ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВОМ РАЧУНУ ЗА УПЛАТЕ

ОД 04.03.2021. ГОДИНЕ СВЕ УПЛАТЕ ВРШЕ СЕ ИСКЉУЧИВО НА ЖИРО РАЧУН
АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД:

840 – 2119666 – 62

Позив на број:
3-10  – за студенте Грађевинског одсека,
3-20  – за студенте Геодетског одсека

Source

Leave a Comment