Србијапут а.д.

„Успели смо да, у временима неизвесне транзиције, одржимо висок степен кохезије међу путарима Србије, учврстимо сарадњу са Јавним предузећем Путеви Србије, као и да битно унапредимо заштиту и одржавање путева, где смо апсолутни лидери на просторима централне Европе.

И у условима приватизације, садашњи власници су пронашли интерес да задрже одређени облик заједништва, јер је концентрација знања, искуства и капитала гарант успеха у све оштријој конкуренцији на тржишту, а и услов да се испуне све компликованији захтеви корисника путева.“

Source

Leave a Comment