Peugeot – Auto – peugeot-206-sw-2008-67435

4 – UPOZNAVANJE VOZAČKO MESTO 1. Komanda regulatora / limitera brzine. 2. Komanda podešavanja volana. 3. Komanda osvetljenja i indikatori pravca. 4. Instrument tabla. 5. Vazdušni jastuk vozača. Sirena. 6. Poluga menjača. 7. Parkirna kočnica. 8. Komanda otvaranja haube. 9. Kutija sa osiguračima. 10. Taster dinamičke kontrole stabilnosti (ESP/ASR). 11. Komanda isključenja zadnjih električnih podizača prozora. 12. Komanda za isključenje vazdušnog jastuka suvozača. 13. Podešavanje po visini farova. 14. Bočna podesiva mlaznica. 15. Mlaznica za odmrzavanje stakla na zadnjim vratima. 16. Zvučnik (tweeter). 17. Mlaznica za odmrzavanje vetrobrana. UPOZNAVANJE – 5 VOZAČKO MESTO 1. Kontakt brava. 2. Komanda autoradia ispod volana. 3. Komanda brisača / prskalice / bord računara. 4. Centralne podesive i usmerive mlaznice. 5. Taster signala upozorenja. Taster centralnog zaključavanja. 6. Višenamenski ekran. 7. Vazdušni jastuk suvozača. 8. Pregrada za rukavice. 9. Komande zadnjih električnih podizača prozora. 10. Komande grejača sedišta (u zavisnosti od zemlje). 11. Komande prednjih električnih podizača prozora. 12. Komanda spoljašnjih retrovizora. 13. Upaljač za cigarete. 14. Pepeljara u prednjem delu. 15. Komande grejanja / klima- uređaj. 16. Autoradio RD3. 6 – UPOZNAVANJE OTVARANJE Ključ na daljinskom upravljaču A. Zaključavanje vozila. B. Otvaranje samo vrata. : 57 Rezervoar za gorivo Hauba motora 1. Otvaranje čepa rezervoara za goriva. Zapremina rezervoara : 50 litara približno. A. Unutrašnja komanda. : 62 UPOZNAVANJE – 7 OTVARANJE B. Spoljašnja komanda. C. Nožica haube. : 62 Vrata Prtljažnik Otvaranje / Zatvaranje prednjih vrata. 1. Zaključavanje. 2. Otključavanje. 3. Zaključavanje na daljinu (istovremeno sa vratima). 4. Otključavanje na daljinu (istovremeno sa vratima). : 59 : 61 8 – UPOZNAVANJE UDOBNO SE SMESTITI Podešavanje prednjeg sedišta 1. Podešavanje po dužini. 2. Podešavanje po visini i nagibu naslona za glavu. 3. Pristup zadnjim sedištima (3 vrata). 4. Podešavanje po visini. 5. Podešavanje nagiba naslona. 6. Komanda grejača sedišta (u zavisnosti od zemlje). Nemojte nikada voziti sa oborenim naslonima za glavu. : 46 UPOZNAVANJE – 9 UDOBNO SE SMESTITI Podešavanje unutrašnjeg retrovizora 1. Izbor položaja ogledala “ dan“. 2. Orijentacija retrovizora. : 69 Podešavanje spoljašnjih električnih retrovizora A. B. C. D. Izbor retrovizora. Podešavanje položaja ogledala. Poništenje izbora retrovizora. Električno obaranje / rasklapanje. : 69 Podešavanje ručno spoljašnjih retrovizora A. Podešavanje položaja „dan“ ogledala. B. Električno obaranje / rasklapanje. : 69 10 – UPOZNAVANJE UDOBNO SE SMESTITI Podešavanje prednjih pojaseva Podešavanje volana 2. Podešavanje po visini. : 86 1. Otključavanje. 2. Podešavanje po visini. 3. Zaključavanje. : 70 1. Zaključavanje. UPOZNAVANJE – 11 DOBRO VIDETI Osvetljenje Brisači Zadnji brisač (prsten A) Zaustavljeno. Prsten A Ugašena svetla. Poziciona svetla. Oborena svetla / Duga svetla. Automatsko paljenje svetla. Prsten B Zadnja svetla za maglu. 2 1 I Prednja i zadnja svetla. Rad na mahove. Brzo brisanje. Normalno brisanje. Rad na mahove. Pranje stakla. ili AUTO 0 â Automatsko brisanje. Zaustavljen rad. Isprekidan rad (pritisnite na dole). Pranje farova : povucite komandu ka vama. : 65 ili : 63 Brisači napred : 66 12 – UPOZNAVANJE DOBRO PROVETRAVANJE Grejanje Podešavanje raspodele vazduha. Komanda za ulaz vazduha. Podešavanje temperature. Odmrzavanje zadnjeg stakla i retrovizora. 5. Podešavanje dotoka vazduha. 1. 2. 3. 4. : 41 Manuelni klima – uređaj Automatski klima – uređaj 1. Podešavanje raspodele vazduha. 2. Komanda za ulaz vazduha. 3. Podešavanje temperature. 4. Odmrzavanje zadnjeg stakla i retrovizora. 5. Podešavanje dotoka vazduha. 6. Komanda klima – uređaja. 1. 2. 3. 4. 5. : 42 6. 7. 8. 9. Podešavanje dotoka vazduha. Podešavanje raspodele vadzuha. Komanda ulaza vazduha. Komanda klima – uređaja. Odmrzavanje zadnjeg stakla i retrovizora. Zaustavljanje sistema. Podešavanje temperatura. Program za automatsku udobnost. Program za automatsku preglednost. : 44 UPOZNAVANJE – 13 DOBRO PROVETRAVANJE Saveti za unutrašnja podešavanja Grejanje ili Manuelni klima – uređaj Želim … Raspodela vazduha Dotok vazduha Ponovna cirkulacija vazduha / Ulaz vazduha iz spoljašnjosti Temperatura TOPLOTU HLADNOĆU ODMAGLJIVANJE ODMRZAVANJE Automatski klima – uređaj : koristite kompletno automatsko funkcionisanje pritiskom na taster „AUTO“. A/C manuelni klima – uređaj 14 – UPOZNAVANJE DOBRA PREGLEDNOST Instrument tabla A. Kada je konakt uspostavljen, strelica pokazivača za gorivo treba da se popne. B. Kada motor radi, pokazivač povezan sa minimalnim nivoom goriva treba da se ugasi. C. Kada je kontakt uspostavljen, pokazivač minimalnog nivoa ulja treba da prikaže od jednog do šest segmenata na nekoliko sekundi. Ako nivoi nisu dovoljni, izvršite odgovarajuću dopunu. : 17, 24 Pokazivači Tasteri sa komandama 1. Kada je kontakt uspostavljen, narandžasti i crveni pokazivač se pale. 2. Kada motor radi, ovi isti pokazivači moraju se ugasiti. Ako pokazivači ostanu upaljeni, pogledajte odgovarajuću stranicu. Paljenje pokazivača vas obaveštava o stanju odgovarajuće funkcije. A. Isključenje zadnjih podizača prozora. : 68 B. Isključenje sistema ESP i ASR. : 82 C. Centralno zaključavanje / otključavanje. : 60 : 19 UPOZNAVANJE – 15 OSIGURATI BEZBEDNOST SVIH PUTNIKA STARTOVANJE Vazdušni jastuk suvozača napred Sigurnosni pojas i vazdušni jastuci Kontaktor 1. Uvucite ključ. 2. Odaberite položaj : „ON“ (uključenje), sa suvozačem napred ili kada je dečije sedište u položaju „licem napred“, „OFF“ (isključenje),sa dečijim sedištem „leđima napred“. 3. Izvucite ključ zadržavajući isti položaj. A. Pokazivač nevezanog ili odvezanog sigurnosnog pojasa vozača upaljen crveno. B. Pokazivač vazdušnog jastuka suvozača ; upaljen je ako je vazdušni jastuk isključen. C. Pokazivači vazdušnih jastuka, gase se nakon uspostavljanja kontakta. 1. 2. 3. 4. : 84 : 21 Položaj Položaj Položaj Položaj Stop. Dodatna oprema. Rad. Startovanje. 16 – UPOZNAVANJE DOBRO VOZITI Limiter brzine Regulator brzine 1. Izbor / Isključenje moda limitera. 2. Smanjenje programirane vrednosti. 3. Povećanje programirane brzine. 4. Uključenje / Isključenje limitera. Limiter radi kada je programirana brzina najmanje 30 km/h. Podešavanja se moraju vršiti kada motor radi. 1. Izbor / Isključenje moda regulatora. 2. Smanjenje programirane vrednosti. 3. Povećanje programirane brzine. 4. Uključenje / Isključenje regulatora. Da bi bila programirana ili uključena brzina vozila mora biti veća od 40 km/h, sa odabranim najmanje četvrtim stepenom brzine kod manuelnih menjača. : 77 : 79 Prikaz na instrument tabli Mod regulatora ili llimitera brzine pokazuje se na prikazu A na instrument tabli kada su oni odabrani; pokazivač B se pali na instrument tabli je ovaj mod odabran. Regulator brzine Limiter brzine PROVERA RADA – 17 POKAZIVAČI NA PREDNJOJ KONZOLI: MANUELNI MENJAČ KOD BENZINSKIH I DIZEL MOTORA 1. Pokazivač nevezanog sigurnosnog pojasa 2. Pokazivač isključenog bočnog vazdušnog jastuka 3. Pokazivač vazdušnih jastuka 4. Pokazivač prednjih svetala za maglu 5. Pokazivač sistema za sprečavanja blokade točkova (ABS) 6. Pokazivač zadnjih svetala za maglu 7. Pokazivač predgrevanja dizel motora 8. Migavac, levi 9. Kilometar sat, pokazivač održavanja i nivoa ulja u motoru, kao i limitera / regulatora brzine 10. Migavac, desni 11. Pokazivač sistema depolucije 12. Pokazivač dugih svetala 13. Pokazivač ručne kočnice, nivoa kočne tečnosti i REF greške 14. Pokazivač kratkih svetala 15. Pokazivač napona akumulatora 16. Pokazivač pritiska i temperature motornog ulja 17. Pokazivač nivoa i temperature motornog ulja 18. Dugme kilometar sata 19. Pokazivač opšte opasnosti (STOP) 20. Brzinomer 21. Pokazivač temperature rashladne tečnosti motora 22. Obrtomer 23. Dugme reostata osvetljenja 24. Pokazivač nivoa dizel goriva 25. Pokazivač minimalnog nivoa goriva 26. Pokazivač dinamičke kontrole stabilnosti (ESP/ASR) 27. Pokazivač limitera / regulatora brzine 18 – PROVERA RADA POKAZIVAČI NA PREDNJOJ KONZOLI: AUTOMATSKI MENJAČ SA BENZINSKIM MOTOROM 1. Pokazivač nevezanog sigurnosnog pojasa 2. Pokazivač isključenja vazdušnog jastuka suvozača 3. Pokazivač vazduših jastuka 4. Pokazivač prednjih svetala za maglu 5. Pokazivač sistema za sprečavanja blokade točkova (ABS) 6. Pokazivač zadnjih svetala za maglu 7. Migavac, levi 8. Kilometar sat, pokazivač održavanja i nivoa ulja u motoru, kao i limitera/ regulatora brzine 9. Migavac, desni 10. Pokazivač sistema depolucije 19. Pokazivač opšte opasnosti (STOP) 11. Pokazivač dugih svetala 20. Brzinomer 12. Pokazivač ručne kočnice, nivoa kočne tečnosti i nepravilnosti REF-a 22. Obrtometar 13. Pokazivač kratkih svetala 14. Pokazivač napona akumulatora 15. Pokazivač pritiska i temperature motornog ulja 16. Programi rada 17. Pokazivač prenosa menjača 18. Dugme kilometar sata 21. Pokazivač temperature rashladne tečnosti motora 23. Dugme reostata osvetljenja 24. Pokazivač nivoa goriva 25. Pokazivač minimalnog nivoa goriva 26. Pokazivač dinamičke kontrole stabilnosti (ESP/ASR) 27. Pokazivač limitera / regulatora brzine PROVERA RADA – 19 POKAZIVAČI Stalno upaljena ili trepćuća kontrolna sijalica ukazuje na poremećaj u radu određenog dela ili uređaja. Paljenje nekih indikatora može biti propraćeno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu. Ne zanemarujte ovo upozorenje : što pre se obratite mreži PEUGEOT. Ako se, dok vozite, upali centralni pokazivač opasnosti STOP, obavezno se zaustavite; izaberite najbezbednije moguće mesto za vozilo. Pokazivač opšte opasnosti (STOP) Povezan je sa pokazivačem: – pritiska i temperature motornog ulja, – ručne kočnice, – minimalnog nivoa kočne tečnosti, – greške u sistemu elektronske raspodele kočenja. Povezan je i sa pokazivačem temperature rashladne tečnosti. Obavezno se zaustavite u slučaju treperenja indikatora pri radu motora. Obratite se PEUGEOT mreži. Pokazivač pritiska i temperature motornog ulja Povezan je sa pokazivačem opšte opasnosti (STOP). Obavezno se zaustavite. Upaljena kontrolna sijalica upozorava: – na nedovoljan pritisak ulja, – na nedostatak ulja u sistemu podmazivanja. Dolijte potrebnu količinu ulja, – previsoka temperatura ulja. Paljenje indikatora praćeno je zvučnim signalom. Za spuštanje temperature ulja, smanjite brzinu kretanja. Obratite se PEUGEOT mreži. Pokazivač ručne kočnice, minimalnog nivoa kočne tečnosti i greške u sistemu Elektronske Raspodele Kočenja (REF) Povezan je sa centralnim pokazivačem upozorenja (STOP). Upaljena kontrolna sijalica upozorava : – da je parkirna kočnica zategnuta ili nedovoljno otpuštena, – na nedovoljan nivo kočne tečnosti (ako kontrolna sijalica ostane upaljena i nakon što ste do kraja otpustili ručnu kočnicu), – kvar na Sistemu Elektronske Raspodele Kočenja (REF), ako je simultano upaljen sa indikatorom ABS-a. Obavezno se zaustavite. Obratite se PEUGEOT mreži. 20 – PROVERA RADA Pokazivač sistema za sprečavanja blokade točkova (ABS) Pali se pri svakom uspostavljanju kontakta na nekoliko sekundi. Pokazivač koji je ostao upaljen ili se pali pri brzini od 12 km/h označava nepravilnost u radu sistema ABS. Vozilo ipak zadržava klasično servo kočenje. Paljenje ovog pokazivača je praćeno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu, označava nepravilnostu sistemu ABS. Obratite se PEUGEOT mreži. Pokazivač sistema kontrole dinamičke kontrole stabilnosti (ESP/ASR) Pali se pri svakom uspostavljanju kontakta na nekoliko sekundi. Dok motor radi ili u vožnji, ovaj pokazivač se pali u slučaju aktiviranja sistema. Prilikom isključenja pokazivač ostaje upaljen, praćen porukom na višenamenskom ekranu. Ako pokazivač prekidača ESP/ASR ostane upaljenu toku vožnje posavetujte se u mreži PEUGEOT. Pokazivač napona akumulatora Upaljena kontrolna sijalica upozorava : – na grešku u krugu punjenja, – na loše stegnute stezaljke na akumulatoru ili elektropokretaču, – na ispucan ili nedovoljno napet kaiš alternatora, – na kvar alternatora. Obratite se PEUGEOT mreži. Pokazivač sistema depolucije (zavisno od verzije) Upaliće se na nekoliko sekundi pri svakom uspostavljanju kontakta. Ako se upali dok motor radi, upozorava na nepravilnosti u radu sistema ubrizgavanja, paljenja ili depolucije. Ako ovaj pokazivač treperi, postoji opasnost od uništenja katalizatora na benzinskim motorima. Obratite se PEUGEOT mreži. Predgrevanje dizel motora Pričekajte da se kontrolna sijalica ugasi i tek tada pokrenite motor. Ako je temperatura zadovoljavajuća, kontrolna sijalica gori manje od jedne sekunde, pa motor možete pokrenuti bez čekanja. Pokazivač minimalnog nivoa goriva Pri prvom paljenju, ostalo vam je goriva za još barem 50 km (Zapremina rezervoara je oko 50 litara). Pokazivač limitera / regulatora brzine On se pali prilkom aktiviranja limitera ili regulatora brzine. PROVERA RADA – 21 Indikator nevezanog sigurnosnog pojasa Pri uspostavljanju kontakta, indikator se pali ukoliko vozač nije vezao pojas. Pri brzini manjoj od 20km/h tokom dva minuta, pokazivač treperi, praćen zvučnim signalom koji se pojačava i porukom na višenamenkom ekranu. Pokazivač ostaje upaljen sve dok vozač ne veže sigurnosni pojas. Pokazivač isključenja bočnog vazdušnog jastuka Paljenje ovog indikatora praćeno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu, označava da je vazdušni jastuk suvozača isključen. Indikator ostaje upaljen sve dok je isključen vazdušni jastuk suvozača. U svakom slučaju, ako indikator treperi, obratite se servisu mreže PEUGEOT. Pokazivači vazdušnih jastuka Indikator se pali prilikom uspostavljanja kontakta i gori nekoliko sekundi. Paljenje ovog pokazivača dok motor radi praćeno je zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu koja objavljuje grešku na vazdušnim jastucima. Obratite se PEUGEOT mreži. Pokazivač temperature rashladne tečnosti motora Pokazivač temperature motornog ulja kazaljka u području (A), zadovoljavajuća temperatura, – kazaljka u području (B), previsoka temperatura. Pali se i gasi kontrolna sijalica opšte opasnosti STOP. Obavezno se zaustavite. Obratite se PEUGEOT mreži. Kada motor radi, on pokazuje temperaturu ulja: – kazaljka u području (C), temperatura je zadovoljavajuća, – kazaljka u području (D), previsoka temperatura. Temperaturu ulja možete spustiti tako što smanjite brzinu. – PROVERA RADA – 21 Indikator nevezanog sigurnosnog pojasa Pri uspostavljanju kontakta, indikator se pali ukoliko vozač nije vezao pojas. Pri brzini manjoj od 20km/h tokom dva minuta, pokazivač treperi, praćen zvučnim signalom koji se pojačava i porukom na višenamenkom ekranu. Pokazivač ostaje upaljen sve dok vozač ne veže sigurnosni pojas. Pokazivač isključenja bočnog vazdušnog jastuka Paljenje ovog indikatora praćeno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu, označava da je vazdušni jastuk suvozača isključen. Indikator ostaje upaljen sve dok je isključen vazdušni jastuk suvozača. U svakom slučaju, ako indikator treperi, obratite se servisu mreže PEUGEOT. Pokazivači vazdušnih jastuka Indikator se pali prilikom uspostavljanja kontakta i gori nekoliko sekundi. Paljenje ovog pokazivača dok motor radi praćeno je zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu koja objavljuje grešku na vazdušnim jastucima. Obratite se PEUGEOT mreži. Pokazivač temperature rashladne tečnosti motora Pokazivač temperature motornog ulja kazaljka u području (A), zadovoljavajuća temperatura, – kazaljka u području (B), previsoka temperatura. Pali se i gasi kontrolna sijalica opšte opasnosti STOP. Obavezno se zaustavite. Obratite se PEUGEOT mreži. Kada motor radi, on pokazuje temperaturu ulja: – kazaljka u području (C), temperatura je zadovoljavajuća, – kazaljka u području (D), previsoka temperatura. Temperaturu ulja možete spustiti tako što smanjite brzinu. – 22 – PROVERA RADA Ekran sa prikazom položaja automatskog menjača Pokazivači automatskog menjača Park (Parkiranje) Pokazivač „SPORT“ Pali se kada izaberete program „SPORT“. Reverse (Unazad) Pokazivač „SNEG“ Pali se kada izaberete program „SNEG“. Neutral (Ler) Drive (Vožnja) Manuelni menjač : 1. brzina 2. brzina 3. brzina 4. brzina Nepravilnosti u radu Ako pokazivači Sport i Sneg trepere, praćeni zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu postoje nepravilnosti u radu sisitema. Obratite se PEUGEOT mreži. PROVERA RADA – 23 POKAZIVAČ NA INSTRUMENT TABLI Kada uspostavite kontakt, redom pokazuje sledeće tri funkcije : – pokazivač održavanja, – pokazivač nivoa motornog ulja, – broj pređenih kilometara. On ostaje prikazan i po prekidu kontakta, pri otvaranju vrata vozača ili prilikom zaključavanja ili otključavanja vozila, tokom 30 sekundi. Na njemu se takođe prikazuju i podaci limitera / regulatora brzine, kada je jedna od ove dve funkcije aktivirana (pogledajte odgovarajuće poglavlje). Pokazivač održavanja On vas obaveštava o roku u kome treba izvršiti naredni servis kako bi se poštovao plan održavanja koji preporučuje konstruktor. Rad Nakon uspostavljanja kontakta i tokom narednih 5 sekundi, ključ koji simbolizuje operacije održavanja se pali : pokazuje se prikaz kilometara (zaokružen po defaultu) koji vam preostaje do narednog servisa. Primer : ostaje vam još 4 800 km do narednog servisa. Prilikom uspostavljanja kontaka i tokom 5 sekundi, na pokazivaču je prikazano : 5 sekundi nakon uspostavljanja kontakta, brojač kilometara nastavlja svoj uobičajeni rad i pokazuju se dnevno i ukupno pređena kilometraža. Prekoračili ste rok za sledeći servis. Kada je rok za izvršenje servisa prošao, prilikom uspostavljanja kontakta i tokom 5 sekundi ključ održavanja treperi. Primer : prekoračili ste rok za servis za 300 km, servis vašeg vozila treba izvršiti vrlo brzo. Prilikom uspostavljanja kontakta, pokazivač prikazuje: Rok za naredni servisa je manji od 1 000 km. Primer :ostaje vam 900 do narednog servisa. Prilikom uspostavljanja kontakta i tokom 5 sekundi prikazuje se : 5 sekundi nakon uspostavljanja kontakta, brojač kilometara nastavlja svoj uobičajeni rad i i ključ ostaje upaljen. Pokazuje se dnevno i ukupno pređena kilometraža. 5 sekundi nakon uspostavljanja kontakta, brojač kilometara nastavlja svoj uobičajeni rad i ključ ostaje upaljen. On vas upozorava da uskoro treba obaviti naredni servis. Pokazuje se dnevno i ukupno pređena kilometraža. 24 – PROVERA RADA Vraćanje na nulu pokazivača održavanja Pokazivač nivoa ulja u motoru Prilikom uspostavljanja kontakta, nivo ulja u motoru ispisan je približno 10 sekundi, nakon podataka o održavanju. Vaš servis mreže PEUGEOT će izvršiti ovu operaciju nakon svakog servisa. Procedura za vraćanje na nulu je sledeća : – isključite kontakt, – pritisnite na dugme 1 i zadržite pritisak, – uspostavite kontak. Nepravilnosti u radu plovka za ulje Treperenje šest segmenata pokazivača ukazuje na nepravilnost u radu plovka za merenje motornog ulja. Postoji rizik od oštećenja motora. Obratite se PEUGEOT mreži. Višak ulja Treperenje šest segmenata pokazivača i prikaz „max“ ukazuju na višak ulja koji može dovesti do oštećenja motora. Ako se višak ulja potvrdi i merenjem pomoću ručnog plovka, posavetujte se u mreži PEUGEOT. Pokazivač kilometraže počinje da odbrojava unazad tokom 10 sekundi, – zadržite pritisnuto dugme 1 tokom 10 sekundi. Pokazivač se prikazuje [= 0] i ključ održavanja nestaje. Nedostatak ulja Treperenje šest segmenata pokazivača i prikaz „min“ ukazuju na nedostatak ulja koji može dovesti do oštećenja motora. Ako se nedostatak ulja potvrdi i merenjem pomoću ručnog plovka, obavezno dopunite nivo. Provera nivoa merenjem pomoću plovka pravilna je samo ako je izvršena dok je vozilo bilo na ravnom tlu, a motor zaustavljen najmanje 15 minuta pre merenja. PROVERA RADA – 25 KILOMETAR SAT REOSTAT OSVETLJENJA ZNAK ZA OPASNOST Pritisnite prekidač, sva četiri migavca će se paliti i gasiti. Možete ga uključiti i pri prekinutom kontaktu. Automatsko paljenje sva četiri migavca Pritiskom na dugme 1 na ekranu se naizmenično očitava : – broj ukupno, – dnevno pređenih kilometara, – limitera ili regulatora brzine kada je jedna od ove dve funkcije izabrana dok motor radi. Vratite brojač dnevno pređenih kilometara na nulu tako što ćete taster 1 držati pritisnut sve dok se ne pojave nule. Kada su svetla upaljena, pritisnite dugme radi promene jačine osvetljenja kontrolne table. Kada osvetljenje dostigne svoj minimum (ili maksimum), otpustite dugme, a onda ponovnim pritiskom pojačavate osvetljenje (ili ga smanjujete). Kada postignete željenu jačinu osvetljenja, otpustite dugme. Prilikom naglog kočenja i u zavisnosti od smanjenja brzine, četiri migavca se pale automatski. Automatski se gase čim se brzina poveća. Možete ih ugasiti pritiskom na dugme. 26 – VIŠENAMENSKI EKRANI SAT POKAZIVAČ A Dugme 1: nameštanje sati Dugme 2: nameštanje minuta Zadržite pritisak na tasteru, sati odnosno minute se brzo smenjuju. Omogućuje da se vide sledeće informacije: – sat, – datum, – spoljna temperatura (treperi u slučaju rizika od poledice), – ekran autoradia, – kontrola vrata (npr: „otvorena prednja leva vrata“,…), – poruke upozorenja (npr: „istrošena baterija daljinskog upravljača“) ili informacije (npr: „ekonomični modus aktivan“) koje se povremeno pojavljuju. Podešavanje parametara Držite dugme 1 pritisnuto dve sekunde da pristupite podešavanju, a kada podatak počne da treperi, spreman je za modiikaciju. Zatim, svaki pritisak na dugme 1 omogućuje prikaz raznih podataka sledećim redosledom : – jezik istaknute informacije, – sat (modus od 12, zatim 24 časa), – minuti, – godina, – mesec, – dan, – jedinica temperature. (stepeni Celsius ili Farenheit). Jedan pritisak na taster 2 omogućuje modiikovanje date vrednosti parametra. Držite taster pritisnut da bi ste ostvarili brz prolaz parametara (povratak na početak kada se unese poslednja moguća vrednost). Posle 7 sekundi bez ikakvog podešavanja, ekran se vraća na osnovni položaj, a modiikovani podaci se snimaju. Napomena : Kratak pritisak na dugme 2 omogućuje prikaz spoljne temperature na nekoliko sekundi. VIŠENAMENSKI EKRANI – 27 JEDNOBOJNI EKRAN B Na njemu možete očitati sledeće podatke : – vreme, – datum, – spoljašnju temperaturu (pali se i gasi ako postoji opasnost od poledice), – natpise vezane za autoradio, – stanje brava. Putem ekrana ste upozoreni ako su otvorena neka vrata. – poruke upozorenja (na primer: „poremećaj napona akumulatora“) ili informativne poruke (na primer : „napunite rezervoar za gorivo“) koje su privremeno ispisane, a mogu se izbrisati pritiskom na dugme 1 ili 2, – računar vozila. Podešavanje parametara Dugme 1 držite pritisnuto dve sekunde da biste pristupili podešavanju, podatak treperi i spreman je za modiikaciju. Nakon toga, svakim pritiskom na dugme 1 redom se smenjuju sledeći parametri : – jezik na kome su ispisani podaci, – jedinica brzine (km ili milje), – jedinica temperature (stepeni Celzijusa ili Fahrenhajta), – format sata (12 ili 24 sata), – sat, – minuti, – godina, – mesec, – dan. Pritiskom na dugme 2 možete menjati ispisani parametar. Ako držite pritisnuto dugme, podaci će se brzo smenjivati. Sedam sekundi nakon prestanka vašeg delovanja, pokazivač se vraća na tekući prikaz, izmenjeni podaci su snimljeni. 28 – AUDIO AUTORADIO RD3 Pomeranje ručice Izvršena komanda 1 – Pritisnite (iza) Povećanje jačine zvuka. 2 – Pritisnite (iza) Smanjenje jačine zvuka. 1 + 2 – Istovremeno pritisnite Prekid zvuka (mute); zvuk se ponovo čuje kada pritisnete bilo koji taster. 3 – Pritisnite Automatsko traženje više frekvencije (radio) – Izbor sledeće pesme (CD). 4 – Pritisnite Automatsko traženje niže frekvencije (radio) – Izbor prethodne pesme (CD). 5 – Pritisak na kraj Promena izvora zvuka (radio, kasetofon, CD šaržer). 6 – Rotacija (smer kazaljke na satu) Izbor sledeće memorisane stanice (radio) – Izbor sledećeg diska. 7 – Rotacija (smer suprotan kazaljkama na satu) Izbor prethodne memorisane stanice (radio) – Izbor prethodnog diska. AUDIO – 29 Funkcija Taster Uključenje / isključenje autoradia. A B – Smanjenje zvuka. C + Pojačavanje zvuka. D RDS E TA Uključenje / isključenje prioriteta informacija o stanju na putevima. Pritisak duži od 2 sekunde : uključenje/isključenje funkcije PTY. H ¯ Podešavanje visokih / niskih tonova, jačine zvuka, raspodela napred i pozadi i automatsko ispravljanje jačine zvuka. I 5 Podešavanje viših vrednosti funkcija vezanih za taster H. J 6 Podešavanje nižih vrednosti funkcija vezanih za taster H. L 8 Ručno i automatsko traženje više frekvencije. Izbor sledeće pesme (CD) i PTY (radio). M MAN N 7 P CH.CD Q CD R Radio S 5 1 do 6 123456 1 do 5 12345 Uključenje / isključenje funkcije RDS. Pritisak duži od 2 sekunde : uključenje / isključenje praćenja regionalnog programa. Ručno ili automatsko funkcionisanje dirki L i N. Ručno i automatsko traženje niže frekvencije. Izbor prethodne pesme (CD) i PTY (radio). Izbor izvora zvuka CD šaržer. Pritisak duži od dve sekunde: očitavanje slučajnim redosledom. Izbor izvora zvuka CD. Pritisak duži od 2 sekunde : očitavanje slučajnim redosledom. Radio Izbor izvora zvuka FM1, FM2, FMast, AM talasa. Pritisak duži od dve sekunde : automatsko memorisanje stanica (autostore). Izbacivanje CD-a. Izbor memorisane stanice. Pritisak duži od 2 sekunde : memorisanje stanice. Izbor CD-a iz CD šaržera. 30 – AUDIO OSNOVNE FUNKCIJE PODEŠAVANJE ZVUKA Uključenje / isključenje Kada je kontaktni ključ u položaju uključene opreme (DODATNE OPREME) ili uspostavljenog kontakta (KONTAKT), pritisnite taster A da biste uključili ili isključili autoradio. Autoradio može da radi 30 minuta, a da u vozilu nije uspostavljen kontakt. Naizmeničnim pritiskom tastera H imate mogućnost podešavanja dubokih tonova (BASS), visokih tonova (TREB), jačine zvuka (LOUD), fadera (FAD), balansa (BAL) i automatskog podešavanja jačine zvuka. Prestanak programa audio se vrši automatski kada nekoliko sekundi ništa ne menjate ili pritiskom na taster H nakon automatskog podešavanja jačine zvuka. Napomena: podešavanje niskih i visokih tonova, ako i jačine zvuka, vršite za svaki izvor zvuka ponaosob. Možete ih različito podesiti za radio, CD ili CD šaržer. Uređaj za zaštitu od krađe Autoradio je tako kodiran da može da radi samo na vašem vozilu. U slučaju postavljanja na drugo vozilo biće neupotrebljiv. Uređaj za zaštitu od krađe je automatski i ne zahteva nikakvo delovanje sa vaše strane. PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA Postepeno pritiskajte taster C da povećate jačinu zvuka autoradia ili taster B da ga smanjite. Dužim pritiskom tastera C i B progresivno povećavate ili smanjujete jačinu zvuka. Podešavanje dubokih tonova Kada je na ekranu ispisan natpis „BASS“, pritisnite tastere I ili J da biste ih podesili. – „BASS -9“ najmanji udeo dubokih tonova, – „BASS 0“ normalan udeo dubokih tonova, „BASS +9“ najveći udeo dubokih tonova. Podešavanje visokih tonova Kada je na ekranu ispisan natpis „TREB“, pritisnite tastere I ili J da biste ih podesili. – „TREB -9“ najmanji udeo visokih tonova, – „TREB 0“ normalan udeo visokih tonova, – „TREB +9“ najveći udeo visokih tonova. Podešavanje jačine zvuka Ova funkcija omogućava automatsko naglašavanje dubokih i visokih tonova. Pritisnite tastere I ili J da biste uključili ili isključili funkciju. AUDIO – 31 Podešavanje raspodele zvuka napred / pozadi (Fader) Kada je na ekranu ispisano „FAD“, pritisnite tastere I ili J da biste je podesili. Taster I omogućava povećanje jačine zvuka napred. Taster J omogućava povećanje jačine zvuka pozadi. Podešavanje raspodele zvuka desno / levo (Balans) Kada je na ekranu ispisano „BAL“, pritisnite tastere I ili J da biste je podesili. Taster I omogućava povećanje jačine zvuka desno. Taster J omogućava povećanje jačine zvuka levo. Automatsko podešavanje jačine zvuka Ova funkcija omogućava automatsko podešavanje jačine zvuka zavisno od nivoa buke koja se stvara usled brzine. Pritisnite tastere I ili J da biste uključili ili isključili ovu funkciju. IZVOR ZVUKA RADIO Napomene za radio prijem Vaš radio će biti izložen pojavama sa kojima se ne susrećete kod kućnog radio prijemnika. Prijem u području dugog i srednjeg talasa AM (GO/PO) kao i kratkog talasa (FM), izložen je raznim smetnjama koje ne dovode u pitanje kvalitet uređaja, već proizlaze iz prirode signala i načina njihovog širenja. U području dugog i srednjeg talasa, možete uočiti smetnje kada se vozite ispod dalekovoda, mostova ili ste u tunelu. Do smetnji prijema može doći pri promenama frekvencije, kada se udaljavate od predajnika, kada se signal odbija od prepreka (planine, brežuljci, građevine, itd.), ili kada ste u mrtvim zonama (područje koje nije pokriveno odašiljačima). Izbor zvuka radio Pritisnite taster R. Izbor talasnog područja Kratkim pritiskom tastera R, birate talasno područje FM1, FM2, FMast i AM. AUDIO – 31 Podešavanje raspodele zvuka napred / pozadi (Fader) Kada je na ekranu ispisano „FAD“, pritisnite tastere I ili J da biste je podesili. Taster I omogućava povećanje jačine zvuka napred. Taster J omogućava povećanje jačine zvuka pozadi. Podešavanje raspodele zvuka desno / levo (Balans) Kada je na ekranu ispisano „BAL“, pritisnite tastere I ili J da biste je podesili. Taster I omogućava povećanje jačine zvuka desno. Taster J omogućava povećanje jačine zvuka levo. Automatsko podešavanje jačine zvuka Ova funkcija omogućava automatsko podešavanje jačine zvuka zavisno od nivoa buke koja se stvara usled brzine. Pritisnite tastere I ili J da biste uključili ili isključili ovu funkciju. IZVOR ZVUKA RADIO Napomene za radio prijem Vaš radio će biti izložen pojavama sa kojima se ne susrećete kod kućnog radio prijemnika. Prijem u području dugog i srednjeg talasa AM (GO/PO) kao i kratkog talasa (FM), izložen je raznim smetnjama koje ne dovode u pitanje kvalitet uređaja, već proizlaze iz prirode signala i načina njihovog širenja. U području dugog i srednjeg talasa, možete uočiti smetnje kada se vozite ispod dalekovoda, mostova ili ste u tunelu. Do smetnji prijema može doći pri promenama frekvencije, kada se udaljavate od predajnika, kada se signal odbija od prepreka (planine, brežuljci, građevine, itd.), ili kada ste u mrtvim zonama (područje koje nije pokriveno odašiljačima). Izbor zvuka radio Pritisnite taster R. Izbor talasnog područja Kratkim pritiskom tastera R, birate talasno područje FM1, FM2, FMast i AM. 32 – AUDIO Automatsko biranje stanica Kratkim pritiskom tastera L ili N birate sledeću ili prethodnu stanicu. Ako taster držite pritisnut u izabranom smeru, stanice će se redom smenjivati po rastućim ili opadajućim frekvencijama. Smenjivanje stanica se vrši na prvoj stanici koju uređaj pronađe u trenutku kada otpustite taster. Ako je uključena mogućnost TA uređaj će birati samo one stanice koje emituju programe sa obaveštenjima o stanju na putevima. Izbor stanica se prvo vrši na nivou osetljivosti „LO“ (izbor najsnažnijih odašiljača) pregledom određenog talasnog područja, zatim na nivou osetljivosti „DX“ (izbor najslabijih i najudaljenijih odašiljača). Da biste direktno tražili stanice na nivou osetljivosti „DX“, pritisnite dva puta taster L ili N. Ručno biranje stanica Pritisnite taster „MAN“. Kratko pritisnite jedan od tastera L ili N da biste povećali ili smanjili ispisanu frekvenciju. Ako držite pritisnut jedan ili drugi taster, stanice se redom smenjuju po rastućim ili opadajućim frekvencijama. Smenjivanje se prekida kada otpustite taster. Novim pritiskom na taster „MAN“ vraćate se na automatsko biranje stanica. Automatsko memorisanje stanica FM (autostore) Ručno memorisanje stanica Izbor željene stanice. Duže od dve sekunde držite pritisnut jedan od tastera „1“ do „6“. Zvuk će se prvo prekinuti, zatim vratiti, što je potvrda da je stanica memorisana. Slušanje memorisanih stanica U svakom talasnom području, kratkim pritiskom na neki taster od „1“ do „6“ uključujete stanicu koja je memorisana na tom broju. Duže od dve sekunde držite pritisnut taster R. Vaš autoradio automatski memoriše 6 najboljih odašiljača koje prima u FM. Memorišu se u talasnom području FMast. Kada više nije moguć prijem tih 6 odašiljača, ostale memorije ostaju nepromenjene. AUDIO – 33 SISTEM RDS Upotreba funkcije RDS (Radio Data System) u području FM Sistem RDS vam omogućava da nastavite sa slušanjem stanice bez obzira na frekvenciju na kojoj emituje svoj program u području kojim prolazite. – Kratkim pritiskom na taster „RDS“, funkciju uključujete ili isključujete. Na višenamenskom ekranu će biti ispisano: „RDS“ ako je funkcija aktivirana. „(RDS)“ ako je funkcija aktivirana, ali nije dostupna. Praćenje stanica RDS Na ekranu je ispisan naziv izabrane stanice. Autoradio stalno traži odašiljače koji emituju isti program, a koji se u određenom trenutku najbolje čuju. Program obaveštenja o stanju na putu (TA) Pritiskom na taster „TA“ funkciju uključujete ili isključujete. Višenamenski ekran će pokazati : – „TA“ ako je funkcija aktivirana. – „(TA)“ ako je funkcija aktivirana, ali nije dostupna. Svako obaveštenje o stanju na putevima ima prvenstvo i biće emitovano bez obzira na ono što u tom trenutku slušate (radio, CD ili CD šaržer). Ako želite da prekinete emitovanje poruke, pritisnite taster „TA“; funkcija je isključena. Napomena: jačina zvuka putnih informacija ne zavisi od jačine zvuka slušanja radija. Jačinu podešavate tasterom za jačinu zvuka. Izabrana jačina će biti memorisana i njom će biti emitovane sledeće poruke o stanju na putevima. Regionalno praćenje (REG) Kada su umrežene, neke stanice emituju regionalne programe namenjene određenom području koje pokrivaju. U ovom načinu rada prvenstvo je dato slušanju istog programa. Taster „RDS“ držite pritisnut duže od dve sekunde i time ovu funkciju uključujete ili isključujete. 34 – AUDIO Traženje stanice po tipu programa (PTY) Omogućava slušanje stanica koje emituju tačno određenu vrstu programa (informacije, kultura, sport, muzika…). Kada se nalazite u talasnom području FM, taster „TA“ držite pritisnut duže od dve sekunde i time funkciju uključujete ili isključujete. Biranje nekog programa PTY: – uključite funkciju PTY, kratkim pritiscima na tastere L ili N pregledajte predloženi spisak različitih tipova programa, – kada je na ekranu ispisan tip programa koji vam odgovara, jedan od tastera L ili N držite pritisnut duže od dve sekunde da biste obavili automatsko biranje stanica (nakon što obavite automatsko biranje, funkcija PTY je isključena). U programu rada PTY, mogu se memorisati pojedini tipovi programa. To postižete tako što jedan od tastera od „1“ do „6“ držite pritisnut duže od dve sekunde. Tako memorisan tip programa uključujete kratkim pritiskom na taster sa brojem pod kojim je program memorisan. Sistem EON U ovom sistemu povezane su stanice koje pripadaju istoj mreži. Zahvaljujući ovoj mogućnosti, stanica koju u određenom trenutku slušate može da emituje obaveštenja o stanju na putevima ili program PTY neke druge stanice koja pripada istoj mreži. Ovu mogućnost možete koristiti samo kada je uključen program sa obaveštenjima o stanju na putevima TA ili funkcija PTY. AUDIO – 35 IZVOR ZVUKA KOMPAKT DISK Izbor pesme na disku Izbor zvuka kompakt disk Nakon što stavite disk u uređaj, štampanom stranom na gore, čitač se automatski aktivira. Ako je disk već u uređaju, pritisnite taster Q. Izbacivanje diska Pritisnite taster S da biste izbacili disk iz čitača. Pritisnite taster L da izaberete sledeću pesmu. Pritisnite taster N da se vratite na početak pesme koju upravo slušate ili da izaberete prethodnu pesmu. Preslušavanje slučajnim redosledom (RDM) Kada ste izabrali kompaktni disk kao izor zvuka, taster Q držite pritisnut dve sekunde. Pesme na disku će biti očitane slučajnim redosledom. Na normalno očitavanje diska se vraćate ponovnim pritiskom tastera Q u trajanju od dve sekunde. Pri svakom isključenju autoradia dezaktivira se očitavanje slučajnim redosledom. Ubrzano preslušavanje Jedan od tastera L ili N držite pritisnut da biste brzo prešli na kraj ili početak diska. Ubrzano preslušavanje se prekida čim otpustite taster. Upotreba narezivanih kompakt – diskova može dovesti do poremećaja u radu. U čitač ubacujte isključivo diskove kružnog oblika. 36 – AUDIO RADIO PRIJEM (PODEŠAVANJE ANTENE) Vaš autoradio će biti izložen pojavama sa kojima se ne susrećete u slučaju radioprijemnika u vašem stanu. Na prijem srednjih / dugih AM (PO/ GO), kao i kratkih talasa (FM) utiču različite smetnje, koje ne zavise od kvaliteta vašeg prijemnika nego proizlaze iz same prirode signala i načina njegovog širenja. U području srednjih / dugih talasa smetnje mogu nastati kada prolazite ispod dalekovoda, mosta ili ste u tunelu. U području kratkih talasa smetnje mogu nastati kada se udaljavate od odašiljača, kada se signal odbija od prepreka (planine, brežuljci, zgrade, itd.) ili kada se nalazite u „mrtvoj“ zoni (području koje odašiljač ne pokriva). Berlina: preporučeni položaj antene pri kojem ćete imati najbolji prijem. Nema posebnog položaja za zadnju iksnu antenu (prethodno podešena antena). AUDIO – 37 AUDIO SISTEM Zvučnici su smešteni: – na stubovima vrata : dva Tweetera (2) radi raspodele visokih tonova (visokih frekvencija) na mestima napred. – u prednjim vratima: dva Woofera (3) za kvalitet dubokih tonova (niže frekvencije) na prednjim sedištima. – na zadnjim vratima : dva Tweetera (4) smešteni su u dva Woofera (5), koja omogućavaju ujednačenost frekvencija na mestima pozadi. – u prtljažniku: jedan za raspodelu dubokih i izuzetno dubokih tonova u celoj kabini. Uživaćete u jasnoći i dubini uz osećaj da zvuk savršeno ispunjava prostor u vozilu. 206 Predstavljanje Vaš 206 je opremljen audio sistemom marke JBL, napravljenom po meri za kabinu Vašeg vozila. U središtu sistema je višenamenski pojačivač (1) od 240 W (integrisan u subwooferu u prtljažniku) kojim se nezavisno upravlja, 8 zvučnika visoke akustičke vrednosti i subwoofer. Ovaj sistem omogućuje kvalitet i optimalnu raspodelu zvuka u vozilu, napred kao i pozadi. Podešavanje u programu CD ili Radio Osnovne funkcije su one koje ima autoradio. Nije potrebno nikakvo dodatno prilagođavanje. Međutim, da bi Vi i Vaši putnici u potpunosti uživali u audio sistemu JBL, preporučujemo regulisanje AUDIO funkcija (BASS, TREB, FAD, BAL) u položaj „0“ (nula), a jačine (LOUD) u položaj „ON“ za program CD ili u položaj „OFF“ za program radio. 38 – UDOBNOST UDOBNOST – 39 PROVETRAVANJE Saveti za upotrebu i napomene 1. Otvori za odmrzavanje i odmagljivanje vetrobrana. 2. Otvori za odmrzavanje i odmagljivanje stakala na prednjim vratima. 3. Bočne mlaznice za vazduh. 4. Središnje mlaznice za vazduh. 5. Izlaz vazduha prema nogama putnika na prednjim sedištima. 6. Izlaz vazduha prema nogama putnika na zadnjim sedištima (isključivo kod automatskog klima – uređaja). Postavite komandu za dotok vazduha tako da se osigura pravilno obnavljanje vazduha u kabini. Kada je komanda za dotok vazduha u položaju OFF (isključenje sistema), termička udobnost u kabini više nije obezbeđena. Blago strujanje vazduha, koje nastaje usled kretanja vozila, ipak je primetno. Odaberite raspodelu vazduha koja najviše odgovara vašim potrebama i klimatskim uslovima vašeg okruženja. Postepeno menjajte podešavanje temperature da biste dobili najbolji nivo udobnosti. Postavite komandu za ulaz vazduha u položaj „Ulaz spoljašnjeg vazduha“, time se olakšava odmagljivanje stakala u kabini. Ako nakon dužeg boravka na suncu, unutrašnja temperatura ostane veoma povišena, nemojte oklevati da na kratko provetrite kabinu. Da biste dobili ujednačenu raspodelu strujanja vazduha, obratite pažnju da ne prekrivate nikakvim predmetima rešetku za ulaz spoljašnjeg vazduha, mlaznice, prolaze vazduha kao i izlaze za vazduh kod nogu putnika. U određenim slučajevima vožnje u otežanim uslovima (vuča maksimalnog opterećenja na velikoj strmini pri povišenoj spoljašnjoj temperaturi) prekid rada klima – uređaja omogućava da se povrati snaga motora, i samim tim da se poboljšaju preformanse vuče. Pazite na to da ilter za kabinu, koji se nalazi u nivou vetrobrana, ispod haube, bude uvek u dobrom stanju. Periodično menjajte iltrirajuće elemente. Ako uslovi okruženja to zahtevaju, menjajti ih dva puta češće nego što je to predviđeno. Sistem klima – uređaja ne sadrži hlor i ne predstavlja opasnost po ozonski omotač. Uključujte sistem 5 do 10 min, jednom ili dva puta mesečno da biste ga održali u dobrom radnom stanju. Voda koja nastaje usled kondenzacije otiče kroz za to predviđen otvor. Zbog toga se može ispod vozila može pojaviti barica vode kada je vozilo zaustavljeno. Ako sistem ne hladi, nemojte ga koristiti i kontaktirajte servis mreže PEUGEOT. 40 – UDOBNOST ODMRZAVANJE I ODMAGLJIVANJE Odmrzavanje zadnjeg stakla i retrovizora Manuelne komande odmagljivanja Automatsko odmagljivanje, program za vidljivost Kada motor radi, pritiskom na taster pokrećete odmrzavanje zadnjeg stakla i spoljašnjih retrovizora. Ono se gasi automatski, nakon približno dvanaest minuta, da bi se izbegla preterana potrošnja goriva. Novim pritiskom možete ponovo pokrenuti ovu funkciju na dvanaest minuta. Moguće je zaustaviti rad odmrzavanja pre njegovog automatskog gašenja drugim pritiskom na isti taster. Ugasite odmrzavanje čim procenite da je to moguće, jer slabija potrošnja električne energije omogućava smanjenje potrošnje goriva. Da biste brzo odmaglili vetrobransko i bočna stakla : – uključite klima – uređaj, – postavite komande temperature i dotoka vazduha na maksimum, – zatvorite centralne mlaznice, – postavite komandu za ulaz spoljašnjeg vazduha na levu stranu, u položaj „Spoljašnji vazduh“. U određenim slučajevima, program AUTO može biti nedovoljan za odmagljivanje vetrobranskog i bočnih stakala (vlaga, brojni putnici,inje…). Odaberite program odmagljivanja „vidljivost“ pritiskom na ovaj taster da biste postigli brzo odmaljivanje stakala. Da biste izašli iz ovog programa i vratite se u program AUTO, pritisnite taster AUTO. UDOBNOST – 41 3. Podešavanje količine vazduha GREJANJE / PROVETRAVANJE Grejanje i ventilacija mogu da rade samo kada radi i motor vozila. Od položaja 1 do položaja 4, prekidač okrećite dok ne postignete protok vazduha koji vam pruža punu udobnost. 4. Ulaz vazduha / Ponovno kruženje vazduha Ponovno kruženje vazduha u unutrašnjosti omogućava da se izoluje kabina od neprjatnih spoljašnjih mirisa i dima. Ulaz spoljašnjeg vazduha omogućava da se izbegne i ukloni pojava zamagljenih vetrobranskih i bočnih stakala. Dovod vazduha. 1. Podešavanje temperature Okrećite komandu od plavog (hladno) ka crvenom (toplo) da biste podesili temperaturu prema vašoj želji. 2. Usmeravanje vazduha Prema vetrobranu i bočnim staklima (odmagljivanje-odmrzavanje). Prema vetrobranu, bočnim staklima i nogama putnika. Prema nogama putnika. Ove položaje preporučujemo u hladnoj klimi. Kroz središnje i bočne mlaznice za vazduh. Ovaj položaj preporučujemo u toploj klimi. Raspodela vazduha može se podešavati postavljanjem komande u središnji položaj. To je normalan radni položaj. onovno kruženje vazduha u kabini. Pomerite ručnu komandu 4 ka desno u položaj „Ponovno kruženje vazduha u kabini“. Čim bude moguće vratite ručnu komandu 4 na levo da biste je vratili u položaj „Ulaz spoljašnjeg vazduha“, kako biste izbegli opasnost od smanjenja kvaliteta vazduha. 42 – UDOBNOST KLIMA-URE AJ Klima – uređaj može da radi samo kada radi motor. Pritisnite prekidač, lampica se pali. Klima-uređaj ne radi ako se prekidač za podešavanje količine vazduha nalazi u položaju „OFF“. Da biste osigurali pravilan rad vašeg sistema klimatizacije, savetujemo vam takođe da ga redovno proveravate. 1. Uključenje / isključenje klima-uređaja Predviđeno je da ovaj sistem eikasno radi bez obzira na godišnje doba, sa zatvorenim prozorima. Leti, ono omogućava da se spusti temperatura, dok zimi pri temperaturama iznad nule, on povećava eikasnost odmagljivanja stakala na vozilu. 2. Podešavanje temperature Okrećite komandu od plavog (hladno) ka crvenom (toplo) da biste podesili temperaturu prema vašim potrebama. UDOBNOST – 43 3. Podešavanje raspodele vazduha Prema vetrobranu i bočnim staklima (odmagljivanje-odmrzavanje). Prema vetrobranu, bočnim staklima i nogama putnika. Prema nogama putnika. Ove položaje preporučujemo u hladnoj klimi. Kroz središnje i bočne mlaznice za vazduh. Ovaj položaj preporučujemo u toploj klimi. Raspodela vazduha može se podešavati postavljanjem komande u središnji položaj. 4. Podešavanje količine vazduha Okrećite prekidač od položaja 1 do položaja 4, dok ne postignete količinu vazduha koja vam pruža punu udobnost. 5. Ulaz vazduha / Ponovo kruženje vazduha u kabini Dotok vazduha spolja. Kruženje vazduha u kabini. Ponovno kruženje vazduha u kabini omogućava da se ona izoluje od spoljašnjih mirisa i dima. Ulaz spoljašnjeg vazduha omogućava da se reši zamagljenost bočnih i vetrobranskog stakla. Kada se koristi istovremeno sa klima-uređajem, ponovno kruženje vazduha u kabini omgućava da se povećaju njene performanse. Kada se koristi u oblastima sa vlažnom klimom, ponovno kruženje vazduha stvara opasnost od zamagljivanja stakala. Postavite manuelnu komandu 5 ka desno sa bi bila u položaju „Ponovno kruženje vazduha u kabini“. Čim to bude moguće, postavite manuelnu komandu 5 na levu stranu da bi bila u položaju „Ulaz spoljašnjeg vazduha“, kako bi se smanjila opasnost od pogoršanja kvaliteta vazduha u kabini. 44 – UDOBNOST AUTOMATSKI KLIMA – URE AJ Klima – uređaj može da radi samo kada radi motor. Napomena : radi veće udobnosti između dva startovanja vaša podešavanja se čuvaju, ako se temperatura u kabini nije mnogo promenila; u suprotnom rad će se nastaviti u automatskom modu. Kada je motor hladan, kako bi se izbeglo suviše snažno raspršivanje hladnog vazduha, provetravanje će svoj maksimum dostizati postepeno. Prilikom ulaska u vozilio,ako je temperatura u kabini znatno niža ili viša u odnosu na vrednost udobnosti, nema potrebe da menjate da bi brže dostigla željeni nivo. Sistem automatski kompenzuje i na najbrži način nadoknađuje razliku u temperaturi. Ručni program Automatski rad 1. Podešavanje temperature 2. Upravljanje programom AUTO Ispisana vrednost odgovara nivou komfora, a ne temperaturi u stepenima Celzijusa ili Fahrenheita. Menjate ovu vrednost pritiskom na strelice 1 (gornju ili donju). Najveću udobnost postižete pri temperaturi podešenoj na 21. Pritisnite taster „AUTO“. Preporučujemo vam da koristite ovaj mod : on podešava automatski na najbolji mogući način sve funkcije, temperaturu u kabini, dotok, raspodelu i kruženje vazduha u kabini, u skladu sa stepenom udobnosti koji ste odabrali. Predviđeno je da ovaj sistem eikasno radi bez obzira na godišnje doba, sa zatvorenim prozorima. Ako automatsko prilagođavanje uređaja ne odgovara vašim željama, njegov rad možete i promeniti birajući za određeni element neku drugu vrednost. Ostali elementi će se automatski prilagoditi onoj vrednosti koju ste vi ručno namestili. Pritiskom na taster AUTO vraćate se na potpuno automatsko prilagođavanje uređaja. UDOBNOST – 45 3. Uključenje / Isključenje klima-uređaja Pritiskom na ovaj taster isključujete osvežavanje vazduha. Na ekranu će se pojaviti svetleći natpis „ECO“. Novim pritiskom na isti taster vraćate se na automatski rad klima-uređaja. Sada će se na ekranu pojaviti svetleći natpis „A/C“. Napomene Da se stakla ne bi maglila u unutrašnjosti vozila po hladnom ili vlažnom vremenu, savetuje se da se izbegavate modus „ECO“. Da biste osigurali pravilan rad vašeg sistema klimatizacije, savetujemo vam takođe da ga redovno proveravate. 4. Usmeravanje vazduha u kabini Uzastopnim pritiskanjem ovog tastera vazdušnu struju redom usmeravate: – na vetrobran (odmrzavanje ili odmagljivanje), na vetrobran i prema nogama putnika, prema nogama putnika, kroz središnje i bočne mlaznice i prema nogama putnika, kroz središnje i bočne mlaznice. 5. Jačina protoka vazduha Pritisnite tastere „+“ i „-“ da biste povećali, odnosno smanjili dotok vazduha. 6. Dovod vazduha spolja / Ponovno kruženje vazduha u kabini Pritiskom na ovaj taster uključujete kruženje vazduha u kabini. Kruženje vazduha u kabini označeno je upaljenim pokazivačem i upozorava vas da je isključen dovod vazduha spolja, a time i ulaz u kabinu spoljašnjih neprijatnih mirisa i dima. Izbegavajte dugotrajnu upotrebu kruženja vazduha u kabini (opasnost od zamagljivanja stakala i smanjenja kvaliteta vazduha). Novim pritiskom na ovaj taster vraćate se na automatsko upravljanje dovodom vazduha spolja. 7. Isključenje uređaja Rad svih funkcija uređaja možete isključiti pritiskom na taster OFF. Udobnost toplote i odmagljivanje više nisu obezbeđeni, ali blago strujanje vazduha se nastavlja. Novi pritisak na taster OFF, AUTO ili „preglednost“ ponovo aktivira sistem pod vrednostima pre isključenja. Napomena : ako želite da u potpunosti isključite strujanje vazduha, pritisnite komandu ulaza vazduha 7. 46 – UDOBNOST UDOBNOST – 47 Nemoguće je pristupiti sedištima pozadi ako je prednje sedište u oborenom položaju. B. Prstima zahvatite jednu od ručica i gurnite ka napred da biste oborili naslon. Sedalni deo neće se pomeriti ka napred. Prilikom vraćanja na mesto, naslon se vraća u svoj prvobitni nagib. PREDNJA SEDIŠTA 1. Nameštanje udaljenosti sedišta Podignite ručicu i kližite prema napred ili nazad. 2. Podešavanje visine i nagiba naslona za glavu Povucite ih na gore da ih podignete. Nasloni su pravilno podešeni kada je gornja ivica naslona za glavu u nivou temena. Naslon za glavu ima armaturu sa zupcima koji sprečavaju njegovo spuštanje (sigurnosni uređaj u slučaju sudara). Da ih spustite, istovremeno pritisnite: – dugme na levoj vođici u osnovi armature naslona za glavu, – naslon za glavu na dole. Da ga skinete, pritisnite kukicu. Možete takođe podesiti i nagib naslona za glavu. Nikada nemojte voziti sa skinutim naslonima za glavu; treba da su postavljeni i pravilno podešeni. Nasloni za glavu pozadi manjeg tipa Mogu biti podignuti (gornji položaj) i spušteni (donji), a mogu se i skinuti. Da ih spustite, pritisnite kukicu. Da ih skinete, povucite na gore do granice otpora i pritisnite komandu za otključavanje. 3 – Pristup mestima pozadi (3 vrata), A ili B u zavisnosti od verzije. A. Prstima zahvatite jednu od ručica i gurnite prema napred, da biste preklopili naslon i pomerili sedište ka napred. Prilikom vraćanja na mesto sedište se vraća u svoj prvobitni položaj. Nijedna osoba , niti predmet, ne smeju predstavljati prepreku za vraćanje sedišta u prvobitni položaj; vraćanje u ovaj položaj je neophodno radi njegovog zaključavanja. 4 – Podešavanje po visini Povucite komandu na gore. Oslobodite sedište svoje težine kada ga dižete, odnosno pritisnite ga kada ga spuštate. 5 – Podešavanje nagiba naslona Pomerite komandu ka unazad. 6 – Komanda grejača sedišta Pritisnite prekidač. Temperatura se automatski podešava. Ponovni pritisak prekida njihov rad. UDOBNOST – 47 Nemoguće je pristupiti sedištima pozadi ako je prednje sedište u oborenom položaju. B. Prstima zahvatite jednu od ručica i gurnite ka napred da biste oborili naslon. Sedalni deo neće se pomeriti ka napred. Prilikom vraćanja na mesto, naslon se vraća u svoj prvobitni nagib. PREDNJA SEDIŠTA 1. Nameštanje udaljenosti sedišta Podignite ručicu i kližite prema napred ili nazad. 2. Podešavanje visine i nagiba naslona za glavu Povucite ih na gore da ih podignete. Nasloni su pravilno podešeni kada je gornja ivica naslona za glavu u nivou temena. Naslon za glavu ima armaturu sa zupcima koji sprečavaju njegovo spuštanje (sigurnosni uređaj u slučaju sudara). Da ih spustite, istovremeno pritisnite: – dugme na levoj vođici u osnovi armature naslona za glavu, – naslon za glavu na dole. Da ga skinete, pritisnite kukicu. Možete takođe podesiti i nagib naslona za glavu. Nikada nemojte voziti sa skinutim naslonima za glavu; treba da su postavljeni i pravilno podešeni. Nasloni za glavu pozadi manjeg tipa Mogu biti podignuti (gornji položaj) i spušteni (donji), a mogu se i skinuti. Da ih spustite, pritisnite kukicu. Da ih skinete, povucite na gore do granice otpora i pritisnite komandu za otključavanje. 3 – Pristup mestima pozadi (3 vrata), A ili B u zavisnosti od verzije. A. Prstima zahvatite jednu od ručica i gurnite prema napred, da biste preklopili naslon i pomerili sedište ka napred. Prilikom vraćanja na mesto sedište se vraća u svoj prvobitni položaj. Nijedna osoba , niti predmet, ne smeju predstavljati prepreku za vraćanje sedišta u prvobitni položaj; vraćanje u ovaj položaj je neophodno radi njegovog zaključavanja. 4 – Podešavanje po visini Povucite komandu na gore. Oslobodite sedište svoje težine kada ga dižete, odnosno pritisnite ga kada ga spuštate. 5 – Podešavanje nagiba naslona Pomerite komandu ka unazad. 6 – Komanda grejača sedišta Pritisnite prekidač. Temperatura se automatski podešava. Ponovni pritisak prekida njihov rad. 48 – UDOBNOST ZADNJA SEDIŠTA Zadnja sedišta preklapate na sledeći način : – podignite prednji kraj sedalnog dela 1, – dignite sedalni deo 1 uz prednja sedišta, – sigurnosni pojas stavite pod držač pojasa 2, – povucite ručicu 3 da oslobodite naslon 4, – skinite naslon za glavu ili ga spustite, – podignite naslon sedišta 4. Uvek počnite od sedalnog dela, nikada od naslona (opasnost od oštećenja). Kod vraćanja zadnjih sedišta na njihovo mesto : – podignite naslon, – spustite sedalni deo, – kopče vratite na mesto pre nego što pričvrstite prednji kraj sedišta. Pazite da sigurnosni pojasevi ne ostanu zaglavljeni. UDOBNOST – 49 ZADNJA KLUPA Klupu preklapate na sledeći način : – podignite prednji kraj sedalnog dela 1, – dignite sedalni deo 1 uz prednja sedišta, – sigurnosni pojas stavite pod držač pojasa 2, – povucite komande 3 da oslobodite naslon 4, – skinite naslon za glavu ili ga spustite, – podignite naslon sedišta 4. Uvek počnite od sedalnog dela, nikada od naslona (opasnost od oštećenja). Kod vraćanja zadnjih sedišta na njihovo mesto : – podignite naslon, – spustite sedalni deo, – kopčevratite na mesto pre nego što pričvrstite prednji kraj sedišta. Pazite da sigurnosni pojasevi ne ostanu zaglavljeni. 50 – UDOBNOST Vađenje zadnjeg sedišta Preklopivi naslon sedišta PREVOZ DUGIH PREDMETA – – Prednje sedište: – Oborite naslon ka napred omoću komande 5 (pogledajte odgovarajući deo). – Sedište dignite uz prednja sedišta. Postolje sedišta pritiskom oslobodite iz kopči. Izvadite sedište. – Skinite naslon za glavu da vam ne smeta kod maksimalnog preklapanja naslona sedišta. Ručicu 5 gurnite unazad da pomerite naslon sedišta. Zadnje sedište: – Izvadite sedalni deo, – Preklopite naslon. UDOBNOST – 49 ZADNJA KLUPA Klupu preklapate na sledeći način : – podignite prednji kraj sedalnog dela 1, – dignite sedalni deo 1 uz prednja sedišta, – sigurnosni pojas stavite pod držač pojasa 2, – povucite komande 3 da oslobodite naslon 4, – skinite naslon za glavu ili ga spustite, – podignite naslon sedišta 4. Uvek počnite od sedalnog dela, nikada od naslona (opasnost od oštećenja). Kod vraćanja zadnjih sedišta na njihovo mesto : – podignite naslon, – spustite sedalni deo, – kopčevratite na mesto pre nego što pričvrstite prednji kraj sedišta. Pazite da sigurnosni pojasevi ne ostanu zaglavljeni. UDOBNOST – 51 OPŠTE ODREDBE O DEČJIM SEDIŠTIMA POSTAVLJANJE DEČIJEG SEDIŠTA SA POJASOM SA TRI KOPČE Bezbednost dece je stalna briga kompanije PEUGEOT prilikom osmišljavanja vozila, ali ona takođe zavisi i od vas. Za najbolju moguću bezbednost, morate poštovati sledeće odredbe : – u skladu sa direktivom 2003/20, sva deca koja imaju manje od 12 godina ili su niža od metar i po, moraju se prevoziti u dečijim sedištima koja su odobrena i prilagođena njihovoj težini, na sedištima sa sigurnosnim pojasevima ili pričvršćenjima ISOFIX*, – statististički, najbezbednija sedišta za prevoz dece su zadnja sedišta vašeg vozila, – dete lakše od 9 kg mora se obavezno prevoziti u položaju “ leđima napred“, bilo na zadnjem, bilo na prednjem sedištu. „Leđima napred“ Kada je dečije sedište postavljeno u položaj „leđima napred“ na mestu suvozača, vazdušni jastuk suvozača mora obavezno biti isključen. U suprotnom postoji opasnost da bi dete moglo biti teško povređeno ili čak stradati prilikom otvaranja vazdušnog jastuka. „Licem napred “ Kada je dečije sedište postavljeno u položaj „licem napred“ na mesto suvozača, podesite sedište suvozača u po dužini srednji položaj, sa podignutim naslonom i ostavite vazdušni jastuk uključen. PEUGEOT vam savetuje da prevozite decu na zadnjim sedištima vašeg vozila: – „leđima napred“ sve do 2. godine, – „licem napred“ od 2.godine. * Propisi o prevozu dece speciični su za svaku zemlju. Pogledajte važeće propise vaše zemlje i poštujte ih. Srednji položaj sedišta suvozača 52 – UDOBNOST DEČIJA SEDIŠTA KOJA PREPORUČUJE PEUGEOT PEUGEOT vam nudi kompletnu gamu preporučenih dečijih sedišta koja se pričvršćuju pomoću sigurnosnih pojaseva sa tri kopče : Grupa 0 : od rođenja do 10 kg Grupa 0+ : od rođenja do 13 kg L1 „RÖMER Baby-Safe Plus“ Postavlja se leđima napred. Grupe 1, 2 i 3 : od 9 do 36 kg Isključenje vazdušnog jastuka suvozača (OFF) L2 „KIDDY Life“ Za bezbednost mlađe dece ( 9-18kg), PEUGEOT vam prepručuje da koristite štitnike. Grupe 2 i 3 : od 15 do 36 kg L3 „RECARO Start“. L4 „KLIPPAN Optima“ Od 6 godina (oko 22 kg), koristi se samo povišenje. 56 – UDOBNOST SAVETI ZA POSTAVLJANJE DEČIJIH SEDIŠTA Pogrešno postavljanje dečijeg sedišta u vozilo ugrožava zaštitu deteta u slučaju sudara. Pobrinite se da zakopčate sigurnosne pojaseve ili kaiševe dečijeg sedišta maksimalno smanjujući prostor između deteta i pojasa, čak i za putovanja na malim razdaljinama. Za optimalno postavljanje dečijeg sedišta u položalu „licem napred“, uverite se da je naslon dečijeg sedišta dobro priljubljen uz naslon sedišta vozila i da naslon za glavu ne ometa pravilno postavljanje. Ako morate da skinete naslon za glavu, uverite se da je on pravilno odložen i pričvršćen kako se ne bi pretvorio u projektil u slučaju naglog kočenja. Deca mlađa od 10 godina ne smeju se voziti u položaju „licem napred“ na mestu suvozača, osim ako su zadnja sedišta vozila već zauzeta, ne postoje, ili se ne mogu koristiti. Isključite vazdušni jastuk suvozača čim postavljate dečije sedište u položaju „leđima napred“ na mestu suvozača. Postavljanje povišenja Grudni deo pojasa mora biti postavljen u visini detetovog ramena i ne sme dodirivati vrat. Uverite se da je stomačni deo pojasa prošao preko butina deteta. PEUGEOT vam savetuje da koristite povišenje sa naslonom, koje je opremljeno vođicom pojasa u nivou ramena. Iz bezbednosnih razloga, ne ostavljate : – dete ili decu same i bez nadzora u vozilu, – dete ili životinju u vozilu na suncu, sa zatvorenim prozorima, – ključeve u vozilu, gde se mogu naći deci na dohvat ruku. Da biste sprečili slučano otvaranje vrata, koristite uređaj „Dečija bezbednost“. Obratite pažnju na to da zadnja stakla ne otvarate više od trećine. Da biste manju decu zaštitili od sunčevih zraka, postavite bočne zavesice na prozore u drugom redu. 52 – UDOBNOST DEČIJA SEDIŠTA KOJA PREPORUČUJE PEUGEOT PEUGEOT vam nudi kompletnu gamu preporučenih dečijih sedišta koja se pričvršćuju pomoću sigurnosnih pojaseva sa tri kopče : Grupa 0 : od rođenja do 10 kg Grupa 0+ : od rođenja do 13 kg L1 „RÖMER Baby-Safe Plus“ Postavlja se leđima napred. Grupe 1, 2 i 3 : od 9 do 36 kg Isključenje vazdušnog jastuka suvozača (OFF) L2 „KIDDY Life“ Za bezbednost mlađe dece ( 9-18kg), PEUGEOT vam prepručuje da koristite štitnike. Grupe 2 i 3 : od 15 do 36 kg L3 „RECARO Start“. L4 „KLIPPAN Optima“ Od 6 godina (oko 22 kg), koristi se samo povišenje. UDOBNOST – 53 POSTAVLJANJE DEČIJIH SEDIŠTA KOJA SE VEZUJU POMOĆU SIGURNOSNIH POJASEVA U skladu sa evropskom regulativom (Direktiva 2000/3), u ovoj tabeli su naznačene mogućnosti za postavljanje dečijih sedišta koja se vezuju sigurnosnim pojasevima, koja su odobrena i univerzalna (a), u zavisnosti od težine deteta i slobodnih mesta u vozilu. Težina deteta / odgovarajući uzrast Manja od 13 kg (grupa 0 (b) i 0+) Sve do ≈ 1 godin Od 9 do 18 kg (grupa 1) Od 1 do ≈ 3 godine Od 15 do 25 kg (grupa 2) Od 3 do ≈ 6 godina Od 22 do 36 kg (grupa 3) Od 6 do ≈ 10 godina Mesto suvozača napred (c) Fiksno sedište, Sedište podesivo po visini U U U U Zadnje bočno mesto U U U U Zadnje centralno mesto Sigurnosni pojas sa 3 kopče X UF UF UF Zadnje centralno mesto (d) Sigurnosni pojas sa dve kopče X UF UF UF Mesto (a) Univerzalno dečije sedište : dečija sedišta mogu se postaviti u sva vozila sa sigurnosnim pojasevima (b) Grupa 0 : od rođenja do 10 kg. (c) Pre postavljanja dečijeg sedišta na ovo mesto, proverite važeće zakone vaše zemlje. (d) Dečija sedišta „RECARO Start“ (L3) i „KLIPPAN Optima“ (L4) ne smeju se postavljati na zadnje centralno sedište ako je ono opremljeno sigurnosnim pojasom sa dve kopče. U : Mesto prilagođeno postavljanju dečijeg sedišta koje se vezuje sa sigurnosnim pojasevima, koje je odobreno kao „univerzalno“. Dečija sedišta „leđima napred“ i „licem napred“. UF: Mesto prilagođeno postavljanju dečijeg sedišta koje se vezuje sa sigurnosnim pojasom, koje je odobreno kao „univerzalno“. Dečija sedišta „licem napred“ isključivo. X : Mesto koje nije prilagođeno postavljanju dečijeg sedišta odgovorajuće grupe i težine deteta. 54 – UDOBNOST PRIČVRŠĆENJA „ISOFIX“ Sedišta su opremljena ISOFIX ankerima. To su dva prstena koja se nalaze između naslona i sedalnog dela. Dečija sedišta ISOFIX opremljena su sa dva zasuna koji se jednostavno kače na ove prstenove. Ovaj sistem ISOFIX pričvršćenja omogućava vam sigurno i brzo postavljanje dečijeg sedišta u vaše vozilo. UDOBNOST – 55 ISOFIX DEČIJA SEDIŠTA KOJA PEUGEOT PREPORUČUJE I KOJA SU ODOBRENA ZA VAŠE VOZILO RÖMER Duo Plus Isoix (klasa uzrasta B1) Grupa 1 : od 9 do 18 kg Postavlja se licem napred. Ono je opremljeno gornjim remenom koji se pričvršćuje za gornji ISOFIX prsten, nazvan TOP TETHER. Tri položaja školjke stolice : za sedenje, oboren i srednji položaj. Ovo sedište se takođe mogu koristiti sa sedištima koja nisu opremljena ISOFIX ankerima. U tom slučaju, ono se obavezno vezuje za sedište vozila pomoću sigurnosnog pojasa sa tri kopče. Sledite uputstva za postavljanje dečijih sedišta koja se nalaze u uputstvu koja uz dečija sedišta isporučuje njihov proizvođač. VRATA – 57 Centralizovano zaključavanje / otključavanje putem daljinskog upravljača. Jedan pritisak na taster A omogućuje zaključavanje vozila. Zaključavanje se potvrđuje paljenjem migavaca, što traje oko 2 sekunde. Pritisak na taster B omogućuje otključavanje vozila. Otključavanje se potvrđuje brzim paljenjem i gašenjem migavaca. KLJUČEVI Oni omogućuju da se odvojeno deluje na komandu za isključenje vazdušnog jastuka suvozača, uređaj za zaštitu od krađe, i da se uspostavi kontakt. Nemojte pritiskati tastere na daljinskom upravljaču kada ste van dometa vozila, jer ga možete pokvariti. Tada će biti potrebna ponovna inicijalizacija daljinskog upravljača (pogledati odgovarajuće poglavlje). Bez ručnog centralizovanog zaključavanja / otključavanja Ključ vam omogućava da jednako otvorite / zatvorite prednja vrata, prtljažnik i čep rezervoara za gorivo. Sa centralizovanim zaključavanjem / otključavanjem Ključevi omogućuju da se sa prednjih vrata izvrši zaključavanje i otključavanje svih vrata i prtljažnika. Ako su neka od vrata ili prtljažnik otvoreni, centralno zaključavanje nije moguće. Zaboravljen ključ Ako ste zaboravili ključ na kontaktbravi, pri otvaranju vrata vozača će vas na to upozoriti zvučni signal. Lokalizovanje vozila Da lokalizujete prethodno zaključano vozilo na parkingu: F pritisnite dugme A , krovna svetla se pale, a migavci rade nekoliko sekundi. Zamena baterije daljinskog upravljača Oznaka baterije. : CR2016 / 3 volti. Obaveštenje „istrošena baterija“ daje zvučni signal praćen porukom „Remote control battery low“(Istrošena baterija daljinskog upravljača) na višenamenskom ekranu. Da biste zamenili bateriju, razdvojite plastiku pomoću novčića na mestu prstena. Ako nakon zamene baterije daljinski upravljač i dalje nije operativan, obavite postupak reinicijalizacije. Reinicijalizacija daljinskog upravljača F Prekinuti kontakt. F Ponovo uspostaviti kontakt. F Odmah pritisnuti taster A na nekoliko sekundi. F Prekinuti kontakt i izvuću ključ sa daljinskim upravljačem iz kontakt-brave. Daljinski upravljač je opet operativan. 58 – VRATA ELEKTRONSKA BLOKADA STARTOVANJA Zaključava sistem provere rada motora čim se prekine kontakt i sprečava pokretanje vozila u slučaju krađe. Ključ ima elektronski kodirani čip. Pri uspostavljanju kontakta, kôd mora da se prepozna da bi vozilo moglo da se pokrene. U slučaju nepravilnosti u radu sistema, pokazivač tastera centralne brave, u središnjem delu komandne table, brzo se pali i gasi pri uspostavljanju kontakta (2. zubac ključa). U tom slučaju, vaše vozilo neće startovati. Što pre se posavetujte u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Pažljivo zabeležite brojeve ključeva. Broj ključa je kodom ispisan na kartici koju ste dobili sa ključem. Izbegavajte pritiskanje tastera daljinskog upravljača kada se nalazite van dometa vozila, jer postoji opasnost da se pokvari. Daljinski upravljač visoke frekvencije je osetljiv sistem ; ne dirajte ga dok vam se nalazi u džepovima, da ne biste nehotice otključali vozilo. U tom slučaju će biti neophodno da se obavi nova inicijalizacija daljinskog upravljača. Daljinski upravljač ne radi dok je ključ u bravi, čak i kada je kontakt prekinut, osim za reinicijalizaciju. Prilikom kupovine novog vozila, izvršite memorisanje ključeva u mreži PEUGEOT, kako bi ste bili sigurni da samo vaši ključevi mogu otvoriti i pokrenuti vozilo. Vožnja sa zaključanim vratima može učiniti teško pristupačnim izlaz u slučaju opasnosti. Iz bezbednosnih razloga, (decu u vozilu) izvucite ključ iz brave pre nego što ga napustite , makar i na kratko vreme. Ne vršite nikakve izmene na sistemu elektronske blokade startovanja. U slučaju gubitka ključeva Posetite servis mreže PEUGEOT sa saobraćajnom dozvolom vozila i vašom ličnom kartom. U mreži PEUGEOT će moći da očitaju kod ključa i kod transpondera da bi naručili nov ključ. 58 – VRATA ELEKTRONSKA BLOKADA STARTOVANJA Zaključava sistem provere rada motora čim se prekine kontakt i sprečava pokretanje vozila u slučaju krađe. Ključ ima elektronski kodirani čip. Pri uspostavljanju kontakta, kôd mora da se prepozna da bi vozilo moglo da se pokrene. U slučaju nepravilnosti u radu sistema, pokazivač tastera centralne brave, u središnjem delu komandne table, brzo se pali i gasi pri uspostavljanju kontakta (2. zubac ključa). U tom slučaju, vaše vozilo neće startovati. Što pre se posavetujte u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. Pažljivo zabeležite brojeve ključeva. Broj ključa je kodom ispisan na kartici koju ste dobili sa ključem. Izbegavajte pritiskanje tastera daljinskog upravljača kada se nalazite van dometa vozila, jer postoji opasnost da se pokvari. Daljinski upravljač visoke frekvencije je osetljiv sistem ; ne dirajte ga dok vam se nalazi u džepovima, da ne biste nehotice otključali vozilo. U tom slučaju će biti neophodno da se obavi nova inicijalizacija daljinskog upravljača. Daljinski upravljač ne radi dok je ključ u bravi, čak i kada je kontakt prekinut, osim za reinicijalizaciju. Prilikom kupovine novog vozila, izvršite memorisanje ključeva u mreži PEUGEOT, kako bi ste bili sigurni da samo vaši ključevi mogu otvoriti i pokrenuti vozilo. Vožnja sa zaključanim vratima može učiniti teško pristupačnim izlaz u slučaju opasnosti. Iz bezbednosnih razloga, (decu u vozilu) izvucite ključ iz brave pre nego što ga napustite , makar i na kratko vreme. Ne vršite nikakve izmene na sistemu elektronske blokade startovanja. U slučaju gubitka ključeva Posetite servis mreže PEUGEOT sa saobraćajnom dozvolom vozila i vašom ličnom kartom. U mreži PEUGEOT će moći da očitaju kod ključa i kod transpondera da bi naručili nov ključ. VRATA – 59 VRATA Otvaranje vrata spolja Zaključavanje / Otključavanje iznutra Otvaranje vrata iznutra Bez centralnog zaključavanja Zaključavate pritiskom na dugme A. Dugme zaključava samo ona vrata na kojima se nalazi. Dugme vozačevih vrata omogućuje da se zaključaju vrata i prtljažnik. Da otključate, povucite dugme A ili bravu. Sa centralnim zaključavanjem Da biste zaključali / otključali vrata, pritisnite taster B. Upozorenje „otvorena vrata“ Kada motor radi, a vrata loše zatvorena, na to vas upozorava zvučni signal i poruka ili sličica koja prikazuje mesto nepravilnosti, na višenamenskom ekranu. Dok je vozilo u pokretu, kada je dugme plafonskog svetla u položaju „osvetljenje pri otvaranju vrata“, plafonsko svetlo se pali i gasi. 60 – VRATA Uključenje Dugo držite pritisnut taster B. Aktiviranje funkcije je praćeno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu. Poruka se pojavljuje ponovo prilikom svakog startovanja. Centralno automatsko zaključavanje vrata Vrata se automatski zaključavaju u vožnji (brzina veća od 10 km/h). Pri brzini većoj od 10 km/h, da biste momentalno otključali vrata, izvršite kratak pritisak na taster B. Možete uključiti ili isključiti ovu funkciju. Isključenje Izvršite dug pritisak na dugme B. Napomene : Ako su neka od vrata otvorena, zaključavanje sa unutrašnje strane i automatsko centralno zaključavanje neće se izvršiti. Ako je prtljažnika otvoren, centralizovano automatsko zaključavanje vrata je operativno. BEZBEDNOST DECE Otvaranje zadnjih vrata iznutra je nemoguće. Okrenite komandu 1 za četvrtinu kruga pomoću kontakt ključa. VRATA – 61 Upozorenje „otvoren prtljažnik“ Kada je poklopac prtljažnika loše zatvoren : – kada motor radi, o tome vas upozorava zvučni signal i poruka ili slika na višenamenskom ekranu, – u vožnji, plafonsko svetlo treperi ako je upaljeno. ZAKLJUČAVANJE I OTKLJUČAVANJE PRTLJAŽNIKA Bez centralnog zaključavanja Da biste ga zaključali, ključ okrenite od A prema C. Kod otvaranja, ključ okrenite od A prema B, pritisnite ručicu i podignite vrata prtljažnika. Sa centralnim zaključavanjem Prtljažnik se zaključava i otključava istovremeno sa vratima. Osvetljenje se uključuje otvaranjem prtljažnika. POMOĆNO OTVARANJE PRTLJAŽNIKA Omogućiće vam otključavanje prtljažnika u slučaju kvara uređaja centralnog zaključavanja: – preklopite zadnja sedišta da pristupite pregradi C iz unutrašnjosti vozila, – povucite poklopac prtljažnika da ga oslobodite, – ručicu za otvaranje 1 gurnite prema gore. 62 – VRATA PUNJENJE REZERVOARA ZA GORIVO Rezervoar punite gorivom kada motor ne radi. Stavite ključ u bravicu i okrenite ulevo. Izvucite čep. Na nalepnici je naznačena vrsta goriva koju uzimate. Ako želite da do kraja napunite rezervoar, ne insistirajte nakon trećeg prekida pištolja za punjenje. To bi moglo da izazove poremećaje u radu motora. Zapremina rezervoara je oko 50 litara. OTVARANJE HAUBE MOTORA Iznutra : povucite ručicu smeštenu na levoj strani, ispod prednje konzole. Spolja : dignite ručicu i podignite haubu. NOŽICA HAUBE Fiksirajte nožicu da bi hauba ostala otvorena. Pre nego zatvorite haubu, nožicu vratite u njeno ležište. Zatvaranje Spustite haubu i pustite je da padne. Proverite da li je dobro zatvorena. PREGLEDNOST – 63 Prelaz sa kratkih svetala na duga svetla Ručicu povucite do kraja prema sebi. Zaboravljena svetla Pri otvaranju vozačevih ili suvozačevih vrata kada je kontakt prekinut i kada je isključeno automatsko paljenje svetala, zvučni signal će vas upozoriti ako ste zaboravili da ugasite svetla. Prednji farovi za maglu i zadnje svetlo za maglu UPRAVLJANJE SVETLIMA Prednja i zadnja svetla Izbor vršite okretanjem prstena A. Vozila opremljena zadnjim maglenkama (prsten B) Zadnje maglenke Ugašena svetla Može raditi samo uz upaljena kratka ili oborena svetla. Poziciona svetla Oborena svetla / Duga svetla Automatsko svetala Izbor vršite okretanjem prstena i povlačenjem ručice unapred za paljenje, a unazad za gašenje maglenki. Izabrani položaj vidite na prednjoj konzoli gde je upaljena odgovarajuća kontrolna sijalica. paljenje Napomena : prilikom automatskog gašenja svetala, zadnje maglenke i oborena svetla ostaju upaljena (okrenite prsten ka unazad da biste ugasili zadnje maglenke. Potom će se ugasiti i oborena svetla). Vozila opremljena prednjim farovima za maglu i jednim zadnjim svetlom za maglu (prsten C) Prednji farovi za maglu (1 okret prstena unapred) Rade sa pozicionim i oborenim svetlima. Prednji farovi za maglu i zadnje svetlo za maglu (2. okret prstena unapred). Primedba : da ugasite zadnje svetlo za maglu i prednje farove za maglu, okrenite prsten unazad dva puta uzastopno. Napomena : prilikom automatskog gašenja svetala ili prilikom ručnog gašenja oborenih svetala, prednji farovi za maglu, zadnje maglenke i poziciona svetla ostaju upaljena (okrenite prsten ka unazad da biste ugasili prednje farove za maglu. Potom će se ugasiti i poziciona svetla). 64 – PREGLEDNOST Privremeno prateće osvetljenje (Follow me home) Kada napuštate vozilo, poziciona i oborena svetla mogu ostati upaljena približno 30 sekundi. Da biste to uradili: – stavite ključ u položaj STOP, – stavite komandu osvetljenja na 0, – uključite „poziv farovima“, – izađite i zaključajte vozilo. Po vedrom vremenu ili po kiši, danju ili noću, uključeni prednji i zadnji farovi za maglu zaslepljuju druge vozače i zabranjeni su. Ne zaboravite da ih ugasite čim vam više nisu potrebni. Pokazivači pravca (migavci) Levi : na dole. Desni : na gore. AUTOMATSKO PALJENJE SVETALA Kontrola ispravnosti Poziciona i oborena svetla pale se automatski u slučaju slabog spoljnog svetla, kao i kada brisači stalno rade i gase se čim spoljno osvetljenje postane dovoljno, ili kada se brisači zaustave. Po maglovitom vremenu ili kada ima snega, senzor osvetljenosti može detektovati dovoljno svetlosti, samim tim svetla se neće upaliti automatski.Ako je neophodno, možete ručno upaliti oborena svetla. Ova funkcija se aktivira prilikom isporuke vozila. Za isključenje ili uključenje ove funkcije : – stavite ključ u položaj za opremu (1. zub), – stavite komandu osvetljenja u položaj AUTO/0, – držite više od četiri sekunde ivicu ove komande. Ne pokrivajte senzor za osvetljenost koji je povezan sa senzorom za kišu i nalazi se na sredini vetrobrana, iza unutrašnjeg retrovizora. On služi i za automatsko paljenje svetala. Aktiviranje Aktiviranje ove funkcije praćeno je zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu. Isključenje Isključenje funkcije praćeno je zvučnim signalom. Kada vozač koristi ručne komande osvetljenja, ova funkcija je privremeno isključena. U slučaju kvara na senzoru za osvetljenje, pale se svetla, praćena zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu. Obratite se PEUGEOT mreži. 64 – PREGLEDNOST Privremeno prateće osvetljenje (Follow me home) Kada napuštate vozilo, poziciona i oborena svetla mogu ostati upaljena približno 30 sekundi. Da biste to uradili: – stavite ključ u položaj STOP, – stavite komandu osvetljenja na 0, – uključite „poziv farovima“, – izađite i zaključajte vozilo. Po vedrom vremenu ili po kiši, danju ili noću, uključeni prednji i zadnji farovi za maglu zaslepljuju druge vozače i zabranjeni su. Ne zaboravite da ih ugasite čim vam više nisu potrebni. Pokazivači pravca (migavci) Levi : na dole. Desni : na gore. AUTOMATSKO PALJENJE SVETALA Kontrola ispravnosti Poziciona i oborena svetla pale se automatski u slučaju slabog spoljnog svetla, kao i kada brisači stalno rade i gase se čim spoljno osvetljenje postane dovoljno, ili kada se brisači zaustave. Po maglovitom vremenu ili kada ima snega, senzor osvetljenosti može detektovati dovoljno svetlosti, samim tim svetla se neće upaliti automatski.Ako je neophodno, možete ručno upaliti oborena svetla. Ova funkcija se aktivira prilikom isporuke vozila. Za isključenje ili uključenje ove funkcije : – stavite ključ u položaj za opremu (1. zub), – stavite komandu osvetljenja u položaj AUTO/0, – držite više od četiri sekunde ivicu ove komande. Ne pokrivajte senzor za osvetljenost koji je povezan sa senzorom za kišu i nalazi se na sredini vetrobrana, iza unutrašnjeg retrovizora. On služi i za automatsko paljenje svetala. Aktiviranje Aktiviranje ove funkcije praćeno je zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu. Isključenje Isključenje funkcije praćeno je zvučnim signalom. Kada vozač koristi ručne komande osvetljenja, ova funkcija je privremeno isključena. U slučaju kvara na senzoru za osvetljenje, pale se svetla, praćena zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu. Obratite se PEUGEOT mreži. PREGLEDNOST – 65 Neophodno je ponovo aktivirati ovu funkciju nakon svakog prekida kontakta dužeg od jednog minuta : – pomerite ručicu u bilo koji položaj, – zatim je vratite u željeni položaj. KOMANDE BRISAČA Prednji brisači i brisanje sa prekidima 2 Brzi rad brisača (obilne padavine). 1 Normalan rad brisača (umerene padavine). I Rad sa prekidima. 0 Zaustavljen rad brisača. â Rad brisača na mahove (pritisnite na dole). Prednji brisač sa automatskim brisanjem 2 Brzo brisanje (jake padavine). 1 Normalno brisanje (umerene padavine). AUTO Automatsko brisanje. 0 Zaustavljanje. â Rad brisača na mahove (pritisnuti na dole). U položaju rad sa prekidima, brzina brisanja odgovara jačini padavina. U položaju AUTO, brzina brisanja odgovara jačini padavina. Pranje prednjih stakala i pranje farova Ručicu za upravljanje brisačima povucite prema sebi. Pranje stakala i rad brisača su mogući tokom određenog roka. Pranje farova takođe se uključuje, samo kada su upaljena kratka ili duga svetla. 66 – PREGLEDNOST Automatski rad brisača U položaju AUTO, brisači rade automatski, a brzina rada se prilagođava jačini padavina. Provera rada Uključenje Uključenje funkcije je praćeno porukom na višenamenskom ekranu. U slučaju nepravilnosti u radu, vozača upozori zvučni signal i poruka na višenamenskom ekranu. U položaju AUTO, brisač će raditi na mahove. Posavetujte se u servisu mreže PEUGEOT radi provere sistema. Nemojte pokrivati senzor za kišu koji se nalazi na vetrobranu, iza unutrašnjeg retrovizora. Kada vozilo perete u automatskoj perionici, prekinite kontakt ili proverite da brisači nisu u položaju AUTO. Zimi se preporučuje da pričekate da se vetrobran potpuno odledi pre nego što uključite automatski rad brisača. Zadnji brisač Okrenite prsten A do prvog zupca za isprekidan rad brisača. Nakon svakog prekida kontakta neophodno je ponovo aktivirati ovu komandu. Da biste to učinili, pomerite komandu u bilo koji položaj potom je vratite u željeni položaj. Automatski rad zadnjih brisača Kada se aktivira komanda prednjih brisača i kada vozite u nazad, zadnji brisači se automatski aktiviraju i nastavljaju rad na mahove. Napomena : u slučaju korišćenja bicikla, posavetujte se u mreži PEUGEOT da biste isključili ovu funkciju ili postavili speciičan homologovani PEUGEOT nosač bicikla. Zadnja prskalica Prsten A okrenite do prvog zupca; tokom određenog vremena uključena je prskalica, a zatim i brisači. PREGLEDNOST – 67 BORD RAČUNAR Vraćanje na nulu Dugme držite pritisnuto duže od dve sekunde. Svakim pritiskom na dugme koje se nalazi na kraju komande brisača, naizmenično se ispisuju sledeći podaci: Pokazivač B – autonomija, pređeno rastojanje, prosečna potrošnja, trenutna potrošnja, prosečna brzina. Autonomija Označava broj kilometara koji se mogu preći sa gorivom koje je preostalo u rezervoaru. Napomena : može se dogoditi da se cifra poveća zbog promene u stilu vožnje ili predela, što prouzrokuje znatno sniženje trenutne potrošnje. Čim autonomija postane manja od 30 km, tri segmenta se prikazuju. Nakon dosipanja goriva, autonomija se prikazuje čim pređe 100 km. Ako se horizontalni segmenti trajno prikažu u vožnji umesto cifara, posavetujte se u mreži PEUGEOT. Prosečna potrošnja To je srednja količina goriva potrošena od poslednjeg vraćanja računara na nulu. Trenutna potrošnja To je prosečna količina goriva potrošena u poslednjih nekoliko sekundi. Ova funkcija se prikazuje tek od 30 km/h. Pređeno rastojanje Označava pređeno rastojanje od poslednjeg vraćanja računara na nulu. Prosečna brzina To je srednja brzina koja se računa od poslenjeg vraćanja brojača na nulu (kada je kontakt uspostavljen). 68 – PREGLEDNOST 2. Upravljanje električnim podizačem prozora na strani suvozača. 3. Upravljanje električnim podizačem zadnjeg levog prozora. 4. Upravljanje električnim podizačem zadnjeg desnog prozora. Trenutno isključenje zadnjih podizača prozora (bezbednost dece) ELEKTRIČNI PODIZAČI PROZORA 1. Upravljanje električnim podizačem prozora na strani vozača – Ručno upravljanje: Delujte na prekidač 1 prema napred ili nazad ne prelazeći tačku otpora. Prozor se zaustavi čim prestanete da delujete na prekidač. – Automatsko upravljanje: Delujte na prekidač 1 prema napred ili nazad preko tačke otpora. Samo jednim jačim pritiskom staklo u potpunosti otvarate ili zatvarate. Automatsko zatvaranje radi samo kada je motor upaljen i samo za podizač stakla vozača. Rad podizača zadnjih prozora možete poništiti bez obzira na njihov položaj u tom trenutku. Prvi pritisak aktivira komandu (lampica dugmeta se pali), a drugi je isključuje (lampica dugmeta se gasi). Kada napuštate vozilo, makar i na kratko, izvucite ključ iz kontakt brave. U slučaju uštinuća prilikom rukovanja podizačima prozora, morate da obrnete smer kretanja podizača prozora. Da biste to uradili, pritisnite odgovarajuću komandu. Kada vozač deluje na komande podizača stakala putnika, mora se uveriti da niko ne sprečava pravilno zatvaranje prozora. Vozač se mora uveriti da putnici pravilno koriste podizače prozora. Obratite pažnju na decu prilikom rukovanja podizačima prozora. BOČNA STAKLA (3 VRATA) Da biste odškrinuli zadnja stakla, podignite ručicu i gurnite staklo. PREGLEDNOST – 69 Ručni unutrašnji retrovizor Unutrašnji retrovizor se može namestiti u dva položaja : – dan (uobičajeni položaj), – noć (ne zaslepljujući položaj). Položaj menjate guranjem ili povlačenjem ručice smeštene na donjem rubu retrovizora. Ručno podešavanje spoljašnjih retrovizora Podešavate ih pomičući ručicu u četiri moguća smera. Kada se zaustavite, spoljašnje retrovizore možete da preklopite ručno. Spoljašnji retrovizori sa električnom komandom Dugme 1 okrenite ulevo ili udesno da biste izabrali odgovarajući retrovizor. Pomerajte dugme 1 u sva četiri smera da biste po želji namestili izabrani retrovizor. Električno preklapanje retrovizora Pri uspostavljenom kontaktu, okrenite dugme 1 u položaj A. Predmeti koje vidite u retrovizorima na strani vozača i suvozača u stvarnosti su mnogo bliže nego što izgleda. O tome treba da vodite računa kada procenjujete udaljenost vozila iza vas. 70 – UNUTRAŠNJE URE ENJE PODEŠAVANJE FAROVA PODEŠAVANJE VOLANA PO VISINI U zavisnosti od opterećenja vašeg vozila, preporučljivo je prilagođavanje svetlosnog snopa farova. 0. 1 ili 2 osobe na prednjim sedištima. -. 3 osobe. 1. 5 osoba. 2. 5 osoba + maksimalno dozvoljeno opterećenje. 3. Vozač + maksimalno dozvoljeno opterećenje. Kada se vozilo zaustavi, spustite ručicu i upravljač je oslobođen. Podesite željenu visinu, zatim dizanjem ručice upravljač ponovo zakočite. Početni položaj farova je na 0. SIRENA Pritisnite jedan krak volana. UNUTRAŠNJE URE ENJE – 71 PLAFONSKA SVETLA ZONA ZA KARTICE ZA PUTARINU/PARKING Prednje plafonsko svetlo (dugme A) U ovom položaju, pali se tokom približno 30 sekundi : – prilikom otključavanja vozila, prilikom otvaranja nekih vrata, prilikom otvaranja prtljažnika i zadnjeg stakla (206 SW), – prilikom prekida kontakta. Gasi se prilikom zaključavanja vozila. Ono treperi u vožnji ako neka od vrata ili prtljažnik nisu pravilno zatvoreni. Stalno ugašeno. Atermičan vetrobran ima dve nerelektujuće zone, sa obe strane unutrašnjeg retrovizora. Tu možete odložiti kartice za putarinu i/ili parking. Svetlo je stalno upaljeno ako je ključ u položaju upaljene opreme ili uspostavljenog kontakta. Svetlo za čitanje karte (dugme B) Palite ga kada je ključ u položaju uključene opreme ili uspostavljenog kontakta, okretanjem tastera B udesno ili ulevo. ŠTITNICI OD SUNCA Na štitnicima se nalaze mala ogledala, a na strani vozača ogledalo ima zaštitni poklopac. 72 – UNUTRAŠNJE URE ENJE PREDNJA PEPELJARA PREGRADA ZA RUKAVICE Kada želite da je ispraznite, zatvorite poklopac. Povucite oprugu i pepeljaru povucite na gore. Podignite ručicu i otvorili ste pregradu za rukavice. Upaliće se svetlo pri otvaranju poklopca. 1. Odlaganje sitnih predmeta i dokumenata. 2. Nosač za konzerve. 3. Nosač za olovke. 4. Odlaganje naočara. 5. Odlaganje karte. 6. Odlaganje sitnog novca. UPALJAČ Pritisnite i sačekajte nekoliko trenutaka da upaljač automatski iskoči. Napaja se sa položaja dodatne opreme (1. zub). UNUTRAŠNJE URE ENJE – 73 URE ENJE PRTLJAŽNIKA Zadnja ploča Da je podignete : – oslobodite dva kanapa 1, – lagano podignite ploču i izvadite je. Možete je skloniti na više načina : – ili iza prednjih sedišta, – ili iza zadnje klupe pomoću mrežice za držanje prtljaga, – ili položenu u prljažniku. Mrežica za držanje prtljaga Upotrebite prstenove za vezivanje koji se nalaze na podu prtljažnika i na naslonu zadnje klupe da zakačite mrežicu za držanje prtljaga. Kaiš za vezivanje Kaiš pričvršćen na stranici prtljažnika omogućuje vezivanje raznih predmeta (kante, kutija za prvu pomoć, …). 74 – VOŽNJA AUTOMATSKI MENJAČ „TIPTRONIC – SISTEM PORSCHE“ Automatski menjač sa četiri brzine, nudi po izboru, komfor potpunog automatizma, obogaćen programima sport i sneg, ili ručno menjanje brzina. Šema izbora položaja Pokretanje vozila F Ručicu menjača pomerajte po šemi da izaberete neki od položaja. Pokazivač izabrane funkcije se pojavljuje na ekranu. Da pokrenete vozilo iz funkcije P: F obavezno pritisnite pedalu kočnice da izađete iz položaja P, F izaberite položaj R, D ili M, zatim polako popuštajte pritisak na pedalu kočnice; vozilo se odmah pokreće. Možete krenuti i iz položaja N: F spustite parkirnu kočnicu, a nogom pritisnite nožnu kočnicu, F izaberite položaj R, D ili M, zatim polako popuštajte pritisak na pedali kočnice; vozilo se odmah pokreće. Park (parking): da zaustavite vozilo ili pokrenete motor, parkirna kočnica je spuštena ili podignuta. Reverse (vožnja unazad): za vožnju unazad (položaj izaberite kada je vozilo zaustavljeno, a motor radi na malom broju obrta). Neutral (ler): da ponovo pokrenete motor ili da ga zaustavite, parkirna kočnica je zategnuta. Ako je u radu slučajno izabran položaj N, pustite motor da radi na malom broju obrta pre nego što izaberete položaj D da ubrzate. Drive (vožnja): za vožnju u automatskom programu. Manual (ručno): da biste menjali brzine. S : program sport. T : program sneg. Pokretanje motora F kada je parkirna kočnica zategnuta, odaberite položaje P ili N na šemi izbora funkcija, F okrenite kontakt – ključ u položaj Pokretanje. UPOZORENJE Dok motor radi na malom broju obrta, sa otpuštenim kočnicama, ako je izabran položaj R, D ili M, vozilo se pokreće i bez delovanja na pedalu gasa. Zbog toga, nemojte ostavljati decu u vozilu bez nadzora dok motor radi. Kada treba da obavite neke zahvate za održavanje vozila dok motor radi, zategnite parkirnu kočnicu i izaberite položaj P. VOŽNJA – 75 Automatski rad Automatski rad prelaz za četiri brzine : F izaberite položaj D na šemi. Menjač stalno bira brzinu koja je više prilagođena sledećim parametrima: – proilu puta, – opterećenju vozila. Menjač radi u samoprilagodljivom programu, bez vaše intervencije. Kada naglo podignete nogu sa pedale gasa, menjač, radi veće bezbednosti, neće preći u viši stepen brzine. Programi Sport i Sneg Pored samoprilagodljivog programa, na raspolaganju su vam i dva speciična programa. Izabrani program je ispisan na ekranu. Program Sport UPOZORENJE Nikada nemojte izabrati položaj N dok vozite. Nikada nemojte izabrati položaj P ili R ako vozilo nije zaustavljeno. Nemojte prelaziti sa jednog na drugi položaj da bi optimizovali kočenje na klizavoj podlozi. Napomene Za optimalno ubrzanje bez dodirivanja menjača, do kraja pritisnite pedalu gasa (kick down). Menjač automatski prelazi u niži stepen ili zadržava izabrani stepen do maksimalnog režima rada motora. Pri kočenju, menjač će automatski preći u niži stepen da bi motor eikasno kočio. F Pritisnite taster S, kada je motor već pokrenut. Menjač automatski prelazi na dinamičniju vožnju. Program Sneg Ovaj program olakšava pokretanje i sposobnost vuče u uslovima slabog prijanjanja na podlogu. F Pritisnite taster T, kada je motor pokrenut. Menjač se prilagođava vožnji na klizavoj podlozi. Napomena: u svakom trenutku se možete vratiti na samoprilagodljiv program. F Ponovo pritisnite taster S ili T da isključite izabrani program. Ručna promena brzina Ručna promena brzina kod menjača sa četri brzine: F izaberite položaj M na šemi, F ručicu pomerite ka znaku + da pređete u viši stepen brzine, F pomerite ručicu ka znaku – da pređete u niži stepen brzine. Iz položaja D (vožnja u automatskom programu) u svakom trenutku možete da pređete u položaj M (vožnja sa ručnom promenom brzina). Napomene Prelaz sa jedne na drugu brzinu se vrši samo ako to dozvoljavaju uslovi brzine kretanja vozila i režim rada motora, u protivnom će se trenutno aktivirati pravila automatskog rada. Kada je vozilo zaustavljeno ili pri malim brzinama, menjač automatski bira brzinu M1. Program S (sport) i T (sneg) nisu operativni pri ručnom biranju brzina. 76 – VOŽNJA U vožnji, paljenje ove lampice i lampice STOP, praćeno je zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu, što označava da je ručna kočnica ostala zategnuta, ili da nije dobro otpuštena. Nepravilnost u radu Zvučni signal, praćen porukom „Automatic gearbox faulty“ (Nepravilnost u radu automatskog menjača) na višenamenskom ekranu, oznakom „-„, i treperenjem pokazivača Sport i Sneg na komandnoj tabli, ukazuje na poremećaj u radu sistema. U tom slučaju, menjač radi u sigurnosnom programu (blokira se u trećem stepenu). Možete osetiti značajan udar pri prelasku sa P na R i sa N na R (ovaj udar nije opasan po menjač). Nemojte voziti brže od 100 km/h u okviru lokalno važećih zakona. Obratite se PEUGEOT mreži. PARIKIRNA KOČNICA Zatezanje Nakon što ste završili sa parkiranjem vozila, povucite parkirnu kočnicu da imobilizujete vozilo. U slučaju kvara akumulatora, ako je menjač u položaju P, nije moguć prelazak na neki drugi stepen. Nipošto nemojte delovati velikom silom na ručicu menjača, jer postoji rizik od oštećenja automatskog menjača. Otpuštanje Povucite ručicu i pritisnite dugme da biste otpustili parkirnu kočnicu. Prilikom zaustavljanja na nagibu, okrenite točkove da biste usmerili prema trotoaru i zategnite parkirnu kočnicu i odaberite neku brzinu. 76 – VOŽNJA U vožnji, paljenje ove lampice i lampice STOP, praćeno je zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu, što označava da je ručna kočnica ostala zategnuta, ili da nije dobro otpuštena. Nepravilnost u radu Zvučni signal, praćen porukom „Automatic gearbox faulty“ (Nepravilnost u radu automatskog menjača) na višenamenskom ekranu, oznakom „-„, i treperenjem pokazivača Sport i Sneg na komandnoj tabli, ukazuje na poremećaj u radu sistema. U tom slučaju, menjač radi u sigurnosnom programu (blokira se u trećem stepenu). Možete osetiti značajan udar pri prelasku sa P na R i sa N na R (ovaj udar nije opasan po menjač). Nemojte voziti brže od 100 km/h u okviru lokalno važećih zakona. Obratite se PEUGEOT mreži. PARIKIRNA KOČNICA Zatezanje Nakon što ste završili sa parkiranjem vozila, povucite parkirnu kočnicu da imobilizujete vozilo. U slučaju kvara akumulatora, ako je menjač u položaju P, nije moguć prelazak na neki drugi stepen. Nipošto nemojte delovati velikom silom na ručicu menjača, jer postoji rizik od oštećenja automatskog menjača. Otpuštanje Povucite ručicu i pritisnite dugme da biste otpustili parkirnu kočnicu. Prilikom zaustavljanja na nagibu, okrenite točkove da biste usmerili prema trotoaru i zategnite parkirnu kočnicu i odaberite neku brzinu. VOŽNJA – 77 Memorizacija neke brzine Ova memorizacija može se izvršiti i bez uključenja limitera. Kratak pritisak na tastere 2 i 3 smanjuje ili povećava brzinu za 1 km/h. Duži pritisak smanjuje ili povećava brzinu za 5 km/h. Konstantan pritisak smanjuje ili povećava programiranu brzinu za po 5 km/h. LIMITER BRZINE Ovaj limiter brzine, nove generacije, opremljen je prikazom programirane brzine na ekranu na instrument tabli. On omogućava da vozač ne pređe programiranu brzinu. Kada se dostigne programirana brzina, svako dalje pritiskanje pedale gasa nema nikakvo dejstvo. Limiter funkcionše sa programiranom brzinom koja mora biti najmanje 30 km/h ; on ostaje uključen bez obzira na delovanje na pedalu kvačila. Manipulacije se moraju vršiti : – kada je vozilo zaustavljeno, a motor radi, ili – u vožnji. Prikaz na instrument tabli Kada je funkcija limitera brzine uključena, jedan pritisak na ovaj taster omogućava prikaz brojača ukupno pređene kilometraže. Nakon nekoliko sekundi ili novim pritiskom na taster prikaz se vraća na funkciju limitera brzine. Uključenje / Isključenje limitera Prvim pritiskom na taster 4 uključujete limiter, drugim pritiskom ga isključujete. Kada je limiter uključen, na ekranu se pokazuje (npr na: 110 km/h) : Izbor funkcije F Postavite točkić 1 u položaj LIMIT. Limiter još uvek nije uključen. Po defaultu, prikazuje se : Pokazivač na instrument tabli pali se u isto vreme. 78 – VOŽNJA Prekoračenje programirane brzine Jedan pritisk na pedalu gasa da bi se prekoračila programirana brzina neće biti eikasan, osim ako ne pritisnete snažno pedalu prelazaći pri tom tačku otpora. Limiter se momentalno isključuje i programirana brzina koja ostaje prikazana treperi (npr na: 110 km/h) : Napomena : brzina treperi i kada limiter ne može da spreči da vozilo prekorači programiranu brzinu (na oštroj nizbrdici, u slučajevima velikog ubrzanja). Da biste ponovo uključili limiter, otpustite pedalu gasa da biste prešli u brzinu koja je manja od programirane brzine vozila. Zaustavljanje funkcije F Postavite točkić 1 u položaj 0 ili prekinite kontakt da biste zaustavili sistem. Poslednja programirana brzina ostaje memorisana. Nepravilnosti u radu U slučaju nepravilnosti u radu limitera brzina, programirana brzina će se obrisati i sledeća napomena će se pojaviti : Obratite se mreži PEUGEOT radi provere sistema. U slučaju naglog gubitka ili povećanja brzine, limiter brzine neće moći da spreči da vozilo prekorači programiranu brzinu. Limiter brizne, ne može, ni u kom slučaju, da zameni poštovanje ograničenja brzine, kao ni budnost ni oprez vozača. Da biste izbegli klizanje ispod pedala : – obratite pažnju na to da patosnice budu pravilno postavljene, – nemojte nikada stavljati više podnih obloga jednu preko druge. Preporučuje se da stopala uvek budu u blizini pedala. VOŽNJA – 79 Prvo aktiviranje / Memorisanje brzine Čim dostignete željenu brzinu pritisnite tastere 2 ili 3. Brzina je memorisana. Na pokazivaču se prikazuje (npr. na 110 km/h) : REGULATOR BRZINE Ovaj regulator brzine, najnovije generacije, opremljen je i prikazom funkcije na ekranu na instrument tabli da bi se očitavala odabrana brzina. On omogućava da se zadrži brzina kretanja vozila koju je programirao vozač. Da bi bila memorisana ili uključena, brzina kretanja vozila mora biti veća od 40 km/h, a poluga menjača ubačena najmanje u četvrtu brzinu za vozila sa ručnim menjačem. Za vozila sa automatskim menjačem, neophodno je da menjač bude ili u položaju D pri brzini od najmanje 40 km/h, ili u najmanje drugoj brzini u sekvencijalnom modu. Prikaz na instrument tabli Kada je funkcija regulatora uključena, pritisak na taster omogućava da se prikaže pređena kilometraža. Nakon nekoliko sekundi ili novim pritiskom na ovaj taster, prikaz se vraća na podatke regulatora brzine. Izbor funkcije F Prsten ručice 1 okrenite u položaj CRUISE. Regulator brzine još uvek nije uključen i ni jedna brzina nije memorisana. Na pokazivaču se sukcesivno prikazuje : Pokazivač na instrument tabli se pali u isto vreme. Primedba : moguće je momentalno ubrzati i voziti većom brzinom od memorisane. Memorisana brzina treperi. Kada se pedala gasa otpusti, vozilo će se vratiti na memorisanu brzinu. Isključenje regulacije Ako želite da isključite regulaciju : F pritisnite taster 4 ili pedalu kočnice ili kvačila. Na pokazivaču se prikazuje (npr. na 110 km/h): Pokazivač na instrument tabli se gasi. 80 – VOŽNJA Ponovno uključivanje regulacije Nakon isključenja regulacije, pritisnite taster 4. Vozilo se vraća na poslednju memorisanu brzinu. Na pokazivaču se prikazuje (npr.na 110 km/h): Možete takođe ponovo uključiti regulaciju pritiskom na tastere 2 ili 3. Memorisana brzina će onda biti trenutna brzina vozila u momentu memorizacije Promena memorisane brzine. Da memorišete viši stepen brzine od prethodnog, imate dve mogućnosti : Bez ubrzavanja : F pritisnite taster 3 ; Kratki pritisak povećava brzinu za 1 km/h Dug pritisak povećava za 5 km/h. Konstantan pritisak povećava vrednost za stepene od po 5 km/h. Sa ubrzavanjem: F povećajte brzinu dok ne pređe memorisanu brzinu sve dok ne dostignete željenu brzinu, F pritisnite na dugme 2 ili 3. Da memorišete niži stepen brzine od prethodnog : F pritisnite taster 2 ; Kratak pritisak smanjuje brzinu za 1 km/h. Dug pritisak povećava za 5 km/h. Konstantan pritisak povećava vrednost za stepene od po 5 km/h. Poništenje memorisane brzine F Kada je vozilo zaustavljeno, nakon prekida kontakta, sistem ne memoriše više ni jednu brzinu. Prestanak funkcije F Postavite točkić 1 u položaj 0 da biste prekinuli rad ove funkcije. Nepravilnost u radu U slučaju nepravilnosti u radu regulatora , memorisana brzina se briše, a obeležja trepere tokom nekoliko sekundi. Posavetujte se u servisu mreže PEUGEOT radi provere sistema. Prilikom izmene memorisane brzine dugim uzastopnim priticima, budite vrlo oprezni jer se brzina može naglo smanjiti ili povećati. Nemojte koristiti regulator brzine na klizavom putu ili u gustom saobraćaju. U slučaju velike nizbrdice, regulator brzine neće moći da spreči da vozilo prekorači programiranu brzinu. Regulator brzine, ne može, ni u kom slučaju, da zameni poštovanje ograničenja brzine, kao ni budnost ni oprez vozača. Da biste izbegli klizanje ispod pedala : – obratite pažnju na to da patosnice i njihova pričvršćenja budu pravilno postavljene, – nemojte nikada stavljati više podnih obloga jednu preko druge. Preporučuje se da vam stopala uvek budu u blizini pedala. BEZBEDNOST – 81 SISTEM ZAŠTITE OD BLOKADE TOČKOVA (ABS) I ELEKTRONSKA RASPODELA KOČENJA (REF) Sistem ABS, povezan sa elektronskom raspodelom kočenja, povećava stabilnost i mogućnosti upravljanja vozilom prilikom kočenja, posebno na neujednačenoj ili klizavoj podlozi. U slučaju zamene točkova (gume i felne), vodite računa o tome da one imaju odgovarajuću homologaciju. Uređaj za zaštitu od blokiranja točkova deluje automatski kada postoji opasnost od blokiranja točkova. Paljenje ovog pokazivača, praćeno zvučnim signalom i porukom, označava nepravilnost u radu sistema ABS koja može da poruzrokuje gubitak kontrole nad vozilom prilikom kočenja. Paljenje ovog pokazivača, povezanog sa centralnim pokazivačem STOP, uz zvučni signal i poruku na višenamenskom ekranu, označava nepravilnost u radu sistema elektronske raspodele kočenja i može prouzrokovati gubitak kontrole nad vozilom prilikom kočenja. Zaustavljanje je obavezno. U oba slučaja, obratite se PEUGEOT mreži. Normalan rad sistema ABS može se manifestovati kao lagano vibriranje pedale kočnice. U slučaju naglog kočenja, veoma snažno pritisnite pedalu kočnice i nikako nemojte popuštati pritisak. SISTEM POMOĆI PRI NAGLOM KOČENJU U slučaju naglog kočenja, sistem omogućuje da se brže dostigne optimalan pritisak kočenja, čime se smanjuje zaustavni put. Aktivira se u skladu sa brzinom delovanja na pedalu kočnice. Pokazuje se putem smanjenog otpora na pedalu kočnice i povećanom eikasnosti kočenja. U slučaju naglog kočenja pritisnite snažno pedalu, ne popuštajući nikako pritisak. U zavisnosti od snage kočenja, svetla upozorenja će se upaliti automatski. Ona će se automatski ugasiti prilikom prvog usporavanja. 82 – BEZBEDNOST ZAŠTITA OD PROKLIZAVANJA TOČKA (ASR) I DINAMIČKA KONTROLA STABILNOSTI (ESP) Ovi sistemi su vezani i komplementarni sa ABS-om. Sistem ASR optimizuje pogon, kako ne bi došlo do proklizavanja točkova, delovanjem na kočnice pogonskih točkova i na motor. Takođe doprinosi stabilnosti držanja pravca vozila pri ubrzavanju. U slučaju da se pojavi razlika u putanji kretanja vozila i onoj koju želi vozač, sistem ESP automatski deluje na kočnicu jednog ili više točkova i na motor kako bi se vozilo vratilo na željenu putanju, u granici zakona izike. Uključenje sistema ASR i ESP Kada je kontakt uspostavljen, sistemi ASR i ESP su uvek uključeni. Provera rada sistema ASR i ESP Pokazivač se pali i gasi kada se aktivira ASR ili ESP sistem. Isključenje sistema ASR / ESP U izuzetnim uslovima (startovanje vozila zaglavljenog u blatu ili u snegu, na neravnom tlu…), i sključivanje sistema ASR i ESP da bi se postiglo ponovno prijanjanje točkova o podlogu. F Pritisnite na prekidač „ESP OFF“, koji se nalazi ispod volana. Prekidač i pokazivač prekidača se pale, praćeni porukon na višenamenskom ekranu : sistemi ASR i ESP su isključeni. Ponovo se pale : F automatski u slučaju prekida kontakta, F ručno ponovnim pritiskom na prekidač. Kontrola rada Prilikom nepravilnosti u radu sistema, prekidač se pali i gasi i pokazivač se pali. Posavetujte se u servisu mreže PEUGEOT radi provere sistema. Sistemi ASR/ESP omogućuju dodatnu bezbednost pri normalnoj vožnji, ali to ne treba da izazove vozača da nepotrebno rizikuje vozeći prevelikom brzinom. Pravilan rad sistema obezbeđen je u onoj meri u kojoj se poštuju preporuke proizvođača za gume (pneumatici i felne), delovi kočnog istema, delovi električne opreme, kao i postupci nameštanja i popravki u mreži PEUGEOT. Nakon sudara proverite sistem u mreži PEUGEOT. BEZBEDNOST – 83 VAZDUŠNI JASTUCI Vazdušni jastuci su tako napravljeni da putnicima pružaju optimalnu bezbednost u slučaju snažnih sudara; oni upotpunjavaju dejstvo sigurnosnih pojaseva sa ograničenjem pritiska. U slučaju sudara, elektronski detektori beleže i analiziraju naglo zaustavljanje vozila u zonama za detekciju udara (pogledati sliku): ako je udarac snažniji od predviđenog praga aktiviranja, vazdušni jastuci se trenutno oslobađaju i štite putnike vozila. Odmah nakon udarca, vazdušni jastuci se brzo izduvavaju kako ne bi sprečavali vidljivost, ni eventualni izlazak putnika iz vozila. Vazdušni jastuci se ne naduvavaju u slučaju slabijih sudara u zadnji deo vozila i u nekim slučajevima prevrtanja. Sigurnosni pojas dovoljan za optimalnu zaštitu u ovim situacijama; jačina udara zavisi od prirode prepreke i brzine kretanja vozila u trenutku sudara. Vazdušni jastuci funkcionišu samo kada je kontakt uspostavljen. Zone detekcije udara A. Zona frontalnog udara. B. Zona bočnog udara. PREDNJI VAZDUŠNI JASTUCI Ugrađeni su u središnji deo volana za vozača i u bord – tablu za suvozača. Istovremeno se aktiviraju, osim kada je vazdušni jastuk za suvozača isključen, u slučaju snažnog frontalnog sudara koji se desi u zoni udara A duž uzdužne ose vozila, u horizontalnom delu i od prednjeg dela ka zadnjem delu vozila. Na taj način se vazdušni jastuk postavlja između putnika napred i bord table, kako bi smanjio kretanje tela ka napred. Na ovaj način vazdušni jastuci omogućuju da se smanji opasnost od povreda glava i grudnog dela tela putnika. Nepravilnost u radu prednjeg vazdušnog jastuka Napomena : gas koji izlazi iz vazdušnih jastuka može biti blago neprijatan. Ako se pokazivač upali, praćen zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu, posavetujte se u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT radi provere rada sistema. Može se desiti da se vazdušni jastuci više neće moći otvoriti u slučaju snažnog sudara. 84 – BEZBEDNOST Isključenje (provera) Ako je vazdušni jastuk suvozača isključen, pokazivač na instrument tabli ostaje upaljen sve vreme isključenja. BOČNI I VAZDUŠNI JASTUCI ZAVESE Isključenje suvozačevog vazdušnog jastuka Radi sigurnosti vašeg deteta, suvozačev vazdušni jastuk obavezno isključite ako na to sedište postavljate dečiju stolicu tipa leđa u pravcu vožnje. U suprotnom, dete može teško stradati ili biti povređeno prilikom otvaranja vazdušnog jastuka. F Kada je prekinut kontakt, izvucite kontaktni ključ, stavite ga u bravicu za isključenje suvozačevog vazdušnog jastuka 1 i okrenite ga u položaj „OFF“ zatim ga izvadite zadržavajući taj položaj. Kada je bravica u položaju „OFF“, suvozačev vazdušni jastuk se u slučaju sudara neće naduvati. Kada sa suvozačevog sedišta izvučete dečiju stolicu, bravicu vazdušnog jastuka okrenite u položaj „ON“ kako bi vazdušni jastuk bio operativan, a vaš suvozač u slučaju sudara siguran. Bočni vazdušni jastuci su integrisani u naslone prednjih sedišta, na strani vrata. Otvaranje vazdušnih jastuka prouzrokovano je snažnim bočnim udarom u bočnoj zoni detekcije udara B, koji se vrši vertikalno u odnosu na dužinsku osu vozila, na horizontalnom delu i od spoljašnjosti ka unutrašnjosti vozila. Bočni vazdušni jastuci se na taj način postavljaju između putnika u prednjem delu vozila i ploča u vratima. Na taj način oni omogućuju da se smanji opasnost od povreda grudnog dela tela putnika. Zadnji bočni vazdušni jastuci pružaju putnicima u zadnjem delu vozila, istu zaštitu koju prednji bočni jastuci pružaju putnicima napred. Vazdušni jastuci zavese su smešteni u krovnu garnituru. Zavesasti vazdušni jastuk se postavlja između putnika u prednjem il zadnjem delu i stakala. On omogućava na taj način da se smanji opasnost od povreda glave. Prilikom sudara ili blagog udara na bočne strane vozila ili u slučaju prevrtanja vozila po uzdužnoj osi (x) može se desiti da se vazdušni jastuk ne otvori. Prilikom zadnjeg ili frontalnog sudara, zavesasti vazdušni jastuk se neće otvoriti. Nepravilnosti u radu vazdušnih jastuka Treperenje ovog pokazivača označava nepravilnost bar jednog od vazdušnih jastuka. Ako se ovaj pokazivač upali, praćen zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu, posavetujte se u mreži PEUGEOT radi provere sistema. Može se desiti da se vazdušni jastuci više neće moći otvoriti u slučaju snažnog sudara. BEZBEDNOST – 85 Da bi prednji i bočni vazdušni jastuci bili potpuno eikasni, pridržavajte se sledećih pravila bezbednosti : Uvek pravilno namestite i zakopčajte pojas. Naviknite se da na sedištu sedite normalno i uspravno. U prostoru između vazdušnih jastuka i putnika nemojte držati ništa (dete,životinja, predmeti….) To bi moglo da ometa funkcionisanje vazdušnih jastuka ili da dovede do povreda putnika. Svaka izmena na sistemu vazdušnih jastuka je najstrože zabranjena, osim ako je ne obavlja stručno osoblje mreže PEUGEOT. Nakon sudara, ili krađe vozila, obavezno pregledajte sistem vazdušnih jastuka. Prednji vazdušni jastuci Nemojte voziti držeći volan za paoke ili držeći ruke na središnjem delu volana. Na strani suvozača, nemojte stavljati noge na bord tablu. Koliko god možete uzdržavajte se od pušenja, jer prilikom otvaranja vazdušnih jastuka postoji opasnost od opekotina ili povreda lulom ili cigarom. Nemojte nikada skidati, bušiti ili udarati volan. Bočni vazdušni jastuci Na prednja sedišta stavljajte samo homologovane presvlake, one neće ometati otvaranje bočnih vazdušnih jastuka. Obratite se servisu mrežePEUGEOT. Nemojte ništa pričvršćivati ili lepiti na naslone prednjih sedišta, to može dovesti do povreda grudnog dela ili ruku prilikom otvaranja bočnih vazdušnih jastuka. Nemojte se nepotrebno naginjati prema vratima. Vazdušni jastuci – zavese Nemojte ništa pričvršćivati ili lepiti na naslone prednjih sedišta, to može dovesti do povreda prilikom otvaranja vazdušnih jastuka zavesa. Otvaranje vazdušnih jastuka praćeno je oslobađanjem dima koji nije štetan, kao i bukom koja nastaje aktiviranjem pirotehničke patrone koja je ugrađena u sistem. Ovaj dim nije štetan, ali može biti iritantan za osetljive osobe. Buka koja nastaje detonacijom može izazvati blago smanjenje kvaliteta sluha tokom kratkog vremena. Čak i uz pridržavanje svih navedenih mera predostrožnosti, opasnost od povreda ili manjih opekotina na glavi, grudnom delu ili rukama prilikom otvaranja vazdušnih jastuka nije isključena. Zapravo, jastuk se naduvava gotovo trenutno (više ili manje od 30 milisekundi), a zatim se izduvava ispuštanjem toplog gasa kroz za to predviđenje otvore. Ova oprema funkcioniše samo jedan put. Ako se desi drugi sudar (prilikom iste ili neke druge nesreće), vazdušni jastuk više neće raditi. 84 – BEZBEDNOST Isključenje (provera) Ako je vazdušni jastuk suvozača isključen, pokazivač na instrument tabli ostaje upaljen sve vreme isključenja. BOČNI I VAZDUŠNI JASTUCI ZAVESE Isključenje suvozačevog vazdušnog jastuka Radi sigurnosti vašeg deteta, suvozačev vazdušni jastuk obavezno isključite ako na to sedište postavljate dečiju stolicu tipa leđa u pravcu vožnje. U suprotnom, dete može teško stradati ili biti povređeno prilikom otvaranja vazdušnog jastuka. F Kada je prekinut kontakt, izvucite kontaktni ključ, stavite ga u bravicu za isključenje suvozačevog vazdušnog jastuka 1 i okrenite ga u položaj „OFF“ zatim ga izvadite zadržavajući taj položaj. Kada je bravica u položaju „OFF“, suvozačev vazdušni jastuk se u slučaju sudara neće naduvati. Kada sa suvozačevog sedišta izvučete dečiju stolicu, bravicu vazdušnog jastuka okrenite u položaj „ON“ kako bi vazdušni jastuk bio operativan, a vaš suvozač u slučaju sudara siguran. Bočni vazdušni jastuci su integrisani u naslone prednjih sedišta, na strani vrata. Otvaranje vazdušnih jastuka prouzrokovano je snažnim bočnim udarom u bočnoj zoni detekcije udara B, koji se vrši vertikalno u odnosu na dužinsku osu vozila, na horizontalnom delu i od spoljašnjosti ka unutrašnjosti vozila. Bočni vazdušni jastuci se na taj način postavljaju između putnika u prednjem delu vozila i ploča u vratima. Na taj način oni omogućuju da se smanji opasnost od povreda grudnog dela tela putnika. Zadnji bočni vazdušni jastuci pružaju putnicima u zadnjem delu vozila, istu zaštitu koju prednji bočni jastuci pružaju putnicima napred. Vazdušni jastuci zavese su smešteni u krovnu garnituru. Zavesasti vazdušni jastuk se postavlja između putnika u prednjem il zadnjem delu i stakala. On omogućava na taj način da se smanji opasnost od povreda glave. Prilikom sudara ili blagog udara na bočne strane vozila ili u slučaju prevrtanja vozila po uzdužnoj osi (x) može se desiti da se vazdušni jastuk ne otvori. Prilikom zadnjeg ili frontalnog sudara, zavesasti vazdušni jastuk se neće otvoriti. Nepravilnosti u radu vazdušnih jastuka Treperenje ovog pokazivača označava nepravilnost bar jednog od vazdušnih jastuka. Ako se ovaj pokazivač upali, praćen zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu, posavetujte se u mreži PEUGEOT radi provere sistema. Može se desiti da se vazdušni jastuci više neće moći otvoriti u slučaju snažnog sudara. BEZBEDNOST – 85 Da bi prednji i bočni vazdušni jastuci bili potpuno eikasni, pridržavajte se sledećih pravila bezbednosti : Uvek pravilno namestite i zakopčajte pojas. Naviknite se da na sedištu sedite normalno i uspravno. U prostoru između vazdušnih jastuka i putnika nemojte držati ništa (dete,životinja, predmeti….) To bi moglo da ometa funkcionisanje vazdušnih jastuka ili da dovede do povreda putnika. Svaka izmena na sistemu vazdušnih jastuka je najstrože zabranjena, osim ako je ne obavlja stručno osoblje mreže PEUGEOT. Nakon sudara, ili krađe vozila, obavezno pregledajte sistem vazdušnih jastuka. Prednji vazdušni jastuci Nemojte voziti držeći volan za paoke ili držeći ruke na središnjem delu volana. Na strani suvozača, nemojte stavljati noge na bord tablu. Koliko god možete uzdržavajte se od pušenja, jer prilikom otvaranja vazdušnih jastuka postoji opasnost od opekotina ili povreda lulom ili cigarom. Nemojte nikada skidati, bušiti ili udarati volan. Bočni vazdušni jastuci Na prednja sedišta stavljajte samo homologovane presvlake, one neće ometati otvaranje bočnih vazdušnih jastuka. Obratite se servisu mrežePEUGEOT. Nemojte ništa pričvršćivati ili lepiti na naslone prednjih sedišta, to može dovesti do povreda grudnog dela ili ruku prilikom otvaranja bočnih vazdušnih jastuka. Nemojte se nepotrebno naginjati prema vratima. Vazdušni jastuci – zavese Nemojte ništa pričvršćivati ili lepiti na naslone prednjih sedišta, to može dovesti do povreda prilikom otvaranja vazdušnih jastuka zavesa. Otvaranje vazdušnih jastuka praćeno je oslobađanjem dima koji nije štetan, kao i bukom koja nastaje aktiviranjem pirotehničke patrone koja je ugrađena u sistem. Ovaj dim nije štetan, ali može biti iritantan za osetljive osobe. Buka koja nastaje detonacijom može izazvati blago smanjenje kvaliteta sluha tokom kratkog vremena. Čak i uz pridržavanje svih navedenih mera predostrožnosti, opasnost od povreda ili manjih opekotina na glavi, grudnom delu ili rukama prilikom otvaranja vazdušnih jastuka nije isključena. Zapravo, jastuk se naduvava gotovo trenutno (više ili manje od 30 milisekundi), a zatim se izduvava ispuštanjem toplog gasa kroz za to predviđenje otvore. Ova oprema funkcioniše samo jedan put. Ako se desi drugi sudar (prilikom iste ili neke druge nesreće), vazdušni jastuk više neće raditi. 86 – BEZBEDNOST Pojasevi sa pirotehničkim zatezačima su operativni kada je kontakt uspostavljen. Ograničenje pritiska tako deluje da u slučaju nesreće smanjuje pritisak pojasa na telo putnika. Pokazivač nevezanog sigurnosnog pojasa vozača Vezivanje sigurnosnog pojasa F Povucite kaiš, vrh jezička ugurajte u kopču. F Proverite da li je pravilno zaključan povlačeći kaiš. SIGURNOSNI POJASEVI Podešavanje visine pojasa : – da ga spustite : povucite ručicu ka sebi i kližite ga na dole, – da ga podignete : ručicu kližite prema gore. Odvezivanje sigurnosnog pojasa F Pritisnite taster na kućištu za zaključavanje. Prednji sigurnosni pojasevi sa pirotehničkim zatezačima i ograničenjem pritiska U slučaju čeonog sudara sigurnost putnika na prednjim sedištima je povećana zahvaljujući ugrađenim pojasevima sa pirotehničkim zatezačima i ograničenjem pritiska. U odnosu na jačinu udara, uređaj pirotehničkih zatezača trenutno napinje kaiš i priljubljuje ga uz telo putnika. Prilikom svakog uspostavljanja kontakta, pokazivač se pali. Pokazivač ostaje upaljen sve dok vozač ne veže svoj pojas. Pri brzini većoj od 20 km/h i tokom dva minuta, pokazivač treperi praćen sve snažnijim zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu. Nakon isteka ta dva minuta, pokazivač ostaje upaljen sve dok vozač ne veže svoj pojas. Zadnji sigurnosni pojasevi Na zadnjim sedištima su ugrađena tri sigurnosna pojasa sa tri kopče i uređajem za namotavanje. BEZBEDNOST – 87 Vozač mora da obezbedi da putnici pravilno koriste sigurnosne pojaseve i da su se svi vezali pre polaska na put. Koje god mesto u vozilu zauzimali, uvek zakopčajte sigurnosni pojas, čak i na kraćim putovanjima. Nemojte zamenjivati kopče pojaseva, jer onda one neće u potpunosti ispunjavati svoju funkciju. Ako sedišta imaju naslone za ruke*, deo pojasa koji prelazi preko stomačnog dela mora uvek prolaziti ispod naslona. Sigurnosni pojasevi opremljeni su namotačem koji omogućava automatsko podešavanje dužine kaiša prema vašim dimenzijama. Uvlačenje kaiša sigurnosnog pojasa vrši se automatski kada se on ne koristi. Pre i posle korišćenje pojaseva, uverite se da su oni pravilno pričvršćeni. Donji deo kaiša mora se nalaziti što je moguće bliže telu na stomačnom delu. Gornji deo kaiša mora prolaziti ispod pazuha putnika. Namotači su opremljeni uređajem za automatsko blokiranje u slučaju sudara, naglog kočenja ili prevrtanja vozila. Možete da odblokirate uređaj brzim povlačenjem i puštanjem samog kaiša sigurnosnog pojasa. Da bi bio eikasan, jedan sigurnosni pojas: – treba da je zategnut što bliže telu putnika, – mora da se njime vezuje samo jedna odrasla osoba, – ne sme da bude oštećen ili iskrzan, – treba da bude povučen ka napred, pazite da ne bude upleten, – ne sme se menjati ili transformisati kako ne biste smanjili njihovu eikasnost. Zbog bezbednosnih preporuka svaka intervencija i kontrola moraju se obaviti u servisu mreže PEUGEOT koji će ih pravilno izvršiti. Periodično proveravajte vaše sigurnosne pojaseve u mreži PEUGEOT, posebno ako oni ili kaiševi pokazuju znake oštećenja. Za čišćenje kaiševa pojasa koristite sapunicu, ili proizvode za pranje tekstila, koji se prodaju u mreži PEUGEOT. Nakon obaranja ili uklanjanja sedišta ili klupe, uverite se da su pojasevi pravilno namotani i pričvršćeni. Preporuke za dečija sedišta: – koristite prilagođeno dečije sedište, ako dete ima manje od 12 godina ili je njegova visina manja od metar i po, – ne koristite vođicu kaiša* prilikom postavljanja dečijeg sedišta, – nemojte nikada koristi sigurnosni pojas da njime vežete više osoba, – nemojte nikada prevoziti dete na vašim kolenima. U zavisnosti od prirode i jačine sudara, pirotehnički zatezači mogu se aktivirati pre i nezavisno od otvaranja vazdušnih jastuka. Aktiviranje pirotehničkih zatezača prati lagano pojavljivanje gasa koji nije štetan i buke koja nastaje usled aktiviranja pirotehničke patrone koja je ugrađena u sistem. U svakom slučaju, pokazivač vazdušnih jastuka se pali. Nakon sudara, proverite i eventualno zamenite sistem sigurnosnih pojaseva u mreži PEUGEOT. * U zavisnosti od modela. PROVERE – 89 BENZINSKI MOTORI 1,1 LITARA (60 KS) I 1,4 LITARA (75 KS) 1. Rezervoar tečnosti servo-volana. 2. Rezervoar tečnosti za pranje stakala i farova. 3. Rezervoar rashladne tečnosti motora. 4. Rezervoar kočne tečnosti. 5. Akumulator. 6. Filter za vazduh. 7. Šipka za merenje nivoa motornog ulja. 8. Rezervoar motornog ulja. 90 – PROVERE BENZINSKI MOTORI 1,6 LITARA 16V (110 KS) 1. Rezervoar servo volana. 2. Rezervoar tečnosti za pranje stakala i farova. 3. Rezervoar rashladne tečnosti. 4. Rezervoar kočne tečnosti. 5. Akumulator. 6. Filter za vazduh. 7. Merna šipka za proveru nivoa motornog ulja. 8. Rezervoar motornog ulja. MOTORI DIZEL TURBO 1,4 LITRA HDI (70 KS) 1. Rezervoar servo volana. 2. Rezervoar pranja stakala i pranja farova. 3. Rezervoar rashladne tečnosti. 4. Rezervoar kočne tečnosti. 5. Akumulator. 6. Filter za vazduh. 7. Merna šipka za nivo motornog ulja. 8. Rezervoar motornog ulja. 9. Inicijalna pumpa. PROVERE – 91 PROVERA NIVOA Nivo ulja F Redovno proveravajte nivo i dosipajte ulje između redovnih pregleda (najveća dozvoljena potrošnja je 0,5 l na 1000 km). Provera se vrši kada je vozilo na ravnom tlu, a motor hladan, pomoću pokazivača nivoa ulja na instrumenttabli ili ručnog plovka. Ručni plovak Postoje 2 oznake na ručnom plovku: A = maxi Nemojte nikad sipati ulje iznad ove oznake. B = mini Da bi se sačuvali pouzdanost motora i uređaja za zaštitu životne sredine, zabranjena je upotreba aditiva u motornom ulju. Zamena Prema planu održavanja navedenom u servisnoj knjižici. Napomena: izbegavajte svaki duži kontakt korišćenog ulja sa kožom. Istrošeno ulje odlažite u kontejnere namenjene u tu svrhu u mreži PEUGEOT. Izbor stepena viskoznosti Ulje uvek treba da odgovara preporukama proizvođača. Nivo kočne tečnosti : Iskorišćeni proizvodi Zamena je obavezna u predviđenim intervalima, shodno planu održavanja koji preporučuje proizvođač. Koristite tečnosti koje je preporučio proizvođač, a koje odgovaraju normama DOT4. Napomena : kočna tečnost je štetna i vrlo korozivna. Izbegavajte svaki kontakt sa kožom. Nemojte bacati istrošeno ulje, kočnu tečnost ili rashladnu tečnost u kanalizaciju ili na tle. Nivo rashladne tečnosti Koristite tečnosti koje je preporučio proizvođač. Dok je motor hladan, temperaturu rashladne tečnosti reguliše grupa moto-ventilatora. On može da radi i kada je prekinut kontakt; obzirom da je rashladni sistem pod pritiskom, sačekajte bar sat vremena nakon prestanka rada motora pre bilo kakve intervencije. Da biste izbegli rizik od opekotina, odvrnite čep za dva kruga kako bi pritisak pao. Kada se pritisak spusti, skinite čep i dopunite nivo. Napomena : rashladnu tečnost nije potrebno obnavljati. Za vozila opremljena ilterom za čestice, moto – ventilator može nastaviti sa radom i nakon zaustavljanja vozila, čak i onda kada je motor hladan. Nivo tečnosti servo-upravljača F Otvorite rezervoar kada je motor hladan, nivo treba da je uvek iznad oznake MINI, blizu oznake MAXI. Nivo tečnosti za pranje stakla i farova Radi optimalnog kvaliteta čišćenja i vaše bezbednosti, preporučujemo da koristite samo proizvode koje je preporučio PEUGEOT. Da biste obezbedili optimalno čišćenje i izbegli smrzavanje, dopuna nivoa ili zamena ne sme se vršiti vodom. 92 – PROVERE PROVERE Filter za ulje Akumulator Periodično menjajte uložak iltera prema planu održavanja. Sa dolaskom zime, proverite akumulator u mreži PEUGEOT. Filter za vazduh i filter za kabinu Neophodna je periodična zamena iltrirajućih elemenata. Ako uslovi okoline to nalažu, menjajte ih dva puta češće. Kočne pločice Istrošenost kočnih pločica zavisi od stila vožnje, posebno kod vozila koja se koriste u gradu, na kratkim rastojanjima. Možda će biti potrebno da proveravate stanje kočnica između redovnih pregleda vozila. Stepen istrošenosti diskova Za sve informacije vezane za stepen istrošenosti diskova, obratite se mreži PEUGEOT. Parkirna kočnica Veliki hod parkirne kočnice ili primetno smanjenje eikasnosti sistema nalaže podešavanje i između redovnih pregleda. Sistem proveravajte u servisu mreže PEUGEOT. Manuelni menjač Bez zamene ulja. Proveravajte nivo u skladu sa planom održavanja koji preporučuje konstruktor. Da biste izvršili sve nephodne provere nivoa i određenih elemenata, u skladu sa planom konstruktora, pogledajte stranice posvećene motoru vašeg vozila u vašoj servisnoj knjižici. Koristite samo proizvode koje je preporučio PEUGEOT ili proizvode istog kvaliteta i karakteristika. Radi optimalnog rada važnih skopova kao što su servo – upravljač i kočni sistem PEUGEOT je izabrao i predložio specijalne proizvode. Izbegavajte pranje motora da ne biste oštetili električne delove. NEDOSTATAK GORIVA (DIZEL) U slučaju nedostatka goriva, potrebno je ponovo pokrenuti sistem: – sipati u rezervoar najmanje 5 litara goriva, – pokrenuti manuelnu pumpu do pojave goriva u providnom crevu ispod haube, – delovati na starter sve do pokretanja motora. PRAKTIČNE INFORMACIJE – 93 ZAMENA TOČKA Zaustavljanje vozila – Kad god je to moguće, vozilo zaustavite na ravnom, stabilnom tlu koje nije klizavo. – Zategnite ručnu kočnicu, izaberite položaj menjača za prvi stepen ili vožnju unazad (položaj P kod automatskog menjača). Pristup do rezervnog točka i dizalice Rezervni točak se nalazi spolja, ispod prtljažnika, u metalnoj korpi. – Iz prtljažnika izvadite ključ za skidanje točka 1 iksiran na zadnjoj desnoj postavi prtljažnika. – Otpustite šraf koji drži korpu sa rezervnim točkom ; taj šraf se nalazi u prtljažniku ispod prostirke, a otpuštate ga pomoću ključa za skidanje točka 1. – Korpu podignite i prema nazad otkačite kuku, zatim pustite korpu da se spusti. – Izvadite kutiju sa dizalicom 2 koja se nalazi u rezervnom točku. Skidanje točka – Točak koji je dijametralno suprotan točku koji menjate poduprite sa zadnje strane kutijom za dizalicu. – Ukrasni poklopac skinite pomoću ključa za skidanje točka tako da ga uhvatite i povučete na mestu gde izlazi ventil. – Malo otpustite vijke točka. – Dizalicu postavite u jedan od četiri moguća položaja E, najbliže točku koji menjate. Pazite da stopa dizalice celom svojom površinom leži na tlu. – Podižite dizalicu, do kraja otpustite vijke i skinite točak. 94 – PRAKTIČNE INFORMACIJE Radi vaše lične bezbednosti, točak uvek menjajte : – na ravnoj, čvrstoj podlozi koja nije klizava, – kada je parkirna kočnica spuštena, – nakon što ste menjač ubacili u prvu brzinu ili u položaj za vožnju unazad, – poduprite vozilo koristeći dizalicu iz kutije, – ne zavlačite se nikada pod vozilo podignuto samo dizalicom, (upotrebite uspravni podupirač). Nakon zamene točka – Što pre pregledajte zategnutost vijaka i pritisak u rezervnom točku u servisu mreže PEUGEOT. – Gumu što pre popravite i taj točak vratite na vozilo. – Rezervni točak tipa „galette“ ima gumu dimenzija 115/70R15 i njime se možete poslužiti samo privremeno : – pritisak u gumama : 4,2 bara. – maksimalna brzina : 80 km/h. PRAKTIČNE INFORMACIJE – 95 SPECIFIČNOSTI VEZANE ZA ALUMINIJUMSKE NAPLATKE Ukrasni delovi vijaka Vijci aluminijumskih naplataka su prekriveni hromiranim ukrasnim delovima. Skinite ih pomoću žutog alata 4 pre nego što otpustite vijke. Alat 4 se nalazi. Vraćanje rezervnog točka Sigurnosni vijak Ako je vaše vozilo opremljeno rezervnim točkom sa čeličnim naplatkom, pri njegovom postavljanju je normalno da podmetači vijaka ne dolaze u kontakt sa naplatkom. Držanje rezervnog točka obezbeđuje konusan oslonac svakog vijka. Ako su točkovi vašeg vozila opremljeni sigurnosnim šrafovima (po jedan na točku), treba sa njih skinuti hromirane vrhove zatim plastični poklopac, pomoću alata žute boje (koji se nalazi u kutiji pričvršćenoj na levoj strani prtljažnika), pre nego što odvrnete vijak pomoću spojnice protiv krađe (koja se nalazi u pregradi za rukavice) i ključem za skidanje točka, koji se nalazi u postavi ptrljažnika sa desne strane. Postavljanje zimskih guma Napomena: pažljivo zabeležite upisani broj koda na vrhu uređaja za zaštitu od krađe. Pomoću njega u mreži možete nabaviti rezervni uređaj za zaštitu od krađe. Ako na vozilo postavljate zimske gume na točkove sa čeličnim naplacima, obavezno koristite specijalne vijke koje možete nabaviti u mreži PEUGEOT. 96 – PRAKTIČNE INFORMACIJE ZAMENA SIJALICE Za lakši pristup sa desne strane, prvo skinite cev za dopunu rezervoara tečnosti za pranje stakala : F postavite zupce u liniju, okrećući ih, F povucite na gore. 1. Oborena / duga svetla 2. Poziciona svetla 3. Indikatori pravca Oborena svetla H7 55W / duga svetla H1 55W F Uklonite zaštitni poklopac A sijalice H7 55W ili B za sijalicu H1 55W. F Odvojite konektor ili konektore C. F Pritisnite kraj kopče ili kopči D da je oslobodite. Zamenite neispravnu sijalicu. F Prilikom vraćanja, vodite računa da su zupci pravilno okrenuti i da ste dobro pričvrstili kopču. F Ponovo povežite konektor. F Vratite zaštitni poklopac, zatim cev za dopunu rezervoara tečnosti za pranje stakala (na desnoj strani). PRAKTIČNE INFORMACIJE – 97 Sijalice dodirujte samo suvom krpom. Farovi su prekriveni polikarbonatnim staklom presvučenim slojem zaštitnog laka. Nemojte ih čistiti suvom ili hrapavom krpom, ni sa deterdžentima ili rastvorima za pranje. Koristite meku krpu ili sunđer i sapunicu. Pranje pd visokim pritiskom Kada koristite ovaj tip pranja kod upornih leka, nemojte insistirati na pranju farova, svetala i okvira farova kako biste izbegli oštećenja laka i zaptivki farova. Poziciona svetla W5W F Okrenite konektor grla sijalice 2 za četvrtinu kruga i povucite ga. F Zamenite sijalicu. Migavci PY21W boje ćilibara F Okrenite konektor grla sijalice 3 za četvrtinu kruga (ka prednjem delu vozila) i odvojite ga. F Zamenite sijalicu. Bočni repetitor migavaca WY5W boje ćilibara F Pomerite repetitor unapred i oslobodite celinu. F Uklonite repertitor i zamenite ga. Da biste nabavili repertitore, kontaktirajte servis mreže PEUGEOT. 98 – PRAKTIČNE INFORMACIJE Zadnja svetla 1. Pokazivači pravca P21W. 2. Svetla za vožnju unazad P21W. 3. Stop svetla / poziciona svetla P21/5W. Oslobodite bočnu oblogu prtljažnika. Oslobodite sunđerasti pokrivač i zavucite ruku iza njega kako biste došli do leptirastog vijka. Povucite leptirasti vijak. Oslobodite sklop sa svetlima. Pritisnite na zubić A i odvojite konektor. Uklonite sunđer. Uklonite jezičke B i skinite držač sijalica. Zamenite neispravnu sijalicu. Prilikom postavljanja, pazite da pravilno vratite na mesto držač sijalica, lampu i sunđerasti pokrivač. Treće stop svetlo 5 sijalica W5W Pomoću ključa od 10 mm, otpustite 2 matice A. Oslobodite sklop sa svetlima. Stisnite dva jezička B da oslobodite držač sijalica. Zamenite neispravnu sijalicu. PRAKTIČNE INFORMACIJE – 99 Prednje maglenke H1 55W Zadnja maglenka P21W Svetla registarske tablice W5W Pritisnite ispod pristupnog poklopca da ga oslobodite. Otvorite poklopac. Poklopac okrenite da biste ga skinuli. Odvojite strujni priključak. Pritisnite oba kraja kopče da oslobodite sijalicu. Otkačite svetlo i oslobodite sklop. Grlo strujnog priključka okrenite za četvrtinu kruga i izvucite ga. Zamenite sijalicu. Uvucite tanak odvrtač u jednu od spoljnih rupa providnog dela. Gurnite ga ka spolja da ga odvojite. Skinite providni deo. Zamenite neispravnu sijalicu. 100 – PRAKTIČNE INFORMACIJE ZAMENA OSIGURAČA Kutije sa osiguračima su smeštene ispod prednje konzole i ispod haube. Vađenje i stavljanje osigurača Pre zamene osigurača, morate da saznate razlog njegovog pregorevanja i otkloniti ga. Brojevi osigurača su naznačeni na kutiji sa osiguračima. Upotrebite hvataljku A. Pregoreli osigurač zamenite ispravnim osiguračem jednake jačine (natpis na osiguraču). Ispravan Kutija sa osiguračima kod komandne table Za četvrtinu kruga odvrnite šraf novčićem, zatim skinite poklopac da biste imali pristup osiguračima. Rezervni osigurači i hvataljka A pričvršćeni su na unutrašnjoj strani poklopca kutije sa osiguračima instrument-table. Hvataljka A Neispravan 100 – PRAKTIČNE INFORMACIJE ZAMENA OSIGURAČA Kutije sa osiguračima su smeštene ispod prednje konzole i ispod haube. Vađenje i stavljanje osigurača Pre zamene osigurača, morate da saznate razlog njegovog pregorevanja i otkloniti ga. Brojevi osigurača su naznačeni na kutiji sa osiguračima. Upotrebite hvataljku A. Pregoreli osigurač zamenite ispravnim osiguračem jednake jačine (natpis na osiguraču). Ispravan Kutija sa osiguračima kod komandne table Za četvrtinu kruga odvrnite šraf novčićem, zatim skinite poklopac da biste imali pristup osiguračima. Rezervni osigurači i hvataljka A pričvršćeni su na unutrašnjoj strani poklopca kutije sa osiguračima instrument-table. Hvataljka A Neispravan PRAKTIČNE INFORMACIJE – 101 Osigurač br° Jačina Namena 1 15A Grejač sedišta – Sirena alarma 4 20A Višenamenski ekran – Osvetljenje prtljažnika – Autoradio – Komande za volanom Vuča prikolice 5 15A Dijagnostika automatskog menjača 6 10A Nivo rashladne tečnosti – Automatski menjač Autoradio – Senzor ugla volana (ESP) 7 15A Dodatna oprema za auto-školu – Alarm ugrađen naknadno 9 30A Zadnji podizači stakala 10 40A Odmrzavanje zadnjeg stakla i retrovizora 11 15A Zadnji brisač 12 30A Prednji podizači stakala – Šiber 14 10A BSI – Vazdušni jastuci – Komande na volanu – Senzor za kišu 15 15A Instrument-tabla – Višenamenski ekran – Klima – Autoradio 16 30A Komande za zaključavanje / otključavanje brava 20 10A Desno stop-svetlo 21 15A Levo stop-svetlo – treće stop svetlo 22 20A Prednje plafonsko svetlo – Svetlo za čitanje mape – Osvetljenje pregrade za rukavice – Upaljač S1 Šent Šent PARC 102 – PRAKTIČNE INFORMACIJE Električno kolo vašeg vozila napravljeno je tako da radi sa serijskom ili opcionom opremom. Pre nego što instalirate druge elemente električne dodatne opreme na vaše vozilo, posavetujte se u mreži PEUGEOT. ili Kutija sa osiguračima u motorskom prostoru Da dođete do kutije sa osiguračima u motorskom prostoru (pored akumulatora), otkopčajte poklopac. Posle intervencije, zatvorite poklopac vrlo pažljivo. * Osigurač br° Jačina 1* 20A Namena 2* 60A ABS/ESP 3* 30A ABS/ESP 4* 70A Napajanje BSI-a 5* 70A Napajanje BSI-a Grupa moto-ventilatora 6* – 7* 30A Napajanje kontakt-brave Ne koristi se 8* 20A Audio pojačivač Maksi osigurači su dodatna zaštita električnih sistema. Svaku intervenciju na njima treba da vrši servis mreže PEUGEOT. Neka dodatna oprema ili način na koji je ona montirana može dovesti do nepravilnosti u radu vašeg vozila (električna kola upravljanja, audio sistem ili kolo električnog punjenja). PEUGEOT skida sa sebe svu odgovornost u vezi troškova nastalih prilikom popravke vozila ili nepravilnosti u radu koje su rezultat instaliranja dodatne opreme koju nije odobrio i preporučio PEUGEOT i koja nije instalirana po uputstvu, a naročito za svaki uređaj čija potrošnja prelazi 10 miliampera. PRAKTIČNE INFORMACIJE – 103 Osigurač br. Intenzitet Namena 1 10A Kućište predgrevanja (Diesel) – Senzor vode u nafti – Kontaktor svetla za kretanje unazad Senzor brzine – Merač protoka vazduha (Diesel) 2 15A Elektroventil kanistera – Pumpa za gorivo 3 10A Računar motora ABS/ESP – Kontaktor stopa za ESP 4 10A Računar automatskog menjača – Računar motora 5 – 6 15A Prednji farovi za maglu 7 20A Pumpa prskalice za farove 8 20A Relej grupe moto-ventilatora – Računar motora – Dizel pumpa za ubrizgavanje Regulator visokog pritiska nafte – Elektroventil kontrole motora 9 15A Levo oboreno svetlo 10 15A Desno oboreno svetlo 11 10A Levo dugo svetlo 12 15A Desno dugo svetlo 13 15A Sirena 14 10A Prednja i zadnja prskalica za stakla 15 30A Grejač kućišta leptira – Dizel pumpa za ubrizgavanje – Lambda-sonda – Računar motora – Merač protoka vazduha – Bobina paljenja – Elektroventil kontrole motora – Grejanje nafte – Brizgaljke 16 30A Relej pumpe za vazduh 17 30A Brisač sa malom i velikom brzinom 18 40A Ventilator klime Ne koristi se 104 – PRAKTIČNE INFORMACIJE AKUMULATOR PROGRAM UŠTEDE ENERGIJE Punjenje akumulatora punjačem: – odvojite akumulator, – pridržavajte se uputstava proizvođača punjača, – pri ponovnom spajanju akumulatora, počnite od stezaljke (-), – proverite čistoću elektroda i stezaljki. Ako su prekrivene sulfatom (beličaste ili zelenkaste naslage), skinite ih i očistite. Pokretanje pomoću drugog akumulatora: – crvenim kablom povežite stezaljke (+) oba akumulatora, – jedan kraj zelenog ili crnog kabla spojite na stezaljku (-) pomoćnog akumulatora, – drugi kraj zelenog ili crnog kabla spojite na masu vozila u kvaru, što je moguće dalje od akumulatora, – delujte na starter, ostavite motor da radi, – sačekajte da motor počne da radi na malom broju obrtaja i odvojite kablove. Ako više od mesec dana ne koristite vozilo, preporučujemo odvajanje akumulatora. – – Morate sačekati dva minuta nakon prekida kontakta, pre nego što počenete sa odvajanjem akumulatora. Stezaljke ne odvajajte kada motor radi. Akumulator ne punite ako niste odvojili kablove. Zatvorite prozore i šiber pre odvajanja akumulatora. Nakon svakog ponovnog uključenja akumulatora, uspostavite kontakt i pričekajte jedan minut, pa tek onda pokrenite motor, kako bi moglo doći do stavljanja u funkciju elektronskih uređaja. Ako i nakon ovakvog postupka primetite određene poremećaje u radu, posavetujte se u servisu mreže PEUGEOT. Tokom trideset minuta nakon zaustavljanja motora možete i dalje koristiti neke funkcije (brisač, podizači prozora, plafonska svetla, autoradio, oborena svetla, telefon, itd.), kako ne bi došlo do pražnjenja akumulatora. Nakon isteka trideset minuta, na višenamenskom ekranu se pojavi poruka o ulasku u ekonomični mod, a date funkcije se prebacuju na ovaj program. Funkcije se automatski ponovo aktiviraju pri ponovnom korišćenju vozila. Da bi funkcije mometalno nastavile sa radom, treba pristupiti ponovnom pokretanju motora i pustiti ga da radi nekoliko trenutaka. Vreme za ovu operaciju biće dvostruko duže od uobičajenog pokretanja motora. Ipak, ovaj period će uvek biti približno između pet i trideset minuta. Napomena: ako ste razgovarali telefonom u trenutku prelaska na program uštede energije, razgovor će se normalno završiti. Nije moguće pokrenuti motor sa praznim akumulatorom. PRAKTIČNE INFORMACIJE – 105 POSTAVLJANJE AUTORADIA Spajanje priključaka U vaše vozilo je ugrađena pred-oprema koja omogućava priključenje autoradia: – krovna antena, – koaksijalni kabl antene, – osnovna zaštita od smetnji, – kablovi prednjih zvučnika, – kablovi zadnjih zvučnika, – 2 sklopa sa 8 priključaka. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 POSTAVLJANJE ZVUČNIKA Zahvaljujući pripremi možete postaviti : – zvučnike prečnika 165 mm u prednja vrata, – zvučnike prečnika 130 mm u zadnja vrata, – tweeterse prečnika 22,5 mm u oblogu retrovizora. : : : : : : : : : : : B4 : B5 B6 B7 B8 : : : : (+) Posle kontakta (+) Stalno napajanje Masa (+) Zadnji desni zvučnik (-) Zadnji desni zvučnik (+) Prednji desni zvučnik i tweeter (-) Prednji desni zvučnik i tweeter (+) Prednji levi zvučnik i tweeter (-) Prednji levi zvučnik i tweeter (+) Zadnji levi zvučnik (-) Zadnji levi zvučnik Pre nameštanja radia ili zvučnika u vaše vozilo posavetujte se u servisu mreži PEUGEOT. 106 – PRAKTIČNE INFORMACIJE VUČA VAŠEG VOZILA VOZILA SA MEHANIČKIM MENJAČEM (verzija sa dizelm motorom) Za vozila opremljena mehaničkim menjačem, neophodno je da poluga menjača bude u položaju „ler-brzine“, ne pridržavanje ove pojedinosti može dovesti do oštećenja delova kočionog sistema i u nedostatku pomoći pri kočenju, dovesti do ponovog startovanja motora. Uz podizanje jednog kraja vozila (samo dva točka voze po tlu) Kod podizanja jednog kraja vozila, prednost neka ima dizanje preko točkova. Bez podizanja jednog kraja vozila (četri točka na tlu) Morate uvek koristiti šipku za vuču. Prsten napred Ne koristite nikada nosač hladnjaka. Speciičnosti vezane uz vozila sa automatskim menjačem Kada vozilo tako vučete da su mu sva četiri točka na tlu, obavezno poštujte sledeća pravila: – ručicu menjača stavite u položaj N, – vozilo vucite brzinom manjom od 50 km/h, na ograničenu udaljenost od najviše 50 km, – u menjač ne dosipajte ulje. Prsten pozadi Vuča za prednji ili zadnji kraj Vučnu šipku zakačite za vučne prstenove. PRAKTIČNE INFORMACIJE – 107 VUČA PRIKOLICE, KAMP-PRIKOLICE, ČAMCA… Preporučujemo vam da koristite samo originalne sprave za vuču PEUGEOT koje su testirane i odobrene prilikom proizvodnje vozila, dok samu montažu ovog uređaja treba da poverite u Ovlašćenom PEUGEOT servisu. U slučaju postavljanja van mreže PEUGEOT, ono se mora obavezno vršiti uz korišćenje električnih uređaja koji su kao priprema ugrađeni u zadnji deo vozila i uz poštovanje preporuka konstruktora. Vaše vozilo je prvenstveno predviđeno za prevoz osoba i prtljaga, ali se može koristiti i za vuču prikolice. Pri vuči prikolice, vozilo je izloženo većem naporu, a od vozača zahteva posebnu pažnju. Gustina vazduha se smanjuje sa povećanjem nadmorske visine, čime se smanjuju performanse motora. Maksimalno vučno opterećenje treba smanjiti za 10 % za svakih 1 000 metara nadmorske visine. Preporuke za vožnju Raspodela opterećenja: teret u prikolici tako rasporedite da najteže predmete stavite što bliže osovini i opteretite je što bliže dozvoljenom maksimumu, ali ga, ipak, nemojte prekoračiti. Hlađenje motora: kada prikolicu vučete uzbrdo, povećava se temperatura tečnosti za hlađenje motora. Kako se ventilator pokreće strujom, njegov kapacitet hlađenja ne zavisi od režima motora. Menjač zato prebacite u viši stepen prenosa, da smanjite režim motora, smanjite i brzinu. Najveće dozvoljeno vučno opterećenje na dužim usponima zavisi od nagiba uspona i spoljne temperature. U svakom slučaju, pažljivo pratite temperaturu tečnosti za hlađenje motora. U određenim slučajevima posebno teških uslova (vuča maksimalnog opterećenja na velikom nagibu pri povišenoj temperaturi), isključenje klima uređaja omogućava da se povrati snaga motora, samim tim i poveća kapacitet vuče. U slučaju da se upali kontrolna sijalica, zaustavite vozilo čim to bude moguće i ugasite motor. Pneumatici : proverite pritisak u gumama na vučnom vozilu i na prikolici i pridržavajte se preporučenog pritiska. Kočenje : vuča prikolice povećava put kočenja. Svetla : proverite ispravnost svih svetala na prikolici. Bočni vetar : vodite računa o povećanoj osetljivosti na bočni vetar. 108 – PRAKTIČNE INFORMACIJE ODRŽAVANJE KAROSERIJE Postavljanje / skidanje podne obloge Kada skidate oblogu na vozačevoj strani, sedište gurnite do kraja unazad i izvucite učvršćenja. Prilikom ponovnog postavljanja, pravilno namestite podnu oblogu na ležište i postavite učvršćenja pritiskom. Uverite se da je podna obloga pravilno postavljena. Da biste izbegli klizanje obloge ispod pedala: – koristite isključivo podne obloge koje su prilagođene pričvršćenjima koja već postoje u vašem vozilu. Korišćenje pričvršćenja je obavezno. – nemojte nikada stavljati više podnih obloga jednu preko druge. Da biste očuvali lep izgled boje i plastičnih delova vašeg vozila, preporučujemo vam često pranje, – ručno, bez posebnih mera predostrožnosti; – u automatskim perionicama, pri čemu treba da vodite računa da nakon više odlazaka u loše održavane automatske perionice može doći do pojave mikro-ogrebotina koje će boji oduzeti sjaj (što je posebno vidljivo na tamnijim nijansama); – pod visokim pritiskom, s time da se strogo pridržavate uputstava navedenih na postrojenju (pritisak i udaljenost mlaza). Ako su neki delovi vozila oštećeni (branici u boji šasije ili farovi), ne preporučujemo vam da na njih direktno usmeravate mlaz pod pritiskom : oštećene delove operite ručno. Takođe, izbegavajte prodor vode u brave. Bilo kakvo pitanje o održavanju vozila slobodno uputite našem predstavniku koji će znati da vas posavetuje o kvalitetnim proizvodima koje su naše službe izabrale za vas. – – – – Što je moguće brže očistite ptičiji izmet, nakapanu smolu, mrlje od katrana i maziva (sve sadrže supstance koje mogu značajno da oštete boju). Farove dvostruke optike i kompleksnih površina nemojte čistiti ni suvom ni abrazivnom krpom, ni deterdžentima ili rastvorima, jer imaju polikarbonatksa stakla presvučena zaštitnim lakom. Za čišćenje karoserije, kao i plastičnih delova vašeg vozila, nemojte upotrebljavati ni benzin, ni petrolej, ni sredstva za skidanje mrlja sa tkanina. Brzo popravite mestimična oštećenja (psrkanje kamenčića, ogrebotine i slično), da biste izbegli širenje rđe po karoseriji. PRAKTIČNE INFORMACIJE – 109 DODATNA OPREMA 206 Za vaše PEUGEOT vozilo koristite samo onu dodatnu opremu i originalne delove koje je odobrio proizvođač. Ova oprema i delovi su prilagođeni vašem PEUGEOT-u, nakon što ih je proizvođač proverio i odobrio po pitanju pouzdanosti i bezbednosti, što PEUGEOT ne može da garantuje za druge proizvode. Mreža nudi veliki izbor dodatne originalne opreme koju je odobrio PEUGEOT i svi oni imaju PEUGEOT garanciju. Unutrašnje uređenje : Centralni naslon za ruke, stočić za pisanje, zaštita suvozačevog sedišta, presvlake kompatibilne sa bočnim vazdušnim jastucima, patosnice, kadica u prtljažniku, držač – čaša, pregrada za CD, konzola radiotelefona, delektori vrata, pregrada ispod stočića, zavesice za sunce, … Tehnologija : Radiotelefon, set za slobodne ruke, sistem navigacije, CD changeri, različiti modeli autoradia, maska za autoradio, zadnje polica opremljena sa 4 zvučnika, … Putovanje i hobi: Vuča prikolice, nosač prtljaga, obloga prtljažnika, krovne poluge, prtljažnici za krov, nosač skija, nosač bicikala, (nemojte postavljatui nosač za biklc na kuku ili na zadnje staklo), lanci za sneg, … Bezbednost: Alarm protiv provale i krađe, obeležavanje stakala, sigurnosni šraf, trougao za obeležavanje, kutija za prvu pomoć, sigurnosni prsluk, povisilica i sedišta za decu, dečije sedište Kiddy Isoix, … Izgled : Aluminijumske felne, naplaci, stilske zavesice za točove, šiber, (za postavljanje obavezno koristite samo originalne PEUGEOT proizvode) prednja svetla za maglu, ručka petih vrata sportska izduvna grana, ukrasni detalji od aluminijuma i drveta na komandnoj fasadi, pragovima vrata, komplet za karoseriju, volan u dve boje, … Službeno vozilo: Komplet za transformaciju u dostavno vozilo, … U zavisnosti od zemlje prodaje, bezbednosni prsluci, signalizacioni trougao i rezervne sijalice mogu biti obavezna oprema u vozilu. Postavljanje emitera za radiokomunikaciju Pre svakog postavljanja emitera za radiokomunikaciju kao dodatne opreme, sa spoljašnjom antenom na vozilu, savetujemo vam da se obratite predstavniku marke PEUGEOT. Mreža PEUGEOT će vam dostaviti karakteristike emitera (opseg frekvencije, maksimalna izlazna snaga, speciični uslovi postavljanja) koji se mogu postaviti u skladu sa Direktivom za Elektromagnetsku stabilnost Automobila (2004/104/CE). Postavljanje bilo kakvog uređaja ili električne opreme koji nema preporuke PEUGEOT, može dovesti do kvara elektronskog sistema vašeg vozila. Molimo vas da obratite pažnju na ovu pojedinost, i savetujemo vam da se obratite vašem predstavniku marke kako bi vam predstavio odobrenu i ispitanu opremu za vaše vozilo. 110 – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MOTORI I MENJAČI 2ANFUA 2BNFUA 2CNFUA 2HNFUA 2JNFUA 2KNFU 2ANFUB 2BNFUB 2CNFUB 2HNFUB 2JNFUB Modeli Tipovi varijante verzije 2CHFX 2AHFX 2CKFW 2AKFW 2CKFWA 2AKFWA Motori 1,1 litra 1,4 litra 1,6 litra 16 V 1 124 1 360 1 587 72 x 69 75 x 77 78,5 x 82 44,1 55 80 5 500 5 500 5 800 Maksimalni moment po normi CEE (Nm) 94 120 147 Režim pri maksimalnom momentu (obr/min) 2 700 2 800 400 Bezolovno Bezolovno Bezolovno Da Da Da Zapremina (cm3) Maksimalna snaga po normi CEE (kW) Prečnik x hod (mm) Režim pri maksimalnoj snazi (obr/min) Gorivo Katalizator Menjač Manuelni (5 brzina) Manuelni (5 brzina) Automatski (4 brzina) Manuelni (5 brzina) Automatski (4 brzina) 3,2 (2) – 3,4 (3) 3(2) – 3,25 (3) 3(2) – 3,25 (3) 3(2) – 3,25 (3) 3,2 (2) – 3,4 (3) 2 2 – 2 – Zapremina ulja (u litrima) Motor (sa zamenom iltera) Menjač-Most (2) Zamena ulja ispuštanjem (3) Zamena ulja usisom TEHNIČKE KARAKTERISTIKE – 111 MOTORI I MENJAČI, DIZEL Modeli Tipovi, varijante i verzije 2C8HX 2A8HX 2S8HX 2S8HZA 2A8HZA 2C8HZA 1,4 litra Turbo HDI Motor Zapremina (cm ) 3 Prečnik x hod (mm) 1398 73,7 x 82 Maksimalna snaga po normi CEE (kW) 50 Režim pri maksimalnoj snazi (obr/min) 4 000 Maksimalni moment po normi CEE (Nm) 160 Režim pri maksimalnom momentu (obr/min) 1 750 Gorivo Nafta Katalizator Da Filter za čestice (FAP) Ne Menjač Zapremina ulja (u litrima) Motor (sa zamenom iltera) Menjač-Most Manuelni (5 brzina) 3,8 2 112 – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POTROŠNJE Prema propisu 80/1268/CEE (litra/100 km) Menjač Tipovi varijante verzije 2… Gradska vožnja Vožnja na otvorenom putu Kombinovana Emisija vožnja gasa CO2 1,1 litra Manuelni HFXF 8,2 5 6,2 148 1,4 litra Manuelni 1,4 litra Automatski Motor 1,6 litra 16V 1,6 litra 16V 1,4 litra Turbo HDI Manuelni Automatski Manuelni KFWF 8,4 5 6,3 149 KFWA 8,5 5,2 6,3 151 KFWR 9,6 5,3 6,9 165 NFUF 8,6 5,1 6,4 153 HNFUF/NFUA 8,7 5,5 6,7 159 NFUR 9,9 5,5 7,1 179 HNFUR 10,2 5,8 7,5 176 NFUB 10,2 5,7 7,4 176 8HXF 5,5 3,6 4,3 113 8HZA 5,4 3,7 4,3 112 Ovde predstavljene vrednosti potrošnje, odgovaraju vrednostima dostavljenim u trenutku štampanja. Ove vrednosti utvrđene su u skladu sa Direktivom 80/1268/CEE. One mogu varirati u zavisnosti od stila vožnje, uslova saobraćaja, vremenskih uslova, opterećenja vozila, održavanja vozila i korišćenja dodatne opreme. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE – 113 TEŽINE I VUČNA OPTEREĆENJA (U KG) Benzinski motor Menjač 1,1 litra 1,4 litra 1,4 litra 1,6 litra 16V 1,6 litra 16V Manuelni Manuelni Auto Manuelni Auto NFUF NFUB NFUR Tipovi varijante verzije : HFX KFWF/A KFWR NFUA Težina praznog vozila u vožnji (MOM) Maksimalna tehnički dozvoljena težina (MTAC) Ukupna težina dozvoljena u vožnji (MTRA) Nezakočena prikolica Zakočena prikolica * (u okviru MTRA) Težina preporučena na osovini 985 1 025 1 055 1 100 1 055 1 405 1 450 1 480 1 567 1 614 1 920 2 365 2 395 2 467 2 504 485 510 525 550 550 700 1 100 1 100 1 100 1 100 50 50 50 50 50 SOCIETES Moteur Dizel 1,4 litra HDI 1,4 litra HDI Manuelni Manuelni Tipovi varijante verzije : 8HX 8HZA 2S8HZA 2S8HXF Težina praznog vozila u vožnji (MOM) Maksimalna tehnički dozvoljena težina (MTAC) Ukupna težina dozvoljena u vožnji (MTRA) Nezakočena prikolica 1 061 1 049 1 525 1 525 2 425 2 425 530 524 Zakočena prikolica * (u okviru MTRA) Težina preporučena na osovini 1 100 1 100 50 – Menjač 114 – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Vrednosti MTRA i vučnih opterećenja važe za maksimalnu visinu od 1000 metara ; navedeno vučno opterećenja mora se smanjivati za 10 % na svakih dodatnih 1000 metara. U slučaju vuče vozila, zabranjeno je prekoračenja brzine od 100 km/h ( poštujte važeće propise vaše zemlje). Povišene spoljašnje temperature mogu dovesti do smanjivanja performansi vozila da bi se zaštitio motor ; kada je temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. * Masa vučene prikolice može se, u okviru vrednost MTRA, povećati u onoj meri u kojoj se smanji MTAC vučnog vozila ; obratite pažnju da, vuča sa nedovoljno opterećenim vučnim vozilom može pogoršati kvalitet vožnje. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE – 115 DIMENZIJE 3 vrata 5 vrata 116 – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ELEMENTI IDENTIFIKACIJE VAŠEG 206 A. Pločica proizvođača na centralnom stubu (mesto zavisi od verzije). B. Serijski broj na karoseriji. C. Serijski broj na prednjoj konzoli. D. Gume i oznaka boje. Na pločici D, centralnom stubu, navedeni su sledeći podaci: – mere felni i guma, – proizvođači guma koje prihvata proizvođač vozila, – pritisak u pneumaticima (proverava se kada je guma nezagrejana, barem jednom mesečno), – oznaka boje.

Source

Leave a Comment