Peugeot – Auto – peugeot-308-sw-bl-2009.5-67492

Osvetljenje za prilaz Ovo dodatno spoljno i unutrašnje osvetljenje, na daljinsku komandu, olakšava vam dolazak i ulazak u vozilo u slučaju slabe vidljivosti.  96, 102 Direkcionalno osvetljenje Ovo osvetljenje vam obezbeđuje dodatnu vidljivost na krivinama, koje se aktivira automatski.  97 Panoramski stakleni krov Ovaj krov vam obezbeđuje izvanrednu vidljivost i osvetljenost u kabini.  90 Komplet za privremenu popravku gume Ovaj komplet se sastoji od kompresora, proizvoda za lepljenje, kako bi se izvršila privremena opravka gume.  165 Stakleni panoramski krov Zahvaljujući ovom krovu, u kabini imate neuporedivo veću vidljivost i osvetljenost.  90 Krovne šine Postavljanjem poprečnih šina na uzdužne omogućeno vam je tovarenje dugačkih ili kabastih stvari na krov.  198 Zadnje staklo koje se može otvoriti Ovo staklo vam omogućava da lakše pristupite odeljku za prtljag i bez otvaranja prtljažnika.  89 Modularnost sedišta Zadnja sedišta u 2. i 3. redu, zahvaljujući mnogim modifikacijama, vam omogućavaju uređenje različitih konfiguracija u prostoru za putnike ili prtljag.  73 Ključ sa daljinskim upravljačem Otključavanje i odškrinjavanje zadnjeg stakla (SW) (pritiskom dužim od dve sekunde) Rezervoar za gorivo Potpuno otključavanje vozila (brzo paljenje i gašenje migavca). U slučaju slabe vidljivosti, koju otkriva detektor, daljinsko paljenje kratkog i pozicionog svetla olakšava vaš dolazak do vozila.  96 1. Otvaranje otvora za rezervoar za gorivo. 2. Otvaranje i mesto za ostavljanje poklopca rezervoara. Kapacitet rezervoara : oko 60 litara. A. Rasklapanje/Sklapanje ključa. Obično zaključavanje (pritisnite samo jednom ; paljenje migavaca bez treperenja). ili Super zaključavanje vozila (pritisnite dvaput uzastopno ; paljenje migavaca bez treperenja).  78 Isto tako, pale se svetla u kabini, kao plafonjere, svetla na pragovima prednjih vrata i svetla iznad tepiha.  102  91 Prtljažnik Stakleni panoramski krov Zadnje staklo Zaključano vozilo 1. Otključavanje i odškrinjavanje zadnjeg stakla. 2. Otvaranje zadnjeg stakla. 1. Otključavanje vozila. 2. Otvaranje prtljažnika. Otključano vozilo  89 1. Otvaranje zavese za zamračivanje. 2. Zatvaranje zastave za zamračivanje.  90 i Zadnja stakla i vrata prtljažnika ne mogu biti otvorena istovremeno da se ne bi oštetilo zadnje staklo. 1. Odškrinjavanje zadnjeg stakla. 2. Otvaranje zadnjeg stakla.  89 Osvetljenje kabine Ovo difuzno osvetljenje u kabini olakšava vam vidljivost u vozilu u slučaju slabe osvetljenosti.  102 Ručni pilotirani menjač sa 6 brzina Ova oprema omogućava vam vožnju kombinovanjem automatskog, ručnog i automatskog sekvencijalnog menjanja brzine, koje obezbeđuje prednost i automatskog i ručnog upravljanja vozilom.  143 Audio sistem i sistem za komunikaciju Ova oprema je poslednja reč tehnike: WIP Sound kompatibilan sa MP3, WIP Bluetooth, WIP Nav ili WIP Com 3D, sa ekranom u boji na sklapanje 16/9, audio sistem JBL i pomoćne utičnice. WIP Sound  299 WIP Nav  271 WIP Com 3D  231 1. Komande regulatora/limitera brzine. 2. Komanda za podešavanja volana. 3. Komanda za osvetljenje i migavce. 4. Instrument tabla. 5. Vazdušni jastuk za vozača. Sirena. 6. Poluga menjača. 7. Parkirna kočnica. 8. Komanda kapka za zatamnjenje panoramskog krova. 9. Komanda grejača sedišta. 10. Komanda za otvaranje haube motora. 11. Komande za spoljne retrovizore. Komande za podizanje stakla. 12. Kutija sa osiguračima. 13. Ručno regulisanje farova. 14. Mlaznica za odmrzavanje prozora na prednjim vratima. 15. Zvučnik (visokotonac). 16. Mlaznica za odmrzavanje vetrobrana. 1. Zaštita od krađe i kontakt. 2. Komanda ispod volana za audio i telematski sistem. 3. Komande za brisanje stakla/pranje stakla/bord kompjuter. 4. Srednji otvori za ventilaciju koji se usmeravaju i zatvaraju. 5. Višenamenski ekran. 6. Senzor sunčevog zračenja. 7. Vazdušni jastuk suvozača. 8. Bočni otvor za ventilaciju koji može da se pomera, usmerava i zatvara. 9. Komanda isključivanja vazdušnog jastuka suvozača. 10. Pregrada za rukavice/Utičnica audio/video. 11. Pregrada ili prostor na instrument tabli predviđen za WIP Com 3D. 12. Pomoćna utičnica 12 V. 13. Prednja pepeljara. 14. Komande za grejanje/klima-uređaj. 15. CD šaržer. 16. Audio i telematski sistem. 17. Taster za upućivanje hitnog poziva. Taster alarma. Taster centralizovanog zaključavanja. Taster signala upozorenja. Taster dinamičke kontrole stabilnosti (ESP/ASR). Taster pomoći pri parkiranju. Taster redovnog održavanja PEUGEOT. Sedište vozača Po dužini Po visini Nagib naslona Ručno podešavanje  62 Električno podešavanje  63 Prednja sedišta i Visina naslona za glavu Ostale funkcije na raspolaganju… Pristup zadnjim sedištima (3 vrata). Pozicioniranje nagiba naslona sedišta suvozača (SW). Memorisanje položaja vožnje (električno podešavanje sedišta vozača). Sedište sa grejačem. Prednji naslon za ruke Podešavanje volana Lumbalno podešavanje 1. Zaključavajne komande. 2. Podešavanje visine i dubine. 3. Otključavanje komande. !  64 Radi vaše udobnosti, prednji naslon za ruke se može podešavati po visini i dužini. Poseduje i prostor za odlaganje. Radi bezbednosti, ove radnje se moraju obavezno obavljati kada je vozilo zaustavljeno.  77  106 Spoljašnji retrovizori Unutrašnji retrovizor Prednji sigurnosni pojasevi Model sa ručnim podešavanjem dan/noć Podešavanja 1. Izbor položaja „dan“ na ogledalu. 2. Usmeravanje retrovizora.  76 A. Odabiranje retrovizora za podešavanje. B. Podešavajne položaja ogledala u četiri smera. C. Odustajanje od odabranog retrovizora.  75 i Ostale funkcije na raspolaganju… Sklapanje/Rasklapanje. Automatsko naginjanje ogledala pri vožnji unazadradi parkiranja. Model sa automatskim podešavanjem dan/noć 1. Automatsko aktiviranje funkcije dan/noć. 2. Orijentacija retrovizora.  77 1. Zaključavanje. 2. Podešavanje visine.  132 Osvetljenje Migavci (pokazivači pravca) Brisač stakla Prsten A Podižite i spuštajte ručicu za svetla prelazeći svaki put preko tačke otora ; odgovarajući igavci će se paliti i gasiti dok je ručica u toj poziciji. Ručica A : prednji brisač  98 Ugašena svetla. Automatsko paljenje farova. Poziciona svetla. Oborena/duga svetla. Prsten B Zadnja svetla za maglu. ili Prednja i zadnja svetla za maglu. Funkcija „autoput“ Dajte običan impuls naviše ili naniže, ne prelazeći tačku otpora ručice za svetla ; odgovarajući pokazivači pravca upaliće se i ugasiti tri puta. Korišćenje ove funkcije vam je na raspolaganju bez obzira na brzinu kretanja, ali je naročito korisno prilikom kretanja u koloni na brzim putevima. Uključivanje „AUTO“  Pomerite ručicu naniže i otpustite je. Zaustavljanje „AUTO“  Pomerite ručice naviše i postavite je u položaj „0“.  100 Prsten B : zadnji brisač stakla Zaustavljanje. Brisanje sa prekidima. Pranje stakla.  93  128  99 Saveti za unutrašnje podešavanje Ručno podešavanje grejanja ili klima uređaja Hoću… Raspodela vazduha Protok vazduha Ponovno kruženje vazduha u kabini/ Uvođenje svežeg vazduha Temperatura TOPLO HLADNO ODMAGLJIVANJE STAKALA ODMRZAVANJE Automatski rad klima-uređaja : bolje je da koristite potpuno automatski rad pritiskom na taster „AUTO“. A/C ručno – Instrument tabla Alarmne lampice A. Po uspostavljanju kontakta, kazaljka treba da pokaže nivo preostalog goriva. B. Kad motor radi, odgovarajuća lampica za minimalan nivo goriva treba da se ugasi. C. Po davanju kontakta, pokazivač nivoa ulja na displeju treba da pokaže „OIL OK“ u trajanju od nekoliko sekundi. Ako su nivoi nedovoljni, izvršite odgovarajuće dopunjavanje. 1. Po datom kontaktu, alarmne lampice narandžaste i crvene boje se pale. 2. Kada motor radi, ove iste lampice treba da se ugase. Ako ove lampice ostanu upaljene, potražite objašnjenje na odgovarajućoj stranici.  22  26 Stanje komandi Paljenje signalne lampice ukazuje vam na stanje odgovarajuće funkcije. A. Upućivanje hitnog poziva.  227 B. Isključivanje alarma za zaštitu unutrašnjosti.  82 C. Centralizovano zaključavanje.  87 D. Isključivanje sistema ESP/ASR.  131 E. Isključivanje funkcije za pomoć pri parkiranju napred i pozadi.  155 F. Pristup uslugama PEUGEOT.  227 Vazdušni jastuk suvozača Sigurnosni pojasevi i vazdušni jastuk suvozača Električna bezbednost dece 1. Ubacivanje ključa. 2. Odabiranje položaja: „OFF“ (isključenje), sa sedištem za dete „leđa prema putu“, „ON“ (aktiviranje), ili sedište za dete „lice prema putu“. 3. Izvlačenje ključa uz zadržavanje položaja. A. Kontrolna lampica za prikopčavanje/ otkopčavanje prednjeg sigurnosnog pojasa i/ili zadnjeg. B. Kontrolna lampica za prednji levi sigurnosni pojas. C. Kontrolna lampica za prednji desni sigurnosni pojas. D. Kontrolna lampica za zadnji desni sigurnosni pojas*. E. Kontrolna lampica za zadnji srednji sigurnosni pojas*. F. Kontrolna lampica za zadnji levi sigurnosni pojas*. G. Pokazivač isključenja prednjeg vazdušnog jastuka suvozača. H. Pokazivač uključenja prednjeg vazdušnog jastuka suvozača. * Samo kod SW-a sa staklenim panoramskim krovom. Paljenje signalne lampice ukazuje vam na stanje odgovarajuće funkcije. A. Aktiviranje električne bezbednosti dece.  137  133, 138  127 Podešavanje sedišta suvozača Podešavanje zadnjih sedišta Obaranje naslona A. Delimično menjanje nagiba naslona. B. Potpuno menjanje nagiba naslona.  65 Zadnja sedišta 2. reda 1. Podešavanje po dužini. 2. Podešavanje nagiba naslona/ Određivanje nagiba naslona. 3. Podešavanje po visini naslona za glavu. 4. Obaranje. 5. Izvljačenje/Postavljanje. 6. Prevoz. Pomoćna sedišta 3. reda A. Podešavanje nagiba naslona/ Određivanje nagiba naslona. B. Podešavanje po visini naslona za glavu. C. Obaranje. D. Izvljačenje/Postavljanje. E. Prevoz.  69  71 Nekoliko primera modulacije sedišta 7 mesta Prevoz dugačkih predmeta 7 mesta u konfiguraciji 5 mesta sa oborenim pomoćnim sedištima Tovarenje kabastih predmeta  73 Limiter brzine „LIMIT“ Regulator brzine „CRUISE“ 1. Odabiranje/zaustavljanje funkcije limiter. 2. Smanjenje programirane vrednosti. 3. Povećanje programirane vrednosti. 4. Uključenje/Isključenje ograničenja. 1. Odabiranje/zaustavljanje funkcije regulatora. 2. Programiranje brzine/smanjenje programirane brzine. 3. Programiranje brzine/povećanje programirane vrednosti. 4. Zaustavljanje/Povratak na regulisanje. Sva podešavanja treba da se vrše dok motor radi. Da bi bila programirana ili aktivirana, brzina kretanja vozila treba da bude preko 40 km/h, sa ručnim menjačem najmanje u 4. brzini (u drugoj za manuelni pilotirani menjač sa 6 brzina ili za automatski menjač). Displej na instrument tabli Kada je odabrana, opcija regulisanja ili ograničenja brzine pojavljuje se na displeju na telefonskoj slušalici. Regulator brzine Limiter brzine  150  152 Manuelni pilotirani menjač sa 6 brzina Pokazivači na instrument tabli Startovanje Izabrani stepen prenosa ili način vožnje se pojavljuje označen na instrument tabli. N : ler. R : vožnja unazad. 1 2 3 4 5 6 : izabrane brzine. AUTO : automatski režim. S : režim Sport.  Izaberite poziciju N i držite pritisnutu papučicu kočnice prilikom startovanja motora.  Ubacite u prvi brzinu (položaj A ili M) ili u rikverc (položaj R) pomoću poluge menjača 1.  Otpustite parkirnu kočnicu.  Podignite stopalo sa papučice kočnice, zatim ubrzajte. Ovaj menjač sa šest stepana prenosa pruža, po izboru, udobnost automatizma ili zadovoljstvo ručnog menjanja brzina 1. Poluga menjača brzina. 2. Dugme „S“ (sport). 3. Komanda ispod volana „-„. 4. Komanda ispod volana „+“.  143 PROVERA RADA INSTRUMENT TABLE, BENZINSKI I DIZEL MOTORI SA RUČNIM ILI PILOTIRANIM RUČNIM MENJAČEM SA 6 BRZINA ILI AUTOMATSKIM MENJAČEM Tabla na kojoj su brojčanici i lampice koji omogućavaju funkcionisanje vozila. Brojčanici 1. Obrtomer. Označava broj obrtaja motora (x 1 000 tr/min ili obrtaja/min). 2. Temperatura rashladne tečnosti. Označava temperaturu rashladne tečnosti motora (°Celzijusa). 3. Nivo goriva. Označava preostalu količinu goriva u rezervoaru. 4. Brzina vozila. Označava trenutnu brzinu vozila u pokretu (km/h ili milja na sat). 22 5. Ekran. 6. Dugme za upravljanje ekranom. Podseća da je vreme za tehnički pregled. Resetuje odabranu funkciju (brojač pređenih kilometara u toku dana ili pokazivač održavanja). 7. Dugme za osvetljavanje ekrana. Deluje u zavisnosti od osvetljenosti mesta vozača. i Za više informacija pogledajte odgovarajući pasus o dugmetu ili funkciji i njihovom pojavljivanju na displeju. Ekrani A. Limiter brzine (km/h ili mph) ili Regulator brzine. B. Indikator promene stepena prenosa. C. Manuelni pilotirani menjač sa 6 brzina ili automatski. D. Brojač dnevno pređene kilometraže. (km ili milje) E. Indikator održavanja. (km ili milje) zatim, Indikator nivoa ulja u motoru. zatim kilometar-sat. (km ili milje) Ove tri funkcije pojavljuju se jedna za drugom nakon uspostavljanja kontakta. PROVERA RADA INSTRUMENT TABLE, BENZIN-DIZEL GORIVO, RUČNI MENJAČ ILI RUČNI PILOTIRANI MENJAČ SA 6 BRZINA ILI AUTOMATSKI MENJAČ Tabla sa grupisanim brojčanicima i lampicama za funkcionisanje vozila. Brojčanici 1. Brojač obrtaja. Označava broj obrtaja motora (x 1 000 tr/min ili obrtaja/min). 2. Temperatura rashladne tečnosti. Označava temperaturu rashladne tečnosti motora (°Celzijusa). 3. Nivo goriva. Označava preostalu količinu goriva u rezervoaru. 4. Brzina vozila. Označava trenutnu brzinu vozila u pokretu (km/h ili milja na sat). 5. Mali displej. 6. Veliki centralni displej. 7. Taster za upravljanje prikazima. Aktivira manuelnu proveru CHECK i obaveštava da je vreme za pregled. Resetuje odabranu funkciju (brojač dnevne kilometraže ili indikator održavanja). 8. Dugme za osvetljenje kontrolne table. Deluje u zavisnosti od osvetljenosti mesta vozača. i Za više informacija pogledajte paragraf koji odgovara dugmetu ili funkciji koji se pojavljuju na ekranu. Prikazi A. Brojač dnevno pređene kilometraže. (km ili milje) B. Brojač ukupne kilometraže. (km ili milje) C. Pokazivač nivoa motornog ulja, Pokazivač održavanja. (km ili milje) zatim, Ove dve funkcije pojavljuju se prilikom davanja kontakta, a zatim nestaju nakon nekoliko sekundi. Na displeju se pojavljuju sledeće funkcije u zavisnosti od izbora. – Pokazivači upozorenja/CHECK. – Detekcija nedovoljnog pritiska u gumama. – Limiter brzine/Regulator brzine. – Pokazivač promene stepena prenosa. – Ručni pilotirani menjač sa 6 brzina ili automatski menjač. – Navigacija-Navođenje/Kompjuter na komandnoj tabli. 23 PROVERA RADA INSTRUMENT TABLE WIP COM 3D, BENZIN – DIZEL GORIVO, RUČNI MENJAČ ILI RUČNI PILOTIRANI MENJAČ SA 6 BRZINA ILI AUTOMATSKI MENJAČ Tabla sa grupisanim brojčanicima i lampicama za funkcionisanje vozila. Brojčanici 1. Brojač obrtaja. Označava broj obrtaja motora (x 1 000 tr/min ili obrtaja/min). 2. Temperatura rashladne tečnosti. Označava temperaturu rashladne tečnosti motora (°Celzijusa). 3. Nivo goriva. Označava preostalu količinu goriva u rezervoaru. 4. Brzina vozila. Označava trenutnu brzinu vozila u pokretu (km/h ili milja na sat). 24 5. Mali displej. 6. Veliki centralni displej 16/9 WIP Com 3D. 7. Dugme za upravljanje prikazima. Pokreće ručnu proveru CHECK i podsećanje o redovnom održavanju. Resetuje odabranu funkciju (brojač dnevne kilometraže ili indikator održavanja). 8. Dugme za osvetljenje kontrolne table. Deluje u zavisnosti od osvetljenosti mesta vozača. i Za više informacija pogledajte paragraf koji odgovara dugmetu ili funkciji koji se pojavljuju na ekranu. Prikazi A. Brojač dnevno pređene kilometraže. (km ili milje) B. Brojač ukupne kilometraže. (km ili milje) C. Pokazivač nivoa motornog ulja, Pokazivač održavanja. (km ili milje) Ova dva pokazivača pojavljuju se prilikom uspostavljanja kontakta, a zatim nestaju nakon nekoliko sekundi. Na displeju se pojavljuju sledeće funkcije u zavisnosti od izbora. – Pokazivači upozorenja/CHECK. – Detekcija nedovoljnog pritiska u gumama. – Limiter brzine/Regulator brzine. – Pokazivač promene stepena prenosa. – Ručni pilotirani menjač sa 6 brzina ili automatski menjač. – Navigacija-Navođenje/Kompjuter na komandnoj tabli. – Parametri vozila. PROVERA RADA Kursor na instrument tabli za WIP Com 3D i Svi ovi tasteri vam omogućavaju : – kada se auto ne kreće, da podesite opremu vozila i parametre na ekranu (jezik, jedinice…), – u pokretu, da daju defilujući prikaz aktivnih funkcija (bord računar, navigacija, …). Komande Imate na raspolaganju četiri tastera na velikom ekranu 16/9 na instrument tabli preko kojih možete : 1. da pristupite opštem meniju, potvrdite izbor, 2. da se krećete po meniju na gore, 3. da se krećete po meniju na dole, 4. da se vratite na predhodni prikaz na ekranu, da izađete iz menija. Opšti meni i njegove funkcije su dostupne samo kada se vozilo ne kreće, putem tastera od 1 do 4. Poruka da ne možete pristupiti opštem meniju pojaviće se na ekranu kada pređete određenu brzinu. Prikazi na bord računaru su dostupni samo kada je vozilo u pokretu, putem tastera 2 i 3 (videti paragraf „Bord računar“). Opšti meni  Pritisnite taster 1 da biste pristupili opštem meniju i izabrali neku od sledećih funkcija : – „Parametri vozila“, – „Izbor jezika“, – „Izbor jedinica mere“.  Pritisnite tastere 2 ili 3 da biste mogli da se krećete po ekranu.  Pritisnite taster 1 da biste potvrdili izbor. Parametri vozila Ovaj meni vam omogućava aktiviranje ili isključivanje određene opreme za vožnju i udobnost : – rad brisača povezan sa kretanjem unazad (pogledajte poglavlje „Vidljivost“), – prateće osvetljenje i osvetljenje za prilaz (pogledajte poglavlje „Vidljivost“), – unutrašnje osvetljenje (pogledajte poglavlje“Vidljivost“), – dnevna svetla (pogledajte poglavlje“Vidljivost“), – svetla (pogledajte „Vidljivost“). – pomoć pri parkiranju unazad (pogledajte poglavlje „Vožnja“). Izbor jezika Ovaj meni vam omogućava da izaberete jezik prikaza : Deutsch, English, Espanol, Français, Italiano, Nederlands, Portugues, Türkçe*. Izbor jedinica Ovaj meni vam omogućava da izaberete merne jedinice : temperatura (°Celzijus ili °Farenhajt) i potrošnje (l/100 km, mpg ili km/l). * U zavisnosti od zemlje. 25 PROVERA RADA Kontrolne lampice Vizuelni reperi koji obaveštavaju vozača o uključivanju određenog sistema (kontrolne lampice za rad ili uklanjanje) ili o kvaru (alarmna lampica). Prilikom uspostavljanja kontakta Alarmne lampice se pale na nekoliko sekundi prilikom starta motora. Čim je motor startovan, ove lampice upozorenja treba da se ugase. U slučaju da su i dalje upaljene, pre nego što krenete na put, proverite odgovarajuću lampicu upozorenja. Servisni pokazivači Jedna od upaljenih sledećih lampica potvrđuje da je uključen odgovarajući sistem. Zajedničke kontrolne lampice za kretanje vozila Levi pokazivač pravca. Oborena svetla. Duga svetla. Povezana upozorenja Paljenje nekih lampica upozorenja može da prati oglašavanje zvučnog signala ili pojavljivanje poruke na višenamenskom ekranu. Podignuta ručna kočnica. Desni pokazivač pravca. ! 26 Kontrolne i alarmne lampice mogu da trepere ili ne. Neke kontrolne i alarmne lampice mogu da trepere ili ne. Samo povezivanje načina na koji gori lampica sa radnim stanjem vozila omogućava da saznate da li je situacija normalna ili je došlo do kvara. Prednja svetla za maglu. Zadnja svetla za maglu. Predzagrevanje dizel motora. Pre nego što delujete na starter, sačekajte da se ovaj znak ugasi. PROVERA RADA Specifični servisni pokazivači Ostale kontrolne lampice pojavljuju se na velikom displeju, postavljanjem na sredini kontrolne table. Automatsko zaključavanje. Pojavljivanje ovog natpisa ukazuje da ste u toku vožnje aktivirali uređaj za zaključavanje vrata i gepeka. Automatsko brisanje. Pojava ovoga natpisa na displeju ukazuje da ste odabrali automatski rad prednjeg brisača stakla. Automatsko paljenje. Pojava ovoga natpisa na displeju ukazuje da ste odabrali automatsko paljenje prednjeg svetla. Ograničenje brzine. Pojavljivanje ovog natpisa na displeju pokazuje da ste aktivirali opciju ograničenja brzine. Pojavljivanje ovoga natpisa na displeju pokazuje da možete da unesete u memoriju vrednost brzine koja se ne sme prekoračiti. Noga na kočnici. Pritisnite papučicu kočnice da biste startovali motor sa ručnim menjačem sa 6 brzina ili automatskim menjačem. Podešavanje brzine. Pojavljivanje ovoga natpisa na displeju pokazuje da ste aktivirali opciju podešavanja brzine. Pojavljivanje ovoga natpisa na displeju pokazuje da možete da unesete u memoriju vrednost podešene brzine. Ručni pilotirani menjač sa 6 brzina. Pojava ovog teksta na displeju ukazuje na položaj ručnog pilotiranog menjača koji ste odabrali (R, N, A ili M). Pojava ovog teksta na displeju ukazuje na način menjanja brzina, automatski ili ručno (1 u 6). Pojava ovog teksta na displeju ukazuje na odabrani način rada (automatski ili sport). Automatski menjač brzina. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje na položaj koji ste izabrali sa rasporeda na menjaču brzine (P, R, N ili D). Pojava ovog natpisa na displeju pokazuje koja je brzina odabrana u programu automatskog ili ručnog funkcionisanja. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje na odabrani program funkcionisanja (automatski, sport, sneg ili ručno). 27 PROVERA RADA Kontrolne lampice za isključenje određene komande Paljenje jedne od sledećih kontrolnih lampica potvrđuje namerno zaustavljanje rada odgovarajućeg sistema. Zajedničke kontrolne lampice za isključivanje određene komande Isključivanje sistema za vazdušni jastuk suvozača. Sistem za vazdušni jastuk putnika automatski se uključuje prilikom starta vozila. Posebna komanda, postavljena na komandnoj tabli na strani putnika, omogućava da se ovaj sistem isključi. Potvrda za prekid rada sistema dobija se paljenjem kontrolne lampice bez treperenja na kontrolnoj tabli ili na displeju za kontrolne lampice za sigurnosni pojas i vazdušni jastuk suvozača. 28 Isključivanje kontrole dinamičke stabilnosti (ESP/ASR). Sistem ESP/ASR se automatski uključuje prilikom starta vozila. Posebno dugme, postavljeno na komandnoj tabli, omogućava prekidanje njegovog rada. Isključenje je potvrđeno paljenjem kontrolne lampice i signalne lampice ovog dugmeta. Već pri brzini od oko 50 km/h, sistem će se automatski ponovo aktivirati. Posebni pokazivači isključenja Ostale kontrolne lampice pojavljuju se na velikom ekranu, postavljenom na sredini kontrolne table. Automatsko zaključavanje. Pojavljivanje ovoga natpisa na displeju pokazuje da ste u toku vožnje isključili automatsko zaključavanje vrata i prtljažnika. Automatsko isključivanje. Pojava ovoga natpisa na displeju ukazuje da ste isključili automatski rad prednjih brisača. Automatsko paljenje. Pojava ovoga natpisa na displeju ukazuje da ste uklonili automatsko paljenje prednjeg svetla. Limiter brzine. Pojava ovoga natpisa na displeju ukazuje da ste isključili ograničenje brzine. Regulator brzine. Pojava ovoga natpisa na displeju ukazuje da ste isključili regulisanje brzine. PROVERA RADA Alarmne lampice Dok motor radi ili dok je vozilo u pokretu, paljenje jedne od sledećih lampica ukazuje na pojavu kvara koji zahteva intervenciju vozača. ! Svaki kvar koji dovodi do paljenja alarmne lampice treba da bude predmet dodatne dijagnoze, odnosno potrebno je pročitati poruke na višenamenskom ekranu u vezi sa nastalim kvarom. U slučaju problema, ne oklevajte da se obratite mreži PEUGEOT. Zajedničke alarmne lampice Centralni alarm. Njegovo paljenje povezano je sa paljenjem druge alarmne lampice : – probušena guma, – kočenje, – gorivo, – pitisak ulja u motoru, – temperatura rashladne tečnosti, zahtevaju obavezno zaustavljanje vozila u najboljim mogućim uslovima bezbednosti. Servis. Paljenje ove lampice ukazuje na pojavu problema na jednom od sistema bez posebne alarmne lampice. Da biste saznali šta je u pitanju, pogledajte poruku na višenamenskom ekranu. Posle provere : – da li su zatvorena vrata, prtljažnik, zadnje staklo i hauba motora, – nivoa motornog ulja, – nivoa tečnosti za pranje stakla, – stanja baterije na daljinskom upravljaču, – pritiska u gumama, – zapuštenosti filtera za čestice (Dizel), za ostale slučajeve, obratite se mreži PEUGEOT. Kočenje. Paljenje ove lampice ukazuje na pojavu kvara na kočionom sistemu : – veliki pad nivoa ulja za kočnice u kočionom sistemu, – elektronski raspodeljivač kočenja (REF) neispravan (istovremeno paljenje kontrolne lalmpice ABS), traži obavezno zaustavljanje vozila u najboljim mogućim uslovima bezbednosti. Dok su kola u vožnji, proverite da li je ručna kočnica dobro otpuštena. Uređaj protiv blokiranja točkova (ABS). Paljenje ove lampice ukazuje na pojavu kvara na sistemu zaštite od blokiranja točkova. U svakom slučaju, ovaj kvar ne smeta kočnici da normalno funkcioniše. 29 PROVERA RADA Dinamička kontrola stabilnosti (ESP/ASR). Sistem ESP/ASR automatski se uključuje prilikom starta vozila. Kad nije isključ en, njegova upaljena kontrolna lampica i upaljena signalna lampica tastera ukazuju na pojavu kvara u sistemu ESP/ASR ili na uređaju za pomoć priikom starta motora na uzbrdici ili nizbrdici. Sistem autodijagnostike motora. Paljenje ove lampice ukazuje na pojavu kvara u sistemu motora. Treperenje ove lampice ukazuje na pojavu kvara u sistemu zaštite od zagađenja. Minimalni nivo goriva. Nakon paljenja ove lampice, ostaje vam 6 litara goriva u rezervoaru. Obavezno dospite gorivo kako vam se vozilo ne bi iznenada zaustavilo usled nedostatka goriva. Ova lampica će se paliti prilikom svakog davanja kontakta sve dok ne bude izvršeno dosipanje goriva. Kapacitet rezervoara iznosi oko 60 litara. ! 30 Nikada ne nastavljajte da vozite do potpunog pražnjenja rezervoara, to bi moglo da ošteti sistem za depoluciju i ubrizgavanje. Maksimalna temperatura rashladne tečnosti. Paljenje ove lampice ukazuje da je temperatura u rashladnom sistemu suviše visoka i da zahteva obavezno zaustavljanje vozila u najboljim sigurnosnim uslovima. Posebne lampice upozorenja Pritisak ulja u motoru. Paljenje ove lampice ukazuje na pojavu kvara u sistemu za podmazivanje motora, što traži obavezno zaustavljanje vozila u najboljim mogućim uslovima sigurnosti. Punjenje akumulatora. Paljenje ove lampice ukazuje na pojavu kvara u sistemu za punjenje akumulatora (kleme akumulatora zaprljane ili nedovoljno pritegnute, labav ili prekinut remen alternatora…). Otvorena vrata. Vrata, prtljažnik ili zadnja stakla ostali su otvoreni : – ako je brzina manja od 10 km/h, ova lampica gori bez treperenja, ako je brzina preko 10 km/h, ova lampica gori bez treperenja i u isto vreme oglašava se zvučni signal. Vazdušni jastuci. Paljenje ove lampice ukazuje na pojavu kvara u sistemu za vazdušne jastuke ili u sistemu za pirotehničko zatezanje sigurnosnih pojaseva. Pojas nije vezan/je odvezan Paljenje ove lampice ukazuje da vozač i/ili suvozač nije zakopčao ili je otkopčao svoj sigurnosni pojas. U zavisnosti od verzije i/ili zemlje prodaje, detektuje se samo odvezan sigurnosni pojas suvozača. Paljenje ove lampice ukazuje isto tako da su jedan ili više putnika pozadi otkopčali svoj sigurnosni pojas (samo na sedištima u 2. redu kod verzije SW sa zastakljenim panoramskim krovom). Prisustvo vode u dizel gorivu* Pojavljivanje ovog natpisa ukazuje na prisustvo vode na filteru za dizel gorivo. Postoji mogućnost da dođe do kvara sistema za ubrizgavanje na dizel motorima. * U zavisnosti od zemlje. PROVERA RADA Specifične lampice upozorenja i Pojavljivanje nekih alarmnih lampica na displeju može da prati zvučni signal ili poruka na višenamenskom ekranu. ! Neke lampice upozorenja mogu biti povezane sa lampicama upozorenja na instrument tabli. Ako je lampica upozorenja povezana sa pokazivačem STOP, onda to zahteva obavezno zaustavljanje vozila u najboljim mogućim uslovima bezbednosti. Servisni pokazivač. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje na pojavu određenog kvara ili u : Direkcionalni farovi Treperenje ovog natpisa ukazuje na nastali kvar u sistemu direkcionalnog osvetljenja. Ostale lampice upozorenja pojavljuju se na velikom displeju, postavljenom u sredini kontrolne table. U zavisnosti od ozbiljnosti kvara, one mogu imati narandžastu i crvenu boju. – sistemu za kontrolu motora, ili u, sistemu za zaštitu od zagađenja. Sistem za autodijagnostiku motora. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje na pojavu kvara u sistemu kontrole motora. Punjenje akumulatora. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje na pojavu kvara u sistemu za punjenje akumulatora (prljave ili labave kleme, kaiš alternatora labav ili isečen…). Pritisak ulja u motoru. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje na pojavu kvara u sistemu za podmazivanje motora i traži obavezno hitno zaustavljanje vozila u najboljim uslovima bezbednosti. Nivo ulja u motoru. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje na nedovoljan nivo ulja u motoru i zahteva obavezno hitno zaustavljanje u najboljim uslovima bezbednosti. Temperatura rashladne tečnosti. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje da je temperatura suviše visoka u rashladnom sistemu i traži obavezno hitno zaustavljanje vozila u najboljim mogućim uslovima bezbednosti. Nivo rashladne tečnosti. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje na nedovoljan nivo rashladne tečnosti u sistemu i traži obavezno hitno zaustavljanje vozila u najboljim uslovima bezbednosti. 31 PROVERA RADA Nivo tečnosti za pranje stakla. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje na nizak nivo tečnosti posle upotrebe komande za brisače. Prilikom sledećeg zaustavljanja vozila, napunite rezervoar za tečnost za pranje prozora/farova. Nivo goriva. Od prvog pojavljivanja ovog pokazivača, ostaje vam oko 6 litara goriva u rezervoaru. Obavezno dospite gorivo kako biste izbegli kvar. Ovaj pokazivač će se ponovo pojavljivati nakon svakog uspostavljanja kontakta dok god nivo goriva ne bude zadovoljavajući. Kapacitet rezervoara : oko 60 litara. ! Nikada ne vozite do potpunog utorška goriva, jer to može izazvati kvar u sistemu za depoluciju i ubrizgavanje. Elektronska zaštita od starta motora. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje na pojavu kvara elektronske zaštite od starta motora ili na istrošenost baterije za daljinski upravljač. 32 – Otvorena vrata. Vrata, prtljažnik ili zadnje staklo ostali su otvoreni : ako je brzina ispod 10 km/h, ova lampica pojavljuje se na displeju u narandžastoj boji, ako je brzina iznad 10 km/h, ova lampica pojavljuje se na displeju u crvenoj boji. Vazdušni jastuci. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje na pojavu kvara na sistemima za vazdušne jastuke i za pirotehničko zatezanje sigurnosnih pojaseva. Kočenje. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje na pojavu kvara na sistemu za kočenje : – veliki pad nivoa tečnosti u sistemu, – elektronska raspodela kočenja (REF) u kvaru (istovremeno paljenje lampice upozorenja za ABS), I zahteva obavezno hitno zaustavljanje vozila u najboljim mogućim uslovima bezbednosti. Dok je vozilo u pokretu, proverite da li je dobro spuštena ručna kočnica. Ručna kočnica. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje, dok je vozilo u pokretu, da ručna kočnica nije spuštena do kraja. Zaštita od blokiranja točkova (ABS). Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje na pojavu kvara u sistemu zaštite od blokiranja točkova. To ipak ne ometa rad kočnice automobila. Kontrola dinamičke stabilnosti (ESP/ASR). Sistem ESP/ASR automatski se uključuje prilikom starta vozila. Kad nije uklonjen, njegova upaljena kontrolna lampica i upaljena signalna lampica tastera ukazuju na pojavu kvara u sistemu ESP/ASR ili na uređaju za pomoć prilikom starta motora na uzbrdici ili nizbrdici. Upozorenje o poledici. Pojavljivanje ovoga natpisa na displeju ukazuje da postoji opasnost zbog formiranja poledice na putu na temperaturi nižoj od 3 °C. Vozite oprezno. Servo-upravljač. Pojavljivanje ovoga natpisa na displeju ukazuje da postoji kvar na mahanizmu za upravljanje vozilom, što obavezno zahteva zaustavljanje vozila u najboljim mogućim uslovima bezbednosti. PROVERA RADA Ručni pilot menjač sa 6 brzina ili automatski menjač. Pojavljivanje ovog natpisa na displeju ukazuje na kvar ručnog pilotiranog menjača sa 6 brzina ili automatskog menjača. Menjač će raditi u smanjenom režimu, sa blokadom na trećem stepenu. Može takođe da se pojavi i kada su neka vrata otvorena. Položaj P ili N. Pojavljivanje ovog natpisa na displeju ukazuje na potrebu da ručica menjača bude postavljena u položaj P ili N da biste mogli da startujete motor. Poništena vrednost. Pojavljivanje ovog natpisa na displeju ukazuje na pojavu kvara u programu ručnog pilot menjača sa 6 brzina ili automatskog menjača. Grafička i/ili zvučna pomoć prilikom parkiranja. Pojavljivanje ovog natpisa na displeju ukazuje na kvar sistema za pružanje pomoći kad se prilikom parkiranja vozilo kreće napred i/ili nazad. Izduvani točak. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje na nedovoljan pritisak u jednom ili više točkova. Proverite gume što je pre moguće. Točak je probušen. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje da je došlo do izduvavanja jednog ili više točkova, koji traži obavezno zaustavljanje u najboljim mogućim uslovima bezbednosti. Promenite oštećeni točak i popravite ga u Ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. Prisustvo vode u dizel gorivu*. Pojavljivanje ovog natpisa na displeju ukazuje na prisustvo vode u dizel-gorivu. Postoji opasnost od kvara sistema za ubrizgavanje na dizel-motorima. Detekcija nedovoljne napumpanosti. Pojava ovog natpisa na displeju ukazuje da je došlo do kvara na senzorima ili na sistemu za otkrivanje nedovoljne napumpanosti točkova. On takođe može da ukazuje na odsustvo senzora, kad je umesto oštećenog točka montiran rezervni točak, na kome nema senzora. Filter za čestice (za dizel-gorivo). Pojavljivanje ovog natpisa na displeju, zajedno sa paljenjem kontrolne lampice radnog stanja, ukazuje na početak zapušavanja filtera za čestice ili na minimalan nivo u rezervoaru za aditive za dizel-gorivo. Filter ćete očistiti tako što ćete se kretati brzinom od najmanje 60 km/h čim to budu dozvoljavali uslovi saobraćaja na drumu i tako ćete voziti sve dok se ne ugasi kontrolna lampica radnog stanja. Ako je kontrolna lampica i dalje upaljena na displeju, reč je o nedostatku aditiva za gorivo. Obratite se mreži PEUGEOT za dopunu aditiva. Automatsko paljenje farova. Pojava ovog teksta na displeju ukazuje na nastanak kvara na uređaju za automatsko paljenje farova. Koristite druge pozicije komande za svetla. Automatsko regulisanje prednjeg svetla. Pojava ovog teksta na displeju ukazuje na nastanak kvara na uređaju za automatsko regulisanje prednjeg svetla. * U zavisnosti od zemlje. PROVERA RADA Pokazivač temperature rashladne tečnosti Kada motor radi, strelica se nalazi : – u zoni A, ako je temperatura pravilna, – u zoni B, ako je temperatura previše povišena ; pokazivač maksi temperature 1 i centralni pokazivač upozorenja STOP se pale, praćeni zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu. Obavezno zaustavite vaše vozilo čim saobraćaj dozvoli zaustavljanje u bezbednim uslovima. Sačekajte nekoliko minuta pre nego što ugasite motor. Obratite se PEUGEOT mreži. 34 Nakon nekoliko minuta vožnje, temperatura i pritisak se povećavaju u rashladnom kolu. Da biste dopunili nivo :  sačekajte da se motor rashladi,  odvrnite za dva kruga čep da biste oborili pritisak,  kada pritisak padne, skinite čep,  dopunite nivo sve do oznake „MAXI“. PROVERA RADA Pokazivač nivoa ulja u motoru Sistem upozorava vozača o ispravnosti ili neispravnosti nivoa motornog ulja. Nepravilnosti u radu merača za ulje Ova informacija ispisana je približno nekoliko sekundi nakon uspostavljanja kontakta, nakon podataka o održavanju. i Provera je pravilna samo je vozilo na horizontalnom tlu, sa motorom zaustavljenim tokom najmanje 15 minuta. Pravilan nivo ulja Njega prati treperenje pokazivača „OIL –„. Obratite se PEUGEOT mreži. Ručni merač ulja Pogledajte poglavlje „Provere“ da biste videli mesto ručnog merača ulja i način dopune u zavisnosti od motora vašeg vozila. Nedostatak ulja Njega prati treperenje pokazivača „OIL“, povezanog sa servisnim pokazivačem, praćeno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu. Ako se nedostatak ulja potvrdi i ručnim merenjem, obavezno dopunite nivo da biste izbegli oštećenja motora. 2 repera nivoa ulja na ručnom meraču : – A = maxi ; nemojte nikada prekoračivati ovaj nivo (rizik od oštećenja motora), – B = mini ; dopunite nivo pomoću čepa za punjenje ulja, sa tipom ulja koji je prilagođen vašem motoru. 35 PROVERA RADA Indikator održavanja Sistem obaveštava vozača o isteku roka za sledeći redovan servis koji treba izvršiti, u skladu sa planom održavanja konstruktora. Ovaj rok se računa od poslednjeg vraćanja na nulu pokazivača. Njega određuju dva parametra : – pređena kilometraža, – vreme koje je proteklo od poslednjeg servisa. Rok za servis posle pređenih 3 000 km Po paljenju vozila, na ekranu se ne pojavljuje nikakva informacija o održavanju. Rok za servis između pređenih 1 000 km i 3 000 km Prilikom uspostavljanja kontakta i tokom 5 sekundi, pali se ključ koji simbolizuje operacije održavanja. Linija prikaza kilometar-sata pokazuje broj kilometara koji vam je preostao do sledećeg servisa. Primer : ostaje vam 2 800 km do sledećeg servisa. Prilikom uspostavljanja kontakta i tokom 5 sekundi prikazuje se : 5 sekundi nakon uspostavljanja kontakta, ključ se gasi ; kilometar-sat nastavlja sa svojim normalnim radom. Onda se prikazuje broj ukupno i dnevno pređenih kilometara. 36 Rok za servis je ispod 1 000 km Primer : ostaje vam 900 km do sledećeg servisa. Prilikom uspostavljanja kontakta i tokom 5 sekundi prikazuje se : 5 sekundi nakon uspostavljanja kontakta, kilometar sat nastavlja sa svojim normalnim radom. Ključ ostaje upaljen da bi vas podsetio da je uskoro vreme za servis. PROVERA RADA Prekoračili ste rok za redovan servis Prilikom uspostavljanja kontakta i u narednih 5 sekundi, ključ treperi da bi vas upozorio da servis treba izvršiti što pre. Primer : prekoračili ste rok za servis za 300 km. Prilikom uspostavljanja kontakta i tokom 5 sekundi prikazuje se : Vraćanje na nulu pokazivača održavanja Preostala kilometraža može biti smanjena u zavisnosti od faktora vremena, navika u vožnji i stila vožnje. Ključ se može takođe upaliti i u slučaju da ste prekoračili rok za servis u periodu od dve godine. Nakon ove operacije ako želite ponovo da priključite akumulator, zaključajte vozilo i sačekajte najmanje pet minuta, da bi vraćanje na nulu bilo uzeto u obzir. Podsećanje na informacije o održavanju U svakom trenutku, možete doći do informacija o održavanju.  Pritisnite dugme za vraćanje brojila na nulu za dnevnu kilometražu. Na ekranu se na nekoliko sekundi pojavljuje informacija o održavanju, a zatim nestaje. 5 sekundi nakon uspostavljanja kontakta, kilometar sat nastavlja sa sa svojim normalnim radom. Ključ ostaje upaljen. i i Nakon svake revizije, pokazivač održavanja mora se vratiti na nulu. Da biste to učinili, izvršite sledeću proceduru :  prekinite kontakt,  pritisnite taster za vraćanje na nulu brojač dnevno pređene kilometraže i držite ga pritisnutog,  uspostavite kontakt ; kilometar-sat počinje brojanje unazad,  kada se na pokazivaču pojavi „=0“, pustite taster ; ključ će nestati. 37 PROVERA RADA Ručna provera Ova funkcija vam omogućava da izvršite proveru stanja vozila (upozorenja i obaveštenja o stanju parametarskih funkcija „Uključeno“ ili „Isključeno“) kao i informacije o održavanju. Ako nije otkriven nijedan kvar, na velikom ekranu instrument table pojavljuje se „CHECK OK“. Ako je otkriven „manji“ kvar, na velikom ekranu instrument table pojavljuju se alarmne lampice, a zatim „CHECK OK“. Obratite se PEUGEOT mreži. Ako je otkriven „veći“ kvar, pojavljuju se samo alarmne lampice na velikom ekranu instrument table. Izvršite proveru u PEUGEOT Mreži. Ukupna i dnevno pređena kilometraža prikazuju se tokom trideset sekundi nakon prekida kontakta, prilikom otvaranja vrata vozača, kao i prilikom zaključavanja i otključavanja vozila. Kilometar – sat Sistem za merenje ukupnog pređenog rastojanja koje je vozilo prešlo. Dnevno pređena kilometraža Sistem za merenje pređenog rastojanja od trenutka kada je vraćen na nulu.  Za vreme rada motora, za pokretanje ručne provere, kratko pritisnite dugme „CHECK/000“ na instrument tabli. 38  Kada je kontakt uspostavljen, pritisnite dugme sve dok se ne pojave nule. PROVERA RADA Reostat osvetljenja Omogućava ručno podešavanje jačine osvetljenja vozačkog mesta u zavisnosti od spoljašeg osvetljenja. U funkciji je jedino kada su farovi upaljeni, ali ne i dnevna svetla. Isključenje Kada su svetla ugašena ili u dnevnom modu rada za vozila opremljena dnevnim svetlima, svaki pritisak na dugme nema efekta. Uključenje  Pritisnite taster da biste promenili jačinu osvetljenja vozačkog mesta.  Kada osvetljenje dostigne minimalnu jačinu, otpustite dugme, zatim ga ponovo pritiskajte da biste pojačali osvetljenje. ili  Kada osvetljenje dostigne maksimum, otpustite dugme, zatim ponovo pritisnite dugme da je smanjite.  Čim osvetljenje dostigne željeni nivo, otpustite taster. 39 VIŠENAMENSKI EKRANI JEDNOBOJNI EKRAN A (BEZ WIP SOUNDA) Prikazi na ekranu Na njemu se prikazuju sledeći podaci : – sat, – datum, – spoljašnja temperatura* (njena vrednost treperi ako postoji opasnost od poledice), – provera otvora (vrata, prtžaljnika…), – bord računar (pogledati na kraju poglavlja). Poruke upozorenja (pr : „Nepravilnost u radu sistema za depoluciju“) ili obaveštenja (pr : „Otvoren prtljažnik“) mogu se privremeno pojaviti. Oni se mogu obrisati pritiskom na taster „ESC“. * Isključivo sa klima-uređajem. 40 Komande Na raspolaganju su vam tri tastera za komandovanje ekranom : – „ESC“ za napuštanje operacije u toku, – „MENU“ za prikaz dostupnih menija i pod-menija, – „OK“ za izbor željenom menija ili pod-menija. Glavni meni  Pritisnite taster „MENU“ da biste dobili prikaz različitih menija na osnovu glavnog menija : – konfigurisanje vozila, – opcije, – podešavanje prikaza, – jezici, – jedinice mere.  Pritisnite taster „OK“ da odaberete željeni meni. VIŠENAMENSKI EKRANI Opcije Kada odaberete meni „Opcije“, možete započeti dijagnostikovanje stanja opreme (uključena, isključena, nepravilan rad). Konfigurisanje vozila Kada odaberete meni „Konfiguracija vozila“, možete da uključite ili isključite sledeću opremu : – brisač povezan sa vožnjom unazad, (pogledajte poglavlje „Preglednost“), – prateće osvetljenje, (pogledajte poglavlje „Preglednost“), – svetla za dan (pogledajte poglavlje „Preglednost“). – pomoć pri parkiranju pozadi (pogledajte poglavlje „Vožnja“). Podešavanje prikaza Kada odaberete meni „Podešavanje prikaza“, možete pristupiti sledećim podešavanjima : – godina, – mesec, – dan, – sat, – minuti, – mod 12 ili 24 časa. Jezici Kada odaberete meni „Jezici“, možete menjati jezik prikaza na ekranu (Francuski, Italijanski, Holandski, Portugalski, Portugalski-Brazilska varijanta, Nemački, Engleski, Španski). Jedinice Kada odaberete meni „Jedinice mere“, možete menjati jedinice mere sledećih parametara : – temperatura (°C ili °F), – potrošnja goriva (l/100 km, mpg ili km/l).  Nakon izvršenog podešavanja, pritisnite na taster „OK“ da biste mogli da menjate njegovu vrednost.  Sačekajte deset sekundi bez ikakvog delovanja na taster da bi se izmenjena vrednost memorisala ili pritisnite taster „ESC“ da je poništite. Nakon toga, na ekranu se vraća tekući prikaz. ! Iz bezbednosnih razloga, podešavanje višenamenskih ekrana vozač bi trebalo da vrši obavezno kada je vozilo zaustavljeno. 41 VIŠENAMENSKI EKRANI JEDNOBOJNI EKRAN A Prikazi na ekranu Na ekranu se prikazuju sledeći podaci : – sat, – datum, – spoljašnja temperatura* (ova vrednost treperi u slučaju da postoji opasnost od poledice), – kontrola otvora (vrata, prtljažnik, …), – audio izvori (radio, CD, …), – bord računar (pogledajte kraj poglavlja). Poruke upozorenja (pr : „Nepravilnost u radu sistema za depoluciju“) ili podatke (pr : „Otvoren prtljažnik“) mogu se privremeno pojaviti. Oni se mogu obrisati pritiskom na taster „ESC“. 42 * Isključivo sa sistemom klimatizacije. Komande Putem fasade WIP Sound, možete :  da pritisnete taster „MENU“ da biste pristupili glavnom meniju,  pritisnite tastere „“ ili „“ da biste dobili smenjivanje elemenata na ekranu,  pritisnite taster „MODE“ da biste izmenili trajni prikaz (bord računar, audio izvor, …),  pritisnite tastere „“ ili „“ da biste promenili prikazanu vrednost podešavanja,  pritisnite taster „OK“ da potvrdite izbor, ili  pritisnite taster „ESC“ da prekinete operaciju u toku. Glavni meni  Pritisnite taster „MENU“ da biste pristupili glavnom meniju, zatim pritisnite tastere „“ ili „“ da biste dobili smenjivanje različitih menija : – radio-CD, – konfiguracija vozila, – opcije, – podešavanja prikaza, – jezici, – jedinice,  Pritisnite taster „OK“ da odaberete željeni meni. Radio-CD Kada je uključen WIP Sound, a nakon što odaberete meni „Radio-CD“, možete uključivati ili isključivati funkcije vezane za korišćenje radia (praćenje frekvencije RDS, mod REG), CD-a ili CD changer-a (introscan, čitanje slučajnim redosledom, ponavljanje CD-a). Za više detalja o aplikaciji „Radio-CD“, pogledajte odeljak WIP Sound poglavlje „Audio i Telematika“. VIŠENAMENSKI EKRANI Konfiguracija vozila Kada odaberete meni „Konfiguracija vozila“, možete da uključite ili isključite sledeće elemente opreme : – brisač, povezan sa vožnjom unazad (pogledajte poglavlje „Preglednost“), – prateće osvetljenje (pogledajte poglavlje „Preglednost“), – svetla za dan (pogledajte poglavlje „Preglednost“), – pomoć pri parkiranju pozadi (pogledajte poglavlje „Vožnja“). Opcije Kada odabere meni „Opcije“, možete započeti dijagnostiku stanja opreme (uključeno, isključeno, neispravno). Podešavanje prikaza Kada odabere meni „Podešavanje prikaza“, možete pristupiti sledećim podešavanjima : – godina, – mesec, – dan, – sat, – minuti, – mod 12 ili 24 sata. Jezici Kada odaberete meni „Jezici“, možete da menjate jezik prikaza na ekranu (Francuski, Italijanski, Holandski, Portugalski, Portugalski-brazilska varijanta, Nemački, Španski). Jedinice Kada odaberete meni „Jedinice“, možete da menjate merne jedinice sledećih parametara : – temperatura (°C ili °F), – potrošnja goriva (l/100 km, mpg ili km/l).  Nakon što ste odabrali podešavanja, pritisnite tastere „“ ili „“ da biste promenili vrednost.  Pritisnite tastere „“ ili „“ da biste prešli na sledeće ili prethodno podešavanje.  Pritisnite taster „OK“ da biste snimili promenu i vratili se na tekući prikaz ili pritisnite taster „ESC“ da poništite izbor. ! Iz bezbednosnih razloga, podešavanja višenamenskih ekrana koja vozač vrši moraju se vršiti obavezno kada je vozilo zaustavljeno. 43 VIŠENAMENSKI EKRANI JEDNOBOJNI EKRAN C Prikazi na ekranu Na – njemu se prikazuju sledeći podaci : sat, datum, spoljašnja temperatura* (njena vrednost treperi ako postoji opasnost od poledice), – provera otvora (vrata, prtžaljnika…), – audio izvori (radio, CD…), – bord računar (pogledajte kraj poglavlja). Poruke upozorenja (pr : „Nepravilnost u radu sistema za depoluciju“) ili obaveštenja (pr : „Akivirano automatsko paljenje farova“ mogu se privremeno pojaviti. Oni se mogu obrisati pritiskom na taster „ESC“. * Isključivo sa klima-uređajem. 44 Komande Putem fasade vašeg WIP Sound, možete da :  pritisnete taster „MENU“ da biste pristupili glavnom meniju,  pritisnete tastere „“ ili „“ da biste dobili protok elemenata na ekranu,  pritisnete taster „MODE“ da biste izmenili trajni prikaz (bord računar, audio izvor, …),  pritisnete tastere „“ ili „“ da biste promenili prikazanu vrednost podešavanja,  pritisnete taster „OK“ da potvrdite izbor, ili  pritisnete taster „ESC“ da prekinete operaciju u toku. Glavni meni  Pritisnite taster „MENU“ da biste dobili prikaz različitih menija na osnovu glavnog menija : – audio funkcije, – dijagnoza vozila, – personalizacija-podešavanje, – telefon (set za slobodne ruke),  Pritisnite tastere „“ ili „“ da biste odabrali željeni meni, zatim potvrdite izbor pritiskom na taster „OK“. Meni „Audio finkcije“ Kada je uključen WIP Sound nakon što odaberete ovaj meni, možete uključivati ili isključivati funkcije vezane za korišćenje radia (praćenje frekvencije RDS, mod REG, RadioText), CDa ili CD šaržera (introscan, čitanje slučajnim redosledom, ponavljanje CD). Za više detalja o aplikaciji „Audio funkcije“, pogledajte odeljak WIP Sound, poglavlje „Audio i Telematika“. VIŠENAMENSKI EKRANI  Pritisnite taster „MENU“ za pristup osnovnom meniju.  Pritisnite strelice, zatim taster „OK“ da biste odabrali meni „Dijagnostika vozila“. Meni „Dijagnostika vozila“ Kada odaberete ovaj meni možete konsultovati podatke o stanju vozila, kao što je dnevnik upozorenja. Dnevnik upozorenja Daje rekapitulaciju aktivnih upozorenja koja se pojavljuju jedno za drugim na višenamenskom ekranu.  U meniju „Dijagnostika napravite sledeći izbor : vozila“ Meni „PersonalizacijaKonfiguracija“ Kada odaberete ovaj meni možete pristupiti sledećim funkcijama : – određivanje parametara vozila, – konfiguracija prikaza, – izbor jezika. Definisanje parametara vozila Kada odaberete ovaj meni, možete da uključite ili isključite sledeću opremu : – brisač povezan sa vožnjom unazad, (pogledajte poglavlje „Preglednost“), – prateće osvetljenje, (pogledajte poglavlje „Preglednost“), – osvetljenje okruženja (pogledajte poglavlje „Preglednost“) – svetla za dan (pogledajte poglavlje „Preglednost“). – pomoć pri parkiranju pozadi (pogledajte poglavlje „Vožnja“). 45 VIŠENAMENSKI EKRANI Meni „Telefon“  Pritisnite tastere „“ ili „“, zatim taster „OK“ da potvrdite izbor ili taster „ESC“ da ga poništite. Primer : podešavanje trajanja dodatnog osvetljenja  Pritisnite tastere „“ ili „“, zatim „OK“ da biste odabrali željeni meni. Podešavanje prikaza Kada odaberete ovaj meni, možete pristupiti sledećim podešavanjima : – podešavanje osvetljenost-video, – podešavanja datuma i sata, – izbor jedinica.  Pritisnite tastere „“ ili „“, zatim taster „OK“ da biste odabrali liniju „Dodatno osvetljenje“. Izbor jezika Kada odaberete ovaj meni, možete menjati jezik prikaza na ekranu (Nemački, Engleski, Španski, Francuski, Italijanski, Holandski, Portugalski, Portugalskibrazilska varijanta, Turski**). !  Pritisnite tastere „“ ili „“ da biste podesili željenu vrednost (15, 30 ili 60 sekundi), zatim taster „OK“ da potvrdite izbor. ** U zavisnosti od destinacije. 46 Kada je uključen WIP Sound, nakon što odaberete ovaj meni, možete podesiti vaš set za slobodne ruke Bluetooth (povezivanje), konsultovati telefonske imenike (dnevnik poziva, usluge, …) i upravljati vašom komunikacijom (prihvatiti, odbiti poziv, dva poziva, tajni mod, …). Za više detalja o aplikaciji „Telefon“, pogledajte odeljak WIP Sound poglavlje „Audio i Telematika“. Iz bezbednosnih razloga, podešavanje višenamenskih ekrana vozač bi trebalo da vrši obavezno kada je vozilo zaustavljeno. VIŠENAMENSKI EKRANI Komande SKLAPANJE (SA WIP NAV) i Prikazi na ekranu Na rasklopljenom ekranu se automatski i direktno prikazuju sledeće informacije : – sat, – datum, – nadmorska visina, – spoljašnja temperatura (prikazana vrednost treperi ukoliko postoji opasnost od poledice), – kontrola otvora, – poruke upozorenja i poruke o stanju funkcija vozila prikazuju se trenutno, – audio funkcije, – informacije sa bord računara, – Informacije sistema za navigaciju. Za svako upravljanje ekranom na sklapanje (rasklapanje, sklapanje, podešavanje položaja) pogledajte poglavlje „Pristup ekranu na sklapanje“. Polazeći od fasade za WIP Nav, da biste izabrali neku od aplikacija :  pritisnite taster za „RADIO“, „MUSIC“, „NAV“, „TRAFFIC“, „SETUP“ ili „PHONE“ da biste pristupili odgovarajućem meniju,  okrećite komandu da biste prelazili sa opcije na opciju,  pritisnite komandu da biste potvrdili željeni izbor, ili  pritisnite „ESC“ da biste napustili operaciju u toku i da biste se vratili na predhodni ekran. Za više detalja o ovim aplikacijama pogledajte poglavlje „Audio i telematski sistem“ ili specifično uputstvo koje vam je dostavljeno sa bord dokumentacijom. 47 VIŠENAMENSKI EKRANI „SETUP“ Meni  Pritisnite taster „SETUP“ da biste pristupili meniju „SETUP“. On vam omogućava da odaberete neku od sledećih funkcija : – „Jezici“, – „Datum i sat“, – „Prikaz“, – „Parametri vozila“, – „Jedinice mere“, – „Parametri sistema“. Prikaz Pomoću ovog menija možete da podesite osvetljenost ekrana, kontrast boja i boju karte (u verziji dan/noć ili automatskoj). ! Iz bezbednosnih razloga, podešavanje višenamenskog ekrana vozač sme da vrši isključivo kad je vozilo zaustavljeno. Parametri vozila Pomoću ovog menija možete da aktivirate ili isključite pojedine elemente koji su vam na raspolaganju za vožnju i udobnost : – brisač stakala povezan sa kretanjem unazad (pogledajte poglavlje „Vidljivost“), – prateće osvetljenje i osvetljenje za prilaz (pogledajte poglavlje „Vidljivost“), – osvetljenje unutrašnjosti (pogledajte poglavlje „Vidljivost“), – dnevna svetla (pogledajte poglavlje „Vidljivost“), – pokazivači pravca (pogledajte poglavlje „Vidljivost“). – pomoć pri parkiranju unazad (pogledajte poglavlje „Vožnja“). Jezici Ovaj meni vam omogućava da izaberete jezik očitavanja : Deutsch, English, Espanol, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Portugues, Türkçe*. Jedinice mere Pomoću ovog menija možete da izaberete jedinice mere : temperatura (u °C ili °F) ili potrošnja (km/l, l/100, ili mpg). Datum i sat Putem ovog menija možete da podesite datum i sat, za njihovo podešavanje (pogledajte poglavlje „Audio i telematika“ ili specijalno uputstvo koje vam je dostavljeno sa bord dokumentacijom). Parametri sistema Pomoću ovog menija možete da vratite fabričko podešavanje, prikažete verziju softvera i aktivirate opciju defilujućeg teksta. * U zavisnosti od zemlje. 48 VIŠENAMENSKI EKRANI EKRAN VISOKE REZOLUCIJE U BOJI 16/9 NA SKLAPANJE (SA WIP COM 3D) Komande Za više detalja o ovim aplikacijama, pogledajte odeljak WIP Com 3D u poglavlju „Audio i telematski sistem“. i Prikazi na ekranu Kad se rasklopi ekran na njemu se automatski i direktno prikazuju sledeće informacije : – sat, – datum, – nadmorska visina, – spoljna temperatura vazduha (prikazana vrednost treperi u slučaju opasnosti od poledice), – audio funkcije, – pomoć pri parkiranju, – informacije o telefonu i imeniku, – informacije o sistemu za navođenje. Za svako upravljanje ekranom na sklapanje (rasklapanje, sklapanje, podešavanje položaja…), pogledajte paragraf „Pristup ekranu na sklapanje“. Polazeći od fasade za WIP Com 3D, da biste izabrali neku od aplikacija :  pritisnite taster za „RADIO“, „MEDIA“, „NAV“, „TRAFFIC“, „ADDR BOOK“ ili „SETUP“ da biste pristupili odgovarajućem meniju,  okrećite komandu da biste prelazili sa opcije na opciju,  pritisnite komandu da biste potvrdili željeni izbor, ili  pritisnite taster „ESC“ da biste napustili operaciju u toku i da biste se vratili na predhodni ekran. 49 VIŠENAMENSKI EKRANI Meni „SETUP“  Pritisnite taster „SETUP“ da biste pristupili meniju „SETUP“. Omogućava vam da odaberete neku od sledećih funkcija : – „Jezici i govorne funkcije“, – „Datum i sat“, – „Prikaz“, – „Jedinice mere“, – „Parametri sistema“. Jezici i govorne funkcije Ovaj meni vam omogućava da : – Izaberete jezik prikaza na ekranu (Deutsch, English, Espanol, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Portugues, Portugues-Brasil, Türkçe*), – Da izaberete parametre za prepoznavanje govora (uključenje/isključenje, saveti za upotrebu, prepoznavanje sopstvenog glasa…), – podešavanje jačine zvuka govorne sinteze. 50 Datum i sat Ovaj meni vam omogućava da podesite datum i sat, formu prikaza datuma i sata (pogledajte odeljak WIP Com 3D u poglavlju „Audio i telematski sistem“). ! Radi bezbednosti, vozač sme da vrši podešavanja na višenamenskom ekranu isključivo kada je vozilo zaustavljeno. Prikaz Ovaj meni vam omogućava da podesite osvetljenost ekrana, kontrast boja i boju karte (prikaz za dan/noć ili automatski prikaz). Jedinice mere Ovaj meni vam omogućava da odaberete jedinice mere : za temperaturu (u °C ili °F) i za razdaljinu (u km ili miljama). Parametri sistema Ovaj meni vam omogućava da vratite fabrička podešavanja, da prikažete verziju softvera ili da aktivirate defilujući meni. * U zavisnosti od zemlje. VIŠENAMENSKI EKRANI Pristup ekranu na sklapanje Ovaj ekran se otvara i zatvara automatski. I pored toga, vi ga takođe možete otvoriti, zatvoriti i podesiti pomoću raznih ručnih komandi : – otvaranje ili zatvaranje preko komande A, – podešavaje nagiba preko komande B. Takođe omogućava i zaštitu od uštinuća. Otvaranje ekrana  Kada je ekran sklopljen, pritisnite komandu A da ga otvorite. Ekran se automatski otvara sa davanjem kontakta, prilikom uključivanja audio i telematskog sistema, odlazećeg telefonskog poziva, davanja komande glasom i prijema poruke upozorenja povezane sa signalnom lampicom STOP. i Podešavanje položaja ekrana Ako zatvorite ekran dok rade audio i telematski sistem ekran će se i automatski ponovo otvoriti prilikom odlazećeg telefonskog poziva, davanja komande glasom ili prijema poruke upozorenja povezane sa signalnom lampicom STOP. Zatvaranje ekrana  Kada je ekran otvoren, pritisnite komandu A da ga sklopite. Ekran se automatski zatvara oko tri sekunde nakon prestanka rada motora automobila, pod uslovom da je audio i telematski sistem isključen. Zaštita od uštinuća Ako ekran naiđe na prepreku prilikom otvaranja ili zatvaranja, njegovo kretanje se odmah zaustavlja i on se pomera za nekoliko milimetara. Posle uklanjanja prepreke, normalno dajte željenu komandu. i Ako hoćete da se ekran i dalje otvara ili zatvara automatski prilikom uključivanja ili isključivanja audio i telematskog sistema, ekran ne treba da bude zatvoren dok audio i telematski sistem radi. Kada je ekran otvoren, možete precizno da ga podesite na više načina :  pritisnite odgovarajući deo komande B da biste ekran sebi približili ili da bi ga odmakli prema vetrobranu, ili  rukom ga pažljivo približite ili udaljite. Memorisanje položaja ekrana Sistem čuva u memoriji četiri ranije podešena položaja. Prilikom svakog zatvaranja ekrana, sistem unosi u memoriju poslednji položaj u kojem se ekran nalazio. Prilikom svakog ponovnog otvaranja ekrana, sistem postavlja ekran u prethodno regulisani položaj, najbliži ranije regulisanom položaju unetom u memoriju. 51 VIŠENAMENSKI EKRANI PUTNI RAČUNAR Sistem vam pruža trenutne informacije o pređenom rastojanju (autonomija, potrošnja…). Monohromni ekran A Podaci putnog računara : –  Prilikom sledećeg pritiska vraćate se na tekući prikaz. autonomija, Vraćanje na nulu Prikazi podataka  Pritisnite dugme, koje se nalazi na ivici komande brisača, da biste dobili smenjivanje podataka sa putnog računara. 52 – trenutna potrošnja, – pređeno rastojanje, – srednja potrošnja,  Pritisnite komandu duže od dve sekunde da biste vratili na nulu vrednosti pređenog rastojanja, srednje potrošnje i srednje brzine. – srednja brzina. VIŠENAMENSKI EKRANI Vraćanje na nulu rastojanja Sa jednobojnim ekranom C ili velikim ekranom na instrument tabli Nekoliko definicija… Autonomija (km ili milja) Autonomija označava broj kilometara koji se još mogu preći sa preostalim gorivom u rezervoaru u odnosu na prosečnu potrošnju za poslednje pređene kilometre. i  Kada je željenja putanja prikazana, pritisnite komandu na duže od dve sekunde. Sa velikim ekranom 16/9 WIP Com 3D na instrument tabli Kada je autonomija ispod 30 km, na ekranu se pojavljuju crtice. Posle sipanja u rezervoar količine od najmanje 5 litara dolazi do preračunavanja autonomije i ona se opet pojavljuje na ekranu ako pređe 100 km. !  Kada je prikazana željena putanja, pritisnite duže od dve sekunde taster „OK“ za WIP Com 3D. Putanje „1“ i „2“ su nezavisne sa identičnom upotrebom. Putanja „1“ omogućava da se izvrše, na primer, dnevni proračuni, a putanja „2“ mesečni proračuni. 54 Ova vrednost može da varira u zavisnosti od promene stila u vožnji ili promene reljefa, koja dovodi do velike promene u trenutnoj potrošnji goriva. Ako su na ekranu i dalje umesto brojki crtice dok vozite, obratite se mreži PEUGEOT. Trenutna potrošnja (l/100 km ili km/l ili milja po galonu -mpg) To je prosečna količina potrošenog goriva od pre nekoliko sekundi. i Ova funkcija se prikazuje samo posle pređenih 30 km/h. Prosečna potrošnja (l/100 km ili km/l ili milja po galonu -mpg) To je prosečna količina potrošenog goriva od poslednjeg vraćanja na nulu računara. Prosečna brzina (km/h ili milja na sat) To je prosečna brzina izračunata od poslednjeg vraćanja na nulu računara (sa datim kontaktom). Pređeno rastojanje (km ili milje) Ovaj natpis ukazuje na pređeno rastojanje od poslednjeg vraćanja na nulu računara. Preostalo rastojanje (km ili milja) Preostalo rastojanje je preostali deo puta koji treba da se prevali do konačnog odredišta. Ovo rastojanje odmah izračunava sistem za navigaciju ako je aktivirano navođenje ili ga izračunava sam korisnik. Ako rastojanje nije dato, na displeju se umesto brojeva pojavljuju crtice. VIŠENAMENSKI EKRANI BORD RAČUNAR Sistem vam pruža trenutne informacije o pređenom rastojanju (autonomija, potrošnja, …). i U zavisnosti od opremljenosti vozila, informacije sa kompjutera na komandnoj tabli pojavljuju se na višenamenskom ekranu ili velikom displeju kontrolne table. Jednobojni ekran C Prikaz podataka Sa višenamenskim ekranom C ili velikim ekranom na instrument tabli  Pritisnite na meniju strelice za gore i dole povezane sa WIP Com 3D, da bi vam se jedno za drugim prikazala različita polja na bord računaru. – polje sa trenutnim podacima : autonomija, trenutna potrošnja, preostalo rastojanje, – polje rastojanja „1“ sa : pređenim rastojanjem, srednjom potrošnjom, srednjom brzinom, za prvo rastojanje. – polje rastojanja „2“ sa : pređenim rastojanjem, srednjom potrošnjom, srednjom brzinom, za drugo rastojanje. Veliki ekran na instrument tabli  Pritisnite dugme koje se nalazi na kraju komande brisača, da biste jedno za drugim prikazala različita polja na bord kompjuteru. Veliki ekran 16/9 WIP Com 3D na instrument tabli Sa velikim ekranom 16/9 WIP Com 3D na instrument tabli  Sledećim pritiskom prelazite na ekran bez sadržaja. Sledećim pritiskom vraćate odmah trenutni displej. 53 VIŠENAMENSKI EKRANI Vraćanje na nulu rastojanja Sa jednobojnim ekranom C ili velikim ekranom na instrument tabli Nekoliko definicija… Autonomija (km ili milja) Autonomija označava broj kilometara koji se još mogu preći sa preostalim gorivom u rezervoaru u odnosu na prosečnu potrošnju za poslednje pređene kilometre. i  Kada je željenja putanja prikazana, pritisnite komandu na duže od dve sekunde. Sa velikim ekranom 16/9 WIP Com 3D na instrument tabli Kada je autonomija ispod 30 km, na ekranu se pojavljuju crtice. Posle sipanja u rezervoar količine od najmanje 5 litara dolazi do preračunavanja autonomije i ona se opet pojavljuje na ekranu ako pređe 100 km. !  Kada je prikazana željena putanja, pritisnite duže od dve sekunde taster „OK“ za WIP Com 3D. Putanje „1“ i „2“ su nezavisne sa identičnom upotrebom. Putanja „1“ omogućava da se izvrše, na primer, dnevni proračuni, a putanja „2“ mesečni proračuni. 54 Ova vrednost može da varira u zavisnosti od promene stila u vožnji ili promene reljefa, koja dovodi do velike promene u trenutnoj potrošnji goriva. Ako su na ekranu i dalje umesto brojki crtice dok vozite, obratite se mreži PEUGEOT. Trenutna potrošnja (l/100 km ili km/l ili milja po galonu -mpg) To je prosečna količina potrošenog goriva od pre nekoliko sekundi. i Ova funkcija se prikazuje samo posle pređenih 30 km/h. Prosečna potrošnja (l/100 km ili km/l ili milja po galonu -mpg) To je prosečna količina potrošenog goriva od poslednjeg vraćanja na nulu računara. Prosečna brzina (km/h ili milja na sat) To je prosečna brzina izračunata od poslednjeg vraćanja na nulu računara (sa datim kontaktom). Pređeno rastojanje (km ili milje) Ovaj natpis ukazuje na pređeno rastojanje od poslednjeg vraćanja na nulu računara. Preostalo rastojanje (km ili milja) Preostalo rastojanje je preostali deo puta koji treba da se prevali do konačnog odredišta. Ovo rastojanje odmah izračunava sistem za navigaciju ako je aktivirano navođenje ili ga izračunava sam korisnik. Ako rastojanje nije dato, na displeju se umesto brojeva pojavljuju crtice. UDOBNOST Komanda zaspodele vazduha omogućava da se rasprši vazduh u kabini kombinovanjem više otvora za provetravanje. Komanda dotoka vazduha omogućava da se poveća ili smanji brzina duvanja ventilatora. Komandna ploča Komande ovog sistema regrupisane su na ploči A centrale konzole. U zavisnosti od modela, postojeće funkcije su : – željeni nivo udobnosti, – dotok vazduha, – raspodela vazduha, – odmagljivanje i odmrzavanje, – manuelne ili automatske komande klima-uređaja. Raspršivanje vazduha PROVETRAVANJE Tretiranje vazduha Ulaz vazduha Vazduh koji ulazi kroz različite otvore u zavisnosti od komandi koje je odabrao vozač : – direktan ulaz vazduha u kabinu (ulaz vazduha), – prelazak na sistem zagrevanja vazduha (grejanje), – prelazak na rashladno kolo (klima-uređaj). Komanda podešavanja tempertaure omogućava da se postigne željena udobnost mešanjem vazduha različitih kola. Vazduh koji kruži u kabini je filtriran i dolazi ili spolja preko rešetke za ulaz vazduha koja se nalazi u dnu vetrobrana, ili iz unutrašnjosti putem kruženja vazduha u kabini. 1. Mlaznice za odmrzavanje ili odmagljivanje vetrobrana. 2. Mlaznice za odmrzavanje ili odmagljivanje prednjih bočnih prozora. 3. Bočne mlaznice koje su podesive i mogu se okretati. 4. Centralne mlaznice koje su podesive i mogu se okretati. 5. Izlazi za vazduha kod nogu putnika napred. 6. Izlazi za vazduh koji se mogu podešavati i okretati za putnike na zadnjim sedištima. 7. Izlazi za vazduh kod nogu putnika pozadi. 55 UDOBNOST i 56 Da bi svi sistemi bili u potpunosti efikasni, pridržavajte se sledećih saveta o korišćenju :  Da biste dobili ujednačenu raspodelu vazduha, pazite da ne zaklonite rešetke za ulaz spoljašnjeg vazduha koje se nalaze u osnovi vetrobrana, mlaznice i izlaze vazduha, kao i otvor za izvlačenje vazduha koji se nalazi u prtljažniku.  Nemojte ničim prekrivati senzor osvetljnosti, koji se nalazi na komandnoj tabli ; on služi za regulaciju rada klima – uređaja.  Uključujte klima-uređaj da radi najmanje 5 do 10 minuta, jedan do dva puta mesečno, kako biste ga održali u pravilnom radnom stanju.  Pazite na čistoću i stanje filtera za kabinu i periodično menjajte filtrirajuće elemente (pogledati poglavlje „Provere“). Savetujemo vam da prednost date korišćenju filtera za kabinu. Zahvaljujući njegovom specifičnom aktivnom dodatku, on doprinosi boljem čišćenju vazduha koji putnici udišu (smanjenje uzročnika alergijskih simptoma, neprijatnih mirisa i nečistoće).  Da biste obezbedili pravilan rad klima – uređaja, preporučujemo vam da ga kontrolišete u skladu sa uputstvima iz servisne knjižice.  Ako sistem ne hladi, isključite ga i obratite se Ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. U slučaju maksimalnog opterećenja, na velikom usponu, pri povišenoj temperaturi, prekid rada klima – uređaja omogućava da se povrati snaga motora i da se samim tim poboljša kapacitet vuče. Ako nakon dužeg stajanja na suncu unutrašnja temperatura ostane visoka, pustite strujanje vazduha u kabini tokom nekoliko trenutaka. Podesite komandu za strujanje vazduha na dovoljno visok nivo kako bi se obnovio vazduh u kabini. Sistem klima – uređaja ne sadrži hlor i ne predstavlja opasnost za ozonski omotač. i Kondenzacija koja nastaje usled rada klima – uređaja stvara normalno oticanje vode ispod vozila. UDOBNOST GREJANJE/VENTILACIJA Noge putnika. 1. Podešavanje temperature  Okrećite točkić počev od plave oznake (hladno) prema crvenoj (toplo) da biste podesili temperaturu koja vam najbolje odgovara. Srednji i bočni otvori za ventilaciju. 2. Regulisanje protoka vazduha  Od položaja 1 do položaja 5, okrećite točkić da biste dobili dovoljan protok vazduha i da biste sebi obezbedili pun komfor. MANUELNI KLIMA-URE AJ i  Ako komandu za protok vazduha stavite u položaj 0 (isključivanje sistema), funkcija udobnosti nije više uključena. Oseća se ipak blag protok vazduha, zbog kretanja vozila. 3. Regulisanje raspodele vazduha Vetrobransko staklo i bočna stakla. Sistemi za grejanje/ventilaciju ili klimatizaciju mogu da funkcionišu samo kada motor radi. Vetrobransko staklo, stakla i noge putnika. bočna Raspodela vazduha može da se podešava postavljanjem točkića u srednji položaj. 4. Ulaz vazduha/Ponovno kruženje vazduha u kabini Ulazak svežeg vazduha omogućava da se izbegne zamagljivanje stakla na vetrobranu i bočnim prozorima. Ponovno kruženje unutrašnjeg vazduha omogućava izolovanje kabine od neprijatnih mirisa i dima napolju. Čim to bude moguće, vratite se na ulaz svežeg vazduha da biste izbegli mogućnost pogoršanja kvaliteta vazduha i zamagljivanja stakla.  Za ponovno kruženje vazduha u kabini pritisnite dugme. Pali se odgovarajuća lampica.  Pritisnite ponovo isto dugme da biste omogućili ulaz spoljašnjeg vazduha. Gasi se odgovarajuća signalna lampica. 57 UDOBNOST 5. Uključivanje/Isključivanje klima-uređaja Klima uređaj je predviđen za efikasan rad, sa zatvorenim prozorima, u svako godišnje doba. On vam omogućava : – leti, da smanjite temperaturu, – zimi, iznad 3 °C, da povećate efikasnost uklanjanja pare. Uključivanje  Pritisnite taster „A/C“, pali se zelena signalna lampica. Klima-uređaj ne radi kada je točkić za podešavanje protoka vazduha 2 u položaju „0“. Isključivanje  Ponovo pritisnite taster „A/C“, gasi se zelena signalna lampica. ODMAGLJIVANJE ODMRZAVANJE PREDNJEG DELA Prikazi na fasadi vam pokazuju položaj komandi za brzo odmagljivanje ili odmrzavanje vetrobrana i bočnih prozora. Sa sistemom za grejanje/ provetravanje  Postavite komande za temperaturu i strujanje vazduha na obeleženu poziciju.  Stavite komandu ulaska vazduha u poziciju „Ulazak spoljašnjeg vazduha“ (lampica komande je isključena).  Postavite komandu za raspodelu vazduha u položaj „Vetrobran“. Sistem manuelnog klima uređaja  Postavite komande za temperaturu i strujanje vazduha na obeleženu poziciju.  Postavite komandu za ulazak vazduha u poziciju „Ulazak spoljašnjeg vazduha“ (lampica za ovu komandu je ugašena).  Postavite komandu za raspodelu vazduha u poziciju „Vetrobran“.  Pokrenite strujanje vazduha pritiskom na dugme „A/C“ ; pali se odgovarajća zelena lampica. 58 UDOBNOST 5. Uključivanje/Isključivanje klima-uređaja Klima uređaj je predviđen za efikasan rad, sa zatvorenim prozorima, u svako godišnje doba. On vam omogućava : – leti, da smanjite temperaturu, – zimi, iznad 3 °C, da povećate efikasnost uklanjanja pare. Uključivanje  Pritisnite taster „A/C“, pali se zelena signalna lampica. Klima-uređaj ne radi kada je točkić za podešavanje protoka vazduha 2 u položaju „0“. Isključivanje  Ponovo pritisnite taster „A/C“, gasi se zelena signalna lampica. ODMAGLJIVANJE ODMRZAVANJE PREDNJEG DELA Prikazi na fasadi vam pokazuju položaj komandi za brzo odmagljivanje ili odmrzavanje vetrobrana i bočnih prozora. Sa sistemom za grejanje/ provetravanje  Postavite komande za temperaturu i strujanje vazduha na obeleženu poziciju.  Stavite komandu ulaska vazduha u poziciju „Ulazak spoljašnjeg vazduha“ (lampica komande je isključena).  Postavite komandu za raspodelu vazduha u položaj „Vetrobran“. Sistem manuelnog klima uređaja  Postavite komande za temperaturu i strujanje vazduha na obeleženu poziciju.  Postavite komandu za ulazak vazduha u poziciju „Ulazak spoljašnjeg vazduha“ (lampica za ovu komandu je ugašena).  Postavite komandu za raspodelu vazduha u poziciju „Vetrobran“.  Pokrenite strujanje vazduha pritiskom na dugme „A/C“ ; pali se odgovarajća zelena lampica. 58 UDOBNOST ODMAGLJIVANJE – ODLE IVANJE ZADNJEG STAKLA Dugme ove komande nalazi se na fasadi sistema grejanja ili klima-uređaja. i Ako se motor zaustavi pre automatskog gašenja odmrzavanja, ono će se nastaviti prilikom sledećeg pokretanja motora. Pokretanje Odmagljivanje – odleđivanje zadnjeg stakla može da funkcioniše samo kada radi i motor.  Pritisnite ovo dugme da biste odmrzli zadnje staklo i, u zavisnosti od modela, spoljašnje retrovizore. Odgovarajuća lampica ovog dugmeta se pali.  Isključite odmrzavanje zadnjeg stakla i spoljašnjih retrovizora čim procenite da više nisu neophodni, jer smanjena potrošnja struje omogućava smanjenje potrošnje goriva. Isključivanje Odmrzavanje se gasi automatski da bi se izbegla preterana potrošnja goriva.  Moguće je isključiti rad funkcije odmrzavanja pre njegovog automatskog gašenja novim pritiskom na dugme. Lampica dugmeta se gasi. 59 UDOBNOST DVOZONSKA AUTOMATSKA KLIMA i Kada je motor hladan, da bi se izbegao preveliki dotok hladnog vazduha, provetravanje će svoj optimalni nivo dostići postepeno. Po hladnom vremenu, on raspoređuje topao vazduh samo prema vetrobranu, bočnim staklima i nogama putnika. 2. Podešavanje temperature na strani vozača Klima uređaj može da radi samo kada je motor upaljen. Automatski rad 1. Program automatskog prilagođavanja udobnosti  Pritisnite dugme „AUTO“. Pali se odgovarajuća lampica. Savetujemo vam da koristite ovaj mod : on automatski podešava sistem i time na najbolji mogući način usklađuje rad svih funkcija, temperature u kabini, dotoka vazduha, raspodele vazduha i ponovnog kruženja vazduha, prema temperaturi komfora koju ste izabrali. Ovaj sistem predviđen je da efikasno radi u svim godišnjim dobima, sa zatvorenim prozorima. 60 3. Podešavanje temperature na strani suvozača Vozač i suvozač mogu da regulišu nezavisno temperaturu, svako prema svojim potrebama. Ispisana vrednost odgovara nivou komfora, a ne temperaturi u stepenima Celzijusa ili Fahrenhajta.  Okrećite komandu 2 ili 3 udesno ili ulevo da biste smanjili ili povećali ovu vrednost. Podešavanje oko 21 omogućava da se dostigne optimalni komfor. U zavisnosti od vaših potreba, uobičajeno podešavanje je između vrednosti 18 i 24. Pored toga, preporučujemo vam da izbegavate da razlika između dva podešavanja, na levoj i na desnoj strani bude veća od 3. i Kada ulazite u vozilo, i kada je unutrašnja temperatura mnogo niža ili viša od izraženog nivoa udobnosti, ne preporučuje se menjanje izraženog nivoa udobnosti radi dostizanja željenog nivoa. Sistem će automatski i vrlo brzo umanjiti razliku u temperaturi. 4. Automatski program preglednosti Da biste brzo odmaglili ili odmrzli vetrobransko ili bočna stakla (vlaga, brojni putnici, led…), program automatskog prilagođavanja prijatne atmosfere može da bude nedovoljan.  U tom slučaju izaberite program za automatsku vidljivost. Sistem automatski upravlja radom klima uređaja, dotokom vazduha, ulaskom vazduha, raspodelom ventilacije na najboji mogući način ka vetrobranskom i bočnim staklima.  Da biste zaustavili ovaj program, ponovo pritisnite dugme „vidljivost“ ili „AUTO“, lampica dugmeta se gasi i pali se dugme „AUTO“. UDOBNOST Ručni program Ako automatsko prilagođavanje uređaja ne odgovara vašim željama, njegov rad možete da promenite birajući drugu vrednost. Ostale funkcije će se automatski prilagoditi onoj vrednosti koju ste vi ručno namestili.  Pritiskom na dugme „AUTO“ vraćate se na potpuno automatsko funkcionisanje. 6. Podešavanje raspodele vazduha u kabini  Pritiskanjem jednog ili više dugmića usmeravate vazdušnu struju ka : – i Da biste rashladili ili zagrejali do maksimuma kabinu, moguće je prekoračiti minimalnu vrednost od 14, odnosno maksimalnu od 28 stepeni.  Okrenite točkiće 2 ili 3 ulevo sve dok se ne prikaže „LO“ ili udesno sve dok se ne prikaže „HI“. 5. Uključenje/Isključenje klima uređaja  Pritiskom na ovo dugme isključujete klima uređaj. Izbegavajte produženo korišćenje (vlaga, zamagljivanje).  Pritisnite ponovo ovo dugme da biste se vratili na automatski rad klima uređaja. Pali se lampica dugmeta „A/C“. – vetrobranskom staklu i bočnim prozorima (odmrzavanje ili odmagljivanje), vetrobranskom staklu, bočnim prozorima i mlaznicama, vetrobranskom staklu, bočnim prozorima, mlaznicama i nogama putnika, mlaznicama i nogama putnika, mlaznicama, nogama putnika, vetrobranskom staklu, bočnim prozorima i nogama putnika. 7. Podešavanje jačine protoka vazduha  Okrenite točkić ulevo da biste smanjili protok vazduha ili udesno da biste ga povećali. Lampice protoka vazduha, između dve elise postepeno će se paliti u zavisnosti od tražene vrednosti. 8. Dotok vazduha spolja/Ponovno kruženje vazduha u kabini  Pritiskom na ovo dugme uključujete kruženje vazduha u kabini. Lampica dugmeta se pali. Ponovno kruženje vazduha omogućava da se spreči ulaz u kabinu spoljašnjih neprijatnih mirisa i dima.  Čim je to moguće, pritisnite ponovo dugme koje omogućava ulaz spoljašnjeg vazduha i sprečava zamagljivanje stakala. Lampica dugmeta se gasi. 9. Jedna/Dve zone rada  Pritiskom na ovo dugme izjednačavate vrednost udobnosti za suvozača sa vrednošću koja važi za vozača (jedna zona rada). Pali se lampica dugmeta. Isključenje sistema  Okrenite dugme za protok vazduha ulevo sve dok se sve lampice ne ugase. Ova akcija isključuje klima-uređaj i provetravanje. Toplota se više ne reguliše. Blago strujanje vazduha, koje je posledica kretanja vozila, ipak je i dalje primetno.  Okrenite dugme za protok vazduha udesno ili pritisnite dugme „AUTO“ da biste ponovo uključili sistem i to sa onim vrednostima koje su bile podešene pre isključenja sistema. ! Izbegavajte dugotrajnu upotrebu funkcije za ponovno kruženje vazduha u kabini kao i dugotrajnu vožnju sa isključenim sistemom klimatizacije (postoji rizik od zamagljivanja i smanjenja kvaliteta vazduha u kabini). 61 UDOBNOST PREDNJA SEDIŠTA Sedište je sastavljeno od mesta za sedenje, naslona i naslona za glavu, koji se mogu podešavati tako da njegov položaj bude prilagođen najboljim uslovima za vožnju i udobnost. Ručno podešavanje Podešavanje po dužini  Podignite komandu i pustite sedište da klizi unapred ili unazad. 62 Podešavanje visine sedišta za vozača ili putnika  Povucite komandu naviše da biste ga podigli ili je gurnite naniže da biste ga spustili, toliko puta koliko je potrebno da biste dobili željeni položaj. Podešavanje nagiba naslona  Gurnite komandu unazad. UDOBNOST PREDNJA SEDIŠTA i Sedište se sastoji od mesta za sedenje, naslona i naslona za glavu da bi vaš položaj bio prilagođen najboljim uslovima za vožnju. Električne funkcije za sedište vozača nestaju posle 60 sekundi od gašenja motora. Da bi se ponovo aktivirale, startujte motor. Električno podešavanje sedišta vozača Podešavanje po dužini  Povucite komandu napred ili je gurnite nazad da bi došlo do klizanja sedišta po žlebu. Regulisanje visine i nagiba mesta za sedenje  Gurnite zadnji deo komande naviše ili naniže da biste dobili željenu visinu.  Gurnite prednji deo komande naviše ili naniže da biste dobili željenu nagib. Podešavanje nagiba naslona  Povucite komandu napred ili je gurnite nazad da biste podesili nagib naslona. 63 UDOBNOST Dopunska podešavanja Podešavanje visine naslona za glavu  Za podizanje vucite ga istovremeno napred i nagore.  Za uklanjanje pritisnite rjezičak A i povucite ga naviše.  Za vraćanje na mesto uvucite šipke naslona za glavu u otvore tako da on ostane u osi naslona sedišta.  Za spuštanje, pritisnite istovremeno jezičak A i naslon za glavu. ! Naslon za glavu opremljen je armaturom sa graničnikom koji sprečava spuštanje naslona za glavu ; to je sigurnosni uređaj za slučaj udara. Podešenost je dobra kad je gornja ivica naslona za glavu na nivou gornjeg dela glave. Nikada ne vozite sa skinutim naslonima za glavu ; oni treba da budu na svom mestu i da budu pravilno podešeni. Pristup zadnjim sedištima (3 vrata)  Podignite ručicu da biste spustili naslon i privucite sedište. Prilikom postavljanja sedište se vraća u prvobitni položaj. Podešavanje lumbalnog dela sedišta  Okrećite točkić da biste obezbedili dobar položaj kičmenog dela sedišta. i 64 Uverite se da niko niti bilo koja stvar ne ometa kretanje sedišta po žlebu dok se ono vraća u prvobitni položaj ; povratak u taj položaj potreban je za blokiranje po dužini. UDOBNOST Položaj stočić sedišta suvozača Postavljanje u položaj stočić, zajedno sa obaranjem zadnjih sedišta vam dopušta prevoz dugačkih predmeta.  Na gore povucite komandu da biste naslon oborili na sedalni deo. Da biste oborili naslon na drugu stranu, pomerajte komandu za podešavane nagiba naslona sedišta.  Ponovo povucite komandu da biste otključali i podigli naslon. Pri vraćanju na mesto će se naslon vratiti u početni položaj. Komanda za grejače sedišta Dok motor radi, prednja sedišta mogu zasebno da se greju. i Ne zaboravite da prethodno vratite na mesto stočić na poleđini naslona sedišta.  Koristite točkić za podešavanje, postavljen sa strane na svakom prednjem sedištu, da biste uključili i izabrali jačinu potrebnog grejanja : 0 1 2 3 : : : : Isključeno. Slabo. Srednje. Jako. 65 UDOBNOST Memorisanje položaja u toku vožnje Ovaj sistem uzima u obzir električno podešavanje sedišta vozača i spoljnih retrovizora. On vam omogućava da memorišete do dve pozicije uz pomoć tastera pored sedišta vozača i dve druge pomoću dugmadi sa ključevima na daljinskom upravljaču. Dugmad sa ključevima na daljinskom upravljaču Prilikom zaključavanja vozila, dugme sa ključem na daljinskom upravljaču memoriše položaj vozača i spoljnih retrovizora. Svako dugme sa ključem na daljinskom upravljaču može da memoriše određeno podešavanje. Vozilo u vožnji  Držite pritisnut taster 1 ili 2 sve do oglašavanja zvučnog signala, znaka za kraj podešavanja. i ! Unošenjem u memoriju novog položaja, prethodni položaj se briše. Vraćanje na položaj unet u memoriju Prilikom otključavanja vozila, vozačevo sedište i spoljni retrovizori ponovo zauzimaju memorisani položaj pomoću dugmeta sa ključem na daljinskom upravljaču. Memorisanje položaja Sa tasterima M/1/2  Dajte kontakt.  Podesite svoje sedište i spoljne retrovizore.  Pritisnite dirku M, zatim posle četiri sedunde, pritisnite dirku 1 ili 2. Oglašava se zvučni signal kao potvrda da je memorisanje uspešno izvršeno. 66 Sa datim kontaktom  Kratko pritisnite taster 1 ili 2 da biste dobili odgovarajući položaj. Oglašava se zvučni signal kao znak za kraj podešavanja. Bez datog kontakta, posle nekoliko uzastopnih poziva funkcije, funkcija će biti isključena dok se ne pokrene motor, da se ne bi praznio akumulator. UDOBNOST Položaj stočić sedišta suvozača Postavljanje u položaj stočić, zajedno sa obaranjem zadnjih sedišta vam dopušta prevoz dugačkih predmeta.  Na gore povucite komandu da biste naslon oborili na sedalni deo. Da biste oborili naslon na drugu stranu, pomerajte komandu za podešavane nagiba naslona sedišta.  Ponovo povucite komandu da biste otključali i podigli naslon. Pri vraćanju na mesto će se naslon vratiti u početni položaj. Komanda za grejače sedišta Dok motor radi, prednja sedišta mogu zasebno da se greju. i Ne zaboravite da prethodno vratite na mesto stočić na poleđini naslona sedišta.  Koristite točkić za podešavanje, postavljen sa strane na svakom prednjem sedištu, da biste uključili i izabrali jačinu potrebnog grejanja : 0 1 2 3 : : : : Isključeno. Slabo. Srednje. Jako. 65 UDOBNOST Izvlačenje sedalnog dela ZADNJA SEDIŠTA Sedišta se spuštaju na levoj (2/3) ili desnoj (1/3) strani da bismo dobili više prostora za smeštaj stvari u prtljažniku. Nasloni za glavu na zadnjim sedištima. Nasloni za glavu na zadnjim sedištima  Pomerite napred odgovarajuće prednje sedište ako je potrebno.  Povucite sedalni deo 1, podižući rukom njegov zadnji deo.  Pribijte potpuno sedalni deo 1 uz prednje sedište.  Izvucite sedalni deo 1 iz ležišta povlačenjem naviše. Oni su podignuti (komfor i bezbednost) ili spušteni (vidljivost pozadi). Vraćanje sedalnog dela na svoje mesto Ovi nasloni mogu takođe da se skinu. Za uklanjanje naslona za glavu :  povucite istovremeno naslon napred i naviše do graničnika,  zatim, pritisnite rukavac A. !  Sedalni deo 1 stavite u vertikalan položaj sa ležištem.  Spustite sedalni deo 1.  Pritisnite ga da bi se zaključalo u ležaju. Nikada ne vozite bez naslona za glavu ; oni treba da budu na svom mestu i podignuti za putnike na zadnjim sedištima. 67 UDOBNOST Spuštanje sedišta Prilikom spuštanja zadnjeg sedišta bez rizika da ćete ga pokvariti, uvek počnite od sedalnog dela, nikada od naslona :  gurnite napred odgovarajuće prednje sedište, ako je potrebno,  povucite napred sedalni deo 1, podižući rukom zadnji deo.  pribijte potpuno sedalni deo 1 uz prednje sedište,  proverite da li je sve u redu sa položajem sigurnosnog pojasa na strani naslona,  spustite ili povucite naslone za glavu ukoliko je potrebno,  povucite napred komandu 2 da biste otključali naslon 3,  gurnite naslon 3. i Sedalni deo 1 može biti izvučen da bi se povećao prostor za utovar. Vraćanje sedišta na svoje mesto Prilikom vraćanja zadnjeg sedišta na svoje mesto :  ispravite naslon 3 i blokirajte ga,  spustite sedalni deo 1,  vratite ili ponovno montirajte na svoje mesto naslon za glavu. 68 ! Prilikom vraćanja zadnjeg sedišta na mesto, vodite računa da sigurnosni pojas ne bude zaglavljen i da mu kopče budu u dobrom položaju. UDOBNOST ZADNJA SEDIŠTA Tri sedišta u 2. redu su istovetna i mogu se podešavati u cilju dostizanja najvišeg stepena udobnosti. Može im se pomerati naslon i mogu biti oborena ili izvađena da bi se omogućio prevoz različitig tereta. i Prilikom podešavanja po dužini i podešavanja nagiba naslona, pazite da ne delujete snažno na namotač. Nagib naslona Obaranje  Spustite naslon.  Vucite jedan od pojaseva B koji se nalaze ispred sedišta.  Do kraja spustite naslon na sedalni deo ; sedište se maksimalno automatski povlači.  Pritisnite na naslon sedišta da ga zaključate. Kada je sedište sa izmenjenim nagibom naslona, izvršite sledeći postupak :  povucite do kraja sedište pomoću poluge A,  podignite paletu C, koja se nalazi sa zadnje desne strane sedišta, da biste otključali zadnje držače sedišta,  dignite sedište do kraja da bi ostalo u preklopljenom položaju. i i Podešavanje po dužini  Podignite polugu A i gurnite klupu unapred ili unazad. Podešavanje nagiba naslona  Povucite jedan od remenova B, smeštenih ispred sedišta, zatim podesite nagib prema jednoj od 7 mogućih pozicija.  Pustite remen da vozilo ostane u izabranom položaju. Ovaj postupak možete izvršiti i sa 3. reda sedišta koristeći jedan od pojaseva B, koji se nalaze iza sedišta. Ovi postupci će vam omogućiti pristup 3. redu, izlaz iz 3. reda, i obaranje sedišta iz prtljažnika. 69 UDOBNOST Skidanje Postavljanje Učinite sledeće kada je sedište oboreno :  povucite crveni pojas D da otključate prednje držače sedišta,  podignite ga i ponesite ga pomoću ručice za pomeranje E.  Proverite da se ništa ne nalazi na putu blokada držača na podu i da ne ometa zaključavanje držača sedišta.  Donesite sedište pomoću ručice za pomeranje E.  Podesite na odgovarajućem mestu prednje držače sedišta.  Podignite paletu C, da proverite da li su zadnji držači sedišta otključani. ! 70 Nemojte nikada koristiti pojaseve da biste izvadili, postavili ili transportovali sedište ; upotrebite ručicu za pomeranje E koja je tome namenjena (težina sedišta : oko 18 kg). Kada je sedište demontirano, treba da se drži na čistom, suvom i mestu koje ga štiti od nevremena. Zaključan Otključan  Gurajte oboreno sedište prema nazad ; prednji i zadnji držači će se automatski zaključati.  Da otključate, povucite jedan od pojaseva B, zatim ispravite naslon. UDOBNOST POMOĆNA SEDIŠTA Obaranje sedišta Uklanjanje Učinite sledeće kada je sedište već u položaju stočića :  uklonite platneni pokrivač prtljaga,  podignite polugu B, koja se nalazi iza sedišta, da biste otključali zadnje držače sedišta,  podignite sedalni deo i pričvrstite ga za osovinu naslona za glavu sedšta 2. reda, pomoću ugrađenog pojasa C. Učinite sledeće kada je sedište već oboreno :  povucite crveni pojas D da otključate prednje držače sedišta,  podignite ga i iznesite pomoću hvataljke E,  vratite na mesto graničnike držača sedišta da biste imali ravan pod prtljažnika. U 3. redu, ova dva sedišta služe isključivo za povremeni prevoz dodatnih putnika. Mogu biti u položaju stočića, sklopljena ili izvađena, da bi se dobile različite konfiguracije povoljne za prevoz tereta. Položaj stočića  Spustite naslon za glavu.  Povucite pojas A na zadnjoj levoj strani sedišta.  Oborite naslon na sedalni deo. ! Nemojte nikada koristiti pojaseve da biste uklonili, postavili ili nosili sedište ; upotrebite hvataljku E koja je predviđena za to (težina sedišta : oko 15 kg). 71 UDOBNOST Postavljanje  Najpre izvucite graničnike držača u podu.  Donesite sedište pomoću ručice za pomeranje E.  Podesite na odgovarajućem mestu prednje držače sedišta.  Podignite polugu B da biste proverili da li su prednji držači otključani.  Gurajte oboreno sedište ka nazad ; prednji i zadnji držači sedišta će se automatski zaključati.  Podignite naslon. 72 UDOBNOST MODULARNOST I RAZLIČITE KONFIGURACIJE SEDIŠTA Vaše modularno vozilo vam nudi brojne rasporede za postavljanje sedišta i tereta. Osobine Primeri rasporeda 7 mesta Bočna sadišta 2. reda se mogu pomerati levo i desno kada kada se izvadi središnje sedište. Sedišta iz 2. reda se mogu postaviti u 3. redu. Nasuprot tome, sedišta iz 3. reda se ne mogu postavit u 2. redu. ! i Ne primajte putnike u 3. red ako su sedišta iz 2. reda u sklopljenom položaju. 5 mesta sa oborenim pomoćnim sedištima Promene postojećeg rasporeda se vrše samo kada je vozilo zaustavljeno (pogledati članke „Zadnja sedišta“ i „Pomoćna sedišta“ za SW sa zastakljenim panoramskim krovom). 73 UDOBNOST 5 mesta 5 mesta sa pomerenim sedištima 2. reda Prevoz dugačkih predmeta 74 Tovarenje kabastih predmeta UDOBNOST RETROVIZORI Podešavanje Sklapanje retrovizora  Sa spoljne strane ; zaključajte vozilo pomoću daljinskog upravljača.  Sa unutrašnje strane ; kada je dat kontakt , povucite unazad komandu A. i Spoljašnji retrovizori Svaki od retrovizora ima ogledalo koje se podešava i koje tako omogućava bočno gledanje pozadi u situacijama obilaženja ili parkiranja. Retrovizori se takođe mogu preklopiti radi parkiranja u uzanom prolazu.  Pomerite komandu A desno ili levo da biste odabrali odgovarajući retrovizor.  Pomerite komandu B u sva četiri pravca da biste izvršili podešavanje.  Ponovo vratite komandu A u položaj na sredini. Ako je vaše vozilo opremljeno ovim sistemom, uklanjanje leda i inja sa spoljnih retrovizora obavlja se, kada je motor u radu, pritiskom na komandu za odleđivanje zadnjeg stakla (videti odeljak „Odmagljivanje – Odmrzavanje zadnjeg stakla“). Rasklapanje retrovizora  Sa spoljne strane ; otključajte vozilo pomoću daljinskog upravljača ili ključa.  Sa unutrašnje strane ; kada je uspostavljen kontakt , povucite komandu A unazad. i Odmagljivanje – Odmrzavanje ! Posmatrani objekti su u stvari bliži nego što nam se čini. Vodite računa o tome da biste ispravno ocenili rastojanje od vozila koja dolaze iza vas. Ako su retrovizori sklopljeni uz pomoć komande A, oni se neće rasklopiti po otključavanju vozila. Treba ponovo povući komandu A. Sklapanje i rasklapanje spoljašnjih retrovizora daljinskim upravljačem može se trajno isključiti u mreži PEUGEOT. Nikada ne sklapajte i ne rasklapajte ručno retrovizore sa električnom komandom. 75 UDOBNOST Automatski nagib prilikom vožnje unazad Sistem koji vam omogućava da vidite površinu zemlje prilikom vožnje unazad radi parkiranja. Programiranje  Sa upaljenim motorom, započnite vožnju unazad.  Odaberite i podesite levi i desni retrovizor, jedan za drugim. Podešavanje se odmah memoriše. Uključivanje  Sa upaljenim motorom, započnite vožnju unazad.  Pomerajte komandu A ulevo ili udesno da biste odabrali odgovarajući retrovizor. Ogledalo odabranog retrovizora se naginje naniže shodno programiranju. 76 Zaustavljanje  Prekinite vožnju unazad i sačekajte deset sekundi. ili  Postavite komandu A u srednji položaj. Ogledalo retrovizora se vraća u svoj prvobitni položaj. I retrovizor se vraća u svoj prvobitni položaj : – ako je brzina veća od 10 km/h, – ako je rad motora zaustavljen. Unutrašnji retrovizor Ogledalo koje se podešava i omogućava gledanje pozadi po sredini. Sadrži uređaj za zaštitu od zaslepljivanja koji će poslužiti u slučaju slabe vidljivosti. Ručni model za dan/noć Podešavanje  Podesite retrovizor tako da ogledalo dobro postavite u položaj „dan“. Položaj dan/noć  Povucite ručicu da biste prešli u položaj za zaštitu od zaslepljivanja „noć“.  Gurnite ručicu da biste prešli u normalan položaj „dan“. ! Iz bezbednosnih razloga, retrovizori treba da budu podešeni tako da se smanji „mrtvi ugao“. UDOBNOST Automatski nagib prilikom vožnje unazad Sistem koji vam omogućava da vidite površinu zemlje prilikom vožnje unazad radi parkiranja. Programiranje  Sa upaljenim motorom, započnite vožnju unazad.  Odaberite i podesite levi i desni retrovizor, jedan za drugim. Podešavanje se odmah memoriše. Uključivanje  Sa upaljenim motorom, započnite vožnju unazad.  Pomerajte komandu A ulevo ili udesno da biste odabrali odgovarajući retrovizor. Ogledalo odabranog retrovizora se naginje naniže shodno programiranju. 76 Zaustavljanje  Prekinite vožnju unazad i sačekajte deset sekundi. ili  Postavite komandu A u srednji položaj. Ogledalo retrovizora se vraća u svoj prvobitni položaj. I retrovizor se vraća u svoj prvobitni položaj : – ako je brzina veća od 10 km/h, – ako je rad motora zaustavljen. Unutrašnji retrovizor Ogledalo koje se podešava i omogućava gledanje pozadi po sredini. Sadrži uređaj za zaštitu od zaslepljivanja koji će poslužiti u slučaju slabe vidljivosti. Ručni model za dan/noć Podešavanje  Podesite retrovizor tako da ogledalo dobro postavite u položaj „dan“. Položaj dan/noć  Povucite ručicu da biste prešli u položaj za zaštitu od zaslepljivanja „noć“.  Gurnite ručicu da biste prešli u normalan položaj „dan“. ! Iz bezbednosnih razloga, retrovizori treba da budu podešeni tako da se smanji „mrtvi ugao“. UDOBNOST Model sa automatskim sistemom dan/noć PODEŠAVANJE VOLANA Zahvaljujući posebnom senzoru kojim se meri stepen osvetljenosti koji dopire sa zadnje strane vozila, ovaj sistem obezbeđuje automatski i postepen prelazak sa dnevne na noćnu upotrebu. On se sastoji od uređaja koji sprečava zaslepljivanje tako što aktivira zatamnjenje retrovizora : ovo sprečava zaslepljivanje vozača kada sunce ili svetlosni snop vozila koja vas prate pada direktno na retrovizor. i Da bi bila obezbeđena maksimalna vidljivost prilikom vašeg manevrisanja, retrovizor automatski postaje svetliji čim započnete vožnju unazad.  Kada je vozilo zaustavljeno, povucite komandu da biste otključali volan.  Podesite visinu i dubinu volana da biste svoj položaj prilagodili vožnji.  Gurnite komandu nazad da biste zaključali volan. ! Iz bezbednosnih razloga, ovi manevri se obavezno moraju obavljati kada je vozilo zaustavljeno. 77 UDOBNOST Model sa automatskim sistemom dan/noć PODEŠAVANJE VOLANA Zahvaljujući posebnom senzoru kojim se meri stepen osvetljenosti koji dopire sa zadnje strane vozila, ovaj sistem obezbeđuje automatski i postepen prelazak sa dnevne na noćnu upotrebu. On se sastoji od uređaja koji sprečava zaslepljivanje tako što aktivira zatamnjenje retrovizora : ovo sprečava zaslepljivanje vozača kada sunce ili svetlosni snop vozila koja vas prate pada direktno na retrovizor. i Da bi bila obezbeđena maksimalna vidljivost prilikom vašeg manevrisanja, retrovizor automatski postaje svetliji čim započnete vožnju unazad.  Kada je vozilo zaustavljeno, povucite komandu da biste otključali volan.  Podesite visinu i dubinu volana da biste svoj položaj prilagodili vožnji.  Gurnite komandu nazad da biste zaključali volan. ! Iz bezbednosnih razloga, ovi manevri se obavezno moraju obavljati kada je vozilo zaustavljeno. 77 VRATA KLJUČ SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM Sistem koji omogućava centralizovano otvaranje ili zatvaranje vozila preko brave ili daljinskog upravljača. On takođe obezbeđuje određivanja položaja vozila i startovanje motora, kao i zaštitu od krađe. Potpuno otključavanje ključem  Da biste otključali vozilo, okrenite ključ ulevo u bravi na vratima vozača. Ubrzani rad migavaca u trajanju od oko dve sekunde potvrđuje otključavanje vozila. U isto vreme, u zavisnosti od verzije vašeg automobila, spoljni retrovizori izlaze iz ležišta. Zatvaranje vozila Jednostavno zaključavanje pomoću daljinskog upravljača  Pritisnite dugme sa zatvorenim katancem da potpuno zaključate vozilo.  Pritisnite dugme sa zatvorenim katancem dve sekunde da biste automatski zatvorili prozore. Otključati i odškrinuti zadnje staklo  Držite ovo dugme pritisnuto duže od dve sekunde da biste otključali zadnje staklo. Ovaj postupak prethodno otključava vozilo Otvaranje vozila Rasklapanje ključa  Da biste rasklopili ključ, prethodno pritisnite ovo dugme. Potpuno otključavanje pomoću daljinskog upravljača  Za otključavanje vozila pritisnite dugme sa otvorenim katancem. 78 i Prtljažnik i zadnje staklo ne mogu biti otvoreni istovremeno. Jednostavno zaključavanje sa ključem  Okrenite ključ udesno u bravi na vratima vozača da biste potpuno zaključali vozilo. Izvršeno zaključavaje potvrđuje paljenje migavaca oko dve sekunde bez treperenja. U isto vreme, u zavisnosti od verzije vašeg automobila, izlaze spoljni retrovizori. i Ako neka vrata, zadnje svetlo ili prtljažnik ostanu otvoreni, ne treba pribegavati centralnom zaključavanju. Zaključano vozilo, u slučaju nenamernog otključavanja, automatski će se samo zakjlučati posle tridesetak sekundi, osim ako neka vrata nisu otvorena u međuvremenu. VRATA i Funkcija sklapanja ili obaranja spoljnih retrovizora daljinskim upravljačem može biti isključena od strane mreže PEUGEOT. Super-zaključavanje pomoću daljinskog upravljača  Pritisnite dugme sa zatvorenim katancem da biste potpuno zaključali vozilo ili držite prst duže od dve sekunde na dugmetu sa zatvorenim katancem da biste pored vrata automatski zatvorili i prozore (u zavisnosti od verzije).  Posle pet sekundi, ponovo pritisnite dugme sa zatvorenim katancem da biste izvršili super-zaključavanje vozila. Migavci, koji ostaju upaljeni oko dva minuta, potvrđuju da je izvršeno super zaključavajne. U isto vreme, u zavisnosti od verzije vašeg automobila, izlaze spoljni retrovizori. ! Super zaključavanje onemogućava rad spoljašnjih i unutrašnjih komandi za vrata. Isto tako, ono stavlja van funkcije dugme za ručnu centralizovanu komandu. Nikada nikoga ne ostavljajte u kolima kada aktivirate super-zaključavanje. Super zaključavanje ključem  Okrenite ključ udesno u bravi na vratima vozača da biste potpuno zaključali vozilo i ostavite ga u bravi duže od dve sekunde da biste pored vata automatski zaključali prozore (u zavisnosti od verzije).  Posle pet sekundi ponovo okrenite ključ udesno da biste izvršili super zaključavanje vozila. Rasklapanje ključa  Da biste rasklopili ključ, prethodno pritisnite dugme A. Lokalizovanje vozila Ova funkcija vam omogućava pronalaženje vašeg vozila na daljinu, naročito u slučajevima slabe vidljivosti. Vaše vozilo treba da bude zaključano.  Pritisnite zatvorenu bravicu na daljinskom upravljaču. Ovaj postupak će aktivirati paljenje plafonskih svetala, kao i treptanje pokazivača pravca na nekoliko sekundi. Zaštita od krađe Elektronska blokada startovanja Ključ sadrži elektronski čip koji poseduje jedinstveni kod. Prilikom uspostavljanja kontakta, ovaj kod se mora prepoznati da bi startovanje bilo moguće. Ova elektronska blokada startovanja zaključava sistem kontrole motora, nekoliko sekundi nakon prekida kontakta, i sprečava pokretanje vozila u slučaju obijanja. U slučaju nepravilnosti u radu, o tome vas upozorava paljenje ove lampice, praćeno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu. U tom slučaju, vaše vozilo neće startovati ; obratite se brzo mreži PEUGEOT. 79 VRATA Startovanje vozila  Uvucite ključ u kontakt bravu. Sačekajte nekoliko sekundi da sistem prepozna kod startovanja.  Okrenite do kraja ključ ka bord tabli, u položaj 3 (Startovanje).  Čim motor počne da radi, otpustite ključ. i Zaboravljen ključ u položaju „Kontakt“ Zamena baterije Ako ste zaboravili ključ u kontaktbravi, automatski će doći do prekida kontakta nakon jednog sata. Da biste ponovo dali kontakt, okrenite ključ u položaj 1 (Stop), zatim ponovo u položaj 2 (Contact). Problemi sa daljinskim upravljačem Nakon ponovnog priključivanja akumulatora, zamene baterija ili nepravilnosti u radu daljinskog upravljača, više nećete moći da otvorite, zatvorite ili lokalizujte vaše vozilo. Zaustavljanje vozila  Zaustavite vozilo.  Okrenite ključ do kraja ka vama u položaj 1 (Stop).  Izvucite ključ iz kontakt brave. ! 80 Težak predmet (privezak za ključeve…), zakačen na ključ tako da opterećuje njegovu osovinu dok je u kontaktu, može dovesti do lošeg funkcionisanja ključa.  U prvo vreme, koristite ključ u bravi za otvaranje ili zatvaranje vozila.  Kasnije, izvršite reinicijalizaciju daljinskog upravljača. Ako se problemi nastave, obratite se mreži PEUGEOT. Reinicijalizacija  Prekinite kontakt.  Vratite ključ u položaj 2 (Kontakt).  Odmah pritisnite dugme sa zatvorenim katancem na nekoliko sekundi.  Prekinite kontakt i izvucite ključ iz kontakt brave. Daljinski upravljač je ponovo u potpunosti operativan. Ref. baterije : CR1620/3 volti. Ova rezervna baterija je dostupna u mreži PEUGEOT. U slučaju istrošene baterije, upozoreni ste paljenjem ovog pokazivača, koje je praćeno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu.  Otkopčajte kućište pomoću novčića u nivou ureza.  Izvucite istrošenu bateriju iz ležišta.  Uvucite novu bateriju u ležište pazeći na prvobitni smer.  Zatvorite kućište.  Reinicijalizujte daljinski upravljač. VRATA ! U slučaju gubitka ključeva Uputite se u mrežu PEUGEOT sa saobraćajnom dozvolom i ličnom kartom. Mreža PEUGEOT će preuzeti šifru vašeg ključa i transponderski kod kako bi vam se naručio novi ključ. Nemojte bacati baterije daljinskog upravljača, one sadrže materije koje su štetne za prirodnu sredinu. Odnesite ih do ovlašćenog mesta za njihovo skupljanje. Daljinski upravljač Daljinski upravljač visoke frekvencije je osetljiv sistem ; ne dirajte ga dok vam se nalazi u džepovima da ne biste nehotice otključali vozilo. Izbegavajte pritiskanje dugmića daljinskog upravljača kada se nalazite van dometa vozila. Postoji opasnost da se pokvari. U tom slučaju će biti neophodno da se obavi reinicijalizacija daljinskog upravljača. Daljinski upravljač ne radi dok je ključ u bravi, čak i kada je kontakt prekinut, osim za reinicijalizaciju. Zatvaranje vozila Vožnja sa zaključanim vratima može učiniti teško pristupačnim izlaz u slučaju opasnosti. Iz bezbednosnih razloga (deca u vozilu), izvucite ključ iz brave pre nego što ga napustite, makar i na kratko. Zaštita od krađe Nemojte vršiti nikakve izmene na sistemu elektronske blokade startovanja, to može izazvati nepravilnosti u radu. Prilikom kupovine polovnog vozila Neka vam mreža PEUGEOT memoriše ključeve kako biste bili sigurni da jedino vaši ključevi mogu pokrenuti vozilo. 81 VRATA i Funkcija sklapanja ili obaranja spoljnih retrovizora daljinskim upravljačem može biti isključena od strane mreže PEUGEOT. Super-zaključavanje pomoću daljinskog upravljača  Pritisnite dugme sa zatvorenim katancem da biste potpuno zaključali vozilo ili držite prst duže od dve sekunde na dugmetu sa zatvorenim katancem da biste pored vrata automatski zatvorili i prozore (u zavisnosti od verzije).  Posle pet sekundi, ponovo pritisnite dugme sa zatvorenim katancem da biste izvršili super-zaključavanje vozila. Migavci, koji ostaju upaljeni oko dva minuta, potvrđuju da je izvršeno super zaključavajne. U isto vreme, u zavisnosti od verzije vašeg automobila, izlaze spoljni retrovizori. ! Super zaključavanje onemogućava rad spoljašnjih i unutrašnjih komandi za vrata. Isto tako, ono stavlja van funkcije dugme za ručnu centralizovanu komandu. Nikada nikoga ne ostavljajte u kolima kada aktivirate super-zaključavanje. Super zaključavanje ključem  Okrenite ključ udesno u bravi na vratima vozača da biste potpuno zaključali vozilo i ostavite ga u bravi duže od dve sekunde da biste pored vata automatski zaključali prozore (u zavisnosti od verzije).  Posle pet sekundi ponovo okrenite ključ udesno da biste izvršili super zaključavanje vozila. Rasklapanje ključa  Da biste rasklopili ključ, prethodno pritisnite dugme A. Lokalizovanje vozila Ova funkcija vam omogućava pronalaženje vašeg vozila na daljinu, naročito u slučajevima slabe vidljivosti. Vaše vozilo treba da bude zaključano.  Pritisnite zatvorenu bravicu na daljinskom upravljaču. Ovaj postupak će aktivirati paljenje plafonskih svetala, kao i treptanje pokazivača pravca na nekoliko sekundi. Zaštita od krađe Elektronska blokada startovanja Ključ sadrži elektronski čip koji poseduje jedinstveni kod. Prilikom uspostavljanja kontakta, ovaj kod se mora prepoznati da bi startovanje bilo moguće. Ova elektronska blokada startovanja zaključava sistem kontrole motora, nekoliko sekundi nakon prekida kontakta, i sprečava pokretanje vozila u slučaju obijanja. U slučaju nepravilnosti u radu, o tome vas upozorava paljenje ove lampice, praćeno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu. U tom slučaju, vaše vozilo neće startovati ; obratite se brzo mreži PEUGEOT. 79 VRATA ! U slučaju gubitka ključeva Uputite se u mrežu PEUGEOT sa saobraćajnom dozvolom i ličnom kartom. Mreža PEUGEOT će preuzeti šifru vašeg ključa i transponderski kod kako bi vam se naručio novi ključ. Nemojte bacati baterije daljinskog upravljača, one sadrže materije koje su štetne za prirodnu sredinu. Odnesite ih do ovlašćenog mesta za njihovo skupljanje. Daljinski upravljač Daljinski upravljač visoke frekvencije je osetljiv sistem ; ne dirajte ga dok vam se nalazi u džepovima da ne biste nehotice otključali vozilo. Izbegavajte pritiskanje dugmića daljinskog upravljača kada se nalazite van dometa vozila. Postoji opasnost da se pokvari. U tom slučaju će biti neophodno da se obavi reinicijalizacija daljinskog upravljača. Daljinski upravljač ne radi dok je ključ u bravi, čak i kada je kontakt prekinut, osim za reinicijalizaciju. Zatvaranje vozila Vožnja sa zaključanim vratima može učiniti teško pristupačnim izlaz u slučaju opasnosti. Iz bezbednosnih razloga (deca u vozilu), izvucite ključ iz brave pre nego što ga napustite, makar i na kratko. Zaštita od krađe Nemojte vršiti nikakve izmene na sistemu elektronske blokade startovanja, to može izazvati nepravilnosti u radu. Prilikom kupovine polovnog vozila Neka vam mreža PEUGEOT memoriše ključeve kako biste bili sigurni da jedino vaši ključevi mogu pokrenuti vozilo. 81 VRATA Startovanje vozila  Uvucite ključ u kontakt bravu. Sačekajte nekoliko sekundi da sistem prepozna kod startovanja.  Okrenite do kraja ključ ka bord tabli, u položaj 3 (Startovanje).  Čim motor počne da radi, otpustite ključ. i Zaboravljen ključ u položaju „Kontakt“ Zamena baterije Ako ste zaboravili ključ u kontaktbravi, automatski će doći do prekida kontakta nakon jednog sata. Da biste ponovo dali kontakt, okrenite ključ u položaj 1 (Stop), zatim ponovo u položaj 2 (Contact). Problemi sa daljinskim upravljačem Nakon ponovnog priključivanja akumulatora, zamene baterija ili nepravilnosti u radu daljinskog upravljača, više nećete moći da otvorite, zatvorite ili lokalizujte vaše vozilo. Zaustavljanje vozila  Zaustavite vozilo.  Okrenite ključ do kraja ka vama u položaj 1 (Stop).  Izvucite ključ iz kontakt brave. ! 80 Težak predmet (privezak za ključeve…), zakačen na ključ tako da opterećuje njegovu osovinu dok je u kontaktu, može dovesti do lošeg funkcionisanja ključa.  U prvo vreme, koristite ključ u bravi za otvaranje ili zatvaranje vozila.  Kasnije, izvršite reinicijalizaciju daljinskog upravljača. Ako se problemi nastave, obratite se mreži PEUGEOT. Reinicijalizacija  Prekinite kontakt.  Vratite ključ u položaj 2 (Kontakt).  Odmah pritisnite dugme sa zatvorenim katancem na nekoliko sekundi.  Prekinite kontakt i izvucite ključ iz kontakt brave. Daljinski upravljač je ponovo u potpunosti operativan. Ref. baterije : CR1620/3 volti. Ova rezervna baterija je dostupna u mreži PEUGEOT. U slučaju istrošene baterije, upozoreni ste paljenjem ovog pokazivača, koje je praćeno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu.  Otkopčajte kućište pomoću novčića u nivou ureza.  Izvucite istrošenu bateriju iz ležišta.  Uvucite novu bateriju u ležište pazeći na prvobitni smer.  Zatvorite kućište.  Reinicijalizujte daljinski upravljač. VRATA ALARM Ovo je sistem za zaštitu vašeg vozila od krađe. On obezbeđuje dva tipa zaštite, spoljašnju i unutrašnju, kao i funkciju samozaštite. Zatvaranje vozila kada su aktivne obe funkcije alarma i Zaštita spoljašnjosti Sistem upravlja otvaranjem vozila. Alarm se uključuje čim neko pokuša da uđe u vozilo, delujući silom na vrata, prtljažnik ili poklopac motora. Ako su neka od vrata-ulazna vrata ili vrata prtljažnika-loše zatvorena, vozilo nije zaključano, ali će se spoljašnja zaštita aktivirati nakon 45 sekundi istovremeno kad i zaštita unutrašnjosti. Zaštita unutrašnjosti Sistem prati promene zapremine prostora u kabini. Alarm se uključuje u slučaju lomljenja stakla ili kretanja u unutrašnjosti vozila. Ako želite da ostavite životinju u unutrašnjosti vozila sa odškrinutim prozorom, isključite funkciju zaštite unutrašnjosti. Funkcija samozaštite Ovaj sistem upravlja isključivanjem svih delova alarma. Alarm će se uključiti ako neko pokuša da isključi kablove sirene, centralne komande ili akumulatora. ! 82 Nemojte vršiti nikakve izmene na sistemu alarma, to bi moglo izazvati kvarove i nepravilnosti u njegovom radu. Uključenje  Prekinite kontakt i izađite iz vozila.  Zaključajte ili super-zaključajte vozilo putem tastera na daljinskom upravljaču. Alarm se aktivira ; lampica tastera A treperi svake sekunde. Zaštita spoljašnjosti je aktivirana 5 sekundi nakon pritiska na dugme za zaključavanje na daljinskom upravljaču. Zaštita unutrašnjosti je aktivirana 45 sekundi nakon pritiska na dugme za zaključavanje na daljinskom upravljaču. Isključenje  Otključajte vozilo putem tastera za otključavanje na daljinskom upravljaču. Alarm je isključen ; lampica tastera A se gasi. VRATA Zatvaranje vozila kada je uključena samo spoljašnja zaštita Isključenje zaštite unutrašnjosti  Prekinite kontakt.  U narednih deset sekundi, pritisnite taster A sve dok lampica ne ostane trajno uključena.  Izađite iz vozila.  Brzo zaključajte ili super-zaključajte vozilo putem tastera za zaključavanje na daljinskom upravljaču. Samo alarm za spoljašnju zaštitu ostaje uključen ; lampica tastera A treperi svake sekunde. i Da bi bilo uzeto u obzir, ovo isključenje mora da se vrši nakon svakog prekida kontakta. Ponovno uključenje zaštite unutrašnjosti  Otključajte vozilo putem tastera za otključavanje na daljinskom upravljaču.  Ponovo zaključajte vozilo pomoću daljinskog upravljača. Alarm se ponovo aktivira sa obe svoje funkcije ; lampica tastera A treperi. Paljenje alarma Kvar daljinskog upravljača Paljenje alarma prati oglašavanje sirene i treperenje migavaca vozila tokom približno trideset sekundi. Nakon paljenja, zaštite su ponovo operativne.  Otključajte vozilo ključem preko brave na strani vozača.  Otvorite vrata ; oglasiće se alarm.  Uspostavite kontakt ; alam se isključuje. ! Zatvaranje vozila bez aktiviranja alarma Ako se alarm uključi deset puta za redom, jedanaesti put će prestati da bude aktivan. Ako lampica tastera A ubrzano treperi, to znači da se alarm aktivirao u vašem odsustvu. Prilikom uspostavljanja kontakta, treperenje odmah prestaje. Da biste izbegli uključenje alarma, prilikom pranja vašeg vozila, zaključavanje izvršite preko brave vozačevih vrata.  Zaključajte ili super-zaključajte vozilo ključem u bravi u vozačevim vratima. Nepravilnosti u radu Prilikom uspostavljanja kontakta, paljenje lampice tastera A tokom deset sekundi označava nepravilnost u radu sirene alarma. Izvršite proveru u PEUGEOT Mreži. Automatsko aktiviranje* Dva minuta nakon zatvaranja poslednjih vrata ili prtljažnika, alarm se aktivira automatski.  Da biste izbegli uključenje alarma prilikom ulaska u vozilo, prethodno pritisnite taster za otključavanje daljinskog upravljača. * U zavisnosti od zemlje. 83 VRATA ELEKTROPODIZAČI STAKLA Opremljeni su zaštitnim sistemom protiv uštinuća i sistemom za isključivanje komande u slučaju pogrešne upotrebe komandi kod zadnjih sedišta. Redosled komandi za električno podizanje stakla – 1. Električna komanda za podizanje stakla-vozač. 2. Električna komanda za podizanje stakla-suvozač. 3. Električna komanda za podizanje stakla-zadnja desna strana. 4. Električna komanda za podizanje stakla-zadnja leva strana. 5. Isključivanje komandi za podizanje stakla i za zadnja vrata. 84 ! Imate na raspolaganju dve mogućnosti : – ručni režim  Pritisnite komandu ili je povucite, a da ne pređe tačku otpora. Staklo se zaustavlja čim otpustite komandu. automatski režim  Pritisnite komandu ili je povucite prelazeći tačku otpora. Staklo se potpuno otvara ili zatvara posle otpuštanja komande.  Novim električnim impulsom zaustavlja se kretanje stakla. Zaštita od uštinuća Kada podižemo staklo i kada ono naiđe na prepreku, ono se zaustavlja i počinje postepeno da se spušta. i i Komande za podizanje stakla su uvek u funkciji, i to u trajanju od 45 sekundi posle prekida rada motora. U slučaju da pomeranje jodnog od stakala nije moguće uz pomoć komande na vratima vozača, podizanje ili spuštanje stakla izvršite na vratima na kojima se nalazi staklo koje hoćete da podignete ili spustite, i obrnuto. Sa ciljem da bude izbegnuto oštećenje motora za podizanje stakla, posle desetak uzastopnih spuštanja/podizanja stakla do kraja, automatski se aktivira sistem zaštite koji dozvoljava samo zatvaranje prozora. Kada je jednom staklo podignuto, komande će opet biti u funkciji posle približno 40 minuta. U slučaju da je nemoguće zatvoriti prozor (na primer, u slučaju zaleđivanja), odmah posle delimičnog spuštanja stakla :  držite komandu pritisnutu do potpunog otvaranja stakla,  onda povucite komandu dok se staklo ne podigne,  po zatvaranju prozora, držite komandu još jednu sekundu. Za vreme ovih operacija sistem za zaštitu od zaglavljivanja nije u funkciji. VRATA Ponovno pokretanje U slučaju da nije moguće podići stakla automatski, potrebno je da ponovo pokrenete njihov rad :  povucite komandu do zaustavljanja prozora,  otpustite komandu i ponovo je povucite do potpunog zatvaranja,  po zatvaranju prozora, držite komandu još jednu sekundu,  pritisnite komandu da biste automatski spustili prozor u donji položaj,  pošto ste spustili prozor u donji položaj, opet držite komandu još jednu sekundu. Za vreme ovih operacija sistem za zaštitu od zaglavljivanja nije u funkciji. Poništavanje komandi za stakla i zadnja vrata  Zbog bezbednosti vaše dece, pritisnite komandu 5 da isključite komande za zadnja stakla bez obzira na njihov položaj. Upaljena signalna lampica je znak da su komande isključene. Ugašena signalna lampica je znak da su zadnje komande su aktivirane. i Ovom komandom takođe se isključuju unutrašnje komande za zadnja vrata (videti poglavlje „Bezbednost dece“ – „Električna bezbednost dece“). ! Svako drugo stanje napred pomenute signalne lampice ukazuje na neispravnost električnog sistema za bezbednost dece. Izvršite proveru u PEUGEOT Mreži. ! Uvek izvucite kontakt-ključ kad napuštate kola, čak i za kratko vreme. U slučaju blokiranja uređaja za podizanje prozora prilikom rukovanja, morate promeniti pravac kretanja stakla. Da biste to učinili, pritisnite odgovarajuće dugme. Kad vozač deluje na komande za podizanje i spuštanje stakla na strani putnika, treba da se uveri da niko ne ometa ispravno zatvaranje prozora. Vozač treba da se uveri da putnici ispravno koriste sistem za otvaranje i zatvaranje prozora. Pazite na decu dok podižete ili spuštate staklo. 85 VRATA VRATA Sa unutrašnje strane Zatvaranje Kad neka vrata nisu dobro zatvorena : Otvaranje –  Pošto ste daljinskim upravljačem otključali sva vrata na vozilu, povucite ručicu na vratima.  Povucite komandu za prednja vrata da biste ih otvorili ; tako otključavate celo vozilo.  Povucite komandu za zadnja vrata da biste ih otvorili ; tako otključavate samo zadnja vrata. ! 86 kada motor radi, ova kontrolna lampica se pali i ostaje upaljena nekoliko sekundi, dok se u isto vreme na višenamenskomekranu pojavljuje poruka, kada je vozilo u vožnji (brzina preko 10 km/h), ova kontrolna lampica se pali, dok se u isto vreme oglašava zvučni signal i pojavljuje poruka na višefunkcionalnom ekranu u trajanju od nekoliko sekundi. – Sa spoljne strane Verzija sa super-zaključavanjem Kada je vozilo super-zaključano, komande na vratima u kabini nisu u funkciji. VRATA Ručna komanda centralne blokade vrata i Sistem za ručno centralno zaključavanje i otključavanje unutrašnjih vrata. Uključenje Ako je vozilo zaključano ili superzaključano sa spoljašnje strane, crvena lampica treperi i taster A nije operativan.  U tom slučaju, koristite daljinski upravljač ili ključ da biste otključali vozilo. Centralna automatska blokada Sistem za automatsko zaključavanje ili otključavanje vrata i prtljažnika u vožnji. Možete uključiti ili isključiti ovu funkciju. Otključavanje  Pritisnite taster A da zaključate vozilo. Crvena lampica tastera se pali. Zaključavanje Pri brzini većoj od 10 km/h, vrata, prtljažnik i zadnje staklo se automatski zaključavaju. ! i Ako su jedna od vrata otvorena, centralizovano zaključavanje unutrašnjih vrata neće se izvršiti. Otključavanje  Pritisnite ponovo taster A da biste otključali vozilo. Crvena lampica tastera se gasi. Ako su neka od vrata otvorena, automatsko centralno zaključavanje neće se izvršiti. Ako su prtljažnik ili zadnje staklo otvoreni, centralno automatsko zaključavanje je ipak aktivno.  Pritisnite duže od dve sekunde na taster A. Poruka koja potvrđuje operaciju pojavljuje se na višenamenskom ekranu praćena glasnim zvukom. Isključenje  Ponovo pritisnite duže od dve sekunde taster A. Poruka koja potvrđuje operaciju pojavljuje se na višenamenskom ekranu praćena glasnim zvukom. Otključavanje  Kada je brzina manja od 10 km/h, pritisnite taster A da biste momentalno zaključali vrata, prtljažnik i zadnje staklo. 87 VRATA Pomoćna komanda PRTLJAŽNIK Reč je o uređaju za mehaničko zaključavanje i otključavanje vrata u slučaju kvara akumulatora ili nepravilnosti sistema za centralizovano zaključavanje vrata. Pomoćno otvaranje prtljažnika Ovo je uređaj za mehaničko zaključavanje prtljažnika u slučaju nepravilnosti u radu akumulatora ili sistema centralizovanog zaključavanja vozila. Zaključavanje vrata vozača  Uvucite ključ u bravu, zatim ga okrenite u desno. Otključavanje vrata vozača  Uvucite ključ u bravu, zatim ga okrenite u levo. Zaključavanje vrata suvozača i vrata putnika pozadi Otvaranje  Nakon potpunog otključavanja vozila pomoću daljinskog upravljača ili ključem, povucite ručicu i podignite poklopac prtljažnika. Zatvaranje  Uvucite ključ u bravu, koja se nalazi na stubu vrata, zatim ga okrenite za osminu kruga. Otključavanje vrata suvozača i vrata putnika pozadi  Povucite unutrašnju komandu za otvaranje vrata. 88  Spustite poklopac prtljažnika pomoću ručice kako biste ga dobro učvrstili. Kada je poklopac prtljažnika loše zatvoren : – kada motor radi, ovaj pokazivač se pali, praćen porukom na višenamenskom ekranu, tokom nekoliko sekundi, – u vožnji (brzina veća od 10 km/h), ovaj pokazivač se pali, praćen zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu u trajanju od nekoliko sekundi. Otključavanje  Oborite zadnja sedišta tako da bravi možete da priđete sa unutrašnje strane.  Mali odvrtač uvucite u otvor A brave da otključate prtljažnik. VRATA Pomoćna komanda PRTLJAŽNIK Reč je o uređaju za mehaničko zaključavanje i otključavanje vrata u slučaju kvara akumulatora ili nepravilnosti sistema za centralizovano zaključavanje vrata. Pomoćno otvaranje prtljažnika Ovo je uređaj za mehaničko zaključavanje prtljažnika u slučaju nepravilnosti u radu akumulatora ili sistema centralizovanog zaključavanja vozila. Zaključavanje vrata vozača  Uvucite ključ u bravu, zatim ga okrenite u desno. Otključavanje vrata vozača  Uvucite ključ u bravu, zatim ga okrenite u levo. Zaključavanje vrata suvozača i vrata putnika pozadi Otvaranje  Nakon potpunog otključavanja vozila pomoću daljinskog upravljača ili ključem, povucite ručicu i podignite poklopac prtljažnika. Zatvaranje  Uvucite ključ u bravu, koja se nalazi na stubu vrata, zatim ga okrenite za osminu kruga. Otključavanje vrata suvozača i vrata putnika pozadi  Povucite unutrašnju komandu za otvaranje vrata. 88  Spustite poklopac prtljažnika pomoću ručice kako biste ga dobro učvrstili. Kada je poklopac prtljažnika loše zatvoren : – kada motor radi, ovaj pokazivač se pali, praćen porukom na višenamenskom ekranu, tokom nekoliko sekundi, – u vožnji (brzina veća od 10 km/h), ovaj pokazivač se pali, praćen zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu u trajanju od nekoliko sekundi. Otključavanje  Oborite zadnja sedišta tako da bravi možete da priđete sa unutrašnje strane.  Mali odvrtač uvucite u otvor A brave da otključate prtljažnik. VRATA ZADNJE STAKLO PRTLJAŽNIK Otvaranje Otvaranje Zatvaranje  Nakon potpunog otključavanja vozila pomoću daljinskog upravljača ili ključa, kada je zadnje staklo zatvoreno, povucite ručku A i podignite poklopac prtljažnika.  Kada je prtljažnik zatvoren, da biste otvorili zadnje staklo, možete ga otključati/odškrinuti : – bilo pritiskom na komandu B, – bilo pritiskom u trajanju od dve sekunde na centralnom dugmetu daljinskog upravljača.  Podignite zadnje staklo pomoću nožice C metlice brisača.  Oborite zadnje staklo pritiskom na centralni deo stakla. Kada je zadnje staklo loše zatvoreno : i i Zatvaranje  Spustite poklopac prtljažnika pomoću unutrašnje ručke. Kada je poklopac prtljažnika loše zatvoren : kada motor radi, kada se ovaj pokazivač pali, praćen porukom na višenamenskom ekranu tokom nekoliko sekundi, u vožnji (kada je brzina veća od 10 km/h), ovaj pokazivač se pali praćen zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu tokom nekoliko sekundi. – – – Prtljažnik i zadnje staklo ne mogu biti istovremeno otvoreni. kada motor radi, pali se ovaj pokazivač, praćen zvučnim signalom tokom nekoliko sekundi, u vožnji (kada god je brzina vozila veća od 10 km/h), ovaj pokazivač se pali, praćen zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu tokom nekoliko sekundi. – Ako je zadnje staklo otključano, centralizovano zaključavanje neće biti moguće. 89 VRATA STAKLENI PANORAMSKI KROV Deo koji obuhvata panoramsku površinu od obojenog stakla da bi se povećala osvetljenost i vidljivost u kabini. Opremljen je električnom zavesom za zamračivanje sastavljenom iz više delova radi poboljšanja toplotnog i akustičnog komfora. – Sekvencijalna električna zavesa za zamračivanje Za otvaranje ili zatvaranje imate dve mogućnosti : – 90 ručno  Povucite ili pritisnite komandu A ali ne idite preko tačke otpora. Zavesa se zaustavlja čim otpustite komandu. automatski  Povucite ili pritisnite komandu A prelazeći tačku otpora. Zahvaljujući električnom impulsu, zavesa se potpuno otvara ili zatvara. Ponovnim delovanjem na komandu, zavesa se zaustavlja. Zaštita od uštinuća U automatskom radu i na kraju puta, kada zavesa za zamračivanje naiđe na prepreku za zatvaranje, ona se zaustavlja i polagano se vraća nazad. i U slučaju prekida u napajanju zavese strujom, morate ponovo pokrenuti zaštitu od uštinuća :  pritisnite komandu do potpunog zatvaranja. U slučaju ponovnog otvaranja zavese za vreme manevra zatvaranja i neposredno posle njenog zaustavljanja :  vucite komandu do potpunog otvaranja,  pritisnite komandu do potpunog zatvaranja. Za vreme ovih operacija zaštita od uštinuća nije aktivna. ! U slučaju zaglavljivanja zavese prilikom rukovanja, kretanje zavese tada mora da bude u suprotnom smeru. Da biste to učinili, potrebno je da pritisnete odgovarajuću komandu. Kad vozač deluje na komandu za zavesu, potrebno je da se uveri da niko ne ometa njeno ispravno zatvaranje. Vozač treba da se uveri da putnici pravilno koriste zavesu za zamračivanje. Pazite na decu za vreme pomeranja zavese. VRATA REZERVOAR ZA GORIVO Kapacitet rezervoara : oko 60 litara. Minimalni nivo goriva Kad gorivo dođe na minimalan nivo, ova kontrolna lampica se pali na kontrolnoj tabli, zajedno sa zvučnim signalom i porukom na višefunkcionalnom ekranu. Od prvog paljenja ove lampice ostaje vam još oko 6 litara goriva. Da izbegnete kvar, obavezno dospite gorivo. U slučaju da potpuno ostanete bez goriva (Dizel), pogledajte poglavlje „Provere“. Punjenje Natpis, zalepljen na unutrašnjem delu otvora, podseća vas na vrstu goriva koju treba da upotrebljavate, u zavisnosti od tipa motora vozila. Da bi punjenje goriva registrovao merač nivoa goriva, količina dosutog goriva mora biti veća od 5 litara. i Sve dok ne stavite poklopac na rezervoar, ne možete izvaditi ključ iz njegove brave. Otvaranje poklopca može biti praćeno karakterističnim zvukom usisa vazduha. Ova razlika u pritisku, koja je sasvim normalna, izazvana je dobrom zaptivenošću cevi kojima protiče gorivo. Za bezbedno dosipanje goriva uradite sledeće :  obavezno ugasite motor,  otvorite otvor za gorivo,  stavite ključ, zatim ga okrenite ulevo,  skinite poklopac i obesite ga o jezičak, postavljen na unutrašnjoj strani poklopca,  napunite rezervoar, ali ne insistirajte na dosipanju posle trećeg prekida u sipanju pištoljem ; to može dovesti do kvara. Nakon dosipanja goriva :  vratite poklopac na mesto,  okrenite ključ udesno, zatim ga izvucite iz poklopca,  zatvorite otvor. Nepravilnost u radu Na neispravnost uređaja za merenje potrošnje goriva ukazuje iglica na pokazivaču nivoa goriva jer je vraćena na nulu. Izvršite proveru u PEUGEOT mreži. 91 VRATA Kvalitet korišćenog goriva kod benzinskih motora Kvalitet korišćenog goriva kod Dizel motora Benzinski motori su savršeno kompatibilni sa benzinskim biogorivima tipa E10 (koji sadrže 10 % etanola), u skladu sa evropskim standardima EN 228 i EN 15376. Goriva tipa E85 (koja sadrže do 85 % etanola) namenjena su isključivo vozilima proizvedenim tako da mogu da koriste ovaj tip goriva (BioFlex vozilima). Kvalitet etanola treba da bude u skladu sa evropskim standardom EN 15293. Isključivo za brazilsko tržište proizvedena su vozila koja mogu da koriste gorivo koje sadrži i do 100 % etanola (tipa E100). Dizel motori su savršeno kompatibilni sa biogorivima u sladu sa važećim i budućim evropskim standardima (dizel gorivo u skladu sa normom EN 590 u smeši sa biogorivom u skladu sa normom EN 14214) koja se mogu sipati na pumpi (moguće prisustvo metilnih estera masnih kiselina od 0 do 7 %). Biogorivo B30 može se upotrebljavati kod nekih Dizel motora ; ipak, ova upotreba je uslovljena striktnim pridržavanjem posebnim uslovima održavanja. Obratite se PEUGEOT mreži. Korišćenje bilo kakvog drugog tipa (bio)goriva (kuhinjskog biljnog ili životinjskog ulja čistog ili razblaženog, lož ulja…) je formalno zabranjeno (postoji rizik od oštećenja motora i vodova goriva). Osobenosti BioFlex motora Flex vozilo je konstruisano tako da može jednako da koristi bezolovni benzin (RON 95 ou RON 98) ili etanol (to je mešavina koja se sastoji od 85 % etanola i 15 % bezolovnog benzina, zvanog E85). Nezavisno od količine i od vrste goriva koja se nalazi u rezervoaru vašeg vozila (RON 95/RON 98, E85 ili mešavina oba), možete u svakom trenutku da dopunite vaš rezervoar bezolovnim benzinom (RON 95 ou RON 98) ili etanolom (E85). Takođe možete bez ikakvih problema da koristite isključivo bezolovni benzin za ovu vrstu vozila. i 92 U zimskim uslovima, pokretanje motora može da bude otežano zbog hladnoće. U vreme jakih mrazeva, preporučuje se korišćenje bezolovnog benzina kako bi se postigli najbolji uslovi za startovanje motora. PREGLEDNOST Ručne komande KOMANDE ZA SPOLJAŠNJE OSVETLJENJE Uređaj za odabir i upravljanje različitim vrstama prednjeg i zadnjeg svetla koje obezbeđuju osvetljenost vozila. Model bez paljenja AUTO Glavno osvetljenje Različita prednja i zadnja svetla na vozilu projektovana su sa ciljem da se vozačeva vidljivost postepeno prilagođava datim klimatskim uslovima : – poziciona svetla, da bi vas videli, – kratka svetla da biste videli, a da ne zaslepljujete ostale vozače, – duga svetla, da biste dobro videli kada je put slobodan. Ugašena svetla. Automatsko paljenje svetala. Dodatno osvetljenje Ostala svetla su postavljena sa ciljem da što bolje odgovore na posebne uslove za vožnju : – svetlo za maglu da bi vas dobro videli iz daljine, – prednja svetla za maglu da biste vi bolje videli, – direkciona svetla, da biste bolje videli u krivinama, – dnevna svetla da bi vas videli danju. Programiranje Na raspolaganju su i sledeće opcije za različite vrste automatskih komandi za osvetljenje : – prateće osvetljenje, – automatsko paljenje, – direkciono osvetljenje. Komandama za paljenje svetla upravlja direktno vozač uz pomoć prstena A i ručice B. A. Prsten za izbor moda glavnog osvetljenja : okrenite ga i podesite na željeni simbol naspram oznake. Samo poziciona svetla. Kratka i duga svetla. Model sa paljenjem AUTO B. Ručica za promenu farova : povucite je da pređete sa oborenih na duga svetla i obrnuto. U režimu kada su isključeni farovi i poziciona svetla, vozač može direktno da uključi duga svetla („uključivanje farova“) sve dok drži povučenu ručicu. Prikazi Paljenje odgovarajuće kontrolne lampice na instrument tabli potvrđuje uključivanje rada odabranog svetla. 93 PREGLEDNOST Model samo sa zadnjim svetlima za maglu C. Prsten za odabir svetala za maglu. Ona funkcionišu i sa oborenim i sa dugim svetlima. ! zadnja svetla za maglu  Da biste upalili svetla za maglu, impulsni prsten C okrenite unapred. Prilikom automatskog gašenja svetla (sa modelom AUTO), svetla za maglu i kratka svetla ostaće upaljena.  Da biste ugasili sva svetla, impulsni prsten C okrenite un azad. Model sa prednjim i zadnjim svetlima za maglu 94 Prednja i zadnja svetla za maglu Pokrenite ih tako što ćete okrenuti prsten C :  unapred ; jednom, da biste upalili prednja svetla za maglu.  unapred još jednom, da biste upalili zadnja svetla za maglu,  unazad ; jednom, kako bi ste isključili zadnja svetla za maglu,  unazad ; još jednom, kako biste isključili prednja svetla za maglu. Prilikom automatskog gašenja svetala (sa modelom AUTO) ili prilikom ručnog gašenja farova sa kratkim svetlima, svetla za maglu i poziciona svetla ostaće upaljena.  Okrenite prsten unazad da biste ugasili svetla za maglu, poziciona svetla ugasiće se sama. i Po vedrom ili kišnom vremenu, danju i noću, zabranjeno je paljenje prednjih farova za maglu i zadnjeg svetla za maglu. U takvim situacijama jačina ovog svetla može da zaslepi druge učesnike u saobraćaju. Treba da se koriste samo po magli i snegu. U ovakvim klimatskim uslovima, treba ručno da upalite svetla za maglu i kratka svetla, jer senzor osvetljenosti može da detektuje dovoljnu količinu svetlosti. Ne zaboravite da ugasite prednje farove za maglu i zadnja svetla za maglu čim više nisu potrebna. Gašenje farova nakon prekida kontakta Nakon prekida kontakta, sva svetla se istog trenutka gase, osim oborenih svetala kada su svetla za prilaz sa automatskim aktiviranjem uključena. Paljenje farova nakon prekida farova Da biste ponovo aktivirali komandu za osvetljenje, okrenite prsten A u poziciju „0“ – ugašena svetla, potom na poziciju po vašem izboru. Pri otvaranju vozačevih vrata, kratki zvučni signal vas podseća da su svetla upaljena. Čitavo osvetljenje vozila, osim pozicionih svetala, automatski će biti ugašeno nakon maksimalnih trideset minuta, kako ne bi došlo do pražnjenja akumulatora. PREGLEDNOST i U određenim klimatskim uslovima (niska temperatura, vlažnost), prisustvo izmaglice na površini prednjih i zadnjih stakala farova je normalna ; ona će nestati nekoliko minuta nakon paljenja svetala. Prateće ručno osvetljenje Automatsko paljenje Privremeno upaljena kratka svetla, po prestanku rada motora, olakšavaju vozaču da se snađe pri izlasku iz vozila u slučaju slabe osvetljenosti. Poziciona i oborena svetla pale se automatski, bez delovanja vozača, u slučaju da senzori detektuju slabu spoljašnju osvetljenost ili u izvesnim slučajevima kada se uključe brisači. Čim količina svetlosti ponovo postane dovoljna ili kada se zaustave brisači, svetla se automatski gase. Dnevna svetla Specifično dnevno svetlo, obavezno u pojedinim zemljama, koje se automatski aktivira startovanjem motora i koje vozilu omogućava da bude vidljivije. Ovu funkciju obezbeđuju dva specifična fara. Mesto za upravljanje vozilom (kontrolna tabla, višenamenski ekran, spoljna strana klima uređaja…) ne osvetljava se, osim prilikom prelaska na opciju automatsko paljenje svetala ili prilikom manuelnog paljenja svetala. Programiranje U zemljama u kojima propisi ne nalažu, možete uključivati ili isključivati ove funkcije preko menija za konfiguraciju na multifunkcionalnom ekranu. Za zemlje u kojima propisi nalažu vožnju pod dnevnim svetlom, ova funkcija je aktivirana. – ova funkcija je aktivirana, – poziciona svetla i svetla za registarske tablice se takođe pale. Uključivanje  Po prestanku rada motora, uputite „poziv farovima“ uz pomoć komande osvetljenja.  Novi „poziv farovima“ zaustavlja ovu funkciju. Zaustavljanje Prateće ručno osvetljenje automatski se gasi po isteku datog vremena. Uključivanje  Okrenite prsten A u položaj „AUTO“. Automatsko paljenje svetala praćeno je porukom na višenamenskom ekranu. Zaustavljanje  Okrenite prsten A u neki drugi položaj osim položaja „AUTO“. Zaustavljanje je praćeno porukom na višenamenskom ekranu. 95 PREGLEDNOST i U određenim klimatskim uslovima (niska temperatura, vlažnost), prisustvo izmaglice na površini prednjih i zadnjih stakala farova je normalna ; ona će nestati nekoliko minuta nakon paljenja svetala. Prateće ručno osvetljenje Automatsko paljenje Privremeno upaljena kratka svetla, po prestanku rada motora, olakšavaju vozaču da se snađe pri izlasku iz vozila u slučaju slabe osvetljenosti. Poziciona i oborena svetla pale se automatski, bez delovanja vozača, u slučaju da senzori detektuju slabu spoljašnju osvetljenost ili u izvesnim slučajevima kada se uključe brisači. Čim količina svetlosti ponovo postane dovoljna ili kada se zaustave brisači, svetla se automatski gase. Dnevna svetla Specifično dnevno svetlo, obavezno u pojedinim zemljama, koje se automatski aktivira startovanjem motora i koje vozilu omogućava da bude vidljivije. Ovu funkciju obezbeđuju dva specifična fara. Mesto za upravljanje vozilom (kontrolna tabla, višenamenski ekran, spoljna strana klima uređaja…) ne osvetljava se, osim prilikom prelaska na opciju automatsko paljenje svetala ili prilikom manuelnog paljenja svetala. Programiranje U zemljama u kojima propisi ne nalažu, možete uključivati ili isključivati ove funkcije preko menija za konfiguraciju na multifunkcionalnom ekranu. Za zemlje u kojima propisi nalažu vožnju pod dnevnim svetlom, ova funkcija je aktivirana. – ova funkcija je aktivirana, – poziciona svetla i svetla za registarske tablice se takođe pale. Uključivanje  Po prestanku rada motora, uputite „poziv farovima“ uz pomoć komande osvetljenja.  Novi „poziv farovima“ zaustavlja ovu funkciju. Zaustavljanje Prateće ručno osvetljenje automatski se gasi po isteku datog vremena. Uključivanje  Okrenite prsten A u položaj „AUTO“. Automatsko paljenje svetala praćeno je porukom na višenamenskom ekranu. Zaustavljanje  Okrenite prsten A u neki drugi položaj osim položaja „AUTO“. Zaustavljanje je praćeno porukom na višenamenskom ekranu. 95 PREGLEDNOST Povezivanje sa pratećim automatskim osvetljenjem Povezivanje sa automatskim paljenjem daje vam sledeće dodatne mogućnosti za podešavanje pratećeg osvetljenja : – izbora trajanja osvetljenja u trajanju od 15, 30 ili 60 sekundi u pod meniju parametri vozila u meniju za konfiguraciju na višenamenskom ekranu (osim kod jednobojnog A ekrana gde je trajanje nepromenljivo : 60 s), – automatsko uključivanje pratećeg osvetljenja kada je uključeno automatsko paljenje farova. Nepravilnosti u radu U slučaju da se pojave nepravilnosti u radu prilikom paljenja svetala pali se servisni pokazivač na instrument tabli i/ili poruka na višenamenskom ekranu praćena zvučnim signalom. Obratite se PEUGEOT mreži. ! 96 Po maglovitom ili snežnom vremenu, senzor osvetljenosti može detektovati dovoljno prirodnog svetla. U tom slučaju se farovi neće upaliti automatski. Nemojte prekrivati senzor osvetljenosti, koji je povezan sa senzorom za kišu, smeštenim na sredini vetrobrana iza unutrašnjeg retrovizora ; u suprotnom funkcije čijim radom on upravlja neće više biti operativne. SPOLJAŠNJE OSVETLJENJE ZA PRILAZ VOZILU PODEŠAVANJE HALOGENIH FAROVA Daljinsko paljenje farova olakšava vaš pristup vozilu u slučaju slabe osvetljenosti. Ono se aktivira u zavisnosti od jačine svetlosti koju registruje senzor osvetljenosti. Uključivanje  Pritisnite dugme sa otvorenim katancem na daljinskom upravljaču. Pale se oborena i poziciona svetla ; isto tako, vaše vozilo je otključano. Zaustavljanje Spoljašnje osvetljenje za prilaz gasi se automatski po isteku određenog vremena, stavljanjem kontakt ključa ili zaključavanjem vozila. Programiranje Trajanje ovog osvetljenja određuje se izborom u meniju za konfiguraciju na višefunkcionalnom ekranu. i Trajanje osvetljenja za prilaz povezano je i identično sa automatskim osvetljenjem pri udaljavanju od vozila. Da ne biste ometali druge učesnike u saobraćaju, farovi sa halogenim sijalicama moraju biti podešeni po visini, u zavisnosti od opterećenja vozila. 0. 1 ili 2 osobe na prednjim sedištima. -. 3 osobe. 1. 5 osoba. -. Srednje podešavanje. 2. 5 osoba + maksimalno dozvoljeno opterećenje. -. Srednje podešavanje. 3. Vozač + maksimalno dozvoljeno opterećenje. i Početni položaj farova je u položaju „0“. PREGLEDNOST Povezivanje sa pratećim automatskim osvetljenjem Povezivanje sa automatskim paljenjem daje vam sledeće dodatne mogućnosti za podešavanje pratećeg osvetljenja : – izbora trajanja osvetljenja u trajanju od 15, 30 ili 60 sekundi u pod meniju parametri vozila u meniju za konfiguraciju na višenamenskom ekranu (osim kod jednobojnog A ekrana gde je trajanje nepromenljivo : 60 s), – automatsko uključivanje pratećeg osvetljenja kada je uključeno automatsko paljenje farova. Nepravilnosti u radu U slučaju da se pojave nepravilnosti u radu prilikom paljenja svetala pali se servisni pokazivač na instrument tabli i/ili poruka na višenamenskom ekranu praćena zvučnim signalom. Obratite se PEUGEOT mreži. ! 96 Po maglovitom ili snežnom vremenu, senzor osvetljenosti može detektovati dovoljno prirodnog svetla. U tom slučaju se farovi neće upaliti automatski. Nemojte prekrivati senzor osvetljenosti, koji je povezan sa senzorom za kišu, smeštenim na sredini vetrobrana iza unutrašnjeg retrovizora ; u suprotnom funkcije čijim radom on upravlja neće više biti operativne. SPOLJAŠNJE OSVETLJENJE ZA PRILAZ VOZILU PODEŠAVANJE HALOGENIH FAROVA Daljinsko paljenje farova olakšava vaš pristup vozilu u slučaju slabe osvetljenosti. Ono se aktivira u zavisnosti od jačine svetlosti koju registruje senzor osvetljenosti. Uključivanje  Pritisnite dugme sa otvorenim katancem na daljinskom upravljaču. Pale se oborena i poziciona svetla ; isto tako, vaše vozilo je otključano. Zaustavljanje Spoljašnje osvetljenje za prilaz gasi se automatski po isteku određenog vremena, stavljanjem kontakt ključa ili zaključavanjem vozila. Programiranje Trajanje ovog osvetljenja određuje se izborom u meniju za konfiguraciju na višefunkcionalnom ekranu. i Trajanje osvetljenja za prilaz povezano je i identično sa automatskim osvetljenjem pri udaljavanju od vozila. Da ne biste ometali druge učesnike u saobraćaju, farovi sa halogenim sijalicama moraju biti podešeni po visini, u zavisnosti od opterećenja vozila. 0. 1 ili 2 osobe na prednjim sedištima. -. 3 osobe. 1. 5 osoba. -. Srednje podešavanje. 2. 5 osoba + maksimalno dozvoljeno opterećenje. -. Srednje podešavanje. 3. Vozač + maksimalno dozvoljeno opterećenje. i Početni položaj farova je u položaju „0“. PREGLEDNOST Povezivanje sa pratećim automatskim osvetljenjem Povezivanje sa automatskim paljenjem daje vam sledeće dodatne mogućnosti za podešavanje pratećeg osvetljenja : – izbora trajanja osvetljenja u trajanju od 15, 30 ili 60 sekundi u pod meniju parametri vozila u meniju za konfiguraciju na višenamenskom ekranu (osim kod jednobojnog A ekrana gde je trajanje nepromenljivo : 60 s), – automatsko uključivanje pratećeg osvetljenja kada je uključeno automatsko paljenje farova. Nepravilnosti u radu U slučaju da se pojave nepravilnosti u radu prilikom paljenja svetala pali se servisni pokazivač na instrument tabli i/ili poruka na višenamenskom ekranu praćena zvučnim signalom. Obratite se PEUGEOT mreži. ! 96 Po maglovitom ili snežnom vremenu, senzor osvetljenosti može detektovati dovoljno prirodnog svetla. U tom slučaju se farovi neće upaliti automatski. Nemojte prekrivati senzor osvetljenosti, koji je povezan sa senzorom za kišu, smeštenim na sredini vetrobrana iza unutrašnjeg retrovizora ; u suprotnom funkcije čijim radom on upravlja neće više biti operativne. SPOLJAŠNJE OSVETLJENJE ZA PRILAZ VOZILU PODEŠAVANJE HALOGENIH FAROVA Daljinsko paljenje farova olakšava vaš pristup vozilu u slučaju slabe osvetljenosti. Ono se aktivira u zavisnosti od jačine svetlosti koju registruje senzor osvetljenosti. Uključivanje  Pritisnite dugme sa otvorenim katancem na daljinskom upravljaču. Pale se oborena i poziciona svetla ; isto tako, vaše vozilo je otključano. Zaustavljanje Spoljašnje osvetljenje za prilaz gasi se automatski po isteku određenog vremena, stavljanjem kontakt ključa ili zaključavanjem vozila. Programiranje Trajanje ovog osvetljenja određuje se izborom u meniju za konfiguraciju na višefunkcionalnom ekranu. i Trajanje osvetljenja za prilaz povezano je i identično sa automatskim osvetljenjem pri udaljavanju od vozila. Da ne biste ometali druge učesnike u saobraćaju, farovi sa halogenim sijalicama moraju biti podešeni po visini, u zavisnosti od opterećenja vozila. 0. 1 ili 2 osobe na prednjim sedištima. -. 3 osobe. 1. 5 osoba. -. Srednje podešavanje. 2. 5 osoba + maksimalno dozvoljeno opterećenje. -. Srednje podešavanje. 3. Vozač + maksimalno dozvoljeno opterećenje. i Početni položaj farova je u položaju „0“. PREGLEDNOST AUTOMATSKO REGULISANJE KSENONSKIH FAROVA DIREKCIONALNO OSVETLJENJE Programiranje Uključenje ili isključenje ove funkcije vrši se preko menija za konfiguraciju višenamenskog ekrana. U vožnji sa oborenim ili dugim svetlima, ova funkcija omogućava da svetlosni snop bolje osvetljava put u krivinama. Upotreba ove funkcije, koja se aktivira pri brzini većoj od 20 km/h i isključivo u paru sa ksenonskim sijalicama, znatno poboljšava kvalitet vaše vožnje u krivinama. sa direkcionalnim osvetljenjem U slučaju kvara, ova kontrolna lampica treperi na kontrolnoj tabli, ovo treperenje prati pojavljivanje poruke na višefunkcionalnom ekranu. Obratite se PEUGEOT mreži. Da ne biste smetali drugim učesnicima u saobraćaju, ovaj sistem i kad je vozilo zaustavljeno automatski koriguje visinu snopa ksenonskih sijalica, u zavisnosti od opterećenja vozila. U slučaju kvara ova kontrolna lampica i/ili druga kontrolna lampica za radno stanje vozila pojavljuje se na ekranu kontrolne table, u isto vreme sa oglašavanjem zvučnog signala i pojavljivanjem poruke na višenamenskom ekranu. Tada sistem spušta svetla na vašem automobilu. ! Ne dirajte ksenonske sijalice. Obratite se PEUGEOT mreži. Nepravilnosti u radu bez direkcionalnog osvetljenja i Kada vozilo miruje ili kad se kreće veoma sporo ili unazad, ova funkcija nije aktivna. Posle gašenja motora, ova funkcija ostaje u memoriji. 97 PREGLEDNOST AUTOMATSKO REGULISANJE KSENONSKIH FAROVA DIREKCIONALNO OSVETLJENJE Programiranje Uključenje ili isključenje ove funkcije vrši se preko menija za konfiguraciju višenamenskog ekrana. U vožnji sa oborenim ili dugim svetlima, ova funkcija omogućava da svetlosni snop bolje osvetljava put u krivinama. Upotreba ove funkcije, koja se aktivira pri brzini većoj od 20 km/h i isključivo u paru sa ksenonskim sijalicama, znatno poboljšava kvalitet vaše vožnje u krivinama. sa direkcionalnim osvetljenjem U slučaju kvara, ova kontrolna lampica treperi na kontrolnoj tabli, ovo treperenje prati pojavljivanje poruke na višefunkcionalnom ekranu. Obratite se PEUGEOT mreži. Da ne biste smetali drugim učesnicima u saobraćaju, ovaj sistem i kad je vozilo zaustavljeno automatski koriguje visinu snopa ksenonskih sijalica, u zavisnosti od opterećenja vozila. U slučaju kvara ova kontrolna lampica i/ili druga kontrolna lampica za radno stanje vozila pojavljuje se na ekranu kontrolne table, u isto vreme sa oglašavanjem zvučnog signala i pojavljivanjem poruke na višenamenskom ekranu. Tada sistem spušta svetla na vašem automobilu. ! Ne dirajte ksenonske sijalice. Obratite se PEUGEOT mreži. Nepravilnosti u radu bez direkcionalnog osvetljenja i Kada vozilo miruje ili kad se kreće veoma sporo ili unazad, ova funkcija nije aktivna. Posle gašenja motora, ova funkcija ostaje u memoriji. 97 PREGLEDNOST Ručne komande KOMANDE BRISAČA Uređaj za odabir i upravljanje različitim prednjim i zadnjim načinom brisanja osiguravajući odvođenje kiše i čišćenje. Razni brisači na prednjem i zadnjem delu vozila projektovani su tako da vozaču postepeno poboljšavaju vidljivost u zavisnosti od klimatskih uslova. Model sa isprekidanim radom brisača Komandama za brisače upravlja direktno vozač uz pomoć ručice A i prstena B. Prednji brisač A. ručica za izbor ritma brisanja : brzo (velike padavine), normalno (umerena kiša), Programiranje Takođe, na raspolaganju su različiti režimi automatskog upravljanja brisačima, i to prema sledećim opcijama : – automatski rad brisača za prednje staklo, – brisanje zadnjeg stakla kada vozilo prelazi na vožnju unazad. povremeno (srazmerno brzini vozila), zaustavljen, Model sa automatskim radom brisača AUTO isprekidano (pritisnite nadole), ili automatski, zatim isprekidano (videti sledeću stranu). 98 PREGLEDNOST Zadnji brisač B. prsten za biranje načina rada zadnjeg brisača : Pranje prednjih stakala i pranje farova zaustavljanje, brisanje sa prekidima, brisanje sa tečnošću za pranje stakla (za određeno vreme). Vožnja unazad Prilikom prelaska na vožnju unazad, ako prednji brisač radi, zadnji brisač će početi da radi. Programiranje ! U slučaju velikog snega ili inja i kada na krovu imate opremu za prevoz bicikle, isključite automatski rad zadnjeg brisača u meniju za konfiguraciju višenamenskog ekrana. Puštanje u rad ili zaustavljanje ove funkcije vrši se preko menija za konfiguraciju višenamenskog ekrana. U nedostatku takvog menija, ova funkcija je aktivirana.  Ručicu za upravljanje brisačima povucite prema sebi. Pranje stakala i rad brisača su mogući tokom određenog roka. Pranje farova takođe se uključuje ako su upaljena kratka svetla. Minimalan nivo tečnosti za pranje prozora/farova Za vozila koja imaju tečnost za pranje farova, kada nivo tečnosti u rezervoaru dostigne minimum, pali se pokazivač i/ili zvučni signal i poruka na višenamenskom ekranu. Dopunite nivo tečnosti u rezervoaru za pranje prozora/farova prilikom sledećeg zaustavljanja. Pokazivač se pali prilikom uspostavljanju kontakta ili pri svakom delovanju na prekidač, dok ne dopunite nivo. 99 PREGLEDNOST Automatski rad prednjih brisača Brisači napred rade automatski, bez delovanja vozača, u slučaju da se detektuje kiša (senzor smešten iza unutrašnjeg retrovizora) i prilagođava se intenzitetu padavina. i Neophodno je ponovo uključiti automatski rad brisača, nakon svakog prekida kontakta dužeg od minut, pritiskajući komandu na dole. Nepravilnost u radu U slučaju nepravilnosti u radu automatskog brisača, brisač će raditi sa prekidima. Izvršite proveru u PEUGEOT Mreži. Uključivanje Brisačima ručno upravlja vozač pritiskajući komandu na dole u položaj „AUTO“. Sledi ga poruka na višenamenskom ekranu. ! Isključivanje Njima ručno upravlja vozač pomerajući komandu na gore i vraćajući komandu u položaj „0“. Sledi poruka na višenamenskom ekranu. 100 Nemojte pokrivati senzor za kišu, koji je povezan sa senzorom za osvetljenost, a koji se nalazi na sredini vetrobrana iza unutrašnjeg retrovizora. Prilikom automatskog pranja, isključite automatski rad brisača. Zimi, kako ne biste uništili metlice, savetujemo vam da sačekate da se vetrobransko staklo kompletno odmrzne pre nego što uključite automatski rad brisača. Poseban položaj prednjeg brisača Ovaj položaj omogućava da se prednje metlice brisača podignu sa stakla. Omogućava takođe da se očiste ivice i da se zamene metlice. Može takođe da bude koristan kada je hladno vreme kako bi se ivice brisača odlepile od vetrobranskog stakla. Nakon prekida kontakta, bilo koji pritisak na komadu brisača postavlja metlice brisača u središte vetrobrana. Da biste nakon promene vratili brisače na mesto, uspostavite kontakt i delujte na komandu. i Da biste očuvali efikasnost metlica brisača „flat blade“, savetujemo vam : – da rukujete njima pažljivo, – da ih redovno čistite sapunicom, – da ne stavljate nikakav karton ispod njih na vetrobran, – da ih zamenite čim se pojave prvi znaci istrošenosti. PREGLEDNOST Automatski rad prednjih brisača Brisači napred rade automatski, bez delovanja vozača, u slučaju da se detektuje kiša (senzor smešten iza unutrašnjeg retrovizora) i prilagođava se intenzitetu padavina. i Neophodno je ponovo uključiti automatski rad brisača, nakon svakog prekida kontakta dužeg od minut, pritiskajući komandu na dole. Nepravilnost u radu U slučaju nepravilnosti u radu automatskog brisača, brisač će raditi sa prekidima. Izvršite proveru u PEUGEOT Mreži. Uključivanje Brisačima ručno upravlja vozač pritiskajući komandu na dole u položaj „AUTO“. Sledi ga poruka na višenamenskom ekranu. ! Isključivanje Njima ručno upravlja vozač pomerajući komandu na gore i vraćajući komandu u položaj „0“. Sledi poruka na višenamenskom ekranu. 100 Nemojte pokrivati senzor za kišu, koji je povezan sa senzorom za osvetljenost, a koji se nalazi na sredini vetrobrana iza unutrašnjeg retrovizora. Prilikom automatskog pranja, isključite automatski rad brisača. Zimi, kako ne biste uništili metlice, savetujemo vam da sačekate da se vetrobransko staklo kompletno odmrzne pre nego što uključite automatski rad brisača. Poseban položaj prednjeg brisača Ovaj položaj omogućava da se prednje metlice brisača podignu sa stakla. Omogućava takođe da se očiste ivice i da se zamene metlice. Može takođe da bude koristan kada je hladno vreme kako bi se ivice brisača odlepile od vetrobranskog stakla. Nakon prekida kontakta, bilo koji pritisak na komadu brisača postavlja metlice brisača u središte vetrobrana. Da biste nakon promene vratili brisače na mesto, uspostavite kontakt i delujte na komandu. i Da biste očuvali efikasnost metlica brisača „flat blade“, savetujemo vam : – da rukujete njima pažljivo, – da ih redovno čistite sapunicom, – da ne stavljate nikakav karton ispod njih na vetrobran, – da ih zamenite čim se pojave prvi znaci istrošenosti. PREGLEDNOST PLAFONSKA SVETLA Prednja i zadnja plafonska svetla U ovom položaju, plafonska svetla se pale postepeno : – prilikom otključavanja vozila, prilikom vađenja ključa iz kontakt brave, prilikom otvaranja vrata, prilikom pritiska tastera za zaključavanje na daljinskom upravljaču, kako biste lokalizovali vozilo. Ona se postepeno gase : – prilikom zaključavanja vozila, – prilikom uspostavljanja kontakta, – 30 sekundi nakon zatvaranja poslednjih vrata. Stalno ugašena. Stalno upaljena. 1. 2. 3. 4. Prednja plafonska svetla Svetla za čitanje karte Zadnja bočna svetla za čitanje Zadnja plafonska svetla ! Vodite računa da ništa ne dodiruje plafonjere. i Kada je aktivna funkcija „stalno upaljena“, trajajnje osvetljenja varira, u zavisnosti od situacije : – kada je kontakt prekinut, približno deset minuta, – u modu uštede energije, približno trideset sekundi, – u vožnji, neograničeno. i Kada je plafonjera u položaju „stalno osvetljenje“, upaliće se i zadnja plafonjera, osim ako nije u položaju „stalno ugašena“. Da biste ugasili zadnju plafonjeru, stavite je u položaj „stalno ugašena“. Svetla za čitanje karte  Kada je kontakt uspostavljen, pritisnite odgovarajući prekidač. Zadnja bočna svetla za čitanje  Sa datim kontaktom, i prvim pritiskom na odgovarajući prekidač sijalice, data sijalica se pali kao „stalno upaljena“.  Na drugi pritisak, ona se pali prilikom : – zaključavanja vozila, – izvlačenja kontakt ključa, – otvaranja vrata, – aktiviranja dugmeta za zaključavanje na daljinskom upravljaču, sa ciljem da se odredi položaj vozila. Ona se postepeno gasi : – prilikom zaključavanja vozila, – davanjem kontakta, – 30 sekundi posle zatvaranja poslednjih vrata. 101 PREGLEDNOST UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE Paljenje difuznog svetla u kabini olakšava vidljivost u kolima u slučaju slabe osvetljenosti. UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE ZA PRILAZ OSVETLJENJE U PRTLJAŽNIKU Daljinsko paljenje osvetljenja u kabini olakšava vam ulazak u automobil u slučaju slabe osvetljenosti. Ono se aktivira u zavisnosti od intenziteta svetlosti koji registruje senzor za svetlost. Uključivanje Uključivanje Noću, svetiljke postavljene neposredno iznad poda i plafonjera za osvetljenje kabine pale se automatski odmah po paljenju pozicionog svetla. Isključivanje Plafonjera za osvetljenje gasi se automatski odmah pošto su ugašena poziciona svetla.  Pritisnite dugme sa otvorenim katancem na daljinskom upravljaču. Pale se svetiljke na pragovima prednjih vrata, svetiljke sa strane neposredno iznad poda automobila i plafonjere ; vaše vozilo takođe je otključano. Zaustavljanje Unutrašnje osvetljenje za prilaz gasi se automatski po isteku određenog vremena ili otvaranjem bilo kojih vrata automobila. Programiranje Trajanje ovog osvetljenja određuje se izborom u meniju za konfiguraciju na višefunkcionalnom ekranu. Programiranje Aktiviranje ili uklanjanje funkcije vrši se preko menija za konfiguraciju na višefunkcionalnom ekranu. U nedostatku menija, ova funkcija je aktivirana. 102 Svetlo se pali automatski otvaranjem prtljažnika i gasi se automatski njegovim zatvaranjem. i Trajanje osvetljenja za prilaz povezano je i identično je sa automatskim osvetljenjem za udaljavanje od vozila. i Trajanje osvetljenja u prtljažniku je različito : – sa ugašenim motorom oko deset minuta, – u opciji štednje energije, oko trideset sekundi, – dok radi motor, neograničeno. UNUTRAŠNJE URE ENJE UNUTRAŠNJA OPREMA 1. Kaseta za naočare 2. Štitnik od sunca (videti detalje na sledećoj strani) 3. Ručica za držanje sa kukicom za vešanje odela 4. Prozori za plaćanje putarine/ parkinga (videti detalje na sledećoj strani) 5. Prostor za stvari 6. Pregrade za sitnice 7. Kukica za kačenje torbe 8. Pregrada za rukavice sa osvetljenjem (videti detalje na sledećoj strani) 9. Kadice u vratima 10. Pepeljara sa osvetljenjem (videti detalje na sledećoj strani) 11. Pregrada sa oblogom protiv klizanja predmeta 12. Pomoćna utičnica od 12 V (videti detalje na sledećoj strani) 13. Nosač za limenke 14. Prednji naslon za ruke (videti detalje na sledećoj strani) 15. Kutija za odlaganje 103 UNUTRAŠNJE URE ENJE ŠTITNIK ZA SUNCE Uređaj za zaštitu od sunca u prednjem ili bočnom delu i ogledalu sa osvetljenjem na unutrašnjoj strani štitnika.  Kada je kontakt uspostavljen, podignite poklopac ; ogledalo će se automatski osvetliti. Ovaj štitnik za sunce ima i pregradu za odlaganje kartica. PROZORI ZA PLAĆANJE PUTARINE/PARKINGA Prozor predviđen za pružanje kartica za putarinu i/ili parking. Ovi prozori nalaze se sa svake strane osnove unutrašnjeg retrovizora. To su dve ne-reflektujuće zone atermičkog vetrobrana. i 104 PREGRADA ZA RUKAVICE SA OSVETLJENJEM Sadrži stalak za držanje boce za vodu, vodiča za upotrebu vozila… Njen poklopac je osmišljen tako da se na njemu može držati hemijska olovka, par naočara, žetoni, karte, limenke…  Da biste otvorili pregradu za rukavice, podignite ručicu. Sa otvaranjem poklopca pali se osvetljenje. Atermički vetrobran ograničava zagrevanje kabine, smanjujuću dejstvo sunčevog zračenja (ultra-ljubičasti zraci). Reflektujući sloj, od koga se sastoji, zaustavlja takođe i neke od radioelektričnih signala (putarine…). Ako je vaše vozilo opremljeno klimauređajem, pregrada za rukavice ima mlaznicu za ventilaciju A, koja može biti otvorena ili zatvorena. Ona služi za protok istog klimatizovanog vazduha koji protiče i kroz ostale mlaznice u kabini. UNUTRAŠNJE URE ENJE KUKICA ZA ODELA  Pritisnite donji deo kuke da bi izašla.  Okačite o nju gajku zaštitne vreće za vaše odelo. PEPELJARA SA OSVETLJENJEM  Izvucite fijoku da biste došli do pepeljare.  Da biste ispraznili pepeljaru, posle otvaranja, pritisnite jezičak i izvadite je. POMOĆNA UTIČNICA OD 12 V WIP PLUG – ČITAČ USB Ovo kućište za konekciju ima USB utičnicu i nalazi se u prednjem naslonu za ruke. Omogućava vam priključivanje prenosne opreme, kao što su numerički vokmen iPod® 5. ili naprednije generacije ili USB. Može da očitava razne formate audio zapisa (mp3, ogg, wma, wav…) koji su potom prebačeni na vaš audioradio, kako biste ih slušali preko zvučnika na vozilu. Ovim dokumentima možete da upravljate putem komandi ispod volana ili preko maske autoradija i možete da ih prikažete na višenamenskom ekranu. Prilikom upotrebe, prenosiva oprema može automatski ponovo da se napuni. Za više detalja o upotrebi ove opreme, pogledajte deo „WIP Sound “ ili „WIP Com 3D“ u poglavlju „Audio i telematski sistem“.  Da biste priključili pomoćni uređaj od 12 V (maksimalna snaga : 120 W), izvucite zaštitni poklopac iz utičnice i priključite odgovarajući adapter. 105 UNUTRAŠNJE URE ENJE PREDNJI NASLON ZA RUKE KUTIJA ZA ODLAGANJE Deo opreme za udobnost sa kasetom za vozača i suvozača. Da bi udobnije sedeli, gornji deo naslona za ruke može biti regulisan po visini i dužini. Regulisanje dužine  Pustite ga da klizi do graničnika napred ili nazad. Kaseta Regulisanje visine  Podignite gornji deo (poklopac) do željenog položaja (nisko, srednje ili visoko).  Kada oslonac podižete ili spuštate, radite to polako. Kaseta ispod površine naslona za laktove može da primi do 6 CD-ova.  Podignite paletu 1.  Potpuno podignite poklopac. 106 Prostor za odlaganje koji se nalazi iza prednjeg naslona za ruke, namenjen je za korišćenje putnicima koji sede pozadi.  Da biste ispraznili kutiju, posle otvaranja, pritisnite jezičak i izvadite je. UNUTRAŠNJE URE ENJE KUKICA ZA ODELA  Pritisnite donji deo kuke da bi izašla.  Okačite o nju gajku zaštitne vreće za vaše odelo. PEPELJARA SA OSVETLJENJEM  Izvucite fijoku da biste došli do pepeljare.  Da biste ispraznili pepeljaru, posle otvaranja, pritisnite jezičak i izvadite je. POMOĆNA UTIČNICA OD 12 V WIP PLUG – ČITAČ USB Ovo kućište za konekciju ima USB utičnicu i nalazi se u prednjem naslonu za ruke. Omogućava vam priključivanje prenosne opreme, kao što su numerički vokmen iPod® 5. ili naprednije generacije ili USB. Može da očitava razne formate audio zapisa (mp3, ogg, wma, wav…) koji su potom prebačeni na vaš audioradio, kako biste ih slušali preko zvučnika na vozilu. Ovim dokumentima možete da upravljate putem komandi ispod volana ili preko maske autoradija i možete da ih prikažete na višenamenskom ekranu. Prilikom upotrebe, prenosiva oprema može automatski ponovo da se napuni. Za više detalja o upotrebi ove opreme, pogledajte deo „WIP Sound “ ili „WIP Com 3D“ u poglavlju „Audio i telematski sistem“.  Da biste priključili pomoćni uređaj od 12 V (maksimalna snaga : 120 W), izvucite zaštitni poklopac iz utičnice i priključite odgovarajući adapter. 105 UNUTRAŠNJE URE ENJE PATOSNICE Vraćanje na mesto Reč je o pokretnoj zaštiti za prekrivanje poda. Da biste ih vratili na mesto na strani vozača :  pravilno postavite patosnice,  pritiskom vratite pričvršćenja na mesto,  proverite da li su patosnice pravilno nameštene. Postavljanje Prilikom prvog postavljanja, na strani vozača, koristite isključivo pričvršćenja koja se nalaze u futroli. Ostale patosnice se jednostavno postavljaju na podnu podlogu. Skidanje Da    biste ih skinuli na strani vozača : maksimalno pomerite sedište unazad, otkopčajte pričvršćenja, skinite patosnice. ! Da biste izbegli rizik od blokiranja pedala : – koristite isključivo patosnice prilagođene pričvršćenjima koja već postoje na vašem vozilu. – nemojte nikada stavljati više patosnica jedne preko drugih. FIJOKA ZA STVARI Fijoka se nalazi ispod sedišta suvozača. Otvaranje  Podignite prednji deo fijoke i povucite je. Izvlačenje  Izvucite fijoku do kraja.  Pritisnite krajeve žlebova.  Podignite je i potpuno izvucite. Vraćanje fijoke  Postavite fijoku na žlebove.  Kad dodje do kraja, pritisnite gornji deo fijoke da biste je blokirali. ! Ne ostavljajte teške predmete u fijoku. 107 UNUTRAŠNJE URE ENJE ZADNJI NASLON ZA RUKE 108 OTVOR ZA SKIJE Deo opreme za udobnost i kaseta za putnike na zadnjim sedištima. Mesto za ostavljanje i prevoz dugačkih predmeta.  Spustite zadnji naslon za ruke, da biste udobnije sedeli.  Podignite poklopac za pristup do kasete. U pomenutoj kaseti nalazi se pregrada, dva držača za limenke i dva držača za olovke. Otvaranje  Spustite naslon za ruke na zadnjem sedištu.  Povucite ručicu otvora naniže.  Oborite otvor.  Stvari iz prtljažnika smestite u taj otvor. STOČIĆI NA POLE INI NASLONA SEDIŠTA „KAO U AVIONU“ Postavljeni su na prednjim sedištima, sa zadnje strane, imaju držač za limenke i dozvoljavaju vam odlaganje raznih predmeta.  Da biste ga koristili, stočić podignite do tačke zaključavanja u gornjem položaju.  Da biste ga vratili, spuštajte stočić prelazeći preko tačke otpora sve do donjeg položaja. ! Ne zaboravite da sklopite ovaj stočić pre nego što čitavo sedište postavite u položaj stočić. Na ovaj stočić ne stavljajte teške predmete. U slučaju naglog kočenja ili udara mogu da se pretvore u opasne projektile. UNUTRAŠNJE URE ENJE OPREMA U GEPEKU 1. Zadnja polica (videti detalje na sledećoj strani) 2. Kukice (videti detalje na sledećoj strani) 3. Prstenovi za pričvršćivanje 4. Kaiš za držanje 5. Zatvorena kadica za odlaganje 6. Otvorena kadica za odlaganje 7. Prostor za stvari (videti detalje na sledećoj strani) 109 UNUTRAŠNJE URE ENJE Pokrivač prtljaga Da biste sklonili ovu tablu :  skinite oba užeta,  lagano podignite tablu, zatim je izvucite. Kukice One omogućavaju da okačite predmete, kao što je torba sa namirnicama. Za njeno odlaganje ima više mogućnosti : – možete je postaviti da stoji uspravno iza prednjih sedišta, – ili horizontalno u dnu prtljažnika. i 110 Prostor za stvari  Podignite podnu oblogu u prtljažniku da bi došli do prostora za stvari. On sadrži pregrade za držanje kutije sa rezervnim sijalicama, torbe za hitnu pomoć, komplet za privremenu popravku gume, dva signalizaciona trougla… UNUTRAŠNJE URE ENJE URE ENJE PRTLJAŽNIKA 1. Paravan za prtljag (pogledati detalje na sledećoj strani) 2. Utičnica za dodatnu opremu 12 V (pogledati detalje na sledećoj strani) 3. Zakačke (pogledati detalje na sledećoj strani) 4. Prstenovi za pričvršćivanje 5. Korpa za odlaganje 6. Mrežica za prtljag velike težine (pogledati detalje na sledećoj strani) 7. Pojas za pridržavanje 111 UNUTRAŠNJE URE ENJE Paravan za prtljag Kuke On se sastoji iz četiri dela od kojih se tri mogu preklapati. Da ga sklonite imate više mogućnosti : – da ga sklopite pored zadnjih sedišta (1), – da ga sklopite i složite na za to predviđeno mesto ispod zadnjih sedišta (2). Da ga sklopite iz prtljažnika :  izvucite paravan iz njegovih bočnih nosača,  uzmite paravan za kopču A,  sklopite ga kao harmoniku sve do zadnjih sedišta. Da    i 112 ga rasklopite iz prtljažnika : uzmite paravan za kaiš A, rasklopte ga sve do stubova vrata. pričvrstite paravan za prtljag na njegovim bočnim nosačima. One omogućavaju da okačite torbe sa namirnicama. UNUTRAŠNJE URE ENJE Mrežica za veći prtljag Zakačena je za posebne gornje i donje kukice za pričvršćivanje, ona omogućava da se za prtljag iskoristi sav prostor u prtljažniku sve do krova : – iza zadnjih sedišta (red 2), – iza prednjih sedišta (red 1) kada su zadnja sedišta oborena. i U trenutku postavljanja mrežice, uverite se da su alke kaiševa uočljive iz prtljažnika ; to će vam olakšati operacije postavljanja, zatezanja o otpuštanja kaiševa. Za korišćenje u prvom redu :  otvorite pokopce visokih kukica za pričvršćivanje 1,  razmotajte mrežicu za veći prtljag,  postavite jedan od metalnih krajeva mrežice na odgovarajuću gornju tačku za pričvršćivanje 1, zatim isto učinite i sa drugim krajem,  maksimalno zategnite kaiševe,  učvrstite vrh svakog od kaiševa u ogovarajuću polugu, koja se nalazi ispod sedalnog dela klupe prednjih sedišta,  oborite zadnja sedišta,  zategnite kaiševe,  uverite se da je mrežica pravilno pričvršćena i zategnuta. Za korišćenje u drugom redu 2 :  sklopite ili skinite paravan za prtljag,  otvorite poklopce viskoih kukica za pričvršćivanje 2,  razmotajte mrežicu za veliki prtljag,  postavite jedan od metalnih krajeva mrežice na odgovarajuću kukicu za pričvršćivanje 2, zatim isto učinite i sa drugim krajem,  pričvrstite vrh svakog od kaiša u odgovarajuće prstenove za pričvršćivanje 4, koji se nalaze na nosačima za podešavanje zadnjih sedišta,  povucite kaiševe,  uverite se da je mrežica pravilno pričvršćena i zategnuta. i Ova mrežica se može spremiti u ostavu za otpremanje u podu. 113 UNUTRAŠNJE URE ENJE URE ENJE PRTLJAŽNIKA 1. Platneni pokrivač prtljaga (pogledati detalje na sledećoj strani) 2. Pregrada za odlaganje 3. Utičnica za dodatnu opremu 12 V (pogledati detalje na sledećoj strani) 4. Zakačke (pogledati detalje na sledećoj strani) 5. Prstenovi za pričvršćivanje 6. Mrežica za prtljag veće težine (pogledati detalje na sledećoj strani) 7. Zadnji nasloni za ruke sa držačem za konzerve 8. Pojas za pridržavanje 9. Kućište za prenosivu lampu ili za Hi-Fi amplifikator (pogledati detalje na sledećoj strani) UNUTRAŠNJE URE ENJE Platneni pokrivač prtljaga Da ga skinete :  izvucite vođice pokrivača na šinama stubova prtljažnika,  uvucite pokrivač u namotač,  povucite i držite kvaku na jednom od krajeva namotača da biste ga deblokirali,  izvucite najpre deblokirani kraj namotača iz njegovog držača, a zatim i drugi kraj. Da ga postavite :  postavite jedan od krajeva namotača u njegov držač,  postavite i drugi kraj namotača u držač ; kvaka će se automatski blokirati,  odmotajte platneni pokrivač do nivoa stubova prtljažnika,  postavite vođice platnenog pokrivača u šine stubova prtljažnika. Da ga sklopite, postavite ga u nivou praga prtljažnika, tako da namotač bude okrenut prema gore a lajsna na kraju platnenog pokrivača ka unutrašnjosti prtjažnika. i Prtljažniku možete pristupiti i otvaranjem zadnjeg stakla i podizanjem lajsne platnenog pokrivača. 115 UNUTRAŠNJE URE ENJE Utičnica za dodatnu opremu 12 V Mrežica za veći prtljag Zakačena je za odgovarajuće visoke i niske kukice, ona omogućava da se za prtljag iskoristi sav prostor u prtljažniku sve do krova iza sedišta u 2. redu : i U trenutku postavljanja mrežice, uverite se da su alke kaiševa uočljive iz prtljažnika ; to će vam olakšati operacije postavljanja, zatezanja o otpuštanja kaiševa. Za korišćenje u drugom 2. redu (složena ili iznesena pomoćna sedišta) :  namotajte ili skinite mrežicu za pričvršćivanje tereta u prtljažniku,  otvorite poklopce viskoih kukica za pričvršćivanje 1,  razmotajte mrežicu za veliki prtljag,  postavite jedan od metalnih krajeva mrežice na odgovarajuću kukicu za pričvršćivanje 1, zatim isto učinite i sa drugim krajem,  pričvrstite vrh svakog od kaiša mreže u odgovarajuće prstenove za pričvršćivanje 2, postavljene na donje tačke za fiksiranje zadnjih bočnih sigurnosnih pojaseva,  povucite kaiševe,  uverite se da je mrežica pravilno pričvršćena i zategnuta.  Da biste uključili dodatnu opremu 12 V (maksimalna snag : 120 W), izvucite poklopac i uključite odgovarajući adapter.  Stavite ključ u položaj za kontakt. Kukice One omogućavaju da okačite predmete, kao što je torba sa namirnicama. 116 UNUTRAŠNJE URE ENJE Prenosiva lampa Bočne zavesice Ova pokretna lampa se nalazi na unutrašnjoj strani prtljažnika i služi kao džepna lampa i da se osvetli prtljažnik. Za efikasno osvetljenje prtljažnika, pogledajte poglavlje „Vidljivost – § Osvetljenje prtljažnika“. Bočne zavesice su postavljene na stakla 2. reda sedišta gde štite vašu decu od sunčevih zraka. Upotreba  Povucite je ka gore da biste je izvukli iz njenog ležišta.  Pritisnite prekidač, na leđima lampe, da biste je upalili ili ugasili.  Upotrebite držač, koji se nalazi na leđima, da ostavite ili uspravite lampu ; pri menjanju točka, na primer. Funkcionisanje Ova lampa funkcionise sa akumulatorima tipa NiMH. Napunjena može da ostane upaljena 45 minuta a puni se dok je auto u vožnji. Vraćanje na mesto  Za vraćanje lampe, u ležište prvo stavite njen donji deo. Tako će se lampa automatski ugasiti, ukoliko ste Vi zaboravili da to uradite. ! i Obratite pažnju na polove pri postavljanju akumulatora. Nikada akumulatore ne menjajte baterijama.  Povucite zavesicu pomoću centralnog jezička.  Postavite zakačke zavesica na odgovarajuće kukice. Ako ne dođe do spoja postoji mogućnost da lampa ne počne da se puni i da se stoga ne upali pri sledećem otvaranju prtljažnika. 117 BEZBEDNOST DECE OPŠTE ODREDBE O DEČIJIM SEDIŠTIMA Bezbednost dece je stalna briga PEUGEOT prilikom osmišljavanja vozila, ali ona takođe zavisi i od vas. Za najbolju moguću bezbednost, morate poštovati sledeće odredbe : – u skladu sa evropskim propisima, sva deca koja imaju manje od 12 godina ili su niža od metar i po, moraju se prevoziti u dečijim sedištima koja su odobrena i prilagođenja njihovoj težini, na sedištima sa sigurnosnim pojasevima ili pričvršćenjima ISOFIX*, – statististički, najbezbednija sedišta za prevoz dece su zadnja sedišta vašeg vozila, – dete lakše od 9 kg mora se obavezno prevoziti u položaju „leđima napred“, bilo na zadnjem, bilo na prednjem sedištu. DEČIJE SEDIŠTE NAPRED „Leđima napred“ Kada je dečije sedište postavljeno u položaj „leđima napred“ na mestu suvozača, vazdušni jastuk suvozača mora obavezno da bude isključen. U suprotnom, postoji opasnost da bi dete moglo da bude teško povređeno ili čak da strada prilikom otvaranja vazdušnog jastuka. „Licem napred“ Kada je dečije sedište postavljeno u položaj „licem napred“ na mesto suvozača, podesite sedište suvozača, po dužini, u srednji položaj, sa podignutim naslonom ; ostavite vazdušni jastuk uključen. Srednji položaj sedišta suvozača i 118 PEUGEOT vam savetuje da prevozite decu na zadnjim sedištima vašeg vozila : – „leđima napred“ sve do 2 godine, – „licem napred“ od 2. godine. * Propisi o prevozu dece specifični su za svaku zemlju. Pogledajte važeće propise vaše zemlje i poštujte ih. BEZBEDNOST DECE DEČIJA SEDIŠTA KOJA PREPORUČUJE PEUGEOT PEUGEOT vam nudi kompletnu gamu preporučenih dečijih sedišta koja se pričvršćuju pomoću sigurnosnih pojaseva sa tri kopče : Grupa 0 : od rođenja do 10 kg Grupa 0+ : od rođenja do 13 kg Isključenje vazdušnog jastuka suvozača (OFF) Grupe 1, 2 i 3 : od 9 do 36 kg L1 „RÖMER BabySafe Plus“ Postavlja se leđima prema putu. L2 „KIDDY Life“ Za prevoz mlađe dece (od 9 do 18 kg), obavezno je korišćenje štitnika. Grupe 2 i 3 : od 15 do 36 kg L3 „RECARO Start“ L4 „KLIPPAN Optima“ Od 6 godina (oko 22 kg), koristi se samo povišenje. L5 „RÖMER KIDFIX“ Može biti korišćen sa ISOFIX sistemom za kačenje. Dete je zadržano sigurnosnim pojasom. 119 BEZBEDNOST DECE DEČIJA SEDIŠTA KOJA PREPORUČUJE PEUGEOT PEUGEOT vam nudi kompletnu gamu preporučenih dečijih sedišta koja se pričvršćuju pomoću sigurnosnih pojaseva sa tri kopče : Grupa 0 : od rođenja do 10 kg Grupa 0+ : od rođenja do 13 kg Isključenje vazdušnog jastuka suvozača (OFF) Grupe 1, 2 i 3 : od 9 do 36 kg L1 „RÖMER BabySafe Plus“ Postavlja se leđima prema putu. L2 „KIDDY Life“ Za prevoz mlađe dece (od 9 do 18 kg), obavezno je korišćenje štitnika. Grupe 2 i 3 : od 15 do 36 kg L3 „RECARO Start“ L4 „KLIPPAN Optima“ Od 6 godina (oko 22 kg), koristi se samo povišenje. L5 „RÖMER KIDFIX“ Može biti korišćen sa ISOFIX sistemom za kačenje. Dete je zadržano sigurnosnim pojasom. 119 BEZBEDNOST DECE POSTAVLJANJE SEDIŠTA ZA DECU KOJA SE PRIČVRŠĆUJU SIGURNOSNIM POJASEVIMA U skladu sa evropskim propisima, ova tabela ukazuje vam na mogućnost instaliranja sedišta za decu, u zavisnosti od težine deteta i mesta u vozilu, koja se učvršćuju sigurnosnim pojasevima. Za sedišta za decu treba da postoji homologacija da su univerzalna. Težina deteta/godine starosti deteta Mesto Ispod 13 kg (grupe 0 (b) i 0+) Do ≈ 1 godina Od 9 do 18 kg (grupe 1) Od 1 do ≈ 3 godine Od 15 do 25 kg (grupe 2) Od 3 do ≈ 6 godina Od 22 do 36 kg (grupe 3) Od 6 do ≈ 10 godina Sedište suvozača (c) – fiksno U(R1) U(R1) U(R1) U(R1) – koje se može podešavati po visini U(R2) U(R2) U(R2) U(R2) Zadnja bočna sedišta U U* U* U* Zadnje sedište u sredini U U* U* U* (a) Univerzalno sedište za decu : sedište za dete koje može biti instalirano u svako vozilo sa sigurnosnim pojasom. (b) Grupe 0 : od rođenja do 10 kg. Nosiljke i ležaljke „auto“ ne mogu se postaviti na prednje sedište. (c) Pre nego što smestite svoje dete na to mesto, proverite zakone na snazi u vašoj zemlji. U : mesto prilagođeno za postavljanje dečijeg sedišta koje se vezuje sigurnosnim pojasom i za koje postoji homologacija da je univerzalno, i to, „leđima prema putu“ i/ili „licem prema putu“. U(R1) : isto U, sa sedištem u vozilu podešenim po dužini u međupoložaj. U(R2) : isto U, sa maksimalno povučenim sedištem u vozilu podešenim u najviši položaj. * Naslon za glavu treba da bude uklonjen. 120 BEZBEDNOST DECE POSTAVLJANJE DEČIJIH SEDIŠTA KOJA SE PRIČVRŠĆUJU POMOĆU SIGURNOSNIH POJASEVA U skladu sa evropskim propisima, u ovoj tabeli navedene su mogućnosti postavljanja dečijih sedišta koja se pričvršćuju pomoću sigurnosnih pojaseva, koja su odobrena i univerzalna (a) u zavisnosti od težine deteta i mesta u vozilu. Težina i odgovarajuće/godište deteta Manja od 13 kg (grupe 0 (b) i 0+) Do ≈ 1 godine Od 9 do 18 kg (grupa 1) Od 1 do ≈ 3 godine Od 15 do 25 kg (grupa 2) Od 3 do ≈ 6 godina Od 22 do 36 kg (grupa 3) Od 6 do ≈10 godina Fiksno sedište U(R1) U(R1) U(R1) U(R1) Sedište podesivo po visini U(R2) U(R2) U(R2) U(R2) U U U U Centralno Centralno sedište U U U U Bočno Pomoćno sedište U U U U Bočno Sedište 2. red U U U U Mesto Sedište napred (c) 1. red 2. red 3. red Bočno Pomereno vraćeno sedište (a) Univerzalno dečije sedište : dečije sedište koje se može instalirati u svako vozilo pomoću sigurnosnog pojasa. (b) Grupa 0 : od rođenja do 10 kg. Nosiljke i ležaljke „auto“ ne mogu se postaviti na prednje sedište. i (c) Pre postavljanja dečijeg sedišta na ovo mesto proverite važeće zakone u vašoj zemlji. U : mesto prilagođeno postavljanju univerzalnog dečijeg sedišta koje se vezuje pomoću sigurnosnog pojasa, koje je odobreno i univerzalno, „leđima napred“ i „licem napred“. U(R1) : kao i U, sa sedištem vozila postavljenim u srednji uzdužni položaj. U(R2) : kao i U, sedište mora biti namešteno u najviši položaj. 121 BEZBEDNOST DECE ! Pogrešno postavljanje dečijeg sedišta u vozilo ugrožava zaštitu deteta u slučaju sudara. Pobrinite se da zakopčate sigurnosne pojaseve ili kaiševe dečijeg sedišta maksimalno smanjujući prostor između deteta i pojasa, čak i za putovanja na malim relacijama. Za postavljanje dečijeg sedišta sa sigurnosnim pojasem, proverite da li je pojas dobro zategnut na dečijem sedištu i da li čvrsto pridržava dečije sedište na sedištu vašeg vozila. Za optimalno postavljanje dečijeg sedišta u položaju „licem napred“, uverite se da je naslon dečijeg sedišta dobro priljubljen uz naslon sedišta vozila i da naslon za glavu ne ometa pravilno postavljanje. Ako morate da skinete naslon za glavu, uverite se da je on pravilno odložen i pričvršćen kako se ne bi pretvorio u projektil u slučaju naglog kočenja. 122 Deca mlađa od 10 godina ne smeju se voziti u položaju „licem napred“ na mestu suvozača, osim ako su zadnja sedišta vozila već zauzeta, ne postoje, ili se ne mogu koristiti. Isključite vazdušni jastuk suvozača čim postavljate dečije sedište u položaju „leđima napred“ na mestu suvozača. U suprotnom postoji opasnost da dete bude povređeno ili da strada prilikom otvaranja vazdušnog jastuka. Postavljanje povišenja Grudni deo pojasa mora biti postavljen preko detetovog ramena i ne sme dodirivati vrat. Uverite se da donji pojas za stomak prelazi preko detetovih butina. PEUGEOT vam savetuje da koristite povišenje sa naslonom, koje je opremljeno vođicom pojasa u nivou ramena. Iz bezbednosnih razloga, ne ostavljate : – dete ili decu same i bez nadzora u vozilu, – dete ili životinju u vozilu na suncu, sa zatvorenim prozorima, – ključeve u vozilu, gde se mogu naći deci na dohvat ruku. Da biste sprečili slučano otvaranje vrata, koristite uređaj „Dečija bezbednost“. Obratite pažnju na to da zadnja stakla ne otvarate više od trećine. Da biste manju decu zaštitili od sunčevih zraka, postavite bočne zavesice na prozore u drugom redu. BEZBEDNOST DECE „ISOFIX“ PRIČVRŠĆENJA Vaše vozilo je homologovano u skladu sa novim propisima o dečijim sedištima ISOFIX. Sedišta , koja su predstavljena u nastavku, opremljena su osnovnim ISOFIX pričvršćenjima. Radi se o po tri prstena za svako sedište : – dva prstena A, koja se nalaze između sedalnog dela i naslona sedišta vozila,oni su označeni nalepnicom, – prstenu B za pričvršćivanje gornjeg remena, smeštenom iza sedišta, nazvanom još i TOP TETHER. Zadnja sedišta Zadnja sedišta Zadnja sedišta 2. red 123 BEZBEDNOST DECE Ovaj sistem ISOFIX pričvršćenja obezbeđuje vam pouzdano, čvrsto i brzo postavljanje dečijeg sedišta u vaše vozilo. ISOFIX DEČIJA SEDIŠTA KOJA JE PREPORUČIO I ODOBRIO PEUGEOT I KOJA SU HOMOLOGOVANA ZA VAŠE VOZILO RÖMER Duo Plus ISOFIX (klasa uzrasta B1) Dečija sedišta ISOFIX opremljena su sa dve bravice koje se lako pričvršćuju za prstenove A. Grupa 1 : od 9 do 18 kg Neka od njih takođe imaju na raspolaganju i gornji remen koji se pričvršćuje na prsten B. Postavlja se licem napred. Ono je opremljeno gornjim remenom koji se pričvršćuje za gornji B prsten, nazvan TOP TEETHER. Tri položaja školjke sedišta : za sedenje, oboren i srednji položaj. Da biste vezali ovaj remen, podignite naslon za glavu sedišta vozila, zatim provucite kukicu ispod zubaca sedišta. Potom učvrstite kukicu na remen B, a zatim povucite gornji remen. 124 ! Loše postavljanje dečijeg sedišta ugrožava bezbednost vašeg deteta u slučaju sudara. i Da biste se upoznali sa dečijim sedištim ISOFIX koja se mogu postaviti u vozilo, pogledajte sažetu tabelu za postavljanje dečijih sedišta ISOFIX. i Ovo sedište se takođe može koristiti sa sedištima koja nisu opremljena ISOFIX kopčama. U tom slučaju, ono se obavezno vezuje za sedište vozila pomoću sigurnosnog pojasa sa tri kopče. Sledite uputstva za postavljanje dečijih sedišta koja, uz dečija sedišta, isporučuje njihov proizvođač. BEZBEDNOST DECE Ovaj sistem ISOFIX pričvršćenja obezbeđuje vam pouzdano, čvrsto i brzo postavljanje dečijeg sedišta u vaše vozilo. ISOFIX DEČIJA SEDIŠTA KOJA JE PREPORUČIO I ODOBRIO PEUGEOT I KOJA SU HOMOLOGOVANA ZA VAŠE VOZILO RÖMER Duo Plus ISOFIX (klasa uzrasta B1) Dečija sedišta ISOFIX opremljena su sa dve bravice koje se lako pričvršćuju za prstenove A. Grupa 1 : od 9 do 18 kg Neka od njih takođe imaju na raspolaganju i gornji remen koji se pričvršćuje na prsten B. Postavlja se licem napred. Ono je opremljeno gornjim remenom koji se pričvršćuje za gornji B prsten, nazvan TOP TEETHER. Tri položaja školjke sedišta : za sedenje, oboren i srednji položaj. Da biste vezali ovaj remen, podignite naslon za glavu sedišta vozila, zatim provucite kukicu ispod zubaca sedišta. Potom učvrstite kukicu na remen B, a zatim povucite gornji remen. 124 ! Loše postavljanje dečijeg sedišta ugrožava bezbednost vašeg deteta u slučaju sudara. i Da biste se upoznali sa dečijim sedištim ISOFIX koja se mogu postaviti u vozilo, pogledajte sažetu tabelu za postavljanje dečijih sedišta ISOFIX. i Ovo sedište se takođe može koristiti sa sedištima koja nisu opremljena ISOFIX kopčama. U tom slučaju, ono se obavezno vezuje za sedište vozila pomoću sigurnosnog pojasa sa tri kopče. Sledite uputstva za postavljanje dečijih sedišta koja, uz dečija sedišta, isporučuje njihov proizvođač. BEZBEDNOST DECE OPŠTA TABELA ZA POSTAVLJANJE SEDIŠTA ZA DECU ISOFIX U skladu sa evropskim propisima, ova tabela vam ukazuje na mogućnost postavljanja sedišta za decu ISOFIX na mestima opremljenim ankerima ISOFIX u vozilu. Za univerzalna i poluuniverzalna sedišta za decu ISOFIX, klasa veličine ISOFIX sedišta za decu, određena jednim od slova između A i G, je označena na sedištu za dete pored natpisa ISOFIX. Težina deteta/starost deteta Ispod 10 kg (grupa 0) Do približno 6 meseci Ispod 10 kg (grupa 0) Ispod 13 kg (grupa 0+) Do približno 1 godine Nosiljka* „leđa prema putu“ Tip sedišta za dete ISOFIX Klasa veličine ISOFIX Sedišta za decu ISOFIX univerzalna i poluuniverzalna koja mogu biti postavljena na zadnja bočna sedišta F G IL-SU** C D IL-SU E Od 9 do 18 kg (grupa 1) Od približno 1 do 3 godine „leđa prema putu“ C D „lice prema putu“ A IL-SU B B1 IUF IL-SU IUF : mesto prilagođeno za postavljanje sedišta Isofix Universel, „Lice prema putu“ veže se visokim remenom. IL-SU : mesto prilagođeno za postavljanje sedišta Isofix Semi-Universel bilo : – „leđa prema putu“ opremljeno visokim remenom ili sa osloncem, – ili „lice prema putu“ opremljenim sa osloncem, – ili korpom sa visokim remenom ili sa osloncem. Za vezivanje visokog remena, pogledajte poglavlje „ISOFIX pričvršćenja“. * Nosiljke i ležaljke „auto“ ne mogu se postaviti na prednje sedište. ** Nosiljka ISOFIX, pričvršćena prstenovima manjim od jednog mesta ISOFIX, zauzima dva mesta pozadi. 125 BEZBEDNOST DECE OPŠTA TABELA ZA POSTAVLJANJE ISOFIX DEČIJIH SEDIŠTA U skladu sa evropskim propisima, ova tabela vam ukazuje na mogućnost postavljanja sedišta za decu ISOFIX na mestima opremljenim ankerima ISOFIX u vozilu. Za univerzalna i poluuniverzalna sedišta za decu ISOFIX, klasa veličine ISOFIX sedišta za decu, određena jednim od slova između A i G, je označena na sedištu za dete pored natpisa ISOFIX. Težina deteta/starost deteta Ispod 10 kg (grupa 0) Do približno 6 meseci Ispod 10 kg (grupa 0) Ispod 13 kg (grupa 0+) Do približno 1 godine Nosiljka* „leđa prema putu“ Tip sedišta za dete ISOFIX Klasa veličine ISOFIX Zadnja mesta ISOFIX ; sedište u 2. redu Zadnja mesta ISOFIX ; sedišta u 2. i 3. redu 126 F G C D E Od 9 do 18 kg (grupa 1) Od približno 1 do 3 godine „leđa prema putu“ C D „lice prema putu“ A B Bočna IL-SU IL-SU IL-SU Središnja X IL-SU IL-SU Bočna sa pomerenim središtem X IL-SU IL-SU IUF IL-SU IUF IL-SU IUF IL-SU Bočna X X X IUF IL-SU IUF : mesto prilagođeno za postavljanje sedišta Isofix Universel, „Lice prema putu“ veže se visokim remenom. IL-SU : mesto prilagođeno za postavljanje sedišta Isofix Semi-Universel bilo : – „leđa prema putu“ opremljeno visokim remenom ili sa osloncem, – ili „lice prema putu“ opremljenim sa osloncem, – ili korpom sa visokim remenom ili sa osloncem. Za vezivanje visokog remena, pogledajte poglavlje „ISOFIX pričvršćenja“. X : mesto neprilagođeno za postavljanje sedišta ISOFIX za napred datu klasu veličine. * Sedišta i ležaljke „auto“ ne mogu se postaviti na prednje sedište. B1 BEZBEDNOST DECE MEHANIČKI URE AJ ZA BEZBEDNOST DECE ELEKTRIČNI URE AJ ZA DEČIJU BEZBEDNOST Reč je o mehaničkom uređaju koji sprečava otvaranje zadnjih vrata putem unutrašnjih ručnih komandi. Ova komanda se nalazi u stubu svakih zadnjih vrata. Reč je o sistemu daljinskih komandi koji sprečava otvaranje zadnjih vrata putem ručnih unutrašnjih komandi i za upotrebu zadnjih podizača prozora. Komanda se nalazi na vratima do vozača sa komandama za podizanje prozora. Zaključavanje Uključenje Isključenje  Ponovo pritisnite taster A. Lampica tastera A se gasi, praćena zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu. Ova lampica ostaje ugašena sve dok se ne aktivira funkcija za bezbednost dece. ! !  Okrenite crvenu komandu za četvrtinu kruga na levu stranu pomoću kontakt ključa. Otključavanje  Okrenite crvenu komandu za četvrtinu kruga na desnu stranu pomoću kontakt ključa.  Pritisnite taster A. Lampica tastera A se pali, praćena porukom na višenamenskom ekranu. Ova lampica ostaje upaljena sve dok je aktivirana funkcija za bezbednost dece. Svako drugo stanje ove lampice ukazuje na neispravnost uređaja za električnu bezbednost dece. Izvršite proveru u PEUGEOT mreži. Ovaj sistem je potpuno nezavisan i ni u kom slučaju ne zamenjuje komandu centralnog zaključavanja. Proverite stanje funkcije za bezbednost dece prilikom svakog uspostavljanja kontakta. Izvucite kontakt ključ kada izlazite iz vozila, čak i na kratko. U slučaju jakog udara električni mehanizam za bezbednost dece automatski prestaje da fukcioniše da bi putnici na zadnjim sedištima mogli da izađu. 127 BEZBEDNOST POKAZIVAČI PRAVCA  Levo : oborite komandu osvetljenja prelazeći preko tačke otpora,  Desno : podignite komandu osvetljenja prelazeći preko tačke otpora. i 128 Ako zaboravite da isključite pokazivače pravca tokom duže od 20 sekundi, oglasiće se zvučni signal koji se pojačava, pri brzini većoj od 60 km/h. SIGNAL UPOZORENJA SIRENA Paljenjem migavaca, sistem vizuelno upozorava ostale učesnike u saobraćaju o kvaru, vuči ili sudaru. Sistem zvučnog upozoravanja služi za opominjanje drugih učesnika u saobraćaju o postojanju neke trenutne opasnosti.  Pritisnite ovo dugme, sva četiri pokazivača pravca će početi da trepere. Možete ga uključiti i pri prekinutom kontaktu.  Pritisnite jedan krak volana. Automatsko paljenje sva četiri migavca i Prilikom naglog kočenja, u zavisnosti od smanjenja brzine, automatski se pale sva četiri migavca. Gase se automatski nakon prvog ubrzavanja.  Možete ih ugasiti i pritiskom na komandu. Sirenu koristite umereno i isključivo u sledećim slučajevima : – trenutne opasnosti, – mimoilaženja pešaka ili biciklista, – približavanja mestu sa smanjenom vidljivošću. BEZBEDNOST DETEKCIJA NEDOVOLJNOG PRITISKA U GUMAMA Sistem obezbeđuje stalnu automatsku kontrolu pritiska u gumama tokom vožnje. Senzori, postavljeni na svakom ventilu, upozoravaju vas u slučaju nepravilnosti (pri brzini većoj od 20 km/h). i Sistem detekcije izduvane gume je tek pomoć u vožnji i ne može zameniti ni budnost ni odgovornosti vozača. Nedovoljno naduvana guma Ovaj pokazivač se pali na kontrolnoj tabli i/ili pojavljuje se poruka na višenamenskom ekranu, praćena zvučnim signalom, da bi se lokalizovao neispravan točak.  Proverite pritisak u gumama što je moguće pre. Ova kontrola treba da se izvrši kada je vozilo hladno. Pucanje gume Pali se pokazivač STOP i/ili ovaj pokazivač pojavljuje se na kontrolnoj tabli praćen zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu lokalizujući odgovarajuči točak.  Odmah se zaustavite izbegavajući svaki nagli pokret volanom i kočnicama.  Popravite ili zamenite oštećenu gumu (probušena ili znatno ispumpana guma) i što pre proverite pritisak u gumama. Nepostojanje senzora ili nepravilnost u radu senzora Ovaj pokazivač se pali i/ili ojavljuje se poruka na višenamenskom ekranu, praćena zvučnim signalom, da bi se lokalizovao neispravan točak ili upozorio vozač o neispravnosti sistema. Obratite se mreži PEUGEOT kako bi zamenili neispravan senzor(e). i Ova poruka je ispisana i kada je neki točak skinut sa vozila (popravlja se) ili kada postavite jedan (ili više) točkova koji nemaju senzor. Ako vaše vozilo ima rezervni točak, imajte na umu da on ne poseduje senzor pritiska. ! Svaka popravka ili zamena gume na točku opremljenom ovim sistemom, treba da se izvrši u mreži PEUGEOT. Ako prilikom zamene guma, postavite novu gumu čije postojanje sistem vašeg vozila ne registruje (na primer postavljanje zimskih guma), morate da obavite reinicijalizaciju sistema u mreži PEUGEOT. i Postojanje ovog sistema ne znači da ne treba redovno kontrolisati pritisak u gumama (pogledajte poglavlje „Elementi identifikacije“), da biste se uverili da je dinamičko stanje vozila optimalno i izbegli prevremeno trošenje guma, naročito u otežanim uslovima vožnje (veliko opterećenje, povećana brzina). Kontrolu pritiska u gumama treba vršiti kada su gume hladne, najmanje jednom mesečno. Imajte na umu i povremenu proveru pritiska u rezervnom točku. Sistem može privremeno ometati emitovanje radio-električnih talasa slične frekvencije. 129 BEZBEDNOST UPUĆIVANJE POZIVA SLUŽBI HITNE POMOĆI ILI POMOĆI NA PUTU Ovaj uređaj vam omogućava da uputite hitan poziv za pomoć na putu odgovarajućoj službi direktno ili putem PEUGEOT platforme. Za dodatne informacije o upotrebi ove opreme, pogledajte poglavlje „Audio i telematika“. SISTEMI ZA POMOĆ PRI KOČENJU Skup dopunskih sistema koji vam pomaže da kočite u maksimalnoj bezbednosti i da na nabolji način upravljate vozilom pri naglom kočenju : – sistem protiv blokade točkova (ABS), – elektronska raspodela sile kočenja (REF), – pomoć pri naglom kočenju (AFU). Sistem protiv blokade točkova i elektronska raspodela kočenja Ovi sistemi su povezani kako bi se poboljšale stabilnost i lakoća upravljanja vašim vozilom prilikom kočenja, naročito na neravnoj ili klizavoj podlozi. 130 Aktiviranje Sistem zaštite od blokade točkova aktivira se automatski, kada postoji opasnost od blokiranja točkova. Normalan rad sistema ABS može da se manifestuje kao blago vibriranje papučice kočnice. ! U slučaju naglog kočenja, jako pritisnite papučicu i ne popuštajte pritisak. Nepravilnosti u radu Paljenje ove lampice, praćeno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu, označava da postoji nepravilnost u radu sistema protiv blokade točkova koja može da izazove gubitak kontrole nad vozilom prilikom kočenja. Paljenje ove lampice, povezano sa lampicama STOP i ABS, praćeno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu, označava da postoji nepravilnost u radu sistema protiv blokade točkova koja može da izazove gubitak kontrole nad vozilom prilikom kočenja. Obavezno se zaustavite u najboljim bezbednosnim uslovima. U oba slučaja, obratite se mreži PEUGEOT. i U slučaju zamene točkova (guma i felni), pazite da oni odgovaraju preporukama proizvođača. Pomoć pri naglom kočenju U slučaju naglog kočenja, sistem omogućava da se brže dostigne optimalan pritisak kočenja, čime se smanjuje zaustavni put. Uključenje Aktivira se u skladu sa brzinom delovanja na papučicu kočnice. Pokazuje se putem smanjenog otpora na papučicu kočnice i povećanom efikasnosti kočenja. ! U slučaju potrebe za naglim kočenjem, snažno pritisnite papučicu kočnice i zadržite je u tom položaju. BEZBEDNOST SISTEMI ZA KONTROLU PUTANJE Nepravilnosti u radu Paljenje ovog pokazivača, praćno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu, označava nepravilnost u radu sistema. Izvršite proveru u PEUGEOT Mreži. Zaštita od proklizavanja točkova (ASR) i dinamička kontrola stabilnosti (ESP) Zaštita od proklizavanja točkova služi za izbegavanje proklizavanja točkova, jer sistem deluje na pogonske točkove i na motor. Sistem dinamičke kontrole stabilnosti deluje na kočnice jednog ili više točkova i na motor kako bi se vozilo vratilo na željenju putanju, u skladu sa zakonima fizike. Uključivanje Ovi sistemi se automatski uključuju prilikom svakog startovanja vozila. U slučaju problema sa prijanjanjem ili problema sa održavanjem putanje, ovi sistemi se uključuju. Treperenje lampice na instrument tabli označava da ovi sistemi rade. Isključenje U izuzetnim uslovima (startovanje vozila zaglavljenog u blatu ili u snegu, na neravnom tlu…), isključivanje sistema ASR i ESP može biti korisno da bi se postiglo ponovno prijanjanje točkova o podlogu.  Pritisnite na taster „ESP OFF“, koji se nalazi na sredini bord table. Paljenje ovog pokazivača na instrument tabli i lampice tastera označava isključenje sistema ASR i ESP. Ponvno aktiviranje : Ovi sistemi se automatski ponovo uključuju nakon svakog prekida kontakta ili čim brzina vozila pređe 50 km/h (osim kod benzinskog motora 1,6 I THP 16V 175 ks).  Pritisnite ponovo taster „ESP OFF“ da ih ponovo aktivirate ručno. ! Sistemi ASR/ESP omogućuju dodatnu bezbednost pri normalnoj vožnji, ali to ne treba da izazove vozača da nepotrebno rizikuje vozeći prevelikom brzinom. Pravilan rad sistema obezbeđen je pod uslovom da se poštuju preporuke proizvođača vezane za gume (pneumatici i alu felne), delove kočionog sistema, delove električne opreme i postupke postavljanja i popravki u mreži. Nakon sudara obavezno proverite sistem u mreži PEUGEOT. Nakon sudara obavezno proverite sistem u Ovlašćenom servisu kompanije PEUGEOT. BEZBEDNOST SIGURNOSNI POJASEVI Zaključavanje Podešavanje visine  Povucite kaiš, zatim ubacite metalni jezičak pojasa u ležište.  Proverite blokiranje povlačenjem kaiša.  Za spuštanje tačke vezivanja pustite da komanda A klizi naniže.  Za podizanje tačke vezivanja pustite da komanda A klizi naviše. Prednji sigurnosni pojasevi Prednji sigurnosni pojasevi opremljeni su sistemom pirotehničkih zatezača i limitatorom napona. Ovaj sistem povećava bezbednost na prednjim mestima, prilikom frontalnih sudara. U zavisnosti od jačine udara, sistem pirotehničkih zatezača trenutno zateže pojaseve, zadržavajući putnike uz naslone sedišta. Pirotehnički zatezači aktivni su samo kada je uspostavljen kontakt. Limitatori napona smanjuju pritisak samog pojasa na grudni deo tela putnika, povećavajući tako njegovu zaštitu. Otključavanje  Pritisnite crveno dugme ležišta metalnog jezička.  Pratite namotavanje pojasa. 132 BEZBEDNOST Pokazivač nevezanog/odvezanog sigurnosnog pojasa Prikaz nevezanog/otkopčanog sigurnosnog pojasa Neposredno posle uspostavljanja kontakta, ova lampica se pali, bilo na kontrolnoj tabli, bilo na pokazivaču sigurnosnog pojasa i vazdušni jastuk suvozač, kad vozač i/ili putnik koji sedi do njega nisu vezali svoj sigurnosni pojas. Kada se vozilo kreće brzinom preko 20 km/h i u trajanju od dva minuta, ovaj pokazivač treperi uz istovremeno oglašavanje sve jačeg zvučnog signala. Posle isteka ta dva minuta, ovaj pokazivač ostaje upaljena sve dok vozač i/ili putnik do njega ne vežu svoj sigurnosni pojas. Zadnji sigurnosni pojasevi Svako sedište pozadi ima svoj sigurnosni pojas, svaki od njih ima tri kopče, pirotehnički zatezač i, za bočna sedišta, po jedan limiter napona. Zaključavanje  Povucite remen, zatim ubacite jezičak u ležište.  Proverite blokiranje povlačenjem remena. 1. Lampica za prednje nevezane/ odvezane sigurnosne pojaseve. 2. Lampica za nevezani/odvezani sigurnosni pojas vozača. 3. Lampica za nevezani/odvezani sigurnosni pojas suvozača*. Na ekranu za pokazivače za sigurnosni pojas i čeoni vazdušni jastuk za putnika koji sedi napred, odgovarajuća alarmna lampica 2 ili 3 pali se u crvenoj boji, ako sigurnosni pojas nije prikopčan ili je otkopčan. Otključavanje  Pritisnite crveno dugme na kopči.  Pratite namotavanje pojasa.  Kod sigurnosnih pojaseva bočnih sedišta, podignite šnalu iznad naslona kako biste izbegli udaranje jezička o oplatu vrata. * U zavisnosti od verzije i/ili zemlje prodaje. 133 BEZBEDNOST Zadnji sigurnosni pojasevi u 2. redu Svako sedište pozadi ima svoj sigurnosni pojas, svaki od njih ima 3 kopče i limiter napona, dok bočna sedišta imaju po jedan pirotehnički zatezač. Zaključavanje  Povucite remen, zatim ubacite jezičak u ležište.  Proverite blokiranje povlačenjem remena. Otključavanje  Pritisnite crveno dugme ležišta (kopča).  Pratite namotavanje pojasa.  Kod bočnih sedišta, podignite šnalu iznad naslona da izbegnete udaranje jezička o oplatu sa strane. 134 Pokazivač otkopčanog sigurnosnog pojasa Ova lampica se pali, na kontrolnoj tabli ili na displeju pokazivača za sigurnosni pojas i čeoni vazdušni jastuk suvozač, kad jedan ili više putnika na zadnjim sedištima otkopčaju svoj sigurnosni pojas. Kada se vozilo kreće većom brzinom od 20 km/h i u trajanju od dva minuta, ovaj pokazivač treperi uz istovremeno oglašavanje sve jačeg zvučnog signala. Posle isteka ta dva minuta, ovaj pokazivač ostaje upaljen sve dok jedan ili više putnika na zadnjim sedištima ne vežu svoj sigurnosni pojas. Ekran sa pokazivačima otkopčanog sigurnosnog pojasa 1. Lampica odvezanih sigurnosnih pojaseva pozadi. 4. Lampica zadnjeg desnog sigurnosnog pojasa. 5. Lampica zadnjeg centralnog sigurnosnog pojasa. 6. Lampica zadnjeg levog sigurnosnog pojasa. Po davanju kontakta, dok motor radi ili kada se vozilo kreće brzinom manjom od 20 km/h, odgovarajuće lampice 4, 5 ili 6 svetle crveno oko 30 sekundi ako sigurnosni pojas nije prikopčan. Dok motor radi ili se vozilo kreće brzinom većom od 20 km/h, odgovarajuća lampica 4, 5 ili 6 pali se u crvenoj boji, uz istovremeno oglašavanje zvučnog signala i pojavljivanje poruke na višenamenskom ekranu, kad jedan od putnika na zadnjim sedištima otkopča svoj sigurnosni pojas. BEZBEDNOST Zadnji centralni sigurnosni pojas u 2. redu Pojas za centralno mesto u 2. redu sedišta je postavljen sa leve strane unutrašnjeg dela krova. Izvlačenje i namotavanje  Pritisnite crveno dugme na ležištu B, zatim na ležištu A.  Pratite namotavanje remena i namestite jezičak B, zatim i A na magnet tačke vezivanja na unutrašnjem delu krova. Postavljanje  Povucite remen i ubacite jezičak A u levo ležište.  Ubacite jezičak B u desno ležište.  Proverite da li je svaki pojas pravilno zaključan povlačeći remen. i U slučaju centriranja oba bočna sedišta 2. reda, za vezivanje i dalje koristite zadnje bočne sigurnosne pojaseve. Zadnji sigurnosni pojas u 3. redu Pojasevi za zadnja mesta u 3. redu su postavljena u uglu između stuba prtljažnika i zadnjeg unutrašnjeg dela krova. Prikopčavanje  Povucite remen i ubacite jezičak C u ležište, sa bočne strane unutrašnjosti prtljažnika.  Ubacite jezičak D u ležište sa suprotne strane.  Proverite da li je svaki pojas pravilno zaključan povlačeći remen. Izvlačenje i namotavanje  Pritisnite crveno dugme na ležištu D, zatim na ležištu C.  Pratite namotavanje remena i namestite jezičak D, zatim i C na magnet tačke vezivanja na odgovarajućem stubu prtljažnika. i Treći red sedišta (SW sa staklenim panoramskim krovom) nema pokazivače nevezanog sigurnosnog pojasa. 135 BEZBEDNOST i 136 Vozač mora da bude siguran da putnici na ispravan način koriste sigurnosne pojaseve i da su ih vezali pre pokretanja vozila. Koje god mesto u vozilu zauzimali, uvek zakopčajte sigurnosni pojas, čak i na kraćim putovanjima. Nemojte zamenjivati kopče pojaseva, jer onda one neće u potpunosti ispunjavati svoju funkciju. Sigurnosni pojasevi opremljeni su kalemom koji omogućava automatsko podešavanje dužine kaiša prema vašem telu. Uvlačenje kaiša sigurnosnog pojasa vrši se automatski kada se on ne koristi. Pre i posle korišćenje pojasa, uverite se da li je pravilno pričvršćen. Donji deo kaiša mora se nalaziti što je moguće niže na stomačnom delu. Gornji deo kaiša mora prolaziti ispod pazuha putnika. Kalemovi su opremljeni uređajem za automatsko blokiranje u slučaju sudara, naglog kočenja ili prevrtanja vozila. Možete da odblokirate uređaj snažnim povlačenjem i puštanjem samog kaiša sigurnosnog pojasa da se lagano ponovo namota. Da bi bio efikasan, jedan sigurnosni pojas : – treba da je zategnut što bliže telu putnika, – treba da bude povučen unapred ujednačenim potezom ; pazite da ne bude upleten. – predviđen za vezivanje samo jedne osobe, – ne sme da bude oštećen ili iskrzan, – ne sme se menjati ili transformisati kako ne biste smanjili njegovu efikasnost. Zbog bezbednosnih pravila koja su na snazi, svaka intervencija i kontrola moraju se obaviti u mreži PEUGEOT gde će ih pravilno izvršiti. Periodično proveravajte vaše sigurnosne pojaseve u mreži PEUGEOT, posebno ako kaiševi pokazuju znake oštećenja. Za čišćenje kaiševa pojasa koristite sapunicu ili proizvode za pranje tekstila, koji se prodaju u mreži PEUGEOT. Nakon obaranja ili uklanjanja sedišta ili zadnje klupe, uverite se da su pojasevi pravilno namotani i pričvršćeni. Preporuke za dečija sedišta Koristite prilagođeno dečije sedište, ako dete ima manje od 12 godina ili ako je njegova visina manja od metar i po. Nemojte nikada da koristite sigurnosni pojas da biste njime vezali više osoba. Nemojte nikada prevoziti dete na vašim kolenima. U slučaju sudara U zavisnosti od prirode i jačine sudara, pirotehnički zatezači mogu se aktivirati pre i nezavisno od otvaranja vazdušnih jastuka. Aktiviranje zatezača prati manje ispuštanje dima i buka, koji nastaju aktiviranjem pirotehničke kapsule koja je ugrađena u sistem. U svakom slučaju, lampica vazdušnog jastuka se pali. Nakon sudara, proverite i eventualno zamenite sistem sigurnosnih pojaseva u u mreži PEUGEOT. BEZBEDNOST VAZDUŠNI JASTUCI Ovaj sistem napravljen je da bi se poboljšala bezbednost putnika (osim za putnika na centralnom zadnjem mestu) u slučaju snažnih sudara. On dopunjuje delovanje sigurnosnih pojaseva opremljenih limiterima napora (osim putnika na centralnom zadnjem sedištu). U slučaju sudara, elektronski senzori beleže i analiziraju frontalne i bočne udare koji se dese u zonama detekcije udara : – u slučaju snažnog udara vazdušni jastuci se trenutno aktiviraju i štite putnike u vozilu (osim putnika na centralnom zadnjem sedištu) ; odmah nakon sudara oni se izduvavaju brzo da ne bi ometali preglednost, ni eventualni izlazak putnika iz vozila, – ako prag aktiviranja prilikom sudara nije dostignut u slučaju manjeg sudara, ili udara u zadnji deo vozila i u nekim slučajevima prevrtanja, vazdušni jastuci se neće otvoriti, dovoljan je sigurnosni pojas da bi se zaštitili putnici u ovakvim situacijama. ! Vazdušni jastuci ne deluju kada nije dat kontakt. Ova oprema se otvara samo jednom. Ako se desi drugi udar (prilikom iste ili prilikom neke druge nesreće), vazdušni jastuci se neće otvoriti. Zone detekcije udara Prednji vazdušni jastuci Sistem štiti u slučaju snažnog čeonog sudara, vozača i suvozača kako bi se smanjila opasnost od povreda glave i grudnog dela tela. Za vozača, on je ugrađen u centralni deo volana ; za putnika napred, on se nalazi u bord tabli, iznad pregrade za rukavice. A. Zona frontalnog udara. B. Zona bočnog udara. i Otvaranje jednog ili više vazdušnih jastuka prati blago oslobađanje gasa, koji nije štetan po zdravlje, i buka, koja nastaje prilikom aktiviranja pirotehničke patrone koja je ugrađena u sistem. Ovaj dim nije štetan, ali može izazvati iritaciju kod osetljivih osoba. Buka koja nastaje prilikom eksplozije može izazvati blago smanjenje sluha tokom jako kratkog perioda. Uključenje Oni se otvaraju istovremeno, osim ako je vazdušni jastuk suvozača isključen, u slučaju snažnog čeonog sudara koji utiče na celu ili na deo zone prednjeg udara A, duž uzdužne ose vozila i u smeru od prednjeg ka zadnjem delu vozila. Prednji vazdušni jastuk se postavlja između putnika i bord table kako bi smanjilo kretanje tela ka napred. 137 BEZBEDNOST Isključenje Samo se vazdušni jastuk suvozača može isključiti :  kada je prekinut kontakt, uvucite ključ u komandu za isključenje vazdušnog jastuka,  okrenite ga u položaj „OFF“,  zatim, izvucite ga zadržavajući ovaj položaj komande. ! Da biste obezbedili sigurnost vašeg deteta, obavezno isključite prednji vazdušni jastuk kada postavljate dečije sedište u položaj „leđima napred“ na sedište suvozača napred. U suprotnom, postoji opasnost da će dete biti teško povređeno ili stradati prilikom otvaranja vazdušnog jastuka. Ponovo uključenje Čim skinete dečije sedište, okrenite komandu u položaj „ON“ da biste ponovo uključili vazdušni jastuk i tako obezbedili bezbednost vašeg saputnika u slučaju sudara. U zavisnosti od nivoa opreme vašeg vozila, ovaj pokazivač se pali na displeju za sigurnosne lampice za sigurnosni pojas i vazdušni jastuk za putnika na prednjem sedištu, kada je kontakt uspostavljen i sve vreme tokom isključenja vazdušnog jastuka. Posle datog kontakta, ova signalna lampica se pali na displeju za signalne lampice za sigurnosni pojas i vazdušni jastuk za putnika na prednjem sedištu i ostaje upaljena oko jedan minut, ako je prednji vazdušni jastuk aktiviran. ! Ako je bar jedan pokazivač vazdušnih jastuka stalno upaljen, nemojte postavljati dečije sedište u položaju „leđima napred“ na mesto suvozača napred. Izvršite proveru u PEUGEOT Mreži. Vazdušni jastuk za kolena* ekstremitete vozača. Ovaj vazdušni jastuk za kolena ugrađen je ispod bord table ispod stuba volana. Nepravilnosti u radu Ako se upali ovaj pokazivač na instrument tabli, praćen zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu, obratite se mreži PEUGEOT radi provere sistema. Ako se sistem ne proveri, može se desiti da se vazdušni jastuci ne otvore prilikom sledećeg snažnog sudara. * U zavisnosti od zemlje. 138 Ako ova signalna lampica treperi, obratite se mreži PEUGEOT. Može se desiti da se vazdušni jastuk suvozača ne otvori u slučaju jakog sudara. Uključenje Aktivira se istovremeno sa prednjim vazdušnim jastucima. BEZBEDNOST Bočni vazdušni jastuci Sistem za zaštitu vozača i putnika (izuzev putnika na zadnjem srednjem sedištu) u slučaju jakog bočnog udara, sa ciljem da mogućnost povrede grudnog koša bude svedena na minimum. Po jedan vazdušni jastuk ugrađen je : – sa prednje strane, u ramu naslona sedišta, do vrata, – sa zadnje strane, u bočnoj garnituri (osim 3 vrata i SW). Bočni vazdušni jastuk zauzima položaj između putnika koji sedi napred ili pozadi i odgovarajućih vrata. Zone detekcije udara Aktiviranje Aktivira se istovremeno sa odgovarajućim bočnim vazdušnim jastucima u slučaju jakog bočnog udara na celu ili deo bočne zone udara B, i prostire se uspravno na uzdužnu osu vozila u horizontalnoj ravni i u smeru od spoljašnje ka unutrašnjoj strani vozila. Vazdušna zavesa će se naduvati između putnika, bilo da on sedi napred ili nazad, i prozora vozila. Neispravnost u radu A. Zona frontalnog udara. B. Zona bočnog udara. Ako se na instrument tabli upali ova lampica praćena zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu, obratite se mreži PEUGEOT radi provere sistema. U slučaju jakog udara, vazdušni jastuci bi mogli da ostanu neaktivirani. Vazdušne zavese Aktiviranje Oni se aktiviraju jednostrano u slučaju jakog bočnog udara do kojeg dolazi na delu ili na celoj zoni bočnog udara B, i to perpendikularno sa longitudinalnom osom vozila u horizontalnoj ravni i sa spoljne strane prema unutrašnjosti vozila. Sistem koji štiti vozača i putnike (osim putnika na zadnjem središnjem mestu) od rizika bočnih povreda glave u slučaju jakog bočnog udara. Vazdušne zavese su integrisane u stubove i gornji deo kabine vozila. ! Prilikom blagog udara ili naslanjanja na bočnu stranu vozila ili tokom prevrtanja, vazdušni jastuk se možda neće aktivirati. Pri sudaru sa prednje ili zadnje strane, ovaj vazdušni jastuk se neće aktivirati. 139 BEZBEDNOST ! Da bi vazdušni jastuci bili potpuno efikasni, pridržavajte se sledećih pravila bezbednosti : Naviknite se da na sedištu sedite normalno i uspravno. Stavite sigurnosni pojas i vežite ga pravilno. Nemojte ništa stavljati između putnika i vazdušnih jastuka (dete, životinju, predmet…). To bi moglo da ometa funkcionisanje vazdušnih jastuka ili da povredi putnike. Nakon sudara ili krađe vozila, neka vam pregledaju sistem vazdušnih jastuka. Svaka izmena na vazdušnim jastucima najstrože je zabranjena, osim ako je ne obavlja stručno osoblje mreže PEUGEOT. Čak i uz poštovanje svih navedenih mera predostrožnosti, prilikom otvaranja vazdušnog jastuka, postoji opasnost od povreda ili manjih opekotina glave, grudnog dela ili ruku. Zapravo, vazdušni jastuci se otvaraju gotovo trenutno (nekoliko millisekundi), zatim se za isto vreme ispumpavaju ispuštajući vreo gas kroz otvore koji su za to predviđeni. Prednji vazdušni jastuci Nemojte da vozite držeći upravljač za paoke ili držeći ruke na središnjem delu upravljača. Na strani suvozača, nemojte da stavljate noge na komandnu tablu. Koliko god možete, uzdržavajte se od pušenja, jer pri naduvavanju vazdušnih jastuka može doći do opekotina ili do povreda cigaretom ili lulom. Nemojte nikada skidati, bušiti ili udarati volan. Vazdušni jastuk za kolena* Ne primičite kolena volanu više nego što je potrebno. Bočni vazdušni jastuci Sedišta prekrivajte isključivo homologiranim presvlakama. Sa njima ne postoji opasnost da će ometati otvaranje bočnih vazdušnih jastuka. Obratite se PEUGEOT mreži. Nemojte ništa kačiti ili lepiti za naslone sedišta (odeću…), to bi moglo da dovede do povrede grudnog koša ili ruku prilikom otvaranja bočnog vazdušnog jastuka. Nemojte da približavate gornji deo tela vratima više nego što je potrebno. Vazdušne zavese Nemojte ništa kačiti ili lepiti na krov, to bi moglo da dovede do povrede glave prilikom aktiviranja vazdušnih zavesa. Ne skidajte ručke za držanje koje su postavljene na krov, one učestvuju u fiksiranju vazdušnih zavesa. * U zavisnosti od zemlje. 140 VOŽNJA PARKIRNA KOČNICA Zatezanje  Nakon što ste završili sa parkiranjem vozila, zategnite do kraja parkirnu kočnicu da imobilizujete vozilo. Otpuštanje  Lagano povucite ručicu parkirne kočnice, pritisnite dugmeza otključavanje a zatim je do kraja otpustite. RUČNI MENJAČ SA 6 BRZINA U vožnji, paljenje ove lampice i lampice STOP, praćeno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu označava da je ručna kočnica ostala zategnuta, ili da nije dobro otpuštena.  Podignite prsten ispod ručice i gurnite menjač ulevo, a zatim unapred. ! Prelaz na vožnju unazad Prilikom zaustavljanja na nagibu, okrenite točkove prema trotoaru, zategnite parkirnu kočnicu i ubacite u prvu brzinu. ! i Na vožnju unazad prelazite isključivo sa zaustavljenim vozilom i sa motorom u praznom hodu. Iz bezbednosnih razloga i da biste olakšali rad motora : – neka menjač bude u neutralnom položaju, – pritisnite papučicu kvačila. 141 VOŽNJA POKAZIVAČ PROMENE STEPENA PRENOSA* Sistem koji omogućava smanjenje potrošnje goriva preporučujući viši stepen prenosa kod vozila sa ručnim menjačem. Primer : – Vozite u trećem stepenu prenosa. – Blago pritiskate papučicu gasa. – Sistem vam može ponuditi, u zavisnosti od slučaja, da prebacite u četvrti stepen prenosa. Funkcionisanje Sistem deluje samo u cilju postizanja ekonomičnije vožnje. U zavisnosti od situacije u vožnji i opreme vaseg vozila, sistem vam može savetovati da preskočite jedan ili više stepena prenosa. Možete slobodno da pratite ove instrukcije i da preskačete stepene prenosa. Ovi saveti o menjanju stepena prenosa ne treba da se shvate kao obaveza. U stvari, uslovi puta, gustina saobraćaja ili bezbednost ostaju odlučujući činioci prilikom izbora optimalnog stepena prenosa. Vozač dakle pod punom odgovornošću ima pravo da prati ili da ne prati uputstva sistema. Ova funkcija se ne može isključiti. * U zavisnosti od tipa motora. 142 i Na ekranu instrument table pojavljuje se obaveštenje u obliku strelice. U zavisnost od opreme vozila, može je pratiti stepen prenosa koji se preporučuje. Prilikom vožnje kada se naročito zahtevaju dobre performanse motora (snažan pritisak na pedalu gasa, na primer, da bi se izvršilo preticanje…) sistem neće savetovati promenu stepena prenosa. Sistem vam nikada neće savetovati da : – ubacite u prvi stepen prenosa, – uključite stepen prenosa za vožnju unazad, – prebacite u niži stepen prenosa. VOŽNJA RUČNI PILOTIRANI MENJAČ SA 6 BRZINA Ručni pilotirani menjač sa 6 brzina nudi, po izboru, udobnost automatskog menjanja brzine ili prelazak na ručno menjanje brzine. Prema tome imate na raspolaganju tri načina za upravljanje vozilom : – automatizovan način, za automatsko menjanje brzina, – sekvencijalni način, kad vozač ručno menja bzinu, – automatski-sekvencijalni način, ako hoćete da zaobiđete vozilo na putu, na primer, koristite sekvencijalni način za menjanje brzina, ali pri tome zadržavate automatsko menjanje brzine. Funkcija sport je na raspolaganju za automatsko ili postupno upravljanje vozilom. Ona vam omogućava dinamičniji stil vožnje. Upotreba ove opcije omogućava vam da koristite dodatnu funkciju : pomoć za pokretanje vozila na nagibu. Menjač R. Vožnja unazad  Držeći nogu na kočnici, povucite ručicu nagore da biste odabrali ovaj položaj. N. Menjač u neutralnom položaju.  Držeći nogu na kočnici, odaberite ovaj položaj za pokretanje. A. Automatsko menjanje brzine.  Za ovaj način upravljanja vozilom pomerite ručicu nadole. M. + / -. Sekvencijalni način sa prelaskom na ručno menjanje brzina.  Pomerite ručicu nadole, zatim ulevo, da biste odabrali ovaj način, zatim : – krenite vozilom napred da povećate odnose, – ili krenite sa vozilom unazad da smanjite odnose. S. Funkcija Sport.  Pritisnite ovo dugme da biste aktivirali ili isključili ovu funkciju. Komande ispod volana +. Komanda za povećanje brzine desno od volana.  Pritisnite komandu ispod volana „+“ da povećate brzine. -. Komanda za smanjenje odnosa sa leve strane volana.  Pritisnite komandu ispod volana „-“ za smanjenje brzine. i Komande ispod volana ne omogućavaju postavljanje menjača u neutralni položaj, niti prelazak na vožnju unazad ili odustajanje od nje. 143 VOŽNJA Prikazi na instrument tabli Start vozila  Odaberite položaj N.  Pritisnite jako papučicu kočnice.  Pokrenite motor. N se pojavljuje na ekranu. Položaj ručice menjača  Odaberite prvu brzinu (položaj M ili A) ili vožnju unazad (položaj R).  Otpustite ručnu kočnicu.  Sklonite nogu sa papučice za kočnicu, zatim dodajte gas. N. Neutralan („ler“) R. Hod unazad (vožnja unazad) 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odnosi u postupnom načinu upravljanja vozila AUTO. Pali se izborom automatskog načina upravljanja. Gasi se prelaskom na sekvencijalno menjanje brzine. S. Sport (Funkcija Sport) Noga na pedali kočnice  i 144 Držite nogu na kočnici dok lampica treperi (npr. pokretanje motora). Kod prelaska na vožnju unazad, oglašava se zvučni signal. AUTO i 1 ili R pojavljuju se na ekranu slušalice. i N treperi na ekranu, uz zvučni signal i poruku na višenamenskom ekranu, ako ručica menjača brzine nije u položaju N prilikom pokretanja motora. Lampica „Noga na kočnici“ treperi na ekranu uz istovremeno oglašavanje zvučnog signala, ako papučica kočnice nije pritisnuta do dna prilikom pokretanja vozila. Pomoć za pokretanje vozila na nagibu Ova funkcionalnost je dodatna i odnosi se na menjač. Ona omogućava privremeno blokiranje vozila. Zahvaljujući ovoj funkciji, za kratko vreme, dok premeštate nogu sa papučice za kočnicu na papučicu za gas, vozilo je nepokretno, kočnice ostaju pritisnute. Ona se aktivira ako vozilo nije u pokretu pritiskom na papučicu kočnice i u zavisnosti od nagiba površine : – na uzbrdici, dok je vozilo u stanju mirovanja, i menjač u položaju A ili M vozilo ostaje nepokretno kratko vreme po dizanju noge sa papučice kočnice, – na nizbrdici, dok je vozilo u stanju mirovanja, i menjač u položaju R, vozilo ostaje nepokretno kratko vreme po dizanju noge sa papučice kočnice. i ! Ne držite vozilo u stanju mirovanja uz pomoć papučice za gas. Nikada ne napuštajte vozilo u fazi starta na uzbrdici. VOŽNJA Sekvencijalni mod  Posle pokretanja motora odaberite položaj M za prelazak na postupno menjanje brzina. AUTO nestaje i odabrane brzine pojavljuju se na ekranu jedan za drugom. Zahtevi za promenu brzine se javljaju samo ako to omogućava režim rada motora. Noga sa papučice za gas treba da bude podignuta za vreme promene brzine. Za vreme kočenja ili usporavanja, menjač brzine automatski se vraća u prvobitan položaj da bi omogućio vozilu da ponovo bude pokrenuto sa dobrim stepenom prenosa. ! U slučaju velikog ubrzanja, viša brzina ne može proći bez delovanja vozača na menjač ili na komande ispod volana. Dok je vozilo u pokretu, nikad ne izbacujte vozilo iz brzine stavljanjem menjača u položaj N. Vožnju unazad R isključivo započnite sa vozilom u stanju mirovanja i nogom na papučici za kočnicu. Pri veoma maloj brzini, ako se traži vožnja unazad, vozilo mora biti potpuno zaustavljeno. Lampica Noga na kočnici može da počne da treperi da bi vas podsetila da treba da zakočite. Pri velikoj brzini, ako se traži vožnja unazad, lampica N počeće da treperi i brzina će automatski preći u „ler“ položaj. Da bi ponovo uspostavili brzinu, postavite menjač u položaj A ili M. Da bi postigli optimalno ubrzanje, na primer, za obilazak drugog automobila, jako pritisnite papučicu za gas i savladajte tačku otpora. „Automatsko i sekvencijalno“ menjanje brzine Automatsko menjanje brzina  Posle vožnje sa ručnim upravljanjem vozilom, odaberite položaj A za povratak na automatsko menjanje brzine. AUTO i odabrana brzina pojavljuju se na ekranu. i i Kutija menjača brzine tada funkcioniše na auto-aktivan način, bez intervencije vozača. Ona stalno bira brzinu najbolje prilagođenu sledećim parametrima : – stilu vožnje, – profilu puta. Ovaj način vam, na primer, omogućava da obiđete vozilo na putu, zadržavajući automatsko menjanje brzina, dok koristite u tom trenutku ručni menjač.  Delujte na pozicije komandi + ili koje se nalaze ispod volana. Kutija menjača omogućava traženi odnos ako režim rada motora to dozvoljava. Funkcija AUTO je i dalje na ekranu. Posle nekoliko trenutaka, kutija menjača ponovo uspostavlja automatsko upravljanje brzinom automobila. 145 VOŽNJA Funkcija Sport Zaustavljanje vozila Nepravilnost u radu  Posle izbora sekvencijalnog ili automatskog menjanja brzina, pritisnite na dugme S za aktiviranje funkcije Sport, koja vam obezbeđuje dinamičniji stil vožnje. Pre nego što ugasite motor možete se opredeliti da li ćete : – preći na položaj N da bi menjač bio u neutralnom pomožaju („ler“), – ostati u odabranoj brzini ; u tom slučaju pomeranje vozila neće biti moguće. U oba slučaja, morate obavezno podići ručnu kočnicu da biste blokirali kretanje vozila. Posle uspostavljanja kontakta, paljenje odgovarajuće lampice i treperenje lampice AUTO, uz oglašavanje zvučnog signala i pojavljivanje poruke na višenamenskom ekranu ukazuju na kvar u kućištu menjača. Izvršite proveru u PEUGEOT mreži. S se pojavljuje pored postojeće brzine na ekranu instrument table.  Ponovo pritisnite dugme S da je isključite. S onda nestaje sa ekrana instrument table. i Posle davanja kontakta, paljenje lampice iznad i ove lampice praćeno zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu, ukazuju na kvar funkcije pomoći za pokretanje vozila na uzbrdici ili nizbrdici. Izvršite proveru u PEUGEOT Mreži. Funkcija Sport se gubi posle svakog gašenja motora. ! 146 Ova lampica može da se upali i u slučaju da su neka vrata otvorena. Dok podižete ručnu kočnicu, a motor nije ugašen, vozilo obavezno izbacite iz brzine, odnosno menjač stavite u položaj N. Pre svake intervencije na motoru ispod haube, uverite se da je menjač brzine u položaju N i da je ručna kočnica podignuta. ! Dok startujete motor obavezno pritisnite papučicu kočnice. U svim slučajevima parkiranja, obavezno podignite ručnu kočnicu, da biste tako onemogućili pomeranje vozila. VOŽNJA AUTOMATSKI MENJAČ „TIPTRONIC – SYSTEM PORSCHE“ Automatski menjač sa četiri ili šest brzina pruža udobnost potpunog automatizma, obogaćenu programima za sport i sneg ili ručno menjanje brzina. Četiri načina rada su vam na raspolaganju : – automatski rad za elektronsko upravljanje menjačem, – program sport da biste vašoj vožnji dali dinamičniji stil, – program sneg da biste poboljšali vožnju u slučaju slabog prijanjanja uz podlogu, – manuelni rad za sekvencijalno ručno menjanje brzina koje vrši sam vozač. Komande menjača 1. Poluga menjača. 2. Taster „S“ (sport). 3. Taster „“ (sneg). Poluga menjača Prikazi na instrument tabli P. Parkiranje. – Zaustavljanje i imobilizacija vozila, zategnuta ili otpuštena parkirna kočnica. – Startovanje motora. R. Vožnja unazad. – Manevri pri vožnji u nazad, zaustavljeno vozilo, vozilo u ler brzini. N. Neutral. – Imobilizacija vozila, zategnuta parkirna kočnica. – Startovanje motora. D. Automatski rad. M. +/- Ručni rad sa sekvencijalnim prelaskom sa četiri ili šest brzina.  Pritisnite ka napred da biste prebacili u viši stepen prenosa. ili  Pritisnite ka nazad da biste prebacili u niži stepen prenosa. Kada pomerate polugu menjača da biste odabrali položaj, odgovarajući pokazivač na instrument tabli se pali. P. Park (Parkiranje) R. Reverse (Vožnja unazad) N. Neutral (nulti, ler položaj) D. Drive (Vožnja sa automatskim modom) S. Program sport . Program sneg 1 do 4. Odabrana brzina 1 do 6. pri ručnom menjanju -. Vrednosti koje ne važe u manuelnom modu Noga na kočnici  Pritisnite na pedalu kočnice, kada pokazivač na instrument tabli zatreperi (primer : startovanje motora). 147 VOŽNJA 148 Startovanje vozila Automatski rad Programi sport i sneg  Zategnite parkirnu kočnicu.  Odaberite položaj P ili N.  Startujte motor. Ako se to ne desi, čuje se zvučni signal, praćen porukom na višenamenskom ekranu.  Kada motor radi, pritisnite na pedalu kočenja.  Otpustite parkirnu kočnicu.  Odaberite položaje R, D ili M,  Postepeno puštajte pedalu kočnice. Vozilo bi trebalo odmah da se pokrene.  Odaberite položaj D za automatski rad menjača sa četiri ili šest brzina. Ova dva specifična programa dopunjuju automatski rad u posebnim uslovima korišćenja. Menjač onda funkcioniše u auto-adaptivnom modu, bez intervencije vozača. On stalno odabira brzinu koja je najbolje prilagođenja stilu vožnje, profilu puta i opterećenju vozila. Da biste postigli maksimalno ubrzanje bez delovanja na polugu, pritisnite do kraja pedalu gasa (kick down). Menjač će automatski izabrati niži stepen rada ili zadržati izabrani stepen prenosa sve dok se ne postigne maksimalan broj obrtaja. Prilikom kočenja, menjač automatski prelazi na niži stepen prenosa kako bi se omogućilo efikasno kočenje motorom. Kada naglo dignete nogu sa pedale gasa, menjač neće automatski preći na viši stepen prenosa radi veće bezbednosti. Program sport „S“  Pritisnite taster „S“, kada je motor već startovao. Menjač će automatski dati prednost dinamičnijem stilu vožnje. i Ako vozilo radi, ako se položaj N slučajno odabere, ostavite motor da radi u ler brzini, zatim prebacite u položaj D da biste ubrzali. ! Kada motor radi na ler brzini, kada kočnica nije zategnute, ako je odabrana brzina R, D ili M, vozilo se pokreće čak i bez delovanja na pedalu gasa. Kada motor radi, nemojte nikada ostavljati decu bez nadzora u unutrašnjosti vozila. Kada motor radi, u slučaju vršenja neke operacije održavanja, zategnite parkirnu kočnicu i odaberite položaj P. S se pojavljuje na instrument tabli. Programi sneg „“  Pritisnite taster „“, kada je motor već statrovao. Menjač se prilagođava vožnji po klizavom putu. Ovaj program olakšava pokretljivsot i stabilnost u uslovima vožnje po lošoj podlozi.  se pojavljuje na instrument tabli. ! Nemojte nikada izabrati položaj N kada se vozilo kreće. Nemojte nikada izabrati položaje P ili R, ako vozilo nije zaustavljeno. Vraćanje na automatski rad  U svakom trenutku, pritiskom na odabrani taster možete izaći iz odabranog programa i vratiti se na auto-adaptivni mod. VOŽNJA Manuelni rad  Odaberite položaj M za sekvencijalni rad menjača sa četiri brzine.  Povucite polugu ka znaku + da biste prešli u viši stepen prenosa.  Povucite polugu ka znaku – da biste prešli u niži stepen prenosa. Prelazak iz jedne u drugu brzinu moguć je samo ako uslovi brzine kojom se vozilo kreće i režim motora to dozvoljavaju ; u suprotnom zakoni automatskog rada nametnuće se automatski i trenutno. D nestaje sa ekrana i odabrane brzine se sukcesivno pojavljuju na ekranu na instrument tabli. Kada je stepen prenosa veći ili manji od potrebnog, odabrana brzina treperi tokom nekoliko sekundi, potom se na ekranu pojavljuje realno odabrana brzina. Prelazak u položaj D (automatski rad) iz položaja M (manuelni rad) može se izvršiti u bilo kom trenutku. Kada je vozilo zaustavljeno ili je brzina veoma mala, menjač će automatski odabrati brzinu M1. Pri manuelnom načinu rada programi sport i sneg nisu aktivni. Vrednosti koje ne važe u manulenom načinu rada Ovaj simbol se prikazuje ako je neka brzina pogrešno odabrana (selektor između dva položaja). Zaustavljanje vozila Pre prekida rada motora, možete preći u položaj P ili N da bi bio u ler brzini. U oba slučaja, zategnite parkirnu kočnicu da biste imobilizovali vozilo. i Ako poluga nije u položaju P, prilikom otvaranja vrata vozača ili približno 45 sekundi nakon prekida kontakta, čuje se zvučni signal i pojavljuje se poruka na ekranu.  Ponovo postavite polugu menjača P ; zvučni signal se prekida i poruka nestaje. Nepravilnosti u radu Kada je kontakt uspostavljen, pali se ovaj pokazivač, praćen zvučnim signalom i porukom na višenamenskom ekranu, označavajući nepravilnosti u radu menjača. U tom slučaju, on prelazi na bezbednosni mod, blokiranjem u trećoj brzini. Onda možete osetiti jak udar prilikom prelaska iz položaja R na P i R na N. Ovaj udarac ne predstavlja nikakvu opasnost za menjač. U vožnji, ne prekoračujte brzinu od 100 km/h, u okviru dozvoljenih propisa vaše zemlje. Izvršite proveru u PEUGEOT Mreži. Ovaj pokazivač može takođe da se upali u slučaju kada su jedna od vrata otvorena. ! Rizikujete da oštetite menjač : – ako istovremeno pritiskate pedalu za gas i kočnicu, – ako u slučaju pražnjenja akumulatora insistirate na prelasku iz položaja P u neki drugi položaj. Kako biste ograničili potrošnju goriva prilikom dugog stajanja u mestu sa uključenim motorom (gradske gužve…), postavite ručicu menjača u neutralni položaj N i zategnite parkirnu kočnicu. 149 VOŽNJA LIMITER BRZINE Komande ispod volana Prikazi na instrument tabli Sistem sprečava da vozilo prekorači brzinu vozila koju je programirao vozač. Kada se dostigne programirani maksimum, delovanje na pedalu gasa više nema efekta. Limiter se uključuje ručno : za to je potrebno da programirana brzina bude najmanje 30 km/h. Limiter se isključuje putem ručne komande. Vrlo snažnim pritiskom na pedalu gasa moguće je momentalno prekoračiti programiranu brzinu. Da biste se vratili na programiranu brzinu, dovoljno je da brzina vozila padne ispod programirane brzine. Vrednost programirane brzine ostaje memorisana i nakon prekida kontakta. i 150 Limiter ne može ni u kom slučaju da zameni poštovanje ograničenja brzine, kao ni odgovornost i budnost vozača. Komande ovog sistema nalaze se na ručici A. 1. Točkić za izbor načina rada limitera 2. Točkić za smanjenje vrednosti 3. Točkić za povećanje vrednosti 4. Taster uključenja/isključenja ograničenja Programirane informacije grupisane su na ekranu na instrument tabli. 5. Uključenje/isključenje ograničenja 6. Pokazivač izbora načina rada limitera 7. Vrednost programirane brzine VOŽNJA Programiranje Nepravilnost u radu  Okrenite točkić 1 u položaj „LIMIT“ : izbor načina rada limitera je izvršen, iako on još nije aktiviran (OFF). Nije neophodno da uključite limiter da biste isprogramirali željenu brzinu. U slučaju nepravilnosti u radu limitera, prikazana brzina se briše i počinju da trepere crtice. Izvršite proveru u PEUGEOT Mreži.  Podesite vrednost brzine pritiskom na taster 2 ili 3 (pr : 90 km/h). Možete zatim izmeniti programiranu brzinu pomoću tastera 2 ili 3 : – od + ili – 1 km/h = kratak pritisak, – od + ili – 5 km/h = dug pritisak, – po podeocima od + ili – 5 km/h = konstantan pritisak.  Uključite limiter pritiskom na taster 4.  Zaustavite limiter pritiskom na taster 4 : pokazivač potvrđuje zaustavljanje (OFF).  Ponovo uključite limiter novim pritiskom na taster 4. Prekoračenje programirane brzine Pritisak na pedalu gasa da bi se prekoračila programirana brzina neće imati efekta, osim ako ne pritisnite veoma snažno i prekoračite tačku otpora. Limiter se momentalno isključuje i prikaz programirane brzina ostaje da treperi. Vraćanje na programiranu brzinu, postiže se voljnim ili prinudnim smanjenjem brzine vozila, što automatski poništava treperenje na pokazivaču. Vraćenje na normalnu vožnju  Okrenite točkić 1 u položaj „0“ : izbor način rada limitera nije više aktivan. Prikaz se vraća na kilometar-sat. ! U slučaju velike nizbrdice ili velikog ubrzavanja, limiter neće moći da spreči prekoračenje programirane brzine. Da biste izbegli rizik od blokiranja pedala : – pazite da patosnice uvek budu pravilno postavljene, – nemojte stavljati nekoliko slojeva patosnica jedne preko drugih. VOŽNJA REGULATOR BRZINE Sistem automatski zadržava brzinu koju je programirao vozač, bez delovanja na pedalu gasa. Uključenje regulatora je ručno : neophodno je da minimalna brzina vozila bude bar 40 km/h, kao i da menjač bude : – u četvrtoj brzini kod ručnog menjača, – u sekvencijalnom modu menjanja brzina, da sa manuelnim pilotiranim menjačem ili automatskim menjačem on bude u drugoj brzini, – u položaju A kod manuelnog pilotiranog menjača ili D kod automatskog menjača. Isključenje regulatora se postiže ručnom komandom ili delovanjem na pedale kvačila ili kočnice, kao i u slučaju uključenja ESP sistema iz razloga bezbednosti. Pritiskom na pedalu gasa, moguće je momentalno prekoračiti programiranu brzinu. Da biste se vratili na programiranu brzinu, dovoljno je da skinete nogu sa pedale gasa. Prekid kontakta poništava svako programiranje brzine. 152 Komande ispod volana Komande ovog sistema nalaze se na ručici A. 1. Točkić za izbor načina rada regulatora 2. Točkić za programiranje brzine/za smanjenje programirane vrednosti 3. Točkić za programiranje brzine/za povećanje programirane vrednosti 4. Taster za zaustavljanje/za nastavak regulisanja i Regulator ne može, ni u kom slučaju, da zameni poštovanje ograničenja brzine, kao ni oprez ni budnost vozača. Prikazi na instrument tabli Programirane informacije grupisane su na ekranu na instrument tabli. 5. Pokazivač zaustavljanja/nastavljanja regulisanja 6. Pokazivač izbora načina rada regulatora 7. Vrednost programirane brzine VOŽNJA Programiranje Nepravilnost u radu  Okrenite točkić 1 u položaj „CRUISE“ : izbor načina rada regulatora je izvršen, iako on još nije aktiviran (OFF). U slučaju nepravilnosti u radu regulatora, prikazana brzina se briše i počinju da trepere crtice. zvršite proveru u PEUGEOT Mreži.  Podesite vrednost brzine ubrzavajući sve do željenje brzine, zatim pritisnite taster 2 ili 3 (pr : 110 km/h). Možete zatim izmeniti programiranu brzinu pomoću tastera 2 ili 3 : – od + ili – 1 km/h = kratak pritisak, – od + ili – 5 km/h = dug pritisak, – po podeocima od + ili – 5 km/h = konstantan pritisak.  Zaustavite regulator pritiskom na taster 4 : pokazivač potvrđuje zaustavljanje (OFF).  Ponovo uključite limiter novim pritiskom na taster 4. Prekoračenje programirane brzine Prekoračenje programirane brzine uzrokuje treperenje njene vrednosti na ekranu na instrument tabli. Vraćanje na programiranu brzinu, voljnim ili prinudnim smanjenjem brzine, poništava treperenje ove vrednosti. Vraćenje na normalnu vožnju  Okrenite točkić 1 u položaj „0“ : izbor način rada regulatora nije više aktivan. Prikaz se vraća na kilometar-sat. ! Kada je uključen regulator obratite pažnju prilikom pritiskanja jednog od tastera za izmenu programirane brzine : time možete izazvati veoma nagle promene brzine vozila. Nemojte koristiti regulator u gustom saobraćaju i gradskoj gužvi. U slučaju velike nizbrdice, limiter neće moći da spreči prekoračenje programirane brzine. Da biste izbegli blokiranje pedala : – pazite da patosnice uvek budu pravilno postavljene, – nemojte postavljati više patosnica jedne preko drugih. VOŽNJA ZVUČNA I/ILI GRAFIČKA POMOĆ PRI PARKIRANJU UNAZAD Ovaj sistem čine četiri senzora za blizinu prepreke, koji su postavljeni u zadnji branik. Sistem registruje svaku prepreku (osoba, vozilo, drvo, ograda…) iza vozila, osim prepreka koje se nalaze direktno ispod branika. i ! 154 Neki predmeti, kao što su kočići, oznake za gradilište ili slično, mogu se detektovati na početku parkiranja, ali ne i kada se auto već nađe u njihovoj blizini. Sistem za pomoć pri parkiranju ne može, ni u kom slučaju, da zameni budnost i opreznost vozača. Uključenje Sistem se pokreće čim polugu menjača postavite u položaj za kretanje unazad, i prati ga zvučni signal. Podatak o blizini pokazuje se : – putem zvučnog signala, koji postaje sve učestaliji kada se vozilo približava prepreci. – putem slike na višenamenskom ekranu sa kvadratićima koji se sve više približavaju vozilu. Kada je rastojanje „zadnji deo vozila/ prepreka“ manje od trideset centimetara, zvučni signal postaje neprekidan i simbol „Opasnost“ se pojavljuje na višenamenskom ekranu. Po završetku manevra, kada se završi vožnja unazad, sistem se ponovo isključuje. Programiranje Možete aktivirati ili isključiti sistem pomoću menija za podešavanje višenamenskog ekrana. Stanje sistema je memorisano nakon prekida kontakta. Za više detalja o pristupu meniju pomoći pri parkiranju, pogledajte odeljak o podešavanju parametara vozila na ekranu u poglavlju „Višenamenski ekran“. Sistem će se automatski isključiti u slučaju vuče prikolice ili postavljanja nosača za bicikl (za vozila sa opremom za vuču i nosačem bicikla u skladu sa preporukama PEUGEOT-a). Nepravilnost u radu U slučaju nepravilnosti u radu, prilikom prelaska na vožnju unazad, pokazivač na instrument tabli se pali, prati ga zvučni signal (jedan kratak bip) i poruka na višenamenskom ekranu. Zimi ili po lošem vremenu, proverite da senzori nisu pokriveni blatom, injem ili snegom. VOŽNJA ZVUČNA I GRAFIČKA POMOĆ PRI PARKIRANJU NAPRED I NAZAD Ovaj sistem čine četiri senzora za udaljenost, postavljena u prednji i zadnji branik. On otkriva sve prepreke (osoba, vozilo, drvo, ograda…) ispred i iza vozila, osim prepreka koje se nalaze direktno ispod branika. i Neki predmeti, kao što su kočići ili oznake za gradilište mogu se detektovati na početku parkiranja, ali ne i kada se vozilo već nađe u njihovoj blizini. Pokretanje sistema za pomoć pri parkiranju započinje : – prelaskom na vožnju unazad, – pri brzini ispod 10 km/h u vožnji unapred. Njegov rad prati zvučni signal i/ili prikaz vozila na višenamenskom ekranu. Informacija o udaljenosti predmeta prenosi se kao : – zvučni signal, koji postaje sve učestaliji sa približavanjem vozila predmetu, – slika na višenamenskom ekranu, sa kvadratićima koji su sve bliži vozilu. Položaj prepreke se određuje u zavisnosti od emitovanja zvučnog signala sa zvučnika ; prednji ili zadnji, desni ili levi. Kada rastojanje „vozilo/prepreka“ postane manje od približno 30 centimetra, zvučni signal postaje neprekidan i/ili se oznaka „Opasnost“ pojavljuje na višenamenskom ekranu. Zaustavljanje rada sistema pomoći pri parkiranju postiže se : – kada napustite vožnju unazad, – kada je prilikom vožnje unapred brzina preko 10 km/h, – kada je prilikom vožnje unapred vozilo zaustavljeno duže od tri sekunde. i Sistem za pomoć pri parkiranju ne može ni u kom slučaju da zameni oprezn ost i odgovornost vozača. 155 VOŽNJA Isključenje Nepravilnost u radu U slučaju nepravilnosti u radu sistema prilikom prelaska na vožnju unazad, ova lampica se prikazuje na instrument tabli i/ili pojavljuje se poruka na višenamenskom ekranu koju prati zvučni signal (kratak bip). Obratite se PEUGEOT mreži. i  Pritisnite taster A, pokazivač se pali, sistem je isključen u potpunosti. i Sistem će se automatski isključiti u slučaju vuče prikolice ili postavljanja nosača za bicikl (za vozila opremljena kukom za vuču i nosačem za bicikl koje je preporučio PEUGEOT). Ponovno uključenje  Ponovo pritisnite taster A, pokazivač se gasi, sistem je ponovo uključen. 156 Zimi ili po lošem vremenu, uvek pazite da senzori ne budu prekriveni blatom, ledom ili snegom. Prilikom prelaska na vožnju unazad, zvučni signal (kratak bip) upozoriće vas ako su senzori zaprljani. Kada se vozilo kreće brzinom koja je manja od 10 km/h, zvučni signali drugih vozila (motora, kamiona, betonskih bušilica…) mogu aktivirati zvučni signal pomoći za parkiranje. 10 PROVERE HAUBA Otvaranje  Otvorite prednja leva vrata.  Povucite unutrašnju komandu A, nalazi se u okviru vrata.  Povucite levu spoljašnju komandu B i podignite haubu.  Izvadite nožicu C iz ležišta.  Učvrstite nožicu u zubac da bi hauba ostala otvorena. 158 i Uvođenje unutrašnje komande sprečava svako otvaranje kojem ne prethodi otvaranje levih prednjih vrata. ! Dok se motor ne ohladi, pažljivo koristite spoljašnju komandu i držač haube (da biste izbegli opekotine). Zatvaranje  Izvadite nožicu iz zupca za pričvršćivanje.  Ponovo pričvrstite nožicu u ležište.  Spustite haubu i pustite poklopac krajem spuštanja.  Povucite na gore haubu da biste proverili pravilno zaključavanje haube. PROVERE NEDOSTATAK GORIVA (DIZEL) Motor 1,6 litara Turbo HDI 16V Motor 2 litra Turbo HDI 16V Za vozila opremljena HDI motorima, u slučaju nedostatka goriva, potrebno je ponovo pokrenuti sistem za gorivo. Ovaj sistem sastoji se od inicijalne pumpe, providnog creva i jednogvijka za pražnjenje ispod haube motora (pogledajte odgovarajući crtež).  Otvorite haubu motora.  Dopunite rezervoar za gorivo sa najmanje pet litara dizela.  Otkopčajte i skinite ukrasni poklopac da biste pristupili inicijalnoj pumpi.  Pokrenite inicijalnu pumpu, sve dok se gorivo ne pojavi u providom crevu sa zelenim konektorom.  Delujte na starter sve dok motor ne počne da radi.  Vratite na mesto ukrasni poklopac.  Zatvorite haubu.  Sipajte u rezervoar za gorivo najmanje pet litara dizela.  Otvorite haubu motora.  Uklonite ručicu za pristup do pumpe za dovod goriva.  Odvijte zavrtanj za ispuštanje gasova.  Pokrenite pumpu za dovod goriva sa zelenim konektorom dok se gorivo ne pojavi u providnoj cevčici.  Ponovo pritegnite zavrtanj za uklanjanje gasova.  Startujte motor dok se ne upali.  Vratite ručicu za pristup na svoje mesto.  Zatvorite haubu. i i Ako motor neće iz prvog pokušaja da upali, ne insistirajte. Ponovo pokrenite pumpu za dovod goriva, a zatim upalite motor. 10 Ako motor neće iz prvog pokušaja da upali, ne insistirajte. Ponovo pokrenite pumpu za dovod goriva, a zatim startujte motor. 159 10 PROVERE BENZINSKI MOTORI Omogućavaju vam pristup za proveru nivoa raznih tečnosti i za zamenu izvesnih elemenata. 1. Rezervoar za servo upravljač. 4. Rezervoar ulja za kočnice. 7. Vazdušni filter*. 2. Rezervoar tečnosti za pranje prozora i farova. 5. Akumulator/Osigurači. 8. Merač nivoa motornog ulja. 6. Kutija sa osiguračima. 9. Punjenje motornog ulja. 3. Rezervoar za rashladnu tečnost. * U zavisnosti od motora. 160 PROVERE 10 DIZEL MOTORI Oni vam omogućavaju pristup za proveru nivoa raznih tečnosti, za zamenu izvesnih elemenata i za dosipanje male količine goriva u pumpu za dovod goriva. 1. Rezervoar za dizel gorivo. 4. Rezervoar ulja za kočnice. 8. Merač nivoa motornog ulja. 2. Rezervoar tečnosti za pranje prozora i farova. 5. Akumulator/Osigurači. 9. Punjenje motornog ulja. 6. Kutija sa osiguračima. 10. Ručna inicijalna pumpa*. 7. Vazdušni filter*. 11. Vijak za ispuštanje gasova*. 3. Rezervoar za rashladnu tečnost. * U zavisnosti od motora. 161 10 PROVERE PROVERA NIVOA Redovno proveravajte sve nivoe i dopunjavajte tečnosti ako je neophodno, osim ako jasno nije naznačeno suprotno. U slučaju naglog smanjenja nivoa tečnosti, proverite odgovarajuće kolo u mreži PEUGEOT. ! Prilikom intervencije ispod haube, budite oprezni jer su pojedini delovi na motoru krajnje vreli (postoji rizik od opekotina). Nivo kočne tečnosti Nivo ove tečnosti mora se nalaziti blizu oznake „MAXI“. Ako to nije slučaj, proverite istrošenost kočnih pločica. Zamena kočne tečnosti Pogledajte servisnu knjižicu da biste se upoznali sa periodima u kojima je predviđena ova operacija. Karakteristike tečnosti Ova tečnost mora odgovarati preporukama konstruktora i biti u skladu sa normama DOT4. Nivo ulja Ova provera pravilna je isključivo ako je vozilo na horizontalnom tlu, a motor zaustavljen najmanje 15 minuta. Ona se vrši bilo prilikom uspostavljanja kontakta sa pokazivačem nivoa ulja na instrument tabli, bilo pomoću ručnog plovka. Nivo tečnosti servo-upravljača Čišćenje motora Pogledajte servisnu knjižicu da biste se upoznali sa periodima u kojima je predviđena ova operacija. Da biste sačuvali pouzdanost motora i uređaja za depoluciju, korišćenje aditiva u motornom ulju treba izbegavati. Nivo rashladne tečnosti Karakteristike ulja Ulje mora odgovarati motorizaciji vašeg vozila i mora biti u skladu sa preporukama konstruktora. 162 Nivo ove tečnosti treba da bude blizu oznake „MAXI“. Odvrnite čep, kada je motor hladan da biste to proverili. Nivo ove tečnosti mora se nalaziti blizu oznake „MAXI“ ali je nikada ne sme prelaziti. Kada je motor zagrejan, temperaturu ove tečnosti kontroliše moto-ventilator. On može raditi i kada je kontakt prekinut. Za vozila opremljena filterom za čestice, moto-ventilator može funkcionisati nakon zaustavljanja vozila, čak i kada je motor hladan. Pored toga, pošto je rashladno kolo sistem pod pritiskom, sačekajte bar sat vremena nakon zaustavljanja motora pre bilo kakve intervencije. Da biste izbegli opasnost od opekotina, odvrnite čep za dva kruga da bi pritisak pao. Kada pritisak padne, skinite čep i dopunite nivo tečnosti. Zamena rashladne tečnoti. Nije potrebno obnavljanje ove tečnosti. Karakteristike tečnosti Ova tečnost mora odgovarati preporukama konstruktora. Nivo tečnosti za pranje stakala i farova Kod vozila koja imaju tečnost za pranje farova, kada se nivo ove tečnosti nalazi na minimumu o tome vas upozorava zvučni signal i poruka na višenamenskom ekranu. Dopunite njen nivo prilikom sledećeg zaustavljanja vozila. Karakteristike tečnosti Da bi obezbedili optimalno čišćenje i izbegli inje na staklu sipajte je do nivoa na kome nivo vode neće imati nikakav uticaj. PROVERE Nivo aditiva za dizel gorivo (Dizel sa FAP filterom) Obaveštenje o minimalnom nivou ovoga aditiva dobijate paljenjem kontrolne lampice, koje je praćeno zvučnim signalom i porukom na višefunkcionalnom ekranu. Dopunjavanje Dopunjavanje aditiva obavezno i hitno treba da izvrši najbliža mreža PEUGEOT. Istrošeni proizvodi ! Izbegavajte svaki duži dodir kože sa istrošenim uljem i tečnostima. Većina ovih tečnosti je štetna za zdravlje, čak korozivna. Ne prosipajte u kanalizaciju ili po zemlji istrošeno ulje i tečnosti. Istrošeno ulje sipajte u kontejnere predviđene u tu svrhu u najbližem ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. PROVERE 10 Filter za ulje Promenite filter prilikom svake promene motornog ulja. Pogledajte servisnu knjižicu da biste se upoznali sa periodima zamene ovog elementa. Osim ako nije drugačije navedeno, proveravajte ove elemente, u skladu sa servisnom knjižicom i u zavisnosti od motora vašeg vozila. Ako to ne činite vi, neka vam ih prekontrolišu u mreži PEUGEOT. Akumulator Akumulator je bez održavanja. Ipak proveravajte, čistoću i zategnutost klema, posebno u letnjem i zimskom periodu. U slučaju bilo kakve intervencije na akumulatoru, pogledajte poglavlje „Praktične informacije“ da biste se upoznali sa merama predostrožnosti koje morate preduzeti pre nego što započnete odvajanje ili vraćanje akumulatora. Filter za vazduh i filter za kabinu Pogledajte servisnu knjižicu da biste se upoznali sa periodima za zamenu ovih elemenata. U zavisnosti od okoline (prašnina, zagađenje…) i uslova korišćenja ovog vozila (gradska vožnja …), menjajte ih ako je neophodno dva puta češće (pogledajte poglavlje „Motori“). Uprljan filter za kabinu može smanjiti efikasnost rada sistema klimatizacije i prouzrokovati neprijatne mirise. Filter za čestice (dizel gorivo) Filter za čestice u gorivu treba obavezno da održava Ovlašćen servis mreže PEUGEOT. i Kad se vozilo duže vremena kreće veoma malom brzinom ili usporeno, onda ćete izuzetno zapaziti, kad dajete gas, prolazak vodene pare kroz izduvnu cev. Ova vodena para nema nikakvog uticaja na ponašanje vozila niti na okolinu. 163 PROVERE Nivo aditiva za dizel gorivo (Dizel sa FAP filterom) Obaveštenje o minimalnom nivou ovoga aditiva dobijate paljenjem kontrolne lampice, koje je praćeno zvučnim signalom i porukom na višefunkcionalnom ekranu. Dopunjavanje Dopunjavanje aditiva obavezno i hitno treba da izvrši najbliža mreža PEUGEOT. Istrošeni proizvodi ! Izbegavajte svaki duži dodir kože sa istrošenim uljem i tečnostima. Većina ovih tečnosti je štetna za zdravlje, čak korozivna. Ne prosipajte u kanalizaciju ili po zemlji istrošeno ulje i tečnosti. Istrošeno ulje sipajte u kontejnere predviđene u tu svrhu u najbližem ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. PROVERE 10 Filter za ulje Promenite filter prilikom svake promene motornog ulja. Pogledajte servisnu knjižicu da biste se upoznali sa periodima zamene ovog elementa. Osim ako nije drugačije navedeno, proveravajte ove elemente, u skladu sa servisnom knjižicom i u zavisnosti od motora vašeg vozila. Ako to ne činite vi, neka vam ih prekontrolišu u mreži PEUGEOT. Akumulator Akumulator je bez održavanja. Ipak proveravajte, čistoću i zategnutost klema, posebno u letnjem i zimskom periodu. U slučaju bilo kakve intervencije na akumulatoru, pogledajte poglavlje „Praktične informacije“ da biste se upoznali sa merama predostrožnosti koje morate preduzeti pre nego što započnete odvajanje ili vraćanje akumulatora. Filter za vazduh i filter za kabinu Pogledajte servisnu knjižicu da biste se upoznali sa periodima za zamenu ovih elemenata. U zavisnosti od okoline (prašnina, zagađenje…) i uslova korišćenja ovog vozila (gradska vožnja …), menjajte ih ako je neophodno dva puta češće (pogledajte poglavlje „Motori“). Uprljan filter za kabinu može smanjiti efikasnost rada sistema klimatizacije i prouzrokovati neprijatne mirise. Filter za čestice (dizel gorivo) Filter za čestice u gorivu treba obavezno da održava Ovlašćen servis mreže PEUGEOT. i Kad se vozilo duže vremena kreće veoma malom brzinom ili usporeno, onda ćete izuzetno zapaziti, kad dajete gas, prolazak vodene pare kroz izduvnu cev. Ova vodena para nema nikakvog uticaja na ponašanje vozila niti na okolinu. 163 10 PROVERE Ručni menjač Ručni menjač ne traži održavanje (nema pražnjenja). Pogledajte servisnu knjižicu da biste videli u kom periodu treba kontrolisati ovaj deo. Kućište ručnog pilotiranog menjača sa 6 brzina Kućište ručnog menjača ne traži održavanje (nema pražnjenja). Pogledajte uputstvo za održavanje da biste saznali vremenske rokove kada treba kontrolisati ovaj deo. Kočione pločice Habanje kočnica zavisi od stila vožnje, posebno za vozila koja se koriste u gradu, na kratkim rastojanjima. Može se ukazati potreba za proverom kočnica između dva tehnička pregleda vozila. Pored curenja tečnosti iz sistema, pad nivoa tečnosti za kočnice ukazuje na pohabanost kočionih pločica. Stanje kočionih diskova Za sve informacije u vezi sa proverom stanja kočionih diskova, obratite se mreži PEUGEOT. Automatski menjač brzine Ovaj menjač brzine se ne održava (nema pražnjenja). Pogledajte servisnu knjižicu da biste videli u kom periodu treba kontrolisati ovaj deo. 164 Parkirna kočnica Potreba da se parkirna kočnica povuče do samog kraja da bi funkcionisala, ili konstatacija da je ovaj sistem izgubio efikasnost, nalaže podešavanje i to čak između dva tehnička pregleda. Kontrolu ovog sistema treba da izvrši mreža PEUGEOT. ! Koristite samo proizvode preporučene od strane PEUGEOT-a ili kvalitetne proizvode ekvivalentnih karakteristika. Da bi do maksimuma poboljšao rad tako značajnog sistema kao što je kočioni sistem, PEUGEOT odabira i predlaže posebne proizvode. Da ne bi došlo do oštećenja elektrike, strogo je zabranjeno pranje pod visokim pritiskom u motornom prostoru. PRAKTIČNE INFORMACIJE KOMPLET ZA PRIVREMENO KRPLJENJE GUME Ovaj komplet se sastoji od kompresora i proizvoda za lepljenje i omogućava vam da privremeno zakrpite gumu kako biste uspeli da stignete do najbližeg servisa. 11 Korišćenje kompleta Ovaj niz operacija, u više etapa, mora biti ispoštovan u celosti.  Prekinite kontakt.  Okrenite selektor A na poziciju „Popravka (SEALANT)“.  Proverite da li je prekidač B prebačen u položaj „0“. Pristupanje kompletu  Povežite belu cevčicu C sa ventilom gume koju treba popraviti. Komplet se nalazi u kutiji ispod patosa. Smešten je u kutiju sa alatima koja se nalazi ispod pokrivke rezervnog točka. i Ovaj komplet je dostupan u mreži PEUGEOT. Predviđen je za uobičajeno krpljenje rupa na gumi, koje se mogu pojaviti u predelu nagaza gume ili na njenom obodu. Izbegavajte vađenje stranog tela koje je prodrlo u gumu.  Povežite električni priključak kompresora sa utičnicom 12 V u vozilu.  Zalepite nalepnicu za ograničenje brzine na volan vozila da biste imali podsetnik da je u toku privremeno korišćenje ove gume.  Pokrenite vozilo i ostavite motor da radi. 165 11 PRAKTIČNE INFORMACIJE  Pokrenite kompresor pomerajući dugme B u položaj „1“ sve dok pritisak u gumi ne dostigne 2,0 bara. i Ako posle otprilike pet do sedam minuta ne uspete da dostignete pritisak, to znači da se guma ne može popraviti ; obratite se mreži PEUGEOT radi popravke vašeg vozila.  Izvadite komplet i pazite da ne isprljate vozilo tragovima tečnosti. Čuvajte komplet na dohvat ruke.  Odmah započnite vožnju oko pet kilometra, smanjenom brzinom (između 20 i 60 km/h) kako bi se zapušilo probušeno mesto na gumi.  Zaustavite se da biste proverili zapušenost i pritisak uz pomoć kompleta.  Okrenite selektor A na poziciju „Pumpanje (AIR)“.  Direktno spojte crnu cev D i ventil popravljenog točka. 166 i Takođe možete da koristite ovaj komplet za kontrolisanje ili podešavanje pritiska u gumama. Komplet može takođe da vam posluži za pumpanje lopti ili guma za bicikl. Za ovu namenu, odaberite položaj „Pumpanje (AIR)“ spojte crno crevo za odgovarajućim adaptatorom za naduvavanje određene opreme, a zatim ispratite do kraja sledeću proceduru sve do prestanka korišćenja kompleta. PRAKTIČNE INFORMACIJE  Ponovo povežite električni priključak kompresora sa utičnicom od 12 V u vozilu.  Ponovo pokrenite vozilo i ostavite motor da radi. !  Podesite pritisak pomoću kompresora (da biste napumpali gumu : prekidač B u položaj „1“ ; da biste ispustili vazduh : prekidač B u položaj „0“ i pritisnite dugme E), u skladu sa etiketom o pritisku u gumama vozila koja se nalazi u nivou vrata na strani vozača. Ustaljeni pad pritiska pokazuje da ispust nije dobro začepljen ; obratite se mreži PEUGEOT za popravku vašeg vozila.  Izvucite komplet, potom ga složite.  Vozite smanjenom brzinom (najviše 80 km/h), a maksimalna razdaljina koju ovako smete da pređete je 200 km. !  Uputite se što pre prema mreži PEUGEOT. Nakon što je stručno lice pregledalo gumu, ono će vam savetovati da li je treba popraviti ili zameniti. i 11 Pažnja, ovaj proizvod je štetan (npr : etilen-glikol, kolofan, diol etan…) u slučaju gutanja i iritantan je za oči. Držati bočicu van domašaja dece. Rok trajanja ove tečnosti naznačen je na patroni. Patrona sa tečnošću može biti korišćena samo jedanput u slučaju da je prethodno već otvorena, mora se zameniti. Da biste izvadili patronu, odvijte je do kraja u nivou čepa i povucite. Nakon upotrebe, nemojte bacati patronu u prirodu, odnesite je u mrežu PEUGEOT ili u neku službu zaduženu za njihovo sakupljanje. Nemojte da zaboravite da nabavite novu patronu proizvoda za krpljenje gume koja je dostupna u mreži PEUGEOT. Detekcija nedovoljnog pritiska u gumama Ako je vozilo opremljeno funkcijom za detekciju nedovoljnog pritiska u gumama, odgovarajući pokazivač ostaće upaljen i nakon pumpanja gume sve dok se ne izvrši reinicijalizacija sistema u mreži PEUGEOT. 167 PRAKTIČNE INFORMACIJE 11 KOMPLET ZA PRIVREMENU POPRAVKU GUME Ovaj komplet se sastoji od kompresora i flašice proizvoda koji služi da se trenutno zakrpi probušena guma, kako biste mogli da stignete do prve garaže. Korišćenje kompleta  Prekinite kontakt.  Odaberite na nalepnici za ograničenje brzine, izduvana guma, zatim je zalepite na volan vozila da biste imali podsetnik da je u toku privremeno korišćenje ove gume.  Prikopčajte bočicu 1 na kompresor 2.  Proverite da li je prekidač A prebačen u položaj „0“.  Povežite cev bočice 1 sa ventilom gume koju treba popraviti.  Potpuno odmotajte crevo kompresora 2, zatim ga povežite sa bočicom. On se nalazi ispod dna prtljažnika u kutiji za odlaganje. i 168 Komplet je dostupan u mreži PEUGEOT. Predviđen je za krpljenje rupa prečnika do 6 mm maksimalno, i koje se nalaze isključivo u predelu nagaza pneumatika ili njegovom obodu. Izbegavajte vađenje stranog tela koje prodre u gumu.  Povežite električnu utičnicu kompresora sa utičnicom 12 V vozila.  Pokrenite vozilo i ostavite motor da radi. PRAKTIČNE INFORMACIJE  Pokrenite kompresor pritiskom tastera A u položaj „1“ sve dok pritisak u gumi ne dostigne 2,0 bara. i 11 Ako nakon 5 do 10 minuta ovom operacijom ne uspete da dobijete ovaj pritisak, guma se ne može popraviti ; obratite se PEUGEOT mreži radi šlepanja vašeg vozila.  Odvojte kompresor a flašicu odložite u plastičnu kesu koja se nalazi u kompletu kako ne biste uprljali vozilo tragovima tečnosti.  Odmah započnite vožnju, smanjenom brzinom (između 20 i 60 km/h) tokom tri kilometra, kako bi se začepilo probušeno mesto na gumi.  Zaustavite se da biste proverili krpljenje i pritisak.  Direktno spojite cev kompresora i ventil popravljenog točka. 169 11 PRAKTIČNE INFORMACIJE  Ponovo povežite električnu utičnicu kompresora sa utičnicom od 12 V u vozilu.  Ponovo pokrenite vozilo i ostavite motor da radi. !  Podesite pritisak pomoću kompresora (da biste napumpali gumu : prekidač A u položaj „1“ ; da biste ispustili vazduh : prekidač A u položaj „0“ i pritisnite dugme B) i u skladu sa natpisom na etiketi o pritisku u gumama vozila (koja se nalazi na vratima, na strani vozača) i uverite se da je probušeno mesto zaista zakrpljeno (da više nema nikakvog gubitka pritiska nakon nekoliko kilometara).  Odložite kompresor, a zatim složite čitav komplet.  Vozite smanjenom brzinom (maksimalno 80 km/h) ograničavajući razdaljinu koju ćete tako preći na 200 km. 170 i !  Uputite se što pre ka mreži PEUGEOT, kako bi njeni tehničari popravili ili zamenili gumu. Pažnja, bočica sa gelom sadrži etilen glikol, štetan proizvod, opasan u slučaju gutanja i iritantan za oči. Držati bočicu van domašaja dece. Rok trajanja ove tečnosti naznačen je na bočici. Bočica može biti korišćena samo jedanput ; u slučaju da je prethodno već otvorena, mora se zameniti. Nakon korišćenja nemojte bacati bočicu u prirodu, odnesite je u mrežu PEUGEOT ili u neku službu zaduženo za sakupljanje štetnih materija. Ne zaboravite da obezbedite novu flašicu proizvoda za krpljenje gume u mreži PEUGEOT. Ako je vozilo opremljeno sistemom za otkrivanje nedovoljnog pritiska u gumama, pokazivač za otkrivanje nedovoljnog pritiska će biti stalno upaljen nakon popravke točka sve do reinicijalizacije sistema u mreži PEUGEOT. PRAKTIČNE INFORMACIJE ZAMENA TOČKA Lista alata Postupak zamene neispravnog točka rezervnim pomoću alata koji se isporučuje uz vozilo. Pristup alatu Alat se nalazi u prtljažniku ispod poda prtljažnika. Da biste imali pristup alatu :  otvorite prtljažnik,  podignite pod prtljažnika,  zakačite njegove kaiše za kukice za pričvršćivanje tako da ga imobilizujete,  odvojite i uklonite kućište podloške u kome se nalazi alat. i 11 Svi ovi alati su za upotrebu na vašem vozilu. Ne upotrebljavajte ih u druge svrhe. 1. Ključ za skidanje točka. Omogućava da se skine felna i vijci koji pričvršćuju točak. 2. Dizalica sa ugrađenom ručicom. Omogućava podizanje vozila. 3. Otvor za vijak protiv krađe (smešten u pregradi za rukavice). Omogućava prilagođavanje ključa za skidanje točkova u alat za rad sa specijalnim vijcima za zaštitu od krađe. Točkovi sa ratkapnama Prilikom vraćanja točka, prethodno vratite ratkapnu pomoću ključa za skidanje točkova 1 provlačeći je u nivou prolaska ventila i pritisnite njenu ivicu dlanom ruke. Prilikom vraćanja točka, vratite ratkapnu stavivši je da urez bude u nivou ventila i pritisnite ivicu dlanom. 171 PRAKTIČNE INFORMACIJE 11 Pristup rezervnom točku Rezervni točak smešten je u prtljažniku, ispod poda prtljažnika. U zavisnosti od lokacije, rezervni točak je sa čeličnom ili aluminijumskom felnom. Da biste mu pristupili, pogledajte paragraf „Pristup alatu“ na prethodnoj strani. i 172 Pričvršćivanje čeličnog rezervnog točka Ako je vaše vozilo opremljeno aluminijumskim točkovima, obratite pažnju da prilikom zatezanja vijaka pri vraćanju točka, matice ne dolaze u dodir sa čeličnom felnom. Stabilnost ovog točka obezbeđena je koničnom osnovom svakog vijka. Skidanje točka  Odvrnite centralni žuti vijak.  Podignite rezervni točak ka vama držeći ga za zadnju stranu.  Izvadite točak iz prtljažnika. Vraćanje točka na mesto  Vratite točak na mesto u ležište ispod poda prtljažnika.  Odvrnite za nekoliko krugova centralni žuti vijak, zatim ga stavite na mesto na centralnom delu točka.  Potpuno zategnite sve do zubaca centralni vijak da biste pravilno pričvrstili točak.  Vratite na mesto kučište podloške u centar točka i pričvrstite ih. i Detekcija nedovoljnog pritiska u gumama Rezervni točak ne poseduje senzor pritiska. Popravljanje probušene gume treba obaviti u mreži PEUGEOT. PRAKTIČNE INFORMACIJE ZAMENA TOČKA Postupak zamene neispravnog točka rezervnim pomoću alata koji se isporučuje uz vozilo. Lista alata Pristup alatu Ključ za skitanje točka 1 smešten je sa leve unutrašnje strane prtljažnika. Alati 2 i 3 su smešteni u kutiji, u središtu rezervnog točka, ispod vozila. Da biste imali pristup alatu :  otvorite prtljažnik,  otvorite poklopac sa leve unutrašnje strane vozila,  izvadite ključ za skidanje točka iz njegovog postolja,  pogledajte poglavlje „Pristup rezervnom točku“ na sledećoj strani da biste uzeli druge alate. i 11 Svi ovi alati su za upotrebu na vašem vozilu. Nemojte ih koristiti u druge svrhe. 1. Ključ za skidanje točka. Omogućava skidanje felne i vijaka koji pričvršćuju točak. 2. Dizalica sa ugrađenom ručicom. Omogućava podizanje vozila. 3. Sigurnosni šraf za vijak protiv krađe (smešten u pregradi za rukavice). Omogućava prilagođavanje ključa za skidanje točkova specijalnim vijcima za zaštitu od krađe. Točkovi sa ratkapnama Prilikom skidanja točka, najpre skinite ratkapnu pomoću ključa za skidanje točkova 1 povlačeći je u nivou prolaska ventila. Prilikom vraćanja točka, vratite ratkapnu stavivši je da žleb bude u nivou ventila i pritisnite ivicu dlanom. 173 PRAKTIČNE INFORMACIJE 11 Pristup rezervnom točku Skidanje točka  Da biste otključali vitlo i pristupili njegovoj navrtki, okcem podignite pokrivač poda u gepeku.  Odvrnite tu navrtkudo blokade, pomoću ključa za skidanje točka 1, da biste otpustili kabl vitla. Rezervni točak pridržava sistem vitla ispod vozila. U zavisnosti od zemlje, rezervni točak ima felnu od čelika, aluminijuma ili je manjih dimenzija od standardnog točka. i 174 Pričvršćivanje čeličnog rezervnog točka ili točka umanjenih dimenzija Ako je vaše vozilo opremljeno točkovima sa aluminijumskim felnama, primetićete da prilikom zatezanja vijaka prilikom vraćanja točka, podloške ne dolaze u dodir sa čeličnom felnom ili sa felnom točka umanjenih dimenzija. Pridržavanje točka se vrši koničnom osnovom svakog vijka.  Izvucite zajedno točak i kutiju sa zadnje strane vozila.  Podignite kukicu radi oslobađanja celine točak-kutija, kao na skici.  Retirez crni plastični žleb za centriranje.  Podignite točak da biste došli do kutije.  Kližite poklopac kutije do sredine pa ga podignite da biste došli do drugog alata. PRAKTIČNE INFORMACIJE 11 Vraćanje točka na mesto  Vratite alat u kutiju i zatvorite poklopac.  Stavite kutiju na zemlju i centrirajte rezervni točak iznad nje.  Pozicionirajte crni plastični žleb za centriranje (samo na točkovima sa čeličnim felnama ili točkovima umanjenih dimenzija).  Pričvrstite kukicu za poklopac kutije.  Postavite točak sa kutijom pod vozilo, i počnite da pritežete glavnu navrtku vitla ključem za skidanje točka 1 .  Pritegnite do kraja i proverite da li je točak postavljen tako da bude horizontalno priljubljen uz pod vozila.  Da biste zaključali vitlo, pomoću okca zatvorite pokrivač poda u gepeku. i Detekcija nedovoljnog pritiska u gumama Rezervni točak ne poseduje senzor pritiska. Popravljanje probušene gume treba obaviti u mreži PEUGEOT. i Ako ste radi zamene točka umanjenih dimenzija kupili neki drugi točak standardne veličine, neophodno je da demontirati podupirač, koji se nalazi ispod vozila. Obratite se PEUGEOT mreži. 175 PRAKTIČNE INFORMACIJE 11 Skidanje točka i Parkiranje vozila Zaustavite vozilo tako da ne ometate saobraćaj : tlo za parkiranje trebalo bi biti, ako je moguće, ravno, stabilno i bez klizanja. Zategnite parkirnu kočnicu, prekinite kontakt i ubacite menjač u prvu brzinu* tako da blokirate točkove. Postavite podlošku, ako je potrebno, ispod točka dijagonalno od točka koji želite da zamenite. Budite apsolutno sigurni da su putnici napustili vozilo i da su na bezbednom mestu. Nemojte se nikada zavlačiti ispod vozila podignutog samo dizalicom, koristite uvek podlošku. * položaj R za ručni menjač ; P za automatski menjač. 176 Lista operacija  Postavite sigurnosni šraf 3 na ključ za skidanje točka 1 da odvijete vijak protiv krađe.  Ostale vijke odvijte isključivo pomoću ključa za skidanje točkova 1.  Postavite dizalicu 2 u kontakt sa dva mesta predviđenja za postolje, napred A ili nazad B, najbliže točku koji treba da se menja.  Rasklopite dizalicu 2 sve dok njena osnova ne bude u kontaktu sa tlom. Pazite da osa osnove dizalice bude u vertikali na korišćene otvore A ili B.  Podignite vozilo, sve dok prostor ne bude dovoljan između točka i tla, da biste zatim lakše stavili rezervni točak (ne probušena guma).  Skinite vijke i sačuvajte ih na čistom mestu.  Skinite točak. PRAKTIČNE INFORMACIJE Postavljanje točka 11 Lista operacija  Postavite točak na mesto na glavčinu.  Zavijte vijke rukom do kraja.  Izvršite pred-zatezanje vijka za zaštitu od krađe pomoću ključa za skidanje točkova 1 koji je opremljen sigurnosnim šrafom 3.  Izvršite pred-zatezanje ostalih vijaka pomoću ključa za skidanje točkova 1.  Spustite vozilo na tlo.  Sklopite dizalicu 2 i vratite je na mesto. i Nakon zamene točka Da biste pravilno postavili probušenu gumu u prtljažnik, prethodno uklonite centralni poklopac. Prilikom korišćenja rezervnog točka umanjenih dimenzija, pazite da ne prekoračite brzinu od 80 km/h. Proverite što je moguće pre zategnutost vijaka i pritisak u rezervnoj gumi u mreži PEUGEOT. Popravite probušenu gumu standardnog točka i vratite je na vozilo što je moguće pre.  Blokirajte vijak za zaštitu od krađe sa ključem za skidanje točkova 1 opremljenim sigurnosnim šrafom 3.  Blokirajte ostale vijake isključivo ključem za skidanje točka 1.  Vratite alat u kućište oslonca. 177 PRAKTIČNE INFORMACIJE 11 ZAMENA SIJALICE Prednja svetla Postupak zamene neispravne sijalice novom bez korišćenja alata. Model sa halogenim sijalicama Model sa ksenonskim i direkcionim farovima Migavci (PY 21 W boja ćilibara). Oborena svetla (H7-55 W). Duga svetla (H1-55 W). Dnevna svetla/poziciona svetla (P 21/5 W). 5. Svetla za maglu (H8-35 W). 1. Pokazivači pravca (PY 21 W SV boje srebra). 2. Oborena svetla/duga direkciona svetla (D1S-35 W). 3. Dodatna duga svetla (H1-55 W). 4. Dnevna svetla/poziciona svetla (P 21/5 W). 5. Svetla za maglu (H8-35 W). ! Farovi imaju staklo od polikarbonata, obloženo zaštitnim lakom :  nemojte da ih čistite suvom ili abrazivnom krpom, niti deterdžentom ili razređivačem,  upotrebite sunđer i vodu sa sapunicom,  kada perete pod visokim pritiskom, nemojte da insistirate na farovima, svetlima i njihovoj okolini kako ne biste oštetili lak i hermetičnu zaptivku. !  Ne dirajte sijalicu prstima, koristite krpu koja ne ostavlja dlačice. Pre zamene halogene sijalice, farovi treba da su ugašeni već nekoliko minuta (rizik od težih opekotina). Obavezno treba da koristite sijalice bez ultraljubičastog zračenja (anti UV) kako se ne bi oštetio far. 178 1. 2. 3. 4. ! Opasnost od strujnog udara Zamena ksenonske sijalice (D1S-35W) treba da se izvrši u mreži PEUGEOT. PRAKTIČNE INFORMACIJE Zamena pokazivača pravca  Okrenite za četvrtinu kruga nosač migavca i izvucite ga.  Izvucite sijalicu i zamenite je. Da biste postavili novu sijalicu postupite na isti način, ali obrnutim redosledom. i ! Sijalice boje ćilibara ili srebrne boje, kao sijalice za migavce, zamenjuju se sijalicama istih karakteristika i identične boje. Prilikom njenog postavljanja, pažljivo zatvorite zaštitni poklopac da biste obezbedili zaptivenost migavaca. 11 Zamena sijalice na farovima za kratka svetla  Pritiskom na jezičak izvadite zaštitni poklopac.  Iskopčajte priključak sa sijalicom.  Raširite opruge da izvadite sijalicu.  Izvadite sijalicu i zamenite je. Za postavljanje sijalice izvršite ove korake obrnutim redom. Menjanje sijalica na farovima za duga svetla  Pritiskom na jezičak, skinite zaštitni poklopac.  Iskopčajte priključak sa sijalicom.  Pritisnite oprugu da oslobodite sijalicu.  Izvucite sijalicu i zamenite je. Za postavljanje sijalice izvršite sve korake obrnutim redosledom. Menjanje sijalica za dnevno/ poziciono svetlo  Pritiskom na jezičak, skinite zaštitni poklopac.  Iskopčajte priključak sa sijalicom.  Okrenite za četvrtinu nosač sijalice i izvucite ga.  Izvucite sijalicu i zamenite je. Za postavljanje sijalice izvršite sve korake obrnutim redosledom. 179 11 180 PRAKTIČNE INFORMACIJE Promena bočnih repetitora ugrađenog migavca Zamena prednjih sijalica za maglu  Ubacite šrafciger prema sredini repetitora izneđu njega i baze retrovizora.  Gurnite šrafcigerom repetitor i izvucite ga.  Iskopčajte priključak repetitora. Za postavljanje sijalice izvršite sve korake obrnutim redosledom. Za nabavku repetitora obratite se mreži PEUGEOT. Za zamenu ovih sijalica, obratite se mreži PEUGEOT. PRAKTIČNE INFORMACIJE Zadnja svetla 11 Promena sijalica Sledećih pet sijalica menjaju se izvan prtljažnika :  desna strana ; povucite otvor za pristup,  leva strana ; zavrtanj za pričvršćivanje okrenite za jednu četvrtinu kruga i povucite poklopac kutije za stvari.  uklonite kutiju za stvari,  skinite dva zavrtnja za učvršćivanje fara,  pažljivo izvadite far sa spoljne strane,  iskopčajte priključak sa farom, 1. Stop svetla/poziciona svetla (P21/5 W). 2. Poziciona svetla (P21/5 W). 3. Svetla za maglu, leva strana (P21 W). Svetla za vožnju unazad, desna strana (P21 W). 4. Migavci (pokazivači pravca) (P21 W).  pritisnite četiri jezička i povucite nosač sijalica,  okrenite sijalicu za četvrtinu kruga i zamenite je. Za ponovno montiranje izvršite iste ove korake obrnutim redosledom. i 181 11 182 PRAKTIČNE INFORMACIJE Zamena trećeg fara za stop svetlo (4 sijalice W 5 W) Zamena sijalice za registarske tablice (W 5 W)  Skinite, s leva udesno gornju garnituru krila prtljažnika.  Odvijte dva zavtrnja za pričvršćivanje fara A.  Skinite srednji držač fara.  Izvadite far sa spoljne strane.  Uklonite priključak sa nosača sijalica i cevčicu od uređaja za pranje prozora.  Skinite nosač sijalice pritiskajući dva jezička B.  Izvadite sijalicu i zamenite je. Za ponovno montiranje izvršite ove iste korake obrnutim redosledom. Ne pritiskajte far u trenutku prtezanja zavrtnja.  Ubacite tanak odvijač u jednu od spoljnih rupa prozirnog omotača.  Gurnite ga ka spolja.  Povucite omotač.  Izvucite sijalicu i zamenite je. PRAKTIČNE INFORMACIJE Zadnja svetla 11 Promena sijalica Sledećih pet sijalica menjaju se sa spoljašnje strane prtljažnika :  otvorite prtljažnik,  odvrnite oba zavrtnja za učvršćivanje fara,  pažljivo izvucite sijalicu sa unutrašnje strane okrećući je prema spoljašnjoj strani, 1. Stop svetlo/poziciono svetlo (P21/5 W). 2. Poziciono svetlo (P21/5 W). 3. Svetlo za maglu, leva strana (P21 W) Svetlo za vožnju unazad, desna strana (P21 W). 4. Pokazivači pravca (P21 W).  odvojite konektor,  pomerite svih pet jezičaka i skinite nosač sijalice.  okrenite sijalicu za četvrtinu kruga i zamenite je. Za vraćanje sijalice na mesto, izvršite iste operacije obrnutim redosledom. Sijalice postavite u njihove vođice paralelno sa osovinom vozila. 183 11 184 PRAKTIČNE INFORMACIJE Menjanje svetla registarske tablice (W 5 W) Zamena trećeg stop svetla (SW – 4 sijalice W 5 W) Zamena trećeg stop svetla (SW – diode)  Uvucite tanak odvrtač u jednu od spoljnih rupa providnog dela.  Povucite ga ka spolja da ga otkačite.  Skinite providni deo.  Izvucite lampu i zamenite je.  Skinite oba navrtka A za ovo svetlo.  Izvadite svetlo sa spoljašnje strane.  Isključite konektor i cevčicu za brisače farova.  Okrenite za četvrtinu kruga držač neispravne sijalice.  Izvucite lampu i zamenite je. Za vraćanje svetla, obavite isti postupak ali suprotnim redosledom. Ne pritiskajte preterano svetlo pri pritezanju navrtaka. Na modelima sa zadnjim staklom koje se može otvoriti, obratite se mreži PEUGEOT radi zamene te vrste svetla. PRAKTIČNE INFORMACIJE ZAMENA OSIGURAČA Zamena osigurača Pre nego što zamenite osigurač, potrebno je da znate razlog nastanka kvara koji popravljate.  Pronađite oštećeni osigurač gledajući njegove žice. Pristup alatu Klešta i rezervni osigurači smešteni su na poleđini poklopca kutije sa osiguračima na komandnoj tabli. Da bi došli do nje :  okrenite zavrtanj ulevo za četvrtinu kruga,  otkačite poklopac povlačenjem gornje desne strane,  potpuno izvucite poklopac,  izvucite klešta. i ! Ispravan Neispravan  Koristite specijalna klešta za vađenje osigurača iz ležišta.  Kad menjate osigurač, neka novi bude iste jačine.  Proverite da li se broj na kutiji poklapa sa brojem na osiguraču i pogledajte tabele naniže. 11 Instalacija pomoćnih elektro-uređaja Električno kolo vašeg vozila odgovara serijskoj i dodatnoj opremi vašeg vozila. Pre instaliranja druge opreme ili pomoćnih elektro-uređaja na vozilu, obratite se za savet mreži PEUGEOT. PEUGEOT odbija svaku odgovornost za troškove nastale zbog popravke vašeg vozila ili za nastali kvar zbog ugrađivanja pomoćne opreme koju PEUGEOT nije ni isporučio ni preporučio, a koja nije instalirana prema propisima, a posebno kada potrošnja sve ugrađene opreme prelazi 10 miliampera. 185 11 PRAKTIČNE INFORMACIJE Osigurači na komandnoj tabli vozila Kutija sa osiguračima smeštena je u donjem delu komandne table (leva strana). Pristup osiguračima  pogledajte deo „Pristup osiguračima“. Tabela za osigurače Osigurač br. Jačina Funkcije F1 15 A Zadnji brisač stakla. F2 30 A Zaključivanje i super-zaključivanje. F3 5A Računar vazdušnih jastuka i pirotehničkih zatezača sigurnosnih pojaseva. F4 10 A Kontaktori papučice kvačila i kočnice sa dvostrukom funkcijom , unutrašnji elektrohromni retrovizor, klima uređaj, senzor ugla volana, automatski menjač brzina, kućište komutacije i zaštite. F5 30 A Prednji sekvencijalni podizači stakla, napajanje obaranja retrovizora, kapak za zamračenje panoramskog staklenog krova. F6 30 A Sekvencijalni podizači stakala, kućište opsluženja vuče. F7 5A Prednje i zadnje plafonjere, lampice za čitanje karte, zadnje lampice za čitanje, osvetljenje za zaštitu od sunca, osvetljenje kasete za rukavice, lampa sa sa nepredodređenom funkcijom. F8 20 A Autoradio, radiotelefon, CD šaržer, višenamenski ekran, detekcija nedovoljnog pritiska u gumama. F9 30 A Utičnica od 12 V u prednjem delu. F10 15 A Komande ispod volana, sirena alarma, računar alarma. F11 15 A Kontaktor protiv krađe pri slaboj struji. PRAKTIČNE INFORMACIJE Osigurač br. Jačina Funkcije F12 15 A Kontrolna tabla, ekran za kontrolne lampice za sigurnosni pojas i vazdušni jastuk suvozača , klima-uređaj, kutija za memorisanje položaja vozačevog sedišta, pokazivač vezivanja zadnjih sedišta 2. reda, modul za auto-škole. F13 5A Kućište sa priključcima za motor, vazdušni jastuci, menjač brzina, kućište opsluženja vuče. F14 15 A Višenamenski ekran, pojačivač, komplet telefonskog seta za slobodne ruke , senzor za kišu/svetlost, sistem za pomoć prilikom parkiranja, kućište sa priključcima za vuču. F15 30 A Zaključavanje i super-zaključavanje. F17 40 A Skidanje inja sa zadnjeg vetrobranskog stakla i spoljni retrovizori. SH – Osigurač br. Jačina G36 30 A G37 5A Kućište memorisanja vozačkog mesta, reostat osvetljenja. G38 30 A Kućište memorisanja položaja sedišta vozača. G39 30 A Napajanje električnom energijom mehanizma za vuču. G40 30 A Pojačivač Hi-Fi. Premošćenje PARC. Funkcije Grejači sedišta vozača i suvozača. 11 11 PRAKTIČNE INFORMACIJE Osigurači ispod haube motora Kutija sa osiguračima nalazi se blizu akumulatora (sa leve strane). Pristup osiguračima  Skinite poklopac.  Zamenite osigurač (videti odgovarajući paragraf).  Posle intervencije, veoma pažljivo ponovo vratite poklopac da biste obezbedili zaptivnost kutije sa osiguračima. 188 Tabela za osigurače Osigurač br. Jačina Funkcije F1 20 A Napajanje računara motor, elektroventili pumpe sa ubrizgavanjem i EGR (2 l HDI 16V), brizgaljke (2 l HDI 16V). F2 15 A Sirena. F3 10 A Pranje prednjeg/zadnjeg stakla. F4 20 A Pranje farova. F5 15 A Elektroventili za čišćenje kanistera, rasterećenje turbine i regulacija pritiska Turbo (1,6 l THP 16V), parni grejač za ulje (1,6 l THP 16V), grejač dizel gorivo (1,6 l HDI 16V). F6 10 A Senzor brzine vozila, sistem ABS/ESP. F7 10 A Računar servo-upravljača, automatski menjač brzina, detektor nivoa vode u motor. F8 25 A Komanda za startera. F9 10 A Utičnica za dijagnostiku, direkcionalna svetla, merač protoka vazduha (dizel), filter za čestice u pumpi (dizel). F10 30 A Komande pokretanja računara motora (benzin, bobine za paljenje, elektroventili, sonde za kiseonik, brizgaljke , grejači, pumpa za gorivo, termostat kojim se upravlja) (dizel : elektroventili, grejači). F11 40 A Generator impulsa za klima uređaj. PRAKTIČNE INFORMACIJE Osigurač br. Jačina F12 30 A Mala/velika brzina brisača prednjeg stakla. F13 40 A Napajanje BSI- ja (+ posle davanja kontakta) F14 30 A Pumpa za vazduh. F15 10 A Dugo svetlo, desno. F16 10 A Dugo svetlo, levo. F17 15 A Oboreno svetlo, levo. F18 15 A Oboreno svetlo, desno. F19 15 A Grejač parni za ulje (1,4 l 16V i 1,6 l VTi 16V), elektroventil za pražnjenje rezervoara (1,4 l 16V i 1,6 l VTi 16V), sonda za kiseonik (benzin), elektroventil za vazdušno hlađenje (dizel). F20 10 A Termostat kojim se upravlja, elektroventili za varijabilnu distribuciju, elektroventil za regulaciju pritiska Turbo (dizel), detektor nivoa vode u motoru (dizel). F21 5A 11 Funkcije Napajanje releja grupe motor-ventilator, komanda releja Valvetronic (1,4 l 16V i 1,6 l VTi 16V), hlađenje Turbo (1,6 l THP 16V), merač protoka vazduha (1,6 l HDI 16V). 189 11 PRAKTIČNE INFORMACIJE Tabela mini i midi-osigurača iznad akumulatora Osigurač br. Jačina Funkcije F1 15 A Kutija menjača (ručni ili automatski). F2 15 A Utičnica za dijagnostiku, dnevna svetla. F3 5A F4 – Kontakt dvostruke funkcije kočnica. Ne koristi se. F5* 80 A Grupa, elektro-pumpa i uređaj za upravljanje vozilom. F6* 70 A Kutija za grejanje (Dizel). F7* 100 A Kutija za komutaciju i zaštitu. F8* – F9* 30 A Grupa, elektro-pumpa i kutija ručnog menjača. F10* 30 A Elektro-motor Valvetronic (1,6 l THP 16V). Ne koristi se. Tabela maksi osigurača 190 * Osigurači srednje veličine kao i maksi osigurači predstavljaju dodatnu zaštitu električnih sistema. Svaku intervenciju na ovim osiguračima treba izvršiti u mreži PEUGEOT. Osigurač br. Jačina Funkcije MF1* 50 A Grupa, moto-ventilator. MF2* 50 A Kutija za osigurače za kabinu. MF3* 80 A MF4* – MF5* 50 A Računar ABS/ESP. MF6* 30 A Sistem MF7* 80 A MF8* – Kućište BSI-ja. Ne koristi se. Kućište BSI-ja. Ne koristi se. PRAKTIČNE INFORMACIJE 11 Tabela mini i osigurača srednje veličine iznad akumulatora** Osigurač br. Jačina F1 – Funkcije Ne koristi se. F2 5A Kontakt dvostruke funkcije kočnica. F3 5A Kućište za punjenje akumulatora. F4 25 A F5 – F6 15 A Menjač (manuelni pilotirani ili automatski). F7* 80 A Elektropumpa servo upravljača. F8* 60 A Moto-ventilator. F9* 70 A/30 A F10* 40 A F11* 100 A F12* 30 A Elektroventili ABS/ESP. Ne koristi se. Kućište za predgrevanje (Diesel)/Električni motor Valvetronic (1,6 l THP 16V). Elektropumpa ABS/ESP. Kućište komutacije i zaštite. Elektropumpa manuelnog pilotiranog menjača. Tabela maksi osigurača** Osigurač br. * Osigurači srednje veličine kao i maksi osigurači predstavljaju dodatnu zaštitu električnih sistema. Svaku intervenciju na ovim osiguračima treba izvršiti u mreži PEUGEOT. ** Dostupno u toku godine. Jačina Funkcije MF1* – MF2* 30 A Kućište računara za vuču prikolice. MF3* 50 A Kućište osigurača u kabini. MF4* 80 A Glavni računar. Ne koristi se. MF5* 80 A MF6* – MF7* 30 A Grejači sedišta. MF8* 20 A Pranje farova. Glavni računar. Ne koristi se. 191 11 PRAKTIČNE INFORMACIJE AKUMULATOR Odvajanje/Povezivanje kablova Postupak za dopunu ispražnjenog akumulatora ili za pokretanje motora pomoću drugog akumulatora.  Podignite ručicu zaključavanja 1 do kraja.  Postavite otvorenu obujmicu kabla na klemu (+) akumulatora.  Izvršite vertikalni pritisak na obujmicu 2 da je postavite naspram akumulatora.  Zaključajte obujmicu spuštajući ručicu 1. Pristup akumulatoru Akumulator je smešten ispod haube motora. Da biste mu pristupili :  otvorite haubu pomoću unutrašnje ručice, zatim spoljašnje,  učvrstite haubu motora,  uklonite plastični poklopac da biste pristupili dvema elektrodama.  izvadite kutiju za osigurače iz ležišta da biste uzeli akumulator, ako je potrebno. 192 i Pažljivo rukujte ručicom, jer ako je obujmica loše postavljena, zaključavanje će biti nemoguće. Ponovite postupak. Startovanje pomoću drugog akumulatora  Povežite crveni kabl sa elektrodom (+) pokvarenog akumulatora A, zatim sa elektrodom (+) pomoćnog akumulatora B. PRAKTIČNE INFORMACIJE  Povežite kraj zelenog ili crnog kabla sa elektrodom (-) pomoćnog akumulatora B.  Povežite drugi kraj zelenog ili crnog kabla na mesto mase vozila C neispravnog vozila. Punjenje akumulatora punjačem  Odvojite akumulator od vozila.  Pridržavajte se uputstava o korišćenju proizvođača punjača.  Povežite punjač počevši od elektrode (-).  Proverite čistoću elektroda i stezaljki. Ako su prekrivene sulfatom (beličaste ili zelenkaste naslage), skinite ih i očistite. Akumulatori sadrže štetne materije, kao što su sumporna kiselina i olovo. Oni se moraju uklanjati u skladu sa zakonskim odredbama i ne smeju se ni u kom slučaju bacati sa smećem iz domaćinstva. Istrošene akumulatore i baterije bacajte na specijalizovanim mestima za njihovo sakupljanje.  Startujte motor i ostavite ga da radi.  Sačekajte da se motor vrati na mali broj obrtaja i odvojte kablove. i Savetujemo vam da odvojite akumulator ako vozilo ne koristite duže od mesec dana. ! 11 Ne odvajajte stezaljke kada motor radi. Nemojte ponovo puniti akumulatore ako prethodno niste odvojili stezaljke. Ne gurajte vozilo da biste startovali motor, ako vaše vozilo ima pilotirani manuelni menjač sa 6 brzina. Pre odvajanja akumulatora Pre svakog odvajanja akumulatora morate sačekati bar dva minuta nakon prekida kontakta. Zatvorite prozore i vrata pre nego što odvojite akumulator. Nakon ponovnog uključenja Nakon svakog ponovnog uključenja akumulatora, uspostavite kontakt i sačekajte minut pre startovanja motora, da biste omogućili inicijalizaciju elektronskih sistema. U svakom slučaju, ako i nakon ove manipulacije blage smetnje u radu elektronskih sistema postoje, obratite se mreži PEUGEOT. Uz konsultaciju odgovarajućeg poglavlja, možete sami izvršiti inicijalizaciju : – ključa i daljinskog upravljača, – zavese za zamračivanje panoramskog krova, – sistema navigacije u vozilu GPS. 193 11 PRAKTIČNE INFORMACIJE MOD PREKIDA ENERGIJE Sistem upravlja korišćenjem određenih funkcija u zavisnosti od količine struje koja je ostala u akumulatoru. U vožnji, ovaj način rada privremeno isključuje određene funkcije, kao što su klimatizacija, odmrzavanje zadnjeg stakla… Isključenje funkcije se automatski ponovo uključuju čim uslovi to dozvole. i Ako ste razgovarali telefonom u trenutku prelaska na program uštede energije : – razgovor će se moći nastaviti još 10 minuta pomoću kompleta za slobodne ruke vašeg WIP Sound , – biće moguće nastaviti razgovor još 10 minuta sa WIP Nav ili WIP Com 3D, zatim će se komunikacija prebaciti na vaš telefon u zavisnosti od modela. Isključenje ovog programa Sistem upravlja trajanjem korišćenja određenih funkcija da bi se očuvao dovoljan napon akumulatora. Nakon zaustavljanja motora možete i dalje koristiti neke funkcije, u ukupnom maksimalnom trajanju od trideset minuta, funkcije kao što su audio sistem i telematika, brisači, oborena svetla, plafonska svetla… Funkcije se automatski ponovo aktiviraju pri ponovnom korišćenju vozila.  Da bi funkcije momentalno nastavile sa radom, ponovno pokrenite motor i pustite ga da radi : – manje od deset minuta da biste imali na raspolaganju ovu opremu tokom 5 minuta. – više od deset minuta, da biste mogli da ih koristite tokom približno trideset minuta. Uključenje ovog programa Nakon isteka trideset minuta, na višenamenskom ekranu se pojavi poruka o ulasku u ekonomični mod, a date funkcije se prebacuju na ovaj program. 194 ! ZAMENA METLICE BRISAČA Pre skidanja prednje metlice  Odmah po prekidu kontakta, odgovarajućom komandom postavite metlice na sredinu prednjeg vetrobranskog stakla. Skidanje  Podignite odgovarajuću metlicu.  Otkopčajte kopču u osnovi i skinite metlicu. Vraćanje na mesto  Stavite na mesto odgovarajuću novu metlicu i pričvrstite je.  Pažljivo spustite metlicu. Posle montiranja prednje metlice Nije moguće pokrenuti motor sa praznim akumulatorom (pogledajte odgovarajuće poglavlje).  Dajte kontakt.  Ponovo pokrenite komandu za brisače prozora da bi metlice došle na svoje mesto. PRAKTIČNE INFORMACIJE VUČA VOZILA Vuča vašeg vozila Vuča drugog vozila  U prednjem braniku, otkopčajte masku pritiskom na donji deo.  Uvucite prsten za vuču do kraja otvora,  Instalirajte vučnu polgu.  Uključite signal upozorenja na vučenom vozilu.  U prednjem braniku, otkopčajte masku pritiskom na donji deo.  Uvucite prsten za vuču do kraja otvora,  Instalirajte vučnu polugu.  Uključite signal upozorenja na vučenom vozilu. i ! 11 Postupak za vuču vašeg ili drugog vozila pomoću demontažne kuke za vuču. Pristup alatu Prsten za vuču nalazi se u prtljažniku ispod obloge prljažnika. Da biste mu pristupili :  otvorite prtljažnik,  podignite podnu oblogu,  učvrstite oblogu, kačenjem o kaiš i kukicu o gornji deo prtljažnika,  izvucite polistirensku kutiju za alat,  izvadite prsten za vuču iz kutije.  Postavite menjač u ler brzinu (položaj N za ručni pilot menjač ili za automatski menjač). Nepoštovanje ovih pravila može dovesti do oštećenja sistema za kočenje i do neaktiviranja sistema za pomoć pri naglom kočenju pri narednom paljenju motora. Prilikom vuče vozila sa sva četiri točka na tlu, uvek koristite vučnu polugu. Prilikom vuče vozila sa dva točka na tlu, uvek koristite profesionalni alat za vuču. Kada se vuča vrši sa ugašenim motorom, pomoć pri kočenju i pomoć pri upravljanju više nisu aktivne. 195 11 PRAKTIČNE INFORMACIJE VUČA VOZILA Vuča vašeg vozila Vuča drugog vozila  U prednjem braniku, otkopčajte masku pritiskom na levi deo.  Uvucite prsten za vuču do kraja otvora.  Instalirajte vučnu polgu.  Uključite signal upozorenja na vučenom vozilu.  U prednjem braniku, otkopčajte masku pritiskom na donji deo.  Uvucite prsten za vuču do kraja otvora.  Instalirajte vučnu polugu.  Uključite signal upozorenja na vučenom vozilu. i ! Postupak za vuču vašeg ili drugog vozila pomoću demontažne kuke za vuču. Pristup alatu Prsten za vuču nalazi se u levoj bočnoj garnituri prljažnika. Da biste mu pristupili :  otvorite prtljažnik,  otvorite poklopac za pristup levoj bočnoj garnituri,  izvucite ključ za skidanje točka iz njegovog nosača,  izvadite prsten za vuču iz istog nosača. 196  Postavite menjač u ler brzinu (položaj N za automatski menjač). Nepoštovanje ovih pravila može dovesti do oštećenja sistema za kočenje i do neaktiviranja sistema za pomoć pri naglom kočenju pri narednom paljenju motora. Prilikom vuče vozila sa sva četiri točka na tlu, uvek koristite vučnu polugu. Prilikom vuče vozila sa dva točka na tlu, uvek koristite profesionalni alat za vuču. Kada se vuča vrši sa ugašenim motorom, pomoć pri kočenju i pomoć pri upravljanju više nisu aktivne. PRAKTIČNE INFORMACIJE VUČA PRIKOLICE, KAMPKUĆICE… Pri vuči prikolice, vozilo je izloženo većem naporu, što od vozača zahteva posebnu pažnju. Mehanički uređaj prilagođen za vuču prikolice ili kamp-kućice sa pratećom signalizacijom i osvetljenjem. Preporuke za vožnju Vaše vozilo je prvenstveno predviđeno za prevoz osoba i prtljaga, ali se može koristiti i za vuču prikolice. i Preporučujemo vam da koristite samo originalne kuke za vuču i njihove kablove marke PEUGEOT koji su testirani i odobreni prilikom proizvodnje vašeg vozila, a postavljanje ove opreme treba prepustiti mreži PEUGEOT. U slučaju postavljanja opreme van mreže PEUGEOT, ono se obavezno mora obaviti uz korišćenje električne pripreme koja je ugrađena u zadnji deo vozila, uz poštovanje preporuka proizvođača. Raspodela opterećenja  Teret u prikolici rasporedite tako da najteže predmete stavite što bliže osovini i opteretite je što bliže dozvoljenom maksimumu, ali ga, ipak, nemojte prekoračiti. Gustina vazduha se smanjuje sa povećanjem nadmorske visine, čime se smanjuju performanse motora. Maksimalno vučno opterećenje treba smanjiti za 10 % za svakih 1 000 metara nadmorske visine. Pogledajte poglavlje „Tehničke karakteristike“ da biste se upoznali sa masama i vučnim opterećenjima u zavisnosti od vašeg vozila. Bočni vetar  Vodite računa o povećanoj osetljivosti na bočni vetar. Hlađenje motora Kada prikolicu vučete uzbrdo, povećava se temperatura rashladne tečnosti. Kako se ventilator pokreće strujom, njegov kapacitet hlađenja ne zavisi od režima motora.  Da biste smanjili režim motora, smanjite brzinu. 11 Najveće dozvoljeno vučno opterećenje na dužim usponima zavisi od nagiba uspona i spoljne temperature. U svakom slučaju, pažljivo pratite temperaturu tečnosti za hlađenje motora.  U slučaju da se upali lampica upozorenja i lampica STOP, zaustavite vozilo čim to bude moguće i ugasite motor. Kočnice Vuča prikolice povećava zaustavni put kočenja. Gume  Proverite pritisak u gumama na vučnom vozilu i na prikolici i pridržavajte se preporučenih pritisaka. Svetla  Proverite ispravnost svih svetala na prikolici. i U slučaju korišćenja kuke za vuču PEUGEOT, sistem za pomoć pri parkiranju unazad će se isključiti automatski. 197 PRAKTIČNE INFORMACIJE 11 POSTAVLJANJE KROVNIH ŠINA Kada postavite poprečne krovne šine, koristite četri pričvršćenja za njihovo brzo postavljanje :  podignite kapke za zamračivanje,  otvorite kopče za pričvršćenje na svakoj šini pomoću ključa,  postavite svaki zavrtanj i pričvrstite ih jedan po jedan na krov,  zatvorite kopče za pričvršćenje na svakoj šini pomoću ključa. i POSTAVLJANJE KROVNIH ŠINA Kada postavljate poprečne šine krovnog nosača tereta, koristite četiri pričvršćenja ispod uzdužnih šina. Upotrebljavajte opremu koju je PEUGEOT preporučio i pridržavajte se proizvođačevih uputstava o postavljanju. Da biste postavili prtljag na krov, neophodno je da vaše vozilo bude opremljeno uzdužnim krovnim šinama na koje se postavljaju poprečne. Posle postavljanja i pričvršćivanja tereta, pritegnite poprečne šine krovnog nosača. i Maksimalna dozvoljena težina na krovu, za visinu koja ne prelazi 40 cm (osim za nosač za bicikle) : 80 kg. Ako visina prelazi 40 cm, prilagodite brzinu vozila u zavisnosti od profila puta, kako ne biste oštetili poluge i pričvršćenja na krovu. Obratite pažnju na važeće zakone vaše zemlje, kako biste ispoštovali pravila za prevoz predmeta koji su duži od samog vozila. Uzdužne krovne šine ne mogu se skinuti i sklopiti. Maksimalna dozvoljena težina na krovu, za visinu koja ne prelazi 40 cm (osim za nosač bicikla) : 75 kg. Ako visina prelazi 40 cm, prilagodite brzinu vozila profilu puta, kako ne biste oštetili krovne šine i njihova pričvršćenja. Obratite pažnju na važeće zakone vaše zemlje kako biste ispoštovali pravila za prevoz predmeta koji su duži od samog vozila. PRAKTIČNE INFORMACIJE MASKA ZA ZAŠTITU OD VELIKE HLADNOĆE* Uređaj koji se po potrebi skida, omogućava da se izbegne nagomilavanje snega oko ventilatora za hlađenje grejača. Postavljanje  Postavite zaštitnu masku „velika hladnoća“ ispred donjeg dela prednjeg branika.  Pritisnite njegove ivice da biste ga pričvrstili kopčama za pričvršćivanje. Skidanje  Uz pomoć odvijača, napravite polugu za skidanje jedne po jedne kopče za pričvršćivanje. i Ne zaboravite da uklonite masku „velika hladnoća“ kad je : – spoljna temperatura iznad 10 °C, – u slučaju vuče, – kad je brzina automobila preko 120 km/h. DODATNA OPREMA Na raspolaganju vam je veliki izbor originalne opreme i rezervnih delova u mreži PEUGEOT. Ova oprema i delovi testirani su kako po pitanju pouzdanosti tako i po pitanju bezbednosti. Oni su prilagođeni vašem vozilu i imaju preporuku i garanciju PEUGEOT. Ova ponuda PEUGEOT Prodavnice, organizovana je oko 5 oblasti : ZAŠTITA UDOBNOST – AUDIO OPREMA DIZAJN – TEHNIKA i namenjena je : „Zaštita“ : 11 „Udobnost“ : podna obloga**, podloga u prtljažniku, zaštitna mrežica, fiksni držač za naslone za glavu, pragovi vrata od aluminjuma ili PVC-a. Za hobije : krovne poluge, nosač bicikla na uređaju za vuču, nosač bicikla na krovnim polugama, nosač skija, prtljažnik na krovu, povišenje za dečiju stolicu i dečije stolice, bočne zavesice i zavesica za zadnje staklo, zadnji centralni naslon za ruke, prednji centralni naslon za ruke, kutija za CD, pregrada ispod stočića. Vuča prikolice zahteva obavezno postavljanje opreme u mreži PEUGEOT. alarm protiv provale, obeležavanje stakala, zaštitni vijak, alkotest, kutija za prvu pomoć, signalizacioni trougao, sigurnosni prsluk, sistem za nalaženje ukradenog vozila, komplet za privremeno krpljenje gume, lanci za sneg. * U zavisnosti od destinacije. ** Da biste izbegli blokiranje pedala : – obratite pažnju da patosnice budu dobro postavljene, – nemojte nikada stavljati više podnih obloga jedne preko drugih. 199 PRAKTIČNE INFORMACIJE MASKA ZA ZAŠTITU OD VELIKE HLADNOĆE* Uređaj koji se po potrebi skida, omogućava da se izbegne nagomilavanje snega oko ventilatora za hlađenje grejača. Postavljanje  Postavite zaštitnu masku „velika hladnoća“ ispred donjeg dela prednjeg branika.  Pritisnite njegove ivice da biste ga pričvrstili kopčama za pričvršćivanje. Skidanje  Uz pomoć odvijača, napravite polugu za skidanje jedne po jedne kopče za pričvršćivanje. i Ne zaboravite da uklonite masku „velika hladnoća“ kad je : – spoljna temperatura iznad 10 °C, – u slučaju vuče, – kad je brzina automobila preko 120 km/h. DODATNA OPREMA Na raspolaganju vam je veliki izbor originalne opreme i rezervnih delova u mreži PEUGEOT. Ova oprema i delovi testirani su kako po pitanju pouzdanosti tako i po pitanju bezbednosti. Oni su prilagođeni vašem vozilu i imaju preporuku i garanciju PEUGEOT. Ova ponuda PEUGEOT Prodavnice, organizovana je oko 5 oblasti : ZAŠTITA UDOBNOST – AUDIO OPREMA DIZAJN – TEHNIKA i namenjena je : „Zaštita“ : 11 „Udobnost“ : podna obloga**, podloga u prtljažniku, zaštitna mrežica, fiksni držač za naslone za glavu, pragovi vrata od aluminjuma ili PVC-a. Za hobije : krovne poluge, nosač bicikla na uređaju za vuču, nosač bicikla na krovnim polugama, nosač skija, prtljažnik na krovu, povišenje za dečiju stolicu i dečije stolice, bočne zavesice i zavesica za zadnje staklo, zadnji centralni naslon za ruke, prednji centralni naslon za ruke, kutija za CD, pregrada ispod stočića. Vuča prikolice zahteva obavezno postavljanje opreme u mreži PEUGEOT. alarm protiv provale, obeležavanje stakala, zaštitni vijak, alkotest, kutija za prvu pomoć, signalizacioni trougao, sigurnosni prsluk, sistem za nalaženje ukradenog vozila, komplet za privremeno krpljenje gume, lanci za sneg. * U zavisnosti od destinacije. ** Da biste izbegli blokiranje pedala : – obratite pažnju da patosnice budu dobro postavljene, – nemojte nikada stavljati više podnih obloga jedne preko drugih. 199 PRAKTIČNE INFORMACIJE 11 „Audio“ : autoradio, radiotelefon, pojačivači, navigacije, komplet za slobodne ruke, CD šaržer, zvučnici, DVD čitač, komplet za priključivanje MP3 ili CD čitača, USB Box, pomoć pri parkiranju unazad. i 200 Instalacija uređaja za emitovanje radiokomunikacija Pre svake instalacije radiokomunikacijskog predajnika kao dodatne opreme, sa spoljnom antenom u vašem vozilu, savetujemo vam da stupite u kontakt sa jednim od predstavnika kompanije PEUGEOT. PEUGEOT mreža dostaviće vam karakteristike uređaja za emitovanje radiokomunikacija (frekvencija, maksimalna izlazna snaga, položaj antene, posebni uslovi za ugrađivanje) koji mogu biti montirani, prema Direktivi o elektromagnetskoj kompatibilnosti za automobile (2004/104/CE). „Dizajn“ : presvlake za sedišta kompatibilne sa bočnim vazdušnim jastucima, aluminijumski poklopac menjača, svetla za maglu, šiber***, deflektori vrata, spojler, stilske zavesice za točkove, aluminijumske felne, naplaci, sportski auspuh, komplet za karoseriju. „Tehnika“ : tečnost za pranje stakala, proizvodi za čišćenje i održavanje unutrašnjosti i spoljašnjosti. Možete nabaviti komplete za transformaciju „Dostavno“ da biste promenili vaše putničko u dostavno vozilo. *** Šiber mora biti montiran u mreži PEUGEOT. i U zavisnosti od zemlje u kojoj se vozilo prodaje, sigurnosni prsluk, signalizacioni trouglovi i rezervne sijalice mogu biti obavezni deo opreme vozila. ! Postavljanje električnih uređaja ili opreme koja nema PEUGEOT preporuku, može dovesti do kvara elektronskih sistema vašeg vozila. Zamolili bismo vas da uzmete u obzir ovu činjenicu i savetujemo vam da stupite u kontakt sa predstavnikom Marke, koji će vas uputiti u ponudu uređaja i dodatne opreme koja ima preporuke. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODELI : Tipovi varijante verzije : 4C… 4A… 4G… 4E… 4H MOTORI I MENJAČI 8FS-C 8FR-0 1,4 litara VTi 16V 95 ks 1,4 litara VTi 16V 98 ks 1,6 litara VTi 16V 120 ks 1 397 1 397 1 598 77 x 75 77 x 75 77 x 85,8 70 72 88 5 750 6 000 6 000 136 136 160 4 250 4 000 4 250 Bezolovno Bezolovno Bezolovno Katalizator Da Da Da MENJAČI Ručni (5 brzina) Ručni (5 brzina) Ručni (5 brzina) Auto. (4 brzine) 4,25 – 4,25 4,25 1,9 – 1,9 – BENZINSKI MOTORI Zapremina (cm3) Prečnik x hod (mm) Maksimalna snaga : standard CEE (kW) Režim maks. snage (obrt/min) Maksimalni obrtni momenat : standard CEE (Nm) Režim maksimalnog obrta (obrt/min) Gorivo 12 5FW-C 5FW-F ZAPREMINA ULJA (u litrima) Motor (sa zamenom patrone ) Menjač brzine – Most 4C… : 5 vrata. 4A… : 3 vrata. 4G… : 3 vrata „Dostavno“. 4E… : SW zadnja klupa. 4H… : SW stakleni panoramski krov. 201 12 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODELI : Tipovi varijante verzije : 4C… 4A… 4E… 4H… BENZINSKI MOTORI Zapremina (cm3) Prečnik x hod (mm) Maksimalna snaga : standard CEE (kW) Režim maks. snage (obrt/min) Maksimalni obrtni momenat : standard CEE (Nm) Režim maksimalnog obrta (obrt/min) Gorivo Katalizator MENJAČ BRZINA MOTORI I MENJAČI N6A-B N6A-C 5FX-H 5FT-F 1,6 litara 16V 108 ks 1,6 litara THP 16V 150 ks 1,6 litara THP 16V 140 ks 5FV-8 5FV-A 1,6 litara THP 16V 156 ks 1 587 1 598 1 598 78,5 x 82 77 x 85,8 77 x 85,8 78 110 103 115 5 800 5 800 6 000 6 000 142 240 240 4 000 1 400 1 400 Bezolovno Bezolovno Bezolovno Da Da Da Manuelni (5 brzina) Ručni (6 brzina) Auto. (4 brzine) Manuelni (6 brzina) Auto. (6 brzina) 3,25 4,25 4,25 – – 1,9 1,9 – – – ZAPREMINA ULJA (u litrima) Motor (sa zamenom patrone) Menjač brzine – Most 202 4C… : 5 vrata. 4A… : 3 vrata. 4E… : SW zadnja klupa. 4H… : SW stakleni panoramski krov. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODELI : Tipovi varijante verzije : 4C… 4A… 4E… 4H… BENZINSKI MOTORI MOTORI I MENJAČI 5FY-H RFJ-B RFJ-C RFJ-E RFJ-F 1,6 litara THP 16V 175 ks 2 litara 16V 140 ks 1 598 1 997 77 x 85,8 85 x 88 128 103 6 000 6 000 240 200 1 600 4 000 Bezolovno Bezolovno Katalizator Da Da MENJAČI Ručni (6 brzina) Ručni (5 brzina) Auto. (4 brzine) 4,25 5 5 1,9 1,9 – Zapremina (cm3) Prečnik x hod (mm) Maksimalna snaga : standard CEE (kW) Režim maks. snage (obrt/min) Maksimalni obrtni momenat : standard CEE (Nm) Režim maksimalnog obrta (obrt/min) Gorivo 12 ZAPREMINA ULJA (u litrima) Motor (sa zamenom patrone) Menjač brzine – Most 4C… : 5 vrata. 4A… : 3 vrata. 4E… : SW zadnja klupa. 4H… : SW stakleni panoramski krov. 203 12 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODELI : MOTORI I MENJAČI Tipovi varijante verzije : 4C… 4A… 4E… 4H… MOTORI BIOFLEX NFU-C/FF RFJ-C/FF 1,6 litara 16V 110 ks 2 litrara 16V 140 ks 1 587 1 997 78,5 x 82 85 x 88 Zapremina (cm3) Prečnik x hod (mm) Maksimalna snaga : standard CEE (kW) 80 Režim max. snage (obrt/min) Maksimalni obrtni momenat : standard CEE (Nm) 103 5 800 147 Režim maksimalnog obrta (obrt/min) Gorivo 82 6 000 153 200 4 000 Bezolovno – 4 000 E85 Bezolovno E85 Katalizator Da Da MENJAČI Ručni (5 brzina) Ručni (5 brzina) 3,25 5,0 1,9 1,9 ZAPREMINA ULJA (u litrima) Motor (sa zamenom patrone) Menjač – Most 4C… : 5 vrata. 4A… : 3 vrata. 204 4E… : SW zadnja klupa. 4H… : SW stakleni panoramski krov. 12 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODELI : Tipovi varijante verzije : 4C… 4A… 4G… 4E… 4H… MOTORI I MENJAČI 9HX-B 9HX-C 9HV-C 9HP-0 DIZEL MOTORI 1,6 litara Turbo HDI 16V 90 ks 1,6 litara Turbo HDI 16V 92 ks Zapremina (cm3) 1 560 1 560 75 x 88,3 75 x 88,3 66 68 4 000 4 000 Maksimalni obrtni momenat : standard CEE (Nm) 215 230 Režim maksimalnog obrtnog momenta (obrt/min) 1 750 1 750 Gorivo Dizel Dizel Da Da Prečnik x hod (mm) Maksimalna snaga : standard CEE (kW) Režim maks. snage (obrt/min) Katalizator Filter za čestice MENJAČI Ne Da Da Ručni (5 brzina) Ručni (5 brzina) 3,75 – 1,9 – ZAPREMINA ULJA (u litrima) Motor (sa zamenom patrone) Menjač – Most 4C… : 5 vrata. 4A… : 3 vrata. 4G… : 3 vrata „Dostavno“. 4E… : SW zadnja klupa. 4H… : SW stakleni panoramski krov. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODELI : Tipovi varijante verzije : 4C… 4A… 4E… 4H… MOTORI I MENJAČI 9HY-B 9HZ-C 9HZ-H 9HZ-H/P 9HR-8 9HR-8/P DIZEL MOTORI 1,6 litara Turbo HDI 16V 110 ks 1,6 litara Turbo HDI 16V 112 ks Zapremina (cm3) 1 560 1 560 75 x 88,3 75 x 88,3 80 82 4 000 3 600 Maksimalni obrtni momenat : standard CEE (Nm) 240 270 Režim maksimalnog obrtnog momenta (obrt/min) 1 750 1 750 Gorivo Dizel Dizel Da Da Prečnik x hod (mm) Maksimalna snaga : standard CEE (kW) Režim maks. snage (obrt/min) Katalizator Filter za čestice MENJAČ 12 Ne Da Da Da Ručni (5 brzina) Ručni (5 brzina ) Ručni (6 brzina) Ručni pilotirani (6 brzina) Ručni (6 brzina) Ručni pilotirani (6 brzina) 3,75 3,75 3,75 3,75 – – 1,9 1,9 1,9 – – – Da ZAPREMINA ULJA (u litrima) Motor (sa zamenom patrone) Menjač – Most 4C… : 5 vrata. 4A… : 3 vrata. 4E… : SW zadnja klupa. 4H… : SW stakleni panoramski krov. 215 12 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MODELI : MOTORI I MENJAČI Tipovi varijante verzije : 4C… 4A… 4E… 4H… RHR-H DIZEL MOTORI Zapremina (cm3) RHF-8 RHH-A 2 litra Turbo HDI 16V 136 ks 2 litara Turbo HDI 16V 140 ks 2 litara Turbo HDI 16V 163 ks 1 997 1 997 1 997 85 x 88 85 x 88 85 x 88 Maksimalna snaga : standard CEE (kW) 100 103 120 Režim maksimalne snage (obrt/min) 4 000 4 000 4 000 Maksimalni obrtni momenat : standard CEE (Nm) 320 320 340 Maksimalan režim obrta (obrt/min) 2 000 2 000 2 000 Gorivo Dizel Dizel Dizel Katalizator Da Da Da Filter čestica Da Da Da Prečnik x hod (mm) MENJAČI RHR-J Ručni (6 brzina) Auto. (6 brzina) Ručni (6 brzina) Auto. (6 brzina) 5,25 5,25 5,25 – 2,4 – 2,4 – ZAPREMINA ULJA (u litrima) Motor (sa zamenom patrone) Menjač – Most 4C… : 5 vrata. 4A… : 3 vrata. 216 4E… : SW zadnja klupa. 4H… : SW stakleni panoramski krov. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 12 MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) 1,4 l VTi 16V 95 ks 1,4 l VTi 16V 98 ks Menjači Ručni Ručni Ručni Auto. Tipovi varijante verzije : 4C… 4A… 4G… 8FS-C 8FR-0 5FW-C 5FW-F Benzinski motori 1,6 l VTi 16V 120 ks – Masa praznog vozila 1 271 – 1 262 – 1 246 1 271 – 1 263 1 287 – 1 277 1 312 – 1 302 – Masa u vožnji 1 346 – 1 337 – 1 321 1 346 – 1 338 1 362 – 1 352 1 387 – 1 377 – Korisna nosivost 429 – 487 – 536 509 – 492 528 – 525 512 – 510 – Maksimalno tehnički dozvoljeno opterećenje (MTAC) 1 760 – 1 749 – 1 782 1 780 – 1 755 1 815 – 1 802 1 824 – 1 812 – Ukupna dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % 2 960 – 2 949 – 2 982 2 980 – 2 955 3 215 – 3 202 3 094 – 3 082 Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 200 1 200 1 400 1 270 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) 1 450 1 450 1 650 1 520 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja 670 – 665 – 660 670 – 665 680 – 675 690 – 685 – Preporučena težina na osovini 58 – 58 – 50 60 76 61 – * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče ; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. 205 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 12 MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) Benzinski motori 1,6 l 16V 108 ks 1,6 l THP 16V 1,6 l THP 16V 150 ks 140 ks 1,6 l THP 16V 156 ks Menjači Ručni Ručni Auto. Ručni Auto. Tipovi varijante verzije : 4C… 4A… N6A-B N6A-C 5FX-H 5FT-F 5FV-8 5FV-A – Masa praznog vozila 1 302 – 1 279 1 340 – 1 316 1 355 – 1 343 1 315 – 1 300 1 368 – 1 345 – Masa u vožnji 1 377 – 1 354 1 415 – 1 391 1 430 – 1 418 1 390 – 1 375 1 443 – 1 420 – Korisna nosivost 518 – 521 500 – 499 500 – 500 525 – 510 502 – 505 – Maksimalno tehnički dozvoljeno opterećenje (MTAC) 1 820 – 1 800 1 840 – 1 815 1 855 – 1 843 1 840 – 1 810 1 870 – 1 850 – Ukupna dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % 3 020 – 3 000 3 290 – 3 265 3 255 – 3 243 3 390 – 3 360 3 470 – 3 500 Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 200 1 450 1 400 1 550 1 600 1 450 1 700 1 650 1 650 1 650 685 – 675 705 – 695 715 – 705 695 – 685 720 – 710 60 68 66 70 70 – – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja Preporučena težina na osovini * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče ; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) Benzinski motori Menjači Tipovi varijante verzije : 4C… 4A… 1,6 litara THP 16V 175 ks 2 l 16V 140 ks Ručni Ručni Auto. 5FY-H RFJ-B RFJ-C RFJ-E RFJ-F – Masa praznog vozila 1 396 – 1 371 1 323 – 1 299 1 348 – 1 324 – Masa u vožnji 1 471 – 1 446 1 398 – 1 374 1 423 – 1 399 – Korisna nosivost 459 – 464 502 – 501 502 – 501 – Maksimalno tehnički dozvoljeno opterećenje (MTAC) 1 855 – 1 835 1 825 – 1 800 1 850 – 1 825 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 12 % 3 255 – 3 235 3 225 – 3 200 3 250 – 3 225 Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 400 1 400 1 400 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) 1 650 1 650 1 650 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja 735 – 720 695 – 685 710 – 695 – Preporučena težina na osovini 66 70 70 – * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče ; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. 12 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 12 MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) Motori BioFlex Menjači Tipovi varijante verzije : 4C… 4A… 1,6 l 16V 110 ks 2 l 16V 140 ks Ručni Ručni NFU-C/FF RFJ-C/FF – Masa praznog vozila 1 307 1 307 – 1 283 – Masa u vožnji 1 382 1 382 – 1 358 – Korisna nosivost 447 447 – 447 – Maksimalna tehnički dozvoljena nosivost (MTAC) 1 754 1 754 – 1 730 – Ukupna dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % 2 954 3 154 – 3 130 Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 200 1 400 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) 1 450 1 650 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja 690 690 – 675 – Preporučeno opterećenje na osovini 60 66 – * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče ; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. 208 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 12 MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) Benzinski motori Menjači 1,4 l VTi 16V 95 ks Ručni 1,6 l VTi 16V 120 ks Ručni 1,6 l 16V 108 ks Auto. Ručni Tipovi varijante verzije : 4E… 8FS-C 5FW-C 5FW-F N6A-B N6A-C – Masa praznog vozila 1 351 1 362 1 388 1 374 – Masa u vožnji 1 426 1 437 1 463 1 449 – Korisna nosivost 569 560 560 576 – Maksimalno tehnički dozvoljeno opterećenje (MTAC) 1 920 1 922 1 948 1 950 – Ukupno dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % 2 970 3 172 3 098 3 150 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 050 1 250 1 150 1 200 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) 1 350 1 550 1 450 1 400 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja 710 715 730 720 – Preporučena težina na osovini 60 65 60 75 * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče ; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. 209 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 12 MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) 1,6 litara THP 16V 150 ks 1,6 l THP 16V 140 ks Menjači Ručni Auto. Ručni Auto. Ručni Tipovi varijante verzije : 4E… 5FX-H 5FT-F 5FV-8 5FV-A RFJ-C/FF – Masa praznog vozila 1 384 1 400 1 400 1 428 1 374 – Masa u vožnji 1 459 1 475 1 475 1 503 1 449 – Korisna nosivost 560 560 540 537 561 – Maksimalno tehnički dozvoljeno opterećenje (MTAC) 1 944 1 960 1 940 1 965 1 935 – Ukupna dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % 3 394 3 160 3 390 3 515 3 285 Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 450 1 200 1 450 1 550 1 350 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) 1 700 1 500 1 600 1 550 1 550 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja 725 735 735 750 720 – Preporučena težina na osovini 70 60 65 65 75 Benzinski motori – 1,6 l THP 16V 156 ks BioFlex 2 l 16V 140 ks * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče ; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 12 MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) Benzinski motori Menjači Tipovi varijante verzije : 4H… 1,6 litara VTi 16V 120 ks Ručni 1,6 l 16V 108 ks 1,6 l THP 16V 1,6 l THP 16V 150 ks 140 ks Auto. Ručni Ručni Auto. 5FW-C 5FW-F N6A-B N6A-C 5FX-H 5FT-F – Masa praznog vozila 1 440 1 466 1 462 1 486 1 502 – Masa u vožnji 1 515 1 541 1 537 1 561 1 577 – Korisna nosivost 660 659 648 644 643 – Maksimalno tehnički dozvoljeno opterećenje (MTAC) 2 100 2 125 2 110 2 130 2 145 – Ukupna dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % 3 200 3 095 3 110 3 380 3 195 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 100 970 1 000 1 250 1 050 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) 1 500 1 370 1 350 1 650 1 450 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja 750 750 750 750 750 – Preporučena težina na osovini 60 55 75 70 60 * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče ; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. 211 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 12 MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) Benzinski motori 1,6 litara THP 16V 175 ks 1,6 l THP 16V 156 ks Menjači Ručni Auto. Ručni Tipovi varijante verzije : 4H… 5FV-8 5FV-A 5FY-H – Masa praznog vozila 1 481 1 509 1 524 – Masa u vožnji 1 556 1 584 1 599 – Korisna nosivost 649 651 606 – Maksimalno tehnički dozvoljeno opterećenje (MTAC) 2 130 2 160 2 130 – Ukupna dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % 3 380 3 510 3 380 Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 250 1 350 1 250 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) 1 400 1 350 1 650 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja 750 750 750 – Preporučena težina na osovini 60 60 70 – * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče ; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. 212 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) Benzinski motori 2 l 16V 140 ks BioFlex 2 l 16V 140 ks Menjači Ručni Auto. Ručni Tipovi varijante verzije : 4H… RFJ-B RFJ-C RFJ-E RFJ-F RFJ-C/FF – Masa praznog vozila 1 461 1 486 1 471 – Masa u vožnji 1 536 1 561 1 546 – Korisna nosivost 659 654 634 – Maksimalno tehnički dozvoljeno opterećenje (MTAC) 2 120 2 140 2 105 – Ukupna dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % 3 320 3 340 3 305 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 200 1 200 1 200 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) 1 550 1 550 1 550 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja 750 750 750 – Preporučena težina na osovini 75 75 75 * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče ; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. 12 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 12 MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) Dizel motori Menjači Tipovi varijante verzije : 4C… 4A… 4G… 1,6 l Turbo HDI 16V 90 ks 1,6 l Turbo HDI 16V 92 ks Ručni Ručni 9HX-B 9HX-C 9HV-C 9HP-0 – Masa praznog vozila – 1 303 – 1 293 1 278 1 311 – 1 301 1 303 – 1 288 – Masa u vožnji – 1 378 – 1 368 – 1 353 1 386 – 1 376 1 378 – 1 363 – Korisna nosivost – 501 – 499-530 502 – 498 512 – 502 – Maksimalna tehnički dozvoljena nosivost (MTAC) – 1 804 – 1 792 -1 808 1 813 – 1 799 1 815 – 1 790 – Ukupna dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % – 3 074 – 3 062 -3 078 3 083 – 3 069 2 915 – 2 890 Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % – 1 270 1 270 1 100 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) – 1 520 1 520 1 300 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja – 685 – 680 -675 690 – 685 685 – 680 – Preporučena težina na osovini – 61 – 61 – 55 61 60 – * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče ; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. 217 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 12 MASE I VUČNA OPTEREĆENJA ( u kg) Dizel motori 1,6 l Turbo HDI 16V 110 ks Menjači Tipovi varijante verzije : 4C… 4A… Ručni Ručni pilotirani 9HY-B 9HZ-C 9HZ-H 9HZ-H/P – Masa praznog vozila 1 331 – 1 307 1 322 – 1 312 1 337 – 1 313 1 334 – 1 324 – Masa vozila u vožnji 1 406 – 1 382 1 397 – 1 387 1 412 – 1 388 1 409 – 1 399 – Korisna nosivost 514 – 513 528 – 525 523 – 522 527 – 525 – Maksimalna tehnički dozvoljena nosivost (MTAC) 1 845 – 1 820 1 850 – 1 837 1 860 – 1 835 1 861 – 1 849 – Ukupna dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % 3 115 – 3 090 3 120 – 3 107 3 130 – 3 105 3 131 – 3 119 Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 270 1 270 1 270 1 270 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) 1 520 1 520 1 520 1 520 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja 700 – 690 695 – 690 705 – 690 700 – 695 – Preporučena težina na osovini 65 61 61 61 – * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče ; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. 218 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) Dizel motori 1,6 l. Turbo HDI 16V 112 ks Menjači Ručni Ručni pilotirani Tipovi varijante verzije : 4C… 4A… 9HR-8 9HR-8/P – Masa praznog vozila 1 318 – 1 303 1 319 – 1 304 – Masa vozila u vožnji 1 393 – 1 378 1 394 – 1 379 – Korisna nosivost 542 – 532 541 – 536 – Maksimalna tehnički dozvoljena nosivost (MTAC) 1 860 – 1 835 1 860 – 1 840 – Ukupna dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % 3 110 – 3 085 3 110 – 3 090 Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 250 1 250 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) 1 500 1 500 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja 695 – 685 695 – 685 – Preporučena težina na osovini 60 60 – * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. 12 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 12 MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) 2 l Turbo HDI 16V 140 ks 2 l Turbo HDI 16V 163 ks Auto. Ručni Auto. RHR-H RHR-J RHF-8 RHH-A Dizel motori 2 l Turbo HDI 16V 136 ks Menjači Ručni Tipovi varijante verzije : 4C… 4A… – Masa praznog vozila 1 421 – 1 408 1 447 – 1 434 1 421 – 1 408 1 428 – 1 401 – Masa u vožnji 1 496 – 1 483 1 522 – 1 509 1 496 – 1 483 1 503 – 1 476 – Korisna nosivost 500 – 502 500 – 501 500 – 502 532 – 534 – Maksimalno tehnički dozvoljeno opterećenje (MTAC) 1 921 – 1 910 1 947 – 1 935 1 921 – 1 910 1 960 – 1 935 – Ukupna dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % 3 621 – 3 610 3 597 – 3 585 3 621 – 3 610 3 460 – 3 435 Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 700 1 650 1 700 1 500 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) 1 700 1 650 1 700 1 500 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja 745 – 740 750 – 750 745 – 740 750 – 735 – Preporučena težina na osovini 68 66 68 66 – * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. 220 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 12 MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) Dizel motori Menjači 1,6 l. Turbo HDI 16V 90 ks 1,6 l. Turbo HDI 16V 110 ks Ručni Ručni Tipovi varijante verzije : 4E… 9HX-B 9HX-C 9HV-C 9HZ-H – Masa praznog vozila 1 391 1 378 1 392 1 407 – Masa u vožnji 1 466 1 453 1 467 1 482 – Korisna nosivost 579 570 578 560 – Maksimalno tehnički dozvoljeno opterećenje u (MTAC) 1 970 1 948 1 970 1 967 – Ukupna dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % 3 170 3 148 3 170 3 167 Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 200 1 200 1 200 1 200 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) 1 400 1 500 1 500 1 500 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja 730 725 730 740 – Preporučena težina na osovini 75 60 60 60 – * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče ; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. 221 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 12 MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) Dizel motori 1,6 l. Turbo HDI 16V 112 ks 2 l. Turbo HDI 16V 136 ks 2 l. Turbo HDI 16V 140 ks Menjači Ručni Ručni pilotirani Ručni Ručni Tipovi varijante verzije : 4E… 9HR-8 9HR-8/P RHR-H RHF-8 – Masa praznog vozila 1 410 1 413 1 473 1 473 – Masa vozila u vožnji 1 485 1 488 1 548 1 548 – Korisna nosivost 560 562 560 560 – Maksimalno tehnički dozvoljeno opterećenje u (MTAC) 1 970 1 975 2 033 2 033 – Ukupna dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % 3 120 3 125 3 583 3 583 Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 150 1 150 1 550 1 550 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) 1 400 1 300 1 700 1 700 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja 740 740 750 750 – Preporučena težina na osovini 60 60 70 70 – * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče ; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. 222 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 12 MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) Dizel motori 1,6 l. Turbo HDI 16V 90 ks 1,6 l. Turbo HDI 16V 110 ks Ručni Ručni Menjač Tipovi varijante verzije : 4H… 9HX-B 9HX-C 9HZ-C 9HZ-H – Masa praznog vozila 1 480 1 467 1 486 1 495 – Masa vozila u vožnji 1 555 1 542 1 561 1 570 – Korisna nosivost 640 633 654 655 – Maksimalno tehnički dozvoljeno opterećenje u (MTAC) 2 120 2 100 2 140 2 150 – Ukupna dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % 3 120 3 100 3 140 3 150 Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 000 1 000 1 000 1 000 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) 1 350 1 400 1 400 1 400 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja 750 750 740 750 – Preporučena težina na osovini 75 60 75 60 – * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče ; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. 223 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 12 MASE I VUČNA OPTEREĆENJA (u kg) 2 l. Turbo HDI 16V 140 ks 2 l. Turbo HDI 16V 163 ks Auto. Ručni Auto. RHR-H RHR-J RHF-8 RHH-A Dizel motori 2 l. Turbo HDI 16V 136 ks Menjači Ručni Tipovi varijante verzije : 4H… – Masa praznog vozila 1 575 1 600 1 575 1 603 – Masa vozila u vožnji 1 650 1 675 1 650 1 678 – Korisna nosivost 640 640 640 642 – Maksimalno tehnički dozvoljeno opterećenje u (MTAC) 2 215 2 240 2 215 2 245 – Ukupna dozvoljena masa u vožnji (MTRA) na nagibu 12 % 3 615 3 640 3 615 3 445 Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja (u granicama MTRA) na nagibu 10 % ili 12 % 1 400 1 400 1 400 1 200 – Prikolica sa nezavisnim sistemom kočenja* (sa prenosom opterećenja u granicama MTRA) 1 650 1 650 1 650 1 200 – Prikolica bez nezavisnog sistema kočenja 750 750 750 750 – Preporučena težina na osovini 70 70 70 56 – * Masa prikolice sa nezavisnim sistemom kočenja može biti, u granicama ukupne dozvoljene mase u vožnji (MTRA), povećana u meri u kojoj se za toliko smanji maksimalna masa tehnički dozvoljena u opterećenju (MTAC) vozila koje vuče ; pažnja, vuča vozilom koje je slabo opterećeno može da poremeti njegovo ponašanje na putu. Date vrednosti za ukupnu dozvoljenu masu u vožnji (MTRA) i za vučna opterećenja važe za nadmorsku visinu od najviše 1 000 metara ; navedeno vučno opterećenje se mora smanjivati 10 % na svakih dodatnih 1 000 metara nadmorske visine. U slučaju vuče, zabranjeno je prekoračenje brzine od 100 km/h (poštujte važeće propise u svojoj zemlji). Visoke spoljne temperature mogu dovesti do smanjenja performansi vozila jer se na taj način štiti motor ; kad je spoljna temperatura veća od 37 °C, ograničite vučno opterećenje. 224 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 12 DIMENZIJE (U MM) 308 berlina (verzije 3 i 5 vrata) 308 SW * 3 vrata. ** 5 vrata. 225 12 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ELEMENTI IDENTIFIKACIJE Različiti uređaji za obeležavanje, uočljivi, za identifikaciju i traženje vašeg vozila. A. Serijski broj ispod haube motora. Ovaj broj ugraviran je na karoseriji u blizini nosača amortizera. Da biste mu pristupili, podignite plastičnu masku. B. Serijski broj na donjem delu vetrobrana. Ovaj broj napisan jena nalepnici koja je zalepljena na vidljivom mestu na vetrobranu. C. Pločica konstruktora. Ova pločica je pričvršćena na podlošku motora. ili D. Nalepnica konstruktora. Ovaj broj upisan je na nalepnici zalepljenoj na srednjem stubu, sa desne strane. Ova pločica/etiketa sadrži podatke o masi praznog vozila (MAV), maksimalnom tehnički dozvoljenom opterećenju (MTAC) i ukupnoj dozvoljenoj masi u vožnji (MTRA). E. Nalepnica za pneumatike/farbu. Ova nalepnica zalepljna je u prednjem donjem delu kod nogu na vozačevoj strani. Na njoj se nalaze sledeći podaci : – pritisak napumpanih guma na prazno i pod opterećenjem, – dimenzije felni i guma, – marke pneumatika koje imaju preproruku konstruktora, – pritisak rezervnog točka, – refernca boje. i Provera pritiska u gumama mora se vršiti kada je vozilo hladno, najmanje jednom mesečno. Nedovoljan pritisak u gumama izaziva povećanu potrošnju goriva. 226 HITAN POZIV U slučaju da vam je potrebnahitna intervencija, pritisnite ovaj taster duže od 2 sekunde. Treperenje zelene lampice i glasovna poruka potvrđuju da je poziv uspešno upućen platformi PEUGEOT Urgence*. Novi pritisak na ovaj taster poništava poziv. Zelena lampica se gasi. POZIV ZA POMOĆ NA PUTU Pritisnite ovaj taster duže od 2 sekunde da biste uputili poziv za pomoć na putu (u slučaju zaustavljanja vozila). Glasovna poruka potvrđuje da je poziv uspešno upućen*. Novi pritisak na ovaj taster poništava poziv. Glasovna poruka potvrđuje poništenje poziva. Zelena lampica ostaje upaljena (ali ne trepće) kada je veza uspostavljena. Ona se gasi kada se veza prekine. Ovaj poziv se obrađuje u platformi PEUGEOT Urgence za hitne intervencije koja lokalizuje vozilo i prosleđuje poziv odgovarajućoj spasilačkoj službi. U zemljama gde ne postoji ovakva platforma, ili kada vozač sam ne prihvati ovu uslugu, poziv se upućuje direktno službama za pružanje pomoći (112) bez lokalizovanja vozila. U slučaju da je računar vazdušnog jastuka registrovao udar, i nezavisno od eventualnog otvaranja vazdušnih jastuka, hitan poziv za pomoć biće upućen automatski. * Ova usluga je uslovljena i zavisi od toga da li je dostupna u pomenutoj zemlji. Obratite se PEUGEOT mreži. 228 FUNKCIONISANJE SISTEMA Prilikom davanja kontakta, zelena lampica se pali u trajanju od 3 sekunde pokazujući tako da je sistem u funkciji. Narandžasta lampica treperi : sistem je neispravan. Narandžasta lampica je upaljena i ne treperi : treba zameniti bateriju. U oba slučaja, obratite se mreži PEUGEOT. POZIV SLUŽBI HITNE POMOĆI ILI EKIPI ZA POMOĆ NA PUTU POMOĆU WIP Com 3D UPUĆIVANJE POZIVA ZA POMOĆ Pažnja, poziv službama za pomoć na putu i ostale usluge su aktivni samo ukoliko se interni telefon koristi sa važećom SIM karticom. Sa Bluetooth telefonom i bez SIM kartice, ove usluge ne važe. U slučaju nesreće, pritisnite taster SOS sve dok se ne oglasi zvučni signal i pojavi poruka na ekranu „Confirmation/Cancellation“ (ako je ubačena važeća SIM kartica). Poziv se upućuje* ka platformi PEUGEOT Hitni slučajevi koji prima informacije o mestu na kojem se vozilo nalazi i koji preusmerava signal upozorenja odgovarajućoj službi za hitne slučajeve. U onim zemljama u kojima ova platforma nije aktivna, ili kada usluga lokalizacije namerno nije prihvaćena, poziv se upućuje spasilačkim službama (112). U slučaju da je računar vazdušnog jastuka registrovao udar, i eventualno pucanje vazdušnih jastuka, hitan poziv za pomoć se upućuje automatski. Poruka „Deteriorated emergency call“ koju prati treperenje pokazivača narandžaste boje upućuje na neispravnost. Obratite se PEUGEOT mreži. * Ova usluga je uslovljena i zavisi od raspoloživosti. Obratite se mreži PEUGEOT. POZIV EKIPI ZA POMOĆ NA PUTU Pritisnite ovaj taster da biste pristupili PEUGEOT uslugama*. Odaberite „Customer call“ za sve informacije vezane za marku PEUGEOT. CUSTOMER CALL Odaberite „PEUGEOT PEUGEOT Assistance“ da uputite poziv za pomoć na putu. PEUGEOT ASSISTANCE * Ova usluga i opcije zavise od dostupnosti usluga u određenoj zemlji. 229 WIP Com 3D AUTORADIO MULTIMEDIA/BLUETOOTH TELEFON GPS EUROPE SADRŽAJ WIP Com 3D je zaštićen tako da može da radi samo na vašem vozilu. Radi njegovog postavljanja na neko drugo vozilo, obratite se mreži PEUGEOT. Iz bezbednosnih razloga, vozač treba da sve operacije koje zahtevaju njegovu potpunu pažnju obavezno obavlja kada je vozilo zaustavljeno. Kad motor ne radi, WIP Com 3D će se isključiti po aktiviranju moda Štednja Energije kako bi se štedela energija akumulatora. Neke mogućnosti opisane u ovom vodiču će biti dostupne krajem godine. 01 Osnovne funkcije 02 Opšti meni 03 Navigacija-Navođenje 04 Putne informacije 05 Radio 06 Reprodukcija muzičkih sadržaja 07 Telefon 08 Konfiguracija 09 Vokalne komande i komande ispod volana 10 Ekran sistema razgranatih funkcija Česta pitanja str. 232 str. 234 str. 238 str. 246 str. 248 str. 249 str. 254 str. 258 str. 259 str. 262 str. 266 231 01 OSNOVNE FUNKCIJE KOMANDE WIP Com-a 3D 1 PQRS * 2 RADIO NAV MEDIA ESC TRAFFIC ADDR BOOK 3 1 4 5 1. Izbacivanje CD-a. 2. RADIO : Pristup za Radio Menu. Prikaz liste stanica po abecednom redu (opseg FM) ili frekvencija (opseg AM). 9 8 6 7 12 10 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 TUV WXYZ * 0 # 11 SETUP : pristup „SETUP“ meniju (konfiguracija) (detaljna funkcija je opisana u rubrikama 02 i 10). Dug pritisak : pokrivenost GPS. 3. Audio podešavanje (Balans/Fader, Niski/Visoki tonovi, Muzički ambijent…). NAV : pristup za Navigation Menu prikaz poslednjih destinacija. 4. Podešavanje jačine zvuka (vrši se za svaki od sistema posebno, pri čemu se misli i na poruke i upozorenje kod navigacije). Dug pritisak : reinicijalizacija sistema. Kratak pritisak : deaktiviranje zvuka. 5. Automatsko pretraživanje niže frekvencije. Odabir predhodne pesme sa CD ili MP3 izvora. Automatsko pretraživanje više frekvencije. Odabir sledeće pesme sa CD ili MP3 izvora. 7. Normalni prikaz ili prazan ekran. 8. Odabir prikaza u nizu : na ekranu „CARD“/“NAV“ (ukoliko je navigacija u toku),/“TEL“ (ukoliko je razgovor u toku). „RADIO“ ili „MEDIA“ u toku očitavanja. 9. JAVLJANJE NA TELEFON : pristup za Phone menu Bluetooth konekcija, prihvatanje dolaznog poziva. 10. PREKIDANJE VEZE : pristup za Phone menu. Prekinuti poziv u toku ili odbiti dolazeći poziv, konekcija Bluetooth. 11. Odabir brojeva ili slova na alfa-numeričkoj tastaturi, odabir 10 radio frekvencija. 12. Čitač SD kartice. 232 Kratak pritisak : brisanje poslednjeg karaktera. Dug pritisak : aktiviraj prepoznavanje glasa. PQRS MEDIA : Pristup za Media Menu (CD audio, Jukebox, pomoćni ulaz). Prikaz liste pesama. Promena izvora. PUTNE INFORMACIJE : pristup za Traffic Menu (funkcija je detaljno opisana u rubrikama 02 i 10). 0 SETUP ADDR BOOK : pristup imeniku Address book Menu (funkcija je 6. detaljno opisana u rubrici 10). ESC : Napuštanje operacije u toku. Dug pritisak : povratak na glavni prikaz. TU 01 OSNOVNE FUNKCIJE KURSOR WIP Com 3D 1 13 14 13. OK : potvrda izbora koji jače svetli na ekranu. – Strelice u 4 smera : pritisak na levo/na desno. Kod prikaza ekrana „RADIO“ : izbor prethodne/sledeće frekvencije. Kod prikaza ekrana „MEDIA“ : odabir prethodne/sledeće pesme. Kod prikaza ekrana „CARD“ ili „NAV“ : horizontalno pomeranje po karti. – Strelice u 4 smera : pritisak na gore/dole. 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV WXYZ * 0 # 14. Okretanje točkića : Kod prikaza „RADIO“ : odabir prethoden/sledeće stanice sa liste. Kod prikaza ekrana „RADIO“ : odabir prethodne/sledeće stanice sa liste. Kod prikaza ekrana „MEDIA“ : odabir fajla MP3 prethodni/ sledeći. Kod prikaza ekrana „MEDIA“ : odabir izvora CD ili MP3 prethodni/sledeći. Kod prikaza „CARD“ ili „NAV“ : vertikalno pomeranje po karti. Kod prikaza „CARD“ ili „NAV“ : zumiranje karte napred/nazad. Prelazak na prethodnu ili sledeću pesmu iz menija. Pomeranje na prikazanoj virtuelnoj tastaturi. Pomeranje kursora menija. 233 02 OPŠTE FUNKCIJE MENI U ZAVISNOSTI OD SADRŽAJA Uzastopnim pritiskanjem tastera MODE pristupićete sledećim prikazima na ekranu : RADIO/MUZIČKI MEDIJI/VIDEO KARTA PREKO CELOG EKRANA TELEFON (Ako je razgovor u toku) NAVIGACIJA (Ukoliko je navođenje u toku) TRAFFIC SETUP SETUP : Pristup „SETUP“ meniju : jezici* i glasovne funkcije*, uvođenje vokalne funkcije (rubrika 09) datum i sat*, prikaz, jedinice i parametri sistema. * Dostupan u zavisnosti od modela. Dug pritisak : pristup GPS pokrivenosti sa prikazom. Za održavanje ekrana, preporučuje se korišćenje meke neabrazivne krpe (krpa za naočare) bez korišćenja dodatnih sredstava za čišćenje. 234 MEDIA TRAFFIC : pristup meniju Traffic Menu : prikaz upozorenja i putnih informacija. MEDIA : Meni „DVD Audio“ Meni „DVD-Video“ Da biste imali opšti prikaz menija po izboru, pogledajte deo „Ekrani sistema razgranatih funkcija“ u ovom odeljku. 02 OPŠTE FUNKCIJE PRIKAZ NA EKRANU U ZAVISNOSTI OD KONTEKSTA Avoid Kriterijumi za izbegavanje 3 Satellites Broj satelita Stopovers 3 Etape BROWSE ROUTE 2 PREGLED PUTANJE ZOOM/SCROLL 2 ZUMIRANJE I POMERANJE KARTE 3 Jedan pritisak na OK omogućava direktan pristup menijima preko ekrana. NAVIGATION (IF GUIDANCE IS IN PROGRESS): NAVIGACIJA (AKO JE NAVO ENJE U TOKU) : ABORT GUIDANCE 1 PREKINI NAVO ENJE REPEAT ADVICE 1 PONOVI PORUKU BLOCK ROAD 1 ZAKRČEN PUT 2 2 2 2 2 2 1 UNBLOCK PONIŠTI MORE POVEĆAJ LESS SMANJI CALCULATE IZRAČUNAJ ZOOM/SCROLL ZUMIRANJE POMERANJE KARTE BROWSE ROUTE PREGLED PUTANJE ROUTE INFO INFORMACIJE O PUTANJI SHOW DESTINATION PRIKAŽI DESTINACIJU TRIP INFO 2 PUTNE INFORMACIJE Route type 3 Kriterijumi za navođenje 2 1 1 VOICE ADVICE GLASOVNA PORUKA ROUTE OPTIONS OPCIJE NAVO ENJA ROUTE TYPE KRITERIJUM ZA NAVO ENJE ROUTE DYNAMICS 2 UZIMANJE U OBZIR USLOVA SAOBRAĆAJA 2 AVOIDANCE CRITERIA KRITERIJUM ZA IZBEGAVANJE 2 RECALCULATE IZRAČUNAJ PUTANJU 2 TELEPHONE: TELEFON : 1 END CALL PREKINI VEZU 1 HOLD CALL STAVI POZIV NA ČEKANJE 1 DIAL POZOVI 1 DTMF-TONES TONALITETI DMTF 1 PRIVATE MODE SKRIVENI POZIV 1 MICRO OFF ISKLJUČI MIKROFON MUSIC MEDIA PLAYERS: ČITAČI MUZIČKIH SADRŽAJA : TA 1 PUTNE INFORMACIJE (TA) PLAY OPTIONS 1 OPCIJE OČITAVANJA NORMAL ORDER NORMALNO 2 RANDOM TRACK NASUMIČNO 2 SCAN UVOD 2 SELECT MEDIA IZABERI IZVOR RADIO: RADIO : FM 1 FM TALASI 1 2 2 2 2 2 TA PUTNE INFORMACIJE (TA) RDS RDS RADIOTEXT RADIO TEKST REGIONAL PROG. REGIONALNI PROGRAM AM AM IN AM MODE AM TALASI 1 TA PUTNE INFORMACIJE (TA) REFRESH AM LIST 2 OSVEŽI LISTU AM FM 2 FM 2 235 02 OPŠTE FUNKCIJE PRIKAZ NA EKRANU U ZAVISNOSTI OD KONTEKSTA FULL SCREEN MAP: KARTA PREKO CELOG EKRANA : RESUME GUIDANCE/ABORT GUIDANCE 1 ZAUSTAVI/POKRENI NAVO ENJE ADD STOPOVER/SET DESTINATION 1 IZABERI ODREDIŠTE/DODAJ ETAPU POIS NEARBY 1 VAŽNA MESTA NA PUTU POSITION INFO 1 INFORMACIJE O MESTU OPTIONS OPCIJA Navigate to 3 Ići ka destinaciji Dial 3 Pozvati Save position 3 Upamti mesto Zoom/Scroll 3 Uvećaj/pomeri kartu AUDIO DVD (LONG PRESS): DUG PRITISAK : STOP STOP 1 STOP GROUP GRUPA Group 1.2/n 3 Grupa 1.2/n PLAY OPTIONS 2 NAČIN OČITAVANJA Normal order/Random track/Scan 3 Normalan/nasumični/uvod 2 2 1 2 2 2 2 2 1 236 MAP SETTINGS PODEŠAVANJE KARTE 2D MAP KARTA 2D 2.5D MAP PERSPEKTIVA 3D MAP 3D KARTA NORTH UP KARTA KA SEVERU HEADING UP PRAVAC VOZILA ZOOM/SCROLL UVEĆAJ POMERI KARTU TA TA PUTNE INFORMACIJE 1 2 SELECT MEDIA IZABRATI IZVOR VIDEO DVD (LONG PRESS): DUG PRITISAK : PLAY 1 OČITAVANJE SADRŽAJA STOP STOP DVD MENUS 2 DVD MENIJI DVD menu 3 DVD meni DVD top menu 3 Glavni meni List of titles 3 Lista naslova List of chapters 3 Poglavlja 2 DVD OPTIONS DVD OPCIJE Audio 3 Audio Subtitles 3 Titlovi Angle 3 Ugao prikaza 2 Primeri : WIP Com 3D TO JE : – podešavanje karte koje omogućava dvodimenzionalni prikaz, prikaz sa perspektivom, 3D prikaz karte. Dvodimenzionalni prikaz Prikaz sa perspektivom 3D prikaz karte – konfiguracija sistema pomoću glasovne komande. 237 03 NAVIGACIJA – NAVO ENJE Vokalne komande za „NAVIGACIJU“ su obrađene u rubrici 09. U toku navođenja, dugim pritiskom na kraj komande za osvetljenje dobija se poslednje uputstvo u navođenju. IZBOR DESTINACIJE 1 4 NAV Pritisnite taster NAV. Odaberite funkciju „Address input“ i pritisnite točkić da potvrdite. ADDRESS INPUT Lista 20 poslednjih destinacija se pojavljuje ispod funkcije Navigation Menu. 2 Pritisnite ponovo na taster NAV ili odaberite funkciju Navigation Menu i pritisnite OK da potvrdite. 5 6 Kad odaberete željenu zemlju okrećite točkić i izaberite funkciju predviđenu za grad. Pritisnite OK da potvrdite. Odaberite slova jedno po jedno za grad potvrđujući izbor svaki put pritiskom na OK. NAVIGATION MENU 3 Odaberite funkciju „Destination input“ i pritisnite OK da potvrdite. DESTINATION INPUT 238 Postoji gotova lista od početnih slova gradova za odabranu zemlju kojoj možete pristupiti preko tastera LIST virtuelne tastature. 03 NAVIGACIJA – NAVO ENJE Moguće je prelaziti preko delova karte pomoću 4 strelice. Može se odabrati njena orijentacija putem prečice „Prikaži kartu preko čitavog ekrana“. Pritisnite OK da biste odabrali podešavanje mape „Map Settings“. 7 9 Okrenite točkić i odaberite OK. Pritisnite OK da potvrdite. Zatim odaberite početak navođenja „Start route guidance“ i pritisnite OK da potvrdite. START ROUTE GUIDANCE Da biste što lakše uneli podatak, možete direktno upisati poštanski kod nakon što odaberete funkciju „Postal code“. Koristite virtuelnu tastaturu da biste unosili slova i brojeve. 8 10 Vratite se na korake od 5 do 7 za funkciju ulica i broj „House number“ i „Street“. Odaberite funkciju „Save to address book“ da biste potvrdili unesenu adresu u jednom od fajlova repertoara. Pritisnite OK da biste potvrdili izbor. WIP Com 3D omogućava snimanje više od 4 000 kartica sa kontakt adresama. Da biste izbrisali destinaciju ; polazeći od etapa 1 do 3, izaberite „Choose from last destinations“. Dugim pritiskom na neku od destinacija, prikazaće se lista radnji, među kojima možete da izaberete : DELETE ENTRY DELETE LIST 11 Odaberite kriterijum za navođenje : „Optimized route“, „Short route“ i „Fast route“ i pritisnite OK da potvrdite izbor i započnete navođenje. Izaberite putanju odgovarajuće boje prema izboru i pritisnite OK da biste potvrdili izbor i započeli navođenje. Izbor destinacije možete vršiti iz imenika ili iz poslednjih upamćenih adresa „Choose from last destinations“ ili „Choose from address book“, izborom raskrsnice, centra grada, geografskih koordinata ili direktno putem „Karte“. CHOOSE FROM ADDRESS BOOK CHOOSE FROM LAST DESTINATIONS 239 03 NAVIGACIJA – NAVO ENJE IZBOR NAVO ENJA 1 5 NAV 2 Prilikom prikaza na ekranu, moguće je odabrati „Map Settings“ zatim „2D Map/2.5D Map/3D MapNorth UpHeading Up“. 3D prikaz zgrada zavisi od razvoja kartografije samog grada. Pritisnite taster NAV. ROUTE DYNAMICS Pritisnite ponovo taster NAV ili odaberite funkciju Navigation Menu i pritisnite OK da potvrdite. 6 NAVIGATION MENU 3 Odaberite funkciju „Route options“ i pritisnite OK da potvrdite. ROUTE OPTIONS 4 Odaberite funkciju „Route type“ i pritisnite OK da potvrdite. Ova funkcija omogućava izmenu kriterijuma za navođenje. ROUTE TYPE 240 Odaberite funkciju „Route dynamics“. Ova funkcija omogućava pristup opcijama „Traffic independent“, Semidynamic i „Dynamic“. Odaberite funkciju „Avoidance criteria“. Ova funkcija omogućava pristup izboru izbegavanja „Avoid“ (autoputeva, naplatnih rampi, trajekta, tunela). AVOIDANCE CRITERIA 7 Okrenite prsten da biste odabrali funkciju „Recalculate“ da biste uzeli u obzir izabrane funkcije navođenja. Pritisnite OK da biste potvrdili. RECALCULATE 03 NAVIGACIJA – NAVO ENJE DODAVANJE ETAPE 1 Možete dodavati ili brisati etape na putanji nakon što ste odabrali odredište. 5 Ubacivanje podataka za novu adresu. NAV Pritisnite taster NAV. 2 ADDRESS INPUT 6 Pritisnite ponovo taster NAV ili izaberite funkciju Navigation Menu i pritisnite OK da potvrdite izbor. Kad ste ubacili podatke za novu adresu, odaberite „Start route guidance“ i pritisnite OK da biste potvrdili. START ROUTE GUIDANCE NAVIGATION MENU 7 3 Odaberite funkciju „Stopovers“ etape i pritisnite OK da potvrdite. STOPOVERS 4 Odaberite funkciju „Add stopover“ da biste dodali etape (najviše 5 etapa) i pritisnite OK da potvrdite izbor. ADD STOPOVER 8 Pronađite etapu na listi i pritisnite OK da potvrdite. Ponovite operacije od 1 do 7 onoliko puta koliko je to potrebno zatim odaberite „Recalculate“ za izračunavanje putanje i pritisnite OK da biste potvrdili izbor. Da biste promenili etape, ponovite operacije od 1 do 3 i odaberite „Rearrange route “ (izaberite etapu, obrišite je, premestite je na listi pomoću točkića da biste promenili redosled, potvrdite njen novi položaj, i završite sa komandom „Recalculate“). 241 03 PRETRAGA VAŽNIH MESTA NA PUTU (POI) 1 Važna mesta na putu (POI-Points of importance) označavaju skup uslužnih mesta u blizini (hotela, raznih prodavnica, aerodroma…). 6 NAV Pritisnite taster NAV. 2 POI IN CITY Pritisnite ponovo taster NAV ili izaberite funkciju Navigation Menu i pritisnite OK da potvrdite. Listi gradova u toj zemlji možete pristupiti preko tastera LIST na virtuelnoj tastaturi. NAVIGATION MENU 3 Izaberite funkciju „POI search“ da biste tražili važna mesta na putu i pritisnite OK da potvrdite. POI SEARCH 4 Izaberite funkciju „POI in city“ da biste tražili važna mesta u željenom gradu. Odaberite zemlju, zatim unesite naziv grada pomoću virtuelne tastature. 7 Izaberite funkciju „POI nearby“ da biste pronašli važna mesta u vašoj blizini. Odaberite funkciju „POI in country“ u zemlji da biste počeli pretragu važnih mesta u željenoj zemlji. POI IN COUNTRY POI NEARBY 5 Izaberite funkciju „POI near destination“ da biste pronašli važna mesta u blizini krajnjeg odredišta. POI NEAR DESTINATION 242 8 Odaberite funkciju „POI near route“ da biste počeli pretragu važnih mesta u blizini vaše putanje. POI NEAR ROUTE 03 NAVIGACIJA – NAVO ENJE LISTA VAŽNIH MESTA NA PUTU (POI) Ova ikona se pojavljuje kada se više mesta od važnosti POI grupišu u istoj zoni. Kad zumirate ovu ikonu, prikazaće vam se nova mesta od važnosti (POI). * U zavisnosti od zemlje. 243 03 NAVIGACIJA – NAVO ENJE AŽURIRANJE VAŽNIH MESTA NA PUTU I RIZIČNIH ZONA 1 3 Izvršite download podataka na SD karticu ili USB za ažuriranje „Mest od značaja na putu i rizičnih zona“ sa Interneta. Ova usluga je dostupna na www.peugeot.co.uk ili www.peugeot.fr. NAV Pritisnite NAV, odaberite „Navigation“ Menu, zatim „Settings“, zatim „Update personal POI“. NAVIGATION MENU SETTINGS UPDATE PERSONAL POI 4 Izaberite korišćeni izvor „SD-Card“ ili „USB“ i pritisnite OK. Ove fajlove treba da kopirate na odabrani izbor. 2 5 Ubacite izvor (SD karticu ili USB) koja sadrži osnovne podatke o važnim mestima na putu (POI) u čitač za SD karticu ili čitač USB. 6 Uspešnost preuzimanja (download) se biće potvrđena porukom. Resetovanje sistema. Verzija važna mesta na putu POI Rizične zone dostupna je preko menija SETUPSystem. 244 03 NAVIGACIJA – NAVO ENJE PODEŠAVANJE ZVUČNIH PORUKA Tokom prikazivanja navigacije na ekranu, pritisnite OK zatim odaberite da ili „Voice advice“ da biste aktivirali ili isključili emitovanje glasovnih poruka za navigaciju. Koristite taster za jačinu zvuka da biste podesili intenzitet. 1 Jačina zvuka upozorenja za POI Rizične zone se podešava isključivo u trenutku kada se ovo upozorenje oglasi. 3 SETTINGS 4 PODEŠAVANJE VAŽNIH MESTA I RIZIČNIH ZONA 1 Izaberite funkciju „POI categories on Map“ da biste izabrali važna mesta na putu koja želite da se pojavljuju na vašoj karti. POI CATEGORIES ON MAP NAV Pritisnite taster NAV. 5 2 Izaberite funkciju „Settings“ za podešavanja i pritisnite OK da biste potvrdili izbor. Pritisnite ponovo taster NAV ili odaberite funkciju Navigation Menu i pritisnite OK da biste potvrdili izbor. NAVIGATION MENU Izaberite podešavanje parametara za rizične zone „Sound alert“ da biste pristupili njihovom prikazu na mapi „Visual alert“ vizuelnom „Display on map“ i zvučnom upozorenju pri približavanju „Set parameters for risk areas“. SET PARAMETERS FOR RISK AREAS 245 04 INFORMACIJE O SAOBRAĆAJU PARAMETRI ZA FILTRIRANJE I PRIKAZIVANJE TMC PORUKA 1 Poruke TMC (Trafic Message Channel) predstavljaju informacije u vezi sa saobraćajem i klimatskim uslovima koje vam stižu u realnom vremenu i prenose se u vidu zvučnih i vizuelnih obaveštenja na navigacionoj karti. U slučaju nepovoljnih prilika na putu, može da se desi da vam sistem za navođenje predloži zaobilaznu putanju. 4 TRAFFIC Odaberite filter po vašem izboru : MESSAGES ON ROUTE Pritisnite taster TRAFFIC. ALL WARNING MESSAGES ONLY WARNINGS ON ROUTE ALL MESSAGES Lista poruka TMC pojaviće se na ekranu ispod Traffic Menu poređanih prema blizini. 2 Pritisnite ponovo taster TRAFFIC ili izaberite funkciju Traffic Menu i pritisnite OK da biste potvrdili izbor. TRAFFIC MENU 5 Odaberite „Geo. Filter“. GEO. FILTER Kada izaberete sve poruke o putanji, preporučuje se da dodate geografski filter (u krugu od 5 km na primer) da biste smanjili broj prikazanih poruka na karti. Geografski filter prati kretanje vozila. 3 Odaberite „Select preferred list“ zatim pritisnite OK da biste potvrdili. 246 Filteri su nezavisni i njihovi rezultati dopunjuju. Preporučujemo : – jedan filter u prečniku od 10 km za područje sa gustim saobraćajem, – jedan filter na 50 km ili jedan filter za kretanje na autoputu. 04 INFORMACIJE O SAOBRAĆAJU OSNOVNI TMC VIZUELNI PRIKAZI 1 Crni i plavi trougao : opšte informacije, na primer : 2 Crveni i žuti trougao : informacije o saobraćaju, na primer : PRESLUŠAVANJE TA PORUKA Funkcija TA (Saobraćaj na Autoputu), zahteva na prvom mestu preslušavanje poruka upozorenja. Da bi se aktivirala, ovoj funkciji je neophodan dobar prijem neke radio stanice koja emituje ovu vrstu poruka. Čim se emituje neka poruka o saobraćaju, medij koji je u toku (Radio, CD, Džuboks, …) se automatski prekida kako bi emitovao poruku. Nakon toga, nastavlja se normalno slušanje prethodnog medija. 1 2 Kada se na ekranu pojavi aktuelni medij, pritisnite točkić. Pojavljuje se skraćeni meni izvora, i omogućava opciju : TA 3 Izaberite opciju TA i pritisnite točkić kako biste validirali i nastavili ka odgovarajućim podešavanjima. 247 05 RADIO Spoljašnje okruženje (brdo, građevine, tunel, parking, podzemni prolaz…) mogu da ometaju prijem radio stanice, uključujući mod RDS. Ova pojava je normalna u prenošenju radio talasa i nikako ne znači da je u pitanju nepravilnost u radu autoradia. BIRANJE STANICA 1 RADIO Pritisnite taster RADIO da bi se prikazale lokalne radio stanice po abecednom redu. Izaberite željenu stanicu okretanjem točkića i pritisnite da biste potvrdili izbor. RDS-REGIONALNE RADIO STANICE 1 2 Kada je na ekranu naznačena stanica koja se trenutno sluša, pritisnite OK. Na displeju se javlja meni sa sledećim direktnim komandama : TA RDS Prilikom slušanja radia, pritisnite jedan od tastera  i  da biste postigli automatsko pretraživanje stanice na nižoj ili višoj frekvenciji. RADIOTEXT REGIONAL PROG. AM Kada se prikaže ekran „RADIO“, okrenite točkić ili koristite strelice sa 4 smera da biste odabrali predhodnu ili sledeću stanicu sa liste. Pritisnite jedan od tastera digitalne tastature duže od 2 sekunde da biste memorisali stanicu koju slušate. Memorisanje će biti potvrđeno zvučnim signalom. Pritisnite taster digitalne tastature da biste uključili memorisanu radio stanicu. 248 3 Izaberite željenu funkciju i pritisnite OK da biste potvrdili izbor i mogli da izvršite odgovarajuća podešavanja. RDS, ako je prikazan, omogućava nastavak slušanja iste stanice zahvaljujući praćenju frekfencije. Međutim, nekim uslovima praćenje RDS stanice neće biti moguće u čitavoj zemlji jer radio stanice ne pokrivaju 100 % teritorije. To objašnjava gubitak prijema radio stanice prilikom kretanja. 06 ČITAČI MUZIČKIH MEDIJA CD, CD MP3/WMA, SD MP3 KARTICA/ WMA/USB ČITAČ INFORMACIJE I UPUTSTVA MP3 format, skraćenice MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3 i format WMA, skraćenice za Windows Media Audio vlasništvo Microsoft-a, su formati preduzeti pri komprimovanju audio sadržaja koje omogućavaju da se više desetina muzičkih fajlova smesti na jedan disk. Povezivanje IPod-a : Za očitavanje fajlova u MP3 formatu, priključite IPod na USB port (ograničena upotreba). Za očitavanje fajlova ITunes, priključite IPod na pomoćnu utičnicu (AUX). Da bi se očitao narezani CDR ili CDRW, pri narezivanju izaberite ISO 9660 standarde nivo 1, 2 ili Joliet po izboru. Ako je narezani sadržaj u nekom drugom formatu, mogu se pojaviti problemi prilikom njegove reprodukcije. Preporučuje se da pri narezivanju jednog diska koristite uvek iste standarde, sa najmanjom mogućom brzinom (4x maksimalno) radi postizanja najboljeg kvaliteta zvuka. U slučaju multi-sessions CD-a, prešporučuje se standard Joliet. Autoradio očitava samo audio datoteke sa ekstenzijom „.mp3“ sa protokom podataka od 8 Kbps do 320 Kbps i ekstenzijom „.wma“ sa protokom od 5 Kbps do 384 Kbps. Podržava i mod VBR (Variable Bit Rate). Svaki drugi tip datoteke (.mp4, m3u…) neće biti moguće reprodukovati. Preporučujemo Vam da nazivi datoteka sadrže manje od 20 karaktera i da izbegavate netipične karaktere (ex : “ “ ? ; ù) kako bi se izbegli problemi pri reprodukciji ili oko prikazivanja na displeju. Tokom reprodukcije, završite korišćenje „USB“ ili „SD-Card“ pre nego što ih izvadite iz čitača. Radi sprečavanja krađe, izvadite SD katicu ili USB fleš pri napuštanju vašeg vozila sa otvorenim krovom. Da bi mogao da se očita, USB treba da bude formatiran FAT 32. 249 06 ČITAČI MUZIČKIH MEDIJA BIRANJE/SLUŠANJE CD MP3, SD kartica ili USB su kompatibilni izvori. CD, CD MP3/WMA, SD KARTA MP3/WMA/USB 5 1 Ubacite audio CD ili MP3 u čitač, SD karticu u čitač karte ili USB u čitač za USB. Očitavanje će početi automatski. RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC ADDR BOOK 1 SETUP 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV WXYZ * 0 # Pritisnite ponovo taster MEDIA ili izaberite funkciju Media Menu i pritisnite OK da biste potvrdili izbor. MEDIA MENU Lista ili fajlovi MP3/WMA pojavljuju se ispod menija Media Menu. 6 Izaberite funkciju Select media i pritisnite OK da potvrdite izbor. 2 SELECT MEDIA Pritisnite ovaj taster. 7 Kada je prikazan ekran MEDIA, okrenite točkić na gore ili na dole da biste odabrali prethodni ili sledeći kompatibilni izvor. 3 4 250 MEDIA Pritisnite taster MEDIA. Izaberite željeni izvor muzike. Pritisnite OK da biste potvrdili izbor. Počinje očitavanje. Očitavanje i prikazivanje MP3/WMA kompilacija zavisi od programa ili parametara koji su korišćeni pri narezivanju diska. Preporučujemo vam da pri narezivanju sadržaja koristite ISO 9660 standard. 06 ČITAČI MUZIČKIH MEDIJA JUKEBOX KOPIRANJE SADRŽAJA CD-a NA HARD DISK, USB, SD KARTICU 1 Tokom kopiranja, prekidom kontakta prekinuće se kopiranje koje će se nastaviti nakon ponovnog davanja kontakta. 5 RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC ADDR BOOK 1 SETUP 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV WXYZ * 0 # Ubacite CD audio/MP3, USB ili SD karticu. 6 Proverite da li je aktiviran MEDIA onog izvora koji želite da koristite (CD, USB ili SD kartica). 2 MEDIA 3 Pritisnite taster MEDIA. Pritisnite ponovo taster MEDIA ili izaberite taster Media Menu prtisnite OK da biste potvrdili izbor. Izaberite „Jukebox management“ zatim kopiranje-dodavanje fajlova „Add files“ i pritisnite OK posle svakog koraka da biste potvrdili izbor. Izaberite na primer kopiranje fajlova iz MP3 „Add files from MP3-Disc“ zatim pritisnite OK da biste potvrdili. ADD FILES FROM MP3-DISC Izaberite „[New folder]“ da biste kreirali novi fajl ili izaberite već postojeći fajl (koji ste prethodno kreirali). [NEW FOLDER] 7 Ubacite promenu naziva novih fajlova „Do you want to change the names of the tracks that will be ripped?“ : izaberite „Yes“ da biste ih promen ili „No“. YES 8 ADD FILES 4 Izaberite željene sadržaje zatim kopiraj označeno „Rip selection“ ili izaberite ponovo sve sadržaje pomoću funkcije kopiraj sve „Rip all“. 9 NO Da biste kopirali CD MP3, izaberite kopiranje sa preslušavanjem „Real time ripping“, brzo/kvalitetno kopiranje „Fast ripping“/“High quality (192 kbit/sec)“ ili kopiranje standardnog kvaliteta „Standard quality (128 kbit/sec)“ zatim izaberite funkciju počni da kopiraš „Start ripping“. Potvrdite poruku upozorenja pritiskom na OK da biste započeli kopiranje. OK 251 06 ČITAČI MUZIČKIH MEDIJA JUKEBOX JUKEBOX SLUŠANJE JUKEBOX-A PREIMENOVATI ILI IZBRISATI ALBUM Proverite da ne koristite slučajno Jukebox kao izvor muzike pre nego što preimenujete ili obrišete listu/fajl. 1 2 3 4 1 MEDIA Prebaciti očitavanje muzike sa Jukeboox-a na drugi izvor (CD, radio, itd…). MEDIA Pritisnite taster MEDIA. Pritisnite ponovo taster MEDIA, izaberite Media Menu i pritisnite taster OK da biste potvrdili izbor. Izaberite funkciju „Jukebox management“ i pritisnite OK da potvrdite izbor. Pritisnite taster MEDIA. Pritisnite ponovo taster Media Menu ili odaberite i pritisnite taster OK da potvrdite izbor. 2 Odaberite „Jukebox management“ i pritisnite taster OK da biste potvrdili izbor. 3 Odaberite „Play options“ i pritisnite taster OK. Izaberite „Playlists“ ili „Folders & Files“ i pritisnite taster OK da biste potvrdili izbor. JUKEBOX MANAGEMENT 5 Izaberite funkciju „Modify content“ i pritisnite OK da potvrdite izbor. MODIFY CONTENT 252 Pritisnite taster ESC da biste se vratili na prvi nivo fajlova. Možete da napravite playlist-u u Jukeboxu. Playlists>Create new playlist>Jukebox management. Dodajte jednu po jednu željenu pesmu i zatim snimite modifikaciju. Zatim izaberite opciju očitavanja „Media Menu“. 06 ČITAČI MUZIČKIH MEDIJA KORIŠĆENJE POMOĆNOG ULAZA (AUX) GLEDANJE VIDEO DVD-a 1 Ubacite DVD u čitač. Očitavanje će početi automatski. 2 AUDIO/VIDEO/KABL RCA SE NE ISPORUČUJE RADIO MEDIA NAV ESC TRAFFIC ADDR BOOK SETUP 1 2 3 ABC DEF 4 GHI 5 JKL 8 9 TUV WXYZ * 0 # Ako se DVD ne pojavi na ekranu, pritisnite taster MODE da biste pristupili ekranu MEDIA koji će prikazati ekran DVD. 1 6 MNO 7 PQRS 2 Priključite prenosivu opremu (čitač MP3 kameru, foto aparat…) na RCA (beli i crveni za audio, crveni i žuti za video) nalazi se u pregradi za rukavice, pomoću JACK/RCA audio kabla. MEDIA Pritisnite taster MEDIA i pritisnite još jednom ili izaberite funkciju Media Menu i pritisnite OK da biste potvrdili izbor. Ako pomoćni ulaz nije aktiviran, izaberite upravljanje pomoćnim izvorom „Ext. Device (Aux) management“ da biste ga aktivirali. 3 MEDIA Pritisnite taster MEDIA da biste u svakom trenutku mogli da pristupite meniju DVD-a DVD menu ili funkcijama Media Menu kako biste izvršili video podešavanja (svetlost/ kontrast, format slike…). 4 strelice i hromirani točkić vam omogućavaju da prelazite sa jedne odabrane opcije DVD na drugu. Poglavlja možete da menjate pritiskom tastera  ili . Odaberite željeni video izbor (DVD-Video, External device (AV)). Pritisnite OK da biste potvrdili izbor. Očitavanje će da počne. 3 Izaberite, „Select media“ a zatim pomoćni ulaz (video) „External device (AV)“ i pritisnite OK da biste ga aktivirali. EXTERNAL DEVICE 4 Izaberite izvor muzike AUX i pritisnite OK da potvrdite izbor. Očitavanje automatski počinje. Prikazivanje i upravljanje komandama se obavlja putem nomadske opreme. 253 07 TELEFONIRANJE BIRANJE IZME U BLUETOOTH TELEFONA/INTERNOG TELEFONA 1 Da biste aktivirali Bluetooth telefon ili interni telefon, pritisnite JAVLJANJE NA TEL. 2 Izaberite meni na telefonu Phone menu, zatim odaberi telefon „Select phone“ zatim izaberite između isključenja telefona „Telephone off“, bleutooth telefona „Use Bluetooth phone“ ili internog telefona „Use internal phone“. Pritisnite OK prilikom svake etape da biste potvrdili izbor. Sistem se može povezati samo na Bluetooth telefon i SIM karticu (interni telefon) istovremeno. U tom slučaju, repertoar će se uskladiti sa repertoarom Bluetooth telefona. 254 07 TELEFONIRANJE POVEZIVANJE BLUETOOTH TELEFONA Iz bezbednosnih razloga i zbog pažnje koju zahteva od vozača, postupak spajanja Bluetooth telefona sa setom za slobodne ruke sistema WIP Com 3D se mora obaviti kada je vozilo zaustavljeno a ključ u kontakt bravi. 1 2 3 Aktivirajte funkciju Bluetooth na telefonu. Poslednji prethodno povezani telefon će se automatski povezati. * Dostupne telefonske usluge su ograničene mogućnostima mreže, SIM karticom i kompatibilnošću sa Bluetooth aparatima koje koristite. Proverite u uputstvima za vaš telefon i kod operatera kojim uslugama imate pristup. Mreža nudi listu telefona sa najboljim uslugama. 4 Za prvu konekciju, pritisnite traženje telefona „Search phone“ i pritisnite ok da biste potvrdili. Zatim izaberite naziv telefona. SEARCH PHONE 5 Unesite pristupnu šifru u telefon. Šifra je prikazana na ekranu. Pritisnite taster TEL. Kada nijedan telefon nije povezan, sistem predlaže povezivanje telefona „Connect phone“. Odaberite da „Yes“ pritisnite OK da biste potvrdili izbor. Pojavljuje se lista prethodno povezanih telefona (najviše 4) na multifunkcionalnom ekranu. Za novu konekciju odaberite telefon po izboru zatim povezivanje telefona „Connect phone“ za novu konekciju. Izaberite izbriši povezivanje „Delete pairing“ da biste poništili povezivanje telefona. Kada se telefon poveže, WIP Com 3D će povezati adresar i memorisane pozive. Ovo povezivanje može potrajati nekoliko minuta*. 1 Za zamenu povezanog telefona pritisnite taster TEL zatim izaberite telefonski meni Phone menu a onda izaberi telefon „Select phone“, zatim povežite bluetooth telefon, „Connect Bluetooth phone“ zatim izaberite željeni telefon ili opciju traženje telefona „Search phone“. Nakon svake etape pritisnite OK da biste potvrdili izbor. 255 07 TELEFONIRANJE KORIŠĆENJE INTERNOG TELEFONA SA SIM KARTICOM 1 Ako ste izabrali da ne koristite interni telefon za lične pozive, uvek možete da povežete Bluetooth telefon da biste primali pozive preko audio sistema vozila. 1 1 Izbacite držač kartice pritiskajući dugme za izbacivanje. 4 GHI Instalirajte SIM karticu u držač, a zatim je uvucite u otvor. 2 Za vađenje SIM kartice, postupite kao i u etapi 1. Pošto zahtevaju vašu potpunu pažnju i radi vaše bezbednosti, sve operacije vezane za instaliranje SIM kartice moraju se obavljati kada je vozilo zaustavljeno. 256 3 DEF 5 JKL 6 MNO 7 8 9 PQRS TUV WXYZ * 0 # Unesite PIN kod putem tastature i izaberite OK da biste potvrdili operaciju. REMEMBER PIN Prilikom unošenja PIN koda, odaberite „Remember PIN“ da biste pristupili telefonu a da ne morate da unosite kod prilikom sledećeg korišćenja. 2 3 2 ABC Sistem pita da li želite da koristite interni telefon za vokalne pozive, „Yes“ odaberite „Do you want to switch to the internal phone?“ ako želite da koristite vašu SIM karticu za lične pozive. U suprotnom, jedino će hitni pozivi ići preko SIM kartice. Kada instalirate SIM kartu, sistem može da uskladi adresar i dnevnik poziva. Sinhronizovanje može da potraje nekoliko minuta. 07 TELEFONIRANJE PRIMANJE POZIVA 1 2 UPUĆIVANJE POZIVA Dolazni poziv se oglašava zvonom i porukom na ekranu. 1 Odaberite komandu „Yes“ da biste prihvatili ili „No“ da biste odbili pa potvrdite pritiskom na OK. YES Lista sa 20 poslednjih upućenih i primljenih poziva iz automobila se pojavljuje ispod telefonskog menija Phone menu. Možete da izaberete jedan broj i da za upućivanje poziva pritisnete OK. NO 2 Taster JAVLJANJE NA TEL prihvata, a taster PREKIDANJE VEZE odbija dolazni poziv. 3 Za prekid veze, pritisnite taster PREKIDANJE VEZE ili pritisnite OK i izaberite „End call“ potvrdite izbor pritiskom na OK. END CALL Pritisnite ivicu komande ispod volana da biste prihvatili poziv ili završili razgovor koji je u toku. Pritisnite taster JAVLJANJE NA TEL. Izaberite funkciju telefonski meni Phone menu i pritisnite OK da biste potvrdili. PHONE MENU 3 Izaberite biranje broja Dial number, zatim birajte broj telefona pomoću virtuelne tastature. DIAL NUMBER Broj možete izabrati i iz imenika. Možete da izaberete opciju izaberi broj iz imenika Dial from address book. WIP Com 3D ima 4 096 kartica u memoriji. Kraj komande ispod volana držite pritisnut duže od dve sekunde da biste pristupili imeniku. 257 08 KONFIGURACIJA PODEŠAVANJE DATUMA I SATA Ovo podešavanje treba ponoviti nakon svakog odvajanja akumulatora. 1 Ova funkcija daje pristup sledećem izboru prema razgranatim SETUP funkcijama. Način sinhronizacije GPS (GMT) : 1. Potvrdite izbor „Synchronise with GPS“, sat će se podesiti prema GMT vremenu, kao i datum. 2. Pomoću 4 strelice, prelazite kursorom sa jednog izbora sati na drugi i pritisnite OK. 3. Možete pomoću točkića da izaberete vremensku zonu po vašem izboru. Pažnja u slučaju prelaska sa letnjeg na zimsko računanje vremena, moraćete ponovo ručno da promenite vremensku zonu. 5 SETUP Pritisnite taster SETUP. 2 Odaberite funciju podešavanje datuma i sata „Date & Time“ i pritisnite OK da biste potvrdili izbor. DATE & TIME 3 Odaberite funkciju podešavanje datuma i sata „Set date & time“ i pritisnite OK da biste potvrdili izbor. SET DATE & TIME 4 258 Podesite parametre pomoću točkića i pređite na sledeći pomoću 4 strelice. Pritisnite OK da biste potvrdili izbor. 6 Odaberite funkciju podesi datum „Date format“ i pritisnite OK da biste potvrdili. Odaberite željeni format pomoću točkića i pritisnite OK da potvrdite izbor. Odaberite funkciju podesi sat „Time format“ i pritisnite OK da biste potvrdili izbor. Izaberite željeni format pomoću točkića i pritisnite OK da biste potvrdili izbor. Pritiskajte tokom dve sekunde taster SETUP koji će vam omogućiti da pristupite : DESCRIPTION OF THE UNIT GPS COVERAGE DEMO MODE 09 KOMANDE ISPOD VOLANA RADIO : za izbor sledeće memorisane stanice. CD audio : odabir sledeće liste. U slučaju prikaza „MEDIA“ na ekranu : CD MP3/KARTA/JUKEBOX : za izbor sledećeg sadržaja. Za izbor sledećeg podatka iz adresara. Komanda za brisače prozora : prikaz „RADIO“ i „MEDIA“. Komanda osvetljenja : aktiviranje glasovne komande kratkim pritiskom, ukazivanje na uputstvo za navigaciju u toku dugim pritiskom. RADIO : automatsko pretraživanje više frekvencije. CD/SD KARTICA/JUKEBOX: pretraživanje sledećeg izvora. CD/SD KARTICA/JUKEBOX : dug pritisak na taster : brzo pretraživanje. Pojačanje zvuka. – Promena izvora zvučnog sadržaja. – Upućivanje poziva pomoću adresara. – Javljanje/Prekidanje veze na telefonu. – Pritisak duži od 2 sekunde : pristup adresaru. RADIO : izbor predhodne memorisane radio stanice. CD audio : izbor prethodne liste. Kad je prikaz MEDIA na ekranu : CD MP3/SD KARTICA/JUKEBOX : izbor prethodnog sadržaja. Izbor predhodnog sadržaja iz adresara. Tišina, isključivanje zvuka : aktivira se istovremenim pritiskom na tastere za pojačavanje i smanjenje jačine zvuka. Pojačanje zvuka pritiskom na jedan od dva tastera za jačinu zvuka. Smanjenje jačine zvuka. RADIO : automatsko pretraživanje niže frekvencije. CD/SD KARTICA/JUKEBOX : izbor sledeće liste. CD/SD KARTICA/JUKEBOX : neprekidni pritisak na taster : brzo vraćanje. 259 09 GOVORNE KOMANDE I KOMANDE ISPOD VOLANA PODEŠAVANJE VOKALNIH KOMANDIVOKALNO PREPOZNAVANJE 1 CONTEXT GENERAL Pre prvog korišćenja, preporučuje se preslušavanje, izgovaranje, ponavljanje uputstava za korišćenje. 2 Pritisnite taster SETUP i izaberite funkciju jezici i govorne funkcije.“Language & Speech“. Okrenite točkić i izaberite vokalno prepoznavanje „Voice control“. Aktivirajte prepoznavanje glasa. Izaberite uputstva „Tutorial“. SETUP Izrazi za izgovaranje u zavisnosti od konteksta mogu se naći u sledećoj tabeli. Izgovor i WIP Com 3D prelazak na izvršenje. SAY Help address book Help voice control Help media Help navigation Help telephone Help radio Cancel Correction RADIO Select station Station Read out station list Enter frequency Select wave band AM FM TA on TA off NAVIGATION Destination input Voice advice off PQRS * Voice advice on Save address Start guidance TU 0 Dugim pritiskom na ovaj taster ili pritiskom na kraj komande za osvetljenje : aktivira se prepoznava nja glasa. 260 Abort guidance Navigate entry POI Search ACTION Access to the address book help Access to the voice reco help Access to the media management help Access to the guidance, navigation help Access to the telephone help Access to the radio help To cancel a voice command which is in progress Request to correct the last voice recognition carried out Clear Select a radio station Select a radio station using its RDS description from the RADIO list Listen to the list of stations available Listen to the frequency of the current radio station Choose the frequency waveband (AM or FM) Change the frequency waveband to AM Change the frequency waveband to FM Activate the Traffic Info (TA) Deactivate the Traffic Info Command to enter a new destination address Deactivate the spoken guidance instructions Activate the spoken guidance instructions Save an address in the address book Start guidance (once the address has been entered) Stop the guidance Start guidance to a file in the address book Start guidance to a point of interest 09 GOVORNE KOMANDE I KOMANDE ISPOD VOLANA CONTEXT KOMANDI-PREPOZNAVANJE GLASA MEDIA SAY Media Select media Single slot Jukebox USB External device SD-Card Track Folder TELEPHONE ADDRESS BOOK ACTION Select the MEDIA source Choose a source Select the CD player source Select the Jukebox source Select the USB reader source Select the audio AUX input source Select the SD card source Select a specific track (number between 1 and 1 000) on the active MEDIUM Select a Folder (number between 1 and 1 000) on the active MEDIUM Phone menu Enter number Phone book Dial Save number Accept Reject Open the Telephone Menu Enter a telephone number to be called Open the phone book Make a call Save a number in the phone book Accept an incoming call Refuse an incoming call Address book menu Call Open the address book Call file using its description as described in the address book Start guidance to an address in the address book using its description Navigate 261 10 ŠEMATSKI PRIKAZI EKRANA 1 OSNOVNE FUNKCIJE IZBOR A izbor A1 3 izbor A2 2 IZBOR B… MEDIA 2 3 1 SELECT MEDIA IZABERI IZVOR Audio CD/MP3-Disc/DVD-Audio/DVD-Video 3 Audio CD/MP3-Disc/DVD-Audio/DVD-Video Jukebox (Folders & Files) 3 Jukebox SD-Card 3 SD kartica USB 3 USB External device (audio/AV) 3 Pomoćni ulaz audio/video JUKEBOX MANAGEMENT 2 KORIŠĆENJE JUKEBOX -A Add files 3 Kopiranje Create folder 3 Otvaranje novog fajla Modify content 3 Brisanje/menjanje imena Edit playlist 3 Prikaz playlist-e Play options 3 Plej opcije Folders & Files 4 Fajlovi i podfajlovi Playlists 4 Plej lista Memory capacity 3 Stanje memorije SOUND SETTINGS 2 AUDIO PODEŠAVANJE Sound settings 3 Pogledajte detaljan meni (Audio podešavanje) na sledećoj stranici. 2 TRAFFIC 1 „TRAFFIC“ MENU PUTNE INFORMACIJE SELECT PREFERRED LIST FILTRIRANJE PORUKA 3 Messages on route Sve putne informacije 3 Only warnings on route Samo poruke upozorenja 3 All warning messages Sve poruke upozorenja 3 All messages Svi tipovi poruka 3 Geo. Filter Filter prema distanci 4 Deactivate PIN Deaktiviraj PIN 4 Within 3 km u poluprečniku od 3 km 4 Within 5 km u poluprečniku od 5 km 4 Within 10 km u poluprečniku od 10 km 4 Within 50 km u poluprečniku od 50 km 2 READ OUT SETTINGS VOKALNE PORUKE 3 On confirmation Za čitanje poruke 3 Incoming messages Za prijem poruke 2 TMC STATION INFORMATION INFORMACIJE TMC STANICA 2 262 MEDIA MENU MENI „MEDIA“ VIDEO SETTINGS VIDEO PODEŠAVANJE Aspect ratio 3 Format prikaza Menu language 3 Jezici Display 3 Podešavanje prikaza Brightness 4 Svetlost Contrast 4 Kontrast Colour 4 Boja AUX standard 3 Standard video (AUX) Reset video settings 3 Inicijalizacija video podešavanja EXT. DEVICE (AUX) MANAGEMENT 2 KORIŠĆENJE POMOĆNOG ULAZA AUX Off/Audio/Audio and Video (AV) 3 off/audio/audio i video 2 STOPOVERS ETAPE Add stopover 3 Dodaj etapu Address input 4 Dodaj novu adresu Navigate HOME 4 Vodi me kući Choose from address book 4 Prema adresi iz adresara Choose from last destinations 4 Prema poslednjoj destinaciji Rearrange route 3 Najpovoljnijom putanjom Replace stopover 3 Promeni etapu Delete stopover 3 Obriši etapu Recalculate 3 Preračunaj putanju Fast route 4 Najbrže Short route 4 Najkraće Optimized route 4 Najbolji odnos razdaljina/vreme POI SEARCH 2 TRAŽI VAŽNA MESTA NA PUTU POI nearby 3 U blizini POI near destination 3 Blizu odredišta POI in city 3 U gradu POI in country 3 U zemlji POI near route 3 Duž putanje ROUTE OPTIONS 2 OPCIJE ZA NAVO ENJE Route type 3 Kriterijumi za navođenje POI near destination 4 Važna mesta u blizini odredišta Short route 4 Najkraćim putem 2 RADIO NAV RADIO MENU MENI „RADIO“ 1 WAVEBAND OPSEG AM/FM FM 3 opseg FM AM 3 opseg AM MANUAL TUNE 2 MANUELNO BIRANJE FREKVENCIJE SOUND SETTINGS 2 AUDIO PODEŠAVANJE Sound settings 3 Pogledajte meni Sound settings (Audio podešavanje) u nastavku. 2 1 MENU „SOUND SETTINGS“ MENI „SOUND SETTINGS“ (AUDIO PODEŠAVANJE) 2 BALANCE/FADER BALANCE/FADER 2 BASS/TREBLE NISKI/VISOKI TONOVI 2 EQUALIZER MUZIČKI AMBIJENT Linear 3 Nijedan Classic 3 Klasika Jazz 3 Džez Rock/Pop 3 rock/pop Techno 3 tehno Vocal 3 Vokal MUTE REAR SPEAKERS 2 ISKLJUČIVANJE ZADNJIH ZVUČNIKA LOUDNESS 2 JAČINA SPEED DEPENDENT VOLUME 2 JAČINA ZVUKA U ZAVISNOSTI OD BRZINE 2 RESET SOUND SETTINGS RESETOVANJE AUDIO PODEŠAVANJA 1 NAVIGATION MENU „NAVIGACIJA“ 2 ABORT GUIDANCE/RESUME GUIDANCE PREKID/NASTAVLJANJE NAVO ENJA 2 DESTINATION INPUT UBACI ODREDIŠTE 3 Address input Ubaci novu adresu 4 Country Zemlja 4 City Grad 4 Street Ulica House number 4 Broj Start route guidance 4 Počni navođenje Postal code 4 Poštanski kod Save to address book 4 Dodaj u imenik Intersection 4 IRaskrsnice City district 4 Centar grada Geo position 4 GPS koordinate MAP 4 Unošenje na karti Navigate HOME 3 Odvedi me kući Choose from last destinations 3 Izaberi neku od prethodnih destinacija Choose from address book 3 Prema adresaru 263 Optimized route Optimalan odnos vreme/pređeni put Subscr. service 4 Usluga sa plaćanjem SETTINGS 2 PODEŠAVANJA Route dynamics 3 Uzmi u obzir uslove saobraćaja Traffic independent 4 Nezavisno od saobraćaja 4 Semi-dynamic Sa potvrdom 4 Dynamic Automatski 3 Avoidance criteria Kriterijumi za isključivanje 4 Avoid motorways Isključi autoputeve 4 Avoid toll roads Isključi naplatne rampe 4 Avoid tunnels Isključi tunele 4 Avoid ferries Isključi trajekte 3 Recalculate Preračunaj put 4 ADDR BOOK 1 2 2 2 2 2 2 264 ADDRESS BOOK MENU MENI IMENIK CREATE NEW ENTRY KREIRAJ NOVI FAJL SHOW MEMORY STATUS PRIKAŽI SLOBODNU MEMORIJU EXPORT ADDRESS BOOK UPOTREBI IMENIK DELETE ALL VOICE ENTRIES OBRIŠI SVE VOKALNE PORUKE DELETE ALL ENTRIES OBRIŠI SVE FAJLOVE DELETE FOLDER „MYADDRESSES“ OBRIŠI FAJL „MOJE ADRESE“ 1 PHONE MENU MENI TELEFON DIAL NUMBER POZOVI BROJ DIAL FROM ADDRESS BOOK 2 POZOVI IZ IMENIKA CALL LISTS 2 LISTA POZIVA 2 MESSAGES PORUKE 2 SELECT PHONE IZABERI TELEFON 3 Telephone off Isključen 3 Use Bluetooth phone Upotrebi bluetooth telefon 3 Use internal phone Upotrebi interni telefon 3 Connect Bluetooth phone Poveži Bluetooth telefon 4 Search phone Traži telefon 5 Disconnect phone Isključi telefon Rename phone 5 Preimenuj telefon Delete pairing 5 Poništi povezivanje Delete all pairings 5 Poništi sva povezivanja Show details 5 Prikaži detalje 2 SETTINGS PODEŠAVANJA 3 Automatic answering system Automatska sekretarica 3 Select ring tone Izaberi zvono Phone/Ring tone volume 3 Jačina zvona Enter mailbox number 3 Unesite broj za poruke Internal phone settings 3 Podešavanja za interni telefon 2 Automatically accept call Automatski prihvati poziv Signal waiting call (?) 3 Signal za poziv na čekanju Show status 3 Pokaži status Activate waiting call 3 Aktiviraj signal za poziv na čekanju Deactivate waiting call 3 Deaktiviraj poziv na čekanju Call forward (?) 3 Preusmeri poziv Show status 3 Pokaži status Activate call forward 3 Aktiviraj preusmeravanje poziva Deactivate call forward 3 Deaktiviraj preusmeravanje poziva Suppress own number 3 Obriši lični broj Select network 3 Izaberi mrežu Set network automatically 3 Automatsko podešavanje mreže Set network manually 3 Manuelno podešavanje mreže Search for networks 3 Pretraži mrežu PIN settings 3 Podešavanje PIN koda Change PIN 3 Promeni PIN kod Activate PIN 4 Aktiviraj PIN kod Deactivate PIN 4 Deaktiviraj PIN kod Remember PIN 3 Upamti PIN kod SIM-card memory status 3 Stanje memorije SIm kartice 3 SETUP 1 SETUP PODEŠAVANJA LANGUAGE & SPEECH JEZICI I VOKALNE FUNKCIJE 3 Menu language Jezici Deutsch 4 Nemački English 4 Engleski Español 4 Španski Français 4 Francuski Italiano 4 talijanski Nederlands 4 Holandski Polski 4 Poljski Portuguese 4 Portugalski Voice control 3 parametri za vokalno prepoznavanje Voice control active 4 aktivno vokalno prepoznavanje Tutorial 4 saveti za korišćenje Basics 5 osnovna pravila Examples 5 primeri upotrebe Tips 5 mala korisna uputstva Speaker adaptation 4 prilagođavanje glasu New speaker adaptation 5 novo prilagođavanje glasu Delete speaker adaptation 5 brisanje prilagođavanja glasu Voice output volume 3 Jačina glasovne sinteze 2 DATE & TIME DATUM I SAT 3 Set date & time podešavanje datuma i sata 3 Date format podesi datum 3 Time format podesi sat 2 DISPLAY EKRAN 3 Brightness osvetljenost 3 Colour Boja 4 Steel steel 4 blue light (only in day mode) isključivo danju Orange Ray 4 Orange ray Blue Flame 4 Blue flame 2 Map colour Boja karte Day mode for MAP 4 prikaz karte na dnevnoj svetlosti Night mode for MAP 4 prikaz karte kad je noć Auto. Day/Night for MAP 4 Automatski mod dan/noć UNITS 2 JEDINICE Temperature 3 temperatura Celsius 4 celzijus Fahrenheit 4 arenhajt Metric/Imperial 3 distanca km 4 Kilometri Miles 4 Milje SYSTEM 2 PARAMETRI SISTEMA Factory reset 3 Vrati fabrička podešavanja Software version 3 Softver verzija Automatic scrolling 3 Defilujući meni 3 265 NAJČEŠĆA PITANJA U sledećoj tabeli su grupisani odgovori na najčešća pitanja u vezi sa WIP Com 3D. PITANJE ODGOVOR REŠENJE zvuka između različitih audio izvora (radio, CD, …). Radi što boljeg kvaliteta zvuka, audio podešavanja Jačina zvuka, Duboki tonovi, Visoki tonovi, Ambijent, Loudness mogu se prilagoditi različitim zvučnim izvorima, što može dovesti do odstupanja koja se čuju prilikom promene izvora zvuka (radio, CD, …). Proverite da li su audio podešavanja Jačina zvuka, Duboki tonovi, Visoki tonovi, Ambiance, Loudness prilagođeni izvoru zvuka koji trenutno slušate. Preporučuje se da podesite AUDIO funkcije (Duboki tonovi, Visoki tonovi, Balans napred-nazad, desna-leva strana) na srednji položaj, odaberite muzički ambijent „Linear“, da biste podesili korekciju zvuka u položaj „Active“ u CD modu, odnosno „Inactive“ u radio modu. Kada se disk sistematski izbacuje ili ga čitač ne registruje. To znači da je disk stavljen u čitač pogrešnom stranom na dole, da je oštećen, da je prazan ili da sadrži audio format koji autoradio ne može da očitava. – Proverite da li je disk ubačen u čitač pravom stranom. – Proverite u kakvom je stanju CD : CD neće moći da se očita ako je previše oštećen. – Proverite sadržaj ako je reč o narezivanom disku : pogledajte savete iz poglavlja „Audio“. – CD čitač ne može da čita DVD format. – Usled njihovog nezadovoljavajućeg kvaliteta, audio sistem neće moći da čita određene narezivane diskove. CD je zaštićen sistemom za zaštitu od piraterije koji autoradio ne prepoznaje. Zvuk čitača diskova je lošeg kvaliteta. 266 Disk koji se koristi je izgreban ili je lošeg kvaliteta. Koristite samo diskove dobrog kvaliteta i čuvajte ih u dobrom stanju. Audio podešavanja (niski, visoki tonovi, ambijenti) nisu prilagođeni. Postavite nivo visokih ili niskih tonova na 0, a nemojte odabrati nijedan ambijent. ODGOVOR REŠENJE Memorisane stanice ne funkcionišu (nema zvuka, 87,5 Mhz se prikazuje…). Opseg izabranih talasa nije dobar. Pritisnite RADIO, izaberite Waveband zatim „Radio Menu“ da biste pronašli odgovarajuće talase na kojima se nalaze memorisane stanice. Kvalitet prijema signala slušane radio stanice se pogoršava ili memorisane stanice ne funkcionišu (nema zvuka, 87,5 Mhz se prikazuje…). Vozilo je suviše udaljeno od odašiljača slušane stanice ili nijedan odašiljač ne postoji u zoni kroz koju prolazite. Uključite funkciju „RDS“, preko direktne komande, kako biste omogućili sistemu da proveri postoji li snažniji odašiljač u geografskoj zoni kroz koju prolazite. Okolina (uzvišenja, visoke zgrade, tuneli, parking, podzemni prolazi…) može da blokira prijem, čak i ako ga pratite preko odašiljača RDS. Ova pojava je normalna i ne utiče na kvalitet zvuka autoradia. Antena nije uključena ili je oštećena (na primer prolazak kroz mašine za pranje ili na podzemnom parkingu). Proverite stanje antene u mreži PEUGEOT. Prekid zvuka od 1 do 2 sekunde u radio modu. Sistem RDS traži tokom tog kratkog prekida zvuka eventualnu frekvenciju koja bi mogla da omogući bolji prijem stanice. Isključite funkciju „RDS“, preko direktne komande, ako je ova pojava učestala i ako se uvek dešava na istom putu. Kada motor ne radi, sistem se isključuje nekoliko minuta nakon prekida rada motora. Kada motor ne radi, vreme rada autoradia zavisi od napona akumulatora. Startovanje vozila omogućuje da se poveća napon akumulatora. Normalno je da se autoradio isključi : sistem prelazi na ekonomični mod kako bi se štedeo akumulator. 267 PITANJE ODGOVOR REŠENJE Polje „TA“ je odabrano. Ipak, određena zakrčenja saobraćaja nisu navedena u realnom vremenu. Prilikom startovanja, sistemu je potrebno nekoliko minuta da počne sa primanjem putnih infomacija. Sačekajte da putne informacije budu pravilno primljene (prikaz na karti sa slikama i putnim informacijama). U određenim zemljama, samo glavni pravci (autoputevi, …) predmet su putnih informacija. Ova pojava je uobičajena. Sistem zavisi od trenutno dostupnih putnih informacija. Vreme za računanje putanje je ponekad duže nego što je uobičajeno. Performanse sistema mogu biti trenutno smanjene ako je u toku kopiranje CD/DVD-a u Jukebox u isto vreme kada i računanje putanje. Sačekajte kraj kopiranja CD/DVD-a ili zaustavite kopiranje pre nego što započnete navođenje. Primam upozorenje o radaru koji se ne nalazi na mojoj putanji. Sistem obaveštava o svim radarima koji se nalaze u blizini vozila. On takođe detektuje i radare koji se nalaze na drugim putevima u blizini ili na paralelenim putevima. Uvećajte prikaz na karti da biste mogli da uočite tačan položaj radara. Ne radi zvučno upozorenje za radare. Zvučno upozorenje za radare nije aktivirano. Aktivirajte zvučno upozorenje za radare u Navigation Menu, Settings, Set parameters for risk areas. Zvuk upozorenja je podešen na najmanju jačinu. Povećajte jačinu zvuka upozorenja pri prolasku pored radara. Da li hitan poziv funkcioniše i bez SIM kartice ? Ne, jer propisi u nekim zemljama zahtevaju prisustvo SIM kartice da bi se mogao uputiti hitan poziv. Ubacite važeću SIM karticu u otvor. Visina položaja se ne prikazuje. Prilikom startovanja, inicijalizacija GPS može da potraje i do 3 minuta da bi se pravilno uhvatila bar 4 satelita. Sačekajte da sistem u potpunosti startuje. Proverite da li postoji GPS pokrivenost sa bar 4 satelita (dug pritisak na taster SETUP, zatim „GPS coverage“. U zavisnosti od geografske sredine (tunel…) ili vremenskih uslova, uslovi prijema signala GPS mogu varirati. Ova pojava je uobičajena. Sistem zavisi od uslova prijema GPS signala. 268 PITANJE ODGOVOR REŠENJE Ne uspeva da izračuna putanju. Kriterijumi za izuzimanje možda nisu u saglasnosti sa datom lokalizacijom (izuzimanje puteva sa naplatom putarine na autoputu sa naplatom putarine). Proverite kriterijume za izuzimanje Navigation Menu („Route options“ – „Avoidance criteria“). Vreme čekanja između ubacivanja CD-a dugo. Prilikom ubacivanja novog media, sistem očitava određeni broj podataka (sadržaj, naslove, izvođače, itd.). To može da potraje neko vreme. Ova pojava je uobičajena. Ne uspevam da povežem svoj Bluetooth telefon. Moguće je da je vaš Bluetooth telefon isključen ili da je vaš aparat na opciji skriven. – Proverite da li ste aktivirali BLuetooth na vašem telefonu. – Porverite da li je vaš telefon na opciji vidljiv. Bluetooth telefon nije kompatibilan sa sistemom. Lista kompatibilnih mobilnih Bluetooth telefona je dostupna unutar mreže. Ne čuje se telefon konektovan na Bluetooth. Jačina tona zavisi i od sistema i od telefona. Pojačajte ton WIP Nav, eventualno na najjače i povećajte ton telefona ukoliko je potrebno. Sistem ne može da očitava DVD. Moguće je da je zona zaštite nekompatibilna. Ubacite DVD sa kompatibilnom zonom zaštite. Ne mogu da kopiram CD u Jukebox. Izabrani izvor je neodgovarajući. Promenite aktivni izvor, a zatim izaberite izvor CD. CD ima zaštitu od kopiranja. CD sa zaštitom ne može da se kopira. 269 PITANJE Sistem ne prima SMS poruke. ODGOVOR REŠENJE Bluetooth mod ne omogućava prenos SMS u sistemu. Koristite vašu SIM karticu i interni telefon. Upotrebili ste duplikat SIM karticu. Koristite originalnu SIM karticu da biste primili poruke SMS. Update personal POI – „Navigation Menu“ se ne prikazuje. Proverite da li je izvor koji koristite za ažuriranje (SD kartica ili USB fleš) pravilno ubačen. Na ekranu se prikazuje poruka o grešci na kraju procedure. – U potpunosti ponovite proceduru. – Obratite se mreži PEUGEOT ako se nepravilnost i dalje pojavljuje. – Proverite da li podatke na MEDIA objavljuje zvanični partner mreže PEUGEOT. Glasovne (DTMF) frekvencije nisu aktivne kada je komunikacija u toku. Digitalni tasteri na tastaturi su aktivni prilikom poziva jedino ako je prikaz u modu telefon. Da biste ih aktivirali, pritisnite taster MODE sve dok se ne prikaže telefon na ekranu. Rizična zona za saobraćajne udese se pojavljuje na ekranu. Rizične zone za saobraćajne udese se prikazuju pored određene tačke na karti i u vezi sa jednosmernim kretanjem. Moguće je da se upozorenje pokaže kada prolazite u blizini puta na kojem se nalazi radar. Ne uspevam da ažuriram važna (POI) i rizična mesta. 270 WIP Nav AUTORADIO MULTIMEDIA/BLUETOOTH TELEFON GPS EUROPE SA SD KARTICOM SADRŽAJ WIP Nav je zaštićen tako da može da funkcioniše samo na vašem vozilu. Radi konfiguracije sistema na nekom drugom vozilu, obratite se mreži PEUGEOT. Iz bezbednosnih razloga, vozač treba da sve operacije koje zahtevaju njegovu potpunu pažnju obavezno obavlja kada je vozilo zaustavljeno. Kad motor ne radi, WIP Nav će se isključiti po aktiviranju moda Štednja Energije kako bi se štedela energija akumulatora. Neke mogućnosti opisane u ovom vodiču će biti dostupne u toku godine. 01 Osnovne funkcije str. 272 02 Opšti meni str. 273 03 Navigacija-Navođenje str. 275 04 Informacije o saobraćaju str. 282 05 Radio str. 284 06 Reprodukcija muzičkih sadržaja str. 285 07 Bluetooth telefon str. 288 08 Konfiguracija str. 290 09 Komande ispod volana str. 291 10 Ekrani sistema razgranatih funkcija str. 292 Česta pitanja str. 295 271 01 OSNOVNE FUNKCIJE FASADA WIP Nav 1 11 3 4 5 6 2 13 16 7 8 14 1. Kad motor ne radi. – Kratak pritisak : uključi/isključi – Dug pritisak : pauza u očitavanju CD-a, mute za radio. Kad motor radi – Kratak pritisak : pauza u očitavanju CD-a, mute za radio. – Dug pritisak : reinicijalizacija sistema. 9 10 15 6. Pristup Phone Menu. Prikaz liste poziva. 7. Pristup Meniju „MODE“ Odabir prikaza u nizu : Radio, Karta, NAV (ukoliko je navigacija u toku), Telefon (ukoliko je razgovor u toku), Putni računar. Dug pritisak : prikaz crnog ekrana (DARK). 2. Podešavanje zvuka (svaki izvor zvuka pojedinačno, uključujući i poruku i zvučni signal za navigaciju). 8. Pristup Navigation Menu. Prikaz prethodnih destinacija. 3. Pristup Radio Menu. Prikaz liste stanica. 9. Pristup Traffic Menu. Prikaz upozorenja o saobraćaju. 4. Pristup Music Menu. Prikaz izvora. 10. ESC : napuštanje trenutne funkcije. 3 – 4. Dug pritisak : pristup audio podešavanju : balans napred/ nazad, balans levo/desno, bass/treble (nisko/visoko), musical ambiance (muzički ambijent), loudness, auto. volume correction (automatska korekcija jačine zvuka), inicijalizacija podešavanja. 5. 272 Pristup Meniju „SETUP“. Dug pritisak : pristup GPS-u i funkciji prikazivanja. 12 11. Izbacivanje CD-a. 12. Odabir prethodne/sledeće radio stanice sa liste. Odabir prethodnog/sledećeg CD-a. Odabir prethodnog/sledećeg MP3 repertoara. Odabir prethodne/sledeće stranice sa liste. 13. Odabir prethodne/sledeće radio stanice. Odabir prethodnog/sledećeg CD-a ili MP3 liste. Odabir prethodnog/sledećeg naslova sa liste. 14. Dugmad od 1 do 6 : Izbor memorisanih radio stanica. Izbor CD-a iz CD šaržera. Dug pritisak : memorisanje stanice koja se trenutno sluša. 15. Čitač SD kartice samo za navigaciju. 16. Točkić za selekciju u okviru prikaza na ekranu, prema kontekstu menija. Kratak pritisak : kontekstualni meni ili potvrđivanje izbora. Dug pritisak : kontekstualni meni koji se odnosi na prikazanu listu. 02 OPŠTE FUNKCIJE Uzastopnim pritiskanjem dugmeta MODE pristupićete sledećim menijima : RADIO/ČITAČI MUZIČKIH SADRŽAJA TELEFON (Ako je razgovor u toku) SETUP (PODEŠAVANJE) : jezici*, datum i sat*, prikaz, parametri vozila* jedinice i parametri sistema, „Demo mode“. * Dostupno u zavisnosti od modela. Za održavanje ekrana, preporučuje se korišćenje meke neabrazivne krpe (krpa za naočare) bez korišćenja proizvoda za čišćenje. FULL SCREEN MAP (KARTA PREKO CELOG EKRANA) NAVIGATION (NAVIGACIJA) (Ukoliko je navođenje u toku) TRAFFIC (SAOBRAĆAJ) : informacije TMC i poruke. Da biste imali opšti prikaz menija po izboru, pogledajte poglavlje „Ekrani sistema razgranatih funkcija“. 273 02 OPŠTE FUNKCIJE PRIKAZI NA EKRANU U ZAVISNOSTI OD IZABRANE FUNKCIJE Jedan pritisak na točkić OK omogućava direktan pristup menijima preko ekrana. NAVIGATION (IF GUIDANCE IS IN PROGRESS) : NAVIGACIJA (AKO JE NAVO ENJE U TOKU) : ABORT GUIDANCE 1 PREKINI NAVO ENJE REPEAT ADVICE 1 PONOVI UPUTSTVO BLOCK ROAD 1 PROMENI PUTANJU ROUTE INFO 1 INFORMACIJE O PUTU SHOW DESTINATION PRIKAŽI DESTINACIJU TRIP INFO 2 INFORMACIJE O SAOBRAĆAJU Route type 3 Kriterijumi za navođenje Avoid 3 Kriterijumi za izbegavanje Satellites 3 Broj satelita 2 1 1 1 274 ZOOM/SCROLL UVEĆAJ/POMERI VOICE ADVICE GLASOVNA PORUKA ROUTE OPTIONS OPCIJE NAVO ENJA TELEPHONE : TELEFON : END CALL 1 PREKINI POZIV HOLD CALL 1 POZIV NA ČEKANJU DIAL 1 POZOVI DTMF-TONES 1 DTMF TONOVI PRIVATE MODE 1 PRIVATNI MOD MICRO OFF 1 ISKLJUČEN MIKROFON RADIO : RADIO : IN FM MODE 1 U FM MODU MUSIC MEDIA PLAYERS : ČITAČI MUZIČKIH MEDIJA : 1 TRAFFIC INFO (TA) INFORMACIJE O SAOBRAĆAJU TA PLAY OPTIONS 1 OPCIJE OČITAVANJA 1 NORMAL ORDER NORMALNIM REDOSLEDOM RANDOM TRACK 2 NASUMIČNIM REDOSLEDOM REPEAT FOLDER 2 PONOVI FAJL SCAN 2 UVEDI LISTU 2 1 SELECT MUSIC IZABERI IZVOR 2 2 2 2 2 TRAFFIC INFO (TA) INFORMACIJE O SAOBRAĆAJU (TA) RDS RDS MOD RADIOTEXT RADIOTEXT REGIONAL PROG. REGIONALNI PROGRAM AM AM TALASI IN AM MODE U AM MODU TA INFORMACIJE O SAOBRAĆAJU REFRESH AM LIST 2 OSVEŽI AM LISTU FM 2 FM TALASI 2 FULL SCREEN MAP: KARTA : ABORT GUIDANCE/RESUME GUIDANCE 1 PREKINI NAVO ENJE/NASTAVI NAVO ENJE SET DESTINATION 1 PODESI DESTINACIJU POIS NEARBY 1 MESTA OD VAŽNOSTI U BLIZINI POSITION INFO 1 INFORMACIJE O POLOŽAJU MAP SETTINGS 1 PODEŠAVANJE KARTE ZOOM/SCROLL 1 UVEĆAJ/POMERI 03 NAVIGACIJA – NAVO ENJE IZBOR DESTINACIJE 1 Ubacite SD karticu za navigaciju u čitač kako biste koristili funkcije za Navigaciju. Podatke sa SD kartice za navigaciju ne treba menjati. Ažuriranje kartografskih podataka vam je dostupno u PEUGEOT mreži. 4 Pritisnite taster NAV. Odaberite funkciju „Address input“ i pritisnite točkić da potvrdite. ADDRESS INPUT 5 Lista 20 poslednjih destinacija se pojavljuje ispod funkcije Navigation Menu. 2 Pritisnite ponovo dugme NAV ili odaberite funkciju Navigation Menu i pritisnite tokčić da potvrdite. 6 Kad odaberete željenu zemlju okrećite točkić i izaberite funkciju predviđenu za grad. Pritisnite točkić da potvrdite. Odaberite slova jedno po jedno za grad potvrđujući izbor svaki put pritiskom na točkić. NAVIGATION MENU 3 Odaberite funkciju „Destination input“ i pritisnite točkić da potvrdite. Postoji gotova lista od početnih slova gradova za odabranu zemlju kojoj možete pristupiti preko tastera LIST virtuelne tastature. DESTINATION INPUT 275 03 NAVIGACIJA – NAVO ENJE Da biste obrisali destinaciju, polazeći od etapa 1 do 3, odaberite „Choose from last destinations“. Dugim pritiskom na neku od destinacija prikazaće vam se lista radnji kod kojih možete da izaberete : Delete entry Delete list 7 Okrenite točkić i odaberite OK. Pritisnite točkić za potvrdu izbora. Da biste što lakše uneli podatak, možete direktno upisati poštanski kod nakon što odaberete funkciju „Postal code“. Koristite virtuelnu tastaturu da biste unosili slova i brojeve. 8 Vratite se na korake od 5 do 7 za funkciju „House number“ i „Street“. Odaberite funkciju „Save to address book“ da biste potvrdili unetu adresu u jednom od fajlova repertoara. Pritisnite na točkić da biste potvrdili izbor. WIP Nav omogućava snimanje do 4 000 kartica sa kontakt adresama. 9 276 U toku navođenja, pritiskom na kraj komande za osvetljenje dobija se poslednje uputstvo za navođenje. 10 Zatim odaberite „Start route guidance“ i pritisnite točkić da potvrdite. START ROUTE GUIDANCE Odaberite kriterijum za navođenje : „Optimized route“, „Short route“ ili „Fast route“ i pritisnite točkič da potvrdite izbor. Izbor destinacije možete vršiti i iz „Choose from last destinations“ ili iz „Choose from address book“. CHOOSE FROM ADDRESS BOOK CHOOSE FROM LAST DESTINATIONS Moguće je uvećati ili umanjiti prikaz pomoću točkića. Moguće je prelaziti preko delova karte ili odabrati njenu orijentaciju putem prečice menija PRIKAŽI KARTU PREKO ČITAVOG EKRANA. Pritisnite točkić da biste odabrali „Map settings“. 03 NAVIGACIJA – NAVO ENJE IZBORI NAVO ENJA 1 Putanja koju odaberete putem radiotelefona WIP Nav zavisi direktno od izbora navođenja. Promena izbora može u potpunosti da promeni putanju. 5 Pritisnite točkić NAV. 2 ROUTE DYNAMICS Pritisnite ponovo točkić NAV ili odaberite funkciju „Navigation Menu“ i pritisnite točkič da potvrdite. 6 NAVIGATION MENU 3 Odaberite funkciju „Route options“ i pritisnite točkić da potvrdite. ROUTE OPTIONS 4 Odaberite funkciju „Route dynamics“. Ova funkcija omogućava pristup opcijama „Semi-dynamic“ ili „Traffic independent“. Odaberite funkciju „Route type“ i pritisnite točkić da potvrdite. Ova funkcija omogućava izmenu kriterijuma za navođenje. ROUTE TYPE Odaberite funkciju „Avoidance criteria“. Ova funkcija omogućava pristup izboru IZUZIMANJE (autoputeva, naplatnih rampi, trajekta). AVOIDANCE CRITERIA 7 Okrenite točkić da biste odabrali funkciju „Recalculate“ kako bi se uzele u obzir izabrane funkcije navođenja. Pritisnite točkić da biste potvrdili. RECALCULATE 277 03 NAVIGACIJA – NAVO ENJE Nakon što ste odabrali odredište, možete putanji da dodajete etape. 1 5 Ubacite na primer novu adresu. Pritisnite dugme NAV. ADDRESS INPUT 2 Pritisnite ponovo dugme NAV ili izaberite funkciju Meni „Navigacija“ i pritisnite točkić da potvrdite izbor. 6 Kad ste ubacili podatke za novu adresu, odaberite „OK“ i pritisnite točkić da biste potvrdili. OK „NAVIGATION“ MENU 3 Odaberite funkciju „Etape“ i pritisnite točkić da potvrdite. STOPOVERS 4 Odaberite funkciju „Dodati etapu“ (najviše 5 etapa) i pritisnite točkić da potvrdite izbor. ADD STOPOVER 278 7 Odaberite „Preračunavanje maršrute“ i pritisnite točkić da biste potvrdili izbor. RECALCULATE Potrebno je preći putanju ili je obrisati da bi navođenje moglo da se nastavi prema sledećem odredištu. U suprotnom, WIP Nav će vas stalno vraćati na prethodnu etapu. 03 NAVIGACIJA – NAVO ENJE PRETRAGA VAŽNIH MESTA NA PUTU (POI) 1 Važna mesta na putu (POI) označavaju skup uslužnih mesta u blizini (hotela, raznih prodavnica, aerodroma…). 6 Pritisnite taster NAV. 2 POI IN CITY Pritisnite ponovo taster NAV ili izaberite funkciju „Navigation Menu“ i pritisnite točkić da potvrdite. Listi gradova u toj zemlji možete pristupiti preko tastera LIST na virtuelnoj tastaturi. NAVIGATION MENU 3 Izaberite funkciju „POI search“ i pritisnite točkić da potvrdite. POI SEARCH 4 Izaberite funkciju „POI in city“ da biste tražili POI u željenom gradu. Odaberite zemlju, zatim unesite naziv grada pomoću virtuelne tastature. 7 Izaberite funkciju „POI nearby“ da biste počeli pretragu POI u vašoj blizini. Odaberite funkciju „POI in country“ da biste počeli pretragu POI u željenoj zemlji. POI IN COUNTRY POI NEARBY 5 Izaberite funkciju „POI near destination“ da biste odabrali POI u blizini krajnjeg odredišta. 8 Odaberite funkciju „POI near route“ da biste počeli pretragu POI u blizini vaše putanje. POI NEAR ROUTE POI NEAR DESTINATION 279 03 NAVIGACIJA – NAVO ENJE LISTA VAŽNIH MESTA NA PUTU (POI) 280 Ova ikona se pojavljuje kada se više mesta od važnosti POI grupišu u istoj zoni. Kad zumirate ovu ikonu, prikazaće vam se nova mesta od važnosti (POI). * U zavisnosti od zemlje. 03 NAVIGACIJA – NAVO ENJE PODEŠAVANJA NAVIGACIJE Podešavanje jačine zvuka upozorenja o mestima od značaja i rizičnim zonama vrši se samo dok se čuje zvuk. 1 Pritisnite taster NAV. 5 2 Pritisnite ponovo taster NAV ili odaberite funkciju „Navigation Menu“ i pritisnite točkić da biste potvrdili izbor. NAVIGATION MENU 3 Izaberite funkciju „Settings“ i pritisnite točkić da biste potvrdili izbor. Izaberite funkciju „POI categories on Map“ da biste izabrali važna mesta na putu koja želite da se pojavljuju na vašoj karti. POI CATEGORIES ON MAP 6 Odaberite „Sound alert“ da biste pristupili funkcijama „Visual alert“, „Display on map“ i „Set parameters for risk areas“. SET PARAMETERS FOR RISK AREAS SETTINGS 4 Izaberite funkciju „Navi volume“ i okrenite točkić da biste podesili jačinu zvuka za svaki paket vokalnih poruka (informacije o saobraćaju, poruke upozorenja…). NAVI VOLUME AŽURIRANJE PODATAKA MESTIMA OD ZNAČAJA I RIZIČNIM ZONAMA Neophodan je čitač koji je kompatibilan sa SDHC (High Capacity). Preuzmite sa Interneta (www.peugeot.fr ili www.peugeot.co.uk) fajl sa podacima za ažuriranje. Otvorite ovaj fajl i kopirajte dokumenta u dosije DATABASE na SD kartici, i zamenite stare podatke novim. 281 04 INFORMACIJE O SAOBRAĆAJU PARAMETRI ZA FILTRIRANJE I PRIKAZIVANJE TMC PORUKA 1 Pritisnite dugme TRAFFIC. TMC poruke (Kanal za poruke o saobraćaju) su informacije u vezi sa saobraćajem i sa meteorološkim uslovima, koje se dobijaju u realnom vremenu i koje se prenose vozaču u vidu zvučnih i vizuelnih najava na navigacionoj karti. Sistem za navođenje tada može da predloži zaobilaznu maršutu. 4 Odaberite funkciju „Geo. Filter“ i pritisnite točkić da biste potvrdili izbor. GEO. FILTER Lista poruka TMC pojaviće se na ekranu ispod Traffic Menu poređanih prema blizini. 2 Pritisnite ponovo dugme TRAFFIC ili izaberite funkciju Traffic Menu i pritisnite točkić da biste potvrdili izbor. TRAFFIC MENU 3 5 Potom izaberite prečnik filtera (u km) po želji i u zavisnosti od puta i pritisnite točkić da biste potvrdili. Kada izaberete sve poruke o putovanju, preporučuje se da dodate geografski filter (u prečniku od 5 km na primer) kako bi se smanjio broj poruka prikazanih na karti. Geografski filter prati kretanje vozila. Odaberite filter po vašem izboru : MESSAGES ON ROUTE ONLY WARNINGS ON ROUTE ALL WARNING MESSAGES ALL MESSAGES Poruke se pojavljuju na karti i na listi. Za izlaz, pritisnite ESC. 282 Filteri su nezavisni i njihovi rezultati se gomilaju. Preporučujemo jedan filter za putanju i jedan filter za okruženje vozila od : – 3 km ili 5 km za područje sa gustim saobraćajem, – 10 km za područje sa normalnim saobraćajem, – 50 km za duga putovanja (autoput). 04 INFORMACIJE O SAOBRAĆAJU OSNOVNI TMC VIZUELNI PRIKAZI 1 Crni i plavi trougao : opšte informacije, na primer : 2 Crveni i žuti trougao : informacije o saobraćaju, na primer : PRESLUŠAVANJE TA PORUKA Funkcija TA (Saobraćaj na Autoputu), zahteva na prvom mestu preslušavanje poruka upozorenja. Da bi se aktivirala, ovoj funkciji je neophodan dobar prijem neke radio stanice koja emituje ovu vrstu poruka. Čim se emituje neka poruka o saobraćaju, medij koji je u toku (Radio, CD, Džuboks, …) se automatski prekida kako bi emitovao poruku. Nakon toga, nastavlja se normalno slušanje prethodnog medija. 1 2 Kada se na ekranu pojavi aktuelni medij, pritisnite točkić. Pojavljuje se skraćeni meni izvora, i omogućava opciju : TA 3 Izaberite opciju TA i pritisnite točkić kako biste validirali i nastavili ka odgovarajućim podešavanjima. 283 05 RADIO Spoljašnje okruženje (brdo, građevine, tunel, parking, podzemni prolaz…) mogu da ometaju prijem radio stanice, uključujući mod RDS. Ova pojava je normalna u prenošenju radio talasa i nikako ne znači da je u pitanju nepravilnost u radu autoradia. BIRANJE STANICA 1 Pritisnite dugme RADIO da bi se prikazale lokalne radio stanice po abecednom redu. Izaberite željenu stanicu okretanjem točkića i pritisnite da biste potvrdili izbor. RDS – REGIONALNI MOD 1 2 Kada je na ekranu naznačena stanica koja se trenutno sluša, pritisnite točkić. Na displeju se javlja meni sa sledećim direktnim komandama : TA RDS Prilikom slušanja radija, pritisnite jedan od dugmića da biste izabrali prethodnu ili sledeću stanicu sa liste. RADIOTEXT REGIONAL PROG. AM Dugim pritiskom na jedan od dugmića počinje automatska pretraga sledeće stanice sa nižom ili višom frekvencijom. Pritisnite jedan od dugmića digitalne tastature duže od 2 sekunde da biste memorisali stanicu koju slušate. Pritisnite dugme digitalne tastature da biste uključili memorisanu radio stanicu. 284 3 Izaberite željenu funkciju i pritisnite točkić da biste potvrdili izbor i da biste mogli da izvršite odgovarajuća podešavanja. RDS, ako je prikazan, omogućava nastavak slušanja iste stanice zahvaljujući praćenju frekvencije. Međutim, u određenim uslovima praćenje RDS stanice neće biti moguće u čitavoj zemlji jer radio stanice ne pokrivaju 100 % teritorije. To objašnjava gubitak prijema radio stanice prilikom kretanja. 06 ČITAČI MUZIČKIH MEDIJA CD, CD MP3/WMA INFORMACIJE I SAVETI MP3 format, skraćenice MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3 i format WMA, skraćenice za Windows Media Audio, vlasništvo Microsofta, su formati preuzeti pri komprimovanju audio sadržaja koji omogućavaju da se više desetina muzičkih fajlova smesti na jedan disk. WIP Nav očitava samo audio datoteke sa ekstenzijom „.mp3“ sa protokom podataka od 8 Kbps do 320 Kbps i ekstenzijom „.wma“ sa protokom od 5 Kbps do 384 Kbps. Podržava i funkciju VBR (Variable Bit Rate). Svaki drugi tip datoteke (.mp4, .m3u…) neće biti moguće reprodukovati. Da bi se očitao narezani CDR ili CDRW, pri narezivanju izaberite ISO 9660 standarde nivo 1, 2 ili Joliet po izboru. Ako je narezani sadržaj u nekom drugom formatu, mogu se pojaviti problemi prilikom njegove reprodukcije. Preporučuje se da pri narezivanju diska koristite uvek iste standarde, sa najmanjom mogućom brzinom (4x maksimalno) radi postizanja najboljeg kvaliteta zvuka. U slučaju multi-sessions CD-a, preporučuje se standard Joliet. Preporučujemo Vam da nazivi datoteka sadrže manje od 20 karaktera i da izbegavate netipične karaktere (primer : “ “ ? ; ù) kako bi se izbegli problemi pri reprodukciji ili oko prikazivanja na displeju. 285 06 ČITAČI MUZIČKIH MEDIJA BIRANJE/SLUŠANJE MUZIKE CD, CD MP3/WMA 1 4 Pritisnite taster MUSIC. Izaberite željeni izvor muzike : CD, CD MP3/WMA. Pritisnite točkić da biste potvrdili izbor. Počinje očitavanje. 5 Pritisnite jedan od tastera iznad ili ispod da biste izabrali sledeći/ prethodni sadržaj. Lista ili fajlovi MP3/WMA pojavljuju se ispod „Music“ Menu. 2 Pritisnite ponovo taster MUSIC ili izaberite funkciju „Music“ Menu i pritisnite točkić da biste potvrdili izbor. „MUSIC“ MENU 3 Izaberite funkciju „Select music“ i pritisnite točkić da potvrdite izbor. SELECT MUSIC 286 6 Pritisnite jedan od tastera da biste izabrali željenu muziku. Pritisnite dugo jedan od tastera za brzo premotavanje naslova napred ili nazad. Očitavanje i prikazivanje MP3/WMA kompilacija zavisi od programa i/ ili parametara koji su korišćeni pri narezivanju diska. Preporučujemo vam da pri narezivanju sadržaja koristite rezač ISO 9660 standard. 06 ČITAČI MUZIČKIH MEDIJA KORIŠĆENJE POMOĆNOG ULAZA (AUX) AUDIO KABL/JACK NIJE OBEZBE EN 1 CD ŠARŽER PRESLUŠAVANJE CD-a (NEKOMPATIBILAN SA MP3/WMA) 1 Priključite prenosivu opremu (čitač MP3/WMA…) preko utičnice JACK, pomoću odgovarajućeg kabla. 2 2 Pritisnite dugme MUSIC i pritisnite ga još jednom ili izaberite funkciju Music Menu i pritisnite točkić da biste potvrdili izbor. MUSIC MENU 3 4 Izaberite izvor muzike „AUX“ i pritisnite točkić da potvrdite izbor. Očitavanje automatski počinje. Prikazivanje i upravljanje komandama obavlja se putem prenosne opreme. Pritisnite ponovo taster MUSIC ili odaberite funkciju Music Menu i pritisnite točkić da biste potvrdili izbor. MUSIC MENU 3 Izaberite funkciju External device i pritisnite točkić da biste je aktivirali. EXTERNAL DEVICE Ubacite jedan ili više CD-a u šaržer. Pritisnite taster MUSIC. Odaberite funkciju „Select music“ i pritisnite točkić da potvrdite izbor. SELECT MUSIC 4 Odaberite kao izvor za slušanje muzike „CD Šaržer“ i pritisnite točkić da biste potvrdili izbor. CD CHANGER 5 Pritisnite jedan od tastera digitalne tastature da biste izabrali odgovarajući CD. 287 07 BLUETOOTH TELEFON POVEZIVANJE TELEFONA Iz bezbednosnih razloga i zbog pažnje koju zahteva od vozača, postupak spajanja Bluetooth telefona sa setom za slobodne ruke sistema WIP Nav se mora obaviti kada je vozilo zaustavljeno, a ključ na kontaktu. * Mogućnosti koje su na raspolaganju zavise od mreže, SIM kartice i od kompatibilnosti sa Bluetooth aparatima koje koristite. Proverite u uputstvima za vaš telefon i kod svog operatera kojim uslugama imate pristup. Mreža nudi listu telefona sa najboljim uslugama. 3 Za prvu konekciju, pritisnite Search phone i pritisnite točkić da biste potvrdili. Zatim izaberite naziv telefona. SEARCH PHONE 1 Aktivirajte funkciju Bluetooth na telefonu. Telefon koji se povezao poslednji put se automatski ponovo povezuje. 4 Unesite pristupnu šifru u telefon. Šifra je prikazana na ekranu. Kada se telefon poveže, WIP Nav će povezati adresar i memorisane pozive. Ovo povezivanje može potrajati nekoliko minuta*. 2 Pritisnite dugme PHONE. 1 Pojavljuje se lista prethodno povezanih telefona (najviše 4) na multifunkcionalnom ekranu. Za novu konekciju odaberite telefon po izboru. 2 Za promenu povezanog telefona pritisnite dugme PHONE, zatim izaberite Phone Menu i pritisnite točkić da biste potvrdili. Izaberite „Connect phone“. Izaberite telefon i pritisnite da biste potvrdili. CONNECT PHONE 288 07 BLUETOOTH TELEFON PRIMANJE POZIVA 1 2 UPUTITI POZIV Dolazni poziv se oglašava zvonom i porukom na multifunkcionalnom ekranu. Odaberite komandu „Yes“ da biste prihvatili ili „No“ da biste odbili pa potvrdite pritiskom na točkić. YES 3 NO Za prekid veze, pritisnite taster PHONE ili pritisnite točkić i izaberite End call i potvrdite pritiskom na točkić. END CALL Pritisnite ivicu komande ispod volana da biste prihvatili poziv ili završili razgovor koji je u toku. 1 Pritisnite taster PHONE. Lista sa 20 poslednjih upućenih i primljenih poziva iz automobila se pojavljuje ispod Phone Menu. Možete da izaberete jedan broj i da za upućivanje poziva pritisnete točkić. 2 Izaberite funkciju Phone Menu i pritisnite na točkić da biste potvrdili. PHONE MENU Izaberite Dial number, zatim birajte broj telefona pomoću virtuelne tastature. DIAL NUMBER Broj možete izabrati i iz adresara. Možete da izaberete opciju Dial from address book. WIP Nav ima 4 000 mesta u memoriji. Kraj komande ispod volana držite pritisnut duže od dve sekunde da biste pristupili adresaru. Ako hoćete da izbrišete neki broj, pritisnite taster PHONE, i nakon dugog pritiska na broj pojavljuje se lista mogućih opcija : Izbrisati ulaz Izbrisati listu 289 08 KONFIGURACIJA PODEŠAVANJE DATUMA I SATA Ovo podešavanje je neophodno nakon svakog isključivanja akumulatora. 1 2 Odaberite funciju podešavanje „Date & Time“ i pritisnite točkić da biste potvrdili izbor. 290 Odaberite funkciju „Date format“ i pritisnite točkić da biste potvrdili. 6 Potvrdite željeni format pritiskom na točkić. Odaberite funkciju „Time format“ i pritisnite točkić da biste potvrdili izbor. Odaberite funkciju „Set date & time“ i pritisnite točkić da biste potvrdili izbor. SET DATE & TIME 4 5 Pritisnite dugme SET UP. DATE & TIME 3 Funkcija SETUP omogućava pristup sledećim opcijama : System, Units, Vehicle, Map colour, Colour, Brightness, Display, Date & Time i System language. Podesite parametre pomoću strelica za smer jedan po jedan pritiskajući točkić da biste potvrdili. Potvrdite željeno podešavanje pritiskom na točkić. Pritiskajte tokom dve sekunde dugme SET UP koje će vam omogućiti da pristupite : DESCRIPTION OF THE UNIT GPS COVERAGE DEMO MODE 09 KOMANDE ISPOD VOLANA RADIO : za izbor sledeće memorisane stanice. CD ŠARŽER : za izbor sledećeg CD-a. Za izbor sledećeg podatka iz adresara. RADIO : prelazak na sledeću radio stanicu sa Liste. Dug pritisak na taster : automatsko pretraživanje stanice na višoj frekvenciji. CD/CD ŠARŽER : pretraživanje sledećeg izvora. CD/CD CHANGER : dug pritisak na taster : brzo pretraživanje. Pojačavanje zvuka. – Promena izvora zvučnog sadržaja. – Upućivanje poziva pomoću adresara. – Javljanje/Prekidanje veze na telefonu. – Pritisak duži od 2 sekunde : pristup adresaru. RADIO : izbor predhodne memorisane radio stanice. CD ŠARŽER : izbor prethodnog CD-a. Izbor predhodnog sadržaja iz adresara. Tišina ; isključite zvuk : ova funkcija se aktivira istovremenim pritiskom na tastere za pojačavanje i smanjenje jačine zvuka. Pojačanje zvuka pritiskom na jedan od dva tastera za jačinu zvuka. Smanjenje jačine zvuka. RADIO : prelazak na predhodnu radio stanicu sa liste. Dug pritisak : automatskom traženje sledeće radio stanice na nižoj frekvenciji. CD/CHANGER CD : izbor sledeće liste. CD/CHANGER CD : neprekidni pritisak na taster : brzo vraćanje. 291 10 ŠEMATSKI PRIKAZI EKRANA GLAVNA FUNKCIJA 1 IZBOR A izbor A1 3 izbor A2 2 IZBOR B… 2 3 1 SELECT MUSIC IZBOR IZVORA 2 SOUND SETTINGS AUDIO PODEŠAVANJA 3 Balance/Fader Balans/Fader 3 Bass/Treble Dubok/Visok ton 3 Equalizer Muzički ambijent 4 Linear Nijedan 4 Classic Klasika 4 Jazz Džez 4 Rock/Pop Rok/Pop 4 Techno Tehno 4 Vocal Vokal 3 Loudness Loudness 3 Speed dependent volume Automatsko podešavanje jačine zvuka 3 Reset sound settings Inicijalizovanje audio podešavanja 2 1 „TRAFFIC“ MENU MENI „SAOBRAĆAJ“ MESSAGES ON ROUTE SVE INFORMACIJE O PUTU ONLY WARNINGS ON ROUTE 2 SVA UPOZORENJA O PUTU ALL WARNING MESSAGES 2 ISKLJUČIVO UPOZORENJA ALL MESSAGES 2 SVE VRSTE INFORMACIJA GEO. FILTER 2 GEOGRAFSKI FILTER Within 2 miles (3 km) 3 U prečniku od 3 km Within 3 miles (5 km) 3 U prečniku od 5 km Within 6 miles (10 km) 3 U prečniku od 10 km Within 30 miles (50 km) 3 U prečniku od 50 km Within 60 miles (100 km) 3 U prečniku od 100 km 2 292 „MUSIC“ MENU MENI „MUZIKA“ 1 „RADIO“ MENU MENI „RADIO“ WAVEBAND OPSEG AM/FM 3 FM Talasi FM 3 AM Talasi AM 2 MANUAL TUNE BIRANJE FREKVENCIJE 2 SOUND SETTINGS AUDIO PODEŠAVANJA 3 Balance/Fader Balans/Fader 3 Bass/Treble Dubok/Visok ton 3 Equalizer Muzički ambijent 4 Linear Nijedan 4 Classic Klasika 4 Jazz Džez 4 Rock/Pop Rok/Pop 4 Techno Tehno 4 Vocal Vokal 3 Loudness Loudness 3 Speed dependent volume Automatsko podešavanje jačine zvuka 3 Reset sound settings Inicijalizovanje audio podešavanja 2 1 „NAVIGATION“ MENU MENI „NAVIGACIJA“ ABORT GUIDANCE/RESUME GUIDANCE 2 PREKID NAVO ENJA/PONOVNO POKRETANJE NAVO ENJA DESTINATION INPUT 2 UNOS ODREDIŠTA 3 Address input Unos nove adrese 4 Country Zemlja 4 City Grad 4 Street Ulica House number 4 Broj Start route guidance 4 Počni navođenje Postal code 4 Poštanski broj Save to address book 4 Sačuvaj u adresaru Intersection 4 Ukrštanje City district 4 Centar grada Geo position 4 GPS podaci MAP 4 Unesi podatke za kartu Navigate HOME 3 Navođenje ka KUĆI Choose from address book 3 Prema podacima iz adresara Choose from last destinations 3 Prema poslednjim odredištima TMC station information 3 Informacije o TMC stanicama STOPOVERS ETAPE 3 Add stopover Dodaj etapu 4 Address input Unesi novu adresu Navigate HOME 4 Navođenje ka „mojoj KUĆI“ Choose from address book 4 Prema podacima iz adresara Choose from last destinations 4 Prema poslednjim odredištima Rearrange route 3 Najoptimalnija putanja Replace stopover 3 Zameni etapu Delete stopover 3 Obriši etapu Recalculate 3 Izračunavaj putanju Fast route 4 Najbrža putanja Short route 4 Najkraća putanja Optimized route 4 Optimalno vreme/razdaljina POI SEARCH 2 TRAŽENJE VAŽNIH MESTA NA PUTU POI nearby 3 U blizini POI near destination 3 U blizini odredišta POI in city 3 U gradu POI in country 3 U zemlji POI near route 3 Duž putanje 2 ROUTE OPTIONS OPCIJE NAVO ENJA 3 Route type Kriterijumi navođenja 4 Fast route Najbrži Short route 4 Najkraći Optimized route 4 Optimalno vreme/razdaljina Route dynamics 3 Uzmi u obzir uslove saobraćaja Traffic independent 4 Bez odstupanja Semi-dynamic 4 Sa potvrdom Avoidance criteria 3 Kriterijumi izuzimanja Avoid motorways 4 Izuzmi autoputeve Avoid toll roads 4 Izuzmi naplatne rampe Avoid ferries 4 Izuzmi trajekte Recalculate 3 Izračunaj putanju SETTINGS 2 PODEŠAVANJA Navi volume 3 Jačina zvuka govorne pošte POI categories on MAP 3 Važna mesta na putu na karti Set parameters for risk areas 3 Podešavanje parametara za rizične oblasti Display on MAP 4 Prikaz na mapi Visual alert 4 Vizuelno upozorenje Sound alert 4 Zvučno upozorenje 2 293 1 „PHONE“ MENU MENI „TELEFON“ 2 DIAL NUMBER ZVATI 2 DIAL FROM ADDRESS BOOK ZVATI IZ ADRESARA 2 CALL LISTS LISTA POZIVA 2 CONNECT PHONE POVEZIVANJE TELEFONA 3 Search phone Pretraga telefona 3 Phones connected Povezani telefoni Disconnect phone 4 Isključi telefon Rename phone 4 Preimenuj telefon Delete pairing 4 Izbriši telefon Delete all pairings 4 Izbriši sve telefone Show details 4 Prikaži detalje SETTINGS 2 PODEŠAVANJA Select ring tone 3 Izaberi zvono Phone/Ring tone volume 3 Podesi jačinu zvona Enter mailbox number 3 Unesi broj za poruke * Available according to model. * U zavisnosti od modela. 294 1 „SETUP“ MENU MENI „PODEŠAVANJE“ 2 SYSTEM LANGUAGE* IZBOR JEZIKA* 3 Deutsch Nemački 3 English Engleski 3 Español Španski Français 3 Francuski Italiano 3 Italijanski Nederlands 3 Holandski Polski 3 Poljski Portuguese 3 Portugalski DATE & TIME* 2 DATUM I SAT* Set date & time 3 Podesi datum i sat Date format 3 Podesi datum Time format 3 Podesi sat DISPLAY 2 EKRAN Brightness 3 Osvetljenost Colour 3 Ujednačenost boja Pop titanium 4 Pop titanijum Toffee 4 Braon Blue steel 4 Čelično plava Technogrey 4 Siva metalik Dark blue Tamno plava MAP colour 3 Boja karte Day mode for MAP 4 Karta u modu dan Night mode for MAP 4 Karta u modu noć Auto. Day/Night for MAP 4 Karta dan/noć auto mod VEHICLE* 2 PARAMETRI VOZILA* Vehicle information 3 Informacije o vozilu Alert log 4 Dnevnik upozorenja Status of functions 4 Stanje funkcija UNITS 2 JEDINICE Temperature 3 Temperatura Celsius 4 Celzijus Fahrenheit 4 Farenhajt Metric/Imperial 3 Udaljenost Kilometres (Consumption : l/100) 4 km (Potrošnja : l/100) Kilometres (Consumption : km/l) 4 km (Potrošnja : km/l) Miles (Consumption : MPG) 4 milje (Potrošnja : MPG) SYSTEM 2 PARAMETRI SISTEMA Factory reset 3 Obnovi fabrička podešavanja Software version 3 Softver verzija Automatic scrolling 3 Defilujući tekstovi 4 NAJČEŠĆA PITANJA PITANJE ODGOVOR REŠENJE Radi optimalnog kvaliteta, audio podešavanja (Jačina, Duboki tonovi, Visoki tonovi, Ambijent, Loudness) mogu se prilagoditi različitim zvučnim izvorima, što može uzrokovati odstupanja koja se čuju prilikom promene izvora zvuka (radio, CD…). Proverite da li su audio podešavanja (Jačina, Duboki tonovi, Visoki tonovi, Ambijent, Loudness) prilagođena izvoru zvuka koji trenutno slušate. Preporučuje se da podesite AUDIO funkcije (Duboki tonovi, Visoki tonovi, Balans napredpozadi, desna-leva strana) na središnji položaj, odaberite muzički ambijent „Linear“, da biste podesili korekciju zvuka u položaj „Aktivno“ u CD modu, odnosno „Neaktivno“ u radio modu. Disk se sistematski izbacuje ili ga čitač ne registruje. To znači da je disk stavljen u čitač pogrešnom stranom na dole, da je oštećen, da je prazan ili da sadrži audio format koji autoradio ne može da čita. – Proverite da li je disk ubačen u čitač pravom stranom. – Proverite u kakvom je stanju CD : CD neće moći da se čita ako je previše oštećen. – Proverite sadržaj ako je reč o narezanom disku: pogledajte savete iz poglavlja „Audio“. – CD čitač ne može da čita DVD format. – Usled nezadovoljavajućeg kvaliteta, audio sistem neće moći da čita određene narezivane diskove. Zvuk čitača diskova je lošeg kvaliteta. Disk koji se koristi je izgreban ili je lošeg kvaliteta. Koristite samo diskove dobrog kvaliteta i čuvajte ih u dobrom stanju. Audio podešavanja (niski, visoki tonovi, ambijenti) nisu prilagođeni. Postavite nivo visokih ili niskih tonova na 0, a nemojte odabrati nijedan zvučni ambijent. zvuka između različitih audio izvora (radio, CD…). CD je zaštićen sistemom za zaštitu od piraterije koji autoradio ne prepoznaje. 295 ODGOVOR REŠENJE Memorisane stanice ne funkcionišu (nema zvuka, 87,5 Mhz se prikazuje…). Opseg izabranih talasa nije dobar. Pritisnite dugme BAND AST da biste našli odgovarajući opseg talasa (AM, FM1, FM2, FMAST) ili memorisanu stanicu. Prijem slušane radio stanice gubi kvalitet ili memorisane stanice ne funkcionišu (nema zvuka, 87,5 Mhz se prikazuje…). Vozilo je suviše udaljeno od odašiljača slušane stanice ili nijedan odašiljač ne postoji u zoni kroz koju prolazite. Uključite funkciju RDS kako biste omogućili sistemu da proveri postoji li snažniji odašiljač u geografskoj zoni kroz koju prolazite. Okolina (uzvišenja, visoke zgrade, tuneli, parking, podzemni prolazi…) može blokirati prijem, uključujući i mod praćenja RDS. Ova pojava je normalna i ne utiče na kvalitet zvuka autoradia. Antena nije uključena ili je oštećena (na primer prolazak kroz mašine za pranje ili na podzemnom parkingu). Proverite stanje antene u mreži PEUGEOT. Prekid zvuka od 1 do 2 sekunde u audio modu. Sistem RDS traži, tokom tog kratkog prekida zvuka, eventualnu frekvenciju koja bi mogla da omogući prijem stanice. Isključite funkciju RDS ako je ova pojava suviše učestala i uvek na istom putu. Kada motor ne radi, autoradio se gasi nekoliko minuta nakon prekida rada motora. Kada motor ne radi, vreme rada autoradija zavisi od napona akumulatora. Zaustavljanje autoradija je normalno : autoradio se ponovo uključuje u ekonomičnom modu kako bi se sačuvao akumulator vozila. Startovanje vozila omogućava da se poveća napon akumulatora. 296 PITANJE ODGOVOR REŠENJE Polje TA je odabrano. Ipak, određena zakrčenja saobraćaja nisu navedena u realnom vremenu. Prilikom startovanja, sistemu je potrebno nekoliko minuta da počne sa primanjem informacija o saobraćaju. Sačekajte da informacije o saobraćaju budu pravilno primljene (prikaz slika na karti sa informacijama o saobraćaju). U određenim zemljama, samo glavni pravci (autoputevi, …) su predmet informacija o saobraćaju. Ova pojava je uobičajena. Sistem zavisi od trenutno dostupnih informacija o saobraćaju. Vreme za računanje putanje je ponekad duže nego što je uobičajeno. Performanse sistema mogu da budu trenutno smanjene ako je u toku kopiranje CD-a u Jukebox u isto vreme kada i računanje putanje. Sačekajte kraj kopiranja ili zaustavite kopiranje pre nego što započnete navođenje. Dobijam znak upozorenja o radaru za radar koji se ne nalazi na mojoj putanji. Sistem najavljuje sve radare pozicionirane u prečniku ispred vozila. On može da pronađe radare koji se nalaze na obližnjim ili paralelnim putevima. Zumirajte kartu kako biste videli tačan položaj radara. Sirena upozorenja radara ne funkcioniše. Sirena nije aktivna. Aktivirajte sirenu uz pomoć Navigation Menu, Settings, Set parameters for risk areas. Zvuk sirene je podešen na minimum. Povećajte zvuk sirene za upozorenje o radaru. Prilikom startovanja, inicijalizacija GPS-a može da potraje i do 3 minuta da bi se pravilno uhvatila bar 3 satelita. Sačekajte da sistem u potpunosti startuje. Proverite da li postoji GPS pokrivenost sa bar 3 satelita (dug pritisak na dugme SETUP, zatim odaberite „GPS coverage“). U zavisnosti od geografske okoline (tunel, …) ili vremenskih uslova, uslovi prijema signala GPS mogu varirati. Ova pojava je uobičajena. Sistem zavisi od prijema GPS signala. Kriterijumi za isključivanje su možda u protivrečnosti sa stvarnim određivanjem mesta (isključenje puteva sa plaćanjem putarine na autoputu za koji se plaća putarina). Proverite kriterijume za isključivanje. Visina položaja se ne prikazuje. Neuspešno izračunavanje maršrute. 297 PITANJE ODGOVOR REŠENJE Čekanje nakon ubacivanja CD-a je dugo. Po ubacivanju novog medija, sistem očitava izvesne podatke (repertoar, naslov, izvođač, itd). Ovo može da potraje nekoliko sekundi. To je sasvim normalno. Ne uspevam da povežem svoj Bluetooth telefon. Može da se desi da Bluetooth telefon bude isključen ili da se ne može prepoznati. – Proverite da li je Bluetooth vašeg telefona aktiviran. – Proverite da li je vaš telefon prepoznatljiv. Zvuk telefona koji je povezan za Bluetooth se ne čuje. Zvuk zavisi od sistema i od telefona. Pojačajte zvuk WIP Nav, na maksimum i pojačajte zvuk na telefonu ako je to neophodno. 298 WIP Sound AUTORADIO/SET ZA SLOBODNE RUKE SADRŽAJ Vaš WIP Sound je kodiran tako da može da radi isključivo na vašem vozilu. U slučaju njegovog postavljanja na neko drugo vozilo, obratite se mreži PEUGEOT radi konfigurisanja sistema. Iz bezbednosnih razloga, vozač treba da obavlja sve operacije koje zahtevaju povećanu pažnju kada je vozilo zaustavljeno. Kada je motor zaustavljen, da bi se štedeo akumulator, autoradio se može isključiti nakon nekoliko minuta. • 01 Osnovne funkcije • 02 Glavni meni • 03 Audio • 04 USB čitač • 05 Funkcije bluetooth • 06 Komande ispod volana • 07 Konfiguracija • 08 Ekrani sistema razgranatih funkcija • Česta pitanja str. 300 str. 301 str. 302 str. 305 str. 308 str. 310 str. 311 str. 312 str. 314 299 01 OSNOVNE FUNKCIJE 2 4 3 5 6 7 9 8 1 10 15 1. Uključenje/Isključenje i podešavanje jačine zvuka. 2. Izbacivanje CD-a. 3. Izbor prikaza na ekranu i izbor modova : Audio funkcije (AUDIO), Dijagnostika vozila i Telefon (TEL). 4. Izbor izvora zvuka : radio, audio CD/CD MP3, CD šaržer, USB, utičnica Jack, Reprodukcija. 5. Izbor talasnog područja FM1, FM2, FMast i AM. 6. Podešavanje audio opcija : balans napred/nazad, leva/ desna strana, jačina zvuka i zvučni ambijenti. 7. Prikaz liste lokalnih stanica, pesama sa diska ili menija MP3. 8. Prekinuti operaciju u toku. 300 14 9. 13 Uključenje/Isključenje funkcije TA (Informacije o putu). Dug pritisak : pristup modu PTY (Tipovi radio programa). 10. Potvrda. 11. Automatsko traženje niže/više frekvencije. Izbor prethodne/sledeće pesme na CD-u, MP3 čitaču ili USB-u. 12. Izbor niže/više radio frekvencije. Izbor prethodnog/sledećeg CD-a. Izbor prethodnog/sledećeg elementa menija MP3 čitača. Izbor repertoara/vrste/izvođača/prethodne/sledeće playliste sa USB-a. 13. Prikaz glavnog menija. 14. Tasteri od 1 do 6 : Izbor memorisane stanice. Izbor CD-a u šaržeru. Dug pritisak : memorisanje stanice. 11 12 15. Taster DARK menja prikaz ekrana da bi se dobila najbolja udobnost u noćnoj vožnji. 1. pritisak : osvetljenje isključivo gornjeg dela. 2. pritisak : prikaz crnog ekrana. 3. pritisak : vraćanje na standardni prikaz. 02 GLAVNI MENI AUDIO FUNKCIJE : radio, CD, USB, opcije. TELEFON : set za slobodne ruke, povezivanje telefona, upravljanje pozivima. > JEDNOBOJNI EKRAN C DIJAGNOSTIKA VOZILA : upozorenja. > JEDNOBOJNI EKRAN A PERSONALIZACIJAKONFIGURACIJA : parametri vozila, prikazi, jezici. Da biste dobili opšti prikaz detalja menija koji želite da odaberete, pogledajte poglavlje „Ekrani sistema razgranatih funkcija“. 301 03 AUDIO Spoljašnje okruženje (uzvišenja, visoke zgrade, tuneli, parking, podzemni prolazi…) mogu blokirati prijem, uključujući mod praćenja frekvencije RDS. Ova pojava uobičajena je za način širenja radio talasa i ni na koji način ne utiče na kvalitet autoradija. RADIO RDS IZBOR STANICE 1 Uzastopno pritiskajte dugme SOURCE i odaberite radio. 1 2 Pritisnite dugme BAND AST da biste odabrali talasno područje : FM1, FM2, FMast, AM. 2 3 Kratko pritisnite jedan od dugmića da biste izvršili automatsko pretraživanje dostupnih radio stanica. 3 Pritisnite jedan od dugmića da biste izvršili ručno pretraživanje dostupnih radio stanica. 4 4 Pritisnite dugme LIST REFRESH da biste dobili prikaz lokalnih radio stanica za koje imate prijem (maksimalno 30 stanica). Da biste ažurirali ovu listu, pritisnite dugme duže od dve sekunde. 302 Pritisnite dugme MENU. Izaberite AUDIO FUNCTIONS zatim pritisnite OK. Odaberite funkciju FM WAVEBAND PREFERENCES (IZBOR PO ŽELJI FM OPSEGA) zatim pritisnite OK. Odaberite ACTIVATE FREQUENCY FOLLOWING (RDS) zatim pritisnite OK. RDS se prikazuje na ekranu. RDS, ako prikaz postoji, omogućava da se nastavi slušanje iste stanice zahvaljujući sistemu za praćenje frekvencije. Ipak, u nekim uslovima, praćenje željene stanice putem RDS sistema nije obezbeđeno u celoj zemlji, pošto stanice ne pokrivaju 100 % teritorije. Ovo može da objasni gubitak stanice tokom putovanja. 03 AUDIO CD CD MP3 SLUŠANJE CD-a SLUŠANJE MP3 KOMPILACIJE Ubacite MP3 kompilaciju u čitač. Autoradio traži sve muzičke numere što može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko desetina sekundi pre nego što čitanje numera započne. Koristite isključivo kompakt diskove kružnog oblika. Neki od sistema zaštite od piraterije, na originalnim, ili diskovima kopiranim na personalnom rezaču, mogu izazvati nepravilnosti u čitanju diska, nezavisno od kvaliteta samog čitača diskova u vašem vozilu. Ne pritiskajući dugme EJECT, ubacite CD u čitač, čitanje diska počinje automatski. 1 2 Da biste slušali disk koji se već nalazi u čitaču, uzastopno pritisnite dugme SOURCE i odaberite CD. Pritisnite jedan od dugmića da biste odabrali numeru na CD-u. Na istom disku, CD čitač može da pročita do 255 MP3 zapisa, raspodeljenih na 8 nivoa repertoara. Ipak preporučuje se da ograničite listu na dva nivoa kako bi se skratilo vreme potrebno za čitanje diska. Prilikom čitanja, ne poštuje se šematski prikaz dokumenta. Svi dokumenti su prikazani na istom nivou. 1 2 Pritisnite dugme LIST REFRESH da biste dobili prikaz liste pesama na disku. 3 Držite pritisnutim jedan od dugmića za brzo kretanje unapred ili unazad. Da biste slušali disk koji se već nalazi u čitaču, uzastopno pritiskajte dugme SOURCE i odaberite CD. Pritisnite jedan od dugmića da biste odabrali numeru sa diska. Pritisnite dugme LIST REFRESH da biste prikazali listu repertoara MP3 kompilacije. 3 Držite pritisnutim jedan od dugmića za brzo pomeranje unapred ili unazad. 303 03 AUDIO CD MP3 CD ŠARŽER – AUDIO/MP3* INFORMACIJE I SAVETI Format MP3, skraćeno od MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3, je norma sažimanja audio podataka koja omogućava da se instalira više desetina muzičkih zapisa na isti disk. Da biste mogli da čitate narezani CDR ili CDRW, odaberite standarde narezivanja ISO 9660 nivo 1,2 ili najbolje Joliet. Ako je disk narezan u drugom formatu, moguće je da čitanje diska neće biti pravilno. Na istom disku, uvek se savetuje da koristite iste standarde narezivanja, sa što je moguće manjom brzinom (4x maksimum) radi boljeg kvaliteta zvuka. U slučaju posebne upotrebe diska CD multi-media, preporučeni standard je Joliet. Autoradio čita samo zapise sa ekstenzijom „.mp3″ sa frekvencijama u području od 22,05 KHz ili 44,1 KHz. Svi ostali tipovi zapisa (.wma, .mp4, .m3u…) ne mogu se čitati. Preporučuje se da nazivi foldera imaju najviše 20 karaktera i da pri tom ne sadrže posebne karaktere (npr : “ “ ? ; ù) kako bi se izbegli problemi prilikom čitanja ili prikaza podataka. 304 PRESLUŠAVANJE CD-a 1 2 3 Ubacite diskove jedan po jedan u šaržer sa više otvora. Kod šaržera sa jednim otvorom, pritisnite na LOAD, odaberite broj CDa, zatim ubacite CD ili najpre dugo pritisnite LOAD, a zatim ubacujte jedan po jedan CD. Sukcesivno pritisnite taster SOURCE i odaberite CD CHANGER. Pritisnite jedan od tastera numeričke tastarure da biste odabrali odgovarajući CD. Pritisnite jedan od tastera da biste odabrali jednu od numera sa diska. Zadržite pritisak na jednom od tastera za brz prelaz u napred ili u nazad. * Ako je dostupan za to vozilo. 04 USB ČITAČ – WIP PLUG KORISTITE USB UTIČNICU – WIP PLUG Spisak kompatibilne opreme i nivo kompresije su vam dostupni u mreži PEUGEOT. KONEKCIJA USB KLJUČA 1 Ovo kućište sastoji se od USB porta i Jack utičnice*. Audio dokumenti se sa prenosivih memorija poput digitalnog vokmena ili USB-a, prebacuju na vaš WIP Sound , da biste mogli da ih slušate preko zvučnika u svom vozilu. 2 3 USB ključ (1.1, 1.2 i 2.0) ili Ipod® 5. generacije ili neke kasnije generacije : – ključevi USB treba da se formatiraju u FAT ili FAT 32 (NTFS nije podržan), – za Ipod® je neophodan kabl, – navigacija kroz bazu podataka vrši se putem komandi na volanu, – softver za IPod® treba redovno ažurirati radi bolje konekcije. Ostali Ipod® čitači prethodnih generacija i čitači koji koriste protokol MTP* : – čitanje putem Jack kabla (ne isporučuje se), – navigacija kroz bazu podataka vrši se preko prenosne memorije. 1 Ubacite ključ u utičnicu, direktno ili uz pomoć kabla. Ako je autoradio uključen, USB izvor detektovan je odmah po priključivanju. Očitavanje počinje nakon određenog vremena koje zavisi od USB memorije. Formati koji mogu da se očitavaju su .mp3 (isključivo mpeg1 layer 3), .wma (isključivo standard 9, kompresija od 128 kbit/s), .wav i .ogg. Prihvataju se plejliste tipa m3u, .pls, .wpl. Sistem pravi liste za očitavanje (u privremenoj memoriji) čije vreme kreiranja zavisi od USB-a. Za to vreme, dostupni su vam i drugi izvori. Plejliste su aktualizovane nakon svakog prekida kontakta ili USB konekcije. Prilikom prve konekcije, ponuđeno je klasifikovanje po folderima. Prilikom narednih konekcija, sačuvan je predhodno odabrani sistem klasifikacije. * U zavisnosti od vozila. 305 USB ČITAČ – WIP PLUG KORISTITE USB UTIČNICU – WIP PLUG 2 Dugim pritiskom na LIST prikazuju se različite klasifikacije. Odaberite Folder/Izvođač/Vrsta/Playlist, pritisnite na OK da biste odabrali klasiranje, a onda ponovo na OK da biste potvrdili. OK – po Folderu : svi audio zapisi koji su prepoznati na perifernom USB-u, poređani su po abecednom redu bez poštovanja šematskog prikaza. – po Izvođaču : sva imena umetnika koja su definisana u ID3 Tag, poređana su po abecednom redu. – po Vrsti : sve vrste koje su definisane u ID3 Tag. – po Playlist-i : prema plejlistama koje su sačuvane na perifernom USB-u. 3 306 4 5 Pritisnite neku od komandi da biste pristupili prethodnoj/sledećoj Vrsti, Folderu, Izvođaču ili Playlisti u zavisnosti od liste čije je očitavanje u toku. KONEKCIJA IPOD® PREKO UTIČNICE USB 1 Izvršite kratak pritisak na LIST za prikaz prethodnog odabira. Prelazite preko naslova putem dugmića levo/desno i gore/dole. Potvrdite vaš izbor pritiskom na OK. Pritisnite na jednu od komandi da biste pristupili prethodnoj/sledećoj pesmi sa liste koja se iščitava. Držite pritisnutom jednu od komandi za brzo pomeranje unapred ili unazad. Dostupne liste su Izvođač, Vrsta i Playlist-a (kako su definisane u iPod®). Biranje i Navigacija su opisane u prethodnim etapama, od 1 do 5. Nemojte povezivati neki drugi hard disk ili USB uređaj koji sadrži neke druge a ne audio sadržaje na USB priključak, da ne biste oštetili opremu. USB ČITAČ – WIP PLUG PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA POMOĆNOG IZVORA KORISTITE POMOĆNI ULAZ (AUX) AUDIO UTIČNICA ILI UTIČNICA RCA (u zavisnosti od modela vozila) Pomoćni ulaz, JACK ili RCA, omogućava priključivanje mobilne opreme (MP3 čitač…). 1 Prvo podesite jačinu zvuka prenosive opreme. Nemojte istovremeno priključivati opremu preko USB utičnice i utičnice JACK. 2 1 Priključite mobilnu opremu (MP3 čitač…) na utičnicu JACK ili audio priključke (beli i crveni, tipa RCA) pomoću prilagođenog kabla koji ne spada u standardnu opremu. Zatim regulišite jačinu zvuka autoradija. 2 Nekoliko puta pritisnite dugme SOURCE i odaberite AUX. Displej i upravljanje komandama vrše se preko mobilne opreme. 307 05 WIP BLUETOOTH BLUETOOTH TELEFON EKRAN C Ponuđene usluge zavise od postojeće mreže, SIM kartice i kompatibilnosti korišćenih Bluetooth aparata. Proverite u uputstvu vašeg telefona i kod vašeg operatera koje usluge su vam na raspolaganju. Lista mobilnih telefona sa najboljom ponudom usluga dostupna vam je u našoj mreži. Obratite se PEUGEOT mreži. Meni TELEFON omogućava pristup sledećim funkcijama : Repertoar*, Dnevnik poziva, Upravljanje povezivanjima. POVEZIVANJE TELEFONA Iz bezbednosnih razloga i zato što ova operacija zahteva punu pažnju vozača, povezivanje mobilnog telefona Bluetooth sa setom za slobodne ruke Bluetooth vašeg autoradija treba obavljati kada je kontakt uspostavljen, a vozilo zaustavljeno. 1 2 3 4 5 308 * Ako je kompatibilnost vašeg telefona potpuna. 6 Sa liste odaberite telefon koji želite da konektujete. Ne može biti konektovano više od jednog telefona. 7 Prikazuje se virtuelna tastatura na ekranu : ukucajte kod sa najmanje 4 brojke. Potvrdite sa OK. Uključite funkciju telefona Bluetooth. 8 Pritisnite dugme MENU. U meniju izaberite : – Bluetooth telefonija-Audio – Konfiguracija Bluetooth-a – Pretraga Bluetooth Pojavljuje se prikaz na kojem piše „Pretraga u toku…“. Prva 4 prepoznata telefona su prikazana na ekranu. Saisir code authentiication _ 0 OK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Del Na ekranu odabranog telefona je tada prikazana poruka : da biste prihvatili povezivanje, ukucajte isti kod u telefon, potom potvrdite sa OK. 9 U slučaju neuspeha, broj pokušaja je neograničen. 10 „Uspešno povezivanje Ime_telefona“ prikazuje se na ekranu. Automatska konekcija može biti aktivna tek posle konfiguracije telefona. Imenik i lista poziva dostupni su nakon vremena predviđenog za sinhronizaciju. Povezivanje takođe može biti obavljeno sa telefona. 05 WIP BLUETOOTH STREAMING AUDIO BLUETOOTH (DOSTUPAN U TOKU GODINE) PRIJEM POZIVA 1 2 Zvonjava i složeni prikaz na višenamenskom ekranu najavljuju dolazeći poziv. UPUTITI POZIV 2 1 Odaberite ivicu komande YES (DA) na ekranu pomoću dugmeta i potvrdite sa OK. Pritisnite OK na komandama na volanu da biste prihvatili poziv. 1 Bežična reprodukcija muzičkih datoteka putem audio opreme. Telefon mora imati ugrađen sistem za obradu adekvatnih bluetooth profila (Profili A2DP/AVRCP). U meniju Bluetooth telefonija Audio, odaberite Pozivanje, potom Odaberite broj sa Liste poziva ili iz Imenika. Pritisnite na duže od dve sekunde vrh komande ispod volana da biste pristupili imeniku. Ili Da biste ukucali broj, koristite brojčanik svog telefona, kada je vozilo zaustavljeno. 2 3 Iniciranje povezivanja telefona i vozila. Ovo povezivanje može biti inicirano iz telefonskog menija vozila ili putem samog telefona. Pogledajte prethodne etape od 1 do 10. Tokom faze povezivanja, vozilo mora biti zaustavljeno, a ključ u kontaktu. Izaberite u telefonskom meniju telefon koji treba povezati. Audio sistem se automatski povezuje na novi poezani telefon. Aktivacija izvora reprodukcije obavlja se pritiskom na dugme SOURCE*. Odabir pesama moguć je putem tastera koji se nalaze na maski za Radio i komandi na volanu**. Kontekstualne informacije mogu biti prikazane na ekranu. * U određenim slučajevima, čitanje Audio datoteka mora biti inicirano putem tastature. ** Ako telefon podržava tu funkciju. 309 06 KOMANDE ISPOD VOLANA RADIO : izbor niže memorisane stanice. CD CHANGER : izbor prethodnog diska. USB : izbor žanra/izvođača/prethodni repertoar sa liste. Izbor prethodnog elementa menija. RADIO : automatsko traženje više frekvencije. CD/CHANGER CD/MP3/USB : izbor sledeće numere. CD/CD CHANGER/USB : konstantan pritisak : brzo čitanje unapred. Izbor prethodnog elementa. Povećanje jačine zvuka. – Promena izvora zvuka. – Potvrda izbora. – Prihvatanje/Prekid telefonskog poziva. – Pritisak duži od 2 sekunde : pristup meniju telefona. RADIO : izbor više memorisane stanice. CHANGER CD : izbor sledećeg diska. USB : izbor žanra/izvođača/predhodni repertoar sa liste. Izbor sledećeg elementa iz menija. 310 Smanjenje jačine zvuka. RADIO : automatsko traženje niže frekvencije. CD/CHANGER CD/MP3/USB : izbor prethodne numere. CD/CD CHANGER/USB : Konstantan pritisak : brzo čitanje unazad. Izbor sledećeg elementa. Tišina : funkcija se uključuje istovremenim pritiskom na tastere za povećanja i ograničenje zvuka. Ponovo uspostavljanje zvuka postiže se pritiskom na jedan od dva tastera za jačinu zvuka. 07 KONFIGURACIJA PODEŠAVANJE DATUMA I SATA EKRAN C 1 2 3 Pritisnite dugme „MENU“ (MENI). Pomoću strelica izaberite funkciju „PERSONALISATION CONFIGURATION“ (KONFIGURACIJA PERSONALIZACIJE). Pritisnite dugme da biste potvrdili izbor. 4 5 6 Pomoću strelica odaberite funkciju „ADJUST THE DATE AND TIME“ (PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA). 7 8 Pomoću strelica odaberite funkciju „DISPLAY CONFIGURATION“ (KONFIGURACIJA PRIKAZA). Pritisnite dugme da biste potvrdili izbor. Pritisnite dugme da biste potvrdili izbor. Podesite parametre jedan po jedan pritiskom na dugme OK za potvrdu izbora. Zatim odaberite ivicu komande OK na ekranu da biste potvrdili podešavanje. 311 08 ŠEMATSKI PRIKAZI EKRANA jednobojni ekran A 1 OSNOVNA FUNKCIJA 2 IZBOR A 3 Izbor A1 3 Izbor A2 2 IZBOR B… RADIO-CD RADIO-CD 1 1 RDS SEARCH PRAĆENJE RDS REG MODE 2 MOD REG CD REPEAT 2 PONAVLJANJE CD-a RANDOM PLAY 2 ČITANJE SLUČAJNIM REDOSLEDOM 2 2 2 2 2 VEHICLE CONFIG* KONFIGURACIJA VOZILA* 1 REV WIPE ACT RAD BRISAČA STAKLA GUIDE LAMPS 2 PROPRATNO OSVETLJENJE 2 2 OPTIONS OPCIJE 1 DIAGNOSTICS DIJAGNOSTIKA consult 3 konsultovati abandon 3 napustiti 2 1 2 2 1 UNITS JEDINICE TEMPERATURE : °CELSIUS/°FAHRENHEIT TEMPERATURA : °CELZIJUSA/°FARENHAJTA FUEL CONSUMPTION : KM/L – L/100 – MPG 2 POTROŠNJA GORIVA : KM/L-L/100-MPG 2 2 2 2 2 * The parameters vary according to vehicle. * Parametri se mogu razlikovati u zavisnosti od vozila. 312 2 2 2 DISPLAY ADJUST PODEŠAVANJE PRIKAZA YEAR GODINA MONTH MESEC DAY DAN HOUR SATI MINUTES MINUTI 12 H/24 H MODE MOD RADA 12 H/24 H jednobojni ekran C Pritiskom na OK omogućava se pristup prečicama menija na osnovu prikaza na ekranu : RADIO RADIO 1 1 1 CD/MP3 CD/CD CHANGER CD/CD MP3/CD ŠARŽER 1 1 LANGUAGE JEZICI FRANCAIS FRANCUSKI ITALIANO ITALIJANSKI NEDERLANDS HOLANDSKI PORTUGUES PORTUGALSKI PORTUGUES-BRASIL PORTUGALSKI-BRAZILSKA VARIJANTA DEUTSCH NEMAČKI ENGLISH ENGLESKI ESPANOL ŠPANSKI activate/deactivate RDS aktiviraj/deaktiviraj RDS activate/deactivate REG mode aktiviraj/deaktiviraj mod REG activate/deactivate radiotext aktiviraj/deaktiviraj Radiotext 1 activate/deactivate Intro aktiviraj/deaktiviraj Intro activate/deactivate track repeat (the entire current CD for CD or CD Changer, the entire current folder for MP3 CD or MP3 Changer) aktiviraj/deaktiviraj ponavljanje pesama, podrazumeva ceo CD koji se trenutno sluša sa CD-a ili CD šaržera, ceo fajl koji se trenutno sluša sa CD MP3 ili MP3 uređaja activate/deactivate random play (the entire current CD for CD or CD Changer, the entire current folder for MP3 CD, all of the folders of the current CD for MP3 Changer) aktiviraj/deaktiviraj nasumično iščitavanje, podrazumeva ceo CD koji se trenutno sluša sa CD-a ili CD šaržera, ceo fajl koji se trenutno sluša sa CD MP3 ili MP3 uređaja USB USB 1 1 activate/deactivate track repeat (of the current folder/ artist/genre/playlist) aktiviraj/deaktiviraj ponavljanje pesama po fajlu/izvođaču/ žanru/trenutnoj plejlisti activate/deactivate random play (of the current folder/ artist/genre/playlist) aktiviraj/deaktiviraj nasumično iščitavanje pesama po fajlu/izvođaču/žanru/trenutnoj plejlisti 08 ŠEMATSKI PRIKAZI EKRANA jednobojni ekran A 1 OSNOVNA FUNKCIJA 2 IZBOR A 3 Izbor A1 3 Izbor A2 2 IZBOR B… RADIO-CD RADIO-CD 1 1 RDS SEARCH PRAĆENJE RDS REG MODE 2 MOD REG CD REPEAT 2 PONAVLJANJE CD-a RANDOM PLAY 2 ČITANJE SLUČAJNIM REDOSLEDOM 2 2 2 2 2 VEHICLE CONFIG* KONFIGURACIJA VOZILA* 1 REV WIPE ACT RAD BRISAČA STAKLA GUIDE LAMPS 2 PROPRATNO OSVETLJENJE 2 2 OPTIONS OPCIJE 1 DIAGNOSTICS DIJAGNOSTIKA consult 3 konsultovati abandon 3 napustiti 2 1 2 2 1 UNITS JEDINICE TEMPERATURE : °CELSIUS/°FAHRENHEIT TEMPERATURA : °CELZIJUSA/°FARENHAJTA FUEL CONSUMPTION : KM/L – L/100 – MPG 2 POTROŠNJA GORIVA : KM/L-L/100-MPG 2 2 2 2 2 * The parameters vary according to vehicle. * Parametri se mogu razlikovati u zavisnosti od vozila. 312 2 2 2 DISPLAY ADJUST PODEŠAVANJE PRIKAZA YEAR GODINA MONTH MESEC DAY DAN HOUR SATI MINUTES MINUTI 12 H/24 H MODE MOD RADA 12 H/24 H jednobojni ekran C Pritiskom na OK omogućava se pristup prečicama menija na osnovu prikaza na ekranu : RADIO RADIO 1 1 1 CD/MP3 CD/CD CHANGER CD/CD MP3/CD ŠARŽER 1 1 LANGUAGE JEZICI FRANCAIS FRANCUSKI ITALIANO ITALIJANSKI NEDERLANDS HOLANDSKI PORTUGUES PORTUGALSKI PORTUGUES-BRASIL PORTUGALSKI-BRAZILSKA VARIJANTA DEUTSCH NEMAČKI ENGLISH ENGLESKI ESPANOL ŠPANSKI activate/deactivate RDS aktiviraj/deaktiviraj RDS activate/deactivate REG mode aktiviraj/deaktiviraj mod REG activate/deactivate radiotext aktiviraj/deaktiviraj Radiotext 1 activate/deactivate Intro aktiviraj/deaktiviraj Intro activate/deactivate track repeat (the entire current CD for CD or CD Changer, the entire current folder for MP3 CD or MP3 Changer) aktiviraj/deaktiviraj ponavljanje pesama, podrazumeva ceo CD koji se trenutno sluša sa CD-a ili CD šaržera, ceo fajl koji se trenutno sluša sa CD MP3 ili MP3 uređaja activate/deactivate random play (the entire current CD for CD or CD Changer, the entire current folder for MP3 CD, all of the folders of the current CD for MP3 Changer) aktiviraj/deaktiviraj nasumično iščitavanje, podrazumeva ceo CD koji se trenutno sluša sa CD-a ili CD šaržera, ceo fajl koji se trenutno sluša sa CD MP3 ili MP3 uređaja USB USB 1 1 activate/deactivate track repeat (of the current folder/ artist/genre/playlist) aktiviraj/deaktiviraj ponavljanje pesama po fajlu/izvođaču/ žanru/trenutnoj plejlisti activate/deactivate random play (of the current folder/ artist/genre/playlist) aktiviraj/deaktiviraj nasumično iščitavanje pesama po fajlu/izvođaču/žanru/trenutnoj plejlisti 08 ŠEMATSKI PRIKAZI EKRANA ŠEMATSKI EKRAN jednobojni ekran C Pritisak na taster MENU omogućava prikaz : PERSONALISATION-CONFIGURATION PERSONALIZACIJA-KONFIGURACIJA 1 1 AUDIO FUNCTIONS AUDIO FUNKCIJE FM BAND PREFERENCES IZBOR FM TALASA alternative frequencies (RDS) 3 praćenje frekvencija (RDS) activate/deactivate 4 aktiviraj/deaktiviraj regional mode (REG) 3 regionalni mod (REG) activate/deactivate 4 aktiviraj/deaktiviraj radio-text information (RDTXT) 3 prikaz radioteksta (RDTXT) activate/deactivate 4 aktiviraj/deaktiviraj PLAY MODES 2 NAČINI ČITANJA album repeat (RPT) 3 ponavljanje albuma (RPT) activate/deactivate 4 aktiviraj/deaktiviraj track random play (RDM) 3 čitanje pesama nasumičnim redosledom (RDM) activate/deactivate 4 aktiviraj/deaktiviraj 2 1 DEFINE THE VEHICLE PARAMETERS* ODREDI PARAMETRE VOZILA* 2 DISPLAY CONFIGURATION PODEŠAVANJE PRIKAZA 3 video brightness adjustment podesi osvetljenje videa 4 normal video normalan video prikaz 4 inverse video obrnuti video prikaz 4 brightness (- +) adjustment podesi osvetljenje (- +) 3 date and time adjustment podesi datum i vreme day/month/year adjustment 3 podesi dan/mesec/godinu hour/minute adjustment 4 podesi sat/minut choice of 12 h/24 h mode 4 izbor režima 12 h/24 h choice of units 3 izbor jedinica l/100 km – mpg – km/l 4 l/100 km-mpg-km/l °Celsius/°Fahrenheit 4 °Celzijusa/°Farenhajta CHOICE OF LANGUAGE 2 IZABERI JEZIK 2 1 BLUETOOTH TELEPHONE BLUETOOTH TELEFON BLUETOOTH CONFIGURATION BLUETOOTH KONFIGURACIJA Connect/Disconnect a device 3 Konektuj/Diskonektuj opremu 3 Telephone function Funkcija telefona 3 Audio Streaming function Funkcija reprodukovanja audio zapisa 4 Consult the paired device Proverite uparenu opremu 4 Delete a paired device Izbrišite uparenu opremu 4 Perform a Bluetooth search Izvršite bluetooth pretragu 2 CALL POZIV 3 Calls list Lista poziva 4 Directory Repertoar MANAGE THE TELEPHONE CALL 2 UPRAVLJANJE TELEFONSKIM POZIVOM Terminate the current call 3 Prekini trenutni razgovor Activate private mode 3 Aktiviraj tajni režim 2 VEHICLE DIAGNOSTICS DIJAGNOSTIKA VOZILA WARNING LOG 2 DNEVNIK UPOZORENJA * The parameters vary according to vehicle. * Parametri variraju u zavisnosti od vozila. 313 NAJČEŠĆA PITANJA PITANJE ODGOVOR REŠENJE Postoji razlika u kvalitetu zvuka između različitih audio izvora (radio, CD…). Radi optimalnog kvaliteta, audio podešavanja (Jačina, Duboki tonovi, Visoki tonovi, Ambijent, Loudness) mogu se prilagoditi različitim zvučnim izvorima, što može uzrokovati odstupanja koja se čuju prilikom promene izvora zvuka (radio, CD…). Proverite da li su audio podešavanja (Jačina, Duboki tonovi, Visoki tonovi, Ambijent, Loudness) prilagođena izvoru zvuka koji trenutno slušate. Preporučuje se da podesite AUDIO funkcije (Duboki tonovi, Visoki tonovi, Balans napred pozadi, desna – leva strana) na središnji položaj, da odaberete muzički ambijent „Nijedan“, da biste podesili korekciju zvuka u položaj „Aktivno“ u CD modu, odnosno „Neaktivno“ u radio modu. CD se sistematski izbacuje ili ga čitač ne registruje. To znači da je CD stavljen u čitač pogrešnom stranom, da je oštećen, da je prazan ili da sadrži audio format koji autoradio ne može da čita. – Proverite da li je CD ubačen u čitač pravom stranom. – Proverite u kakvom je stanju CD : CD neće moći da se čita ako je previše oštećen. – Proverite sadržaj ako je reč o narezivanom CD-u : pogledajte savete iz poglavlja „Audio“. – CD čitač ne može da čita DVD-eve. – Usled nezadovoljavajućeg kvaliteta, audio sistem neće moći da čita određene narezivane CD-e. Poruka „Periferna greška USB“ se prikazuje na ekranu. Veza Bluetooth se prekida. Nivo napunjenosti periferne baterije može da bude nedovoljan. Punjenje baterije periferne opreme. Ključ USB nije prepoznat. Ključ može da bude neispravan. Reformatiranje ključa. CD koji se koristi je izgreban ili je lošeg kvaliteta. Koristite samo CD-eve dobrog kvaliteta i čuvajte ih u dobrom stanju. Audio podešavanja (niski, visoki tonovi, ambijenti) nisu dobro prilagođeni. Postavite nivo visokih ili niskih tonova na 0, i nemojte odabrati nijedan zvučni ambijent. Zvuk čitača CD-a je lošeg kvaliteta. 314 CD je zaštićen sistemom za zaštitu od piraterije koji autoradio ne prepoznaje. PITANJE ODGOVOR REŠENJE Memorisane stanice ne funkcionišu (nema zvuka, 87,5 Mhz se prikazuje…). Opseg izabranih talasa nije dobar. Pritisnite dugme BAND AST da biste našli odgovarajući opseg talasa (AM, FM1, FM2, FMAST) gde su memorisane stanice. Informacije o saobraćaju (TA) se prikazuju. Ne primam nikakve informacije o saobraćaju. To znači da izabrana stanica ne učestvuje u regionalnoj mreži stanica koje emituju informacije o saobraćaju. Pređite na radio stanicu koja emituje informacije o saobraćaju. Prijem slušane radio stanice gubi kvalitet ili memorisane stanice ne funkcionišu (nema zvuka, 87,5 Mhz se prikazuje…). Vozilo je suviše udaljeno od odašiljača slušane stanice ili nijedan odašiljač ne postoji u zoni kroz koju prolazite. Uključite funkciju RDS kako biste omogućili sistemu da proveri postoji li snažniji odašiljač u geografskoj zoni kroz koju prolazite. Okolina (uzvišenja, visoke zgrade, tuneli, parking, podzemni prolazi…) može da blokira prijem, uključujući i mod praćenja RDS. Ova pojava je normalna i ne utiče na kvalitet zvuka autoradia. Antena nije uključena ili je oštećena (na primer prolazak kroz mašine za pranje ili na podzemnom parkingu). Proverite stanje antene u mreži PEUGEOT. Prekid zvuka od 1 do 2 sekunde u audio modu. Sistem RDS traži tokom tog kratkog prekida zvuka eventualnu frekvenciju koja bi mogla da omogući prijem stanice. Isključiti funkciju RDS ako je ova pojava česta i uvek na istom putu. Kada motor ne radi, autoradio se gasi nekoliko minuta nakon prekida rada motora. Kada motor ne radi, vreme rada autoradija zavisi od napona akumulatora. Zaustavljanje autoradija je normalno : autoradio se ponovo uključuje u ekonomičnom modu kako bi se sačuvao akumulator vozila. Startovanje vozila omogućava da se poveća napon akumulatora. Poruka „audio sistem se pregreva“ pojavljuje se na ekranu. Da bi se zaštitile instalacije u slučaju kada je spoljašnja temperatura jako povišena, autoradio prelazi u mod automatske termičke zaštite koja uzrokuje smanjenje jačine zvuka ili potpuno zaustavljanje čitanja CD-a. Isključite audio sistem na nekoliko minuta kako biste mu omogućili da se rashladi. 315

Source

Leave a Comment