite  (zaustavljanje). Kada prijeđete na digitalni kanal, USB tvrdi disk počinje memorirati emitirani sadržaj. Kada prijeđete na drugi digitalni kanal, televizijski prijenos novog kanala se memorira, a ranijeg kanala briše. Kada prijeđete na povezani uređaj (Blu-ray Disc reproduktor ili digitalni prijemnik), USB tvrdi disk prestaje memorirati i emitirani sadržaj se briše. Isto tako, kada televizor postavite u stanje pripravnosti, memorirani emitirani sadržaji se brišu. Tijekom snimanja programa na USB tvrdi disk, ne može se pauzirati emitirani sadržaj. Brza ponovna reprodukcija Dok gledate televizijski sadržaj digitalnog televizijskog kanala, lako možete brzo ponovo reproducirati emitirani sadržaj. Kako biste reproducirali posljednjih 10 sekundi televizijskog programa, pritisnite  (pauza) i  (lijevo). Možete pritiskati  dok ne dosegnete početak memoriranog sadržaja ili maksimalno vrijeme. Traka napretka Dok je traka napretka na zaslonu, pritisnite  (premotavanje unatrag) ili  (premotavanje unaprijed) kako biste odabrali mjesto od kojeg želite započeti gledanje pauziranog televizijskog sadržaja. Ove tipke pritišćite više puta za promjenu brzine. 30

Stranica: 30

12 Snimanje 12.1 Što vam je potrebno Kako biste snimili televizijski program, treba vam . . . – povezani USB tvrdi disk formatiran na ovom televizoru – digitalni televizijski kanali instalirani na ovom televizoru (kanali koje gledate pomoću opcije Gledanje TV-a) – opcija primanja informacija o kanalu iz ugrađenog TV vodiča 12.2 Snimanje programa Trenutno snimanje Kako biste snimili program koji gledate, pritisnite  (snimanje) na daljinskom upravljaču. Ako informacije TV vodiča primate od televizijske kuće, snimanje započinje odmah. Vrijeme završetka snimanja možete prilagoditi na popisu snimaka. Kako biste zaustavili snimanje, pritisnite  (zaustavljanje). Zakazivanje snimanja Snimanje nadolazećeg programa možete zakazati za danas ili za nekoliko dana od danas (maksimalno 8 dana). 1. Kako biste zakazali snimanje, pritisnite  TV vodič . Na stranici TV vodiča odaberite kanal i program koji želite snimiti. Možete unijeti broj kanala kako biste prešli na njega na popisu. Pritisnite  (desno) ili  (lijevo) kako biste se pomicali kroz programe kanala. Kako biste promijenili datum popisa, pritisnite  OPTIONS i odaberite opciju Promijeni dan . Na popisu odaberite željeni dan i pritisnite OK. 2. Dok je program označen, pritisnite  Snimi . Televizor će dodati određeno vrijeme na kraju programa. To vrijeme po potrebi možete povećati. Ako program planirate snimati kada ne budete nazočni, ne zaboravite ostaviti televizor u stanju pripravnosti i USB tvrdi disk uključen. Popis snimaka Kako bi se prikazao popis snimaka i zakazanih snimki, pritisnite , odaberite  Snimke i pritisnite OK. Na tom popisu možete odabrati snimku za gledanje, ukloniti snimljene programe, prilagoditi vrijeme dovršetka trenutnog snimanja ili provjeriti slobodan prostor na disku. Uklanjanje zakazanog snimanja iz TV vodiča ili s popisa snimaka – Pritisnite  Popis kako biste otvorili popis, a zatim pritisnite . – U TV vodiču odaberite zakazani program za snimanje, a zatim pritisnite  Otkaži snimanje. Posebnosti – Tijekom snimanja programa možete gledati prethodno snimljeni program. – Tijekom snimanja ne možete mijenjati televizijske kanale. – Tijekom snimanja ne možete pauzirati televizijski prijenos. – Za snimanje, televizijskoj kući potrebna je pouzdana postavka vremena. Ako sat na televizoru ručno ponovno postavite, snimanje možda neće uspjeti. 12.3 Gledanje snimke Gledanje snimke . . . 1. Pritisnite , odaberite  Snimke i pritisnite OK. 2. Na popisu odaberite snimku i pritisnite  (reprodukcija) za početak reprodukcije. Možete koristiti tipke  (premotavanje unaprijed),  (premotavanje unatrag),  (pauziranje) ili  (zaustavljanje) na daljinskom upravljaču. Neuspjelo snimanje Kada televizijska kuća spriječi zakazano snimanje ili u slučaju prekida emitiranja, snimka će biti označena kao Failed (neuspjelo). 31

Stranica: 31

13 Postavke 13.1 Slika Stil slike Radi jednostavne prilagodbe slike, možete odabrati prethodno postavljenu postavku pomoću opcije Stil slike. 1. Dok gledate televizijski kanal, pritisnite  OPTIONS kako biste otvorili izbornik Opcije. 2. Odaberite Slika i zvuk u traci izbornika i odaberite Stil slike. 3. Odaberite stil i pritisnite OK. Dostupni stilovi slike . . . – Osobno – svoje ste preference odabrali u izborniku Brzo postavljanje slike – Živo – idealno za gledanje tijekom dana – Prirodno – postavke za prirodnu sliku – Film – idealno za gledanje filmova – Štednja energije – postavke za uštedu energije – Standardno – standardne tvorničke postavke – Fotografije – idealno za prikaz fotografija Prilagodba stila slike Možete prilagoditi stil slike . . . 1. Odaberite stil i pritisnite OK. 2. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 3. Odaberite TV postavke, pomaknite se do pojedinačne postavke i prilagodite je. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Vraćanje originalnih vrijednosti stila slike . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Slika > Stil slike i odaberite stil koji želite ponovo postaviti. 3. Odaberite Ponovo postavi stil i pritisnite OK. Stil će se ponovo postaviti. Živo Ako se stil slike vraća na Živo svaki put kada uključite televizor, opcija lokacije na televizoru postavljena je na Trgovina. To je postavka za promociju u trgovini. Postavljanje televizora za upotrebu kod kuće . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > Lokacija i pritisnite OK. 3. Odaberite Dom i pritisnite OK. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Postavke slike Kontrast pozadinskog osvjetljenja Opcija Kontrast pozadinskog osvjetljenja omogućava podešavanje intenziteta pozadinskog osvjetljenja. Prilagodba razine . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Slika > Kontrast pozadinskog osvjetljenja. 3. Pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje). 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Boja Opcija Boja omogućava prilagodbu zasićenosti boje slike. Prilagodba boje . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Slika > Boja. 3. Pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje). 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Oštrina Opcija Oštrina omogućava prilagodbu razine oštrine u detaljima slike. Prilagodba oštrine . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Slika > Oštrina. 3. Pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje). 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Smanjivanje šuma Opcija Smanjivanje šuma omogućava odabir razine smanjivanja šuma slike. Smanjivanje šuma . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Slika > Smanjivanje šuma. 3. Pritisnite  (desno) i odaberite Isključeno, Minimalni, Srednje ili Maksimum. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. 32

Stranica: 32

Smanjenje MPEG smetnji Opcija Redukcija MPEG omogućava ublažavanje prijelaza na digitalnoj slici. MPEG smetnje uglavnom su vidljive kao mali kvadratići ili neravni rubovi na slici. Smanjenje MPEG smetnji . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Slika > MPEG smanjenje smetnji . 3. Pritisnite  (desno) i odaberite Uključeno ili Isključeno. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Napredne postavke slike Gama Opcija Gama omogućava podešavanje nelinearne postavke za svjetlinu i kontrast slike. Prilagodba razine . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Slika > Napredno > Gama. 3. Pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje). 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Nijansa Opcija Nijansa omogućava promjenu ravnoteže boja. Odabir zadane postavke . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Slika > Napredno > Nijansa. 3. Pritisnite  (desno) i odaberite Normalno, Toplo ili Hladno. Odaberite Prilagođeno ako sami želite postaviti temperaturu boje. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Prilagođena nijansa Opcija Prilagođ. nijansa omogućava vam da sami postavite temperaturu boje. Kako biste postavili prilagođenu nijansu, najprije odaberite Prilagođeno u postavci Nijansa kako bi izbornik prilagođene nijanse postao dostupan. Prilagođena nijansa je postavka namijenjena stručnim korisnicima. Postavljanje osobne temperature boje . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Slika > Napredno > Prilagođ. nijansa. 3. Pritisnite  (desno). 4. Odaberite postavku pomoću tipki sa strelicama. (WP je postavka bijele, a BL razina crne.) 5. Pritisnite OK kako biste potvrdili postavku. Možete i odabrati neku od zadanih postavki u ovom izborniku. 6. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Kontrast videozapisa Opcija Kontrast videozapisa omogućava smanjenje raspona kontrasta videozapisa. Prilagodba razine . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Slika > Napredno > Kontrast videozapisa. 3. Pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje). 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Svjetlina Opcija Svjetlina omogućava postavljanje razine svjetline slike. Postavka Svjetlina namijenjena je naprednim korisnicima. Korisnicima koji nemaju iskustva preporučujemo prilagodbu svjetline pomoću postavke Kontrast pozadinskog osvjetljenja. Prilagodba razine . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Slika > Napredno > Svjetlina. 3. Pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje). 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. 13.2 Igra ili računalo Televizor možete postaviti na postavke slike idealne za igre ili uporabu televizora kao računalnog monitora. Različite su postavke za igru i računalo. Ako je u izborniku Izvor postavljena odgovarajuća vrsta za uređaj – Igraća konzola ili Računalo – televizor automatski prelazi na idealnu postavku kada odaberete uređaj. Ako postavku uključite ručno, ne 33

Stranica: 33

zaboravite je isključiti kada se vratite na gledanje televizije ili odaberete neki drugi povezani uređaj. Ručno postavljanje . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Slika > Napredno > Stil aktivnosti. 3. Odaberite Igre, Računalo ili Televizor. Postavka Televizor omogućava vraćanje na postavke slike za gledanje televizije. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. 13.3 Format i rubovi Format slike Ako se crne trake prikazuju na vrhu, dnu ili s obje strane slike, možete prilagoditi format slike na onaj koji ispunjava zaslon. Promjena formata slike . . . 1. Dok gledate televizijski kanal, pritisnite  kako biste otvorili izbornik Format slike. 2. Odaberite format s popisa i pritisnite OK. Rubovi zaslona Opcija Rubovi zaslona omogućava malo povećanje slike radi sakrivanja izobličenih rubova. Prilagodba rubova . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Slika > Format i rubovi > Rubovi zaslona. 3. Pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje). 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. 13.4 Zvuk Stil zvuka Radi jednostavne prilagodbe zvuka, možete odabrati prethodno postavljenu postavku pomoću opcije Stil zvuka. 1. Dok gledate televizijski kanal, pritisnite  OPTIONS kako biste otvorili izbornik Opcije. 2. Odaberite Slika i zvuk u traci izbornika i odaberite Stil zvuka. 3. Odaberite Stil zvuka i pritisnite OK. Dostupni stilovi zvuka su . . . – Osobno – vaš odabir u opciji Osobna prilagodba slike i zvuka – Original – standardne tvorničke postavke – Film – idealno za gledanje filmova – Vijesti – idealno za reprodukciju govora – Glazba – idealno za slušanje glazbe – Igre – idealno za igranje Prilagodba stila zvuka Možete prilagoditi stil zvuka . . . 1. Odaberite stil i pritisnite OK. 2. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 3. Odaberite TV postavke, pomaknite se do pojedinačne postavke i prilagodite je. 4. Pritisnite  kako biste zatvorili izbornik i pohranili postavku. Vraćanje originalnih vrijednosti stila zvuka . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Zvuk > Ponovo postavi stil. Postavke zvuka Bas Opcija Bas omogućava prilagodbu razine niskih tonova u zvuku. Prilagodba razine . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Zvuk > Bas. 3. Pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje). 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Visoki tonovi Opcija Visoki tonovi omogućava prilagodbu razine visokih tonova u zvuku. Prilagodba razine . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Zvuk > Visoki tonovi. 3. Pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje). 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. 34

Stranica: 34

Način rada Surround Način rada Surround omogućava postavljanje efekta zvuka zvučnika televizora. Postavljanje surround načina rada . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Zvuk > Surround modovi. 3. Pritisnite  (desno) i odaberite Stereo, Incredible surround. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Glasnoća slušalica Opcija Glasnoća slušalica omogućava zasebno postavljanje glasnoće povezanih slušalica. Prilagodba glasnoće . . . 1. Pritisnite  OPTIONS i u traci izbornika odaberite Slika i zvuk. 2. Pritisnite  (desno) i odaberite Glasnoća slušalica te pritisnite OK. 3. Za podešavanje glasnoće pritisnite  (gore) ili  (dolje). 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Napredne postavke zvuka Automatska glasnoća Opcija Automatska glasnoća omogućava postavljanje televizora na automatsko izjednačavanje iznenadnih razlika u glasnoći. To je obično na početku reklama ili prilikom promjene kanala. Uključivanje ili isključivanje . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Zvuk > Napredno > Automatska glasnoća. 3. Pritisnite  (desno) i odaberite Uključeno ili Isključeno. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Zvučnici televizora Zvuk televizora možete poslati na povezane audio uređaje – sustav kućnog kina ili audio sustav. Opcija TV zvučnici omogućava vam da odaberete gdje želite čuti zvuk televizora i način na koji ga želite kontrolirati. – Ako odaberete Isključeno, trajno ćete isključiti zvučnike televizora. – Ako odaberete Uključeno, zvučnici televizora uvijek će biti uključeni. Ako je audio uređaj povezan preko HDMI CEC veze, možete upotrijebiti neku od EasyLink postavki. – Ako odaberete EasyLink, televizor će poslati zvuk na audio uređaj. Televizor će isključiti zvučnike kada uređaj reproducira zvuk. – Ako odaberete EasyLink aut. pokr., televizor će uključiti audio uređaj, poslati zvuk televizora na uređaj i isključiti zvučnike televizora. Dok je odabrana postavka EasyLink ili Auto. pokr. EasyLink, još uvijek možete uključiti zvučnike televizora ili zvučnike uređaja u izborniku Slika i zvuk. Postavljanje zvučnika televizora . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Zvuk > Napredno > TV zvučnici. 3. Pritisnite  (desno) i odaberite Isključeno, Uključeno, EasyLink ili Auto. pokr. EasyLink. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Izravni prelazak na zvučnike . . . 1. Tijekom gledanja televizora pritisnite  OPTIONS i odaberite Slika i zvuk. 2. Odaberite Zvučnici i odaberite Televizor ili Pojačalo (audio uređaj). 3. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Clear Sound Opcija Clear Sound omogućava poboljšanje zvuka za govor. Idealna je za programe s vijestima. Poboljšanje zvuka govora možete uključiti ili isključiti. Uključivanje ili isključivanje . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Zvuk > Napredno > Clear Sound. 3. Pritisnite  (desno) i odaberite Uključeno ili Isključeno. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. HDMI1-ARC Ako ne trebate Audio Return Channel (ARC) niti na jednom HDMI priključku, možete isključiti ARC signal. Format audio izlaza Format audio izlaza omogućava vam postavljanje izlaznog audio signala televizora sukladno mogućnostima obrade zvuka sustava kućnog kina. 35

Stranica: 35

Izjednačavanje audio izlaza Izjednačavanje audio izlaza omogućava izjednačavanje glasnoće zvuka sustava kućnog kina s glasnoćom televizora prilikom prebacivanja s jednog na drugi. Odgoda audio izlaza Ako postavite usklađivanje kašnjenja zvuka na sustavu kućnog kina kako biste uskladili zvuk i sliku, morate isključiti opciju Odgoda audio izlaza na televizoru. Pomak audio izlaza Ako ne možete postaviti kašnjenje na sustavu kućnog kina, možete postaviti odgodu na televizoru uz opciju Pomak audioizlaza. Zvučnici Sustav kućnog kina Zvuk s televizora možete poslati na povezani audio uređaj – sustav kućnog kina ili audio sustav. Možete odabrati gdje želite čuti zvuk s televizora i način njegove kontrole. – Ako odaberete Isključeno, trajno ćete isključiti zvučnike televizora. – Ako odaberete TV zvučnici, zvučnici televizora uvijek će biti uključeni. Ako je audio uređaj povezan preko HDMI CEC veze, možete upotrijebiti neku od EasyLink postavki. – Ako odaberete EasyLink, televizor će poslati zvuk na audio uređaj. Televizor će isključiti zvučnike kada uređaj reproducira zvuk. – Ako odaberete EasyLink aut. pokr., televizor će uključiti audio uređaj, poslati zvuk televizora na uređaj i isključiti zvučnike televizora. Kada je odabrana opcija EasyLink ili Auto. pokr. EasyLink, još uvijek možete prijeći na zvučnike televizora po potrebi. Postavljanje zvučnika televizora . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Zvuk > Zvučni izlaz. 3. Pritisnite  (desno) i odaberite Isključeno, TV zvučnici, EasyLink ili Auto. pokr. EasyLink. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Izravni prelazak na zvučnike . . . 1. Dok gledate televiziju, pritisnite  . 2. Odaberite Zvučnici i Televizor ili Pojačalo (audio sustav). 3. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Smještaj televizora U sklopu prve instalacije ova postavka postavljena je na opciju Na postolju TV-a ili Na zidu. Ako ste od tada promijenili položaj televizora, prilagodite ovu postavku za najbolju reprodukciju zvuka. 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > Smještaj televizora i pritisnite OK. 3. Odaberite Na stalku za televizor ili Montiran na zid i pritisnite OK. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. 13.5 Ambilight (za modele televizora 6300) Ambilight stil Ambilight možete koristiti u dinamičnom ili statičkom načinu rada. U dinamičnom načinu rada televizor prati boje slike na zaslonu. U načinu rada Statičko Ambilight ima konstantnu statičnu boju. Statičnu boju za Ambilight možete i sami izraditi. Odabir načina rada Ambilight . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Ambilight > Način rada Ambilight. 3. Odaberite Dinamično ili Statičko. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Odabir statične boje . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Ambilight > Način rada Ambilight > Statičko i pritisnite OK. 3. Odaberite boju iz palete boja. Pritisnite OK kako biste potvrdili. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. 36

Stranica: 36

Svjetlina funkcije Ambilight Opcija Svjetlina omogućava postavljanje razine svjetline za funkciju Ambilight. Prilagodba razine . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Ambilight > Svjetlina. 3. Pritisnite OK i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje). 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Ambilight – zasićenost Opcija Zasićenost omogućava postavljanje razine zasićenosti za funkciju Ambilight. Prilagodba razine . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Ambilight > Zasićenost. 3. Pritisnite OK i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje). 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Brzina za opciju Dinamično Opcija Dinamično omogućava postavljanje brzine kojom Ambilight odgovara na sliku na zaslonu. Možete postaviti opciju brzine Opušteno ili Dinamično. Način rada Ambilight mora biti postavljen na Dinamično kako biste mogli postaviti brzinu za opciju Dinamično. Prilagodba brzine . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Ambilight > Dinamično. 3. Pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje). 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Napredne postavke za Ambilight Boja zida Opcija Boja zida omogućava vam da neutralizirate utjecaj boje zida na boje Ambilight osvjetljenja. Odaberite boju zida iza televizora i televizor će prilagoditi boje Ambilight osvjetljenja tako da izgledaju onako kako su i zamišljene. Odabir boje zida . . . 1 – pritisnite  i odaberite Podešavanje, a zatim pritisnite OK. 2 – odaberite TV postavke > Ambilight > Napredno > Boja zida. 3 – odaberite uzorak boje koji odgovara boji zida iza televizora i pritisnite OK. 4 – – kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Isključenje televizora Opcija Isključenje televizora omogućava postavljanje funkcije Ambilight na trenutno isključenje ili sporo postepeno isključenje kada isključite televizor. Sporo postepeno isključenje daje vam vrijeme da uključite svjetlo u prostoriji. Odabir isključenja televizora . . . 1 – pritisnite  i odaberite Podešavanje, a zatim pritisnite OK. 2 – odaberite TV postavke > Ambilight > Napredno > Isključenje televizora. 3 – odaberite Postepeno isključenje ili Odmah isključi. 4 – – kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. 37

Stranica: 37

14 Specifikacije 14.1 Zaštita okoliša Ušteda energije Ekološke postavke obuhvaćaju postavke televizora koje pomažu u zaštiti okoliša. Dok gledate televizijske kanale, pritisnite  kako biste otvorili Ekološke postavke. Aktivne postavke označene su s . Svaku postavku možete označiti ili odznačiti pomoću tipke OK. Ponovo pritisnite  kako biste zatvorili Ekološke postavke. Ušteda energije Ovaj stil slike postavlja sliku na najbolju postavku za uštedu energije. Zaslon isključen Ako samo slušate glazbu, možete isključiti zaslon televizora radi uštede energije. Odaberite Zaslon isključen i pritisnite OK. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču. Automatsko isključivanje Ako u razdoblju od 4 sata ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču ili ako televizor 10 minuta ne primi signal, automatski će se isključiti radi uštede energije. Ako televizor koristite kao monitor ili koristite digitalni prijemnik za gledanje televizije (set top box – STB) i ne koristite daljinski upravljač televizora, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja. Osim ekoloških postavki, televizor ima i ekološki prihvatljivu tehnologiju vezanu uz potrošnju energije. Isključivanje neaktivnih uređaja Isključite povezane uređaje s podrškom za EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) koji nisu aktivni. Štednja energije Napredna štednja energije ovog televizora osigurava najučinkovitije korištenje njegove energije. Možete provjeriti kako osobne postavke na televizoru, razina svjetline trenutnih slika na zaslonu te svjetlo u okolini određuju relativnu potrošnju energije. Provjera relativne potrošnje energije . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite Demozapisi > Demo za Active Control i pritisnite OK. 3. Odaberite postavku kako biste provjerili odgovarajuće vrijednosti. Europska energetska oznaka Europska energetska oznaka pruža informacije o klasi energetske učinkovitosti ovog proizvoda. Što je klasa energetske učinkovitosti viša, to je potrošnja energije niža. Na oznaci je navedena klasa energetske učinkovitosti, prosječna potrošnja energije kada je proizvod uključen i prosječna potrošnja energije tijekom razdoblja od 1 godine. Informacije o potrošnji energije za ovaj proizvod možete pronaći i na web-stranici tvrtke Philips na www.philips.com/TV Kraj korištenja Odlaganje starog proizvoda i baterija Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovnu uporabu. Kada je na proizvod pričvršćen ovaj znak prekrižene kante za smeće, to znači da proizvod pokriva smjernica EU-a 2002/96/EC. Upoznajte se s lokalnim sustavom odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda. Ponašajte se u skladu s lokalnim propisima i ne odlažite proizvode s uobičajenim kućanskim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Proizvod sadrži baterije koje su obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati s drugim kućanskim otpadom. Saznajte koji su lokalni propisi o odvojenom prikupljanju baterija jer ispravno odlaganje pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. 38

Stranica: 38

14.2 Prijem za PxH/PxT modele – Antenski ulaz: 75 ohma, koaksijalni (IEC75) – Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF – DVB: DVB-T (zemaljski, antena) COFDM 2K/8K, DVB-T2: samo za televizore ‘. . . T/12’, DVB-C (kabelski) QAM – Reprodukcija analognog videozapisa: NTSC, SECAM, PAL – Reprodukcija digitalnog videozapisa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10) – Reprodukcija digitalnog zvuka (ISO/IEC 13818-3) 14.3 Zaslon Vrsta Veličina dijagonale: – 22Pxx4000: 51 cm / 20 inča – 24Pxx4000: 56 cm / 22 inča – 24Pxx5210: 56 cm / 22 inča – 32Pxx4100: 81 cm / 32 inča – 40Pxx4100: 102 cm / 40 inča – 48Pxx4100: 122 cm / 48 inča – 32Pxx4100: 81 cm / 32 inča – 40Pxx4100: 102 cm / 40 inča – 40Pxx6300: 102 cm / 40 inča – 48Pxx6300: 122 cm / 48 inča – 55Pxx6300: 140 cm / 55 inča Rezolucija zaslona: – PFxxxxx: 1920 x 1080p – PHxxxxx: 1366 x 768p Rezolucije zaslona Računalni formati – HDMI (rezolucija – brzina osvježavanja) 640 x 480 – 60 Hz 800 x 600 – 60 Hz 1024 x 768 – 60 Hz 1280 x 720 – 60 Hz 1280 x 768 – 60 Hz 1280 x 1024 – 60 Hz 1360 x 768 – 60 Hz 1680 x 1050 – 60 Hz* 1920 x 1080 – 60 Hz* Računalni formati – VGA (rezolucija – brzina osvježavanja) 640 x 480 – 60 Hz 800 x 600 – 60 Hz 1024 x 768 – 60 Hz 1280 x 1024 – 60 Hz 1360 x 768 – 60 Hz 1920 x 1080 – 60 Hz* Video formati (rezolucija – brzina osvježavanja) 480i – 60 Hz 480p – 60 Hz 576i – 50 Hz 576p – 50 Hz 720p – 50 Hz, 60 Hz 1080i – 50 Hz, 60 Hz 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz * Samo za određene uređaje. 14.4 Snaga Specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave. Više detalja za ovaj proizvod potražite na web-mjestu www.philips.com/support Snaga – Napajanje: AC 220 – 240 V +/-10 % – Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C – Potrošnja energije u stanju pripravnosti: manje od 0,3 W – Značajke za uštedu energije: ekološki način rada, isključenje zaslona (za radio), automatsko isključivanje, izbornik s ekološkim postavkama. Oznaka napajanja navedena na pločici proizvoda predstavlja potrošnju energije ovog proizvoda tijekom uobičajene uporabe u kućanstvu (IEC 62087 izdanje 2). Oznaka najvećeg napajanja, navedena u zagradama, predstavlja najvišu sigurnu vrijednost (IEC 60065 izdanje 7.2). 14.5 Dimenzije i težine 22Pxx4000 – bez postolja televizora: Širina 445,1 mm – visina 269,7 mm – dubina 45,7 mm – težina ± 2,67 kg – s postoljem televizora: Širina 445,1 mm – visina 279,3 mm – dubina 112 mm – težina ± 2,7 kg 24Pxx4000 – bez postolja televizora: Širina 559 mm – visina 335,8 mm – dubina 54,1 mm – 39

Stranica: 39

14.7 Zvuk – Mono / Stereo – Poboljšavanje zvuka: Incredible Surround, Clear Sound – Izlazna snaga: Pxx4000: 6 W (RMS pri 10 % THD) Pxx5210: 10 W (RMS pri 10 % THD) Pxx4100/60: 10 W (RMS pri 10 % THD) Pxx4100/12: 16 W (RMS pri 10 % THD) Pxx4100/88: 16 W (RMS pri 10 % THD) Pxx4200: 16 W (RMS pri 10 % THD) Pxx6300: 20 W (RMS pri 15 % THD) 14.8 Multimedija Napomena: Nazivi multimedijskih datoteka ne smiju biti dulji od 128 znakova. Podržani multimedijski priključci – USB 2.0 (FAT / FAT 32 / NTFS): priključujte samo USB uređaje koji troše 500 mA ili manje. Podržane slikovne datoteke – JPEG: *.jpg, *.jpeg – PNG: *.png.jpg Podržane audiodatoteke – MPEG1: *.mp3 Podržane videodatoteke – *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mpeg Podržani format titlova – SRT: podrška za više jezika 41

Stranica: 40

15 Softver 15.1 Nadogradnja softvera Ažuriranje pomoću USB uređaja Možda će biti potrebno ažurirati softver televizora. Treba vam računalo i USB memorijski uređaj pomoću kojeg ćete softver prenijeti na televizor. Koristite USB memorijski uređaj s 256 MB slobodnog prostora. Provjerite je li isključena zaštita od zapisivanja. 1. Pokretanje ažuriranja na televizoru Pokretanje ažuriranja softvera . . . Pritisnite , odaberite Podešavanje i pritisnite OK. Odaberite Ažuriraj softver > USB i pritisnite OK. 2. Identifikacija televizora Priključite USB memorijski uređaj u jednu od USB priključnica na televizoru. Odaberite Započni i pritisnite OK. Identifikacijska datoteka upisat će se na USB memorijski uređaj. 3. Preuzimanje softvera televizora Priključite USB memorijski uređaj u računalo. Na USB memorijskom uređaju pronađite datoteku update.htm i dvaput je pritisnite. Pritisnite Pošalji ID. Ako je novi softver dostupan, preuzmite .zip datoteku. Nakon preuzimanja raspakirajte datoteku i kopirajte datoteku autorun.upg na USB memorijski uređaj. Tu datoteku nemojte stavljati u mapu. 4. Ažuriranje softvera televizora Ponovo priključite USB memorijski uređaj u televizor. Ažuriranje će se automatski pokrenuti. Televizor će se isključiti na 10 sekundi i zatim ponovo uključiti. Pričekajte. Nemojte . . . – koristiti daljinski upravljač – vaditi USB memorijski uređaj iz televizora Ako tijekom ažuriranja dođe do prekida napajanja, nemojte vaditi USB memorijski uređaj iz televizora. Kada se napajanje vrati, televizor će nastaviti s ažuriranjem. 15.2 Verzija softvera Prikaz trenutne verzije softvera televizora . . . 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite Postavke softvera i pritisnite OK. 3. Odaberite Podaci o trenutnom softveru i pogledajte Verzija izdanja. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. 15.3 Softver otvorenog koda Ovaj televizor ima softver otvorenog koda. TP Vision Europe B.V. ovim putem nudi da na zahtjev isporuči potpun odgovarajući izvorni kôd za pakete softvera otvorenog koda zaštićene autorskim pravima koji se koriste u ovom proizvodu, ako je takav zahtjev sadržan u odgovarajućim licencama. Ponuda vrijedi za sve primatelje ove informacije najduže tri godine nakon kupnje proizvoda. Kako biste dobili izvorni kôd, obratite se na engleskom jeziku na adresu . . . Intellectual Property Dept. TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam The Netherlands 42

Stranica: 41

16 Rješavanje problema i podrška 16.1 Rješavanje problema Kanali Tijekom instalacije nije pronađen nijedan digitalni kanal Pogledajte tehničke specifikacije kako biste provjerili podržava li televizor DVB-T ili DVB-C u vašoj državi. Provjerite jesu li svi kabeli ispravno povezani i je li odabrana odgovarajuća mreža. Prethodno instalirani kanali nisu na popisu kanala Provjerite je li odabran odgovarajući popis kanala. Općenito Televizor se ne uključuje. – Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice. Pričekajte jednu minutu i zatim ga ponovo ukopčajte. – Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto povezan. Zvuk škripanja prilikom pokretanja ili isključivanja Kada televizor uključujete, isključujete ili stavljate u stanje pripravnosti, čuje se škripanje kućišta. Škripanje je normalno i nastaje uslijed normalnog širenja i skupljanja televizora dok se hladi i zagrijava. To ne utječe na rad. Televizor ne reagira na daljinski upravljač Televizoru je potrebno neko vrijeme za pokretanje. U to vrijeme televizor ne reagira na daljinski upravljač ili kontrole na kućištu. To je normalan rad. Ako televizor i dalje ne bude reagirao na daljinski upravljač, možete provjeriti radi li daljinski upravljač pomoću fotoaparata mobilnog telefona. Stavite telefon u način rada fotoaparata i usmjerite daljinski upravljač prema objektivu fotoaparata. Ako pritisnete bilo koju tipku na daljinskom upravljaču i primijetite infracrveno LED treperenje kroz objektiv fotoaparata, to znači da daljinski upravljač radi. Treba provjeriti televizor. Ako ne primijetite treperenje, možda je daljinski upravljač pokvaren ili su baterije u njemu gotovo prazne. Ova metoda provjere daljinskog upravljača nije moguća s daljinskim upravljačima koji se bežično uparuju s televizorom. Televizor se vraća u stanje pripravnosti nakon što prikaže zaslon pokretanja s logotipom tvrtke Philips Kada se televizor nalazi u stanju pripravnosti, prikazuje se početni zaslon s logotipom Philips, a nakon toga se televizor vraća u stanje pripravnosti. To je normalno ponašanje. Kada se televizor iskopča i ponovo ukopča u izvor napajanja, prilikom sljedećeg pokretanja prikazat će se zaslon pokretanja. Kako biste televizor uključili iz stanja pripravnosti, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču ili televizoru. Indikator stanja pripravnosti stalno bljeska Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice. Pričekajte 5 minuta prije ponovnog ukopčavanja kabela za napajanje. Ako se bljeskanje ponovo pojavi, obratite se korisničkoj službi tvrtke Philips. Pogrešan jezik izbornika Vratite jezik na onaj koji želite. 1. Pritisnite  i odaberite Podešavanje te pritisnite OK. 2. Odaberite TV postavke > Općenite postavke > Jezik izbornika i pritisnite OK. 3. Odaberite željeni jezik i pritisnite OK. 4. Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno. Slika Nema slike / izobličena slika – Provjerite je li antena ispravno povezana s televizorom. – Provjerite je li odgovarajući uređaj odabran kao izvor prikaza. – Provjerite je li vanjski uređaj ili izvor ispravno povezan. Zvuk se čuje, ali nema slike – Provjerite jesu li postavke slike ispravno postavljene. Loš prijem antenskih signala – Provjerite je li antena ispravno povezana s televizorom. – Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonska svjetla, visoke zgrade i drugi veliki objekti utječu na kvalitetu prijema. Ako je moguće, pokušajte poboljšati kvalitetu prijema tako da promijenite smjer antene ili odmaknete uređaje od televizora. – Ako je slab prijam samo jednog kanala, precizno ugodite taj kanal. Loša slika s uređaja – Provjerite je li uređaj ispravno povezan. – Provjerite jesu li postavke slike ispravno 43

Stranica: 42

postavljene. Postavke slike mijenjaju se nakon određenog vremena Provjerite je li opcija Mjesto postavljena na Dom . Postavke možete promijeniti i spremiti u ovom načinu rada. Prikazat će se reklamni natpis Provjerite je li opcija Mjesto postavljena na Dom. Slika ne odgovara zaslonu Promijenite format slike. Pritisnite . Format slike mijenja se sukladno raznim kanalima Odaberite format slike koji nije „Automatski“. Položaj slike nije ispravan Slika s nekih uređaja možda neće moći ispravno stati na zaslon. Provjerite izlazni signal s povezanog uređaja. Slika s računala nije stabilna Provjerite koristi li računalo podržanu rezoluciju i brzinu osvježavanja. Zvuk Nema zvuka ili loša kvaliteta zvuka Ako ne otkrije nikakav audiosignal, televizor automatski isključuje audioizlaz – to ne ukazuje na kvar. – Provjerite jesu li postavke zvuka ispravno postavljene. – Provjerite jesu li svi kabeli ispravno povezani. – Provjerite je li glasnoća isključena ili postavljena na nulu. – Provjerite je li audio izlaz televizora povezan s audio ulazom sustava kućnog kina. – Zvuk bi se trebao čuti sa zvučnika sustava kućnog kina. – Neki uređaji možda će zahtijevati ručno omogućavanje HDMI audio izlaza. Ako je HDMI audio već omogućen, ali još uvijek ne čujete zvuk, pokušajte promijeniti digitalni audio format uređaja na PCM (Pulse Code Modulation). Upute potražite u dokumentaciji isporučenoj s uređajem. Priključnice HDMI – Imajte na umu da podrška za HDCP (High- bandwidth Digital Content Protection) može produljiti vrijeme koje je televizoru potrebno da prikaže sadržaj s HDMI uređaja. – Ako televizor ne prepoznaje HDMI uređaj i ne prikazuje se slika, postavite neki drugi pa ponovo vratiti ovaj izvor. – Ako se čuje isprekidani zvuk, provjerite jesu li postavke izlaza s HDMI uređaja ispravne. – Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na- DVI kabel, pazite da dodatni audio kabel bude priključen na AUDIO IN (samo minipriključak), ako je dostupan. EasyLink ne radi – Provjerite jesu li HDMI uređaji kompatibilni sa standardom HDMI-CEC. EasyLink značajke rade samo s uređajima koji podržavaju HDMI-CEC. Ne prikazuje se ikona za glasnoću – Kada je povezan HDMI-CEC audio uređaj, ovo ponašanje je normalno. Ne prikazuju se fotografije, videozapisi i glazba s USB uređaja Provjerite je li USB uređaj za pohranu postavljen na standard „Mass Storage Class“ kako je opisano u dokumentaciji uređaja. – Provjerite je li USB uređaj za pohranu kompatibilan s televizorom. – Provjerite podržava li televizor audiodatoteke i slikovne datoteke. Isprekidana reprodukcija datoteka s USB uređaja – Radne značajke prijenosa USB uređaja za pohranu mogu ograničavati brzinu prijenosa podataka na televizor, što dovodi do slabe reprodukcije. 16.2 Registracija Registrirajte svoj televizor i uživajte u nizu prednosti, uključujući punu podršku (uz sadržaje za preuzimanje), privilegirani pristup informacijama o novim proizvodima, ekskluzivne ponude i popuste, priliku za osvajanje nagrada i čak sudjelovanje u posebnim anketama o novim izdanjima. Idite na www.philips.com/welcome 44

Stranica: 43

16.3 Pomoć Ovaj televizor pruža pomoć na zaslonu. Otvaranje Pomoći 1. Pritisnite  kako biste otvorili izbornik Početak. 2. Odaberite Pomoć i pritisnite OK. UMv 4000150907-20141103 16.4 Pomoć na mreži Kako biste riješili bilo koji problem vezan uz televizor tvrtke Philips, možete se obratiti našoj podršci na mreži. Možete odabrati svoj jezik i unijeti broj modela svog proizvoda. Posjetite www.philips.com/support . Na web-stranici podrške možete pronaći telefonski broj u svojoj državi na koji nas možete kontaktirati, kao i odgovore na česta pitanja. U nekim državama možete putem mreže razgovarati s jednim od naših suradnika i postaviti pitanje izravno ili putem e-pošte. Možete preuzeti novi softver za televizor ili priručnik koji ćete čitati na računalu. 16.5 Korisnička služba / popravak Za podršku i popravak možete nazvati službu za podršku potrošačima u svojoj državi. Telefonski broj pronaći ćete u tiskanoj dokumentaciji isporučenoj s televizorom. Ili posjetite naše web-mjesto www.philips.com/support. Broj modela i serijski broj televizora Od vas će se možda zatražiti da ostavite broj modela i serijski broj televizora. Te brojeve možete pronaći na naljepnici na ambalaži ili na naljepnici uređaja sa stražnje strane ili na donjem dijelu televizora.  Upozorenje Ne pokušavajte popraviti televizor sami. To može dovesti do ozbiljne ozljede, nepopravljivog kvara televizora ili poništenja jamstva. 45

Stranica: 44

17 Sigurnost i održavanje 17.1 Sigurnost Važno Prije korištenja televizora s razumijevanjem pročitajte sve sigurnosne upute. Ako do oštećenja dođe uslijed nepridržavanja uputa, jamstvo ne vrijedi. Pričvrstite televizor kako ne bi pao Obavezno upotrijebite isporučeni nosač za montažu na zid i pričvrstite televizor kako ne bi pao. Montirajte nosač i pričvrstite televizor na njega, čak i ako televizor stavljate na pod. Upute za montažu pronaći ćete u Kratkim uputama priloženima uz televizor. Ako ste slučajno izgubili te upute, možete ih preuzeti na web-stranici www.philips.com Pomoću serijskoj broja televizora pronađite odgovarajuće Kratke upute koje ćete preuzeti. Rizik od strujnog udara ili požara – Televizor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Posude s tekućinom, na primjer vaze, ne stavljajte blizu televizora. Ako se tekućina prolije po televizoru, odmah ga iskopčajte iz utičnice. Od korisničke podrške tvrtke Philips zatražite da prije uporabe provjeri televizor. – Televizor, daljinski upravljač i baterije nemojte izlagati prekomjernoj toplini. Nikada ih nemojte stavljati blizu zapaljenih svijeća, otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost. – Ne stavljajte predmete u ventilacijske i druge otvore na televizoru. – Nikada nemojte stavljati teške predmete na kabel za napajanje. – Izbjegavajte pritiskanje utikača za napajanje. Olabavljeni utikači mogu uzrokovati iskrenje ili požar. Pazite da se kabel napajanja ne zateže prilikom zakretanja zaslona televizora. – Kako biste iskopčali televizor, utikač za napajanje na televizoru mora se iskopčati. Prilikom iskopčavanja obavezno vucite utikač, a nikada kabel. Osigurajte potpun pristup utikaču, kabelu za napajanje i utičnici u svakom trenutku. Rizik od ozljede ili oštećenja televizora – Za podizanje i nošenje televizora težeg od 25 kg potrebne su dvije osobe. – Ako televizor montirate na postolje, koristite samo isporučeno postolje. Postolje dobro pričvrstite za televizor. Postavite televizor na vodoravnu površinu koja može nositi težinu televizora i postolja. – Prilikom montaže na zid koristite zidni nosač koji može nositi težinu televizora. Tvrtka TP Vision ne snosi odgovornost za nepravilnu montažu na zid koja može uzrokovati nezgode, ozljede ili štetu. – Dijelovi ovog proizvoda napravljeni su od stakla. Njima pažljivo rukujte kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje. Opasnost od oštećenja televizora! Prije ukopčavanja televizora u zidnu utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj strani televizora. Nemojte ukopčavati televizor ako se napon razlikuje. Rizik od ozljede Kako biste spriječili prevrtanje televizora i ozljede, pridržavajte se sljedećih mjera opreza: – Nikada ne stavljajte televizor na površinu pokrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji se može izvući. – Pazite da nijedan dio televizora ne visi iznad ruba površine. – Nikada nemojte postavljati televizor na visoko pokućstvo (na primjer, police za knjige), a da i taj komad pokućstva i televizor ne pričvrstite za zid ili neki drugi odgovarajući potporanj. – Naučite djecu opasnostima koje im prijete ako se penju na pokućstvo kako bi dosegnuli televizor. Opasnost od gutanja baterija! U daljinskom upravljaču možda se nalaze okrugle baterije koje mala djeca lako mogu progutati. Te baterije uvijek držite izvan dohvata djece. 46

Stranica: 45

Rizik od pregrijavanja Nikada nemojte postavljati televizor u skučeni prostor. Obavezno ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora. Grmljavinsko nevrijeme Prije grmljavinskog nevremena iskopčajte televizor iz naponske utičnice i antenske priključnice. Tijekom grmljavinskog nevremena ne dirajte nijedan dio televizora, kabela za napajanje ili antenskog kabela. Rizik od oštećenja sluha Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći ili duže vremensko razdoblje. Niske temperature Ako se televizor transportira pri temperaturama nižima od 5 °C ili 41 °F, prije ukopčavanja u strujnu utičnicu raspakirajte televizor i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom. Vlažnost U rijetkim slučajevima, ovisno o temperaturi i vlazi, s unutarnje strane prednje staklene ploče (kod nekih modela) televizora može se pojaviti kondenzacija. Kako biste to spriječili, televizor nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, toplini niti visokoj razini vlage. Ako dođe do kondenzacije, ona će sama nestati nakon nekoliko sati rada televizora. Kondenzacija neće oštetiti televizor niti uzrokovati kvar. 17.2 Briga za zaslon – Nikada nemojte dodirivati, gurati, trljati niti udarati zaslon nekim predmetom. – Prije čišćenja iskopčajte televizor. – Televizor i okvir čistite mekanom, vlažnom krpom i nježno brišite. Televizor ne čistite tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje u kućanstvu. – Kako biste izbjegli oštećenja ili blijeđenje boje, kapi vode obrišite što je prije moguće. Izbjegavajte statične slike što je moguće više. Statične su slike one slike koje ostaju na zaslonu duže vremensko razdoblje. Statične slike uključuju zaslonske izbornike, crne trake, prikaze vremena itd. Ako morate koristiti statične slike, smanjite kontrast i svjetlinu kako biste izbjegli oštećenje zaslona. 47

Stranica: 46

18 Odredbe uporabe, autorska prava i licence 18.1 Odredbe korištenja 2015 © TP Vision Europe B.V. Sva prava pridržana. Ovaj je proizvod proizvela i pustila na tržište tvrtka TP Vision Europe B.V. ili neka o njezinih podružnica, u nastavku TP Vision, koja je proizvođač proizvoda. TP Vision daje jamstvo za televizor uz koji je bila priložena ova knjižica. Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. Specifikacije su podložne promjeni bez obavijesti. Zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Koninklijke Philips N.V ili odgovarajućih vlasnika. TP Vision zadržava pravo izmjene proizvoda u bilo koje vrijeme bez obveze prilagodbe ranijih isporuka u skladu s time. Smatra se da je pisani materijal koji se isporučuje s televizorom i priručnik pohranjen u memoriji televizora ili preuzet s web-mjesta tvrtke Philips pogodan za predviđenu namjenu sustava. Materijal u ovom priručniku smatra se odgovarajućim za namijenjenu uporabu sustava. Ako se proizvod ili njegovi pojedinačni moduli ili postupci koriste u svrhu koja ovdje nije navedena, mora se nabaviti potvrda njihove valjanosti i pogodnosti. Tvrtka TP Vision Europe B.V. jamči da sam materijal ne krši prava nijednog patenta registriranog u Sjedinjenim Američkim Državama. Ne daje se nikakvo dodatno eksplicitno ili implicitno jamstvo. Tvrtka TP Vision Europe B.V. ne može se smatrati odgovornom za bilo kakve pogreške u sadržaju ovog dokumenta niti za probleme koji su posljedica sadržaja ovog dokumenta. Pogreške koje se prijave tvrtki Philips ispravit će se i objaviti na web-mjestu podrške tvrtke Philips što je moguće prije. Odredbe jamstva Rizik od ozljede, oštećenja televizora ili poništenja jamstva! Nikada nemojte sami pokušavati popraviti televizor. Koristite televizor i dodatnu opremu samo onako kako propisuje proizvođač. Znak opreza otisnut na stražnjoj strani televizora ukazuje na rizik od strujnog udara. Nikada nemojte skidati poklopac televizora. Ako trebate servis ili popravak, obavezno kontaktirajte službu za korisnike tvrtke Philips. Svi postupci izričito zabranjeni u ovom priručniku i sve prilagodbe ili preinake koje nisu preporučene ili odobrene u ovom priručniku automatski poništavaju jamstvo. Karakteristike piksela Ovaj LCD/LED proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako ima najmanje 99,999 % funkcionalnih piksela, na zaslonu se stalno mogu pojavljivati crne ili svijetle točke (crvene, zelene, plave). To je svojstvo same strukture zaslona (unutar okvira uobičajenih industrijskih standarda), a ne kvar. CE sukladnost Ovaj je proizvod usklađen s osnovnim uvjetima i drugim odredbama Direktiva 2006/95/EZ (za niski napon), 2004/108/EZ (za elektromagnetsku kompatibilnost) i 2011/65/EU (ROHS). Sukladnost EMF standardima TP Vision Europe B.V. proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, poput svih elektroničkih uređaja, općenito mogu odašiljati i primati elektromagnetske signale. Jedno je od glavnih poslovnih načela tvrtke Philips poduzeti sve moguće zdravstvene i sigurnosne mjere pri uporabi naših proizvoda, poštivati sve mjerodavne pravne propise i pridržavati se svih EMF standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje uređaja. Philips nastoji razvijati, proizvoditi i prodavati samo one proizvode koji ne izazivaju posljedice štetne po zdravlje. Tvrtka TP Vision jamči da su njezini proizvodi, prema danas dostupnim znanstvenim istraživanjima, sigurni ako se koriste na pravilan način i u predviđene svrhe. Tvrtka Philips aktivno sudjeluje u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što joj omogućuje predviđanje razvoja novih standarda i njihovu integraciju u proizvode. 18.2 Autorska prava i licence HDMI HDMI® Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip zaštićeni su znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim državama. Dolby Dolby® Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dva slova D trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories. 48

Stranica: 47

MHEG softver Autorska prava na MHEG softver (Softver) sadržan u ovom televizoru (ovaj proizvod) radi omogućavanja uporabe interaktivnih televizijskih značajki u vlasništvu je tvrtke S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED (Vlasnik). Softver smijete koristiti samo zajedno s ovim proizvodom. Kensington Kensington i Micro Saver zaštitni su znakovi tvrtke ACCO World Corporation registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je u više država diljem svijeta postupak registracije u tijeku. Drugi zaštitni znakovi Svi ostali registrirani ili neregistrirani zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih tvrtki. 49

Source

Leave a Comment