EPBiH

Bilo da ste novi ili postojeći kupac/proizvođač električne energije i želite stalni, privremeni ili povremeni priključak na distributivnu mrežu, potrebno je da podnesete zahtjev nadležnoj podružnici na odgovarajućem obrascu. Zahtjev može podnijeti i ovlašteni opunomoćenik, a za pravna lica zahtjev mora biti potpisan i ovjeren pečatom.

Zahtjev za prethodnu elektroenergetsku saglasnost

Budući krajnji kupac/proizvođač električne energije podnosi zahtjev za prethodnu elektroenergetsku saglasnost, koja je potrebna u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti, na jednom od dva ponuđena obrasca:

Zahtjevi za elektroenergetsku saglasnost

Zahtjev za elektroenergetsku saglasnost podnose budući krajnji kupac/proizvođač električne energije, ili postojeći krajnji kupac/proizvođač ukoliko zahtijeva izmjene na postojećem priključku.

Distributer izdaje elektroenergetsku saglasnost:

  • za trajno ili privremeno priključenje novog krajnjeg kupca ili trajno priključenje proizvođača
  • za priključenje u posebnoj zoni svakog pojedinačnog novog krajnjeg kupca ili proizvođača
  • za postojećeg krajnjeg kupca ili proizvođača zbog izmjena na postojećem priključku sa promjenom ili bez promjene priključne snage
  • za sanaciju priključka prijeratnog kupca

Cijeneći navedene razloge, potrebno je odabrati jedan od slijedećih obrazaca:

Zahtjevi za priključenje na distributivnu mrežu

Zahtjev za priključenje na distributivnu mrežu se podnosi kada je izdata elektroenergetska saglasnost, izgrađen objekat i dobijena dokumentacija kojom se dozvoljava priključenje na distributivnu mrežu.

Zahtjev za prethodnu saglasnost – stručno mišljenje o trasi / lokaciji objekta koji se neće priključivati na distributivnu mrežu

Zahtjev za prethodnu saglasnost – stručno mišljenje o trasi/lokaciji objekta koji se neće priključivati na distributivnu mrežu podnosi se nadležnoj podružnici ukoliko je potrebna provjera postojanja kolizije sa elektroenergetskim objektima (Kolizija – nedozvoljeno približavanje objekta koji se gradi elektroenergetskim objektima).

Zahtjevi za zaštitu/izmještanje elektrodistributivnih objekata ili radove na priključku/obračunskom mjernom mjestu o trošku nosioca

Ukoliko je u postupku obrade zahtjeva za elektroenergetske saglasnosti ili za stručno mišljenje o trasi/lokaciji utvrđena kolizija sa  elektroenergetskim objektima JP Elektroprivreda BiH, podnosilac zahtjeva popunjava zahtjev Z11, prilaže zahtijevanu dokumentaciju i podnosi zahtjev nadležnoj podružnici. 

Ukoliko postojeći krajnji kupac/proizvođač zahtijeva izmjene na priključku/obračunskom mjernom mjestu koje sam finansira, popunjava zahtjev Z12,  prilaže zahtijevanu dokumentaciju i podnosi zahtjev nadležnoj podružnici

Zahtjevi za izmjene/ustupanje/raskid ugovora o korištenju distributivne mreže/o snabdijevanju električnom energijom investicije/krajnjeg kupca

Postojeći krajnji kupac električne energije može zahtijevati izmjene ugovora o korištenju distributivne mreže i ugovora o snabdijevanju električnom energijom za šta je potrebno popuniti zahtjev, priložiti zahtijevanu dokumentaciju i podnijeti zahtjev nadležnoj podružnici. 

Zahtjevi za ugovaranje održavanja, isključenje/uključenje stalnog priključka ili isključenje i demontažu privremenog priključka

Postojeći krajnji kupac električne energije može zahtijevati isključenje, ponovno uključenje,  isključenje i demontažu privremenog priključka, za šta je potrebno popuniti zahtjev, priložiti zahtijevanu dokumentaciju i podnijeti zahtjev nadležnoj podružnici. 

Zahtjevi/izjave postojećih krajnjih kupaca – usklađivanje sa opštim uslovima za isporuku električne energije (Sl.novine FBiH, 35/08)

Da bi se obezbijedila primjena Opštih uslova, koja predviđa zaključivanje ugovora sa svakim krajnjim kupcem, omogućeno je da se sa neposrednim faktičkim korisnikom objekta  potpišu ugovori, za šta je potrebno popuniti zahtjev, priložiti zahtijevanu dokumentaciju i podnijeti zahtjev nadležnoj podružnici.

Zahtjev za usluge izmještanja elektrodistributivnih objekata o trošku nosioca investicije / krajnjeg kupca
Zahtjevi za izdavanje saglasnosti za postavljanje instalacija kablovske televizije na stubove niskonaponskih mreža

Zahtjevi za izdavanje prethodne saglasnosti-stručnog mišljenja o trasi instalacija kablovske televizije i izdavanje tehničkih uslova za postavljanje instalacija kablovske televizije na stubove niskonaponske nadzemne mreže u vlasništvu JP EP BiH

Zahtjev za promjenu snabdjevača

Source

Leave a Comment