Intereuropa

Praćenje pošiljaka omogućava praćenje kretanja pošiljaka koje su Intereuropi poverene na organizaciju prevoza.

Vašu pošiljku najjednostavnije možete pratit putem barkoda ili putem broja narudžbe. Praćenje putem barkoda podrazumeva praćenje statusa pojedinog paketa unutar pošiljke, dok praćenje prema broju narudžbepodrazumeva praćenje statusa pošiljke.
Registrovanim i odobrenim korisnicima dodatno omogućavamo napredno praćenje temeljem više kriterijuma pretraživanja s detaljnijim povratnim informacijama o pošiljci.

Source

Leave a Comment